Hlavní navigace

TCL/TK Podrobný průvodce programátora

2. 2. 2006
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Ještě donedávna každý, kdo nahlédl do katalogů tuzemských nakladatelství s cílem najít tištěnou publikaci o jazyku Tcl, zjistil, že je téměř výlučně odkázán na elektronickou dokumentaci. Nakladatelství Computer Press se ovšem rozhodlo tuto situaci změnit a na trh nyní uvádí publikaci TCL/TK Podrobný průvodce programátora.

Jak jsem se již zmínil, v rámci českého trhu je možno mluvit o prvotině. Originál je psán v polském jazyce a jeho autorem je Zdislaw Wrzeszcz. Z názvu je již zřejmé, že se autor zaměřuje nejen na „holý” Tcl, ale dotýká se také mimo jiné jeho grafické nadstavby Tk.

TCL/TK

Asi nikoho nepřekvapí, že začátek knihy je pojat dosti teoreticky – od vzniku počítačových věd, přes vznik skriptovacího jazyka Tcl až po současný význam tohoto nástroje. Kniha dále pokračuje všeobecnými informacemi, v nichž čtenář získá obecný rozhled a představu, jak taková práce s Tcl vypadá, jaké má výhody a k čemu jej lze použít. Autor se také nevyhýbá srovnání s jinými, dnes populárními jazyky. Tato úvodní část se lehce dotýká všech aspektů a lze ji doporučit nejen těm, kteří chtějí nadále pracovat s tímto jazykem, ale i těm, kteří prostě jen chtějí vědět, co to vlastně ten jazyk Tcl je.

Následující kapitola už přechází ke skutečnému studiu a detailně se zaměřuje na základní syntaxi jazyka a způsob interpretace. Jazyk Tcl je řešen pomocí příkazů, proto se není čemu divit, že tato kapitola částečně patří i zabudovaným příkazům interpretru. Je zde shrnuta jejich drtivá většina, ty nejzákladnější jsou i vysvětleny, na ty pokročilejší si čtenář musí počkat. Po seznámení se zabudovanými příkazy přichází na řadu vytváření vlastních procedur, obory platnosti, ale také všechny druhy řídících struktur. Další tři kapitoly se věnují třem důležitým datovým typům. První z nich jsou řetězce. Jsou zde návody nejen pro formátování, ale i pro složené vzory příkazu regexp. Dvě kapitoly věnované seznamům a polím popisují všechny důležité operace nad těmito datovými typy. Autor dále pokračuje výkladem o zpracování vstupu/výstupu a o práci se soubory na úrovni souborového systému. Nechybí ani návod, jak získat celou řadu důležitých informací, které udržuje interpretr nejen o sobě, ale i o vykonávaném skriptu.

Zde již začíná druhá část publikace, která se nadále zabývá oblastmi poněkud pokročilejšími. Slovem pokročilejší mám na mysli nástroje, které oceníte až při vytváření skutečných programů. Mezi takové nástroje určitě patří jmenné prostory, které využijete až při vytváření větších systémů, nebo v další kapitole zaměřené na práci s balíčky. Takovéto programy jsou v praxi často rozděleny do několika částí, které mezi sebou potřebují komunikovat. Jedním ze způsobů komunikace jsou události a jejich výklad je důležitý především pro budoucí práci s grafickým rozšířením Tk. Příjemně mě překvapilo, že jsem nalezl aplikační rozhraní jazyka C. Samozřejmě, že toto téma je příliš obsáhlé na to, aby mohlo být popsáno na pár stránkách jedné kapitoly. Nicméně začátečník se dozví nezbytné základy a určitě mu v mnohém pomůže. Tato druhá část je uzavřena kapitolou o bezpečné sadě příkazů Tcl, na které je možno spouštět nedůvěryhodné skripty bez bezpečnostního rizika.

Třetí a zároveň poslední část je věnovaná rozšíření Tk, pro tvorbu GUI. Po krátkém teoretickém úvodu se autor zmiňuje o všech důležitých objektech včetně tlačítek, popisků, vstupních polí, objektů pro práci s nabídkami, objektu text pro grafické znázornění a úpravu textu, objektu canvas pro kreslení, o všech třech správcích rozmístění, příkazu clipboard pro práci se systémovou schránkou a mnohých dalších. Tuto část lze považovat nejen za učebnici, ale také za referenční příručku. U každého probíraného objektu následuje podrobný soupis nejrůznějších voleb a parametrů.

Knihu uzavírají dva dodatky, z nichž první obsahuje slovník použitých termínů a druhý krátce pojednává o počítačových sítích. Samozřejmostí je seznam použité literatury.

Příznivě na knize hodnotím, že shrnuje všechny důležité součásti, aniž by příliš utrpěl rozsah výkladu, jak tomu někdy bývá. Pro začátečníky, je určitě nepostradatelná – poskytne jim nezbytné vědomosti, které potom mohou dále rozvíjet, neboť budou vědět, co vlastně rozvíjet mají.

Pro bližší informace ohledně samotného výtisku nahlédněte na server nakladatelství Computer Press, kde si knihu můžete i objednat za 397 Kč.

Podcast - kyberbezpečnost

Informace o knize:

brožovaná vazba
392 stran černobílých
Přiložen CD-ROM
Datum vydání: leden 2006
ISBN: 80–251–0781–7, EAN: 978–80–2510–781–2
Cena: 397 Kč

Byl pro vás článek přínosný?