Hlavní navigace

Historie vývoje textových editorů: textové procesory s grafickým uživatelským rozhraním (2)

27. 10. 2015
Doba čtení: 20 minut

Sdílet

Na předchozí část seriálu o historii vývoje textových editorů a textových procesorů, v níž jsme se zabývali prvními komerčními textovými procesory s grafickým uživatelským rozhraním pro mikropočítače, navážeme dnešním článkem, který bude věnován dalším tuzemským textovým procesorům, které musely konkurovat procesoru Text602.

Obsah

1. Historie vývoje textových editorů: textové procesory s grafickým uživatelským rozhraním (2)

2. Tuzemské textové procesory po roce 1990

3. Souborový formát Text602

4. Textový procesor PragoText

5. Cyril

6. ESO

7. MAT

8. Editace vzorců v MATu

9. Odkazy na Internetu

1. Historie vývoje textových editorů: textové procesory s grafickým uživatelským rozhraním (2)

V předchozí části seriálu o historii vývoje textových editorů a textových procesorů jsme se zabývali popisem textových procesorů s grafickým uživatelským rozhraním, které vznikly v osmdesátých letech minulého století, konkrétně mezi roky 1984 a 1990. Toto z hlediska vývoje osobních mikropočítačů velmi významné období nebylo v žádném případě vybráno náhodně, protože jak jeho začátek, tak i konec jsou poměrně přesně vymezeny několika událostmi.

Obrázek 1: Jednoduchý textový procesor nazvaný Microsoft Write ve variantě pro osobní mikropočítače Atari ST.

Na začátku se jednalo o uvedení hned tří konkurenčních mikropočítačových architektur na trh: Atari ST, Amiga a Macintosh. Právě na těchto tří cenově dostupných platformách se používaly systémy s plnohodnotným grafickým uživatelským rozhraním, které tak začalo zdárně konkurovat textovému rozhraní používaném v profesionálních textových procesorech i tabulkových procesorech na IBM PC (až na několik výjimek).

&160;

Obrázek 2: Textový procesor Microsoft Word verze 1.0 ve variantě pro Apple Macintosh.

A konec tohoto období je taktéž charakteristický – bylo jím totiž uvedení systému Microsoft Windows 3.0 na trh (předchozí verze Windows není zapotřebí brát příliš vážně, minimálně z pohledu použitelných textových procesorů). Právě příchod Microsoft Windows 3.0 a o dva roky později Windows 3.1, kde se objevila podpora TrueType fontů umožňujících relativně snadnou implementaci WYSIWYG na systémové úrovni, ukázal směr dalšího vývoje platformy „Wintel“ a tím pádem i směřování dalšího rozvoje textových procesorů (se všemi přednostmi a mnoha zápory).

pc75

Obrázek 3: MacWrite aneb jeden z prvních WYSIWYG textových editorů dostupných na osobních mikropočítačích.

2. Tuzemské textové procesory po roce 1990

Zajímavý je taktéž vývoj tuzemských textových editorů a textových procesorů, zejména na začátku devadesátých let minulého století, tj. v situaci, kdy se ještě na platformě IBM PC masivně používaly aplikace pro operační systém DOS. Tuzemský trh s textovými procesory se totiž hned v několika ohledech odlišoval od stavu v USA a západní Evropě; ať již se jednalo o mnohdy zcela nedostatečnou podporu češtiny v zahraničních textových procesorech (s výjimkou WordPerfectu a pozdějších verzí Wordu for DOS), tak i o to, že bez přeloženého manuálu a nápovědy bylo ovládání zahraničních textových procesorů minimálně složité (nyní se bavíme zejména o masovém nasazení počítačů v kancelářích a úřadech, kde byla znalost světového jazyka na začátku devadesátých let spíše výjimečná). Není tedy divu, že se v tuzemsku objevily „lokální“ aplikace perfektně zvládající problematiku „nabodeníček“ i lokální specifika (jednopísmenné předložky atd.), které byly mnohem populárnější, než textové procesory pocházející ze zahraničí.

Obrázek 4: Další typická aplikace z osmdesátých let minulého století: 1st Word Plus. Grafické uživatelské rozhraní tohoto programu využívalo možnosti nadstavby GEM nad TOSem.

O nejpopulárnějším tuzemském textovém procesoru používaném v tomto období jsme se již zmínili minule. Jednalo se o aplikaci Text602, v níž se díky použití grafického režimu podařilo kompletně vyřešit problém s nabodeníčky a kromě toho byla v tomto editoru podporována například i azbuka. Jak několik čtenářů správně podotklo v diskusi pod předchozím článkem, byl Text602 populární i díky tomu, že se choval podobně jako (polointeligentní) psací stroj s neproporcionálním písmem. Díky tomu se v Text602 daly v případě nouze tvořit i tabulky („kreslením“ příslušných znaků do dokumentu) či vytvářet složitější formuláře. Dokonce se s určitou dávkou trpělivosti a štěstí (nedostatečná funkce undo) mohla vytvářet dvousloupcová sazba (ideálně za použití zdrojového dokumentu, cílového dokumentu a několika maker).

Obrázek 5: 1st Word Plus – parametry pravítka, kterým se mj. volí i styl odstavce.

3. Souborový formát Text602

Rychlé rozšíření textového procesoru Text602 do škol, úřadů i firem mělo za následek mj. i to, že souborový formát (jedná se o soubory s koncovkou .602, i když mnoho uživatelů používalo i koncovku .TXT) používaný touto aplikací začal být podporován i několika dalšími textovými procesory, dokonce včetně některých verzí české verze Wordu pro Windows. Přibližně deset let tak byl formát Text602 jakýmsi nepsaným standardem, kterým mezi sebou komunikovaly jak úřady, tak i komerční firmy, což vlastně z dnešního pohledu není špatné, protože tyto soubory lze velmi jednoduše zpracovat i dnes (ostatně napsat například konvertor z Text602 do HTML včetně tabulek je otázkou několika desítek minut).

pc84

Obrázek 6: Textový procesor Text602 zobrazený kartou CGA, tj. v rozlišení 640×200 pixelů monochromaticky.

Samotný formát textových dokumentů je poměrně jednoduchý, což například usnadňuje převod starších dokumentů do HTML nebo TeXu (jak bylo zmíněno výše). Vlastní text je zapisován přesně v takovém tvaru a kódování, jak byl zapsán uživatelem. Mezi tento text se vkládají řídicí znaky pro změnu typu písma (například znak s ASCII kódem 02 zapíná a popř. vypíná tučné písmo) a taktéž znak nahrazující konec řádku uvnitř odstavce (tento znak je editorem vytvářen při automatickém formátování odstavce, aby se odlišil od skutečného ENTERu). Kromě řídicích znaků se mohou v souboru nacházet i řádky začínající zavináčem, za nímž je zapsána dvojice znaků následovaná mezerou a případnými parametry. Na těchto řádcích jsou uloženy parametry editace, například délka strany (@PL), pozice tabelačních zarážek (@TB), pravý okraj (@RM). Samotný textový editor ignoruje parametry, které nezná, což mj. znamená, že bylo poměrně snadné formát rozšiřovat, což se stalo minimálně jednou s příchodem verze 3.1, která podporovala – i když dosti diskutabilním způsobem – styly odstavce.

pc84

Obrázek 7: Textový procesor Text602 spuštěný na počítači s monochromatickou grafickou kartou Hercules. Tato kombinace byla v tuzemských podmínkách poměrně častá, zejména před větším rozšířením grafických karet VGA.

Pro zajímavost (a také jako minidávka nostalgie) následuje ukázka začátku textového dokumentu ve formátu Text602, kde jsou nastaveny všechny důležité parametry, podle kterých se dokument formátuje:

@CT 0
@LM 1
@RM 65
@TB -----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T----
@PL 60
@MT 1
@MB 3
@PO 17
@PN 1
@OP
@LH 6
@LH 6

Samotný text může být uložen v kódování bratří Kamenických (zpočátku sice neoficiální, o to však populárnější kódová stránka), PC-Latin 2 (CP852) nebo KOI8-CS, i když se údaj o použitém kódování kupodivu v parametrech dokumentu nikde neobjevuje (což je přitom snadno řešitelný problém).

pc84

Obrázek 8: Nejlepší rozlišení i největší počet barev pro textový editor Text602 nabízela grafická karta VGA – 640×480 pixelů v šestnácti barvách (editor však ve skutečnosti využíval jen podmnožinu této barvové palety).

4. PragoText

V tuzemsku vzniklo i několik textových procesorů využívajících textové režimy nabízené grafickými kartami osobních mikropočítačů IBM PC. Vzhledem k tomu, že toto téma zcela přesně neodpovídá titulku článku :-), bude jejich popis jen velmi stručný. Jedním z těchto editorů je PragoText, který se – podobně jako Text602 – stylizoval do podoby inteligentnějšího psacího stroje. Jedná se tedy o aplikaci tvořící mezistupeň mezi textovými editory (orientovanými na zpracování jednotlivých textových řádků) a plnohodnotnými textovými procesory (v nichž se pracuje s celými odstavci, přičemž konce řádků uvnitř odstavce jsou „měkké“). To mj. znamená, že se odstavce musely po úpravách ručně přeformátovat a editor nepodporoval ani další pokročilejší funkce, jakými jsou tvorba seznamů, rejstříků, obsahu apod.

Obrázek 9: Možnosti změny barvové palety v textovém procesoru Text602 (otevřen je dokument obsahující část dnešního článku).

Mezi zajímavost patří fakt, že v PragoTextu byl implementován i generátor politických proslovů, který je podle všeho po několika úpravách (změna slovníku) používán dodnes :-)

Obrázek 10: Možnosti změny barvové palety v textovém procesoru Text602 (otevřen je dokument obsahující část dnešního článku).

Obrázek 11: Možnosti změny barvové palety v textovém procesoru Text602 (otevřen je dokument obsahující část dnešního článku).

5. Cyril

Zajímavým počinem je textový procesor Cyril, který, podobně jako výše zmíněný PragoText, využívá textové režimy osobních mikropočítačů IBM PC. Ze screenshotu je patrné, že se i v textovém režimu podařilo vytvořit poměrně komfortní uživatelské rozhraní s menu, okny, dialogy a nápovědou (pravděpodobně byla použita knihovna TurboVision společnosti Borland). I tento program (který je některými uživateli používán dodnes!) dokázal pracovat s větším množstvím dokumentů současně, podporoval práci s bloky, přeformátování odstavců, vkládání tabulek vytvořených „ASCII artem“, práci s makry atd.

Obrázek 12: Slovenský textový procesor Cyril (zlobil import textu s nabodeníčky, tak jsem použil jen anglický text).

6. ESO

Dalším tuzemským textovým procesorem využívajícím grafické režimy počítačů IBM PC byla aplikace ESO, později též nabízená pod názvem ESO Plus. Jednalo se o textový procesor, který v sobě sdružoval některé vlastnosti svého největšího rivala Text602 a taktéž v některých oborech populárního zahraničního textového procesoru ChiWriter, jenž se mj. pyšnil na svou dobu velmi dobrou podporou tvorby matematických a chemických vzorců. Sice se nejednalo o žádného vážného konkurenta TeXu, ale alespoň základní podpora pro zápis vzorců s indexy, mocninami, zlomky a odmocninami, se v době teprve se rozvíjející počítačové typografie hodila. Textový procesor ESO taktéž, podobně jako ChiWriter, podporoval vytváření vzorců, což například Text602 neumožňoval, resp. bylo nutné složitější vzorce ručně skládat z běžných znaků, horních a dolních indexů, popř. znaků umístěných na samostatné klávesnici symbolů.

Obrázek 13: Pracovní plocha textového procesoru ESO.

Navíc ESO (Plus) oproti procesoru Text602 podporoval i práci s více fonty současně. Všechny fonty byly bitmapové a každý font byl uložen v samostatném souboru, který se při startu editoru načítal do operační paměti, což zejména na starších počítačích, popř. na počítačích vybavených pouze disketovými jednotkami a nikoli pevným diskem, bylo poměrně zdlouhavé. Zatímco Text602 umožňoval souběžnou práci s maximálně dvěma dokumenty, bylo možné v textovém procesoru ESO otevřít až šest dokumentů současně. Každé okno s dokumentem mělo po pravé straně umístěn sloupec, v němž se pomocí malých ikon zobrazovaly základní informace o stavu textu na daném textovém řádku, podobně jako tomu bylo u zmíněného ChiWriteru.

Obrázek 14: Menu textového procesoru ESO je řešeno pomocí klasických pull-down menu, namísto pop-up menu u Text602 (ve verzi 1.0 až 3.0).

Práce s textem, tj. jeho editace, se podobala způsobu editace v Text602 – ani jeden z těchto textových procesorů nepoužíval ideu „nekonečného řádku“, který by se v průběhu editace automaticky formátoval do odstavce. Namísto toho se při přidání textu na řádek zbytek textu prostě odsunul doprava, při vymazání textu naopak přisunul zprava a odstavec bylo nutné buď ručně nebo poloautomaticky přeformátovat. V tomto ohledu se oba zmíněné tuzemské textové procesory dosti zásadním způsobem odlišovaly jak od Wordu, tak i od WordStaru či WordPerfectu. Procesor ESO nebyl po komerční stránce tak úspěšný jako Text602, i když byl mezi těmito editory poměrně značný cenový rozdíl: ESO za cca 2900 Kčs, Text602 za 3900 Kčs.

Obrázek 15: On-line nápověda k textovému procesoru ESO.

Obrázek 16: Ukázka pseudografických znaků v dokumentu připravovaným v textovém procesoru ESO.

Obrázek 17: Souběžná editace dvou dokumentů.

Obrázek 18: Změna barev pozadí a popředí je praktický shodná se způsobem změny barev v textovém procesoru Text602.

7. MAT

Třetím tuzemským textovým procesorem vybaveným vlastním grafickým uživatelským rozhraním, o němž se v tomto článku zmíníme, je textový procesor MAT. Jedná se o aplikaci, která je, podobně jako výše zmíněné textové procesory Text602 a ESO (Plus), založena na používání neproporcionálních fontů, což je jednodušší jak z implementačního hlediska (snadné přeformátování dokumentu i jeho zobrazení), tak i z důvodu rychlejšího tisku, především na jehličkových tiskárnách.

Obrázek 19: Grafické uživatelské rozhraní MATu bylo (s ohledem na dobu vzniku) doslova „vymazlené“.

Zatímco oba konkurenční textové procesory sice dokázaly pracovat s více textovými dokumenty současně (dvěma u Text602 a šesti u ESA), ale obrazovku bylo možné rozdělit pouze horizontálně, podporoval textový procesor MAT plnohodnotné grafické uživatelské rozhraní s možností umístění každého dokumentu do samostatného okna, jejichž pozice a velikost byla prakticky libovolná. Taktéž mnohdy nepříliš přehledná víceúrovňová menu Text602 a ESA byla u MATu nahrazena několika dialogy. I díky tomu se jedná, společně s Klasikem a InWordem o jeden z mála tuzemských textových procesorů, kde mělo použití myši skutečný smysl (mj. i díky možnosti „vyklikat“ si znaky z druhé znakové sady).

Obrázek 20: Výběr grafického režimu, v němž MAT pracuje.

Textový procesor MAT kromě běžné práce s dokumentem (editace textu, vyhledávání textu, přenos či kopie bloků) taktéž obsahoval možnost automaticky generovat obsah a rejstřík, popř. přečíslovat kapitoly, takže bylo možné relativně jednoduše pracovat i s rozsáhlejšími strukturovanými dokumenty (dokonce byla možná kontrola výskytu vdov a sirotků). Text v odstavci sice nebyl chápán jako „nekonečný řádek“, ovšem na rychlejších počítačích bylo možné nastavit automatické přeformátování celého odstavce při změně pozice kurzoru (rychlejším počítačem je zde myšleno alespoň PC AT 16 MHz s 1MB RAM :-).

Obrázek 21: Editace dokumentu. Ve spodní části pracovní plochy jsou zobrazeny znaky umístěné v základní a rozšířené znakové sadě. Tyto znaky se daly do dokumentu „naklikat“ pomocí myši, tj. jedná se o obdobu „Mapy znaků“.

Podobně jako u mnoha dalších textových procesorů byla i v MATu podporovaná takzvaná funkce mail merge, tj. postupné doplňování dopředu vyznačených polí v dokumentu údaji získanými z databázového nebo z dalšího textového souboru. Tímto způsobem bylo možné vyřešit tisk obálek, vysvědčení, jednodušších faktur atd. MAT podporoval i vkládání obrázků do dokumentů; sice se muselo jednat o monochromatické bitmapové obrázky navíc uložené ve speciálním formátu, ovšem například pro přidání firemního loga do hlavičky dokumentu či pro vložení grafu byla tato funkce použitelná.

Obrázek 22: Odlišné barevné schéma, import předchozí části tohoto seriálu do MATu a zobrazení statistických informací o dokumentu.

8. Editace vzorců v MATu

Kromě oken s editovanými dokumenty se na pozadí pracovní plochy MATu nacházela i dvojice speciálních oken, která obsahovala základní a rozšířenou znakovou sadu (resp. uživatelský font). Šlo o obdobu mapy znaků známé ze současných operačních systémů, jejíž výhodou bylo snadné vložení libovolného znaku do editovaného dokumentu pomocí myši, aniž by bylo nutné přepínat rozložení znaků na klávesnici a hledat, kde se daný symbol vlastně na klávesnici nachází.

Obrázek 23: Práce se vzorci. Nahoře je zobrazen náhled vzorce, dole text zapsaný uživatelem.

S rozšířenou znakovou sadou částečně souvisí i podpora pro tvorbu vzorců, které byly v MATu skládány právě z neproporcionálních znaků. Pro tvorbu vzorců byl vyhrazen zvláštní formulář, do jehož spodní části se zapsala textová reprezentace vzorce ve formátu, který připomínal jednodušší TeX a následně se v horní části formuláře vzorec vygeneroval. Vzorec se následně vložil do textu jako běžný blok, s nímž bylo možné zacházet stejným způsobem, jako s ostatními bloky (vzorec se vlastně rozpadl na jednotlivé znaky „ASCII artu“). Opět je nutné poznamenat: nejedná se sice o žádný TeX, ale například pro přípravu protokolů do školy byla tato vlastnost MATu takřka nedocenitelná.

Obrázek 24: Složené zlomky nedělají MATu větší problém…

Cloud23

K editoru byl dodáván dokonce i grafický program pro přípravu vlastních fontů. Ty byly bitmapové, což znamenalo, že se v tomto grafickém editoru mohly vytvořit znaky pro obrazovku, devítijehličkovou tiskárnu, 24jehličkovou tiskárnu a většinou i pro tiskárnu laserovou.

Obrázek 25: …stejně jako „vysoké“ závorky.

9. Odkazy na Internetu

 1. MacWrite
  http://web.archive.org/web/20061016011720/htt­p://www.mac512.com/macwri­te.htm
 2. ATARI'S FIRST-RATE „FREEWARE“
  http://www.atarimagazines­.com/v5n2/Freeware.html
 3. GEM 1st Word Plus
  http://www.computinghisto­ry.org.uk/det/9833/GEM-1st-Word-Plus/
 4. 1st Word Plus (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/1st_Word/1st_Word_Plus
 5. Atari ST
  http://en.wikipedia.org/wiki/Atari_st
 6. Atari Museum
  http://www.atarimuseum.com/
 7. Atari ST and TT
  http://www.atarimuseum.com/com­puters/16BITS/a1632bit.html
 8. The ST Computer Line
  http://www.atarimuseum.com/com­puters/16bits/stmenu/ataris­t.htm
 9. Atari MEGA STE
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Atari_MEGA_STE
 10. Blitter
  http://en.wikipedia.org/wiki/Blitter
 11. S Pragotextem je aspoň sranda (Martin Maniš)
  http://www.lege.cz/archiv/man010.htm
 12. Dva MATy aneb recenze jako roláž
  http://www.lege.cz/archiv/man029.htm
 13. Poněkud drahá konverzní utilita
  http://www.lege.cz/archiv/man002.htm
 14. Charles Simonyi
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Charles_Simonyi
 15. Rowland Hanson
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Rowland_Hanson
 16. Robert Metcalfe Twitter
  http://twitter.com/BobMetcalfe
 17. Robert Metcalfe (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Robert_Metcalfe
 18. Microsoft Has Lost Its Way, Part 1
  http://www.oddlytogether.com/pos­t/482689886/microsoft-has-lost-its-way-part-1
 19. We look at the word-processing software's history
  http://www.pcadvisor.co.uk/new­s/index.cfm?newsid=106226
 20. Microsoft Word
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Microsoft_Word
 21. MS Word 5.5 for DOS download
  http://download.microsoft­.com/download/word97win/Wd55_be/97/WIN98/­EN-US/Wd55_ben.exe
 22. Microsoft Word for DOS – Today's Free File
  http://downloadsquad.swit­ched.com/2005/11/25/free-file/
 23. MacWrite (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/MacWrite
 24. Nota Bene
  http://www.notabene.com/
 25. What is xyWrite?
  http://yesss.freeshell.or­g/x/_xywhat.htm
 26. the Xy files
  http://www.salon.com/21st/fe­ature/1998/08/25feature.html/
 27. Xywrite.com
  http://www.xywrite.com/
 28. Whatever became of XyQuest?
  http://yesss.freeshell.org/x/_xyq.htm
 29. W.E.Pete Peterson – Almost Perfect
  http://www.wordplace.com/ap/
 30. Wang 1220
  http://www.wang1200.org/
 31. Wang Laboratories
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wang_Labs
 32. Wang OIS Emulator
  http://www.cass.net/~jdonog­hu/oisemul.html
 33. Data General
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Data_General
 34. Data General Nova
  http://www.knowledgerush.com/kr/en­cyclopedia/Data_General_No­va/
 35. Orem, Utah
  http://en.wikipedia.org/wiki/Orem
 36. Apple II series
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Apple_II_series
 37. Apple III
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Apple_III
 38. Apple museum
  http://applemuseum.bott.org/
 39. Apple II
  http://applemuseum.bott.or­g/sections/computers/aII.html
 40. A Brief History of Word Processing
  http://www.stanford.edu/~bkunde/fb-press/articles/wdprhist.html
 41. XyWrite (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/XyWrite
 42. File manager
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/File_manager
 43. PathMinder
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/PathMinder
 44. Orthodox File Managers
  http://www.softpanorama.or­g/OFM/index.shtml
 45. Hřích mládí: Textový editor PragoText
  http://www.svobodat.com/pra­gotext/index.html
 46. VisiCalc Executable for the IBM PC
  http://www.bricklin.com/his­tory/vcexecutable.htm
 47. Support/peripheral/other chips – 6800 family
  http://www.cpu-world.com/Support/6800.html
 48. Motorola 6845
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Motorola_6845
 49. The 6845 Cathode Ray Tube Controller (CRTC)
  http://www.tinyvga.com/6845
 50. IBM Monochrome Display Adapter
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Monochrome_Display_Adap­ter
 51. Color Graphics Adapter
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Color_Graphics_Adapter
 52. Wikipedia CZ: Sběrnice:
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Sb%C4%9Brnice
 53. Wikipedia EN: Industry Standard Architecture:
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Industry_Standard_Archi­tecture
 54. Microsoft Windows 1.03 and other tools, 1985
  http://www.digibarn.com/co­llections/software/microsof­t/windows10/page01.htm
 55. Windows 1.0 and the Applications of Tomorrow
  http://www.charlespetzold­.com/etc/Windows1/index.html
 56. Visi On (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Visi_On
 57. VisiCorp's VisiOn Graphical User Interface System for IBM and compatible PCs
  http://www.digibarn.com/co­llections/software/VisiOn/in­dex.html
 58. Obrazem: Operační systémy od roku 1981
  http://digitalne.centrum.cz/obrazem-operacni-systemy-od-roku-1981/diskuze/undefined/un­defined/?pid=6150
 59. VisiCorp Visi On
  http://toastytech.com/guis/vi­sion.html
 60. A Guided Tour of Visi On
  http://www.guidebookgalle­ry.org/articles/aguidedtou­rofvision
 61. A Brief History of Computing
  http://trillian.randomstuf­f.org.uk/~stephen/history/8086­.html
 62. Intel 8086
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Intel_8086
 63. Graphical user interface (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Graphical_user_interfa­ce
 64. The Real History of the GUI
  http://articles.sitepoint­.com/article/real-history-gui
 65. History of the graphical user interface
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/History_of_the_graphical_u­ser_interface
 66. Mainframe Museum ‚Where we started‘
  http://www.techsystemsps.com/Mainframe-Museum.htm
 67. IBM Mainframe album
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/ex­hibits/mainframe/mainframe_al­bum.html
 68. Mainframe computer
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Mainframe_computer
 69. IBM mainframe
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/IBM_mainframe
 70. IBM 700/7000 series
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/IBM700/7000_series
 71. IBM System/360
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/IBM_System/360
 72. IBM System/370
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/IBM_System/370
 73. Datamatic 1000 by DATAmatic Corporation (1955)
  http://www.computermuseum­.li/Testpage/Datamatic-1000.html
 74. Wang 1200
  http://www.wang1200.org/
 75. Wang Laboratories
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wang_Labs
 76. Wang OIS Emulator
  http://www.cass.net/~jdonog­hu/oisemul.html
 77. SpeedScript 3.2 for the Commodore 64
  http://www.atarimagazines­.com/compute/gazette/198705-speedscript.html
 78. It may be time to put XyWrite out to pasture
  http://www.startribune.com/bu­siness/57780787.html
 79. WordPerfect
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?WordPerfect
 80. XyPro
  http://yesss.freeshell.or­g/x/_xypro.html
 81. XEDIT na TextEditors.org
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?XEDIT
 82. XEDIT pro Windows (klon)
  http://digilander.libero.it/am­busy/computer.html
 83. XEDIT commands
  http://digilander.libero.it/am­busy/PcXeditHlp.html
 84. XEDIT User's Guide
  http://www-05.ibm.com/e-business/linkweb/publicati­ons/servlet/pbi.wss?SSN=15IT­R0004123323009&PAG=X03&SEL­PBL=SC24–5972–00&REF=DLD#
 85. 3270 Data Stream Programming
  http://www.tommysprinkle.com/mvs/P3270/
 86. IBM 3270
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/IBM_3270
 87. Block-oriented terminal
  https://en.wikipedia.org/wiki/Block-oriented_terminal
 88. Klávesnice 3270
  http://www.seasip.info/Vin­tagePC/ibm_6110344.html
 89. Klávesnice IBM
  http://www.9999hp.net/keyboard/temp/
 90. REXX (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/REXX
 91. Vladimir Zabrodsky REXX Page
  http://dhost.info/zabrodskyvlada/
 92. Rexx tutorials
  http://www.rexxinfo.org/html/rex­xinfo1.html
 93. A Quick Rexx Tutorial
  http://www.informit.com/ar­ticles/article.aspx?p=461086&seq­Num=1
 94. Emacs timeline
  http://www.jwz.org/doc/emacs-timeline.html
 95. EINE (Emacs Wiki)
  http://www.emacswiki.org/emacs/EINE
 96. EINE (Texteditors.org)
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?EINE
 97. ZWEI (Emacs Wiki)
  http://www.emacswiki.org/emacs/ZWEI
 98. ZWEI (Texteditors.org)
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?ZWEI
 99. Zmacs (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Zmacs
 100. Zmacs (Texteditors.org)
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?Zmacs
 101. TecoEmacs (Emacs Wiki)
  http://www.emacswiki.org/e­macs/TecoEmacs
 102. Micro Emacs
  http://www.emacswiki.org/e­macs/MicroEmacs
 103. Micro Emacs (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/MicroEMACS
 104. EmacsHistory
  http://www.emacswiki.org/e­macs/EmacsHistory
 105. Seznam editorů s ovládáním podobným Emacsu či kompatibilních s příkazy Emacsu
  http://www.finseth.com/emacs.html
 106. George R. R. Martin writes with a DOS word processor
  http://www.cnet.com/news/george-r-r-martin-writes-with-a-dos-word-processor/#!
 107. Apple Writer
  http://apple2history.org/his­tory/ah18/#08
 108. COMPUTER PROGRAMMING by Paul Lutus
  http://www.atariarchives.or­g/deli/cottage_computer_pro­gramming.php
 109. Verze textového editoru D-Text
  http://wiki.oldcomp.cz/in­dex.php?title=Verze_texto­vého_editoru_D-Text
 110. The Writer (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0008989
 111. Tasword Two (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0008856
 112. SpeedScript source code
  http://www.atariarchives.or­g/speedscript/ch3.php
 113. SpeedScript 3.0: All Machine Language Word Processor For the Atari
  http://www.atariarchives.or­g/speedscript/ch1.php
 114. Čapek verze 3.1 (oskenovaný návod)
  http://www.atari8.cz/calp/da­ta/misc_cap/index.php
 115. Čížek V.3 (oskenovaný návod)
  http://www.atari8.cz/calp/da­ta/br_man_ciz/
 116. Editor O26 (příkazy)
  http://www.museumwaalsdor­p.nl/computer/comp789_o26­.html
 117. Editor O26 (stránka na texteditors.org)
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?O26
 118. Editor O26 (text editor, Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/O26_%28text_editor%29
 119. Textové editory pro mainframy
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?MainframeEditorFamily
 120. IDA
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?IDA_Editor
 121. qed
  http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?Qed
 122. qed (description)
  http://www.qef.com/html/to­olsdesc.html#qed
 123. Text editor (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Text_editor
 124. Line editor (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Line_editor
 125. The Vi Editor and its clones and programs with a vi like interface
  http://www.guckes.net/vi/
 126. www.vim.org: obsahuje verze Vimu i pro Amigu
  http://www.vim.org/
 127. Články o Vimu na Root.cz:
  http://www.root.cz/n/vim/clanky/
 128. Vim sedm – první část
  http://www.root.cz/clanky/vim-sedm-prvni-cast/
 129. vim2elvis (1.část)
  http://www.root.cz/clanky/vim2elvis-1/
 130. vim2elvis (2.část)
  http://www.root.cz/clanky/vim2elvis-2/
 131. History of the Text Editor
  http://vanstee.me/history-of-the-text-editor.html
 132. Interview with Bill Joy
  http://web.cecs.pdx.edu/~kir­kenda/joy84.html
 133. Hex Editors for Lin/unix
  http://blog.sourcepole.com/2006/09/07/hex-editors/
 134. bvi Home Page
  http://bvi.sourceforge.net/
 135. bvi (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Bvi
 136. vim (man page)
  http://www.linux-tutorial.info/modules.php?na­me=ManPage&sec=1&manpage=vim
 137. An incomplete history of the QED Text Editor
  http://ned.rubyforge.org/doc/qed.html
 138. QED Text Editor
  http://ned.rubyforge.org/doc/qed­man.html

Autor článku

Pavel Tišnovský vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje ve společnosti Red Hat, kde vyvíjí nástroje pro OpenShift.io.