Hlavní navigace

Pohled pod kapotu JVM – volání funkcí a použití generátorů i uzávěrů v Python VM

26. 8. 2014
Doba čtení: 28 minut

Sdílet

I v dnešní části seriálu o JVM (i o dalších typech virtuálních strojů) se budeme zabývat problematikou volání funkcí a metod. Již víme, jak je řešeno volání statických i nestatických metod a konstruktorů v JVM, známe i volání funkcí, metod a uzávěrů v Lua VM, takže zbývá vysvětlit řešení této problematiky v Python VM.

Obsah

1. Pohled pod kapotu JVM – volání funkcí a použití generátorů i uzávěrů v Python VM

2. Demonstrační příklad Test28.py: volání funkcí v Pythonu

3. Překlad demonstračního příkladu Test28.py do bajtkódu Python VM

4. Demonstrační příklad Test29.py: volání funkcí v Pythonu

5. Překlad demonstračního příkladu Test29.py do bajtkódu Python VM

6. Demonstrační příklad Test30.py: funkce s pojmenovanými parametry

7. Překlad demonstračního příkladu Test30.py do bajtkódu Python VM

8. Demonstrační příklad Test31.py: parametry s implicitní hodnotou

9. Překlad demonstračního příkladu Test31.py do bajtkódu Python VM

10. závěry a generátory v Pythonu

11. Repositář se zdrojovými kódy všech šesti dnešních demonstračních příkladů

12. Odkazy na Internetu

1. Pohled pod kapotu JVM – volání funkcí a použití generátorů i uzávěrů v Python VM

V předchozích třech částech seriálu o programovacím jazyku Java i o virtuálním stroji Javy jsme si vysvětlili způsob volání metod, funkcí i konstruktorů v JVM (přesněji řečeno v bajtkódu JVM) a taktéž v bajtkódu Lua VM. Zde již byla popisovaná problematika poněkud zajímavější, a to především z toho důvodu, že programovací jazyk Lua plně podporuje použití takzvaných uzávěrů (closures) (pro jejich konstrukci jsou určeny zvláštní instrukce v bajtkódu). Dnes si popíšeme způsob volání funkcí v bajtkódu virtuálního stroje Pythonu. Kromě volání „běžných“ funkcí si popíšeme i práci s generátory, pro jejichž implementaci je (kupodivu) v Pythonu vyhrazeno zvláštní klíčové slovo yield (v Lue se naproti tomu podobně koncipované koprogramy/coroutines vytváří jen s využitím k tomu určených funkcí, což je poněkud flexibilnější řešení).

2. Demonstrační příklad Test28.py: volání funkcí v Pythonu

Pro osvětlení některých sémantických rozdílů mezi programovacími jazyky Lua a Python byl vytvořen dnešní první demonstrační příklad nazvaný Test28.py. Jsou v něm implementovány funkce se jmény function1(), function2()function3(), přičemž funkce function1() neočekává žádné argumenty, funkce function2() očekává jeden argument a konečně funkce function3() očekává dva argumenty, které jsou sečteny (přesněji řečeno je na ně aplikován operátor +, který lze přetížit). Všechny tři zmíněné funkce jsou volány z kódu, který je implementován v další trojici funkcí nazvaných callFunction1(), callFunction2()callFunction3(), přičemž se počet skutečně použitých parametrů mění od nuly (žádné parametry) do dvou.

#
# Demonstracni priklad cislo 28.
#
# Volani funkci v programovacim jazyce Python.
#
 
 
 
#
# Funkce bez parametru.
#
def function1():
  pass
 
 
 
#
# Funkce s jednim parametrem.
#
def function2(x):
  return x
 
 
 
#
# Funkce se dvema parametry.
#
def function3(x, y):
  if x and y:
    return x+y
  else:
    return None
 
 
 
#
# Volani funkce function1().
#
def callFunction1():
  function1()
  function1(None)
  function1(42)
  function1(1, 2)
  function1("xyzzy")
 
 
 
#
# Volani funkce function2().
#
def callFunction2():
  function2()
  function2(None)
  function2(42)
  function2(1, 2)
  function2("xyzzy")
 
 
 
#
# Volani funkce function3().
#
def callFunction3():
  function3()
  function3(None)
  function3(42)
  function3(1, 2)
  function3("xyzzy")
 
 
 
#
# Spusteni testu.
#
def main():
  callFunction1()
  callFunction2()
  callFunction3()
 
 
 
#
# Ukazka disasembleru.
# (prekladu funkci do bajtkodu Python VM).
#
def disassemble():
  from dis import dis
 
  print("\nfunction1():")
  dis(function1)
 
  print("\nfunction2():")
  dis(function2)
 
  print("\nfunction3():")
  dis(function3)
 
  print("\ncallFunction1():")
  dis(callFunction1)
 
  print("\ncallFunction2():")
  dis(callFunction2)
 
  print("\ncallFunction3():")
  dis(callFunction3)
 
 
 
main()
 
#disassemble()
 
#
# Finito.
#

Tento demonstrační příklad po svém spuštění skončí s chybou, protože v programovacím jazyku Python se kontroluje přesný počet (nikoli typ) argumentů, a to ve chvíli volání funkce (tj. v runtime, nikoli v compile time):

Traceback (most recent call last):
 File "Test28.py", line 94, in <module>
  main()
 File "Test28.py", line 76, in main
  callFunction1()
 File "Test28.py", line 41, in callFunction1
  function1(None)
TypeError: function1() takes no arguments (1 given)

Podobně koncipovaný příklad naprogramovaný v Lue lze však spustit bez problémů, jelikož zde jsou přebytečné argumenty ignorovány (popř. uloženy do tabulky) a naopak chybějící argumenty jsou ve chvíli volání funkce inicializovány na nil:

--
-- Demonstracni priklad cislo 25.
--
-- Volani funkci v programovacim jazyce Lua.
--
 
 
 
--
-- Funkce bez parametru.
--
function function1()
end
 
 
 
--
-- Funkce s jednim parametrem.
--
function function2(x)
  return x
end
 
 
 
--
-- Funkce se dvema parametry.
--
function function3(x, y)
  if x and y then
    return x+y
  else
    return nil
  end
end
 
 
 
--
-- Volani funkce function1().
--
function callFunction1()
  function1()
  function1(nil)
  function1(42)
  function1(1, 2)
  function1("xyzzy")
end
 
 
 
--
-- Volani funkce function2().
--
function callFunction2()
  function2()
  function2(nil)
  function2(42)
  function2(1, 2)
  function2("xyzzy")
end
 
 
 
--
-- Volani funkce function3().
--
function callFunction3()
  function3()
  function3(nil)
  function3(42)
  function3(1, 2)
  function3("xyzzy")
end
 
 
 
--
-- Spusteni testu.
--
function main()
  callFunction1()
  callFunction2()
  callFunction3()
end
 
 
 
main()
 
 
 
--
-- Finito.
--

3. Překlad demonstračního příkladu Test28.py do bajtkódu Python VM

I když při běhu demonstračního příkladu Test28.py dojde k (běhové) chybě, je překlad všech funkcí do bajtkódu Python VM proveden korektně, o čemž se ostatně můžeme snadno přesvědčit:

function1():
 13      0 LOAD_CONST        0 (None)   // uložit konstantu None na zásobník operandů
       3 RETURN_VALUE              // vrátit tuto konstantu (uloženou na TOS)
function2():
 21      0 LOAD_FAST        0 (x)     // uložit první (a jediný) parametr funkce na TOS
       3 RETURN_VALUE              // vrátit tuto hodnotu
function3():
 29      0 LOAD_FAST        0 (x)     // uložit první parametr funkce na TOS
       3 JUMP_IF_FALSE      16 (to 22)   // skok pokud je první parametr None/false
       6 POP_TOP                // odstranit prvek z TOS
       7 LOAD_FAST        1 (y)     // uložit druhý parametr funkce na TOS
       10 JUMP_IF_FALSE      9 (to 22)   // skok pokud je druhý parametr None/false
       13 POP_TOP                // odstranit prvek z TOS
 
 30     14 LOAD_FAST        0 (x)     // uložit první parametr funkce na TOS
       17 LOAD_FAST        1 (y)     // uložit druhý parametr funkce na TOS
       20 BINARY_ADD               // aplikace operátoru +
       21 RETURN_VALUE              // vrátit tuto hodnotu
       22 POP_TOP                // odstranit prvek z TOS
 
 32     23 LOAD_CONST        0 (None)   // uložit konstantu None na zásobník operandů
       26 RETURN_VALUE              // vrátit tuto konstantu (uloženou na TOS)
       27 LOAD_CONST        0 (None)   // uložit konstantu None na zásobník operandů
       30 RETURN_VALUE              // vrátit tuto konstantu (uloženou na TOS)

(zde evidentně neproběhla žádná optimalizace bajtkódu, ostatně podobně jako v případě JVM i Lua VM).

callFunction1():
 40      0 LOAD_GLOBAL       0 (function1) // načíst referenci volané funkce
       3 CALL_FUNCTION      0       // volat funkci (konstanta udává počet skutečně předávaných parametrů)
       6 POP_TOP                // odstranit prvek (návratovou hodnotu) z TOS
 
 41      7 LOAD_GLOBAL       0 (function1) // načíst referenci volané funkce
       10 LOAD_CONST        0 (None)   // skutečný parametr funkce uložit na TOS
       13 CALL_FUNCTION      1       // volat funkci (konstanta udává počet skutečně předávaných parametrů)
       16 POP_TOP                // odstranit prvek (návratovou hodnotu) z TOS
 
 42     17 LOAD_GLOBAL       0 (function1) // načíst referenci volané funkce
       20 LOAD_CONST        1 (42)    // skutečný parametr funkce uložit na TOS
       23 CALL_FUNCTION      1       // volat funkci (konstanta udává počet skutečně předávaných parametrů)
       26 POP_TOP                // odstranit prvek (návratovou hodnotu) z TOS
 
 43     27 LOAD_GLOBAL       2 (function1) // načíst referenci volané funkce
       30 LOAD_CONST        2 (1)     // skutečný parametr funkce uložit na TOS
       33 LOAD_CONST        3 (2)     // skutečný parametr funkce uložit na TOS
       36 CALL_FUNCTION      2       // volat funkci (konstanta udává počet skutečně předávaných parametrů)
       39 POP_TOP                // odstranit prvek (návratovou hodnotu) z TOS
 
 44     40 LOAD_GLOBAL       0 (function1) // načíst referenci volané funkce
       43 LOAD_CONST        4 ('xyzzy')  // skutečný parametr funkce uložit na TOS
       46 CALL_FUNCTION      1       // volat funkci (konstanta udává počet skutečně předávaných parametrů)
       49 POP_TOP                // odstranit prvek (návratovou hodnotu) z TOS
       50 LOAD_CONST        0 (None)   // uložit konstantu None na zásobník operandů
       53 RETURN_VALUE              // vrátit tuto konstantu (uloženou na TOS)
callFunction2():
 52      0 LOAD_GLOBAL       0 (function2) // načíst referenci volané funkce
       3 CALL_FUNCTION      0       // volat funkci (konstanta udává počet skutečně předávaných parametrů)
       6 POP_TOP                // odstranit prvek (návratovou hodnotu) z TOS
 
 53      7 LOAD_GLOBAL       0 (function2) // načíst referenci volané funkce
       10 LOAD_CONST        0 (None)   // skutečný parametr funkce uložit na TOS
       13 CALL_FUNCTION      1       // volat funkci (konstanta udává počet skutečně předávaných parametrů)
       16 POP_TOP                // odstranit prvek (návratovou hodnotu) z TOS
 
 54     17 LOAD_GLOBAL       0 (function2) // načíst referenci volané funkce
       20 LOAD_CONST        1 (42)    // skutečný parametr funkce uložit na TOS
       23 CALL_FUNCTION      1       // volat funkci (konstanta udává počet skutečně předávaných parametrů)
       26 POP_TOP                // odstranit prvek (návratovou hodnotu) z TOS
 
 55     27 LOAD_GLOBAL       2 (function2) // načíst referenci volané funkce
       30 LOAD_CONST        2 (1)     // skutečný parametr funkce uložit na TOS
       33 LOAD_CONST        3 (2)     // skutečný parametr funkce uložit na TOS
       36 CALL_FUNCTION      2       // volat funkci (konstanta udává počet skutečně předávaných parametrů)
       39 POP_TOP                // odstranit prvek (návratovou hodnotu) z TOS
 
 56     40 LOAD_GLOBAL       0 (function2) // načíst referenci volané funkce
       43 LOAD_CONST        4 ('xyzzy')  // skutečný parametr funkce uložit na TOS
       46 CALL_FUNCTION      1       // volat funkci (konstanta udává počet skutečně předávaných parametrů)
       49 POP_TOP                // odstranit prvek (návratovou hodnotu) z TOS
       50 LOAD_CONST        0 (None)   // uložit konstantu None na zásobník operandů
       53 RETURN_VALUE              // vrátit tuto konstantu (uloženou na TOS)
callFunction3():
 64      0 LOAD_GLOBAL       0 (function3) // načíst referenci volané funkce
       3 CALL_FUNCTION      0       // volat funkci (konstanta udává počet skutečně předávaných parametrů)
       6 POP_TOP                // odstranit prvek (návratovou hodnotu) z TOS
 
 65      7 LOAD_GLOBAL       0 (function3) // načíst referenci volané funkce
       10 LOAD_CONST        0 (None)   // skutečný parametr funkce uložit na TOS
       13 CALL_FUNCTION      1       // volat funkci (konstanta udává počet skutečně předávaných parametrů)
       16 POP_TOP                // odstranit prvek (návratovou hodnotu) z TOS
 
 66     17 LOAD_GLOBAL       0 (function3) // načíst referenci volané funkce
       20 LOAD_CONST        1 (42)    // skutečný parametr funkce uložit na TOS
       23 CALL_FUNCTION      1       // volat funkci (konstanta udává počet skutečně předávaných parametrů)
       26 POP_TOP                // odstranit prvek (návratovou hodnotu) z TOS
 
 67     27 LOAD_GLOBAL       0 (function3) // načíst referenci volané funkce
       30 LOAD_CONST        2 (1)     // skutečný parametr funkce uložit na TOS
       33 LOAD_CONST        3 (2)     // skutečný parametr funkce uložit na TOS
       36 CALL_FUNCTION      2       // volat funkci (konstanta udává počet skutečně předávaných parametrů)
       39 POP_TOP                // odstranit prvek (návratovou hodnotu) z TOS
 
 68     40 LOAD_GLOBAL       0 (function3) // načíst referenci volané funkce
       43 LOAD_CONST        4 ('xyzzy')  // skutečný parametr funkce uložit na TOS
       46 CALL_FUNCTION      1       // volat funkci (konstanta udává počet skutečně předávaných parametrů)
       49 POP_TOP                // odstranit prvek (návratovou hodnotu) z TOS
       50 LOAD_CONST        0 (None)   // uložit konstantu None na zásobník operandů
       53 RETURN_VALUE              // vrátit tuto konstantu (uloženou na TOS)

Z tohoto výpisu bajtkódu je způsob volání funkcí jasně patrný:

 1. Reference na volanou funkci je uložena na zásobník operandů
 2. Skutečné parametry jsou před voláním funkce předány (uloženy) na zásobník operandů
 3. Funkce je volána pomocí instrukce CALL_FUNCTION
 4. Návrat z funkce je řešen přes instrukci RETURN_VALUE
 5. Návratová hodnota je po návratu z volané funkce opět uložena na TOS zásobníku operandů

4. Demonstrační příklad Test29.py: volání funkcí v Pythonu

Dnešní druhý demonstrační příklad, který je nazvaný Test29.py, je již naprogramován korektně, tj. program po svém spuštění poběží bez chyby. V tomto příkladu jsou opět deklarovány tři funkce pojmenované function1(), function2()function3(), přičemž první funkce neočekává žádné parametry, funkce druhá očekává jeden parametr a funkce třetí dva parametry. Způsob volání těchto tří funkcí je otestován v další trojici funkcí nazvaných callFunction1(), callFunction2()callFunction3(). Povšimněte si, že se předávají parametry různého typu; konkrétně u funkce function3() je možné použít jakékoli dva parametry, na něž lze aplikovat operátor + (ten je zde mnohem flexibilnější, než operátor + v jazyce Lua nebo Java):

#
# Demonstracni priklad cislo 29.
#
# Volani funkci v programovacim jazyce Python.
#
 
 
 
#
# Funkce bez parametru.
#
def function1():
  pass
 
 
 
#
# Funkce s jednim parametrem.
#
def function2(x):
  return x
 
 
 
#
# Funkce se dvema parametry.
#
def function3(x, y):
  return x+y
 
 
 
#
# Volani funkce function1().
#
def callFunction1():
  result = function1()
  print(result)
 
 
 
#
# Volani funkce function2().
#
def callFunction2():
  result1 = function2(None)
  result2 = function2(42)
  result3 = function2("xyzzy")
  result4 = function2([1,2,3])
  result5 = function2((1,2,3))
  print(result1)
  print(result2)
  print(result3)
  print(result4)
  print(result5)
 
 
 
#
# Volani funkce function3().
#
def callFunction3():
  result1 = function3(1, 2)
  result2 = function3("Hello ", "world")
  result3 = function3([1,2,3], [4,5,6])
  result4 = function3((1,2,3), (4,5,6))
  result5 = function3(["jedna", "dve"], ["Freddy", "jde"])
 
  print(result1)
  print(result2)
  print(result3)
  print(result4)
  print(result5)
 
 
 
#
# Spusteni testu.
#
def main():
  callFunction1()
  callFunction2()
  callFunction3()
 
 
 
#
# Ukazka disasembleru.
# (prekladu funkci do bajtkodu Python VM).
#
def disassemble():
  from dis import dis
 
  print("\nfunction1():")
  dis(function1)
 
  print("\nfunction2():")
  dis(function2)
 
  print("\nfunction3():")
  dis(function3)
 
  print("\ncallFunction1():")
  dis(callFunction1)
 
  print("\ncallFunction2():")
  dis(callFunction2)
 
  print("\ncallFunction3():")
  dis(callFunction3)
 
 
 
main()
 
#disassemble()
 
#
# Finito.
#

Spuštění tohoto demonstračního příkladu již proběhne bez problémů, což je ostatně patrné i z následujícího výpisu:

None
None
42
xyzzy
[1, 2, 3]
(1, 2, 3)
3
Hello world
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
(1, 2, 3, 4, 5, 6)
['jedna', 'dve', 'Freddy', 'jde']

5. Překlad demonstračního příkladu Test29.py do bajtkódu Python VM

Opět se podívejme na způsob překladu tohoto demonstračního příkladu do bajtkódu Python VM:

function1():
 13      0 LOAD_CONST        0 (None)   // uložit konstantu None na zásobník operandů
       3 RETURN_VALUE              // vrátit tuto konstantu (uloženou na TOS)
function2():
 21      0 LOAD_FAST        0 (x)     // uložit první (a jediný) parametr funkce na TOS
       3 RETURN_VALUE              // vrátit tuto hodnotu
function3():
 29      0 LOAD_FAST        0 (x)     // uložit první parametr funkce na TOS
       3 LOAD_FAST        1 (y)     // uložit druhý parametr funkce na TOS
       6 BINARY_ADD               // aplikovat operátor + na oba operandy (parametry)
       7 RETURN_VALUE              // vrátit výsledek operace +

Způsob volání těchto funkcí:

callFunction1():
 37      0 LOAD_GLOBAL       0 (function1) // načíst referenci volané funkce
       3 CALL_FUNCTION      0       // volat funkci (konstanta udává počet skutečně předávaných parametrů)
       6 STORE_FAST        0 (result)  // uložit výsledek volání funkce do lokální proměnné
 
 38      9 LOAD_FAST        0 (result)  // načíst výsledek předchozího volání funkce
       12 PRINT_ITEM               // tisk výsledku (návratové hodnoty volané funkce)
       13 PRINT_NEWLINE             // odřádkování
 
       14 LOAD_CONST        0 (None)   // uložit konstantu None na zásobník operandů
       17 RETURN_VALUE              // vrátit tuto konstantu (uloženou na TOS)
callFunction2():
 46      0 LOAD_GLOBAL       0 (function2) // načíst referenci volané funkce
       3 LOAD_CONST        0 (None)   // skutečný parametr funkce uložit na TOS
       6 CALL_FUNCTION      1       // volat funkci (konstanta udává počet skutečně předávaných parametrů)
       9 STORE_FAST        0 (result1)  // uložit výsledek volání funkce do lokální proměnné
 
 47     12 LOAD_GLOBAL       0 (function2) // načíst referenci volané funkce
       15 LOAD_CONST        1 (42)    // skutečný parametr funkce uložit na TOS
       18 CALL_FUNCTION      1       // volat funkci (konstanta udává počet skutečně předávaných parametrů)
       21 STORE_FAST        1 (result2)  // uložit výsledek volání funkce do lokální proměnné
 
 48     24 LOAD_GLOBAL       0 (function2) // načíst referenci volané funkce
       27 LOAD_CONST        2 ('xyzzy')  // skutečný parametr funkce uložit na TOS
       30 CALL_FUNCTION      1       // volat funkci (konstanta udává počet skutečně předávaných parametrů)
       33 STORE_FAST        2 (result3)  // uložit výsledek volání funkce do lokální proměnné
 
 49     36 LOAD_GLOBAL       0 (function2) // načíst referenci volané funkce
       39 LOAD_CONST        3 (1)
       42 LOAD_CONST        4 (2)
       45 LOAD_CONST        5 (3)
       48 BUILD_LIST        3       // vytvoření seznamu ze tří prvků
       51 CALL_FUNCTION      1       // volat funkci (konstanta udává počet skutečně předávaných parametrů)
       54 STORE_FAST        3 (result4)  // uložit výsledek volání funkce do lokální proměnné
 
 50     57 LOAD_GLOBAL       0 (function2) // načíst referenci volané funkce
       60 LOAD_CONST        6 ((1, 2, 3)) // skutečný parametr funkce uložit na TOS
       63 CALL_FUNCTION      1       // volat funkci (konstanta udává počet skutečně předávaných parametrů)
       66 STORE_FAST        4 (result5)  // uložit výsledek volání funkce do lokální proměnné
 
 51     69 LOAD_FAST        0 (result1)  // načíst výsledek předchozího volání funkce
       72 PRINT_ITEM               // tisk výsledku (návratové hodnoty volané funkce)
       73 PRINT_NEWLINE             // odřádkování
 
 52     74 LOAD_FAST        1 (result2)  // načíst výsledek předchozího volání funkce
       77 PRINT_ITEM               // tisk výsledku (návratové hodnoty volané funkce)
       78 PRINT_NEWLINE             // odřádkování
 
 53     79 LOAD_FAST        2 (result3)  // načíst výsledek předchozího volání funkce
       82 PRINT_ITEM               // tisk výsledku (návratové hodnoty volané funkce)
       83 PRINT_NEWLINE             // odřádkování
 
 54     84 LOAD_FAST        3 (result4)  // načíst výsledek předchozího volání funkce
       87 PRINT_ITEM               // tisk výsledku (návratové hodnoty volané funkce)
       88 PRINT_NEWLINE             // odřádkování
 
 55     89 LOAD_FAST        4 (result5)  // načíst výsledek předchozího volání funkce
       92 PRINT_ITEM               // tisk výsledku (návratové hodnoty volané funkce)
       93 PRINT_NEWLINE             // odřádkování
 
       94 LOAD_CONST        0 (None)   // uložit konstantu None na zásobník operandů
       97 RETURN_VALUE              // vrátit tuto konstantu (uloženou na TOS)

(povšimněte si, jak elegantně jsou n-tice reprezentovány konstantami, zatímco seznamy se musí dynamicky tvořit)

callFunction3():
 63      0 LOAD_GLOBAL       0 (function3) // načíst referenci volané funkce
       3 LOAD_CONST        1 (1)     // skutečný parametr funkce uložit na TOS
       6 LOAD_CONST        2 (2)     // skutečný parametr funkce uložit na TOS
       9 CALL_FUNCTION      2       // volat funkci (konstanta udává počet skutečně předávaných parametrů)
       12 STORE_FAST        0 (result1)  // uložit výsledek volání funkce do lokální proměnné
 
 64     15 LOAD_GLOBAL       0 (function3) // načíst referenci volané funkce
       18 LOAD_CONST        3 ('Hello ') // skutečný parametr funkce uložit na TOS
       21 LOAD_CONST        4 ('world')  // skutečný parametr funkce uložit na TOS
       24 CALL_FUNCTION      2       // volat funkci (konstanta udává počet skutečně předávaných parametrů)
       27 STORE_FAST        1 (result2)  // uložit výsledek volání funkce do lokální proměnné
 
 65     30 LOAD_GLOBAL       0 (function3) // načíst referenci volané funkce
       33 LOAD_CONST        1 (1)
       36 LOAD_CONST        2 (2)
       39 LOAD_CONST        5 (3)
       42 BUILD_LIST        3       // vytvoření seznamu ze tří prvků
       45 LOAD_CONST        6 (4)
       48 LOAD_CONST        7 (5)
       51 LOAD_CONST        8 (6)
       54 BUILD_LIST        3       // vytvoření seznamu ze tří prvků
       57 CALL_FUNCTION      2       // volat funkci (konstanta udává počet skutečně předávaných parametrů)
       60 STORE_FAST        2 (result3)  // uložit výsledek volání funkce do lokální proměnné
 
 66     63 LOAD_GLOBAL       0 (function3) // načíst referenci volané funkce
       66 LOAD_CONST       13 ((1, 2, 3)) // skutečný parametr funkce uložit na TOS
       69 LOAD_CONST       14 ((4, 5, 6)) // skutečný parametr funkce uložit na TOS
       72 CALL_FUNCTION      2       // volat funkci (konstanta udává počet skutečně předávaných parametrů)
       75 STORE_FAST        3 (result4)  // uložit výsledek volání funkce do lokální proměnné
 
 67     78 LOAD_GLOBAL       0 (function3) // načíst referenci volané funkce
       81 LOAD_CONST        9 ('jedna')
       84 LOAD_CONST       10 ('dve')
       87 BUILD_LIST        2       // vytvoření seznamu ze dvou prvků
       90 LOAD_CONST       11 ('Freddy')
       93 LOAD_CONST       12 ('jde')
       96 BUILD_LIST        2       // vytvoření seznamu ze dvou prvků
       99 CALL_FUNCTION      2       // volat funkci (konstanta udává počet skutečně předávaných parametrů)
      102 STORE_FAST        4 (result5)  // uložit výsledek volání funkce do lokální proměnné
 
 69     105 LOAD_FAST        0 (result1)  // načíst výsledek předchozího volání funkce
      108 PRINT_ITEM               // tisk výsledku (návratové hodnoty volané funkce)
      109 PRINT_NEWLINE             // odřádkování
 
 70     110 LOAD_FAST        1 (result2)  // načíst výsledek předchozího volání funkce
      113 PRINT_ITEM               // tisk výsledku (návratové hodnoty volané funkce)
      114 PRINT_NEWLINE             // odřádkování
 
 71     115 LOAD_FAST        2 (result3)  // načíst výsledek předchozího volání funkce
      118 PRINT_ITEM               // tisk výsledku (návratové hodnoty volané funkce)
      119 PRINT_NEWLINE             // odřádkování
 
 72     120 LOAD_FAST        3 (result4)  // načíst výsledek předchozího volání funkce
      123 PRINT_ITEM               // tisk výsledku (návratové hodnoty volané funkce)
      124 PRINT_NEWLINE             // odřádkování
 
 73     125 LOAD_FAST        4 (result5)  // načíst výsledek předchozího volání funkce
      128 PRINT_ITEM               // tisk výsledku (návratové hodnoty volané funkce)
      129 PRINT_NEWLINE             // odřádkování
 
      130 LOAD_CONST        0 (None)   // uložit konstantu None na zásobník operandů
      133 RETURN_VALUE              // vrátit tuto konstantu (uloženou na TOS)

6. Demonstrační příklad Test30.py: funkce s pojmenovanými parametry

Dnešní třetí demonstrační příklad, jenž nese jméno Test30.py, bude využit pro zjištění, jakým způsobem se bude do bajtkódu Python VM překládat volání funkcí s využitím pojmenovaných parametrů. Volané funkce jsou v tomto příkladu dvě – funkce function1() očekávající jeden parametr a funkce function2() očekávající parametry dva. Volání těchto funkcí různými způsoby je realizováno v callFunction1()callFunction2:

#
# Demonstracni priklad cislo 30.
#
# Volani funkci s pojmenovanymi parametry v Pythonu.
#
 
 
 
#
# Funkce s jednim parametrem.
#
def function1(x):
  return x
 
 
 
#
# Funkce se dvema parametry.
#
def function2(x, y):
  return x+y
 
 
 
#
# Volani funkce function1().
#
def callFunction1():
  result1 = function1(42)
  result2 = function1(x=42)
  print(result1)
  print(result2)
 
 
 
#
# Volani funkce function2().
#
def callFunction2():
  result1 = function2("Hello ", "world")
  result2 = function2(x = "Hello ", y = "world")
  result3 = function2(y = "Hello ", x = "world")
 
  print(result1)
  print(result2)
  print(result3)
 
 
 
#
# Spusteni testu.
#
def main():
  callFunction1()
  callFunction2()
 
 
 
#
# Ukazka disasembleru.
# (prekladu funkci do bajtkodu Python VM).
#
def disassemble():
  from dis import dis
 
  print("\nfunction1():")
  dis(function1)
 
  print("\nfunction2():")
  dis(function2)
 
  print("\ncallFunction1():")
  dis(callFunction1)
 
  print("\ncallFunction2():")
  dis(callFunction2)
 
 
 
main()
 
#disassemble()
 
#
# Finito.
#

Po spuštění tohoto příkladu se na standardním výstupu objeví následujících pět řádků textu:

42
42
Hello world
Hello world
worldHello

7. Překlad demonstračního příkladu Test30.py do bajtkódu Python VM

Opět se podívejme na způsob překladu tohoto demonstračního příkladu. Zajímat nás bude především technika deklarace testovacích funkcí i způsob jejich volání:

function1():
 13      0 LOAD_FAST        0 (x)     // načíst první parametr
       3 RETURN_VALUE              // a vrátit ho
function2():
 21      0 LOAD_FAST        0 (x)     // načíst první parametr
       3 LOAD_FAST        1 (y)     // načíst druhý parametr
       6 BINARY_ADD               // sečíst hodnoty obou parametrů
       7 RETURN_VALUE              // vrátit výsledek součtu

Ve způsobu deklarací obou funkcí k žádným změnám nedošlo (což je pochopitelní).

callFunction1():
 29      0 LOAD_GLOBAL       0 (function1) // načíst referenci volané funkce
       3 LOAD_CONST        1 (42)    // parametr funkce uložit na TOS zásobníku operandů
       6 CALL_FUNCTION      1       // volat funkci (konstanta udává počet skutečně předávaných parametrů)
       9 STORE_FAST        0 (result1)  // uložit výsledek volání funkce do lokální proměnné
 
 30     12 LOAD_GLOBAL       0 (function1) // načíst referenci volané funkce
       15 LOAD_CONST        2 ('x')    // uložit identifikátor parametru na TOS zásobníku operandů
       18 LOAD_CONST        1 (42)    // parametr funkce uložit na TOS zásobníku operandů
       21 CALL_FUNCTION     256       // volat funkci, nulový počet pozičních parametrů, jeden pojmenovaný parametr
       24 STORE_FAST        1 (result2)  // uložit výsledek volání funkce do lokální proměnné
 
 31     27 LOAD_FAST        0 (result1)  // načíst výsledek předchozího volání funkce
       30 PRINT_ITEM               // tisk výsledku (návratové hodnoty volané funkce)
       31 PRINT_NEWLINE             // odřádkování
 
 32     32 LOAD_FAST        1 (result2)  // načíst výsledek předchozího volání funkce
       35 PRINT_ITEM               // tisk výsledku (návratové hodnoty volané funkce)
       36 PRINT_NEWLINE             // odřádkování
 
       37 LOAD_CONST        0 (None)   // uložit konstantu None na zásobník operandů
       40 RETURN_VALUE              // vrátit tuto konstantu (uloženou na TOS)

Zde již můžeme vidět jednu velkou změnu – za instrukcí CALL_FUNCTION je uložena hodnota 256. Ve skutečnosti se jedná o dvě hodnoty, každá o šířce osmi bitů, které byly spojeny do jednoho šestnáctibitového slova. Hodnota spodního bajtu udává počet pozičních parametrů (zde 0), hodnota horního bajtu počet pojmenovaných parametrů (zde 1 – každý pojmenovaný parametr se skládá ze svého jména a skutečné hodnoty).

callFunction2():
 40      0 LOAD_GLOBAL       0 (function2) // načíst referenci volané funkce
       3 LOAD_CONST        1 ('Hello ') // první parametr funkce uložit na TOS zásobníku operandů
       6 LOAD_CONST        2 ('world')  // druhý parametr funkce uložit na TOS zásobníku operandů
       9 CALL_FUNCTION      2       // volat funkci (konstanta udává počet skutečně předávaných parametrů)
       12 STORE_FAST        0 (result1)  // uložit výsledek volání funkce do lokální proměnné
 
 41     15 LOAD_GLOBAL       0 (function2) // načíst referenci volané funkce
       18 LOAD_CONST        3 ('x')    // uložit identifikátor parametru na TOS zásobníku operandů
       21 LOAD_CONST        1 ('Hello ') // parametr funkce uložit na TOS zásobníku operandů
       24 LOAD_CONST        4 ('y')    // uložit identifikátor parametru na TOS zásobníku operandů
       27 LOAD_CONST        2 ('world')  // parametr funkce uložit na TOS zásobníku operandů
       30 CALL_FUNCTION     512       // volat funkci se dvěma pojmenovanými parametry (512=256*2)
       33 STORE_FAST        1 (result2)  // uložit výsledek volání funkce do lokální proměnné
 
 42     36 LOAD_GLOBAL       0 (function2) // načíst referenci volané funkce
       39 LOAD_CONST        4 ('y')    // uložit identifikátor parametru na TOS zásobníku operandů
       42 LOAD_CONST        1 ('Hello ') // parametr funkce uložit na TOS zásobníku operandů
       45 LOAD_CONST        3 ('x')    // uložit identifikátor parametru na TOS zásobníku operandů
       48 LOAD_CONST        2 ('world')  // parametr funkce uložit na TOS zásobníku operandů
       51 CALL_FUNCTION     512       // volat funkci se dvěma pojmenovanými parametry (512=256*2)
       54 STORE_FAST        2 (result3)  // uložit výsledek volání funkce do lokální proměnné
 
 44     57 LOAD_FAST        0 (result1)  // načíst výsledek předchozího volání funkce
       60 PRINT_ITEM               // tisk výsledku (návratové hodnoty volané funkce)
       61 PRINT_NEWLINE             // odřádkování
 
 45     62 LOAD_FAST        1 (result2)  // načíst výsledek předchozího volání funkce
       65 PRINT_ITEM               // tisk výsledku (návratové hodnoty volané funkce)
       66 PRINT_NEWLINE             // odřádkování
 
 46     67 LOAD_FAST        2 (result3)  // načíst výsledek předchozího volání funkce
       70 PRINT_ITEM               // tisk výsledku (návratové hodnoty volané funkce)
       71 PRINT_NEWLINE             // odřádkování
 
       72 LOAD_CONST        0 (None)   // uložit konstantu None na zásobník operandů
       75 RETURN_VALUE              // vrátit tuto konstantu (uloženou na TOS)

8. Demonstrační příklad Test31.py: parametry s implicitní hodnotou

Dnešní čtvrtý a současně i poslední demonstrační příklad pojmenovaný Test31.py používá v testovacích funkcích function1()function2() parametry s implicitní hodnotou, tj. pokud se tyto parametry při volání funkce explicitně nezadají, je namísto nich použita hodnota získaná z hlavičky funkce. Podívejme se na zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu:

#
# Demonstracni priklad cislo 31.
#
# Volani funkci s parametry s implicitni hodnotou v Pythonu.
#
 
 
 
#
# Funkce s jednim parametrem.
#
def function1(x = 1):
  return x
 
 
 
#
# Funkce se dvema parametry.
#
def function2(x = 1, y = 2):
  return x+y
 
 
 
#
# Volani funkce function1().
#
def callFunction1():
  result1 = function1()
  result2 = function1(42)
  result3 = function1(x=42)
  print(result1)
  print(result2)
  print(result3)
 
 
 
#
# Volani funkce function2().
#
def callFunction2():
  result1 = function2()
  result2 = function2(0)
  result2 = function2(0,1)
  result3 = function2("Hello ", "world")
  result4 = function2(x = "Hello ", y = "world")
  result5 = function2(y = "Hello ", x = "world")
 
  print(result1)
  print(result2)
  print(result3)
  print(result4)
  print(result5)
 
 
 
#
# Spusteni testu.
#
def main():
  callFunction1()
  callFunction2()
 
 
 
#
# Ukazka disasembleru.
# (prekladu funkci do bajtkodu Python VM).
#
def disassemble():
  from dis import dis
 
  print("\nfunction1():")
  dis(function1)
 
  print("\nfunction2():")
  dis(function2)
 
  print("\ncallFunction1():")
  dis(callFunction1)
 
  print("\ncallFunction2():")
  dis(callFunction2)
 
 
 
main()
 
#disassemble()
 
#
# Finito.
#

Po spuštění tohoto demonstračního příkladu by se měly na standardním výstupu objevit následující zprávy:

1
42
42
3
1
Hello world
Hello world
worldHello

9. Překlad demonstračního příkladu Test31.py do bajtkódu Python VM

Deklarace obou testovacích funkcí je kupodivu stále stejná, implicitní hodnota parametrů je totiž specifikována při vytváření funkcí instrukcí MAKE_FUNCTION:

function1():
 13      0 LOAD_FAST        0 (x)     // načíst první parametr
       3 RETURN_VALUE              // a vrátit ho
function2():
 21      0 LOAD_FAST        0 (x)     // načíst první parametr
       3 LOAD_FAST        1 (y)     // načíst druhý parametr
       6 BINARY_ADD               // sečíst hodnoty obou parametrů
       7 RETURN_VALUE              // vrátit výsledek součtu

Volání se však již odlišuje:

callFunction1():
 29      0 LOAD_GLOBAL       0 (function1) // načíst referenci volané funkce
       3 CALL_FUNCTION      0       // volání funkce s nulovým počtem explicitně zadaných parametrů
       6 STORE_FAST        0 (result1)  // uložit výsledek volání funkce do lokální proměnné
 
 30      9 LOAD_GLOBAL       0 (function1) // načíst referenci volané funkce
       12 LOAD_CONST        1 (42)    // parametr funkce uložit na TOS zásobníku operandů
       15 CALL_FUNCTION      1       // volat funkci (konstanta udává počet skutečně předávaných parametrů)
       18 STORE_FAST        1 (result2)  // uložit výsledek volání funkce do lokální proměnné
 
 31     21 LOAD_GLOBAL       0 (function1) // načíst referenci volané funkce
       24 LOAD_CONST        2 ('x')    // uložit identifikátor parametru na TOS zásobníku operandů
       27 LOAD_CONST        1 (42)    // parametr funkce uložit na TOS zásobníku operandů
       30 CALL_FUNCTION     256       // volat funkci, nulový počet pozičních parametrů, jeden pojmenovaný parametr
       33 STORE_FAST        2 (result3)  // uložit výsledek volání funkce do lokální proměnné
 
 32     36 LOAD_FAST        0 (result1)  // načíst výsledek předchozího volání funkce
       39 PRINT_ITEM               // tisk výsledku (návratové hodnoty volané funkce)
       40 PRINT_NEWLINE             // odřádkování
 
 33     41 LOAD_FAST        1 (result2)  // načíst výsledek předchozího volání funkce
       44 PRINT_ITEM               // tisk výsledku (návratové hodnoty volané funkce)
       45 PRINT_NEWLINE             // odřádkování
 
 34     46 LOAD_FAST        2 (result3)  // načíst výsledek předchozího volání funkce
       49 PRINT_ITEM               // tisk výsledku (návratové hodnoty volané funkce)
       50 PRINT_NEWLINE             // odřádkování
 
       51 LOAD_CONST        0 (None)   // uložit konstantu None na zásobník operandů
       54 RETURN_VALUE              // vrátit tuto konstantu (uloženou na TOS)

Ještě zajímavější jsou možnosti volání funkce function2():

root_podpora

callFunction2():
 42      0 LOAD_GLOBAL       0 (function2) // načíst referenci volané funkce
       3 CALL_FUNCTION      0       // volání funkce s nulovým počtem explicitně zadaných parametrů
       6 STORE_FAST        0 (result1)  // uložit výsledek volání funkce do lokální proměnné
 
 43      9 LOAD_GLOBAL       0 (function2) // načíst referenci volané funkce
       12 LOAD_CONST        1 (0)     // parametr funkce uložit na TOS zásobníku operandů
       15 CALL_FUNCTION      1       // volat funkci (konstanta udává počet skutečně předávaných parametrů)
                            // druhý parametr má implicitní hodnotu
       18 STORE_FAST        1 (result2)  // uložit výsledek volání funkce do lokální proměnné
 
 44     21 LOAD_GLOBAL       0 (function2) // načíst referenci volané funkce
       24 LOAD_CONST        1 (0)     // první parametr funkce uložit na TOS zásobníku operandů
       27 LOAD_CONST        2 (1)     // druhý parametr funkce uložit na TOS zásobníku operandů
       30 CALL_FUNCTION      2       // volat funkci (konstanta udává počet skutečně předávaných parametrů)
       33 STORE_FAST        1 (result2)  // uložit výsledek volání funkce do lokální proměnné
 
 45     36 LOAD_GLOBAL       0 (function2) // načíst referenci volané funkce
       39 LOAD_CONST        3 ('Hello ') // první parametr funkce uložit na TOS zásobníku operandů
       42 LOAD_CONST        4 ('world')  // druhý parametr funkce uložit na TOS zásobníku operandů
       45 CALL_FUNCTION      2       // volat funkci (konstanta udává počet skutečně předávaných parametrů)
       48 STORE_FAST        2 (result3)  // uložit výsledek volání funkce do lokální proměnné
 
 46     51 LOAD_GLOBAL       0 (function2) // načíst referenci volané funkce
       54 LOAD_CONST        5 ('x')    // uložit identifikátor parametru na TOS zásobníku operandů
       57 LOAD_CONST        3 ('Hello ') // parametr funkce uložit na TOS zásobníku operandů
       60 LOAD_CONST        6 ('y')    // uložit identifikátor parametru na TOS zásobníku operandů
       63 LOAD_CONST        4 ('world')  // parametr funkce uložit na TOS zásobníku operandů
       66 CALL_FUNCTION     512       // volat funkci se dvěma pojmenovanými parametry (512=256*2)
       69 STORE_FAST        3 (result4)  // uložit výsledek volání funkce do lokální proměnné
 
 47     72 LOAD_GLOBAL       0 (function2) // načíst referenci volané funkce
       75 LOAD_CONST        6 ('y')    // uložit identifikátor parametru na TOS zásobníku operandů
       78 LOAD_CONST        3 ('Hello ') // parametr funkce uložit na TOS zásobníku operandů
       81 LOAD_CONST        5 ('x')    // uložit identifikátor parametru na TOS zásobníku operandů
       84 LOAD_CONST        4 ('world')  // parametr funkce uložit na TOS zásobníku operandů
       87 CALL_FUNCTION     512       // volat funkci se dvěma pojmenovanými parametry (512=256*2)
       90 STORE_FAST        4 (result5)  // uložit výsledek volání funkce do lokální proměnné
 
 49     93 LOAD_FAST        0 (result1)  // načíst výsledek předchozího volání funkce
       96 PRINT_ITEM               // tisk výsledku (návratové hodnoty volané funkce)
       97 PRINT_NEWLINE             // odřádkování
 
 50     98 LOAD_FAST        1 (result2)  // načíst výsledek předchozího volání funkce
      101 PRINT_ITEM               // tisk výsledku (návratové hodnoty volané funkce)
      102 PRINT_NEWLINE             // odřádkování
 
 51     103 LOAD_FAST        2 (result3)  // načíst výsledek předchozího volání funkce
      106 PRINT_ITEM               // tisk výsledku (návratové hodnoty volané funkce)
      107 PRINT_NEWLINE             // odřádkování
 
 52     108 LOAD_FAST        3 (result4)  // načíst výsledek předchozího volání funkce
      111 PRINT_ITEM               // tisk výsledku (návratové hodnoty volané funkce)
      112 PRINT_NEWLINE             // odřádkování
 
 53     113 LOAD_FAST        4 (result5)  // načíst výsledek předchozího volání funkce
      116 PRINT_ITEM               // tisk výsledku (návratové hodnoty volané funkce)
      117 PRINT_NEWLINE             // odřádkování
 
      118 LOAD_CONST        0 (None)   // uložit konstantu None na zásobník operandů
      121 RETURN_VALUE              // vrátit tuto konstantu (uloženou na TOS)

10. Uzávěry a generátory v Pythonu

V předchozích čtyřech demonstračních příkladech jsme si ukázali pouze základní způsoby volání funkcí. Možnosti Pythonu jsou v tomto směru totiž mnohem větší než v Javě a dokonce větší než v jazyku Lua, protože kromě parametrů s implicitní hodnotou a pojmenovaných parametrů lze při deklaraci a/nebo volání funkcí použít i další možnosti, například proměnný počet parametrů, tzv. keyword parametry či jejich kombinaci. Navíc i Python podporuje uzávěry (closures), i když ne v takové míře, jako je tomu v Lue, Perlu či JavaScriptu. Aby toho nebylo málo, podporuje programovací jazyk Python i bajtkód jeho virtuálního stroje takzvané generátory. Všechny instrukce bajtkódu Python VM související s voláním funkcí jsou vypsány v další tabulce, přičemž podrobnosti k MAKE_CLOSURE, YIELD_VALUE atd. si řekneme v následující části tohoto seriálu:

# Instrukce Stručný popis
1 MAKE_FUNCTION vytvoření funkce
2 MAKE_CLOSURE vytvoření uzávěru
3 CALL_FUNCTION volání funkce s pozičními a/nebo pojmenovanými parametry
4 CALL_FUNCTION_VAR volání funkce s proměnným počtem parametrů
5 CALL_FUNCTION_KW volání funkce s keyword parametry
6 CALL_FUNCTION_VAR_KW kombinace předchozích dvou možností
7 YIELD_VALUE vrácení (další) hodnoty z generátoru

11. Repositář se zdrojovými kódy všech čtyř dnešních demonstračních příkladů

Všechny čtyři dnes popsané a použité demonstrační příklady byly uloženy do Mercurial repositáře umístěného na adrese http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/. Odkazy na prozatím poslední verze těchto čtyř příkladů naleznete v tabulce pod tímto odstavcem:

12. Odkazy na Internetu

 1. Python Byte Code Instructions
  https://docs.python.org/re­lease/2.5.2/lib/bytecodes­.html
 2. Python 2.x: funkce range()
  https://docs.python.org/2/li­brary/functions.html#range
 3. Python 2.x: typ iterátor
  https://docs.python.org/2/li­brary/stdtypes.html#itera­tor-types
 4. Python break, continue and pass Statements
  http://www.tutorialspoint­.com/python/python_loop_con­trol.htm
 5. Python Bytecode: Fun With Dis
  http://akaptur.github.io/blog/2013/08/14/pyt­hon-bytecode-fun-with-dis/
 6. Python's Innards: Hello, ceval.c!
  http://tech.blog.aknin.na­me/category/my-projects/pythons-innards/
 7. Byterun
  https://github.com/nedbat/byterun
 8. Python Byte Code Instructions
  http://document.ihg.uni-duisburg.de/Documentation/Pyt­hon/lib/node56.html
 9. Python Byte Code Instructions
  https://docs.python.org/3­.2/library/dis.html#python-bytecode-instructions
 10. dis – Python module
  https://docs.python.org/2/li­brary/dis.html
 11. Comparison of Python virtual machines
  http://polishlinux.org/ap­ps/cli/comparison-of-python-virtual-machines/
 12. Programming in Lua (first edition)
  http://www.lua.org/pil/contents.html
 13. Programming in Lua: 6 – More about Functions
  http://www.lua.org/pil/6.html
 14. Programming in Lua: 6.1 – Closures
  http://www.lua.org/pil/6.1.html
 15. Programming in Lua: 9.1 – Coroutine Basics
  http://www.lua.org/pil/9.1.html
 16. Programming in Lua: Numeric for
  http://www.lua.org/pil/4.3.4.html
 17. Programming in Lua: break and return
  http://www.lua.org/pil/4.4.html
 18. Programming in Lua: Tables
  http://www.lua.org/pil/2.5.html
 19. Programming in Lua: Table Constructors
  http://www.lua.org/pil/3.6.html
 20. Programovací jazyk Lua
  http://palmknihy.cz/web/kni­ha/programovaci-jazyk-lua-12651.htm
 21. Lua: Tables Tutorial
  http://lua-users.org/wiki/TablesTutorial
 22. Lua: Control Structure Tutorial
  http://lua-users.org/wiki/ControlStruc­tureTutorial
 23. Lua Types Tutorial
  http://lua-users.org/wiki/LuaTypesTutorial
 24. Goto Statement in Lua
  http://lua-users.org/wiki/GotoStatement
 25. Lua 5.2 sources
  http://www.lua.org/source/5.2/
 26. Lua 5.2 sources – lopcodes.h
  http://www.lua.org/source/5­.2/lopcodes.h.html
 27. Lua 5.2 sources – lopcodes.c
  http://www.lua.org/source/5­.2/lopcodes.c.html
 28. For-each Loop in Java
  http://www.leepoint.net/notes-java/flow/loops/foreach.html
 29. For Loop (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/For_loop
 30. Heinz Rutishauser
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Heinz_Rutishauser
 31. Parrot
  http://www.parrot.org/
 32. Parrot languages
  http://www.parrot.org/languages
 33. Parrot Primer
  http://docs.parrot.org/pa­rrot/latest/html/docs/intro­.pod.html
 34. Parrot Opcodes
  http://docs.parrot.org/pa­rrot/latest/html/ops.html
 35. Parrot VM
  http://en.wikibooks.org/wi­ki/Parrot_Virtual_Machine
 36. Parrot Assembly Language
  http://www.perl6.org/archi­ve/pdd/pdd06_pasm.html
 37. Parrot Reference: Chapter 11 – Perl 6 and Parrot Essentials
  http://oreilly.com/perl/excerpts/perl-6-and-parrot-essentials/parrot-reference.html
 38. O-code
  http://en.wikipedia.org/wiki/O-code_machine
 39. Java quick guide: JVM Instruction Set (tabulka všech instrukcí JVM)
  http://www.mobilefish.com/tu­torials/java/java_quickgu­ide_jvm_instruction_set.html
 40. The JVM Instruction Set
  http://mpdeboer.home.xs4a­ll.nl/scriptie/node14.html
 41. GC safe-point (or safepoint) and safe-region
  http://xiao-feng.blogspot.cz/2008/01/gc-safe-point-and-safe-region.html
 42. Safepoints in HotSpot JVM
  http://blog.ragozin.info/2012/10/sa­fepoints-in-hotspot-jvm.html
 43. Java theory and practice: Synchronization optimizations in Mustang
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-jtp10185/
 44. How to build hsdis
  http://hg.openjdk.java.net/jdk7/hot­spot/hotspot/file/tip/src/sha­re/tools/hsdis/README
 45. Java SE 6 Performance White Paper
  http://www.oracle.com/technet­work/java/6-performance-137236.html
 46. Lukas Stadler's Blog
  http://classparser.blogspot­.cz/2010/03/hsdis-i386dll.html
 47. How to build hsdis-amd64.dll and hsdis-i386.dll on Windows
  http://dropzone.nfshost.com/hsdis.htm
 48. PrintAssembly
  https://wikis.oracle.com/dis­play/HotSpotInternals/Prin­tAssembly
 49. The Java Virtual Machine Specification: 3.14. Synchronization
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jvms/se7/html/jvms-3.html#jvms-3.14
 50. The Java Virtual Machine Specification: 8.3.1.4. volatile Fields
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-8.html#jls-8.3.1.4
 51. The Java Virtual Machine Specification: 17.4. Memory Model
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.4
 52. The Java Virtual Machine Specification: 17.7. Non-atomic Treatment of double and long
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.7
 53. Open Source ByteCode Libraries in Java
  http://java-source.net/open-source/bytecode-libraries
 54. ASM Home page
  http://asm.ow2.org/
 55. Seznam nástrojů využívajících projekt ASM
  http://asm.ow2.org/users.html
 56. ObjectWeb ASM (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ObjectWeb_ASM
 57. Java Bytecode BCEL vs ASM
  http://james.onegoodcooki­e.com/2005/10/26/java-bytecode-bcel-vs-asm/
 58. BCEL Home page
  http://commons.apache.org/bcel/
 59. Byte Code Engineering Library (před verzí 5.0)
  http://bcel.sourceforge.net/
 60. Byte Code Engineering Library (verze >= 5.0)
  http://commons.apache.org/pro­per/commons-bcel/
 61. BCEL Manual
  http://commons.apache.org/bcel/ma­nual.html
 62. Byte Code Engineering Library (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/BCEL
 63. BCEL Tutorial
  http://www.smfsupport.com/sup­port/java/bcel-tutorial!/
 64. Bytecode Engineering
  http://book.chinaunix.net/spe­cial/ebook/Core_Java2_Volu­me2AF/0131118269/ch13lev1sec6­.html
 65. Bytecode Outline plugin for Eclipse (screenshoty + info)
  http://asm.ow2.org/eclipse/index.html
 66. Javassist
  http://www.jboss.org/javassist/
 67. Byteman
  http://www.jboss.org/byteman
 68. Java programming dynamics, Part 7: Bytecode engineering with BCEL
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-dyn0414/
 69. The JavaTM Virtual Machine Specification, Second Edition
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/VMSpec­TOC.doc.html
 70. The class File Format
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/Clas­sFile.doc.html
 71. javap – The Java Class File Disassembler
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.4.2/docs/tooldocs/win­dows/javap.html
 72. javap-java-1.6.0-openjdk(1) – Linux man page
  http://linux.die.net/man/1/javap-java-1.6.0-openjdk
 73. Using javap
  http://www.idevelopment.in­fo/data/Programming/java/mis­cellaneous_java/Using_javap­.html
 74. Examine class files with the javap command
  http://www.techrepublic.com/ar­ticle/examine-class-files-with-the-javap-command/5815354
 75. aspectj (Eclipse)
  http://www.eclipse.org/aspectj/
 76. Aspect-oriented programming (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Aspect_oriented_program­ming
 77. AspectJ (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/AspectJ
 78. EMMA: a free Java code coverage tool
  http://emma.sourceforge.net/
 79. Cobertura
  http://cobertura.sourceforge.net/
 80. jclasslib bytecode viewer
  http://www.ej-technologies.com/products/jclas­slib/overview.html

Byl pro vás článek přínosný?