Hlavní navigace

Zajímavé aplikace pro Google Android

17. 2. 2009
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Během několikatýdenního používání linuxové platformy Android jsem vyzkoušel mnoho aplikací. V tomto díle bych vás rád seznámil s těmi, o kterých si myslím, že stojí za to je zmínit. Povíme si jak o ryze praktických aplikacích, tak o aplikacích pro chvíle zábavy nebo pro poškádlení kamarádů.

Jak již bylo zmíněno v minulých dílech tohoto miniseriálu, většina aplikací se instaluje přes Android Market (AM). Pokud se jedná o aplikaci z Marketu, připojil jsem i její hodnocení. Snažil jsem se také dohledat domovskou stránku, na které můžete nalézt více informací a většinou i zdrojové kódy aplikace. V případě ručně instalovaných aplikací, které nejsou součástí AM, hodnocení samozřejmě chybí. Vybrané aplikace jsou pro přehlednost zařazeny do odpovídajících kategorií.

Komunikace

ConnectBot

Domovská stránka: code.google.com/p/con­nectbot/
Hodnocení: star star star star star

Na tuto aplikaci jsem se těšil snad ze všeho nejvíce. Jedná se o klasický SSH klient, který umožňuje vzdálené připojení k serveru a jeho plnohodnotné ovládání.

adp1_connectbot1

Seznam serverů

Na první pohled se může zdát, že ovládání serveru pomocí tak malé klávesnice je téměř nemožné, zejména pak při absenci kláves CTRL, ESC, funkčních kláves F1 až F10 a klávesy TAB. Aplikace je však navržena tak, že stisknutím jiných ovládacích prvků lze simulovat chování příslušných kláves. Trackball zastupuje roli kláves CTRL a ESC. Jednoduché stisknutí odpovídá klávese CTRL, dvojité klávese ESC. Pro funkční klávesy se používá stisknutí levého SHIFTu a odpovídajícího čísla na numerické části klávesnice. Pro klávesu TAB se používá stisknutí pravého SHIFTu.

adp1_connectbot2

Spuštěný top

ConnectBot umožňuje mít otevřeno několik připojení současně. Přepínat mezi nimi lze pouhým tažením prstu po displeji směrem zleva doprava a naopak. V historii příkazů a historii terminálu listujeme podobným způsobem, ovšem vertikálním směrem, a to na levé části displeje pro historii příkazů a na pravé části pro historii terminálu.

adp1_connectbot3

Spuštěný Midnight Commander

Připojení jsem testoval pomocí WiFi, EDGE a 3G připojení. V rychlosti odezvy serveru jsem nezaznamenal žádné větší problémy.

RemoteDroid

Domovská stránka: www.remotedro­id.net/
Hodnocení: star star star star star

Aplikace umožňuje ovládat vzdálený počítač přímo z vašeho telefonu. K jejímu použití je nutné na vzdáleném počítači nainstalovat serverovou část aplikace. Tu si stáhnete na domovské stránce projektu. Serverová část je napsána v Javě. Komunikace mezi klientskou aplikací a serverem probíhá na UDP portu 57110 (nezapomeňte povolit ve vašem firewallu). Pomocí této aplikace je možné ovládat myš i klávesnici.

Meebo IM

Domovská stránka: www.meebo.com/
Hodnocení:star star star star star

Další aplikací je „kecálek“. Podporuje protokoly AIM, MSN, Yahoo, Google Talk, Jabber a ICQ. Jedná se o multiplatformní aplikaci (k dispozici pro Android, iPhone a jako rozšíření Firefox), která zprostředkovává komunikaci přes webovou službu (viz domovská stránka), nejedná se tedy o nativního klienta výše zmíněných protokolů. Implementace pro Android není ještě úplně dotažená. Ještě před nedávnem trpěla častým odpojováním od služby, absencí jmen v seznamu kontaktů a nezobrazením aktuálního stavu kontaktů v ICQ. Jedná se zatím o jedinou aplikaci, která podporuje ICQ, Jabber a MSN zároveň.

adp1_meebo1

Seznam kontaktů v ICQ

adp1_meebo2

Konverzace

Navigace

AndNav

Domovská stránka: www.andnav.org/
Hodnocení: star star star star star

AndNav je první a doposud snad jediný navigační systém pro platformu Android využívající vestavěnou GPS. Na AM je ke stažení verze, která využívá data z GoogleMaps (GM). Licenční politika GM představuje zásadní omezení, protože neumožňuje vytvořit aplikaci pro real-time navigaci. Tvůrci programu se tedy rozhodli vytvořit novou verzi založenou na mapových podkladech z projektu OpenStreetMap­.org. Tuto verzi si můžete stáhnout přímo z domovské stránky.

adp1_andnav1

Hlavní menu

Pro správnou funkci programu je potřeba mít funkční datové připojení. Všechny mapy se stahují na základě informace o aktuální poloze a trasa se vypočítává na straně serveru. V nastavení telefonu lze nastavit ukládání načtených map na SD kartu. Samotná navigace probíhá podobně jako u jiných systémů. Implementována je také podpora hlasové navigace pomocí aplikace Text-To-Speech.

adp1_andnav2

Navigace v provozu

Při testování navigace jsem narazil na problém správně lokalizovat cíl cesty v nějakém menším městě nebo vesničce. S většími městy jsem problém neměl. Pomineme-li fakt, že k navigování je potřeba datových přenosů, navigace funguje poměrně dobře.

Compass

Domovská stránka: www.apksoftwa­re.com/blog/
Hodnocení: star star star star star

V případě, že se ocitnete mimo signál všech sítí a potřebujete se stále někam navigovat, může vám pomoci vestavěný digitální kompas. Tato aplikace slouží k ovládání digitálního kompasu. Pro správnou funkčnost kompasu je potřeba provést jeho kalibraci nastavením správné odchylky pomocí trackballu. Směr je pak možné odečítat pomocí střelky, nebo pomocí čísla ve stupních.

adp1_compass

Navigace pomocí kompasu

Multimédia

Meridian Video Player

Domovská stránka: sites.google.com/si­te/eternalsan­dbox/Home/meri­dian-video-player/tutorial
Hodnocení: star star star star star

Tento přehrávač videa je výjimečný tím, že k jeho ovládání může být použito nejen příkazů z menu, ale také gest prstu přímo na displeji. Zastavení a spuštění filmu se provádí klepnutím prstu na ploše displeje, převíjení pomocí tažení prstu vpravo a vlevo. V nastavení aplikace lze také nastavit automatickou změnu orientace videa při změně orientace telefonu. Na rozdíl od některých jiných video přehrávačů umožňuje tento přehrávač přehrávat soubory umístěné v libovolném adresáři či přímo na Internetu za pomocí protokolu RTSP (Real Time Streaming Protocol). Při procházení souborů jsou zobrazovány užitečné informace o formátu, délce a přehratelnosti videa.

adp1_meridian1

Výběr souboru pro přehrání

Jak bylo zmíněno v minulém díle, Android má zatím značná omezení týkající se formátu přehrávaného videa. Tento fakt se podepsal i na hodnocení tohoto přehrávače, protože mnoho lidí neumí video překódovat do správného formátu. Od minulého dílu, kde jsem popisoval nesnáze s překódováním videa v mencoderu, jsem objevil diskuzi, kde je na překódování videa pomocí mencoderu uveden šikovný skript.

adp1_meridian2

Přehrávané video

Nástroje

Watts

Domovská stránka: code.google.com/p/wat­ts/
Hodnocení: star star star star star

Tato aplikace má za úkol sledovat stav baterie. Aplikace se skládá ze dvou částí. První část se spouští jako služba na pozadí a zajišťuje průběžné ukládání údajů do databáze. Druhá část aplikace načítá údaje z databáze a zobrazuje je v podobě grafu. Aplikace umožňuje také zapnout hlasový výstup. V tomto případě jste o stavu baterie informováni prostřednictvím hlasového hlášení.

adp1_watts

Graf vybíjení baterie

Screenshot

Domovská stránka: www.koushikdut­ta.com/2008/11­/android-screenshot-application.html
Hodnocení: star star star star star

Jak už sám název napovídá, jedná se o aplikaci pro zachycení obrazu z displeje telefonu. Zachycení obrazu může být prováděno po uplynutí určitého časového intervalu, nebo pomocí tlačítka fotoaparátu na straně telefonu. Obrázky ve formátu PNG jsou ukládány do kořenového adresáře vaší SD karty, odkud si je můžeme stáhnout například tímto příkazem:

$ adb shell "cd /sdcard && ls -w1 *.png" | sed 's/.png.*//' | awk '{system("adb pull /sdcard/"$0".png ./")}'

Nutno podotknout, že pro správnou funkci této aplikace je potřeba program spustit pod uživatelem root. Je tomu z toho důvodu, že program čte data přímo ze zařízení /dev/graphics/fb0, ke kterému běžný uživatel nemá přístup.

AK Notepad

Domovská stránka: www.kurniadi.or­g/aknotepad/
Hodnocení: star star star star star

Tato aplikace slouží jako poznámkový blok. Ke každému zápisku může být nadefinován vlastní titulek, který se pak zobrazuje v seznamu zápisků. Zápisky lze třídit abecedně, podle data vytvoření nebo podle data změny.

Aplikace podporuje i různé vzhledy poznámkového bloku. Napsaný text lze označovat a kopírovat na jiné místo. V nastavení aplikace je také možné zapnout funkci, která automaticky převede webové a e-mailové adresy na aktivní odkazy spouštějící příslušné aplikace. U každého zápisku může také být nadefinována připomínka na určitý čas. Zápisky lze v prostředí aplikace zálohovat na SD kartu, odkud mohou být později také obnoveny.

adp1_notepad2

Příklad zápisku

WordMate

Domovská stránka: people.bath.ac­.uk/hbl21/wor­dmate/
Hodnocení: star star star star star

Pokud jste v cizině, pak se vám může občas hodit off-line slovník. Počítačové slovníky se dají stáhnout na mnoha místech. K jejich přečtení nám na Androidu pomůže univerzální slovníková aplikace WordMate. Aplikace podporuje formáty slovníků Stardict a DWM. Slovníky se nahrávají na SD kartu do adresáře /sdcard/wordmate. Mezi slovníky lze v aplikaci libovolně přepínat. V seznamu slovíček lze volně listovat nebo vyhledávat.

adp1_wordmate

Otevřený slovník

NoiseAlert

Domovská stránka: code.google.com/p/an­droid-labs/download­s/list
Hodnocení:star star star star star

Tato aplikace sleduje zvukovou aktivitu v okolí telefonu. Při překročení určitého prahu hluku vytočí předem nadefinované číslo. Aplikace umožňuje nastavit i periodu ve které se zvuková kontrola provádí. Aplikace byla vyvinuta za účelem hlídání plačícího dítěte v nočních hodinách, ale umím si představit i jiné použití.

adp1_noisealert

Hlídač v akci

Zábava

FBReaderJ

Domovská stránka: www.fbreader.or­g/FBReaderJ/

FBReaderJ je čtečka elektronických knih. Podporuje souborové formáty OEB, EPUB, FB2 a dokáže je číst i ze ZIP, TAR nebo GZIP archivu. Aplikace má velký potenciál, nicméně vývoj stabilní verze ještě nějakou chvíli potrvá. Při otevření knih ve formátu EPUB z jedné české knihovny se pokaždé zhroutila. Tato aplikace zatím není součástí Marketu, musíte si ji tedy stáhnout přímo z domovské stránky.

adp1_fbreaderj

Otevřená kniha

Amazed

Domovská stránka: code.google.com/p/ap­ps-for-android/
Hodnocení:star star star star star

Na Marketu můžete nalézt kromě spousty užitečných programů i mnoho her. Vedle piškvorek a sudoku mě zaujala i hra, která využívá vestavěného 3D akcelerometru. Jedná se o velmi jednoduchou bludišťovku, kde je vaším úkolem provést kuličku různě tvarovaným bludištěm až na určené místo, aniž by se kulička dostala mimo vyznačený prostor. Směr pohybu kuličky se ovládá pomocí naklápění telefonu. Po každém dokončení úrovně se složitost bludiště zvyšuje. Dosažené úrovně se bohužel nedají uložit. Musíte tedy vždy začít od začátku.

adp1_amazed

Druhá úrověň ještě jde

Noble Fart

Domovská stránka: www.noblefart­.com/
Hodnocení: star star star star star

Nakonec tu máme jednu legrácku. Těm z vás, co umí trošku anglicky, je to z názvu aplikace určitě jasné. Pro ty ostatní uvedu, že Noble Fart v překladu znamená něco jako „vznešený prd“. Tato aplikace slouží pro přípravu nečekaného překvapení v podobě hlasitého upšouknutí. Dá se nastavit různé zvukové vyjádření a prodleva, po které se tento zvuk ozve. Stačí tedy vše pečlivě nastavit a telefon ukrýt na vhodné místo a o zábavu je rozhodně postaráno.

cyber23

adp1_noblefart

Rozmanitý výběr zvuků

Příště

V příštím díle si ukážeme, jak prolomit ochranu T-Mobile G1 a získat tím rootovský přístup a možnost nahrání vlastního obrazu systému.

Byl pro vás článek přínosný?