Hlavní navigace

Sagator (3): Skenery

David Zejda

Toho, co jsou skenery zač, jsme se trochu dotkli již minule. Protože zaujímají klíčové místo v architektuře Sagatoru, trochu si je dnes popíšeme a rozdělíme, abychom se tím nemuseli zdržovat příště, kdy přijde na řadu konkrétní konfigurace. Ano, možná vás trochu zklamu, ale dnešní díl bude teoretičtější...

Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Předně bych rád zdůraznil, že Sagator je snadné používat. Pro většinu běžných nastavení stačí v distribučním konfiguračním souboru povolit příslušné sekce, vše je navíc detailně popsáno v komentářích okolo. Tento díl a díly následující jsou pro ty, kdo chtějí proniknout trochu hlouběji, případně využívat Sagator nějak alespoň trochu nestandardně.

Tak tedy – co je to skener? Skenerem může být cokoliv, co vezme zprávu a něco provede – ať již se zprávou samou, anebo cosi kamsi uloží, někde něco nastaví, zaznamená a tak podobně. Klasické antivirové skenery jsou pouze jedním typem skenerů v terminologii Sagatoru.

Skenery mají také jednu klíčovou vlastnost – můžete je řetězit. Co z jednoho skeneru vypadne, stává se potravou dalšího, a to tak hluboko, jak se vám zachce.. prostě jako v přírodě. U každého skeneru může dojít k chybě při zpracování, čímž je (nečekaně) navozen chybový návratový stav.

Typy skenerů podle zpracovávaných dat

Skener proudu (streamscanner)

Vstupem mu je datový proud, data se předávají v paměti, což je podstatně rychlejší než skenování souborů. Pokud potřebujete aplikovat proudový skener na soubor, pomůže speciální skener file2stream().

Skener souboru (filescanner)

Vezme soubor a ten prozkoumá. Je sice pomalejší, ale v některých případech není vyhnutí – například pokud potřebujete prohánět zprávy nějakým externím nástrojem, který to neumí jinak – typicky antivirem či antispamem. Proud do souboru snadno zhmotníte skenerem stream2file().

Kombinovaný skener

Je, jak asi tušíte, kombinací proudového a souborového skeneru. Například na vstupu přijímá soubor, ale vystupuje z něj proud, nebo naopak, případně podporuje oba typy dat na vstupu a/nebo na výstupu.

Při řetězení skenerů je třeba pamatovat na kompatibilitu předávaných dat – je zřejmé, že nelze napojit skener, který produkuje soubor, na skener, který na vstupu požaduje proud. Proto

parsemail(string_scan(...))

je v pořádku, zatímco

parsemail(decompress(...))

použít nelze. V takových případech přijdou vhod již zmíněné převodní skenery, tedy např. parsemail(file2stre­am(decompress(…))).

Typy skenerů podle funkce

Skutečný skener (realscanner)

Skenuje zprávu a informuje o výsledku. Kromě vlastní zprávy nastavuje návratovou hodnotu – buďto prázdný řetězec, což lze interpretovat tak, že zpráva je z pohledu skeneru čistá (neškodný ham), nebo název identifikovaného viru či slovo „SPAM“, což se myslím vysvětluje samo.

Skenovací rozhraní (interscanner)

Tvoří rozhraní mezi základním skenovacím strojem a skutečnými skenery. I ta mohou být všemožně řetězena. Příkladem může být skenování s využitím knihovny antiviru ClamAV. Předtím je provedena analýza MIME, převod z proudu do souboru a dekomprimace:

SCANNERS=[
 parsemail(
  stream2file(
   decompress(
    libclam()
   )
  )
 )
]

Nebudu opakovat autora Sagatoru tím, že bych uváděl kompletní přehled skenerů – ten najdete na stránkách projektu.

Operátory a řídící skenery

Kromě skenerů zná Sagator také hrst operátorů, kterými můžete skenery ještě důmyslněji kombinovat. Kompletní přehled operátorů (+ – * / & ~ < > = <= >= !=) a jejich význam najdete opět na stránkách projektu v tabulce, někde ve druhé třetině odkazovaného dokumentu. Kromě operátorů můžete použít také speciální řídící skenery. Dva z nich ještě dnes zmíníme.

Alternativní skenery

Dejme tomu, že používáte ClamD démona, se kterým Sagator spolupracuje při detekci virů. Co když ale z nějakého důvodu ClamD zkolabuje? Sagator může v takovém případě volit řádkové skenovací rozhraní stejného antiviru, případně nějaký úplně jiný postup. K definici takových alternativ poslouží alternatives():

tip docker

SCANNERS=[
 alternatives(
  clamd(['localhost',3310]),
  stream2mbox(clamscan([
     '/usr/bin/clamscan',
     '--stdout','--infected',
     '--disable-summary',
     '-r','--mbox']))
 )
]

Vynucené použití více skenerů

Většinou bude vhodnější zastavit provádění řetězce skenerů na prvním pozitivním výsledku – pokud je zpráva zavirována jednou, je již vcelku jedno, že je zavirována ještě třikrát a že má také některé rysy spamu.. V určitých případech může být užitečné označit zprávu za škodlivou až poté, co se na pozitivní diagnóze shodne skenerů více. Typicky se může takový postup hodit u antispamů, které pracují podstatně více s pouhými pravděpodobnostmi než antiviry. Poslouží vám match_all():

SCANNERS=[
 match_all(
  skener1(...),
  skener2(...),
  ...
 )
]

Příště

Snad vás dnešní trochu teoretický díl neodradil – příště se již vrhneme na konkrétní konfiguraci. Napíšeme jednoduchou třídu, která se nám bude hodit při práci se spamy, a také zlokalizujeme nějaké to hlášení.