Hlavní navigace

Historie vývoje počítačových her (133. část – od textovek ke grafickým adventurám III)

3. 7. 2014
Doba čtení: 23 minut

Sdílet

Již v předchozí části seriálu o historii her jsme se zmínili o textovkách, které obsahovaly kromě popisného textu i jednoduché obrázky. Dnes si některé z těchto her popíšeme. Bude se jednat především o dvojici her The Pawn a The Guild of Thieves; taktéž se však zmíníme o těžko zařaditelné hře Spellbound.

Obsah

1. Historie vývoje počítačových her (133. část – od textovek ke grafickým adventurám III)

2. Textovky (nejenom) se statickými obrázky vytvořené Scottem Adamsem (Adventure International)

3. Seznam klasických textovek společnosti Adventure International

4. Malá obrazová galerie textovek společnosti Adventure International

5. Textovky se statickými obrázky vytvořené firmou Magnetic Scrolls

6. The Pawn

7. The Guild of Thieves

8. Spellbound – na pomezí mezi textovkou, adventurou a plošinovkou

9. Odkazy na Internetu

1. Historie vývoje počítačových her (133. část – od textovek ke grafickým adventurám III)

Původní klasické textovky, tj. hry označované v angličtině termínem Interactive Fiction (IF) používaly pro komunikaci s hráčem pouze textové rozhraní založené většinou na slovním popisu lokace či děje, výčtu předmětů, které se v dané lokaci nachází a popř. i přepisu mluveného slova při střetnutí hráče s nějakou postavou. Ovšem ve chvíli, kdy se textovky začaly přenášet z minipočítačů vybavených většinou jen „hloupými“ textovými terminály na domácí osmibitové mikropočítače nebo dokonce na šestnáctibitové osobní mikropočítače, začaly některé softwarové společnosti doplňovat své textovky statickými obrázky. Tímto směrem se vydala většina profesionálních společností zaměřených na textovky, ať již se jedná o dále zmíněnou firmu Adventure International, Level 9 Computing či o společnosti Magnetic ScrollsSierra on Line (poslední zmíněná firma takto vydala Mystery House, což je hra stojící na přechodu mezi textovkami a adventurami, ostatně vývoji adventur bude věnován samostatný článek).

Obrázek 1: Úvodní obrazovka textovky „Adventureland“ Scotta Adamse ve variantě pro osmibitové počítače Atari (tato hra byla vydána jak ve verzi bez obrázků, tak i se statickými obrázky). Prakticky nečitelný font v této hře :-) bylo možné změnit na font standardní jednoduchou úpravou jedné strojové instrukce (zde je však nutno poznamenat, že písmo vypadá na reálném televizoru značně odlišně než v emulátoru, přesněji řečeno je ještě méně čitelné).

2. Textovky (nejenom) se statickými obrázky vytvořené Scottem Adamsem (Adventure International)

Jedním z mnoha hráčů dnes již legendární hry Colossal Cave Adventure byl i Scott Adams, který tuto hru objevil na mainframu, s nímž koncem sedmdesátých let pracoval. Jedná se o velmi zajímavého a důležitého člověka, který poměrně zásadním způsobem ovlivnil vývoj textovek a jím založená firma Adventure International (AI) vydala jedny z nejznámějších titulů tohoto žánru. Scott Adams chtěl být v mládí spisovatelem a svoje umění tvořit a vyprávět příběhy posléze využil ve svých hrách. Zajímavé je, že jeho prvním programovacím jazykem byl „hieroglyfický“ jazyk APL [1], [2], [3], který je sice skvělý pro zápis různých matematicky orientovaných algoritmů, ale nikoli již programů, které mají zpracovávat textové řetězce. Nicméně Scott Adams u jazyka APL dlouho nezůstal a ve svém zaměstnání programátora postupně vystřídal další programovací jazyky a pracoval s jak mainframy IBM 360 a IBM 370, tak i s minipočítači PDP-11 či známým systémem VAX.

Obrázek 2: Některé modernější varianty textových her vytvořených Scottem Adamsem obsahovaly i statické obrázky jednotlivých lokací. Vzhledem k tomu, že se ve čtyřbarevném grafickém režimu počítače Atari simulovaly i další barvové odstíny, bylo nutné nejprve nastavit monitor na zde zobrazeném testovacím obrázku (první barva byla periodicky měněna, čímž vznikl další odstín). Právě z těchto důvodů mohou být podobné hry zobrazeny v emulátoru jinak, než na reálném televizoru (současné monitory totiž používají odlišnou snímkovou frekvenci než televizory).

Velká změna nastala v roce 1978, kdy Scott Adams vydal společně se svojí tehdejší manželkou Alexis textovku nazvanou Adventureland (později Scott Adams řekl, že sice u svých her uváděl i jméno své manželky, ale ve skutečnosti hry tvořil sám; rozhovor ovšem vznikl až po rozvodu Scotta a Alexis). Jednalo se o první ryze komerční textovku, která je zajímavá i tím, že byla vydána jak pro většinu domácích osmibitových mikropočítačů (Atari, Commodore C64, Apple II…), tak i pro počítače osobní (kompatibilní s IBM PC). Jednalo se o klasickou textovku s parserem rozpoznávajícím dvouslovné příkazy, přičemž se rozpoznávala jen první tři písmena každého příkazu, což například znamenalo, že namísto zápisu GO NORTH postačilo napsat GO NOR. Slovník příkazů obsahoval přibližně 120 slov. Hra Adventureland byla velmi úspěšná, podobně jako většina z dalších 19 titulů vydaných pod značkou AI (průměrně byly vydány dva tituly každý rok). Sám Scott Adams uvádí, že počátkem osmdesátých let dosahoval obrat firmy AI každý rok přibližně tři miliony dolarů (v roce 1985 však AI vyhlásila bankrot (neslavně ostatně skončily i mnohé další „textovkářské“ společnosti).

Obrázek 3: Textovka Adventureland ve své modernější variantě s podporou (statických) obrázků pro jednotlivé lokace.

3. Seznam klasických textovek společnosti Adventure International

V následující tabulce jsou vypsány všechny textové hry doposud vytvořené Scottem Adamsem, jeho exmanželkou Alexis (viz však poznámka uvedená v předchozí kapitole) popř. taktéž ve spolupráci s ostatními zaměstnanci společnosti Adventure International (největší díl práce na textovkách však podle svých slov odvedl sám Scott Adams). Většina níže vypsaných textových her vznikla ve zhruba sedmiletém období od přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století až do roku 1985. Výjimku tvoří pouze poslední hra z roku 2000, která je jakousi vzpomínkou na zlatou éru textovek. Rok vydání hry je většinou stejný pro všechny podporované platformy, protože všechny hry byly vyvíjeny na poměrně výkonném šestnáctibitovém počítači zkonstruovaném bratrem Scotta Adamse Richardem, nikoli přímo na malých domácích osmibitových počítačích. Z hlediska statických obrázků v textovkách je poměrně důležitý fakt, že se jednalo o vlastnost přidanou do textovek až v novějších vydáních, zatímco původní textovky byly založeny na klasickém principu interakce hráče s počítačem pouze formou textu.

Obrázek 4: Další screenshot z grafické (modernější) varianty hry Adventureland. Daní za přidání obrázků byl větší objem hry, což se negativně projevilo v delší době jejího načítání, zejména při použití kazetového magnetofonu ve funkci paměťového média (nicméně oficiální verze této hry vyšla na disketách, kazetová verze je podle dostupných informací poněkud „upravena“ ;-).

Zde se již nachází slibovaná tabulka:

# Název hry Rok vydání hry
1 Adventureland 1978
2 Pirate Adventure 1978–1979
3 Secret Mission 1979
4 Voodoo Castle 1980
5 The Count 1981
6 Strange Odyssey 1981
7 Mystery Fun House 1981
8 Pyramid of Doom 1981
9 Ghost Town 1981
10 Savage Island parts I 1982
11 Savage Island parts II 1982
12 The Golden Voyage 1982
13 Sorcerer of Claymorgue Castle 1982
14 Return to Pirate's Isle 1983
15 Questprobe #1: The Hulk 1984
16 Questprobe #2: Spider-Man 1984
17 Questprobe #3: The Fantastic Four 1984
18 The Adventures of Buckaroo Banzai 1984
     
19 Return to Pirate's Island 2 2000

Obrázek 5: Hra Pirate Adventure – druhá textovka z produkce dua Scotta a Alexis Adamsových.

Poznámka: na mnoha platformách najdete tyto textovky nikoli pod jejich plným názvem, ale pouze pod označením SAGA#xx, kde se za xx doplňuje pořadí dle předchozí tabulky (viz první sloupec).

Obrázek 6: Screenshot získaný z textovky Voodoo Castle, která taktéž pochází z produkce Scotta Adamse a jeho společnosti Adventure International.

Obrázek 7: Další screenshot ze hry Voodoo Castle z produkce Scotta Adamse a jeho společnosti Adventure International.

4. Malá obrazová galerie textovek společnosti Adventure International

Podívejme se nyní na několik screenshotů získaných z nových vydání textovek společnosti Adventure International. Všechny tyto hry již byly vydány jen na disketách, protože operační paměti osmibitových mikropočítačů většinou neměly takovou kapacitu, aby pojaly celou „obrázkovou“ verzi hry načítanou z kazet (u disket nebyl větší problém části hry nahrávat po dosažení určité lokace):

Obrázek 8: V pořadí třináctá textovka Adventure International: Sorcerer of Claymorgue Castle.

Obrázek 9: V pořadí třináctá textovka Adventure International: Sorcerer of Claymorgue Castle.

Obrázek 10: V pořadí osmnáctá textovka Adventure International: The Adventures of Buckaroo Banzai.

Obrázek 11: V pořadí osmnáctá textovka Adventure International: The Adventures of Buckaroo Banzai.

Obrázek 12: V pořadí osmnáctá textovka Adventure International: The Adventures of Buckaroo Banzai.

Obrázek 13: V pořadí osmnáctá textovka Adventure International: The Adventures of Buckaroo Banzai.

Obrázek 14: V pořadí osmnáctá textovka Adventure International: The Adventures of Buckaroo Banzai.

Obrázek 15: V pořadí pátá textovka Adventure International: The Count.

Obrázek 16: V pořadí pátá textovka Adventure International: The Count.

Obrázek 17: V pořadí pátá textovka Adventure International: The Count.

5. Textovky se statickými obrázky vytvořené firmou Magnetic Scrolls

Další známou softwarovou společností, která stála za vývojem textovek vybavených (na dobu vzniku velmi pěkně vykreslenými) statickými obrázky, je firma Magnetic Scrolls pocházející z Velké Británie (kde konkurovala především firmě Level 9 Computing). Zajímavé je, že společnost Magnetic Scrolls byla založena v roce 1984, tj. v době poměrně razantního nástupu osobních šestnáctibitových mikropočítačů na trh. Konkrétně se jednalo o řadu Atari ST, Amiga a Macintosh, které byly vybaveny mikroprocesory patřícími do shodné série Motorola 68000. To je z hlediska her vytvořených v prvních letech existence společnosti Magnetic Scrolls poměrně důležitá informace, protože tyto hry byly naprogramovány právě v assembleru mikroprocesorů Motorola 68000 a při převodu na jiné počítačové architektury muselo dojít k přepisu engine těchto her s využitím specializovaného virtuálního stroje. To se týká i konverze na osmibitové domácí mikropočítače, ostatně většina screenshotů uvedených v dalším textu byla pořízena v emulátoru osmibitového mikropočítače Atari 800.

V následující tabulce jsou vypsány všechny textovky i hry spadající do žánru adventure vyvinuté společností Magnetic Scrolls:

# Rok vydání Název hry Typ hry
1 1985 The Pawn textovka s obrázky
2 1987 The Guild of Thieves textovka s obrázky
3 1987 Jinxter textovka s obrázky
4 1988 Corruption textovka s obrázky
5 1988 Fish! textovka s obrázky
6 1989 Myth textovka s obrázky
7 1990 Wonderland kombinace textovky+adventury
8 1993 The Legacy: Realm of Terror kombinace adventury+RPG

6. The Pawn

První textovkou vytvořenou společností Magnetic Scrolls je hra nazvaná The Pawn. Původní verze této hry byla vydána v roce 1985, a to pro osobní mikropočítače Atari ST a Amiga vybavené již v předchozí kapitole zmíněným mikroprocesorem řady Motorola 68000. Později se při portaci hry The Pawn na další typy počítačů využil virtuální stroj, který emuloval některé instrukce M68000, což byla v roce 1985 poměrně neobvyklá technologie (na druhou stranu však byla nevýhodou relativní pomalost hry na osmibitových mikropočítačích, což však u textovek nebývá nejpalčivější problém). Z hlediska použitých technologií je nejzajímavější verze hry The Pawn naprogramovaná pro osobní počítače Amiga, protože se zde při přehrávání melodie používaly digitalizované samply, které využívaly možnosti čipu Paula.

Obrázek 18: The Pawn: úvodní obrazovka.

Portace hry The Pawn proběhla jak na mnohé typy osmibitových domácích mikropočítačů (Apple II, Atari, Sinclair ZX Spectrum, Sinclair QL, Amstrad a samozřejmě Commodore C64), tak i na osobní mikropočítače IBM PC s operačním systémem DOS. Právě kvůli velmi rozmanitým grafickým schopnostem těchto počítačů se statické obrázky svou kvalitou dosti lišily; nejlepších výsledků bylo dosaženo (pochopitelně) na Amize, Atari ST a taktéž na IBM PC s grafickou kartou EGA či VGA (naproti tomu verze pro grafickou kartu CGA byla prakticky nejhorší, což je ovšem s ohledem na možnosti této grafické karty pochopitelné). Ostatně můžete se sami podívat na screenshoty vytvořené na různých platformách, které jsou dostupné na stránce http://www.mobygames.com/ga­me/pawn/screenshots.

Obrázek 19: The Pawn: první lokace ve hře.

Pro většinu počítačů byla tato hra dodávána na disketách, resp. na jediné disketě (v závislosti na kapacitě formátovaného média), ale například pro ZX Spectrum je k dispozici i varianta na kazetách. Ohlasy a hodnocení byly velmi dobré, samotná složitost hry je v porovnání s ostatními textovkami střední (pravděpodobně nejvíce problémů způsobuje pohyb v herním světě, kde se lze pohybovat i ve směrech SV, SZ, JV a JZ, na některých místech i nahoru a dolů).

Obrázek 20: The Pawn: travnatá planina blízko začátku hry.

Obrázek 21: The Pawn: vstup do paláce.

Obrázek 22: The Pawn: na tomto místě lze přejít do druhé části herního světa.

Obrázek 23: The Pawn: jihozápadní část herního světa pokrývá tento les.

Obrázek 24: The Pawn: zahrada uprostřed paláce.

Obrázek 25: The Pawn: podobně jako u Adventure, i zde je možné se rozhlédnout ze stromu.

Obrázek 26: The Pawn: Tyto balvany zabraňují v dalším postupu.

Obrázek 27: The Pawn: jihozápadní část herního světa pokrývá tento les.

7. The Guild of Thieves

Druhá hra vydaná společností Magnetic Scrolls se jmenuje The Guild of Thieves. Jedná se o klasickou textovku s poměrně kvalitním parserem, která však byla doplněna o některá „multimediální“ rozšíření, především o syntézu řeči a taktéž o přibližně třicet statických obrázků, které sice v současnosti vypadají spíše průměrně, ale v době vzniku The Guild of Thieves byly považovány za jedny z nejlepších (statických) obrázků použitých ve hrách (především v případě konverzí této hry na počítače Atari STAmiga).

Obrázek 28: The Guild of Thieves ve verzi pro osmibitové mikropočítače Atari: úvodní obrazovka.

Příběh hry The Guild of Thieves se odehrává na malém ostrově a úkolem hlavního hrdiny je stát se členem skupiny zbojníků (trošku nadnesené slovo…) v zemi Keronia. Aby byl hrdina přijat, musí na ostrově prohledat hrad a jeho okolí a nalézt zde všechny potřebné předměty. Aby nebylo kopírování hry tak jednoduché, bylo nutné pro její dokončení znát některé informace z dodávaného manuálu. Dnes ho lze sice najít na Internetu, ovšem v dobách kralování Amigy to nebylo tak jednoduché. Obrázky ve hře bylo možné v případě potřeby skrýt a hráč tak mohl komunikovat pouze psaným (a popřípadě i čteným) textem, tak jako za starých dob prvních verzí hry Collosal Cave Adventure :-)

Obrázek 29: The Guild of Thieves ve verzi pro osmibitové mikropočítače Atari: první lokace, v níž musí hráč opustit bárku.

Obrázek 30: The Guild of Thieves ve verzi pro osmibitové mikropočítače Atari: zámek z pohledu zloděje skrývajícího se ve křoví.

Obrázek 31: The Guild of Thieves ve verzi pro osmibitové mikropočítače Atari: v každé pořádné textovce musí mít hráč k dispozici lampu!

Obrázek 32: The Guild of Thieves ve verzi pro osmibitové mikropočítače Atari: na nádvoří.

Obrázek 33: The Guild of Thieves ve verzi pro osmibitové mikropočítače Atari: sice to tak nevypadá, ale hráč se nachází na pšeničném poli.

Obrázek 34: The Guild of Thieves ve verzi pro osmibitové mikropočítače Atari: i přes omezení na pouhé čtyři barvy nevypadají některé obrázky špatně.

Obrázek 35: The Guild of Thieves v průběhu nahrávání. Informace o použité hudbě patří k mnoha vtípkům, které hra obsahuje.

Obrázek 36: The Guild of Thieves: základní pohled na hru připomíná klasické textovky.

Obrázek 37: Mezi zajímavosti patří možnost nechat si vypisovaný text i přečíst, minimálně na Amize. Syntéza řeči na Amize byla na vysoké úrovni – předčítanému textu bylo možné bez problémů porozumět.

Obrázek 38: The Guild of Thieves: počáteční lokace.

Obrázek 39: The Guild of Thieves: hráč si mohl sám určit, kolik prostoru se má ponechat pro text a kolik pro obrázky.

Obrázek 40: The Guild of Thieves: příchod ke chrámu.

Obrázek 41: The Guild of Thieves: interní prostory chrámu.

Obrázek 42: The Guild of Thieves: interní prostory chrámu.

8. Spellbound – na pomezí mezi textovkou, adventurou a plošinovkou

Poslední hra, se kterou se v dnešním článku seznámíme, se jmenuje Spellbound a vydána byla společností Mastertronic v průběhu let 1985 až 1986 pro většinu významných osmibitových domácích mikropočítačů, včetně Atari, Commodore C64, ZX Spectra 48K i ZX Spectra 128K (tato verze se odlišovala od 48K varianty). Zařazení této hry do určitého žánru je poměrně problematické, protože se jedná o zvláštní kombinaci adventury a plošinovky, přičemž způsob interakce hráče s herním světem je navíc ryze „textovkový“ (sbírání různých předmětů a jejich použití na vhodném místě či v součinnosti s vhodným NPC). Na rozdíl od většiny textovek, kde se hráč pohybuje příkazy typu Sever, Jih, Západ, Východ, Nahoru a Dolů je ve hře Spellbound hlavní postava ovládána přímo joystickem či klávesnicí podobně, jako je tomu u prakticky všech klasických plošinovek, přičemž pro způsob zobrazení herního světa je použita opět velmi známá technologie flip-screen.

Obrázek 43: Spellbound: úvodní obrazovka.

Ve hře je však kladen velký důraz na používání předmětů a interakci s NPC, čímž se přibližujeme ke klasickým textovkám. Zajímavé je, že se ve Spellboundu pro zadávání příkazů používá systém menu, který je pro osmibitové mikropočítače poměrně neobvyklý (bez myši většinou ztrácí svůj největší význam). Použití systému menu je velmi dobře vidět na screenshotech umístěných pod tímto odstavcem. Zpočátku se tento systém jeví jako velmi efektní, postupně však výběr položek z podmenu spíše zdržuje, což však nic nemění na faktu, že je Spellbound zajímavým pokusem o sloučení adventure her s plošinovkovým ovládáním (nelze si nevzpomenout na pozdější sérii Leisure Suit Larry :-)

Obrázek 44: Spellbound: hlavní menu zobrazené na začátku hry.

Obrázek 45: Spellbound: tímto způsobem se hráč dozví celý (jednoduchý) příběh.

Obrázek 46: Spellbound: menu, v němž lze vybírat příkazy platné v daný okamžik a pro danou situaci.

Obrázek 47: Spellbound: prohlížení předmětů, které hráč nese.

Obrázek 48: Spellbound: informace o NPC je dostupná pod stejným menu.

Obrázek 49: Spellbound: názvy kouzel vypadají zajímavě.

Obrázek 50: Spellbound: toto je jedna z lokací, kdy se hra stává akční plošinovkou.

Obrázek 51: Spellbound: výtah je důležitou částí herního světa, neboť hráče převáží mezi jednotlivými patry hradu.

Obrázek 52: Spellbound: Systém menu je sice zajímavý, ale někde to autoři hry již poněkud přehnali.

Cloud 24 - tip 1

Obrázek 53: Spellbound: na střeše se nachází rozsáhlá zahrada.

Obrázek 54: Spellbound: možnosti pohybu hráče v herním světě jsou poněkud omezené.

9. Odkazy na Internetu

 1. Adventure of the Week: Stranded (Atari 8-bit, 1984)
  http://gamingafter40.blog­spot.cz/2013/11/adventure-of-week-stranded-atari-8-bit.html
 2. Colossal Cave Adventure Map
  http://www.spitenet.com/cave/
 3. Colossal Cave Adventure
  http://www.rickadams.org/adventure/
 4. Here's where it all began…
  http://www.rickadams.org/ad­venture/a_history.html
 5. David Kinder's guide to Adventure downloads at the Interactive Fiction Archive
  http://www.rickadams.org/ad­venture/e_downloads.html
 6. Everything you ever wanted to know about …the magic word XYZZY
  http://www.rickadams.org/ad­venture/c_xyzzy.html
 7. Colossal Cave Adventure jako Java Applet
  http://www.astrodragon.com/zplet/ad­vent.html
 8. Colossal Cave Adventure
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Colossal_Cave_Adventure
 9. iPod Adventure Game
  http://hamimiami.com/ipod/ad­venture/index.html
 10. Ohlédnutí za herní historií: Textovky
  http://www.slunecnice.cz/ti­py/ohlednuti-za-herni-historii-textovky/
 11. Asmodeus – DEMO
  http://www.oldgames.sk/ga­me/asmodeus/download/3726/
 12. Dungeony.cz
  http://dungeony.rpghry.cz/hlavni.htm
 13. Dungeony.cz: Rytíři Grálu
  http://dungeony.rpghry.cz/sez­nam/rytirigralu.htm
 14. České RPG hry – díl 1 – iDNES.cz
  http://bonusweb.idnes.cz/ceske-rpg-hry-dil-1–0m3-/Clanek.aspx?c=A000125_ceskerpg1_bw
 15. Elvira: Mistress of the Dark
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Elvira:_Mistress_of_the_Dark
 16. Elvira II: The Jaws of Cerberus
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Elvira2:_The_Jaws_of_Cer­berus
 17. Crystals Of Arborea (Hall of Light)
  http://hol.abime.net/3139
 18. Crystals of Arborea (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Crystals_of_Arborea
 19. Silmarils (company)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Silmarils_(company)
 20. ISHAR Walkthrough
  http://wiki.amigaspirit.hu/in­dex.php/ISHAR_Walkthrough_-_english
 21. Deník nespokojeného hráče – Ishar
  http://angryplayer.blogspot­.cz/2011/06/ishar.html
 22. Ishar Trilogy
  http://www.giantbomb.com/ishar-trilogy/3025–1016/
 23. Ishar 1: Návody a mapy
  http://www.oldgames.sk/game/ishar-legend-of-the-fortress/docs/
 24. Ishar 3: The Seven Gates of Infinity (mapa)
  http://www.oldgames.sk/en/game/ishar-3-the-seven-gates-of-infinity/download/2061/
 25. Dungeon (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_(computer_game)
 26. Dungeon Master (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_Master_(video_ga­me)
 27. Dungeon Master Encyclopaedia
  http://dmweb.free.fr/
 28. Dungeon Master Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/247
 29. Chaos Strikes Back Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/249
 30. Dungeon Master II Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/250
 31. Dungeon Master – Return To Chaos
  http://www.ragingmole.com/RTC/
 32. Dungeon Master Speed Run in 20 minutes! Part 1/2
  http://www.youtube.com/wat­ch?v=Ho5E05Bi3bU
 33. Dungeon Master Speed Run in 20 minutes! Part 2/2
  http://www.youtube.com/wat­ch?v=Fpht4dWOnGE
 34. Dungeon Master CZ
  http://dm.zpc.cz/
 35. Dungeon Master
  http://rpg.yin.cz/d/dungeon-master/
 36. Return to Chaos (CZ info)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=rtcinfo
 37. Dungeon Master – kouzla (CZ)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmkouzla
 38. Dungeon Master Java (CZ info)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmjavainfo
 39. Dungeon Master Java (CZ novinky a download)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmja­vadownload
 40. Best of Old Games: Dungeon Master
  http://www.bestoldgames.net/stare-hry/dungeon-master.php
 41. Muzeum: Dungeon Master – klasika všech klasik
  http://www.doupe.cz/defau­lt.aspx?article=124596
 42. Návody – Dungeon Master 1
  http://www.abcgames.cz/?p=na­vody_zobraz&id=1307
 43. Dungeon crawl
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_crawl
 44. Nejlepší hry mého mládí
  http://www.reyden.eu/gamesy/nejlepsi-hry-meho-mladi/
 45. World of Spectrum: Bloodwych
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0000592
 46. Wikipedia: Bloodwych
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Bloodwych
 47. Moby Games: Bloodwych
  http://www.mobygames.com/ga­me/bloodwych
 48. Eye of the Beholder (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Eye_of_the_Beholder_(vi­deo_game)
 49. Eye of the Beholder
  http://www.mobygames.com/game/eye-of-the-beholder
 50. Lands of Lore series
  http://www.mobygames.com/game-group/lands-of-lore-series
 51. Lands of Lore series
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Lands_of_Lore_series
 52. Lands of Lore: Throne of Chaos – Nostalgic goodness
  http://forums.sarcasticga­mer.com/blog.php?b=1161
 53. Black Crypt (česky)
  http://hobring.esero.net/re­cenze/amiga_black_crypt/rec_blac­k_crypt.htm
 54. Black Crypt (doupě)
  http://freehry.doupe.zive­.cz/recenze/black-crypt/
 55. Black Crypt
  http://www.ravengames.com/blac­kcrypt/blackcrypt.php
 56. Black Crypt port to PC
  http://www.3ddownloads.com/ra­vensoft/Black%20Crypt
 57. Black Crypt port to PC
  http://retrogaming.sweb.cz/
 58. Ishar Trilogy
  http://en.wikipedia.org/wiki/Ishar
 59. Ishar: Legend Of the Fortress
  http://www.angusm.demon.co­.uk/AGDB/DBA1/Ish1.html
 60. Ishar 2: Messengers Of Doom (AGA)
  http://www.angusm.demon.co­.uk/AGDB/DBA1/Ish2.html
 61. Ishar 3: The 7 Gates Of Infinity (AGA)
  http://www.angusm.demon.co­.uk/AGDB/DBA1/Ish3.html
 62. Ishar compilation
  http://www.mobygames.com/game/ishar-compilation
 63. Realms of Arkania: Blade of Destiny
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Realms_of_Arkania:_Bla­de_of_Destiny
 64. Realms of Arkania: Star Trail
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Realms_of_Arkania:_Star_Tra­il
 65. Realms of Arkania: Shadows over Riva
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Realms_of_Arkania:_Sha­dows_over_Riva
 66. Sir-Tech
  http://en.wikipedia.org/wiki/Sir-Tech
 67. Sir-tech Software, Inc.
  http://www.mobygames.com/company/sir-tech-software-inc
 68. Realms of Arkania: Blade of Destiny
  http://www.abandonwaredos­.com/abandonware-game.php?gid=MTQzMA==
 69. Arkania.cz
  http://www.arkania.cz/
 70. Oldgames.sk: Blade of Destiny
  http://www.oldgames.sk/en/game/realms-of-arkania-blade-of-destiny/
 71. Oldgames.sk: Star Trail
  http://www.oldgames.sk/en/game/realms-of-arkania-2-star-trail/
 72. Oldgames.sk: Shadows over Riva
  http://www.oldgames.sk/en/game/realms-of-arkania-3-shadows-over-riva/
 73. Star Trail FAQ:
  http://www.gamefaqs.com/com­puter/doswin/file/564989/2071
 74. Mapy ze hry Shadows over Riva
  http://nlt-hilfe.crystals-dsa-foren.de/page.php?26
 75. Attic Entertainment Software
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Attic_Entertainment_Sof­tware
 76. Oficiální stránky The Dark Eye (německy)
  http://www.ulisses-spiele.de/sortiment/rollenspiele/das-schwarze-auge/
 77. Wiki The Dark Eye (výběr anglických článků)
  http://www.wiki-aventurica.de/index.php?ti­tle=En:Articles_in_English
 78. Wiki The Dark Eye: Blade of Destiny (1993)
  http://www.wiki-aventurica.de/wiki/En:Bla­de_of_Destiny_(1993)
 79. Wiki The Dark Eye: Star Trail
  http://www.wiki-aventurica.de/wiki/En:Star_Trail
 80. Wiki The Dark Eye: Shadows over Riva
  http://www.wiki-aventurica.de/wiki/En:Sha­dows_over_Riva
 81. Realms of Arkania: Blade of Destiny (DOS)
  http://www.mobygames.com/ga­me/dos/realms-of-arkania-blade-of-destiny
 82. Realms of Arkania: Star Trail
  http://www.mobygames.com/ga­me/game/realms-of-arkania-star-trail
 83. Realms of Arkania III: Shadows over Riva
  http://www.mobygames.com/game/realms-of-arkania-iii-shadows-over-riva
 84. Německy psané stránky s podrobnými informacemi o hře Star Trail
  http://nlt-hilfe.crystals-dsa-foren.de/page.php?8
 85. Jon Van Caneghem (autor série Might and Magic)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Jon_Van_Caneghem
 86. Might and Magic Tribute
  http://www.mmtribute.castlegobs.nl/
 87. Might and Magic
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Might_and_magic
 88. Might and Magic
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Might_and_Magic
 89. Might and Magic Collectors Guide
  http://www.mmpages.net/mmpa­ges/index.php?title=Collec­tors_Guide
 90. Might and Magic Series
  http://www.mobygames.com/game-group/might-and-magic-series
 91. Might and Magic I: Secret to the Inner Sanctum
  http://home.comcast.net/~rcme­rritt/mandm/mm1.html
 92. Might and Magic II: Gates to Another World
  http://home.comcast.net/~rcme­rritt/mandm/mm2.html
 93. Might and Magic III: Isles of Terra
  http://home.comcast.net/~rcme­rritt/mandm/mm3.html
 94. Source of Might and Magic 2 Informations
  http://shrines.rpgclassic­s.com/pc/mm2/index.shtml
 95. Temple of Apshai
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Temple_of_Apshai
 96. Dunjonquest
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dunjonquest
 97. 10 Classic Computer RPGs
  http://www.pcmag.com/slideshow/sto­ry/295139/10-classic-computer-rpgs
 98. The History of Computer Role-Playing Games Part 1: The Early Years (1980–1983)
  http://www.gamasutra.com/fe­atures/20070223a/barton_pfv­.htm
 99. The History of Computer Role-Playing Games Part 2: The Golden Age(1985–1993)
  http://www.gamasutra.com/fe­atures/20070223b/barton_pfv­.htm
 100. Dungeon (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_(computer_game)
 101. Ultima (series)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Ultima_(series)
 102. Wizardry
  http://en.wikipedia.org/wiki/Wizardry
 103. Moby Games: Wizardry Gold
  http://www.mobygames.com/game/wizardry-gold
 104. Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry:_Proving_Grou­nds_of_the_Mad_Overlord
 105. Wizardry II: The Knight of Diamonds
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_II:_The_Knight_of_Di­amonds
 106. Wizardry III: Legacy of Llylgamyn
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_III:_Legacy_of_Llyl­gamyn
 107. Wizardry IV: The Return of Werdna
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_IV:_The_Retur­n_of_Werdna
 108. Wizardry V: Heart of the Maelstrom
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_V:_Heart_of_the_Ma­elstrom
 109. Wizardry VI: Bane of the Cosmic Forge
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_VI:_Bane_of_the_Cos­mic_Forge
 110. Wizardry VII: Crusaders of the Dark Savant
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_VII:_Crusader­s_of_the_Dark_Savant
 111. Oldgames.sk: Wizardry 1
  http://www.oldgames.sk/en/ga­me/wizardry-1-proving-grounds-of-the-mad-overlord/
 112. Wizardry 7 on Best Old Games
  http://www.bestoldgames.net/eng/old-games/wizardry-7-crusaders-of-the-dark-savant.php
 113. Wizardry IV: The Return of Werdna
  http://www.gameswin.org/ga­meen.php?id=1177
 114. History of role-playing games
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/History_of_role-playing_games
 115. Role-playing video game
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/History_of_role-playing_video_games#Histo­ry_and_classification
 116. Roguelike (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Roguelike
 117. Dungeon crawl (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_crawl
 118. Don D. Worth Home Page
  http://worth.bol.ucla.edu/
 119. Beneath Apple Manor (PC verze)
  http://worth.bol.ucla.edu/ap­plemanor.ZIP
 120. Beneath Apple Manor (Moby Games)
  http://www.mobygames.com/game/beneath-apple-manor
 121. Chronology of roguelike video games (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Chronology_of_roguelike_vi­deo_games
 122. Roguelike wiki
  http://roguebasin.rogueli­kedevelopment.org/index.php?ti­tle=Main_Page
 123. Rogue Temple (forum)
  http://www.roguetemple.com/fo­rums/index.php
 124. Top MUD Sites
  http://www.topmudsites.com/
 125. ASCII-GAMES – Play and Review
  http://ascii-games.org/
 126. Tribute to text-mode games
  http://www.textmodegames.com/
 127. Text-based game (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Text-based_game
 128. Wasteland
  http://www.mobygames.com/ga­me/wasteland
 129. Wasteland
  http://www.gamefaqs.com/pc/564602-wasteland
 130. Wasteland
  http://www.moddb.com/games/wasteland
 131. The Year Isometric RPGs Returned
  http://www.strategyinformer­.com/editorials/21612/the-year-isometric-rpgs-returned
 132. Daimonin
  http://www.daimonin.org/
 133. Ultima VIII Pagan
  http://tcrf.net/Ultima_VIII:_Pagan
 134. Project Eternity
  https://www.kickstarter.com/pro­jects/obsidian/project-eternity
 135. Cadaver (story + manual)
  http://www.lemonamiga.com/ga­mes/docs.php?id=272
 136. Cadaver (oficiální stránky)
  http://www.bitmap-brothers.co.uk/our-games/past/cadaver.htm
 137. Cadaver
  http://theodor.lauppert.ws/ga­mes/cadaver.htm
 138. Cadaver (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Cadaver_(video_game)
 139. Isometric RPGs
  http://theodor.lauppert.ws/games/rpg-iso.htm
 140. Angband na rephial.org
  http://rephial.org/
 141. Angband.oook.cz
  http://angband.oook.cz/
 142. Angband – stránka s možností downloadu hry
  http://angband.oook.cz/download.php
 143. Angband a jejíklony (varianty)
  http://angband.oook.cz/variants.php
 144. Další seznam klonů hry Angband (podrobnější)
  http://roguebasin.rogueli­kedevelopment.org/index.php?ti­tle=List_of_Angband_varian­ts
 145. Angband (pevnost ve Středozemi)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Angband
 146. Angband (hra)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Angband_(video_game)
 147. Motorola 68000 CPU
  http://en.wikipedia.org/wiki/68000
 148. Motorola 68008
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Motorola_68008
 149. Motorola 68020
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Motorola_68020
 150. Motorola 68030
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Motorola_68030

Byl pro vás článek přínosný?