Hlavní navigace

Historie vývoje počítačových her (13.část - hry pro konzoli Magnavox Odyssey²)

2. 2. 2012
Doba čtení: 18 minut

Sdílet

Dnes si nejdříve řekneme, jakým způsobem lze přeložit a nainstalovat emulátor herní konzole Magnavox Odyssey² (Videopac) a posléze se budeme zabývat popisem některých známých her, které pro tuto herní konzoli vznikly. Většinou se bude jednat o konverze herních hitů převzatých z videoautomatů.

Obsah

1. Hry pro konzoli Magnavox Odyssey2

2. Příprava systému pro instalaci emulátoru konzole Magnavox Odyssey2

3. Překlad emulátoru o2em

4. Atlantis

5. Frogger

6. Super Cobra

7. Gunfighter

8. Q*Bert

9. Odkazy na Internetu

1. Hry pro konzoli Magnavox Odyssey2

V předchozí části seriálu o historii vývoje výpočetní techniky jsme si řekli základní technické informace o herní konzoli Magnavox Odyssey2. Připomeňme si, že tato herní konzole je založena na osmibitovém mikrořadiči Intel 8048, který je doplněn čipem Intel 8244 popř. Intel 8245, jehož úkolem je generovat grafický obraz a taktéž přehrávat jednoduché zvuky. Osmibitové mikrořadiče Intel 8048 existují v mnoha variantách; v herní konzoli Magnavox Odyssey2 byla konkrétně použita základní varianta 8048H či 8748H s pouhými 64 bajty operační paměti a jedním kilobajtem paměti programu. Pro zajímavost: mikrořadiče odvozené od čipu Intel 8048 jsou i přes svoje stáří stále používané například ve spotřební elektronice. I vaše PC obsahuje ve své čipové sadě modul, který emuluje funkci mikrořadiče Intel 8042, což je původní 8048 s dvojnásobnou kapacitou paměti programu i paměti dat: 256 bajtů a 2048 bajtů (8042 je použita pro komunikaci s klávesnicí a její funkce jsou v PC emulovány kvůli BIOSu).

Obrázek 1: Hra Amok! je novodobou variací hry Berzerk, kterou jsme se již v tomto seriálu zabývali.

V dnešním článku si nejdříve řekneme, jakým způsobem je možné zprovoznit emulátor herní konzole Magnavox Odyssey2 nazvaný o2em (nejedná se ve skutečnosti o nic těžkého, ovšem je zapotřebí nepatrně upravit zdrojové kódy emulátoru, minimálně při překladu pro Linux) a taktéž si představíme některé hry, které pro tuto herní konzoli vznikly. Většinou se bude jednat o hry zpopularizované a následně převzaté buď z videoautomatů nebo z konkurenční herní konzole Atari 2600. Zabývat se budeme následujícími herními tituly:

Obrázek 2: Ve hře Amok! je použita znaková sada čipu Intel 8244/Intel 8245. Podobné postavičky ostatně uvidíme i na dalších screenshotech.

# Hra + odkaz na kapitolu
1 Atlantis
2 Frogger
3 Super Cobra
4 Gunfighter
5 Q*Bert

2. Příprava systému pro instalaci emulátoru konzole Magnavox Odyssey2

Je to možná poněkud paradoxní, ale pro herní konzoli Magnavox Odyssey2 existuje jen velmi malé množství emulátorů, a to přesto, že je tato herní konzole po hardwarové stránce na emulaci mnohem jednodušší, než konkurenční herní konzole Atari 2600 s jejím komplexním čipem TIA. Rozdíl ve složitosti emulace je způsoben především oběma grafickými čipy, protože emulace obou mikroprocesorů MOS 6502 a Intel 8048 je dnes jednoduchou záležitostí, a to i při dodržení přesného časování, zatímco dodržet přesné časování u čipu TIA je velmi složité. Jedním – a dost možná, že i jediným – emulátorem herní konzole Magnavox Odyssey2 je aplikace nazvaná jednoduše o2em. Tuto aplikaci je možné získat buď v binární podobě pro různé operační systémy, nebo ve formě zdrojových kódů, a to na následujících adresách:

 1. http://o2em.sou­rceforge.net/
 2. http://www.zop­har.net/linux/o­dyssey2.html

Obrázek 3: Ve hře odvozené od automatovky Berzerk samozřejmě nesmí chybět Evil Otto.

Malá nesnáz může nastat při pokusu o zprovoznění emulátoru o2em v Linuxu, protože tato aplikace (přesněji řečeno její binární distribuce) využívá starší verzi knihovny Allegro. Tato knihovna programátorům kromě dalších věcí nabízí i různé grafické rutiny, přepnutí do celoobrazovkového režimu, podporu pro několik grafických formátů a taktéž zvukový subsystém. Ovšem ani v případě, že se vám nepodaří emulátor o2em nainstalovaný z binárního balíčku spustit, není vše ztraceno, protože je ho možné poměrně snadno přeložit i na novém systému (včetně systémů 64bitových). Nejdříve je ale nutné si nainstalovat knihovnu Allegro, a to i ve vývojové variantě, která obsahuje jak hlavičkové soubory, tak i soubory nutné pro slinkování emulátoru. Knihovnu Allegro je možné na systému Ubuntu či Debian nainstalovat příkazem:

sudo apt-get install liballegro4.2-dev

Tento příkaz nainstaluje i samotnou (nevývojovou) knihovnu Allegro, na níž vývojový balíček závisí. Podobným způsobem lze tuto knihovnu nainstalovat i na systémy vybavené jiným balíčkovacím nástrojem.

Obrázek 4: Úvodní obrazovka hry Frogger ve variantě pro herní konzoli Magnavox Odyssey2.

3. Překlad emulátoru o2em

Nyní se již můžeme pokusit o překlad emulátoru o2em. Na stránce http://o2em.sou­rceforge.net vybereme v menu Emulators položku Source Code a získáme tak soubor o2em118src.zip. Prvním úkolem je rozbalení tohoto archivu takovým způsobem, aby se DOSovská jména souborů změnila na malá písmena, což zajistí přepínač -L:

unzip -L o2em118src.zip
cd o2em118src

Obrázek 5: Hra Hockey and Soccer. Všimněte si, že postavičky v této hře jsou shodné s postavami robotů ze hry Amok! (Berzerk). Je totiž použita stejná fixní znaková sada čipů Intel 8244/Intel 8245.

Dále je pro bezchybný překlad nutné modifikovat zdrojový soubor score.c. Nejprve tento soubor zkonvertujeme tak, aby používal Unixové konce řádků:

dos2unix score.c

Posléze je nutné tento soubor změnit následujících patchem:

--- score.c 2006-05-01 01:58:08.000000000 +0200
+++ score.c 2012-01-30 21:40:14.000000000 +0100
@@ -19,6 +19,7 @@
 #include <string.h>
 #include <ctype.h>
 #include <time.h>
+#include <errno.h>
 #include "vmachine.h"
 #include "types.h"
 #include "score.h"

To se provede pomocí příkazu:

patch < score.patch

Podobně je nutné připravit a následně upravit soubor Makefile:

mv makefile.linux Makefile
dos2unix Makefile

Který se změní patchem:

--- Makefile  2012-01-30 21:57:46.000000000 +0100
+++ Makefile 2012-01-30 21:57:41.000000000 +0100
@@ -2,7 +2,7 @@
 
 CFLAGS = -O3 -Wall -fomit-frame-pointer -I/usr/include
 LFLAGS = -s
-LIBALLEG = /usr/lib/liballeg.so.4.2 -lalleg_unsharable
+LIBALLEG = /usr/lib/liballeg.so.4.2 -lalleg
 
 
 all: o2em dis48

pomocí příkazu:

patch < Makefile.patch

Obrázek 6: Další screenshot ze hry Hockey and Soccer.

Nyní je již vše připraveno, takže můžeme začít s překladem:

make

Po úspěšném (doufejme!) překladu je nutné okolo výsledného spustitelného souboru o2em vytvořit adresářovou strukturu obsahující v podadresáři bios soubor o2rom.bin získaný z binární distribuce a v podadresáři roms obrazy jednotlivých paměťových modulů (viz též tato stránka). Tato struktura by měla vypadat zhruba následovně:

pavel@bender:~/odyssey# ls -lR
.:
celkem 4
dr-xr-xr-x 5 pavel pavel 4096 2012-01-30 21:42 o2em118src
 
./o2em118src:
celkem 164
drwxr-xr-x 2 pavel pavel  4096 2012-01-30 21:42 bios
-rwxr-xr-x 1 pavel pavel 11716 2012-01-30 21:40 dis48
drwxr-xr-x 2 pavel pavel  4096 2004-12-28 04:58 docs
-rwxr-xr-x 1 pavel pavel 137540 2012-01-30 21:40 o2em
drwxr-xr-x 2 pavel pavel  4096 2012-01-30 21:42 roms
 
./o2em118src/bios:
celkem 4
-rw-r--r-- 1 pavel pavel 1024 1996-11-16 16:25 o2rom.bin
 
./o2em118src/docs:
celkem 32
-rw-r--r-- 1 pavel pavel 8572 2004-12-28 04:58 changelog.txt
-rw-r--r-- 1 pavel pavel 6651 2004-12-28 04:58 license.txt
-rw-r--r-- 1 pavel pavel 11572 2004-12-28 04:58 O2EM.txt
 
./o2em118src/roms:
celkem 8
-rw-r--r-- 1 pavel pavel 4096 1998-08-13 23:02 amokpd.bin
-rw-r--r-- 1 pavel pavel 4096 1996-12-24 23:32 Atlantis (USA, Europe).bin

Toť vše: emulátor se spouští spolu se zadáním jména paměťového modulu na příkazové řádce.

4. Atlantis

První hrou, s níž se dnes seznámíme, je hra nazvaná Atlantis. Ve skutečnosti jsme se s tímto titulem již seznámili, protože hra Atlantis patřila mezi velké hity na herní konzoli Atari 2600 – dokonce se jednalo o jednu z nejprodávanějších her na tuto konzoli se zhruba milionem prodaných paměťových modulů. Převod této hry na konzoli Magnavox Odyssey2 se docela povedl, a to i přesto, že pro zobrazení herního světa bylo nutné použít poměrně velké množství triků, aby byl čip Intel 8244/Intel 8245 schopen zobrazit relativně složitou a dynamicky se měnící herní scénu.

Obrázek 7: Hra Atlantis ve variantě pro herní konzoli Magnavox Odyssey2.

Princip této hry je vlastně velmi jednoduchý – pomocí tří děl je nutné bránit město před různými nepřáteli, což se vzdáleně podobá dalšímu známému hernímu titulu – Missile Command. Ovšem ve hře Atlantis není možné zaměřovat jednotlivá děla na pohyblivé cíle – každé dělo má elevaci neměnnou, takže jediným (a nikoli jednoduchým) úkolem hráče je přesně načasovat okamžik výstřelu. Pro porovnání jsou v této kapitole uvedeny jak screenshoty této hry pořízené na herní konzoli Magnavox Odyssey2, tak i screenshoty z konzole Atari 2600.

Obrázek 8: Hra Atlantis ve variantě pro herní konzoli Magnavox Odyssey2.

Obrázek 9: Hra Atlantis ve variantě pro herní konzoli Atari 2600.

Obrázek 10: Hra Atlantis ve variantě pro herní konzoli Atari 2600.

5. Frogger

I o druhé hře, u níž se dnes zastavíme, jsme si již v tomto seriálu řekli základní informace. Jde o hru s názvem Frogger, jež patří mezi herní klasiky. Hra Frogger původně vznikla jako herní automat, jehož výrobcem byla společnost Konami. Tento automat byl založen na slavném osmibitovém mikroprocesoru Zilog Z80 a možná neméně slavném zvukovém čipu AY-3–8910 (lidově „aýčko“, [1][2]). Verzi pro herní konzoli Atari původně produkovala společnost Parker Bros, později byla vydána upravená verze firmou Starpath.

Obrázek 11: Hra Frogger ve variantě pro herní konzoli Magnavox Odyssey2 (úvodní obrazovka).

Varianta hry Frogger pro konzoli Magnavox Odyssey2 se sice snaží o to, aby se jednalo o hru podobnou svému automatovému protějšku, ve skutečnosti je ale varianta tohoto herního titulu určená pro konzoli Atari 2600 po herní i grafické stránce lepší, zejména v případě vylepšené verze vytvořené společnosti Starpath. Ostatně to můžete posoudit sami při pohledu na screenshoty – nebo ještě lépe po vyzkoušení obou herních variant v emulátorech herních konzolí.

Obrázek 12: Hra Frogger ve variantě pro herní konzoli Magnavox Odyssey2.

Obrázek 13: Hra Frogger vytvořená firmou Parker Bros pro herní konzoli Atari 2600.

6. Super Cobra

Třetí hrou, s níž se v dnešním článku seznámíme, je hra mající název Super Cobra. I tuto hru si pravděpodobně budou pamětníci maringotek s herními automaty či majitelé osmibitových domácích mikropočítačů dobře pamatovat, protože se v osmdesátých letech minulého století jednalo o velký herní hit. Princip této hry je velmi jednoduchý, protože se jedná o klasickou horizontálně scrollující střílečku, v níž hráč ovládá vrtulník, který může buď střílet ve vodorovném směru, nebo může házet bomby na pozemní cíle (na zemi se totiž nachází různá děla a rakety).

Obrázek 14: Screenshot ze hry Super Cobra.

Varianta této hry pro herní konzoli Magnavox Odyssey2, která byla dodávána na paměťovém modulu s kapacitou 8192 bajtů, se vyznačuje poněkud jednodušším grafickým ztvárněním s absencí detailních objektů a textur (což by až tak nevadilo), ale hlavně trhaným scrollingem, který navíc není plynulý, protože scéna začne scrollovat až ve chvíli, kdy se vrtulník přesune do pravé části obrazovky (právě zde se projevují některé nevýhody čipu Intel 8244/Intel 8245 oproti konkurenčnímu čipu TIA, kde nebyl ani poměrně jemný scrolling ničím nepřekonatelným). I přes tuto nedokonalost je však hratelnost Super Cobry poměrně vysoká.

Obrázek 15: Další screenshot ze hry Super Cobra.

7. Gunfighter

Hru Gunfighter je možné považovat za v několika směrech vylepšenou variantu hry Outlaw, s níž jsme se již setkali při popisu herní konzole Atari 2600 – obě hry jsou navíc částečně odvozeny od automatového titulu Gun Fight (či se alespoň touto hrou inspirovaly). V případě Gunfighter se jedná o hru určenou pro dva hráče, tj. pro její ovládání bylo nutné mít dva joysticky. Každý hráč mohl joystickem ovládat pistolníka, jehož jediným úkolem bylo zastřelit protihráče: jednoduché a vlastně dodnes docela zábavné.

Obrázek 16: Screenshot hry Gunfighter pro herní konzoli Magnavox Odyssey2.

Oproti po grafické stránce velmi jednoduché hře Outlaw je však hra Gunfighter již poměrně propracovaná, protože se kromě obou protagonistů v herním světě objevují překážky (asi se má jednat o stromy?), od nichž se odráží vystřelované kulky. Hra Gunfighter patří mezi jednodušší programy a byla dodávána na paměťovém modulu s kapacitou 2048 bajtů (což je mimochodem stejná kapacita, jako v případě již zmíněné hry Outlaw).

Obrázek 17: Další screenshot hry Gunfighter pro herní konzoli Magnavox Odyssey2.

Obrázek 18: Pro porovnání: Outlaw pro Atari 2600.

Obrázek 19: Základní režim hry Outlaw – dvojice kovbojů a kaktus :-)

8. Q*Bert

Poslední hra, kterou si dnes popíšeme, byla na herní konzoli Magnavox Odyssey2 poměrně velkým „bumbrlíčkem“, protože byla dodávána na paměťových modulech s kapacitou celých osm kilobajtů (obyčejně měl kód průměrné hry velikost dva až čtyři kilobajty). Jedná se o hru nazvanou Q*Bert, která se nejprve rozšířila v podobě herního automatu. Pro zajímavost – tento herní automat obsahoval mikroprocesor Intel 8088 (8086 se zmenšenou šířkou externích sběrnic), což byl ve své době poměrně výkonný a také patřičně drahý čip (většina herních automatů se z tohoto důvodu musela spokojit s osmibitovými mikroprocesory).

Obrázek 20: Screenshot hry Q*Bert pro herní konzoli Magnavox Odyssey2.

Princip hry Q*Bert je poměrně jednoduchý – hlavní hrdina musí v základních úrovních přeskákat přes všechny schody, které tvoří jakousi pyramidu. Přitom nesmí z pyramidy spadnout ani být „doskákán“ protivníky. Původní automatová verze a taktéž většina konverzí zobrazovala pyramidu v isometrickém pohledu, ovšem v případě herní konzole Magnavox Odyssey2 byl herní svět zredukován na 2D pohled, i když hratelnost zůstala do značné míry zachována.

Obrázek 21: Další screenshot hry Q*Bert pro herní konzoli Magnavox Odyssey2.

CS24_early

Taktéž se změnila podoba zvuků, což je škoda, protože v originále Q*Bert při nárazu do protivníka začal velmi zajímavě nadávat.

Obrázek 22: Obal paměťového modulu se známou hrou Q*bert ve verzi pro herní konzoli Magnavox Odyssey2.

9. Odkazy na Internetu

 1. O2 Homepage
  http://www.the-nextlevel.com/o­dyssey2/
 2. Magnavox Odyssey2 (1978), Philips Videopac G7000 / C52 (1979)
  http://www.mes­s.org/sysinfo:o­dyssey2
 3. The Video Game Critic's Odyssey 2 Reviews
  http://videoga­mecritic.net/od­d.htm
 4. Computer Closet Collection: Magnavox Odyssey2
  http://www.com­putercloset.or­g/MagnavoxOdys­sey2.htm
 5. PHILIPS Videopac C52
  http://old-computers.com/mu­seum/computer­.asp?c=1060
 6. O2 Tech. Manual V.1.1 (PDF dokument)
  http://www.ata­rihq.com/danb/fi­les/o2doc.pdf
 7. Magnavox Odyssey2
  http://www.game-machines.com/con­soles/odyssey2­.php
 8. Magnavox Odyssey2 (Wikipedia EN)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/O­dyssey2
 9. Magnavox Odyssey2 Games (Wikipedia EN)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Lis­t_of_Videopac_ga­mes
 10. The FPGA Videopac Project
  http://www.fpga­arcade.com/vi­deopac.htm
 11. Last minute addition: Odyssey 2 (P824×) VDC chip!
  http://ploguechip­sounds.blogspot­.com/2009/10/last-minute-addition-odyssey-2-p824×.html
 12. Space Invaders (Killer List of Video Games)
  http://www.arcade-museum.com/ga­me_detail.php?ga­me_id=9662
 13. Spy Hunter (Killer List of Video Games)
  http://www.arcade-museum.com/ga­me_detail.php?ga­me_id=9742
 14. Spy Hunter (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Spy_Hun­ter
 15. DP Interviews … Bob Whitehead
  http://www.di­gitpress.com/li­brary/intervi­ews/interview_bob_whi­tehead.html
 16. Atari Age: Video Chess
  http://www.ata­riage.com/sof­tware_page.html?Sof­twareID=1429
 17. Moby Games: Video Chess
  http://www.mo­bygames.com/ga­me/video-chess
 18. Wikipedia: Video Chess
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Vi­deo_Chess
 19. The Video Game Critic's Atari 2600 Reviews A
  http://videoga­mecritic.net/2600a­a.htm
 20. Classic gaming: Atari 2600 – Bezerk
  http://classic­gaming.gamespy­.com/View.php?vi­ew=GameMuseum­.Detail&id=13
 21. Classic gaming: Atari 2600 – E.T. the Extra-Terrestrial
  http://classic­gaming.gamespy­.com/View.php?vi­ew=GameMuseum­.Detail&id=290
 22. The Video Game Critic's Reviews With „ET“ Icon
  http://videoga­mecritic.net/i­con_ET.htm
 23. Atari 2600 ROMs
  http://www.ata­riage.com/sys­tem_items.html?Sys­temID=2600&Item­TypeID=ROM
 24. Atari 2600 ROMs – #, A through E (582K)
  http://www.ata­riage.com/2600/e­mulation/RomPac­ks/Atari2600_A-E.zip
 25. Atari 2600 ROMs – F through J (298K)
  http://www.ata­riage.com/2600/e­mulation/RomPac­ks/Atari2600_F-J.zip
 26. Atari 2600 ROMs – K through P (432K)
  http://www.ata­riage.com/2600/e­mulation/RomPac­ks/Atari2600_K-P.zip
 27. Atari 2600 ROMs – Q through S (539K)
  http://www.ata­riage.com/2600/e­mulation/RomPac­ks/Atari2600_Q-S.zip
 28. Atari 2600 ROMs – T through Z (260K)
  http://www.ata­riage.com/2600/e­mulation/RomPac­ks/Atari2600_T-Z.zip
 29. Top 10 Best-Selling Atari 2600 Games
  http://retro.ig­n.com/articles/903/903­024p1.html
 30. Top 100 Games Hits (past week) Atari 2600 VCS
  http://www.ata­rimania.com/top-atari-atari-2600-vcs-_G2_7.html
 31. Visitor Top 25 Total Downloads
  http://www.ata­rimania.com/pge­mainsoft.awp?ty­pe=G&system=2
 32. Atari 2600 FAQ
  http://www.ata­riage.com/2600/fa­q/index.html
 33. Atari 2600 Consoles and Clones
  http://www.ata­riage.com/2600/ar­chives/consoles­.html
 34. Atari 2600 Programming (odkazy)
  http://www.ata­riage.com/2600/pr­ogramming/index­.html
 35. Design case history: the Atari Video Computer System
  http://www.ata­riage.com/2600/ar­chives/design_ca­se.html?Syste­mID=2600
 36. Atari 2600 (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/A­tari_2600
 37. Schémata zapojení Atari 2600 (překresleno)
  http://www.ata­riage.com/2600/ar­chives/schema­tics_pal/index­.html
 38. Schémata zapojení Atari 2600 (skeny původních schémat)
  http://www.vin­tagegamingandmo­re.com/atari-2600-schematics
 39. Adventure for the Atari 2600 Video Game Console by Warren Robinett
  http://www.wa­rrenrobinett.com/ad­venture/index­.html
 40. Mapa hry Adventure
  http://www.wa­rrenrobinett.com/ad­venture/adv-map1.gif
 41. Jay Glenn Miner Interview Pasadena, September 1992
  http://www.ra­bayjr.com/jay_mi­ner.htm
 42. Magnavox and the Odyssey systems
  http://www.pong-story.com/odys­sey_other.htm
 43. Magnavox Odyssey First home video game console
  http://www.pong-story.com/odys­sey.htm
 44. The Odyssey in France
  http://www.pong-story.com/ody­pubfr.htm
 45. Magnavox Odyssey at old-computers.org
  http://www.old-computers.com/mu­seum/photos.as­p?t=1&c=883&st=2
 46. Magnavox Odyssey Series (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Mag­navox_Odyssey_Se­ries
 47. MAGNAVOX ODYSSEY (1971)
  http://balduin­.wordpress.com/2007/10­/15/magnavox-odyssey-1971/
 48. Magnavox Odyssey FAQ
  http://www.pong-story.com/o1faq­.txt
 49. Richard Hewison – Level 9: Past masters of the adventure game
  http://www.sin­clairlair.co.uk/le­vel9.htm
 50. Level 9 Computing
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Le­vel9
 51. Worm in Paradise – Level 9 (CZ recenze)
  http://sincla­irzxspectrum.cz/sof­tware/recenze/wor­m_in_paradise­.php
 52. World of Spectrum: Jewels of Darkness
  http://www.wor­ldofspectrum.or­g/infoseekid.cgi?id=0011­293
 53. World of Spectrum: Hry společnosti Level 9
  http://www.wor­ldofspectrum.or­g/infoseekpub­.cgi?regexp=^Le­vel+9+Computin­g+Ltd$&loadpic­s=1
 54. Adventure International
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Ad­venture_Inter­national
 55. Stránky o firmě Infocom a jejích hrách
  http://www.csd­.uwo.ca/Infocom/
 56. atari.fandal.cz
  http://atari.fan­dal.cz/games.php
 57. Zork I: The Great Underground Empire (Moby games)
  http://www.mo­bygames.com/ga­me/dos/zork-the-great-underground-empire/review­s/reviewerId,4465/
 58. Zork I (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Zor­k_I
 59. Zork I Walkthrough
  http://www.ga­mefaqs.com/pc/5644­46-zork-i/faqs
 60. Zork I: The Great Underground Empire
  http://www.csd­.uwo.ca/Infocom/zor­k1.html
 61. Zork II: The Wizard of Frobozz (Moby games)
  http://www.mo­bygames.com/ga­me/dos/zork-ii-the-wizard-of-frobozz
 62. Zork II (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Zor­k_II
 63. Zork II: The Wizard of Frobozz
  http://www.csd­.uwo.ca/Infocom/zor­k2.html
 64. Zork III: The Dungeon Master (Moby games)
  http://www.mo­bygames.com/ga­me/zork-iii-the-dungeon-master
 65. Zork III (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Zor­k_III
 66. SAGA – Scott Adams Grand Adventure
  http://www.msa­dams.com/index­.htm
 67. Player 4 Stage 1: The Productivity Eaters
  http://www.the­doteaters.com/p4_sta­ge1.php
 68. Textovky.cz – Textovkářův ráj
  http://www.tex­tovky.cz/
 69. Scott Adams (game designer, Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Scot­t_Adams_(game_de­signer)
 70. Interview with Scott Adams (Adventure Classic Gaming)
  http://www.ad­ventureclassic­gaming.com/in­dex.php/site/in­terviews/129/
 71. Scott Adams game interpreter
  http://www.ifar­chive.org/inde­xes/if-archiveXscott-adamsXinterpre­ters.html
 72. Ohlédnutí za herní historií: Textovky
  http://www.slu­necnice.cz/ti­py/ohlednuti-za-herni-historii-textovky/
 73. BASIC Computer Games (published 1978) – Hammurabi
  http://atariar­chives.org/ba­sicgames/show­page.php?page=78
 74. Hamurabi – zdrojový kód v BASICu
  http://www.dun­nington.u-net.com/public/ba­sicgames/HMRA­BI
 75. Hamurabi (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Ha­murabi
 76. Hammurabi naprogramovaný v JavaScriptu
  http://www.ham­murabigame.com/ham­murabi-game.php
 77. Empire – hratelné demo (připojení přes telnet)
  http://198.212­.189.111/
 78. Empire Classic (video game)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Em­pire_Classic_(com­puter_game)
 79. Wolfpack empire (moderní verze hry Empire)
  http://www.wol­fpackempire.com/de­fault.htm
 80. FOCAL (programming language, Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/FO­CAL_(programmin­g_language)
 81. Forty Years of Lunar Lander
  http://techno­logizer.com/2009/07­/19/lunar-lander/
 82. Category: Timelines of video games (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Ca­tegory:Timeli­nes_of_video_ga­mes
 83. Dennis M. Ritchie – home page
  http://cm.bell-labs.com/who/dmr­/index.html
 84. Space Travel: Exploring the solar system and the PDP-7
  http://cm.bell-labs.com/who/dmr­/spacetravel.html
 85. Yes, A video game contributed to Unix Development
  http://people­.fas.harvard.e­du/~lib215/re­ference/histo­ry/spacetravel­.html
 86. Space Travel (video game)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Spa­ce_Travel_(vi­deo_game)
 87. Computer and Video Game History
  http://inventor­s.about.com/li­brary/inventor­s/blcomputer_vi­deogames.htm
 88. OXO (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/O­XO
 89. Tennis for Two (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Ten­nis_for_Two
 90. Who really invented the video game?
  http://www.ata­rimagazines.com/cva/v1n­1/inventedgames­.php
 91. The Video Game Revolution
  http://www.pbs­.org/kcts/vide­ogamerevoluti­on/history/ti­meline.html
 92. The First Video Game?
  http://www.bnl­.gov/bnlweb/his­tory/higinbot­ham.asp
 93. První část schématu analogového „počítače“ se hrou Tennis for Two:
  http://www.bnl­.gov/bnlweb/his­tory/images/Vi­deogameSchema­tic1.jpg
 94. Druhá část schématu analogového „počítače“ se hrou Tennis for Two:
  http://www.bnl­.gov/bnlweb/his­tory/images/Vi­deogameSchema­tic2.jpg
 95. MUD (stránka jednoho z tvůrců hry)
  http://www.mud­.co.uk/richar­d/mud.htm
 96. MUD1 (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/MUD1
 97. Text-based game (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Text-based_game
 98. Text mode games
  http://www.tex­tmodegames.com/
 99. Why Text-Mode Games are Cool
  http://www.tex­tmodegames.com/ar­ticles/why-text-mode-games-are-cool.html
 100. The Dragon Ate My Homework
  http://www.wi­red.com/wired/ar­chive/1.03/mud­s.html
 101. Hunt the Wumpus
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Hun­t_the_Wumpus
 102. A Brief History of „Rogue“
  http://www.wichman­.org/roguehis­tory.html
 103. Rogue (video game) (Wikipedia)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Ro­gue_(computer_ga­me)
 104. Roguish Charm
  http://www.1up­.com/features/es­sential-50-rogue
 105. Colossal Cave Adventure Map
  http://www.spi­tenet.com/cave/
 106. Colossal Cave Adventure
  http://www.ric­kadams.org/ad­venture/
 107. Here's where it all began…
  http://www.ric­kadams.org/ad­venture/a_his­tory.html
 108. David Kinder's guide to Adventure downloads at the Interactive Fiction Archive
  http://www.ric­kadams.org/ad­venture/e_dow­nloads.html
 109. Everything you ever wanted to know about …the magic word XYZZY
  http://www.ric­kadams.org/ad­venture/c_xyz­zy.html
 110. Colossal Cave Adventure jako Java Applet
  http://www.as­trodragon.com/zplet/ad­vent.html
 111. Colossal Cave Adventure
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Co­lossal_Cave_Ad­venture
 112. iPod Adventure Game
  http://hamimi­ami.com/ipod/ad­venture/index­.html

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.