Hlavní navigace

Učíme se psát dokumenty v LaTeXu I

21. 1. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

LaTeX je zřejmě nejčastěji používaný balíček TeXových maker. Je určen především na psaní článků, knih, dopisů a reportů, lze v něm ale napsat takřka všechno. Obsahuje nástroje pro automatickou správu obsahu, tvorbu rejstříků i plovoucích prostředí. Dnes se naučíme používat jeho základy.

Příkazy v LaTeXu

Protože editace LaTeXového dokumentu probíhá v textovém editoru, který do textu nepřidává žádné řídící značky, výsledkem je čistý text. Aby z čistého textu vznikl strukturovaný dokument, musíme TeXu sami říci, co má být napsáno tučným písmem, co kurzívou, co má být nadpis kapitoly a podobně.

Za tímto účelem používáme tzv. TeXové příkazy, což jsou sekvence, které se do dokumentu nevysází, nýbrž vyvolají určitou akci. Příkaz v TeXu začíná zpětným lomítkem následovaný jménem příkazu. Má-li příkaz povinné parametry, pak bývají v složených závorkách, nepovinné parametry naproti tomu bývají v závorkách hranatých:

\prikaz[nepovinné parametry]{povinné parametry}

Což může být v praxi například:

\usepackage[utf8]{inputenc}

Jako parametr bývá předáván například také vlastní text dokumentu, třeba chceme-li vytisknout něco tučně:

\LaTeX umožňuje psát \textbf{text tučně}.

Struktura dokumentu v LaTeXu

TeXové dokumenty jsou charakteristické svou jasnou strukturou. Když si v OpenOffice.org nastavíte velikost stránky, bude údaj o její velikosti uložen kdesi hluboko v útrobách formátu ODF, přímo v dokumentu zobrazen nebude. Protože veškeré TeXové dokumenty jsou obyčejné textové soubory, budou veškeré údaje týkající se výsledného vzhledu dokumentu ve zdrojovém kódu, konkrétně v části zvané hlavička. Ta může vypadat například takto:

% třída dokumentu
\documentclass[10pt]{article}

% použité balíčky
\usepackage{czech}
\usepackage{a4wide}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}

% titulek a autor
\title{Ukázka hlavičky v \LaTeX u}
\author{Jakub Šťastný}

Ačkoliv to možná na první pohled vypadá složitě, je to poměrně jednoduché. Na prvním řádku určujeme třídu dokumentu, tedy zda bude dokument článek, dopis, brožura či kniha. Další řádky načítají potřebné balíky s makry, které určitým způsobem mění náš dokument, povíme si o nich více příště. Poslední dva řádky uvádí autora a titulek, které umožní například automatické vysázení titulní stránky.

O LaTeXu již vyšlo na našem serveru mnoho článků. Doporučuji vaší pozornosti zejména seriál jak na LaTeX. Zajímá-li vás více o původním TeXu, jeho historii a možnostech, podívejte se na seriál TeX pro každého. Můžete také nahlédnout na dvoudílný článek Texty TeXem [1, 2] ve kterém naleznete mnohé zajímavé informace jak o TeXu, tak o LaTeXu. 

LaTeXová prostředí

Po hlavičce již následuje vlastní dokument. Ten krom vlastního textu obsahuje již jen příkazy řídící zobrazovací logiku, tedy příkazy určující nadpis, zvýrazněné písmo a podobně.

Důležitým pojmem jsou tzv. prostředí. Každé prostředí je něčím specifické, uvnitř fungují jiné příkazy, prostředí může být sázeno jiným písmem, mohou se považovat za aktivní konce řádků a podobně. Máme například výčtová prostředí (ekvivalent tagu <ul> z HTML), prostředí pro psaní zdrojových kódů (ekvivalent tagu <pre>) atp.

Prostředí ohraničují příkazy \begin{jmeno_prostredi} a \end{jmeno_prostredi}. Takhle by například vypadalo výčtové prostředí:

\begin{itemize}
\item jedna
\item dva
\item tři
\end{itemize}

Matematický režim

Primární důvod existence TeXu je nutnost sazby složitých matematických struktur. Kvůli snazší sazbě matematiky přidal Knuth TeXu matematický režim, což je speciální režim do kterého vejde TeX, pokud narazí na znak dolaru:

... text ... $1 + 1 = 3$ ... text

… případně zdvojeného dolaru:

text

$$ 1 + 1 = 2 $$

text

Rozdíl mezi matematikou označenou jedním dolarem a matematikou označenou dvěmi dolary je v tom, že matematika ohraničená jedním dolarem bude tištěna jako součást aktuálního řádku, kdežto matematika ohraničená dvěmi dolary bude sázena na samostatném řádku tak, jak obvykle v matematických učebnicích bývají sázeny různé rovnice atp.

CS24_early

Speciální znaky

Možná vás již napadlo, že vysázet například znak dolaru přímo nepůjde. To je pravda, řešení je naštěstí prosté – stejně jako v shellu je třeba jej escapovat, tedy předřadit mu zpětné lomítko, které vyřadí jeho speciální funkci. Speciálních znaků má TeX víc, například %, # a ~, takže pokud je chcete vysázet, musíte jim předřadit lomítko.

Příště

V příštím díle si zkusíme napsat v LaTeXu plnohodnotný dokument. Při jeho psaní se naučíme, jak vysázet obsah, automatické datum, řekneme si něco o tvorbě tabulek a také si povíme, co jsou plovoucí prostředí. Po příštím díle byste tedy měli být připraveni v LaTeXu s využití dokumentace již psát sami. Přesto vám však doporučuji i poté seriál sledovat, protože bude řešit další teoretické záležitosti, které se vyplatí při psaní v LaTeXu znát – mimo jiné chystám krátký exkurz do tajů typografie.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Jakub Šťastný byl v letech 2007 až 2008 redaktorem serveru Root.cz. Mezi jeho zájmy patří Linux, programování a typografický systém TeX.