Hlavní navigace

Historie vývoje počítačových her (132. část – od textovek ke grafickým adventurám II)

26. 6. 2014
Doba čtení: 18 minut

Sdílet

V dnešní části seriálu o historii počítačových her se seznámíme s dalším vývojem her typu IF (Interactive Fiction) neboli textovek. Kromě popisu dalších textovek vytvořených společností Infocom si řekneme, jak tvůrci těchto her reagovali na zlepšující se grafické schopnosti domácích mikropočítačů.

Obsah

1. Historie vývoje počítačových her (132. část – od textovek ke grafickým adventurám II)

2. Další vývoj textovek společnosti Infocom

3. Deadline

4. Starcross

5. Enchanter Trilogy

6. Enchanter

7. Sorcerer

8. Vznik textovek se statickými obrázky

9. Stranded

10. Odkazy na Internetu

1. Historie vývoje počítačových her (132. část – od textovek ke grafickým adventurám II)

V předchozí části seriálu o historii vývoje počítačových her jsme se seznámili se vznikem her typu IF (Interactive Fiction), které v tuzemsku dostaly krátký, ale přitom velmi přiléhavý název „textovky“. První skutečnou – a po dlouhou dobu nepřekonanou – textovkou byla původně nekomerčně vyvinutá hra Colossal Cave Adventure, ovšem další vývoj textovek je do velké míry spojen s komerčními firmami, především s trojicí softwarových společností Infocom, Adventure International (AI)Level 9 Computing. Textovky byly samozřejmě vyvíjeny i dalšími společnostmi, ovšem základní koncepty rozvinuté ve zlaté éře klasických textovek (osmdesátá léta minulého století, přesněji řečeno jejich první polovina) byly položeny právě těmito společnostmi. Minule jsme se seznámili s některými textovkami firmy Infocom: s prvními tři díly série Zork a taktéž s dvojicí humorně pojatých sci-fi her PlanetfallStationfall.

Obrázek 1: Čistě textová varianta hry Colossal Adventure spuštěná na osmibitovém domácím počítači ZX Spectrum. Se hrou Adventure jsme se seznámili minule.

V dnešním článku si nejprve řekneme, jakým směrem se vyvíjely další hry typu Interactive Fiction vytvářené společností Infocom, a posléze se alespoň ve stručnosti seznámíme s postupným rozšiřováním tohoto typu her o další funkce, například o zobrazení statických obrázků atd. Právě postupné rozšiřování uživatelského rozhraní textovek po několika letech vedlo ke vzniku zcela nového herního žánru – ke hrám typu adventure, na nichž je patrný postupný ústup od „textovkového“ způsobu ovládání zapisováním příkazů (typickým příkladem hybridního ovládání je první díl slavné série King's Quest) až k takzvaným „point-and-click“ adventurám, které byly především v minulosti velmi populární a u nichž v současnosti můžeme vidět částečný návrat do mainstreamu, který do určité míry souvisí s rozšiřováním tabletů a taktéž i s postupnou adaptací 3D zobrazení v adventurách (to je však již velmi vzdáleno původním textovkám :-).

Obrázek 2: Úvodní obrazovka slavné hry Zork: The Great Underground Empire.

2. Další vývoj textovek společnosti Infocom

Společnost Infocom se po vydání herní trilogie Zork (Zork I: The Great Underground Empire, Zork II: The Wizard of FrobozzZork III: The Dungeon Master) stala ve světě počítačových her jedním z lídrů v žánru textovek, protože kromě série Zork vydala i další textovky. Již minule jsme se seznámili s dvojicí her PlanetfallStationfall, ovšem díky tomu, že na vývoji textovek v Infocomu pracovalo nezávisle na sobě větší množství autorů, byla tato firma schopna paralelně vyvíjet i další hry a dokonce i celé herní série. K rychlému vývoji samozřejmě napomohla i existence Z-machine (opět viz předchozí část seriálu). Následující tabulka se seznamem her firmy Infocom již byla částečně zmíněna minule, dnes je však rozšířena i o hry (většinou klasické textovky), které vznikly po roce 1987:

Rok Série Název hry
1980 Zork Trilogy Zork I: The Great Underground Empire
1981 Zork Trilogy Zork II: The Wizard of Frobozz
  × Deadline
1982 Zork Trilogy Zork III: The Dungeon Master
  × Starcross
1983 × Suspended
  × The Witness
  Planetfall Planetfall
  Enchanter Trilogy Enchanter
  × Infidel
1984 Enchanter Trilogy Sorcerer
  × Seastalker
  × Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  × Suspect
1985 × Cornerstone
  × Wishbringer
  × A Mind Forever Voyaging
  Enchanter Trilogy Spellbreaker
1986 × Ballyhoo
  × Fooblitzky
  × Trinity
  × Leather Goddesses of Phobos
  × Moonmist
1987 Planetfall Stationfall
  × Hollywood Hijinx
  × Bureaucracy
  × The Lurking Horror
  × Nord & Bert
  × Plundered Hearts
  × Beyond Zork
  × Border Zone
1988 × Sherlock
  × Lane Mastodon
  × Gamma Force
  × ZorkQuest I
  × ZorkQuest II
  × Quarterstaff
  × Zork Zero
1989 × Shogun
  × Journey
  × Arthur

Obrázek 3: Ukázka základních možností textového parseru her Zork.

3. Deadline

Další zajímavou textovkou vytvořenou a prodávanou společností Infocom se stala hra nesoucí název Deadline. O vývoj tohoto titulu, jenž byl opět postavený na technologii Z-machine, se postaral Marc Blank, s nímž se ještě setkáme i v navazujících kapitolách. Tato hra byla vydána již v roce 1982, tj. v době, kdy byly souběžně vydávány textovky patřící do série Zork. Deadline se v několika ohledech odlišovala od běžných textovek typu „adventure“, protože se jednalo o detektivku, v níž měl hráč za úkol objasnit (zdánlivou) sebevraždu Mashalla Robnera. Zajímavé bylo, že tato hra nabízela různé alternativní možnosti zakončení, a to v závislosti na směru pátrání, kterým se hráč vydal. Ovšem objasnění celého případu ve všech souvislostech nabízel pouze jediný konec, což mj. znamenalo i možnost hrát hru několikrát dokola (u textovek relativně málo využívané).

Obrázek 4: Textovka Deadline spuštěná v emulátoru osmibitového mikropočítače Atari – úvodní obrazovka.

Obrázek 5: Textovka Deadline spuštěná v emulátoru osmibitového mikropočítače Atari – začátek vyšetřování.

Obrázek 6: Textovka Deadline spuštěná v emulátoru osmibitového mikropočítače Atari – začátek vyšetřování.

4. Starcross

V roce 1982, tj. ve zhruba stejném čase, v němž byla vydána výše popsaná textovka Deadline, začala společnost Infocom prodávat i hru nazvanou Starcross. Vývoj této hry zajistil Dave Lebling, s nímž se opět setkáme v dalších kapitolách. Zatímco se však souběžně vydávaná série Zork odehrává v podzemní říši a Deadline je detektivkou, je děj hry Starcross zasazen do budoucnosti, konkrétně do roku 2186. Hráč se zde stává prospektorem hledajícím ve vesmíru kvantové černé díry, které jsou využívány v energetice (objev takové černé díry znamená poměrně velké bohatství, takže se zde nabízí srovnání se skutečnými historickými prospektory). Ovšem vše se poněkud zvrtne a namísto černé díry se objeví mimozemská kosmická loď – nové dobrodružství může začít…

Obrázek 7: Textovka Starcross – úvodní obrazovka.

Obrázek 8: Textovka Starcross – tato odpověď je u her Infocomu očekávatelná.

Obrázek 9: Textovka Starcross – první popis místnosti je vždy velmi detailní.

Obrázek 10: Textovka Starcross – detektor hmoty má sice za úkol vyhledávat černé díry, dnes však detekuje něco zcela odlišného.

Obrázek 11: Textovka Starcross – nařízená sebevražda.

5. Enchanter Trilogy

O tom, že příběhy vyprávěné v textovkách společnosti Infocom skutečně pocházejí z mnoha různých světů, svědčí i existence další herní série nazývané většinou Enchanter Trilogy, do níž náleží hry Enchanter, Sorcerer a konečně Spellbreaker. Tato trilogie se odehrává ve světě, v němž jsou kouzla běžnou součástí života i mnoha zaměstnání. Celá trilogie sleduje osudy jedné postavy, která se z kouzelnického učně (nacházíme se ovšem v roce 1983, později opisovali jiní, ne naopak :-) postupně vypracuje až na profesionála v oboru magie či zaklínačství.

Obrázek 12: Hra Enchanter byla dodávaná na dvou disketách.

Obrázek 13: Část příběhu ze hry Enchanter.

6. Enchanter

První díl trilogie Enchanter se poněkud překvapivě jmenuje právě Enchanter :-) Tato hra byla vydána v roce 1983 a za jejím vývojem stála dvojice autorů Marc BlankDave Lebling, s nimiž jsme se seznámili již v předchozích dvou kapitolách. Hráčovo alter ego – kouzelnický či spíše zaklínačský učeň – má poněkud nelehký úkol: zachránit celou zemi před zlým černokněžníkem. Zpočátku má hráč jen minimální znalosti magie, ty se však později zvyšují, stejně jako složitost některých úkolů (celkově byla tato hra dosti obtížná).

Obrázek 14: Enchanter – začátek příběhu.

Obrázek 15: Enchanter – začátek příběhu.

7. Sorcerer

Druhou část trilogie Enchanter, která se jmenuje Sorcerer, vytvořil v roce 1984 Steve Meretzky. Hráč se zde opět objevuje v roli stejné postavy, jako v předchozím dílu, ovšem mezitím došlo k povýšení kouzelnického učně mezi elitu zaklínačů. Novým úkolem hráče je zachránit svého učitele Belboze před hrozbou, ovšem zpočátku vůbec není zřejmé, co se vlastně přesně děje… I tato hra je při porovnání s dalšími textovkami dosti složitá, ovšem nepostrádá humorné scény.

Obrázek 16: I hra Sorcerer je dodávána na dvou disketách.

Obrázek 17: Podobně začíná i mnoho dalších textovek.

Obrázek 18: Aha, teprve teď začíná pravé dobrodružství…

Obrázek 19: Začátek hry.

Obrázek 20: Ano, se starým učitelem Belbozem se něco děje.

8. Vznik textovek se statickými obrázky

Prakticky všechny klasické textovky pocházející přibližně z let 1979 až 1984 byly založeny na principech poprvé představených již ve hře Colossal Cave Adventure: jednalo se o hry postavené na interaktivním rozhovoru mezi počítačem (vypravěčem) na jedné straně a uživatelem (hráčem) na straně druhé. Počítač v těchto hrách akceptoval jednoduché příkazy a popř. dotazy zadávané z klávesnice a reagoval buď popisem statické scény či popisem děje, který vznikl na základě příkazů zadávaných uživatelem. Veškerá komunikace tedy probíhala pouze formou textu a tedy (opět většinou) i v textovém režimu. Pouze některé netypické textovky toto uživatelské rozhraní rozšiřovaly například o možnost zobrazení jednoduché mapy, opět však vykreslované v textovém režimu (s velkou pravděpodobností se jednalo o reakci na vznik a úspěch her typu Hack, NethackRogue s podobným způsobem zobrazení). Dalo by se říci, že rozhraní textovek velmi dobře reflektovalo možnosti minipočítačů a počítačových terminálů.

Obrázek 21: Úvodní obrazovka (přesněji řečeno loading screen, prapředek dnešních splashscreenů) hry Hobbit. Tento screenshot byl získán z varianty Hobbita určené pro slavné osmibitové domácí mikropočítače ZX Spectrum.

Ovšem s příchodem domácích osmibitových mikropočítačů došlo k zásadní změně. Tyto počítače totiž, na rozdíl od textových terminálů, dokázaly zobrazovat i rastrové obrázky, čehož samozřejmě náležitě využili tvůrci akčních her, typicky stříleček a plošinovek. Počítačová grafika se ovšem začala (zpočátku nenápadně) používat i v textovkách. Některé textovky měly implementovánu loading screen (alespoň na těch počítačích, kde to mělo smysl), ovšem modernější textovky, které již byly dodávány na disketách, obsahovaly i statické obrázky vykreslované pro každou scénu (přesněji řečeno lokaci) ve hře. U her, které vznikly v polovině osmdesátých let minulého století, byly tyto obrázky v naprosté většině případů uloženy ve vektorové podobě, takže celková velikost hry mnohdy nepřesáhla kapacitu jedné diskety a to ani v případech, kdy hra obsahovala několik set lokací. Typickými představiteli těchto textovek jsou hry vytvářené společnostmi Level 9 ComputingAdventure International, s nimiž se seznámíme příště.

Obrázek 22: Statický obrázek ve hře (samozřejmě textovce) nazvané The Guild of Thieves.

9. Stranded

S nejznámějšími textovkami doplněnými o statické obrázky se seznámíme v navazující části tohoto seriálu; dnes si však alespoň ve stručnosti popíšeme jednu poněkud méně známou hru tohoto typu. Jedná se o textovku pojmenovanou Stranded, za jejímž vývojem stojí dvojice programátorů D. WoodhouseC. Hughes. O distribuci původní verze této hry se postarala společnost English Software. Tato textovka byla vydána v roce 1984, a to jak na kazetách, tak i v disketové verzi. Vzhledem k tomu, že většina her dodávaných na kazetách byla naprogramována takovým způsobem, aby se celá hra vešla do operační paměti mikropočítače, bylo celkové množství lokací ve hře i vlastní parser většinou omezen a zjednodušen. To platí i pro textovku Stranded, jejíž celková velikost dosahovala pouhých 27 kB.

Obrázek 23: Úvodní obrazovka hry Stranded.

Hra Stranded každou lokaci ve hře popisuje jak slovně, tak i jednoduchým statickým vektorovým obrázkem. Parser je oproti hrám konkurenčních firem Infocom, Level 9 či AI velmi jednoduchý, což například znamená, že akceptuje pouze jednoslovní či dvouslovní příkazy a jména předmětů je nutné vypisovat celá (což je většinou dosti otravné). I děj hry je poměrně jednoduchý a přímočarý – jedná se o zcela klasickou textovku, v níž hráč musí sbírat předměty a na správném místě je použít. Hru lze dohrát za jedno odpoledne a – což je velmi důležité – se ve hře vlastně nedá nijak zabít, na rozdíl od mnoha titulů Infocomu :-).

Obrázek 24: Vektorové obrázky jsou skutečně jednoduché.

Obrázek 25: Podobně jako ve hře Adventure, i zde se lze pohybovat nahoru a dolů (samozřejmě jen v některých lokacích).

Obrázek 26: Hmm kosmická loď… ale tak jednoduché to určitě nebude.

Obrázek 27: Jedním z úkolů je odstranit otravného robota.

Obrázek 28: V poušti se lze snadno ztratit.

root_podpora

Obrázek 29: Přeložená verze hry Stranded.

Obrázek 30: Přeložená verze hry Stranded.

10. Odkazy na Internetu

 1. Adventure of the Week: Stranded (Atari 8-bit, 1984)
  http://gamingafter40.blog­spot.cz/2013/11/adventure-of-week-stranded-atari-8-bit.html
 2. Colossal Cave Adventure Map
  http://www.spitenet.com/cave/
 3. Colossal Cave Adventure
  http://www.rickadams.org/adventure/
 4. Here's where it all began…
  http://www.rickadams.org/ad­venture/a_history.html
 5. David Kinder's guide to Adventure downloads at the Interactive Fiction Archive
  http://www.rickadams.org/ad­venture/e_downloads.html
 6. Everything you ever wanted to know about …the magic word XYZZY
  http://www.rickadams.org/ad­venture/c_xyzzy.html
 7. Colossal Cave Adventure jako Java Applet
  http://www.astrodragon.com/zplet/ad­vent.html
 8. Colossal Cave Adventure
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Colossal_Cave_Adventure
 9. iPod Adventure Game
  http://hamimiami.com/ipod/ad­venture/index.html
 10. Ohlédnutí za herní historií: Textovky
  http://www.slunecnice.cz/ti­py/ohlednuti-za-herni-historii-textovky/
 11. Asmodeus – DEMO
  http://www.oldgames.sk/ga­me/asmodeus/download/3726/
 12. Dungeony.cz
  http://dungeony.rpghry.cz/hlavni.htm
 13. Dungeony.cz: Rytíři Grálu
  http://dungeony.rpghry.cz/sez­nam/rytirigralu.htm
 14. České RPG hry – díl 1 – iDNES.cz
  http://bonusweb.idnes.cz/ceske-rpg-hry-dil-1–0m3-/Clanek.aspx?c=A000125_ceskerpg1_bw
 15. Elvira: Mistress of the Dark
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Elvira:_Mistress_of_the_Dark
 16. Elvira II: The Jaws of Cerberus
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Elvira2:_The_Jaws_of_Cer­berus
 17. Crystals Of Arborea (Hall of Light)
  http://hol.abime.net/3139
 18. Crystals of Arborea (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Crystals_of_Arborea
 19. Silmarils (company)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Silmarils_(company)
 20. ISHAR Walkthrough
  http://wiki.amigaspirit.hu/in­dex.php/ISHAR_Walkthrough_-_english
 21. Deník nespokojeného hráče – Ishar
  http://angryplayer.blogspot­.cz/2011/06/ishar.html
 22. Ishar Trilogy
  http://www.giantbomb.com/ishar-trilogy/3025–1016/
 23. Ishar 1: Návody a mapy
  http://www.oldgames.sk/game/ishar-legend-of-the-fortress/docs/
 24. Ishar 3: The Seven Gates of Infinity (mapa)
  http://www.oldgames.sk/en/game/ishar-3-the-seven-gates-of-infinity/download/2061/
 25. Dungeon (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_(computer_game)
 26. Dungeon Master (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_Master_(video_ga­me)
 27. Dungeon Master Encyclopaedia
  http://dmweb.free.fr/
 28. Dungeon Master Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/247
 29. Chaos Strikes Back Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/249
 30. Dungeon Master II Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/250
 31. Dungeon Master – Return To Chaos
  http://www.ragingmole.com/RTC/
 32. Dungeon Master Speed Run in 20 minutes! Part 1/2
  http://www.youtube.com/wat­ch?v=Ho5E05Bi3bU
 33. Dungeon Master Speed Run in 20 minutes! Part 2/2
  http://www.youtube.com/wat­ch?v=Fpht4dWOnGE
 34. Dungeon Master CZ
  http://dm.zpc.cz/
 35. Dungeon Master
  http://rpg.yin.cz/d/dungeon-master/
 36. Return to Chaos (CZ info)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=rtcinfo
 37. Dungeon Master – kouzla (CZ)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmkouzla
 38. Dungeon Master Java (CZ info)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmjavainfo
 39. Dungeon Master Java (CZ novinky a download)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmja­vadownload
 40. Best of Old Games: Dungeon Master
  http://www.bestoldgames.net/stare-hry/dungeon-master.php
 41. Muzeum: Dungeon Master – klasika všech klasik
  http://www.doupe.cz/defau­lt.aspx?article=124596
 42. Návody – Dungeon Master 1
  http://www.abcgames.cz/?p=na­vody_zobraz&id=1307
 43. Dungeon crawl
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_crawl
 44. Nejlepší hry mého mládí
  http://www.reyden.eu/gamesy/nejlepsi-hry-meho-mladi/
 45. World of Spectrum: Bloodwych
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0000592
 46. Wikipedia: Bloodwych
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Bloodwych
 47. Moby Games: Bloodwych
  http://www.mobygames.com/ga­me/bloodwych
 48. Eye of the Beholder (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Eye_of_the_Beholder_(vi­deo_game)
 49. Eye of the Beholder
  http://www.mobygames.com/game/eye-of-the-beholder
 50. Lands of Lore series
  http://www.mobygames.com/game-group/lands-of-lore-series
 51. Lands of Lore series
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Lands_of_Lore_series
 52. Lands of Lore: Throne of Chaos – Nostalgic goodness
  http://forums.sarcasticga­mer.com/blog.php?b=1161
 53. Black Crypt (česky)
  http://hobring.esero.net/re­cenze/amiga_black_crypt/rec_blac­k_crypt.htm
 54. Black Crypt (doupě)
  http://freehry.doupe.zive­.cz/recenze/black-crypt/
 55. Black Crypt
  http://www.ravengames.com/blac­kcrypt/blackcrypt.php
 56. Black Crypt port to PC
  http://www.3ddownloads.com/ra­vensoft/Black%20Crypt
 57. Black Crypt port to PC
  http://retrogaming.sweb.cz/
 58. Ishar Trilogy
  http://en.wikipedia.org/wiki/Ishar
 59. Ishar: Legend Of the Fortress
  http://www.angusm.demon.co­.uk/AGDB/DBA1/Ish1.html
 60. Ishar 2: Messengers Of Doom (AGA)
  http://www.angusm.demon.co­.uk/AGDB/DBA1/Ish2.html
 61. Ishar 3: The 7 Gates Of Infinity (AGA)
  http://www.angusm.demon.co­.uk/AGDB/DBA1/Ish3.html
 62. Ishar compilation
  http://www.mobygames.com/game/ishar-compilation
 63. Realms of Arkania: Blade of Destiny
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Realms_of_Arkania:_Bla­de_of_Destiny
 64. Realms of Arkania: Star Trail
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Realms_of_Arkania:_Star_Tra­il
 65. Realms of Arkania: Shadows over Riva
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Realms_of_Arkania:_Sha­dows_over_Riva
 66. Sir-Tech
  http://en.wikipedia.org/wiki/Sir-Tech
 67. Sir-tech Software, Inc.
  http://www.mobygames.com/company/sir-tech-software-inc
 68. Realms of Arkania: Blade of Destiny
  http://www.abandonwaredos­.com/abandonware-game.php?gid=MTQzMA==
 69. Arkania.cz
  http://www.arkania.cz/
 70. Oldgames.sk: Blade of Destiny
  http://www.oldgames.sk/en/game/realms-of-arkania-blade-of-destiny/
 71. Oldgames.sk: Star Trail
  http://www.oldgames.sk/en/game/realms-of-arkania-2-star-trail/
 72. Oldgames.sk: Shadows over Riva
  http://www.oldgames.sk/en/game/realms-of-arkania-3-shadows-over-riva/
 73. Star Trail FAQ:
  http://www.gamefaqs.com/com­puter/doswin/file/564989/2071
 74. Mapy ze hry Shadows over Riva
  http://nlt-hilfe.crystals-dsa-foren.de/page.php?26
 75. Attic Entertainment Software
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Attic_Entertainment_Sof­tware
 76. Oficiální stránky The Dark Eye (německy)
  http://www.ulisses-spiele.de/sortiment/rollenspiele/das-schwarze-auge/
 77. Wiki The Dark Eye (výběr anglických článků)
  http://www.wiki-aventurica.de/index.php?ti­tle=En:Articles_in_English
 78. Wiki The Dark Eye: Blade of Destiny (1993)
  http://www.wiki-aventurica.de/wiki/En:Bla­de_of_Destiny_(1993)
 79. Wiki The Dark Eye: Star Trail
  http://www.wiki-aventurica.de/wiki/En:Star_Trail
 80. Wiki The Dark Eye: Shadows over Riva
  http://www.wiki-aventurica.de/wiki/En:Sha­dows_over_Riva
 81. Realms of Arkania: Blade of Destiny (DOS)
  http://www.mobygames.com/ga­me/dos/realms-of-arkania-blade-of-destiny
 82. Realms of Arkania: Star Trail
  http://www.mobygames.com/ga­me/game/realms-of-arkania-star-trail
 83. Realms of Arkania III: Shadows over Riva
  http://www.mobygames.com/game/realms-of-arkania-iii-shadows-over-riva
 84. Německy psané stránky s podrobnými informacemi o hře Star Trail
  http://nlt-hilfe.crystals-dsa-foren.de/page.php?8
 85. Jon Van Caneghem (autor série Might and Magic)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Jon_Van_Caneghem
 86. Might and Magic Tribute
  http://www.mmtribute.castlegobs.nl/
 87. Might and Magic
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Might_and_magic
 88. Might and Magic
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Might_and_Magic
 89. Might and Magic Collectors Guide
  http://www.mmpages.net/mmpa­ges/index.php?title=Collec­tors_Guide
 90. Might and Magic Series
  http://www.mobygames.com/game-group/might-and-magic-series
 91. Might and Magic I: Secret to the Inner Sanctum
  http://home.comcast.net/~rcme­rritt/mandm/mm1.html
 92. Might and Magic II: Gates to Another World
  http://home.comcast.net/~rcme­rritt/mandm/mm2.html
 93. Might and Magic III: Isles of Terra
  http://home.comcast.net/~rcme­rritt/mandm/mm3.html
 94. Source of Might and Magic 2 Informations
  http://shrines.rpgclassic­s.com/pc/mm2/index.shtml
 95. Temple of Apshai
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Temple_of_Apshai
 96. Dunjonquest
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dunjonquest
 97. 10 Classic Computer RPGs
  http://www.pcmag.com/slideshow/sto­ry/295139/10-classic-computer-rpgs
 98. The History of Computer Role-Playing Games Part 1: The Early Years (1980–1983)
  http://www.gamasutra.com/fe­atures/20070223a/barton_pfv­.htm
 99. The History of Computer Role-Playing Games Part 2: The Golden Age(1985–1993)
  http://www.gamasutra.com/fe­atures/20070223b/barton_pfv­.htm
 100. Dungeon (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_(computer_game)
 101. Ultima (series)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Ultima_(series)
 102. Wizardry
  http://en.wikipedia.org/wiki/Wizardry
 103. Moby Games: Wizardry Gold
  http://www.mobygames.com/game/wizardry-gold
 104. Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry:_Proving_Grou­nds_of_the_Mad_Overlord
 105. Wizardry II: The Knight of Diamonds
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_II:_The_Knight_of_Di­amonds
 106. Wizardry III: Legacy of Llylgamyn
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_III:_Legacy_of_Llyl­gamyn
 107. Wizardry IV: The Return of Werdna
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_IV:_The_Retur­n_of_Werdna
 108. Wizardry V: Heart of the Maelstrom
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_V:_Heart_of_the_Ma­elstrom
 109. Wizardry VI: Bane of the Cosmic Forge
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_VI:_Bane_of_the_Cos­mic_Forge
 110. Wizardry VII: Crusaders of the Dark Savant
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_VII:_Crusader­s_of_the_Dark_Savant
 111. Oldgames.sk: Wizardry 1
  http://www.oldgames.sk/en/ga­me/wizardry-1-proving-grounds-of-the-mad-overlord/
 112. Wizardry 7 on Best Old Games
  http://www.bestoldgames.net/eng/old-games/wizardry-7-crusaders-of-the-dark-savant.php
 113. Wizardry IV: The Return of Werdna
  http://www.gameswin.org/ga­meen.php?id=1177
 114. History of role-playing games
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/History_of_role-playing_games
 115. Role-playing video game
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/History_of_role-playing_video_games#Histo­ry_and_classification
 116. Roguelike (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Roguelike
 117. Dungeon crawl (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_crawl
 118. Don D. Worth Home Page
  http://worth.bol.ucla.edu/
 119. Beneath Apple Manor (PC verze)
  http://worth.bol.ucla.edu/ap­plemanor.ZIP
 120. Beneath Apple Manor (Moby Games)
  http://www.mobygames.com/game/beneath-apple-manor
 121. Chronology of roguelike video games (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Chronology_of_roguelike_vi­deo_games
 122. Roguelike wiki
  http://roguebasin.rogueli­kedevelopment.org/index.php?ti­tle=Main_Page
 123. Rogue Temple (forum)
  http://www.roguetemple.com/fo­rums/index.php
 124. Top MUD Sites
  http://www.topmudsites.com/
 125. ASCII-GAMES – Play and Review
  http://ascii-games.org/
 126. Tribute to text-mode games
  http://www.textmodegames.com/
 127. Text-based game (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Text-based_game
 128. Wasteland
  http://www.mobygames.com/ga­me/wasteland
 129. Wasteland
  http://www.gamefaqs.com/pc/564602-wasteland
 130. Wasteland
  http://www.moddb.com/games/wasteland
 131. The Year Isometric RPGs Returned
  http://www.strategyinformer­.com/editorials/21612/the-year-isometric-rpgs-returned
 132. Daimonin
  http://www.daimonin.org/
 133. Ultima VIII Pagan
  http://tcrf.net/Ultima_VIII:_Pagan
 134. Project Eternity
  https://www.kickstarter.com/pro­jects/obsidian/project-eternity
 135. Cadaver (story + manual)
  http://www.lemonamiga.com/ga­mes/docs.php?id=272
 136. Cadaver (oficiální stránky)
  http://www.bitmap-brothers.co.uk/our-games/past/cadaver.htm
 137. Cadaver
  http://theodor.lauppert.ws/ga­mes/cadaver.htm
 138. Cadaver (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Cadaver_(video_game)
 139. Isometric RPGs
  http://theodor.lauppert.ws/games/rpg-iso.htm
 140. Angband na rephial.org
  http://rephial.org/
 141. Angband.oook.cz
  http://angband.oook.cz/
 142. Angband – stránka s možností downloadu hry
  http://angband.oook.cz/download.php
 143. Angband a jejíklony (varianty)
  http://angband.oook.cz/variants.php
 144. Další seznam klonů hry Angband (podrobnější)
  http://roguebasin.rogueli­kedevelopment.org/index.php?ti­tle=List_of_Angband_varian­ts
 145. Angband (pevnost ve Středozemi)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Angband
 146. Angband (hra)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Angband_(video_game)

Byl pro vás článek přínosný?