Hlavní navigace

SLT 2001

7. 1. 2001
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

České sdružení uživatelů operačního systému Linux a Československé sdružení uživaltelů TeXu pořádají ve dnech 15. - 18. února 2001 seminář SLT 2001.

Pro koho je seminář určen

Zveme na seminář všechny zájemce o operační systém Linux a všechny zájemce o typografický systém TeX. Přednášky budou zaměřeny na aplikace Linuxu, TeXu nebo obou těchto systémů, případně na Open Source programy obecně. Seminář je zaměřen spíše odborně než komerčně.

Jak se již stalo tradicí, přínos podobných seminářů a setkání není jen v získávání dalších znalostí na přednáškách, ale i v možnosti neformálních setkání a diskusí s odborníky na různé problematiky v oblasti Linuxu, Internetu, TeXu a typografie vůbec.


Místo a čas konání

Seminář se koná v době od 15. února (čtvrtek) do 18. února (neděle) 2001 v hotelu Skalský Dvůr nedaleko Bystřice nad Pernštejnem. Ubytování je zamluveno od čtvrtečního večera do neděle odpoledne. Stravování začíná čtvrteční večeří a končí nedělním obědem.

Bližší informace o hotelu a o pamětihodnostech v jeho okolí najdete na adrese http://www.oxy­gen.cz/skalsky-dvur/. Mapa okolí je k dispozici na www.mapy.cz.


Časový harmonogram

Program semináře bude rámcově rozvržen následujícím způsobem (je možné, že ještě dojde k některým změnám):

Tabulka č. 94
Čtvrtek (cca do 18:30) příjezd, registrace, ubytování
18:30 večeře
Pátek (do 9:00) snídaně, registrace
9:00 zahájení semináře
9:05–12:35 dopolední přednášky
12:35–13:34 oběd
13:35–18:20 odpolední přednášky
18:20–19:30 večeře
19:30– večerní přednáška/diskuse
Sobota (do 9:00) snídaně
9:00–12:30 dopolední přednášky
12:30–13:30 oběd
13:30–18:30 poznávání okolí/práce v sekcích
18:30–19:30 večeře
19:30– valná hromada sdružení CZLUG
Neděle (do 9:00) snídaně
9:00–13:35 dopolední přednášky
13:35–13:40 zakončení semináře
13:40–14:40 oběd

Informace o programu valné hromady CZLUGu bude zveřejněna v nejbližší době.


Přihlášky, platby

Chcete-li se zúčastnit semináře SLT 2001, zaregistrujte se na adrese https://www.li­nux.cz/czlug/ad­min/slt2001.php3. Kapacita semináře je 120 míst, z čehož okolo dvaceti je počítáno pro přednášející a organizátory semináře. Sdružení CZLUG a CSTUG poskytují při registraci zvýhodnění pro své členy: Členové CSTUGu a CZLUGu, pokud se zaregistrují do 5. ledna 2001, budou mít přednost před nečleny těchto sdružení. Registrace po tomto datu budou vyřizovány již na základě času registrace bez ohledu na členství v některém z pořádajících sdružení. Kolektivní člen takto může zaregistrovat nejvýše tři své zástupce.

Konferenční poplatek obsahuje náklady na ubytování a stravu, náklad na vydání sborníku konference a organizační výdaje. Výše poplatku byla stanovena na 2280 Kč pro členy jednoho z pořádajících sdružení, 2600 Kč pro nečleny. Uplatňovat nárok na slevu může pouze ten člen sdružení, který má zaplaceny členské příspěvky na kalendářní rok 2001. Účastníci mohou přijet i v pátek ráno. V tom případě pro ně konferenční poplatek činí 1780 Kč pro členy sdružení CZLUG nebo CSTUG, 2100 Kč pro nečleny.

Poplatek je potřeba zaplatit převodem na účet nebo složením částky na účet. Číslo účtu je 1343893319/0800, název účtu je České sdružení uživatelů operačního systému Linux. Platbu proveďte tak, aby byla do 29. ledna 2001 na účtu CZLUGu. Jako variabilní symbol uveďte svoje rodné číslo, případně IČO kolektivního člena. Bez tohoto údaje nebudeme schopni platbu dohledat!

V případě neúčasti na semináři se konferenční poplatek nevrací, ale sborník zašleme poštou po skončení semináře.

Cloud 24 - tip 1

Pokud z účetních důvodů potřebujete mít zvlášť rozepsané ubytování, stravu a konferenční poplatek, ceny jsou následující: Nocleh pro jednu osobu činí 400 Kč, strava (oběd a večeře) 200 Kč na den. Celkem tedy ubytování 800 nebo 1200 Kč, strava 500 nebo 600 Kč, zbytek jsou organizační výdaje (480 Kč pro členy, 800 Kč pro nečleny).


Další informace

Další informace – abstrakty přednášek, případné změny a upřesnění programu semináře, informace o dopravě a podobně najdete na adrese http://www.cstug­.cz/slt/01/. Dotazy organizátorům je možno psát na adresu slt@linux.cz.

Byl pro vás článek přínosný?