Hlavní navigace

Změny v Claws Mail aneb není GPL jako GPL

3. 7. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Z nejnovější verze Claws Mail Extra Plugins bylo odstraněno rozšíření PDF Viewer. V jedné z předchozích verzí bylo odstraněno rozšíření Clam AntiVirus. Proč musela být tato oblíbená rozšíření poštovního klienta Claws Mail odstraněna? Důvodem jsou licenční problémy. GPLv3 není kompatibilní s GPLv2.

Claws Mail 3.5.0

V pátek 27. června 2008 jsem v Source Mage GNU/Linux aktualizoval Claws Mail spolu s Claws Mail Extra Plugins. Byla vydána verze 3.5.0. Poštovního klienta Claws Mail asi není nutné uživatelům Linuxu představovat. Claws Mail má řadu skvělých vlastností. Jednou z nich je zabudovaná podpora GnuPG šifrování a podepisování, díky které byl Claws Mail zahrnut také do projektu Gpg4Win. Claws Mail si tak jistě najde své uživatele i na platformě Microsoft Windows.

PDF Viewer Plugin

Jednou z nejviditelnějších změn v nejnovější verzi Claws Mail Extra Plugins je odstranění rozšíření PDF Viewer. Jak název napovídá, jedná se (asi by bylo vhodnější použít minulý čas jednalo se) o rozšíření umožňující prohlížení PDF souborů přímo v poštovním klientu Claws Mail. Při čtení pošty s PDF přílohou tak není nutné spouštět externí aplikaci.

Claws 1

PDF Viewer Plugin

Claws 2

V Claws Mail ve verzi 3.4.0 lze PDF přílohu přímo zobrazit.

Claws 3

V Claws Mail ve verzi 3.5.0 lze PDF přílohu pouze uložit nebo předat externí aplikaci.

Co bylo důvodem této změny? Jde o licenční problémy. GPLv3 není kompatibilní s GPLv2.

Všechny související programy a knihovny jsou uvolněny pod licencí GPL. Není ale GPL jako GPL. Claws Mail byl ve verzi 3.0.0 přelicencován na GPLv3. Jednotlivá rozšíření byla také přelicencována. Problém je, že PDF Viewer rozšíření je postaveno nad knihovnou poppler, která je uvolněna pod licencí GPLv2. Kdyby byla knihovna poppler přelicencována na GPLv3 nebo alespoň GPLv2+ (GPLv2 nebo novější), nemuselo být PDF Viewer rozšíření odstraněno. Proč nemůže být knihovna poppler přelicencována? Knihovna poppler vychází z knihovny xpdf, která je striktně pouze GPLv2.

Clam AntiVirus Plugin

PDF Viewer není první rozšíření, které muselo být z licenčních důvodů z Claws Mail odstraněno. Claws Mail do verze 3.3.0 (2008–02–08) obsahoval rozšíření Clam AntiVirus umožňující testování příchozí pošty na počítačové viry přímo v poštovním klientu.

Claws 4

Clam AntiVirus Plugin

Clam AntiVirus rozšíření využívá knihovny LibClamAV. Knihovna LibClamAV byla původně uvolněna pod licencí GPLv2+, což by umožňovalo její použití také v Claws Mail s licencí GPLv3. Společnost Sourcefire, která ClamAV získala (oznámení), ale knihovnu přelicencovala na na striktní GPLv2 (viz clamav.h a odstranění „or (at your option) any later version“). O důvodech lze jenom spekulovat. E-mail tázající se na důvody odeslaný do konference clamav-users zůstal dosud nezodpovězen. Více například na blogu jednoho z vývojářů (Paul Mangan).

$ diff clamav-0.90.3/libclamav/clamav.h clamav-0.93.1/libclamav/clamav.h
2c2,4
< * Copyright (C) 2002 - 2007 Tomasz Kojm <tkojm@clamav.net>
---
> * Copyright (C) 2007-2008 Sourcefire, Inc.
> *
> * Authors: Tomasz Kojm
5,7c7,8
< * it under the terms of the GNU General Public License as published by
< * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
< * (at your option) any later version.
---
> * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
> * published by the Free Software Foundation.
...

Ve verzi 3.3.0 bylo Clam AntiVirus rozšíření z licenčních důvodů přesunuto z Claws Mail do Claws Mail Extra Plugins. Vývojáři Claws Mail předpokládali, že se tím problém vyřeší. Rozšíření už nebylo součástí Claws Mail s licencí GPLv3. Jednalo se o „samostatnou“ aplikaci přelicencovanou zpátky na GPLv2+. Pro uživatele to nebyla nijak závažná změna. Po zjištění, že Claws Mail již Clam AntiVirus rozšíření neobsahuje, si prostě doinstalovali Clam AntiVirus rozšíření z Claws Mail Extra Plugins. Problém nastal v následující verzi 3.3.1 (2008–02–23). Po konzultacích vývojářů s Software Freedom Law Center bylo Clam AntiVirus rozšíření odstraněno také z Claws Mail Extra Plugins. Uživatelům bylo doporučeno vytvoření filtrovacího pravidla, kterým se pro testování příchozí pošty spouští externí aplikace clamscan (ClamAV).

Unofficial Claws Mail ClamAV Plugin

Samozřejmě se to uživatelům nelíbilo. Nelíbilo se to ani některým z vývojářů, a tak vznikl projekt Unofficial Claws Mail ClamAV Plugin. Tato nová neoficiální verze Clam AntiVirus rozšíření 3.4 (2008–05–04) vyžaduje původní knihovnu LibClamAV v licenci GPLv2+, což je naprosto legální.

...
checking for CLAMAV... configure: error: Package requirements (libclamav <= 2:3:0) were not met:
Requested 'libclamav <= 2:3:0' but version of libclamav is 4:3:0
...

Diskutabilní je změna jednoho jediného řádku (patch), která umožňuje přeložení tohoto neoficiálního Clam AntiVirus rozšíření také s nejnovější verzí knihovny LibClamAV.

-PKG_CHECK_MODULES(CLAMAV, libclamav <= 2:3:0)
+PKG_CHECK_MODULES(CLAMAV, libclamav)

Záleží pouze na uživateli, zda poruší licenci, změní daný řádek a bude využívat novou verzi knihovny LibClamAV. Takto změněné zdrojové kódy samozřejmě nemůže dál šířit.

root_podpora

Libassuan

Podobné licenční problémy samozřejmě neřeší pouze vývojáři Claws Mail. V srpnu 2007 byl řešen stejný problém v GnuPG ((L)GPLv3 licensing dilemma: gpg stack). Knihovna libassuan byla ve verzi 1.0.2 (2007–07–05) přelicencována z LGPLv2.1 na LGPLv3. Ve verzi 1.0.3 (2007–08–24) byla „dočasně“ zpátky přelicencována na LGPLv2.1, aby mohla být využívána také vývojáři GPLv2 software (NEWS).

Clawsker

Zpátky k Claws Mail. V neděli jsem aktualizoval také Clawsker, což je Perl-GTK2 aplikace umožňující měnit skrytá (nezobrazující se v poštovním klientu) nastavení Claws Mail.

Claws 5

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku