Hlavní navigace

Šrumec kolem plánů W3C podruhé

29. 1. 2002
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Je to již poměrně dávno, co jsme psali o tzv. RAND policy ve W3C. Jedná se o návrh, iniciovaný především IBM, na zpoplatnění zejména budoucích standardů, které spadají pod dohled konsorcia W3C. Firmy, které za tím stojí, argumentují vysokými náklady na výzkum, testování a ladění, na jejichž základě se ustaví nový standard. Těmto argumentům rozhodně nelze upřít jistou váhu.

Proti poplatkům se však zvedla vlna odporu, zejména ze strany malých vývojářů, Open Source komunity a v neposlední řadě „konkurence“. Poplatky by totiž efektivně omezily jejich činnost a prakticky znemožnily tvorbu kompatibilního software využívající veškeré aktuální standardy. Navíc by se zpomalila postupující tendence, kdy se každé řešení domluví s konkurenčním. Těžko také žádat po vývojáři, který za program nechce víc, než být uveden někde v kódu, aby platil za každou kopii poplatky nějaké firmě či konsorciu.
Po bouřlivé debatě, která nepřinesla žádné obecně přijatelné řešení se situace vyvinula tak, že návrh byl dočasně dán k ledu, ale bylo jen otázkou času, kdy se vynoří nanovo.

Návrh RAND je totiž jen jedním z bodů nové koncepce W3C. W3C dosud pracovala na základě „implicitních“, tedy až na výjimky nepsaných pravidel, a to se ukázalo býti poněkud nedostatečným. Je proto pochopitelné, že se konsorcium rozhodlo přesně specifikovat, podle čeho bude pracovat, a stanovit tak pravidla explicitně. Jejich návrh je zatím ve velmi rané fázi a jedním z bodů, které jej nejvíce komplikují, je právě otázka poplatků (RAND policy).

Čerstvé příspěvky Bruce Perense a Ebena Moglena do diskuse otevřely novou cestu a uvolnily napětí. Autoři navrhují zřízení nezávislé komise, která by se věcí měla zabývat, zhodnotit přínosy jak pro W3C, tak pro ostatní svět, a poté předložit W3C doporučení, co dál. Dle návrhu by na to měla mít 90 dní. Finální rozhodnutí by nicméně neleželo na komisi, ale na vedení W3C.

Ve hře jsou dvě zásadní koncepce. První alternativou je, aby W3C nadále postupovalo jako dosud, tedy bezplatně, pro což hovoří mnohé. Současný rozvoj Internetu a následně i elektronického obchodu je přímým důsledkem otevřených standardů, bez nichž by byl jen stěží možný. Pokud by komise zvolila tuto alternativu, členové konsorcia, včetně IBM, by se mu buď podřídili, nebo by jim bylo doporučeno pokusit se návrh RAND prosadit u jiné organizace zastřešující standardy, například ECMA.

cyber23

Pokud by komise došla k závěru, že pro blaho budoucího světa je přínosnější poplatková politika, W3C by nejspíše přešla na tento model. Pro oponenty by to znamenalo buď platit, nebo vytvořit vlastní standardy, a došlo by nejspíše k rozštěpení IT na komerční a čistě nekomerční. Dokonce se již dnes objevují pokusy, zejména z GPL tábora, o vytvoření paralelní organizace pro správu GPL a všech otevřených standardů, samozřejmě bez poplatků.

Na aktuální návrh se všichni zůčastnění dívají velmi pozitivně a je tedy pravděpodobné, že bude v této či blízké podobě přijat. Pokud vše dobře dopadne, bude mít W3C svá nová pravidla a já doufám, že na placení poplatků se brzy zapomene. Komentátoři TheRegisteru, odkud jsem převážně čerpal, se zmiňují ještě o jedné možnosti. Že ve výsledku budou poplatky přijaté, ale budou tak horkým bramborem, že si nikdo, ani IBM, které vše začalo, netroufne možnost zpoplatnění použít.

Byl pro vás článek přínosný?