Hlavní navigace

Seriál Grafické formáty

JPEG - král rastrových grafických formátů?

V dnešní části seriálu věnovaného známým grafickým formátům se již začneme zabývat další velmi populární a často využívanou skupinou rastrových grafických formátů. Jedná se o formáty využívající ztrátovou komprimaci, mezi něž patří zejména známý formát JPEG (JFIF) a jeho následníci (JPEG 2000, LDF, LWF apod).

Doba čtení: 11 minut

Grafické formáty ve znamení Unixu

Dnešní část seriálu o grafických formátech je věnována čtveřici velmi jednoduchých rastrových formátů, které mají svůj původ na Unixových systémech. Jedná se o formáty PBM, PGM, PPM a PAM. V současnosti se s těmito formáty můžeme setkat v mnoha aplikacích, ve kterých slouží jako prostředek pro úschovu rastrových obrázků.

Doba čtení: 12 minut

PCX prakticky - implementace komprimace RLE

V dnešní části seriálu věnovaného grafickým formátům dokončíme popis struktury souborů typu PCX. Ukážeme si, jakým způsobem je prováděna komprimace pomocí algoritmu RLE, porovnáme účinnost této komprimační metody s dalšími bezeztrátovými metodami a také si předvedeme programové kódy určené pro čtení i zápis obrázků typu PCX.

Doba čtení: 18 minut

Grafický formát PCX - výlet do historie PC

Dnešní článek je věnován již notně zastaralému, ale stále používanému formátu, který se nazývá PCX. Jedná se o formát využívající jednoduchou bezeztrátovou komprimaci založenou na algoritmu RLE. Na PCX je jasně patrná nekoncepčnost návrhu a závislost prvních verzí tohoto formátu na použitých grafických kartách, resp. jejich videorežimech.

Doba čtení: 12 minut

Grafický formát TGA prakticky

V dnešním článku dokončíme popis grafického formátu TGA. Ukážeme si interní strukturu hlaviček typických souborů typu TGA - černobílých obrázků, obrázků s barvovou paletou, hi-color obrázků a konečně i obrázků plnobarevných. Také si popíšeme jeden z podporovaných způsobů komprimace rastrového obrazu - kódování RLE.

Doba čtení: 10 minut

Grafický formát TGA - jednoduchý, oblíbený, používaný

V dnešním článku si popíšeme další oblíbený grafický formát. Jedná se o formát nazývaný Targa (TGA), který je mezi programátory oblíben zejména díky velmi jednoduché a snadno dekódovatelné struktuře. Historicky se také jednalo o jeden z prvních grafických formátů, který i na obyčejná PC přinesl true color grafiku.

Doba čtení: 11 minut

BMP na vícero způsobů

V dnešním článku si nejprve uvedeme výpis aplikace, která slouží pro získání základních informací o struktuře souboru typu BMP. Dále si ukážeme, jakým způsobem jsou uložena obrazová data v BMP souborech a předvedeme si strukturu BMP souborů používaných v OS/2 a nové hlavičky BMP začleněné do API Windows 95 a Windows 98.

Doba čtení: 13 minut

Grafický formát BMP - používaný a přitom neoblíbený

V dnešním článku o grafických formátech si popíšeme formát, který je sice často používaný, ale mezi programátory i znalými uživateli je hned z několika důvodů neoblíbený. Jedná se formát BMP ve verzi pro Microsoft Windows, přičemž formát s podobnými vlastnostmi existuje i ve variantě pro OS/2.

Doba čtení: 11 minut

Finišujeme s PNG - Textové metainformace a kalibrační data

V závěrečné části našeho krátkého seriálu, ve kterém se zabýváme populárním grafickým formátem PNG, si popíšeme zbývající důležité chunky. Probereme si zejména ty, které se týkají barvových profilů a ukládání textových metainformací o obrázku.

Doba čtení: 13 minut

Nepovinné chunky v PNG a kontrola pomocí CRC

V páté části seriálu, ve kterém popisujeme populární grafický formát PNG, si ukážeme způsob zabezpečení chunků pomocí CRC. Dále si pomocí jednoduché aplikace pro výpis všech chunků v souboru typu PNG vysvětlíme význam chunků bKGD, tIME, pHYs a sCAL.

Doba čtení: 11 minut

Řádkové filtry v PNG

Ve čtvrté části seriálu, ve kterém popisujeme populární webový grafický formát PNG, si vysvětlíme, jakým způsobem je možné využívat řádkové filtry a jak se pomocí nich dá v některých případech zvýšit účinnost komprimace obrázků.

Doba čtení: 11 minut

PNG - bity, byty, chunky

V dnešním pokračování seriálu o populárních grafických formátech si ukážeme a také podrobněji popíšeme binární strukturu jednoduchých obrázků typu PNG. Bude se jednat o obrázky s barvovou paletou, obrázky uložené ve stupních šedi a konečně i o plnobarevné (truecolor) obrázky bez alfa kanálu i s alfa kanálem.

Doba čtení: 10 minut

Anatomie grafického formátu PNG

V dnešním pokračování seriálu o populárních grafických formátech si ukážeme, jak vypadá interní struktura grafického formátu PNG. Popíšeme si hlavičku PNG, formát jednotlivých chunků (neboli pojmenovaných datových bloků) a také to, jak jsou jednotlivé chunky uspořádány ve výsledném souboru typu PNG.

Doba čtení: 11 minut

PNG is Not GIF

Na četná přání čtenářů dnes navazujeme na krátký seriál věnovaný grafickému formátu GIF a budeme pokračovat v popisu dalších populárních a často používaných grafických formátů. Dnešní část bude věnována pravděpodobně nejpovedenějšímu binárnímu grafickému formátu současnosti, který se nazývá PNG.

Doba čtení: 12 minut