Hlavní navigace

Historie vývoje počítačových her (159. část – plošinovky odehrávající se ve starověkých pyramidách a chrámech)

3. 2. 2015
Doba čtení: 15 minut

Sdílet

Zatímco v předchozí části seriálu o historii vývoje počítačových her jsme se zabývali rozličnými hrami pocházejícími od jediného autora, popíšeme si dnes plošinovky s podobným tématem vyrobené různými autory. Bude se jednat o hry odehrávající se v aztéckých, egyptských a dalších pyramidách a chrámech.

Obsah

1. Historie vývoje počítačových her (159. část – plošinovky odehrávající se ve starověkých pyramidách a chrámech)

2. Fred (Roland on the Ropes)

3. Pharaoh's Curse

4. Pyramania

5. Montezuma's Revenge

6. Montezuma's Revenge 48k

7. Abu Simbel Profanation

8. Pyramid

9. Odkazy na Internetu

1. Historie vývoje počítačových her (159. část – plošinovky odehrávající se ve starověkých pyramidách a chrámech)

V předchozí části seriálu o historii vývoje počítačových her jsme si popsali všechny plošinovky vyvinuté programátorem Frankem Cohenem pro různé typy osmibitových domácích mikropočítačů. Dnes si naproti tomu popíšeme hry, které sice byly naprogramovány různými autory, ovšem mají podobný herní svět – egyptské či aztécké pyramidy a chrámy. Bude zajímavé porovnat různé přístupy, které autoři plošinovek zvolili, včetně grafického ztvárnění jednotlivých místností i celého herního prostředí.

Obrázek 1: Hra Ghost Chaser popsaná minule.

V následující tabulce jsou vypsány všechny hry, které dnes budou zmíněny. Povšimněte si především roku vzniku jednotlivých titulů, protože je z něho patrné, že se stále pohybujeme v první polovině osmdesátých let minulého století, s výjimkou poslední hry, která je téměř o deset let mladší:

# Název hry Rok vzniku Vývoj
1 Fred (Roland on the Ropes) 1983 Zigurat, Indescomp S.A.
2 Pharaoh's Curse 1983 Synapse Software
3 Pyramania 1984 N. Murray
4 Montezuma's Revenge 1984 Utopia Software
5 Montezuma's Revenge 48k 1984 Utopia Software
6 Abu Simbel Profanation 1985 Dinamic Multimedia
7 Pyramid 1993 Marcin Lis, Artur Szlesinger

Obrázek 2: Hra Cohen's Towers popsaná v předchozí části seriálu.

2. Fred (Roland on the Ropes)

První plošinovkou, kterou se dnes budeme zabývat, je hra s názvem Roland on the Ropes, kterou však většina hráčů zná pod jménem Fred. Tato hra původně vznikla již v roce 1984 pro osobní osmibitové mikropočítače Amstrad CPC, ostatně na jejím vývoji se podílel i tehdejší CEO Amstradu Alan Sugar společně s Jose Luisem Dominguezem. Později byla tato hra portována i na další platformy, především na ZX Spectrum, Commodore C64 a dokonce i na IBM PC. V této hře se znovu objevuje hlavní hrdina Roland, který se již o rok dříve objevil ve hře Roland in the Caves a později účinkoval i ve hrách Roland Goes DiggingRoland in Time. Tato série s rozdílnými hrami ovšem se společným hrdinou původně vznikla proto, aby mohly počítače Amstrad CPC konkurovat ZX Spectru a Commodore C64, na nichž byla základna producentů her mnohem větší. Z tohoto důvodu je konverze hry Fred právě na tyto konkurenční stroje poněkud paradoxní.

Obrázek 3: Hra Fred pro ZX Spectrum: úvodní obrazovka.

Ve hře Fred/Roland on the Ropes musí hráč najít východ z poměrně rozlehlého bludiště, které sice nemá tvar pyramidy, což je patrné z mapy, ovšem jak nepřátelé, tak i design herního světa se snaží držet staroegyptské tématiky. Roland může na své cestě používat lana (kupodivu nikoli žebříky) a navíc se musí vyhýbat různým nepřátelům: mumiím, duchům, netopýrům apod. Na rozdíl od některých dalších dnes zmíněných plošinovek navíc může používat svoji zbraň. I způsob zobrazení je relativně neobvyklý, protože celý herní svět plynule scrolluje a tudíž se neprovádí přepínání mezi jednotlivými místnostmi.

Obrázek 4: Hra Fred pro ZX Spectrum: volba způsobu ovládání (původní jazyková varianta této hry).

Obrázek 5: Hra Fred pro ZX Spectrum: top four.

Obrázek 6: Hra Fred pro ZX Spectrum: průběh hry.

Obrázek 7: Hra Fred pro ZX Spectrum: průběh hry.

Obrázek 8: Hra Fred pro ZX Spectrum: průběh hry.

Obrázek 9: Hra Fred pro ZX Spectrum: průběh hry (červená barva značí postupnou ztrátu energie při dotyku s protivníkem).

3. Pharaoh's Curse

V seriálu o historii vývoje počítačových her jsme se již několikrát setkali s hrami vytvořenými společností Synapse Software. Jednalo se například o střílečky Protector, Protector II, Fort Apocalypse či Blue Max, což jsou všechno hry vytvořené v průběhu let 1981 až 1983. Taktéž jsme si již popsali bludišťovku Dodge Racers pocházející z roku 1981. V roce 1983 vydala společnost Synapse Software jednu ze svých nejzajímavějších her nazvanou Pharaoh's Curse o jejíž vývoj i design se postaral Steve Coleman. Hráč se v této hře ocitá v pyramidě sestavené ze šestnácti náhodně uspořádaných místností a musí zde najít šestnáct různých předmětů. Každý předmět se nachází v jedné místnosti, většinou společně s klíčem otevírajícím dveře do dalších částí pyramidy. V horní části obrazovky je každý ještě nenalezený předmět reprezentován modrou ikonkou; pozice ikonky naznačuje, kde se předmět může nacházet (všechny místnosti totiž tvoří pravidelnou mřížku).

Obrázek 10: Pharaoh's Curse: úvodní obrazovka.

Jak je tomu v plošinovkách zvykem, naráží hráč při své cestě na různé protivníky. Zde se konkrétně jedná o mumii a taktéž o faraóna. Faraón je nebezpečnější, protože dokáže střílet (ostatně stejně jako samotný hráč), zatímco mumie dokáže hráče zabít jen při přímém doteku. Další nepříjemností čekající v pyramidách jsou jakési rostliny, které v náhodných intervalech vyrůstají ze svých „květináčů“. Kromě výtahů (klasických to prvků mnoha her) se ve hře Pharaoh's Curse objevuje ještě jeden nový a vlastně i ojedinělý prvek: v prostorách pyramidy volně létá hráči nakloněná příšerka (Winged Avenger), která hráče dokáže přenést do náhodně zvolené místnosti. Díky tomu lze při troše štěstí překonat i ty místnosti, v nichž se již nenachází vhodné klíče nebo které jsou příliš složité na projití.

Obrázek 11: Pharaoh's Curse: přenos hráče mezi místnostmi.

Obrázek 12: Pharaoh's Curse: přenos hráče mezi místnostmi.

Obrázek 13: Pharaoh's Curse.

Obrázek 14: Pharaoh's Curse: typický staroegyptský design.

Obrázek 15: Pharaoh's Curse.

4. Pyramania

Třetí hra, s níž se v dnešním článku ve stručnosti seznámíme, se jmenuje Pyramania a vyvinuta byla v roce 1984 pro domácí osmibitové mikropočítače ZX Spectrum. Pyramania se v mnoha ohledech podobná dalším slavným hrám Manic Miner (popsána předminule) a jeho nástupci Jet Set Willy. Týká se to jak některých použitých grafických prvků (panáčci představující zbývající životy), tak i způsobu ovládání postavičky i chování nepřátel. Většina protivníků se totiž pohybuje po předem nastavené trajektorii a zcela ignoruje chování hráče, což je pravý opak předchozí hry Pharaoh's Curse). Celý herní svět Pyramania je skutečně tvořen pyramidou rozdělenou do několika místností, ostatně mapa pyramidy je stále zobrazena v dolní části obrazovky společně s vyznačenou místností, v níž se hráč právě nachází. Na závěr si ještě uveďme, proč je na screenshotech zobrazena pouze první místnost: autor článku neměl dostatek trpělivosti pro její dohrání :-) V případě zájmu se lze podívat na video vytvořené mnohem trpělivějším hráčem, který alespoň částečně prošel čtyřmi místnostmi.

Obrázek 16: Pyramania pro ZX Spectrum: loading screen.

Obrázek 17: Pyramania pro ZX Spectrum: úvodní obrazovka se zobrazeným vchodem do pyramidy.

Obrázek 18: Pyramania pro ZX Spectrum: první obtížnost (místnost).

Obrázek 19: Pro porovnání podobně koncipované plošinovky: hra Manic Miner.

5. Montezuma's Revenge

Dalším titulem, o němž se nelze nezmínit a v němž je herní svět reprezentován pyramidou, je hra nazvaná Montezuma's Revenge, jejíž varianta naprogramovaná pro osmibitové počítače Atari je mým osobním favoritem (a možná nejlepší hrou pro tyto počítače vůbec, alespoň pokud porovnáme poměr hratelnost/velikost paměťového modulu). Jedná se vlastně o klasickou plošinovku, v níž se hráč pohybuje v aztécké pyramidě s devíti patry a 99 místnostmi (stá místnost je současně i úvodní obrazovkou hry). Do pyramidy se vstupuje shora, východ do dalších obtížností se nachází v místnosti o devět pater níže.

Obrázek 20: Hra Montezuma's Revenge ve verzi pro osmibitovou herní konzoli Atari 2600.

Úkolem hráče je najít místnost s pokladem a přeskočit do další úrovně, kde se již nepatrně změní umístění některých stěn a dveří, takže se nejedná o stálé opakování stejného schématu. Navíc se v každé nové obtížnosti vždy jedno nižší patro zatmí, takže hráč buď musí najít louč nebo se pohybovat po paměti (což není až tak složité, i když samozřejmě existuje i návod, zde konkrétně pro SMS).).

Obrázek 21: Hra Montezuma's Revenge ve verzi pro osmibitovou herní konzoli Atari 2600.

Tato hra byla portována i pro herní konzoli Atari 2600, na níž sice není graficky tak propracovaná jako varianta pro plnohodnotné osmibitové domácí počítače, nicméně se stále jedná o dobře hratelný titul, v němž můžeme najít množství protivníků – skákající lebky, pavouky, draky atd.

Obrázek 22: Montezuma's Revenge a.k.a. Preliminary Monty pro osmibitové počítače Atari 800/130.

Další známá konverze hry Montezuma's Revenge, která byla určena pro herní konzoli Sega Master System, je po grafické stránce jedna z nejlepších, pokud samozřejmě zůstaneme u osmibitových domácích počítačů a osmibitových herních konzolí (srovnání se šestnáctibitovými a 32bitovými systémy by nebylo férové). Dokonce se dá říci, že právě tento typ skákaček se na SMS implementuje velmi snadno, protože není zapotřebí programovat horizontální a vertikální scrolling, jednotlivé místnosti i předměty v nich je možné přímo skládat z jednotlivých „dlaždic“ (tiles) a animace se provádí pouhou záměnou dlaždic, tj. přepisem jednoho či dvou bajtů v obrazové paměti.

Obrázek 23: Úvodní obrazovka hry Montezuma's Revenge ve variantě pro herní konzoli Sega Master System.

Obrázek 24: Start nové hry.

Obrázek 25: Druhé patro pyramidy (počítáno od její špičky).

Obrázek 26: Druhé patro pyramidy (počítáno od její špičky).

Poznámka: existují i mapy celé pyramidy získané složením screenshotů jednotlivých místností. Na následujících dvou adresách jsou mapy určené přímo pro SMS: [1], [2]. Mapy této hry pro osmibitové počítače Atari a Commodore C64 lze vidět na dalším obrázku: http://symlink.dk/nostalgi­a/c64/montezuma/poster.png

6. Montezuma's Revenge 48k

Pro osmibitové domácí mikropočítače Atari existuje jak oficiální varianta této hry distribuovaná na paměťových modulech o kapacitě 16kB (můžeme se setkat s alternativním názvem Preliminary Monty, což je titulek, který se objevuje v krátkém okamžiku inicializace hry), tak i oficiálně nikdy nevydaná varianta obsahující vylepšenou grafiku i samotného Montezumu – tato hra však nikdy nebyla odladěna a osobně se mi ji nepodařilo dohrát. V některých místnostech se totiž zcela rozpadne grafika a i když se hráč těmto místnostem vyhne a dostane se k samotnému Montezumovi, nelze ho pravděpodobně nijak zničit, což potvrzují i další zdroje. V této „rozšířené“ variantě se objevují některé nové grafické prvky (animovaná úvodní obrazovka, animované „napochodování“ postavičky na začátek místnosti v případě smrti apod.), nejzajímavější jsou však hořící lana, které v některých místnostech hráče nutí k rychlému rozhodování.

Obrázek 28: Montezuma's Revenge 48k: úvodní animovaná obrazovka.

Obrázek 29: Montezuma's Revenge 48k: místnost, v níž pomalu uhořívají lana.

Obrázek 30: Montezuma's Revenge 48k: jedna z mnoha chyb v tomto prototypu – rotující lebka v horní části obrazovky.

7. Abu Simbel Profanation

Perhaps the best Spanish game ever written on the Speccy.

Předposlední hra, s níž se v dnešním článku seznámíme, se jmenuje Abu Simbel Profanation. Tato hra byla v roce 1985 vydána španělskou společností Dinamic Software (a později Gremlin Graphics Software) pro osmibitové mikropočítače ZX Spectrum a Amstrad CPC. Hráčovo alter ego, jehož zde představuje dobrodruh Johnny Jones zakletý v příšerku, se vydává do nitra známého chrámu v Abu Simbelu, který musí celý projít a přitom se nenechat zabít od velkého množství nepřátel. Herní svět je rozdělen do jednotlivých místností, podobně jako tomu je ve většině titulů popsaných výše (s výjimkou hry Fred); mapu herního světa se 44 herními místnostmi (získanou složením všech screenshotů) lze nalézt na adrese http://maps.speccy.cz/map­s/AbuSimbel.png. Abu Simbel Profanation

Obrázek 31: Abu Simbel Profanation – loading screen.

Tato poměrně těžká hra se proslavila především díky velmi pěkně navržené statické grafice jednotlivých místností, propracovanými obrázky (sprity) hráče i jeho protivníků a plynulou animací pohybu. Zajímavé taktéž je, že postavička mohla na různých místech provádět menší či větší skoky.

Obrázek 32: Abu Simbel Profanation – úvodní obrazovka.

Obrázek 33: Abu Simbel Profanation – automaticky přehrávaný přehled místností.

Obrázek 34: Abu Simbel Profanation – automaticky přehrávaný přehled místností.

Obrázek 35: Abu Simbel Profanation – automaticky přehrávaný přehled místností.

Obrázek 36: Abu Simbel Profanation – vstup do chrámu (první místnost).

8. Pyramid

Pro zajímavost si dnes (jen velmi stručně) představíme ještě jednu skákačku, jejíž děj se odehrává v pyramidě, konkrétně v samotné Cheopsově pyramidě. Hra má jednoduchý název Pyramid a pochází z roku 1993, takže je přibližně o deset let mladší, než všechny ostatní dnes popisované hry. Nicméně cílová platforma je podobná – osmibitové domácí mikropočítače Atari, které sice již byly v roce 1993 morálně zastaralé, nicméně především v bývalém východním bloku stále velmi populární (navíc v devadesátých letech vyrostla nová generace herních vývojářů, opět většinou z východního bloku). Po grafické i herní stránce je Pyramid směsicí Abu Simbelu a hry Montezuma's Revenge, ovládání postavičky zde však musí být přesnější, především při vstupu na žebříky. Hráč navíc při kontaktu s pastí či protivníkem přímo neztrácí život, ale „jen“ energii, takže je hra v mnoha ohledech jednodušší, než například Abu Simbel či Pyramania.

Obrázek 37: Pyramid – loading screen.

Obrázek 38: Pyramid – úvodní obrazovka.

Obrázek 39: Pyramid – začátek hry.

Obrázek 40: Pyramid – průběh hry.

Obrázek 41: Pyramid – průběh hry.

9. Odkazy na Internetu

 1. Pyramid
  http://www.mobygames.com/ga­me/pyramid___
 2. Abu Simbel Profanation (ZX Spectrum)
  http://www.mobygames.com/game/zx-spectrum/abu-simbel-profanation
 3. Abu Simbel Profanation (remake)
  http://retrospec.sgn.net/u­sers/ignacio/abui.htm
 4. Modern games are too easy? Try Abu Simbel!
  http://www.mobygames.com/game/zx-spectrum/abu-simbel-profanation/reviews/reviewerId,186443/
 5. The Pharaoh's Curse
  http://www.mobygames.com/game/pharaohs-curse
 6. Beer Belly Burt in Brew Biz
  http://vgf0001.blogspot.cz/2011/05/a­tari-emulator-beer-belly-burt-in-brew.html
 7. Beer Belly Burt in Brew Biz
  http://www.mobygames.com/game/beer-belly-burts-brew-biz
 8. Cohen's Towers (video na Youtube)
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=NzqehOhL6A8
 9. Cohen's Towers (pro C64)
  http://www.lemon64.com/?ma­inurl=http://www.lemon64.com/ga­mes/details.php?ID=514
 10. Cohen's Towers
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=1628
 11. Ghosh Chaser
  http://www.lemon64.com/?ma­inurl=http://www.lemon64.com/ga­mes/details.php?ID=1045
 12. Ghost Chaser
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=1983
 13. Beer Belly Burt in Brew Biz
  http://www.lemon64.com/?ma­inurl=http://www.lemon64.com/ga­mes/details.php?ID=3693
 14. Beer Belly Burt in Brew Biz
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=1474
 15. Ollie's Follies
  http://www.lemon64.com/?ma­inurl=http://www.lemon64.com/ga­mes/details.php?ID=1827
 16. Ollie's Follies
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2557
 17. Scooter
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=3035
 18. Jet Set Willy
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2122
 19. Jet Set Willy 2007
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=5676
 20. Chuckie Egg
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=1621
 21. Space Panic
  http://www.arcade-history.com/?n=space-panic&page=detail&id=2551
 22. Apple Panic (Moby Games)
  http://www.mobygames.com/game/apple-panic
 23. Apple Panic (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Apple_Panic
 24. Miner 2049er (Moby Games)
  http://www.mobygames.com/game/miner-2049er
 25. Miner 2049er (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Miner_2049er
 26. Dynablaster pro Amigu
  http://www.lemonamiga.com/ga­mes/details.php?id=358
 27. Dynablaster
  http://www.bestoldgames.net/eng/old-games/dyna-blaster.php
 28. Bomberman: Strategy Wiki
  http://strategywiki.org/wi­ki/Bomberman
 29. Bomberman II: Wikipedia
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Bomberman_II
 30. Bomberman games
  http://www.mobygames.com/game-group/bomberman-games
 31. Bomberman series
  https://www.dmoz.org/Games/Vi­deo_Games/Action/B/Bomber­man_Series
 32. Bomberman: Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Bomberman
 33. Bomberman II: Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Bomberman_II
 34. Dynablaster (Amiga)
  http://amr.abime.net/review_49428
 35. Bomberman: World of Spectrum
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0000625
 36. Gauntlet: Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Gauntlet_(1985_video_ga­me)
 37. Dandy
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Dandy_(video_game)
 38. Boulder Dash
  http://www.firststarsoftwa­re.com/boulderdash.htm
 39. Arno's Boulder Dash Fansite
  http://www.boulder-dash.nl/
 40. Sabre Wulf
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Sabre_Wulf
 41. Starquake
  http://www.mobygames.com/ga­me/starquake
 42. Map of Starquake
  http://maps.speccy.cz/map­.php?id=Starquake
 43. Berzerk, Frenzy a podobné hry
  http://www.hardcoregaming101­.net/berzerkfrenzy/berzer­kfrenzy.htm
 44. Frenzy (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0004193
 45. Hungry Horace (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0002390
 46. Berzerk Variants
  http://www.mobygames.com/game-group/berzerk-variants/
 47. Cavelord (Wikipedia):
  http://en.wikipedia.org/wiki/Cavelord
 48. K-Razy Shoot Out
  http://www.atarimania.com/game-atari-400–800-xl-xe-k-razy-shoot-out_6759.html
 49. K-Razy Shoot Out (fandal.cz)
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2166
 50. K-Razy Antiks (fandal.cz)
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2178
 51. Twomaze (Frank Ostrowski)
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=3254
 52. Shamus (fandal.cz)
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2987
 53. Nibbler
  http://a8.fandal.cz/detail­.php?files_id=2496
 54. The History of Mazes and Labyrinths
  http://amazeingart.com/maze-faqs/ancient-mazes.html
 55. Video Game History Wiki: Maze Games
  http://videogamehistory.wi­kia.com/wiki/Category:Maze_Ga­mes
 56. List of maze video games
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/List_of_maze_video_games
 57. Classics and Clones: Retro-gaming on the iPhone: The Early 70s
  http://nodpad.com/2010/01/04/classic-and-clones-retro-gaming-on-the-iphone-the-early-70s/
 58. Maze War
  http://www.giantbomb.com/maze-war/3030–23137/
 59. Maze War (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Maze_war
 60. Atari 2600 Video Game Critic
  http://videogamecritic.com/2600.htm
 61. The Video Game Critic's Atari 2600 Reviews A
  http://videogamecritic.net/2600aa.htm
 62. Classic gaming: Atari 2600 – Bezerk
  http://classicgaming.games­py.com/View.php?view=Game­Museum.Detail&id=13
 63. Top 10 Best-Selling Atari 2600 Games
  http://retro.ign.com/arti­cles/903/903024p1.html
 64. Top 100 Games Hits (past week) Atari 2600 VCS
  http://www.atarimania.com/top-atari-atari-2600-vcs-_G2_7.html
 65. Visitor Top 25 Total Downloads
  http://www.atarimania.com/pge­mainsoft.awp?type=G&system=2
 66. Atari 2600 FAQ
  http://www.atariage.com/2600/faq/in­dex.html
 67. Atari 2600 Consoles and Clones
  http://www.atariage.com/2600/ar­chives/consoles.html
 68. Atari 2600 Programming (odkazy)
  http://www.atariage.com/2600/pro­gramming/index.html
 69. Design case history: the Atari Video Computer System
  http://www.atariage.com/2600/ar­chives/design_case.html?Sys­temID=2600
 70. Atari 2600 (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Atari_2600
 71. Schémata zapojení Atari 2600 (překresleno)
  http://www.atariage.com/2600/ar­chives/schematics_pal/index­.html
 72. Schémata zapojení Atari 2600 (skeny původních schémat)
  http://www.vintagegamingan­dmore.com/atari-2600-schematics
 73. Adventure for the Atari 2600 Video Game Console by Warren Robinett
  http://www.warrenrobinett­.com/adventure/index.html
 74. Mapa hry Adventure
  http://www.warrenrobinett­.com/adventure/adv-map1.gif
 75. 6+ Nostalgic Emulators For Vintage Video Gaming Enthusiasts (1972–1980)
  http://www.makeuseof.com/tag/6-nostalgic-emulators-vintage-video-gaming-enthusiasts-19721980/
 76. History of video game consoles (second generation): Wikipedia
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/History_of_video_game_con­soles_(second_generation)

Byl pro vás článek přínosný?