Hlavní navigace

Ekonomická válka ve FOSS

4. 12. 2014
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Volný překlad článku o tom, jak zničit FOSS projekt jinak než férovou soutěží. Michael Hall popisuje, jak takovýto útok provést, rozebírá jednotlivé kroky útoků a jak je možné se proti nim bránit. Článek byl napsán v době řešení způsobu nasazení Systemd v Debianu – pochází odtud inspirace?

Napsáno 18. listopadu 2014 Michalem Hallem (originál). Přeloženo s laskavým svolením autora.

Ať už jste si toho vědomi nebo ne, mnoho částí naší komunity se této války účastní a všechny to zraňuje. Když se objeví projekt, který někteří lidé nemají rádi, ale nemohou (nebo nechtějí) s ním soutěžit, příliš často se uchylují k sérii útoků, kterými projekt systematicky zničí.

Jednotlivé kroky, jak jsem je pozoroval, jsou popsány níže. Nepíšu je proto, abych lidem dal návod, jak ničit projekty (dosud nikdo nepotřeboval jejich detailní popis, aby se mohl útoku účastnit), ale spíše v naději, že pomůžu nám ostatním poznat, když to začne, a budeme vědět, o co se jedná, případně jak reagovat.

Krok 1: Démonizovat projekt

Věci vždy začínají útokem na charakter samotného projektu. Skupiny, které projektu silně oponují jsou zatím příliš malé. Ale jsou dostatečně hlasité, aby byly slyšet, a to je vše, co je třeba. Zpráva po zprávě, jeden komentář za druhým pomalu plní komunikační kanály a prosazují myšlenku, že tento projekt je špatně nejen technicky, ale především morálně. Neměl by existovat, lidé, kteří jej postavili, jej neměli stavět a lidé, kteří jej používají by jej neměli používat. K útoku používají emocionálně nabitý jazyk, přehánění a otevřené lži, aby lidi obrátili proti samotnému důvodu existence projektu. Nepřesvědčí každého, ve skutečnosti nepřesvědčí ani většinu, ale ty, které přesvědčí, že mají pravdu a že je potřeba s tím něco dělat, mohou navést k dalšímu kroku.

Krok 2: Zastrašit fanoušky

Když původně malá opozice shromáždí svou kvaziarmádu odpůrců, začnou je vysílat, aby napadali fanoušky tohoto projektu. Zatím nemohou přímo verbálně útočit, stále je to relativně malé hnutí závislé na souhlasu komunity, aby mohli ve svém jednání pokračovat. Místo toho se začnou objevovat nepřímé malicherné posměšky fanouškům s cílem uvést je do rozpaků nebo znevažovat jejich inteligenci z důvodu podpory projektu. Nejde o to, změnit něčí názor, snaží se vyhnat fanoušky z veřejného prostranství do ilegality, zajistit aby veřejné přiznání podpory projektu bylo pohoršující a zařídit, aby to vypadalo, že projekt ztrácí podporu, i když tomu tak není. Bez zjevné komunity uživatelů a fanoušků mohou přispěvatelé projektu očekávat podporu a uznání pouze vzájemně od sebe – přichází tak o část přísady nezbytné pro motivaci dobrovolných příspěvků.

Krok 3: Odradit přispěvatele

Se ztrátou ochranné podpory komunity a zvyšujícím se počtem stále troufalejších útočníků, se začnou útoky postupně zaměřovat přímo na lidi, kteří přispívají do projektu. V reakci na předchozí krok se přispěvatelé začali izolovat od veřejnosti. Kvůli tomu nemůže opozice útočit přímo na veřejném místě, může ale útočit jinde. Odpůrci začnou na přispěvatele daného projektu tlačit tak, že je odříznou od jiných projektů. Objeví se volání po bojkotech, přispěvatelé se v jiných projektech stávají persona non grata a bude alespoň silně vyplývat (pokud to nebude přímo deklarováno), že jakýkoli projekt nebo komunitu, která by s nimi spolupracovala, čeká stejný osud. Bez fanoušků vyjadřujících přispěvatelům své uznání za odvedenou práci na projektu a se zvyšující se nemožností získat uznání za svou práci na jiných projektech přestanou přispěvatelé postupně přispívat, jak do cílového projektu samotného, tak velmi často i do jakýchkoli projektů FOSS komunity.

Krok 4: Útok na osobu

Velmi často jsou předchozí kroky dostatečné ke zničení projektu. Když fandové nefandí, přispěvatelé nepřispívají, je třeba osob s velmi silnou vůlí, aby projekt pokračoval. Pokud se to přesto alespoň do jisté míry daří, stanou se útoky na lidi v jádru projektu velmi intenzivní. Nemnoho projektů přežilo až do této chvíle, takže je obtížné obecně popsat, co se děje, ale bude to velmi ošklivé (muhehehe – pozn. překladatele), může dojít i k vyhrožování násilím. Pokud opoziční skupina dosud nezačala pociťovat negativní zpětnou vazbu v důsledku svého konání, budou schopní v těchto útocích pokračovat, dokud se lidé řídící projekt nevzdají nebo se nestáhnou kompletně pryč od práce v komunitě.

Prevence

To všechno se stane, jen když to dovolíme. Není to nevyhnutelné ani nezastavitelné. Můžeme se tomu bránit v každém jednotlivém kroku, pokud se dostatečné množství z nás rozhodne, že by se to mělo zastavit. Doufám, že nemusím psát další článek, abych vás přesvědčil, že by to mělo být zastaveno.

Prevence začíná zjištěním, že se něco takového děje – to je důvod, proč jsem výše popsal jednotlivé kroky. Jakmile víme, že se to děje a jak daleko se to dostalo, můžeme se pokusit zvolit vhodné kroky vedoucí k návratu zpět a napravit škody, které se staly.

Braňte osobu

Pokud se válka dostala až do poslední fáze útoku na vedoucí projektu, musíme se jako komunita jasně postavit na jejich obranu jako lidí a jako členů vaší komunity. Nemusíte mít rádi jejich projekt nebo jim fandit, aby jste jim mohli čestně vyjádřit svou podporu. Ošklivé útoky, vyhrožování násilím a jakýkoli jiný útok na osobu nebo její charakter by nikdy neměly být tolerovány a potřebujeme se ujistit, že všichni ví, že to tak je.

Podpořte přispěvatele

Když probíhají útoky na přispěvatele projektu a lidé se je snaží izolovat od zbytku komunity, je pro ně důležité, aby byli vítáni v jiných skupinách a projektech, aby se jim dál dostávalo uznání a ocenění za jinde odvedenou práci. Vyhneme se tak nebezpečí, že o ně přijdeme jako o přispěvatele do FOSS ne pouze do jednoho konkrétního projektu, ale i do jakéhokoli dalšího současného nebo budoucího. I když třeba nevidíte hodnotu jejich současné práce, ztracený potenciál příštích příspěvků by měl být dostatečnou motivací pro vyjádření osobní podpory.

Mluvte

Pokud fandíte projektu, nebojte se toho a nerozpakujte se to lidem říkat. Když jsou fanoušci vysmíváni a uráženi, potřebují slyšet názory podobné svým, aby se necítili osamocení. Řekněte jim, že v tom nejsou sami, řekněte jim, že se nebojíte fandit projektu. Stačí pouze několik hlasů, několik odvážných hlasů, které odmítají být umlčeny, aby ostatní měli dost sebevědomí postavit se urážkám a výsměchu a říct to také.

Nebojte se

Nejlepší a nejsnadnější prevence je úplně na začátku útoků, když se prvotní opozice snaží obrátit vás proti projektu. Kdykoli někdo začne říkat, že projekt by neměl existovat nebo že jeho existence je pro vás špatná, buďte okamžitě skeptičtí. Když někdo chce, abyste byli rozzlobení nebo abyste se báli, měli by jste se ptát, jaký je jejich záměr. Zvlášť když je kód otevřený, zdá se téměř nemožné, že vám to může způsobit jakoukoli opravdovou, přetrvávající škodu. Nenechejte se ovládnout emocemi od jiných, kteří vás chtějí využít k vlastním cílům. Buďte klidní, používejte to, co vám funguje a když se vám nelíbí nic z toho, co je dostupné, vytvořte něco lepšího.

Vybrané komentáře pod článkem

John 18.11 2014 7:36

Souhlasím s provedenou analýzou a návrhem řešení, ale bylo by to ještě více poučné, kdyby byly uvedené konkrétní příklady jak neúspěchů, tak úspěchů; projektů, kde se odehrály destruktivní fáze a projektů, kde takovýmto škodám byly úspěšně zabráněno fanoušky nebo širší FOSS komunitou.

markc 18.11 2014 9:11

Uvedené body stojí za zaznamenání, ale obávám se, aby to nevedlo k ignorování „stížností“ lidí, kteří mohou mít správné připomínky.

Michael Hall 18.11.2014 11:02

Kritika je úplně odlišné chování, které považuji za zdravé a myslím si, že by mělo být podporované, dokud je konstruktivní. Po pravdě, útoky, které jsem zmiňoval, mohou být vedeny bez stížností na samotný produkt, a velmi často to tak i bývá.

Graham Lucking 18.11 2014 10:49

Ahoj Majkle, právě jsi mi potvrdil správnost mých reakcí na některé druhy zpráv, které se čas od času objevují na Ubuntu fórech. Nemám rád překrucování, pokrytectví nebo zastrašování v jakékoli oblasti života.

Výzva je, jak popřít nesprávnost a ukázat ignoraci zprávy bez porušení Kodexu chování. A je potřeba je popírat, protože tyto komentáře se objevují ve výsledcích vyhledávání. Pak je třeba být opatrný, aby se to nestalo „životním posláním“. Protože to pak v tom životě nezůstane žádná legrace.

Dan Marrable 18.11 2014 21:27

Tato filozofie je použitelná i jinde než ve FOSS. Dobrý článek.

freedom999 19.11 2014 6:42

Nemyslím, že to je špatná věc. Je to sebeléčící mechanismus komunity k odpuzení a odmítnutí nezdravých, zahnívajících projektů.

NN 19.11 2014 11:49

Milý Majkle,

protože ve svém záznamu blogu přímo zmiňuješ spojení se Systemd a explicitně používáš pojem „ekonomický“ v nadpisu, jedna otázka: Uvažoval jsi někdy, že ekonomický zájem jedné skupiny není nutně shodný s jinými skupinami?

Zkusme mluvit konkrétně: Společnosti jako Canonical nebo Red Hat, druhá zmíněná možná ne úplně náhodou sponzoruje celé jádro týmu vývojářů Systemd, jsou založené na obchodním modelu, kde znalosti odborníků přímo určují zisk korporace. Systemd vytváří nový trh:

Celý systém je méně programovatelný (zní to jako krok zpět v historii, ale dává dokonale smysl jako obchodní případ: Každá funkční změna, která není předpokládána statickou množinou možností v konfiguračních souborech, vyžaduje konzultaci s odborníky a posléze milost strážců databáze zdrojových kódů). V „zastaralém“ systému, kde jsou konfigurační soubory ve skutečnosti jednoduché skripty, umí průměrný Pepa snadno přidat funkcionalitu a pokročilí uživatelé umí dělat opravdové zázraky.

cyber23

Takže je tu jednoznačné ekonomické pozadí celé debaty o nasazení Systemd, ale ne na straně komunity. Monopolizování vědomostí nikdy nepomohlo růstu volnému a otevřenému ekosystému.

Pozn. překladatele: Tato poslední zpráva je velmi subjektivní, emočně zabarvená (například slovo milost) a má potenciál pro flame. Všimněte si, že Michael Hall se rozhodl odpovědět pouze na jeden komentář a tento to nebyl. Také nezapomeňte, že přestože je to možná tak, že Red Hat skutečně má monopol na odborníky na Systemd, jedná se o open source, takže se odborníkem může stát kdokoli. Pak je tu svoboda volby použití jakéhokoli programu, respektive debata v Debianu, ke které se komentář (článek) vztahuje, byla o tom, jestli by měly všechny programy záviset na Systemd nebo by měly všechny umožňovat použít alternativu. Problematikou se zabývá blíže jiný článek na Root.cz od Romana Bořánka.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku