Hlavní navigace

Akta X 0310

30. 10. 2003
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

XForms 1.0 a XML Events se staly doporučeními W3C. Bude se jimi někdo řídit? Knihy o XML stále vycházejí, ale nejdou příliš na odbyt. Objevil se návrh na doplnění XML o entity známé z HTML.

XForms 1.0 a XML Events

V říjnu se objevila celá řada nových dokumentů W3C z oblasti XML. Úplný seznam je na konci článku, podrobněji se budu věnovat jen těm z mého pohledu nejzajímavějším – novým doporučením W3C XForms 1.0 a XML events.

XForms 1.0 se má stát standardem pro novou generaci webových formulářů. Hlavním rozdílem oproti formulářům HTML je důsledné oddělení zadávaných dat od samotného formuláře. Data již nemění datový model samotného formuláře, ale vytváří svou nezávislou instanci v podobě fragmentu XML. Ač jsou XForms nesporně technologicky vyspělejší, bylo by asi naivní očekávat, že v dohledné době nahradí staré známé formuláře z HTML/XHTML. Pokud se k novému formátu výrobci předních prohlížečů postaví čelem (Mozilla má k XForms už přes dva roky otevřený bug), může se snad dříve nebo později stát aspoň zajímavou alternativou pro techničtěji orientované autory webů. Kdo by si chtěl XForms vyzkoušet hned, musí si vybrat některou z aktuálníchim­plementací.

Specifikace XML Events má za sebou podobný vývoj a před sebou podobné vyhlídky jako XForms. Oba nové standardy se vhodně doplňují. XML Events přinášejí obecný mechanismus pro zpracování událostí odehrávajících se v systémech reprezentujících dokumenty XML. Zatímco v (X)HTML jsou možné události pevnou součástí jazyka (jména atributů), XML Events pracují s obecnějším rozhraním událostí datového modelu DOM Level2. Implementací specifikace XML Events je mnohem méně v případě XForms. Mozilla zatím pouze registruje požadavek na podporu XML Events. Jedinou existující otevřenou implementací, o které vím, je javový XML prohlížeč X-Smiles.

Knižní koutek

Nakladatelství O'Reilly & Associates na konec roku plánuje vydání knihy RELAX NG od Erica Van der Vlista. Jedná se o první rozsáhlejší popis stále populárnější alternativy k „oficiálnímu“ jazyku W3C XML Schema. Autor je považován za předního znalce schémat pro XML. Zaujme také předmluva od Jamese Clarka, která mimo jiné stručně a výstižně definuje přirozený datový model pro XML. Ale hlavním důvodem, proč se o této knize zmiňuji, je skutečnost, že už teď je plně zveřejněna v elektronické podobě pod licencí GNU FDL. Zájemci o RELAX NG, čtěte.

U knížek ještě chvíli zůstaneme. Tim O'Reilly seznámil veřejnost s některými obchodními výsledky své firmy, které pravděpodobně poměrně dobře ilustrují stav celého oboru. Trendem je zřetelný pokles prodeje, ale v případě publikací o XML jde přímo o kolaps. Knihy o XML přestaly jít na odbyt. Důvodem může být nasycení trhu, ale také předchozí přehnaná konjunktura často špatných publikací. Tlusté knihy s minimálním obsahem, omílající obecné teze nebo popisující standardy zastaralé v okamžiku vydání nikdo nebude kupovat donekonečna. (Tím nechci říct, že neexistují také dobré knihy; viz např. předchozí odstavec.) Dalším důležitým faktorem je docela určitě dostupnost mnoha informací na internetu. Nevzpomínám si, kdy jsem naposledy koupil referenční příručku.

Rozšířené entity: UTF-8+names

Tim Bray a John Cowan publikovali svůj návrh (jako IETF Internet Draft) na nový způsob kódování entit z HTML a MathML v jazyce XML. Principem má být expandování entit ještě předtím, než se s nimi setká běžný parser.

Chceme-li dnes do dokumentu XML vložit například pevnou mezeru, můžeme buď přímo vložit numerickou entitu  , nebo si definovat vlastní entitu   v DTD:

<!ENTITY nbsp   "&#160;">

Podle nového návrhu by stačilo napsat pouze &nbsp;. Jakýsi preprocesor by tuto entitu (definovanou v HTML) nahradil unicodovým znakem U+00A0, se kterým už by si parser XML poradil.

Podcast - kyberbezpečnost

Brayův a Cowanův návrh by byl razantním zásahem do mechanismu zpracování XML, což je asi hlavní důvod převážně odmítavých reakcí. Nová vrstva přidaná mezi dekódování znaků a parsování XML by navíc používala stejnou syntaxi jako stávající entity definované v DTD, což by se mohlo stát zdrojem nejednoznačností.

Specifikace

Říjnové aktualizace dokumentů W3C týkajících se XML:

Byl pro vás článek přínosný?