Hlavní navigace

ISP Admin aneb vše pod kontrolou

30. 1. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Každý poskytovatel internetových služeb dříve či později dospěje do stádia, kdy přes přibývající počet klientů, zaměstnanců a zakázek začíná ztrácet přehled o připojených klientech, stavu sítě, výpadcích technologie, připravovaných instalacích atd. V tomto bodě stojí ISP provider před rozhodnutím, kterým směrem se dále ubírat.
  • Jste poskytovatelem internetových služeb?
  • Vynakládáte zbytečný čas na administrativní činnost, evidenci klientů, dohled sítě a plánování práce?
  • Ztrácíte přehled o seznamu, smlouvách a platbách svých klientů?

Každý poskytovatel internetových služeb dříve či později dospěje do stádia, kdy přes přibývající počet klientů, zaměstnanců a zakázek začíná ztrácet přehled o připojených klientech, stavu sítě, výpadcích technologie, připravovaných instalacích atd.… V tomto bodě stojí ISP provider před rozhodnutím, kterým směrem se dále ubírat, protože bez kvalitního administračního a monitorovacího systému se při další expanzi neobejde.

Existuje několik řešení. Pravděpodobně zůstávají ve výběru dvě.

Vývoj vlastního systému, který je poměrně nákladný a vyžaduje mnoho zkušeností a investovaného času do vývoje, nebo pořízení hotové aplikace. První varianta nabízí výhodu, „ušití“ systému „na míru“ za cenu velkého množství vynaloženého času, financí a neustále údržby. V konečném důsledku se systém stává nákladným a závislým na programátorech, kteří pracují na údržbě, vývoji a jako jediní vědí „jak vše vlastně funguje“.

Druhá varianta předpokládá nákup již hotového a plně funkčního systému se zaručenou technickou podporou a garancí dalšího rozvoje systému podle požadavků ISP providerů. Systém ISP admin splňuje výše uvedená kritéria a nemá v ČR obdoby svým rozsahem, variabilitou a podporou hardwarových prostředků.

Co je ISP admin ?

ISP admin je komplexní řešení pro ISP providery, které pokrývá oblasti jako evidenci a monitorování klientů, technické nastavení připojovaných klientů na routrech ( QOS, firewall ), monitorování sítě, plánování práce techniků, kompletní fakturaci s možností exportu například do účetního systému. Efektivní systém monitorování sítě a hlášení výpadků snižuje dobu nutnou k odhalení a vyřešení problému.

Systém podporuje správu klientů připojených technologií WIFI, FTTB, LAN a CATV.

V současné době je již ISP admin nasazen u více než třiceti providerů v ČR, Slovensku a na Ukrajině. Uživatelské rozhraní je lokalizováno v pěti jazycích a plánuje se plná lokalizace celého systému.

Základní moduly systému a jejich charakteristika

Administrace a správa uživatelů – vedení osobních údajů všech klientů a jejich kontaktních osob, aktivních služeb, IP telefonů, servisních zásahů, fotodokumentace, použitých materiálů, uzavřených smluv, historie odeslaných mailů

Administrace a správa routerů – monitoring a konfigurace všech routerů, headendů, AP, switchů a ostatních zařízení. Routery jsou rozděleny podle lokalit. Tím je možné celou síť rozdělit do logických celků. Pomocí GPS souřadnic (propojených na mapy.cz) lze pak usnadnit orientaci technikům. Systém podporuje v současné době routery Linux a Mikrotik. Veškeré změny a nastavení provedené přes www rozhraní se automaticky promítají i do routerů.

Monitorovací systém Nagios – optimální a spolehlivý výkon serverů nekončí jejich instalací a konfigurací. Provoz serverů a dalších prvků sítě je třeba neustále sledovat a jejich výkon optimalizovat. Z tohoto důvodu byl do systému ISP admin integrován monitorovací a vizualizační systém Nagios, který automaticky monitoruje jednotlivá zařízení sítě. Nagios také sleduje služby, které na nich běží. Díky tomuto systému je možné velice rychle reagovat na případné problémy sítě, které jsou oznamovány správcům formou emailu nebo SMS.

Statistiky provozu serveru, klientů, routerů, modemů a zařízení – zde se zobrazuji informace o vytížení serveru, přenesených datech klientů, přihlašování administrátorů, přidělování MAC adres klientů, telefonů, IP TV, využití IP rozsahů …

Plánování práce techniků – přehledné organizování úkolů a evidence vzniklých problémů pro servisní techniky. U každého klienta je možné evidovat nahlášené poruchy, přiřadit technika, který tuto poruchu řeší, nastavit prioritu úkolu. Po vyřešení poruchy je zobrazeno řešení v kartě klienta i s historií všech nahlášených poruch. Každý technik má možnost vytisknout si svůj denní plán s přesným časovým rozvrhem, podle kterého může pracovat a má přehled o naplánovaných akcích. Modul plánování je dále navázán na fakturaci.

Fakturace – kompletně řeší veškeré finanční náležitosti spojené s poskytováním internetového připojení a ostatních služeb. Nabízí generování faktur, tisk faktur, hromadné odesílání faktur na uživatelské e-maily, přehledy, platby, evidence neplatičů, upomínky, storno faktur, příjem plateb v hotovosti, importování výpisu z banky, automatické spárování plateb, automatické pozastavení dlužníků a exporty do ekonomického systému POHODA

Uživatelské rozhraní – přehledné uživatelské rozhraní nabízí klientům zobrazení, grafů přenosů, přenesených dat, zobrazení fakturace a evidovaných úhrad.

Na adrese demo.ispadmin.cz je možné shlédnout a vyzkoušet plně funkční demo systému ISP admin.

Kontakt

NET service CZ
info@ispadmin.cz
www.ispadmin.cz

Autor článku