Hlavní navigace

Akta X 0311

1. 12. 2003
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Uživatelská rozhraní aplikací pro Longhorn budou moci být definovanána pomocí XML. Microsoft připravuje zajímavé a technicky vyspělé řešení, které však bohužel opomíjí prakticky všechny stávající standardy. W3C ustavuje pracovní skupinu pro binární XML, její pozice a úkoly ale nebudou ani trochu snadné.

Avalon

Na přelomu října a listopadu se na konferenci Microsoft PDC v Los Angeles a následně na webových serverech Microsoftu objevily zajímavé informace o novém prezentačním subsystému pro Longhorn, zvaném Avalon. Tim Sneath ve svém blogu na Got Dot Net Blogs předvídá, že Avalon ukončí éru vzestupu webových prohlížečů. Prohlížeč jako aplikační platforma má mít docela odzvoněno a také jeho význam coby nástroje na prohlížení webových stránek značně poklesne. Všechny důležité komerční servery budou v první řadě nabízet avalonovou verzi. HTML stránky zůstanou druhořadou volbou pro menšinu nedisponující tím správným operačním systémem.

Charles Petzold se na stránkách MSDN Magazine snaží nabídnout praktický úvod do Avalonu, ale začíná filozoficky. Programový kód a značkovací jazyky (markup languages) prohlašuje za nutně koexistující protiklady porovnatelné s dobrem a zlem, jin a jang, hmotou a energií či vlnami a částicemi. Avalon pak v tomto duchu, podle Petzolda, může být největším experimentem v oboru synergické duality od stvoření Adama a Evy. Ponechme stranou, že toto srovnání přímo vybízí k srovnání Microsoftu s autorem druhého zmíněného experimentu a podívejme se blíže na samotný Avalon.

Avalon definuje podobu uživatelského rozhraní pomocí jazyka XAML (aplikace XML). Rozhraní je oživeno kódem v C# nebo v jiném programovacím jazyce podporujícím .Net CLS. Kód může být vložen buď přímo v dokumentu XAML, nebo v samostatných souborech. Zpracování událostí je v zásadě podobné DHTML. Opakovaně použitelné styly zajišťuje element Style.

S principem nelze než souhlasit. XML a příbuzné (meta)jazyky jsou pro popis UI bezpochyby vhodnější než procedurální kód. Stačí porovnat snadnost vytvoření formuláře HTML s toutéž úlohou v libovolném programovacím jazyku a grafickém toolkitu (bez vizuálních nástrojů). O jedinečnosti Avalonu by se ale dalo úspěšně pochybovat. HTML je sice pro tvorbu plnohodnotného GUI příliš chudé, ale už nějaký čas tady máme Mozillu a její XUL. Ve srovnání s Mozillou coby vývojovou platformou nepřináší Avalon nic převratně nového.

Jeden rozdíl ovšem stojí za zmínku. Zatímco Mozilla staví na standardech jako XHTML, CSS či SVG, Microsoft všechny tyto technologie, na jejichž vývoji se sám podílí, nahrazuje v Avalonu svými proprietárními formáty. Postavit prezentační vrstvu Longhornu na otevřených standardech by bohužel neodpovídalo firemním zájmům. Microsoft se bude držet své osvědčené obchodní strategie – silou prosazovat své vlastní formáty a držet tak konkurenci mimo hru.

Vzhledem k okolnostem je Avalon pravděpodobně odsouzen k úspěchu, ale sázku na konec webu v jeho dnešní podobě nemůžu hodnotit jinak než jako krok špatným směrem. Web je jako živý organismus a hledá si své cestičky sám. Drtivá většina autorů nebude mít pádný důvod přejít od osvědčeného HTML k mnohem složitějšímu Avalonu. Globální avalonizace webu je utopií. Pokus redmondských inženýrů nahradit web Avalonem nejspíš vezme stejný konec jako sunovské blouznění o tenkých javových klientech. A zbytečné vyklizení pracně získaných pozic na poli webu (viz útlum IE) by jednou mohlo mrzet.

Binární XML ještě jednou

Stručně se vrátím k workshopu W3C o binárním XML, o němž jsem se zmiňoval před dvěma měsíci. Podle zprávy Liama Quinna, vedoucího aktivit XML na půdě W3C, ze setkání vyplynula potřeba pokračovat ve zkoumání této problematiky. Bylo doporučeno za tímto účelem zformovat novou pracovní skupinu W3C a také byl sestaven seznam přibližně padesáti, mnohdy protichůdných, požadavků. Závěry nové pracovní skupiny je těžké předjímat, ale už teď je zřejmé, že jedno doporučení sotva uspokojí všechny zainteresované. Pokud W3C podlehne tlakům svých vlivných členů a vydá se cestou hledání co nejširšího kompromisu, bude to znamenat nemalou změnu pravidel uprostřed hry a postavení dosavadních zásad návrhu XML na hlavu.

Specifikace

Nových dokumentů W3C bylo v listopadu dost, ale všechno jsou vesměs aktualizace už známých pracovních verzí. XML 1.1 a jmenné prostory v XML 1.1 se už dostaly do stádia navržených doporučení (Proposed Recommendations). XML 1.1 zejména umožňuje použití všech znaků Unicode ve jménech elementů a atributů. Jmenné prostory 1.1 poskytují chybějící možnost pro oddeklarování prefixů.

Již kandidátem na doporučení se stal DOM Level 3, nová generace datového modelu pro dokumenty XML a HTML. Pokročila také specifikace obecného mechanismu pro spojování dokumentů XInclude 1.0.

Nejpilnější byly pracovní skupiny pro XQuery a XSL, které zveřejnily hned devět nových pracovních verzí dokumentů týkajících se jazyků XQuery 1.0, Xpath 2.0 a XSLT 2.0. Podrobnosti jsou k vidění na stránkách W3C.

Byl pro vás článek přínosný?