Hlavní navigace

Diakritika v doméně .cz opět odmítnuta

21. 11. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Už potřetí česká internetová veřejnost zcela jasně odmítla zavedení diakritiky do českých domén - takzvaný systém IDN. Správce naší národní domény, organizace CZ.NIC, pořádá pravidelné průzkumy veřejného mínění na toto téma a zavázala se, že bez posvěcení celé věci uživateli české domény nezavede.

Před dvěma lety se na scénu opět dostala otázka národních domén s diakritickými znaky. V tu dobu vyšel Internet Explorer 7, který jako poslední podporu těchto domén nabídl. Začalo se tedy opět spekulovat o tom, zda není na čase přidat doménu .cz k mnoha dalším, které si s Unicode znaky rozumí.

Po technické stránce je na případné zavedení IDN sdružení připraveno. Nespustí jej však dříve, než o něj bude v řadách uživatelské komunity převládat zájem, zní oficiální postoj organizace CZ.NIC. Sdružení dlouhodobě proklamuje, že nehodlá podporu národních domén spustit dříve, než si o ni řeknou uživatelé.

CZ.NIC si už v roce 2004 nechal zpracovat analýzu názoru české internetové veřejnosti na problematiku domén s národními znaky. Svůj negativní postoj v průzkumu vyjádřilo 76 % oslovených firem, a proto se sdružení CZ.NIC rozhodlo zatím domény s diakritikou nenabízet. Už před čtyřmi lety ovšem sdružení prohlásilo, že je v případě zvýšeného zájmu připraveno svůj postoj přehodnotit. CZ.NIC bude zájem o zavedení diakritiky v doméně .cz, stejně jako aktivity v okolních zemích a dalších státech EU, nadále sledovat. V případě změny současné situace je připraveno práce na projektu IDN obnovit, znělo oficiální vyjádření CZ.NIC.

Po dvou letech byl průzkum zopakován a kromě firem byly osloveni také jednotlivci. Opakovaná analýza ukázala, že po dvou letech je zájem o IDN domény dokonce ještě menší než v roce 2004. Proti jejich nasazení se vyjádřilo 80 % organizací, což je o 4 % více než dříve. Výzkum také ukázal, že jednotliví uživatelé internetu jsou v otázce IDN domén otevřenější než velké organizace. Přesto se i v této skupině respondentů ozvalo více nesouhlasných hlasů. Celkem 55 % dotazovaných jednotlivců bylo proti.

V květnu letošního roku CZ.NIC spustil nový informační web na IDN doméně www.háčkyčárky­.cz. Na něm informuje nejen o pozitivech, ale i o problémech domén s národními znaky. V reakci na tento web se velmi rychle zvedla vlna odporu, která kritizovala zaujatost CZ.NIC a jeho snahu IDN domény prosadit za každou cenu.

Vyvíjí podle vás CZ.NIC tlak na spuštění IDN?

Nyní CZ.NIC opět svůj průzkum zopakoval a jeho zpracováním pověřil společnost Markent. Česká internetová veřejnost potřetí v řadě odmítla zavedení diakritiky do systému domén .cz. Proti zavedení systému IDN se vyslovilo 81 % respondentů z řad organizací a 66 % oslovených běžných uživatelů internetu. V prvním případě je podíl téměř totožný oproti poslednímu průzkumu v roce 2006, druhý představuje nárůst o 11 %.

IDN

Ještě silněji tedy převládá odmítavý postoj, což ale není překvapením ani pro samotný CZ.NIC. Opětovné odmítnutí IDN jsme předpokládali. Naznačovaly to jak výsledky z posledních dvou průzkumů, které poukazují na trend posilování negativního postoje k IDN, tak průběžné reakce na projekt www.háčkyčárky.cz, který jsme spustili letos v květnu s cílem informovat o problematice IDN a nastolit diskusi k možnosti implementace tohoto systému, sdělil Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC.

V průzkumu se mezi nejčastěji spontánně uváděnými nevýhodami IDN objevovala nesrozumitelnost či nedostupnost pro návštěvníky ze zahraničí a obtížnější vyhledávání. Komplikace pro zahraniční návštěvníky uvedlo 21 % respondentů z řad individuálních uživatelů a 31 % dotázaných organizací. Obtížnější vyhledávání kvůli IDN zmínilo 23 procent individuálních uživatelů a 20 procent organizací.

Z průzkumu vyplývá, že typického zastánce IDN mezi jednotlivci představuje žena starší 50 let žijící v Čechách v obci s méně než 20 tisíci obyvateli, která internet využívá spíše sporadicky. V případě organizací se jedná o český nepodnikatelský subjekt s méně než 100 zaměstnanci působící ve státní správě, školství či zdravotnictví.

Cloud 24 - tip 1

Projekt Háčkyčárky.cz ale bude pokračovat. Nemůžeme ignorovat fakt, že IDN již zavedla řada zemí a další se v současnosti k tomuto kroku chystají, mimo jiné i v Evropě. Nadále ale platí, že je pro nás v tomto ohledu rozhodující jedině názor české internetové veřejnosti, uzavřel Ondřej Filip.

Podrobné výsledky všech zmíněných průzkumů můžete stáhnout na webu Háčkyčárky.cz: de: 2004 organizace a jednotlivci, 2006 organizace, 2006 jednotlivci, 2008 organizace, 2008 jednotliv­ci).

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.