Hlavní navigace

Wietse Venema o licenci TCPD

5. 6. 2001
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Překlad rozhovoru s Wietse Venemou, tvůrcem mnoha užitečných programů a především sporného TCPD.

Nedávno vyvstal příznivcům BSD problém ze zcela nečekané strany. Nejen v BSD balících je již dlouhou dobu úspěšně používán TCP_wrapper, který umí filtrovat a monitorovat příchozí TCP komunikaci a filtrovat příchozí požadavky ze sítě. Tento nástroj, běžně zvaný i TCPD, je standardní součástí mnoha UNIXů a svou úlohu plnil velmi zdatně. Problém nastal, když se v licenci nové verze objevila věta: „Redistribution and use in source and binary forms are permitted“, tedy další šíření a použití zdrojových a binárních kódů je povoleno. Tato věta způsobila menší pozdvižení neboť na první pohled se jedná o něco velmi podivného. Stejná věta je totiž součástí prakticky každé BSD licence, ovšem s dodatkem: „with or without modification“. Tedy standardní licence BSD-typu praví, že můžete šířit, používat a modifikovat zdrojové kódy i binárky. Důsledky těchto chybějících pár slov jsou zřejmé. Jerremy C. Reed z BSDToday se autora TCPD, Wietse Venema, dotázal na důvody této změny. Celý rozhovor naleznete zde, přičemž nejdůležitější momenty jsem se pokusil přeložit.

Takto zní celá sporná část licence přibalená k TCPD:

* Redistribution and use in source and binary forms are permitted
* provided that this entire copyright notice is duplicated in all such
* copies.

BSD Today: … tedy to ale neznamená povolení modifikace. Jaká je tvoje definice „použití“?

Wietse: Používat kód tak, jak je. Pro jiné účely dám svolení ke změnám, ovšem musí být zcela zřejmé, že zdrojové kódy byly modifikovány a k jakým změnám došlo.

BSD Today: Byl bys ochoten změnit znění licence tak, aby pravila, že modifikace jsou povolené, nebo že zdrojové kódy mohou být použité pro libovolný účel? Zabýváš se touto otázkou?

Wietse: Lidé věří mému kódu, protože má jen málo chyb. Je to výsledek velkého množství tvrdé práce. V případě tcpd musí být kód ostatních i ostatním jasně připisován, takže jejich chyby nebudou připsány mně.

BSD Today: Definuj pojem „dám svolení“.
Znamená to, že programátoři využívající tvůj kód nebo měnící jeho části, ať už za jakýmkoli účelem, musí nejdříve dosáhnout tvého souhlasu, i v případě, že jasně vyznačí, že byl změněn a jak?

Wietse: Licenční ujednání zaručuje svolení pro šíření a používání TCPD. Jak jsi sám poznamenal, licence nezaručuje svolení pro šíření upraveného kódu ve smyslu obvyklém u BSD licence.

BSD Today: Čili to myslíš tak, že „tvé svolení“ je automaticky platné, dokud je v produktu jasně vyznačeno, že byl změněn a jaké změny byly provedeny?

Wietse: Pokud někdo chce rozšiřovat kód TCP Wrapperu způsobem, který není zahrnut v licenci, očekávám, že mne kontaktuje. Já jsem milý člověk a zatím jsem ještě nikomu svolení dát neodmítl.

CS24_early

---------

Myslím si, že nejdůležitější otázky byly v tomto rozhovoru, lehce připomínajícím právnické slovíčkaření, již zodpovězeny. Zbylé otázky a odpovědi naleznete na BSDToday. Postoj Wietse Venema je snadno pochopitelný a i když zavádí do domněle stabilní praxe licencování nové prvky, jsem si jist, že minimálně na kvalitu TCPD to bude mít jedině pozitivní vliv.

Byl pro vás článek přínosný?