Hlavní navigace

Historie vývoje počítačových her (134. část – české textovky I)

17. 7. 2014
Doba čtení: 19 minut

Sdílet

V dnešní části seriálu o historii vývoje počítačových her si řekneme, jakým způsobem se postupně vyvíjely české textovky, popř. textovky přeložené do češtiny. V dobách osmibitových domácích mikropočítačů se jednalo o vůbec nejrozšířenější typ her, který byl v ČSSR/ČSFR vytvářen, popř. překládán.

Obsah

1. Historie vývoje počítačových her (134. část – české textovky I)

2. Přeložené verze původně anglických textovek

3. Pirate Adventure (CZ)

4. Stranded (CZ)

5. Spellbound (CZ)

6. Neverending Story (CZ)

7. Originální české textovky

8. Poklad

9. Poklad 2

10. Odkazy na Internetu

1. Historie vývoje počítačových her (134. část – české textovky I)

V několika předchozích částech seriálu o historii vývoje počítačových her jsme se zabývali popisem textovek, popř. textovek doplněných o statické (většinou vektorové) obrázky. Prozatím všechny hry, s nimiž jsme se seznámili, s hráčem komunikovaly v angličtině, což je ostatně pochopitelné, neboť se jednalo o hry navržené a naprogramované buď ve Velké Británii (hry společností Level 9 ComputingMagnetic Scrolls) popř. v USA (hry společností Adventure InternationalInfocom). Ovšem textovky v pozdějších letech (přibližně od roku 1981) vznikaly i v dalších zemích, samozřejmě včetně bývalé ČSSR a ČSFR. Dnes si popíšeme některé textovky, které s uživatelem komunikovaly v češtině. Bude se jednat jak o originální české textovky, tak i o textovky, které byly do češtiny s větší či menší mírou úspěšnosti přeloženy. Z přeložených textovek se zmíníme o Pirate Adventure, Stranded, SpellboundNeverending Story, z originálních textovek je pravděpodobně nejlepší začít od Spectráckých klasik: her PokladPoklad 2.

Obrázek 1: Vzhledem k tomu, že se překlady některých textovek do češtiny prováděly editací jednotlivých slov v binárním obrazu programu (bez ohledu na následné spojení slov do delších celků), vznikaly podobné nezapomenutelné věty, jaké jsou zobrazeny na tomto screenshotu.

2. Přeložené verze původně anglických textovek

Nejprve se v dnešním článku seznámíme s některými přeloženými textovkami. Ačkoli by se mohlo na první pohled zdát, že překlad textovek je práce pro překladatele (ostatně textovky lze považovat za extrémní případ gamebooků), byla ve skutečnosti pravděpodobně naprostá většina textovek (minimálně těch určených pro domácí osmibitové mikropočítače) přeložena spíše programátory, popř. velmi pokročilými uživateli, kteří dokázali porozumět a následně modifikovat binární kód hry. Nejednalo se přitom o nijak jednoduchou práci, protože mnoho enginů (typicky engine firmy Level 9 Computing) používalo komprimaci textu, takže bylo nutné velmi dobře porozumět i vnitřním datovým strukturám hry.

Obrázek 2: Hra Pirate Adventure v originálním „znění“ – druhá textovka z produkce dua Scotta a Alexis Adamsových (Adventure International).

Další problém spočíval v tom, že se musely překládat i příkazy, které byly u jednodušších parserů typicky sestaveny z dvojice sloveso+podstatné jméno. Záleželo jen na překladateli-programátoru, zda se mu podařilo vhodným způsobem přeložit i tyto příkazy, což není triviální. Například původní příkaz GET LAMP by se měl přeložit jako VEZMI LAMPU a ne VEZMI LAMPA, ovšem v původním programu se může vyskytovat řetězec LAMP pouze jedenkrát, ovšem ve více významech (a to má čeština s angličtinou v tomto případě shodný slovosled, při překladu z jiných jazyků by byla situace ještě složitější).

Obrázek 3: Úvodní obrazovka hry Stranded, opět v původním jazyce (jedná se o hru pocházející z Velké Británie).

Obrázek 4: Spellbound v angličtině: menu, v němž lze vybírat příkazy platné v daný okamžik a pro danou situaci.

3. Pirate Adventure (CZ)

První do češtiny přeloženou textovkou, s níž se dnes seznámíme, je hra, která pochází skutečně z herní prehistorie. Jedná se o textovku nazvanou Pirate Adventure, jejíž původní verze pochází z období let 1978 až 1979. Tato hra byla původně vytvořena Scottem Adamsem s pomocí jeho (ex)manželky Alexis; po dnes již legendárním Adventureland šlo o druhou počítačovou hru v pořadí, na které se Scott Adams podílel. Později jeho jméno najdeme i u mnoha dalších her, které již vznikaly pod hlavičkou společnosti Adventure International. Z technologického hlediska se jedná o zástupce klasické textovky ovládané příkazy složenými z jednoho či dvou slov, v níž hráč může přenášet a používat předměty, pohybovat se po herním světě, omezeně komunikovat s okolím atd. Způsob (či možná lépe řečeno styl) překladu odpovídá době vzniku a možnostem překladatele s ohledem na použitý herní engine, což konkrétně v případě této hry znamená, že je mnohdy nutné přemýšlet, jak by se daný příkaz napsal anglicky a potom ho zapsat česky stylem „otrocky přelož jednotlivá slova v prvním pádu či infinitivu“.

Obrázek 5: Hra Pirate Adventure v počeštěné verzi spuštěná v emulátoru osmibitového mikropočítače Atari. Povšimněte si použití základního fontu, který je čitelnější, než psací písmo v originální verzi (obrázek číslo 2).

Obrázek 6: Způsob popisu jednotlivých lokací (v první osobě) odpovídá originálu (mimochodem, z Alexis se stal Alex…).

Obrázek 7: Některé zprávy jsou přeloženy poněkud „volněji“ :-)

Obrázek 8: Příkaz pro chůzi do schodů zní zajímavě, nicméně to odpovídá možnostem překladu jednotlivých slov a nikoli delších celků.

4. Stranded (CZ)

I s dnešní druhou hrou nazvanou Stranded jsme se již v tomto seriálu seznámili. Připomeňme si jen ve stručnosti, že se jedná o herní titul, za jehož vývojem stojí dvojice programátorů D. WoodhouseC. Hughes. O distribuci původní verze této hry se postarala společnost English Software. Tato textovka byla vydána v roce 1984, a to jak na kazetách, tak i v disketové verzi. Vzhledem k tomu, že většina her dodávaných na kazetách byla naprogramována takovým způsobem, aby se celá hra vešla do operační paměti mikropočítače, bylo celkové množství lokací ve hře i vlastní parser většinou omezen a zjednodušen. To poněkud paradoxně znamená výhodu pro překladatele, ostatně překlad hry Stranded je (opět s ohledem na dobu vzniku) proveden velmi pěkně; lokace jsou popsány stručně, podobně jako v originálu, a naprostou většinu příkazů není zapotřebí hádat.

Obrázek 9: Úvodní obrazovka (přeložená verze hry), opět získaná z emulátoru osmibitového mikropočítače Atari.

Obrázek 10: Příkaz POMOC je u většiny textovek dosti neúčinný :-)

Obrázek 11: Stručné, jasné…

Obrázek 12: Stručné, jasné…

Obrázek 13: Zde slovosled sice poněkud vázne, ovšem v dalších kapitolách tohoto článku uvidíme ještě větší perly.

5. Spellbound (CZ)

Se hrou Spellbound, která kombinuje prvky textovky, point-and-click adventury i plošinovky, jsme se již v tomto článku taktéž seznámili. I tato hra byla přeložena do češtiny, ovšem autoři překladu se museli vypořádat s již zmíněným problémem izolovaného překladu jednotlivých slov, která jsou ve hře použita vícekrát (v jiných větách či ve zcela jiném kontextu). Z tohoto důvodu nedávají některé věty v české variantě hry Spellbound velký smysl, o čemž se ostatně můžete přesvědčit i při pohledu na screenshoty zobrazené pod tímto odstavcem. Na druhou stranu je nutné přiznat, že se mnoha hráčům některé zprávy, které tato hra vypisovala, nesmazatelně vryly do paměti, což se nedá říct ani o mnoha komerčních hrách :-)

Obrázek 14: Úvodní obrazovka přeložené hry Spellbound.

Obrázek 15: Jedna z nejlepších zpráv ve hře (kdo uhodne původní text?).

Obrázek 16: Zkoumání předmětu „Vsimne“, který nese hráčovo alter ego již od začátku hry.

Obrázek 17: Menu pro položení vybraného předmětu či předmětů.

Obrázek 18: Názvům kouzel nebylo rozumět ani v původní verzi…

Obrázek 19: Co se teď vlastně děje?

Obrázek 20: Druhý text, který je nezapomenutelný.

Obrázek 21: …

Obrázek 22: Konec hry s využitím kouzla.

6. Neverending Story (CZ)

Poslední počeštěnou textovkou, s níž se v dnešním článku seznámíme, je hra nazvaná (The) Neverending Story. Jak je již z názvu této hry patrné, je herní prostředí, hlavní postava i NPC inspirována stejnojmenným filmem. Tato hra byla vytvořena a distribuována společností Datasoft, která se stala slavnou v polovině osmdesátých let minulého století, protože právě v této firmě vznikly mnohé legendární hry, například Bruce Lee, (The) Goonies či Zorro.

Obrázek 23: Úvodní obrazovka hry The Neverending Story.

Textovka Neverending Story je založena na běžném schématu představeném již ve slavné hře Adventure: hráč pohybuje s hlavní postavou po herním světě zadáváním příkazů sever, jih, západ, východ (popř. dalších čtyř kombinací), nahoru a dolů, může taktéž zadávat příkazy pro zvednutí a položení předmětu apod. Textový popis jednotlivých lokací je doplněn statickými obrázky lokace (jejich celkový počet se v různých variantách hry lišil), na tomto pozadí se zobrazují i obrázky NPC, které hráč potká (popř. i obrázek samotného hráče) a v pravé části pak ikony posbíraných předmětů. Překlad této hry je – opět s přihlédnutím k technickým možnostem překladatelů – na dobré úrovni (ostatně s anglickým návodem bylo možné bez větších problémů dohrát i počeštěnou variantu hry, což u některých jiných přeložených textovek neplatí :-).

Obrázek 24: Některé texty jsou přeloženy jen z poloviny.

Obrázek 26: Poslední věta je poněkud zmatená.

Obrázek 27: Další snímek z úvodní části hry.

Obrázek 28: S pomocí Falkora lze překonat například poušť.

Obrázek 29: V pravém horním rohu se zobrazují nesené předměty.

Obrázek 30: Konec první části hry.

7. Originální české textovky

Nyní se již (konečně!) budeme zabývat původními českými textovkami, což je pravděpodobně pro většinu čtenářů mnohem zajímavější téma, než pouhý popis původně zahraničních textovek, které byly do češtiny přeloženy. Původních českých textovek vzniklo již v osmdesátých letech minulého století několik set, přičemž většina méně známých titulů byla naprogramována pouze pro jednu platformu, například pouze pro počítače kompatibilní se ZX Spectrem (Didaktik, různé ruské klony, dnes spíše Pentagon atd.). Z tohoto důvodu se budu v dalších částech tohoto seriálu snažit o popis textovek pro různé typy počítačů, aby zbytečně nedocházelo k diskriminaci určitých platforem (nicméně nelze přitom zapomenout na slavnou hlášku ze hry Pomsta šíleného Ataristy: „nechť zhyne Spectrum“). Všechny dále popsané hry najdete na serveru http://textovky.cz.

8. Poklad

Jednou z nejstarších českých textovek určených pro osmibitové mikropočítače ZX Spectrum je hra Poklad, kterou již v roce 1984 vytvořil František Fuka. Z hlediska ovládání se jedná o zástupce klasických textovek, v nichž hráč po herním světě „cestuje“ zadáváním příkazů s,j,z,v,n,d (sever, jih, západ, východ, nahoru, dolů) a hra rozpoznává ještě několik dalších příkazů, které jsou všechny vypsány na úvodní obrazovce hry. Pro implementaci velké části hry byl použit Sinclair Basic, což je – alespoň podle mého názoru – pro tvorbu tohoto typu her takřka ideální vývojářský prostředek, neboť umožňuje jak snadnou manipulaci s řetězci, tak i možnost deklarovat herní svět, pravidla hry atd. ve formě dat ukládaných přímo ve zdrojovém kódu příkazem DATA. Navíc se díky ukládání zdrojového kódu ve formě jednobajtových tokenů celá hra vešla do přibližně 13 kB, takže ani doba nahrávání (z kazety) nebyla nepřiměřeně dlouhá. Samotný herní svět je poměrně jednoduchý, stejně jako příběh (to ovšem FF napravil ve svých dalších hrách).

Obrázek 31: Nahrávací sekvence textovky Poklad.

Obrázek 32: Loading screen textovky Poklad.

Obrázek 33: Začínáme, inicializace…

Obrázek 34: Slovník této hry je skutečně jednoduchý.

Obrázek 35: Po cca dvou minutách hraní již ve skutečnosti bloudím 1 hodin(u).

Obrázek 36: Popis jednotlivých scén je pojat minimalisticky, takže je většinou nutné si nakreslit mapu (což je ostatně u mnoha textovek běžná praxe).

9. Poklad 2

O rok později, tedy v roce 1985, vytvořil František Fuka pokračování původního Pokladu, které neslo prozaický název Poklad 2. Na této hře jsou již patrné známky mnohých technologických vylepšení oproti předchozí hře (není se čemu divit, když Poklad byla prvotina, přesněji řečeno první hra FF pro ZX Spectrum). Navíc byl do Pokladu 2 přidán nezapomenutelný obrázek s fialovým drakem. Obrázky v podobném stylu najdeme i na dalších textovkách FF popsaných příště, například i ve slavné hře Indian Jones a Chrám zkázy. Zajímavý, i když po delším hraní poněkud otravný, byl také systém syntézy řeči; ten se v dalších textovkách FF již neobjevuje. Herní princip je stále stejný – hráč má za úkol najít poklady různě poschovávané po herním světě. Typické pro tuto hru je, že hráč neumře po každém druhém tahu, tak jako je tomu například již ve zmíněném Indiana Jonesovi :-) Více informací si řekneme příště…

Obrázek 37: Loading screen textovky Poklad 2.

Obrázek 38: Inicializace hry.

Obrázek 39: Prostředí hry je již barevnější a propracovanější.

root_podpora

Obrázek 40: Způsob popisu jednotlivých lokací i reakce hry na zadávané příkazy.

Obrázek 41: Způsob popisu jednotlivých lokací i reakce hry na zadávané příkazy.

10. Odkazy na Internetu

 1. Neverending Story
  http://141.24.37.187:8080/co­ll/games/e_games.htm
 2. Několik zastavení ve Zlatých časech aneb České textovky pro ZX Spectrum (1. díl)
  http://www.textovky.cz/clanky/nekolik-zastaveni-ve-zlatych-casech-aneb-ceske-textovky-pro-zx-spectrum-1-dil/
 3. Několik zastavení ve Zlatých časech aneb České textovky pro ZX Spectrum (2. díl)
  http://www.textovky.cz/clanky/nekolik-zastaveni-ve-zlatych-casech-aneb-ceske-textovky-pro-zx-spectrum-2-dil/
 4. Fuxoft: tvorba
  http://www.fuxoft.cz/tvorba.htm
 5. Adventure of the Week: Stranded (Atari 8-bit, 1984)
  http://gamingafter40.blog­spot.cz/2013/11/adventure-of-week-stranded-atari-8-bit.html
 6. Colossal Cave Adventure Map
  http://www.spitenet.com/cave/
 7. Colossal Cave Adventure
  http://www.rickadams.org/adventure/
 8. Here's where it all began…
  http://www.rickadams.org/ad­venture/a_history.html
 9. David Kinder's guide to Adventure downloads at the Interactive Fiction Archive
  http://www.rickadams.org/ad­venture/e_downloads.html
 10. Everything you ever wanted to know about …the magic word XYZZY
  http://www.rickadams.org/ad­venture/c_xyzzy.html
 11. Colossal Cave Adventure jako Java Applet
  http://www.astrodragon.com/zplet/ad­vent.html
 12. Colossal Cave Adventure
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Colossal_Cave_Adventure
 13. iPod Adventure Game
  http://hamimiami.com/ipod/ad­venture/index.html
 14. Ohlédnutí za herní historií: Textovky
  http://www.slunecnice.cz/ti­py/ohlednuti-za-herni-historii-textovky/
 15. Asmodeus – DEMO
  http://www.oldgames.sk/ga­me/asmodeus/download/3726/
 16. Dungeony.cz
  http://dungeony.rpghry.cz/hlavni.htm
 17. Dungeony.cz: Rytíři Grálu
  http://dungeony.rpghry.cz/sez­nam/rytirigralu.htm
 18. České RPG hry – díl 1 – iDNES.cz
  http://bonusweb.idnes.cz/ceske-rpg-hry-dil-1–0m3-/Clanek.aspx?c=A000125_ceskerpg1_bw
 19. Elvira: Mistress of the Dark
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Elvira:_Mistress_of_the_Dark
 20. Elvira II: The Jaws of Cerberus
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Elvira2:_The_Jaws_of_Cer­berus
 21. Crystals Of Arborea (Hall of Light)
  http://hol.abime.net/3139
 22. Crystals of Arborea (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Crystals_of_Arborea
 23. Silmarils (company)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Silmarils_(company)
 24. ISHAR Walkthrough
  http://wiki.amigaspirit.hu/in­dex.php/ISHAR_Walkthrough_-_english
 25. Deník nespokojeného hráče – Ishar
  http://angryplayer.blogspot­.cz/2011/06/ishar.html
 26. Ishar Trilogy
  http://www.giantbomb.com/ishar-trilogy/3025–1016/
 27. Ishar 1: Návody a mapy
  http://www.oldgames.sk/game/ishar-legend-of-the-fortress/docs/
 28. Ishar 3: The Seven Gates of Infinity (mapa)
  http://www.oldgames.sk/en/game/ishar-3-the-seven-gates-of-infinity/download/2061/
 29. Dungeon (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_(computer_game)
 30. Dungeon Master (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_Master_(video_ga­me)
 31. Dungeon Master Encyclopaedia
  http://dmweb.free.fr/
 32. Dungeon Master Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/247
 33. Chaos Strikes Back Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/249
 34. Dungeon Master II Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/250
 35. Dungeon Master – Return To Chaos
  http://www.ragingmole.com/RTC/
 36. Dungeon Master Speed Run in 20 minutes! Part 1/2
  http://www.youtube.com/wat­ch?v=Ho5E05Bi3bU
 37. Dungeon Master Speed Run in 20 minutes! Part 2/2
  http://www.youtube.com/wat­ch?v=Fpht4dWOnGE
 38. Dungeon Master CZ
  http://dm.zpc.cz/
 39. Dungeon Master
  http://rpg.yin.cz/d/dungeon-master/
 40. Return to Chaos (CZ info)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=rtcinfo
 41. Dungeon Master – kouzla (CZ)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmkouzla
 42. Dungeon Master Java (CZ info)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmjavainfo
 43. Dungeon Master Java (CZ novinky a download)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmja­vadownload
 44. Best of Old Games: Dungeon Master
  http://www.bestoldgames.net/stare-hry/dungeon-master.php
 45. Muzeum: Dungeon Master – klasika všech klasik
  http://www.doupe.cz/defau­lt.aspx?article=124596
 46. Návody – Dungeon Master 1
  http://www.abcgames.cz/?p=na­vody_zobraz&id=1307
 47. Dungeon crawl
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_crawl
 48. Nejlepší hry mého mládí
  http://www.reyden.eu/gamesy/nejlepsi-hry-meho-mladi/
 49. World of Spectrum: Bloodwych
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0000592
 50. Wikipedia: Bloodwych
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Bloodwych
 51. Moby Games: Bloodwych
  http://www.mobygames.com/ga­me/bloodwych
 52. Eye of the Beholder (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Eye_of_the_Beholder_(vi­deo_game)
 53. Eye of the Beholder
  http://www.mobygames.com/game/eye-of-the-beholder
 54. Lands of Lore series
  http://www.mobygames.com/game-group/lands-of-lore-series
 55. Lands of Lore series
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Lands_of_Lore_series
 56. Lands of Lore: Throne of Chaos – Nostalgic goodness
  http://forums.sarcasticga­mer.com/blog.php?b=1161
 57. Black Crypt (česky)
  http://hobring.esero.net/re­cenze/amiga_black_crypt/rec_blac­k_crypt.htm
 58. Black Crypt (doupě)
  http://freehry.doupe.zive­.cz/recenze/black-crypt/
 59. Black Crypt
  http://www.ravengames.com/blac­kcrypt/blackcrypt.php
 60. Black Crypt port to PC
  http://www.3ddownloads.com/ra­vensoft/Black%20Crypt
 61. Black Crypt port to PC
  http://retrogaming.sweb.cz/
 62. Ishar Trilogy
  http://en.wikipedia.org/wiki/Ishar
 63. Ishar: Legend Of the Fortress
  http://www.angusm.demon.co­.uk/AGDB/DBA1/Ish1.html
 64. Ishar 2: Messengers Of Doom (AGA)
  http://www.angusm.demon.co­.uk/AGDB/DBA1/Ish2.html
 65. Ishar 3: The 7 Gates Of Infinity (AGA)
  http://www.angusm.demon.co­.uk/AGDB/DBA1/Ish3.html
 66. Ishar compilation
  http://www.mobygames.com/game/ishar-compilation
 67. Realms of Arkania: Blade of Destiny
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Realms_of_Arkania:_Bla­de_of_Destiny
 68. Realms of Arkania: Star Trail
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Realms_of_Arkania:_Star_Tra­il
 69. Realms of Arkania: Shadows over Riva
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Realms_of_Arkania:_Sha­dows_over_Riva
 70. Sir-Tech
  http://en.wikipedia.org/wiki/Sir-Tech
 71. Sir-tech Software, Inc.
  http://www.mobygames.com/company/sir-tech-software-inc
 72. Realms of Arkania: Blade of Destiny
  http://www.abandonwaredos­.com/abandonware-game.php?gid=MTQzMA==
 73. Arkania.cz
  http://www.arkania.cz/
 74. Oldgames.sk: Blade of Destiny
  http://www.oldgames.sk/en/game/realms-of-arkania-blade-of-destiny/
 75. Oldgames.sk: Star Trail
  http://www.oldgames.sk/en/game/realms-of-arkania-2-star-trail/
 76. Oldgames.sk: Shadows over Riva
  http://www.oldgames.sk/en/game/realms-of-arkania-3-shadows-over-riva/
 77. Star Trail FAQ:
  http://www.gamefaqs.com/com­puter/doswin/file/564989/2071
 78. Mapy ze hry Shadows over Riva
  http://nlt-hilfe.crystals-dsa-foren.de/page.php?26
 79. Attic Entertainment Software
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Attic_Entertainment_Sof­tware
 80. Oficiální stránky The Dark Eye (německy)
  http://www.ulisses-spiele.de/sortiment/rollenspiele/das-schwarze-auge/
 81. Wiki The Dark Eye (výběr anglických článků)
  http://www.wiki-aventurica.de/index.php?ti­tle=En:Articles_in_English
 82. Wiki The Dark Eye: Blade of Destiny (1993)
  http://www.wiki-aventurica.de/wiki/En:Bla­de_of_Destiny_(1993)
 83. Wiki The Dark Eye: Star Trail
  http://www.wiki-aventurica.de/wiki/En:Star_Trail
 84. Wiki The Dark Eye: Shadows over Riva
  http://www.wiki-aventurica.de/wiki/En:Sha­dows_over_Riva
 85. Realms of Arkania: Blade of Destiny (DOS)
  http://www.mobygames.com/ga­me/dos/realms-of-arkania-blade-of-destiny
 86. Realms of Arkania: Star Trail
  http://www.mobygames.com/ga­me/game/realms-of-arkania-star-trail
 87. Realms of Arkania III: Shadows over Riva
  http://www.mobygames.com/game/realms-of-arkania-iii-shadows-over-riva
 88. Německy psané stránky s podrobnými informacemi o hře Star Trail
  http://nlt-hilfe.crystals-dsa-foren.de/page.php?8
 89. Jon Van Caneghem (autor série Might and Magic)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Jon_Van_Caneghem
 90. Might and Magic Tribute
  http://www.mmtribute.castlegobs.nl/
 91. Might and Magic (Wikipedia EN)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Might_and_magic
 92. Might and Magic (Wikipedia CZ)
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Might_and_Magic
 93. Might and Magic Collectors Guide
  http://www.mmpages.net/mmpa­ges/index.php?title=Collec­tors_Guide
 94. Might and Magic Series
  http://www.mobygames.com/game-group/might-and-magic-series
 95. Might and Magic I: Secret to the Inner Sanctum
  http://home.comcast.net/~rcme­rritt/mandm/mm1.html
 96. Might and Magic II: Gates to Another World
  http://home.comcast.net/~rcme­rritt/mandm/mm2.html
 97. Might and Magic III: Isles of Terra
  http://home.comcast.net/~rcme­rritt/mandm/mm3.html
 98. Source of Might and Magic 2 Informations
  http://shrines.rpgclassic­s.com/pc/mm2/index.shtml
 99. Temple of Apshai
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Temple_of_Apshai
 100. Dunjonquest
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dunjonquest
 101. 10 Classic Computer RPGs
  http://www.pcmag.com/slideshow/sto­ry/295139/10-classic-computer-rpgs
 102. The History of Computer Role-Playing Games Part 1: The Early Years (1980–1983)
  http://www.gamasutra.com/fe­atures/20070223a/barton_pfv­.htm
 103. The History of Computer Role-Playing Games Part 2: The Golden Age(1985–1993)
  http://www.gamasutra.com/fe­atures/20070223b/barton_pfv­.htm
 104. Dungeon (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_(computer_game)
 105. Ultima (series)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Ultima_(series)
 106. Wizardry
  http://en.wikipedia.org/wiki/Wizardry
 107. Moby Games: Wizardry Gold
  http://www.mobygames.com/game/wizardry-gold
 108. Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry:_Proving_Grou­nds_of_the_Mad_Overlord
 109. Wizardry II: The Knight of Diamonds
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_II:_The_Knight_of_Di­amonds
 110. Wizardry III: Legacy of Llylgamyn
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_III:_Legacy_of_Llyl­gamyn
 111. Wizardry IV: The Return of Werdna
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_IV:_The_Retur­n_of_Werdna
 112. Wizardry V: Heart of the Maelstrom
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_V:_Heart_of_the_Ma­elstrom
 113. Wizardry VI: Bane of the Cosmic Forge
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_VI:_Bane_of_the_Cos­mic_Forge
 114. Wizardry VII: Crusaders of the Dark Savant
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_VII:_Crusader­s_of_the_Dark_Savant
 115. Oldgames.sk: Wizardry 1
  http://www.oldgames.sk/en/ga­me/wizardry-1-proving-grounds-of-the-mad-overlord/
 116. Wizardry 7 on Best Old Games
  http://www.bestoldgames.net/eng/old-games/wizardry-7-crusaders-of-the-dark-savant.php
 117. Wizardry IV: The Return of Werdna
  http://www.gameswin.org/ga­meen.php?id=1177
 118. History of role-playing games
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/History_of_role-playing_games
 119. Role-playing video game
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/History_of_role-playing_video_games#Histo­ry_and_classification
 120. Roguelike (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Roguelike
 121. Dungeon crawl (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_crawl
 122. Don D. Worth Home Page
  http://worth.bol.ucla.edu/
 123. Beneath Apple Manor (PC verze)
  http://worth.bol.ucla.edu/ap­plemanor.ZIP
 124. Beneath Apple Manor (Moby Games)
  http://www.mobygames.com/game/beneath-apple-manor
 125. Chronology of roguelike video games (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Chronology_of_roguelike_vi­deo_games
 126. Roguelike wiki
  http://roguebasin.rogueli­kedevelopment.org/index.php?ti­tle=Main_Page
 127. Rogue Temple (forum)
  http://www.roguetemple.com/fo­rums/index.php
 128. Top MUD Sites
  http://www.topmudsites.com/
 129. ASCII-GAMES – Play and Review
  http://ascii-games.org/
 130. Tribute to text-mode games
  http://www.textmodegames.com/
 131. Text-based game (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Text-based_game
 132. Wasteland
  http://www.mobygames.com/ga­me/wasteland
 133. Wasteland
  http://www.gamefaqs.com/pc/564602-wasteland
 134. Wasteland
  http://www.moddb.com/games/wasteland
 135. The Year Isometric RPGs Returned
  http://www.strategyinformer­.com/editorials/21612/the-year-isometric-rpgs-returned
 136. Daimonin
  http://www.daimonin.org/
 137. Ultima VIII Pagan
  http://tcrf.net/Ultima_VIII:_Pagan
 138. Project Eternity
  https://www.kickstarter.com/pro­jects/obsidian/project-eternity
 139. Cadaver (story + manual)
  http://www.lemonamiga.com/ga­mes/docs.php?id=272
 140. Cadaver (oficiální stránky)
  http://www.bitmap-brothers.co.uk/our-games/past/cadaver.htm
 141. Cadaver
  http://theodor.lauppert.ws/ga­mes/cadaver.htm
 142. Cadaver (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Cadaver_(video_game)
 143. Isometric RPGs
  http://theodor.lauppert.ws/games/rpg-iso.htm
 144. Angband na rephial.org
  http://rephial.org/
 145. Angband.oook.cz
  http://angband.oook.cz/
 146. Angband – stránka s možností downloadu hry
  http://angband.oook.cz/download.php
 147. Angband a jejíklony (varianty)
  http://angband.oook.cz/variants.php
 148. Další seznam klonů hry Angband (podrobnější)
  http://roguebasin.rogueli­kedevelopment.org/index.php?ti­tle=List_of_Angband_varian­ts
 149. Angband (pevnost ve Středozemi)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Angband
 150. Angband (hra)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Angband_(video_game)
 151. Motorola 68000 CPU
  http://en.wikipedia.org/wiki/68000
 152. Motorola 68008
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Motorola_68008
 153. Motorola 68020
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Motorola_68020
 154. Motorola 68030
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Motorola_68030

Byl pro vás článek přínosný?