Hlavní navigace

QtiPlot konkurencí pro Origin?

8. 10. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

QtiPlot je nástroj pro tvorbu grafů a analýzu dat. Jeho možnosti jsou sice skromnější než možnosti známějšího Originu, ale i přesto rozhodně stojí za vyzkoušení. Tvorba profesionálně vyhlížejícího grafu je v něm otázkou několika málo kliknutí. Navíc je k dispozici pro Linux, v češtině a úplně zdarma.

QtiPlot představuje nástroj pro analýzu a vizualizaci dat. Pokud bychom celou věc hodně zjednodušili, pak umožňuje zadaná data překreslit do grafu, případně body proložit nějakou křivku. Následovně poskytne informace o parametrech dat a oné křivky. Zaměření aplikace není ani vzdáleně podobné rozumnému využití kancelářských aplikací jako Excel či Calc. Jeho možnosti vykreslovat grafy leží někde zcela jinde – zkuste v Calc operovat s deseti tisíci řádky dat a nějak s nimi efektivně pracovat. QtiPlot s tím nemá problém. Naopak vizualizace hospodaření firmy za tři čtvrtletí je v jeho podání z kategorie s „kanónem na vrabce“ a pro běžného bussinesmana je asi zbytečná.

Základní možnosti programu

QtiPlot je aplikace, která pracuje pod operačními systémy z rodin Linux, Mac OS a Windows. Pouze pod prvním jmenovaným si ale můžete vychutnat zdarma všechny možnosti programu a plnohodnotně ho využívat. Je šířen pod licencí GNU GPL.

K dispozici jsou nástroje pro práci s grafem jak v rovině, tak v prostoru. Vaše výtvory je možné vyexportovat jako bitmap či v některém vektorovém formátu. Vzhledem k tomu, že program je především určen pr vědeckou komunitu, potěší snadný přímý export všech dat do LaTeX. Pokud pracujete s ASCII daty, pak nechybí ani možnost importu a exportu do textových souborů. Jako mimořádně užitečný vidím také export do Originu.

QtiPlot

Pokud jde o možnosti grafu, nechybí možnosti volby grafů se zvětšeným výřezem konkrétní oblasti, zdvojení osy Y, více grafů v jednom obrázku, spojení dat jako „schody“ (svisle i vodorovně), tvorba histogramů nebo vykreslování vektorů.

Dále jsou zde možnosti analýzy dat pomocí různých proložení – lineární, gaussovské, lorentzianské,… Aplikace nabízí možnost interpolace (při této funkci se ale někdy zhroutila), vyhlazení křivek, FFT či možnost vkládat nadefinované křivky jako proložení.

Z běžných praktických doplňkových funkcí nechybí nutný odečítač hodnot, možnost vložit do grafu obrázek, šipku, text či vzorec… Pro běžného uživatele je poněkud nešikovné, že si musí spoustu věcí nastavit sám. V Ubuntu, ve kterém jsem aplikaci testoval, jsem musel ručně zadat cestu na český překlad, stáhnout manuál a zadat na něj cestu, aplikace se sama neaktualizovala, údajně kvůli problémům s firewallem. Přitom hlavní uživatelé zřejmě nebudou informatici, ale fyzici a matematici, kteří by ocenili, aby program hned po instalaci byl schopen plně fungovat.

Dovolím si ještě jednu poznámku k českému překladu. Pokud jste nikdy s podobným programem nepracovali, pak s ním problémy mít nebudete. Navíc nástroj činí vhodným i pro běžnou výuku na středních školách, kde studenti mateřský jazyk jistě ocení. V opačném případě ale doporučuji zůstat v anglické verzi, především proto, že některé překlady jsou české až příliš – „linear fit“ je přeložen jako „přímočaré rozmístění“, což se opravdu hledá v menu těžce.

QtiPlot nebo Origin?

Porovnávání dvou programů mezi sebou není nikdy zcela přesné. Reflektuje jak osobní postoje autora, tak také to, že každá aplikace je trochu jiná, klade důraz na jiné prvky, přináší jiné možnosti. Je lepší složitější menu s lepším manuálem, nebo jednodušší ovládání a bídná nápověda? Odpověď lze nalézt jen relativně obtížně. Přesto se pokusíme srovnat QtiPlot s Origin.

Origin

Zde si dovolím ne zcela korektní přístup. Zatímco QtiPlot budu testovat v poslední uveřejněné verzi 0.9.7.9, u komerčního produktu sáhnu po stařičkém Origin 6.0 z roku 1999. Důvodů je hned několik. Předně již Origin 6.0 je velice kvalitní nástroj, který pro většinu lidí bude více než dostatečným pomocníkem. Jedná se o variantu (dle mých vysokoškolských zkušeností) poměrně hojně rozšířenou a používanou. Jen málo která instituce si může dovolit neustále kupovat nové verze programů, zvláště těch, které ještě stále poměrně dobře fungují. Aktuální verze Origin 8.0 přináší zásadní změny především ve vzhledu prostředí a ve zcela úzce specializovaných statistických funkcích. Přesto Origin 6.0 běžně dostačuje pro základní vědecké vizualizace a analýzy, potřeby studentů i běžné tiskové potřeby.

Také Origin nabízí všechny potřebné proklady funkcí a obsahuje nástroje na analýzu dat. V tomto jsou si oba produkty poměrně podobné, stejně jako v možnostech vykreslování grafů. Origin má oproti QtiPlot k dispozici některé grafy navíc, ale jedná se spíše o drobnosti (například Polar plot, bublinkové grafy,…). Ovládání je velmi podobné, jen menu považuji za trochu přehlednější. Z analytických možností je k dispozici například t-Test, který QtiPlot nemá.

U Originu lze i přes jeho stáří nastavit podrobněji a lépe typ čáry, která propojuje jednotlivé body. To umožní esteticky i funkčně hezčí tvorbu grafů. Naopak ve verzi 6.0 je méně nástrojů pro práci s okolím grafu jako je vkládání vzorců, poznámek či obrázků. Kvalita manuálu je u obou programů poměrně vysoká, jsou koncipovány přehledně a účelně.

Dalším pozitivem pro QtiPlot pro mnohé uživatele může být již zmiňované české prostředí. Osobně mi daleko více vyhovuje práce s tabulkou, což je ale možná spíše otázka zvyku a vkusu. Poměrně pochopitelně je QtiPlot esteticky hezčí, což je dáno především věkovým rozdílem. Přehlednější je práce s vnořenými přímkami, které si program počítá do samostatných tabulek. Podrobná zpráva o vložené regresi (log soubor) je stručnější ale pochopitelnější u Originu. Ten má ale slabší možnosti exportu dat.

Závěrečné shrnutí

Sečteno podtrženo; Origin je na samotnou tvorbu grafu a analýzu dat o něco lepší, a to i v deset let staré verzi. Ve prospěch QtiPlot mluví lepší možnosti exportu a přítomnost češtiny a také cena. V neposlední řadě pak mohou někteří uživatelé ocenit možnost tvorbu skriptů v Python a muParser, oproti LabTalk (založený na C) u Origin, který je navíc přístupný až v novějších verzích.

CS24_early

Na linuxové stanici je program k dispozici bezplatně, zatímco Origin 8.0 PRO (vylepšená verze obsahující některé drobnosti navíc) vyjde na 700 USD pro universitu a 1500 USD pro ostatní uživatele. Cenově přijatelná varianta Student je k dispozici jen pro ty z USA či Kanady. Pokud potřebujete mít takový program na více stanicích, pak jsou částky již poměrně hodně vysoké.

QtiPlot pro běžné školské účely bohatě vystačí, stejně jako pro základní vizualizaci běžných vědeckých dat. Před nákupem Originu je pak dobré zvážit, zda by vám možnosti tohoto relativně malého a praktického programu nedostačovaly. Vzhledem k jeho možnostem a kvalitám jeho využití lze hledat především ve školství (střední i vysoké školy), jednodušší výzkum i v komerční sféře a domácí využití.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudovaný středoškolský učitel fyziky a informatiky, ale dnes vysokoškolský pedagog technologií ve vzdělávání na KISKu na FF MU. Věnuje se především kurátorství digitálního obsahu, online vzdělávání a učící se společnosti.