Hlavní navigace

Kombinace možností ggplot2 a Pythonu: knihovna Plotnine

12. 11. 2020
Doba čtení: 29 minut

Sdílet

Knihovna ggplot2 určená pro použití v programovacím jazyku R se stala velmi populární a mnoho uživatelů k R přivedla. Podobný koncept, grammar of graphics, lze však použít i v jiných jazycích, například v Pythonu.

Obsah

1. Kombinace možností ggplot2 a Pythonu: knihovna Plotnine

2. Instalace knihovny Plotnine

3. Testovací data poskytovaná knihovnou Plotnine

4. Konstrukce grafu

5. Vykreslení grafu na obrazovku, uložení grafu do souboru

6. Forma zápisu složitějších grafů

7. Další dostupná testovací data – mtcars

8. Použití třetího datového sloupce v korelačním diagramu

9. Rozdělení grafu na menší grafy na základě třetí či čtvrté hodnoty

10. Sloupcové diagramy

11. Histogramy

12. Graf pro větší množství sloupců v datovém rámci

13. Aproximace zobrazovaných křivkou

14. Lineární regrese

15. Kombinace Pythonu, Jupyter Notebooku a knihovny plotnine

16. Načtení testovací datové sady

17. Vykreslení grafů do plochy diáře

18. Repositář s demonstračními příklady

19. Odkazy na Internetu

1. Kombinace možností ggplot2 a Pythonu: knihovna Plotnine

V předchozích dvou částech [1] [2] seriálu o programovacím jazyce R jsme si řekni základní informace o knihovně nazvané ggplot2. Tato knihovna slouží k tvorbě různých typů grafů, které se postupně skládají z několika objektů s využitím takzvané „grammar of graphics“. A právě díky tomu je knihovna ggplot2 velmi oblíbená a mnozí uživatelé přechází na jazyk R právě kvůli existenci této knihovny (i když jazyk R nabízí i mnoho dalších důležitých technologií).

Obrázek 1: Princip konstrukce grafů s využitím grammar of graphics.
Autor: Javier Luraschi, https://github.com/javierluraschi

Koncepty, na nichž je knihovna ggplot2 postavena, je však možné využít i v dalších programovacích jazycích. Velmi dobrým příkladem může být programovací jazyk Python, pro který vznikla podobně koncipovaná knihovna nazvaná plotnine. Tu lze do určité míry kombinovat s knihovnou Matplotlib. Kombinace Pythonu a nad ním postavených knihoven společně s plotnine může být velmi užitečná; proto se touto knihovnou budeme zabývat v dnešním článku (další články již opět budou věnovány programovacímu jazyku R). Navíc je nutné již na začátek poznamenat, že plotnine není solitérem v ekosystému Pythonu. Naopak, používá například Pandas pro datové rámce atd., takže integrace do stávajících systémů může být relativně snadná.

Obrázek 2: Mapování hodnot na vizuální vlastnosti (barva …).
Autor: Javier Luraschi, https://github.com/javierluraschi

2. Instalace knihovny Plotnine

Začněme nejdůležitější věcí – jak vlastně knihovnu Plotnine nainstalovat. Tato knihovna je dostupná na PyPi, takže její instalace je ve skutečnosti velmi snadná, protože si vystačíme s nástrojem pip/pip3 a popřípadě s virtuálním prostředím Pythonu (pokud ho ve svých projektech používáte). Instalaci lze provést pouze pro aktuálně přihlášeného uživatele s využitím přepínače –user:

$ pip install --user plotnine

Na systémech s instalací Pythonu 2 a současně i Pythonu 3 se ještě může specifikovat verze Pythonu použitím nástroje pip3:

$ pip3 install --user plotnine

Povšimněte si, že se při instalaci mj. nainstalují či upgradují i knihovny Matplotlib a Pandas, na kterých plotnine závisí:

Collecting plotnine
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/a9/37/d8b7ca612ce3d16fe542ebb276238befc2b0b0ba97c31c7c839333c7e33f/blob/master/plotnine-0.7.1-py3-none-any.whl (4.4MB)
Collecting statsmodels>=0.11.1 (from plotnine)
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/be/4c/9e2435ca6645d6bafa2b51bb11f0a365b28934a2ffe9d6e339d67130926d/statsmodels-0.12.1-cp36-cp36m-manylinux1_x86_64.whl (9.5MB)
Collecting matplotlib>=3.1.1 (from plotnine)
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/cd/d6/8c4dfb23151d5a494c66ebbfdb5c8c433b44ec07fae52da5939fcda0943f/matplotlib-3.3.2-cp36-cp36m-manylinux1_x86_64.whl (11.6MB)
Collecting scipy>=1.2.0 (from plotnine)
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/c8/89/63171228d5ced148f5ced50305c89e8576ffc695a90b58fe5bb602b910c2/scipy-1.5.4-cp36-cp36m-manylinux1_x86_64.whl (25.9MB)
Collecting descartes>=1.1.0 (from plotnine)
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/e5/b6/1ed2eb03989ae574584664985367ba70cd9cf8b32ee8cad0e8aaeac819f3/descartes-1.1.0-py3-none-any.whl
Collecting pandas>=1.1.0 (from plotnine)
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/4d/51/bafcff417cd857bc6684336320863b5e5af280530213ef8f534b6042cfe6/pandas-1.1.4-cp36-cp36m-manylinux1_x86_64.whl (9.5MB)
Collecting numpy>=1.16.0 (from plotnine)
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/a6/fc/36e52d0ae2aa502b211f1bcd2fdeec72d343d58224eabcdddc1bcb052db1/numpy-1.19.4-cp36-cp36m-manylinux1_x86_64.whl (13.4MB)
Collecting patsy>=0.5.1 (from plotnine)
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/ea/0c/5f61f1a3d4385d6bf83b83ea495068857ff8dfb89e74824c6e9eb63286d8/patsy-0.5.1-py2.py3-none-any.whl (231kB)
Collecting mizani>=0.7.1 (from plotnine)
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/ef/02/2b0627d451734afc7c30be4a0f3b8ffb9499c00cb68b44e80dda22d1dc84/mizani-0.7.2-py3-none-any.whl (62kB)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.1 in ./.local/lib/python3.6/site-packages (from matplotlib>=3.1.1->plotnine)
Collecting certifi>=2020.06.20 (from matplotlib>=3.1.1->plotnine)
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/c1/6f/3d85f0850962279a7e4c622695d7b3171e95ac65308a57d3b29738b27149/certifi-2020.11.8-py2.py3-none-any.whl (155kB)
Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in ./.local/lib/python3.6/site-packages (from matplotlib>=3.1.1->plotnine)
Collecting pillow>=6.2.0 (from matplotlib>=3.1.1->plotnine)
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/5f/19/d4c25111d36163698396f93c363114cf1cddbacb24744f6612f25b6aa3d0/Pillow-8.0.1-cp36-cp36m-manylinux1_x86_64.whl (2.2MB)
Requirement already satisfied: pyparsing!=2.0.4,!=2.1.2,!=2.1.6,>=2.0.3 in /usr/lib/python3.6/site-packages (from matplotlib>=3.1.1->plotnine)
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.0.1 in ./.local/lib/python3.6/site-packages (from matplotlib>=3.1.1->plotnine)
Requirement already satisfied: pytz>=2017.2 in /usr/lib/python3.6/site-packages (from pandas>=1.1.0->plotnine)
Requirement already satisfied: six in ./.local/lib/python3.6/site-packages (from patsy>=0.5.1->plotnine)
Collecting palettable (from mizani>=0.7.1->plotnine)
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/ca/46/5198aa24e61bb7eef28d06cb69e56bfa1942f4b6807d95a0b5ce361fe09b/palettable-3.3.0-py2.py3-none-any.whl (111kB)
Requirement already satisfied: setuptools in /usr/lib/python3.6/site-packages (from kiwisolver>=1.0.1->matplotlib>=3.1.1->plotnine)
Installing collected packages: numpy, patsy, scipy, pandas, statsmodels, certifi, pillow, matplotlib, descartes, palettable, mizani, plotnine
 Found existing installation: numpy 1.14.2
  Uninstalling numpy-1.14.2:
   Successfully uninstalled numpy-1.14.2
 Found existing installation: matplotlib 2.2.2
  Uninstalling matplotlib-2.2.2:
   Successfully uninstalled matplotlib-2.2.2
Successfully installed certifi-2020.11.8 descartes-1.1.0 matplotlib-3.3.2 mizani-0.7.2 numpy-1.19.4 palettable-3.3.0 pandas-1.1.4 patsy-0.5.1 pillow-8.0.1 plotnine-0.7.1 scipy-1.5.4 statsmodels-0.12.1

Obrázek 3: Ukázka možností grafického výstupu jazyka R.

3. Testovací data poskytovaná knihovnou Plotnine

Při ukázkách některých možností nabízených jazykem R jsme používali testovací data, která jsou součástí standardních balíčků. Podobnými daty disponuje i knihovna Plotnine, což je výhodné, minimálně při pokusech s tvorbou grafů. První grafy budeme vytvářet s využitím datového souboru nazvaného economics, který se importuje z balíčku plotnine.data:

from plotnine.data import economics
 
print(economics)

Výsledkem předchozího triviálního skriptu by měl být tento výstup:

     date   pce   pop psavert uempmed unemploy
0  1967-07-01  507.4 198712   12.5   4.5   2944
1  1967-08-01  510.5 198911   12.5   4.7   2945
2  1967-09-01  516.3 199113   11.7   4.6   2958
3  1967-10-01  512.9 199311   12.5   4.9   3143
4  1967-11-01  518.1 199498   12.5   4.7   3066
..     ...   ...   ...   ...   ...    ...
569 2014-12-01 12122.0 320201   5.0   12.6   8688
570 2015-01-01 12080.8 320367   5.5   13.4   8979
571 2015-02-01 12095.9 320534   5.7   13.1   8705
572 2015-03-01 12161.5 320707   5.2   12.2   8575
573 2015-04-01 12158.9 320887   5.6   11.7   8549
 
[574 rows x 6 columns]

Vidíme, že datový soubor obsahuje celkem 574 záznamů. Z nich si můžeme zobrazit pouze určitou část, a to s využitím metody head:

from plotnine.data import economics
 
print(economics.head())

S výsledkem:

    date  pce   pop psavert uempmed unemploy
0 1967-07-01 507.4 198712   12.5   4.5   2944
1 1967-08-01 510.5 198911   12.5   4.7   2945
2 1967-09-01 516.3 199113   11.7   4.6   2958
3 1967-10-01 512.9 199311   12.5   4.9   3143
4 1967-11-01 518.1 199498   12.5   4.7   3066

Popř. lze specifikovat počet zobrazených záznamů:

from plotnine.data import economics
 
print(economics.head(20))

Tentokrát se podle požadavku zobrazí dvacet záznamů:

     date  pce   pop psavert uempmed unemploy
0 1967-07-01 507.4 198712   12.5   4.5   2944
1 1967-08-01 510.5 198911   12.5   4.7   2945
2 1967-09-01 516.3 199113   11.7   4.6   2958
3 1967-10-01 512.9 199311   12.5   4.9   3143
4 1967-11-01 518.1 199498   12.5   4.7   3066
5 1967-12-01 525.8 199657   12.1   4.8   3018
6 1968-01-01 531.5 199808   11.7   5.1   2878
7 1968-02-01 534.2 199920   12.2   4.5   3001
8 1968-03-01 544.9 200056   11.6   4.1   2877
9 1968-04-01 544.6 200208   12.2   4.6   2709
10 1968-05-01 550.4 200361   12.0   4.4   2740
11 1968-06-01 556.8 200536   11.6   4.4   2938
12 1968-07-01 563.8 200706   10.6   4.5   2883
13 1968-08-01 567.6 200898   10.4   4.2   2768
14 1968-09-01 568.8 201095   10.4   4.6   2686
15 1968-10-01 572.3 201290   10.6   4.8   2689
16 1968-11-01 577.4 201466   10.4   4.4   2715
17 1968-12-01 577.2 201621   10.9   4.4   2685
18 1969-01-01 584.2 201760   10.0   4.4   2718
19 1969-02-01 589.5 201881   9.4   4.9   2692

Zajímavé bude zjistit, jakým datovým typem je vlastně datový set tvořen:

from plotnine.data import economics
 
print(type(economics))

Ze zobrazeného typu je patrné, že se jedná o klasický datový rámec z knihovny Pandas:

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>

To má své výhody, protože pro tento datový rámec je definováno mnoho metod. Užitečná je například metoda pro získání základních statistických informací:

from plotnine.data import economics
 
print(economics.describe())
        pce      pop   psavert   uempmed   unemploy
count  574.000000   574.000000 574.000000 574.000000  574.000000
mean  4843.510453 257189.381533  7.936585  8.610105  7771.557491
std   3579.287206  36730.801593  3.124394  4.108112  2641.960571
min   507.400000 198712.000000  1.900000  4.000000  2685.000000
25%   1582.225000 224896.000000  5.500000  6.000000  6284.000000
50%   3953.550000 253060.000000  7.700000  7.500000  7494.000000
75%   7667.325000 290290.750000  10.500000  9.100000  8691.000000
max  12161.500000 320887.000000  17.000000  25.200000 15352.000000
Poznámka: podobné informace získáme v programovacím jazyku R s využitím funkce summary.

4. Konstrukce grafu

Víme již, jak se s využitím knihovny ggplot2 vytváří grafy v jazyce R:

library(ggplot2)
 
ggplot(mtcars) + aes(x = mpg, y = wt) + geom_point()

Postup v Pythonu je vlastně velmi podobný, což je ukázáno na dalším demonstračním příkladu, v němž se používají nám již známé koncepty, tedy specifikace zdroje dat, takzvané „estetiky“ (mapování dat na grafické entity) a vlastního vykreslení, v tomto případě s využitím lomené čáry:

from plotnine.data import economics
 
from plotnine import ggplot, aes, geom_line
 
ggplot(economics) + aes(x="date", y="pop") + geom_line()

5. Vykreslení grafu na obrazovku, uložení grafu do souboru

Předchozí demonstrační příklad možná poněkud překvapivě graf nevykreslil, resp. přesněji řečeno vykreslil, ale pouze tehdy, pokud byly příkazy zadány do interaktivního prostředí Pythonu (a nikoli spuštěny ze skriptu). Důvod je jednoduchý – objekt představující graf musíme „vypsat“, a to běžnou standardní funkcí print:

from plotnine.data import economics
 
from plotnine import ggplot, aes, geom_line
 
g = ggplot(economics) + aes(x="date", y="pop") + geom_line()
print(g)

Obrázek 4: Výsledek běhu předchozího příkladu.

Můžeme si vyzkoušet i složitější graf se specifikací popisu obou os grafu:

from plotnine.data import economics
 
from plotnine import ggplot, aes, geom_line, labs
 
g = ggplot(economics) + aes(x="date", y="uempmed") + geom_line() + labs(x="date", y="median duration of unemployment")
print(g)

Obrázek 5: Popis os grafu (navíc zobrazujeme odlišný sloupec z datového rámce).

Alternativně je možné graf uložit do souboru, například ve formě rastrového obrázku ve formátu PNG. Pro tento účel se použije metoda save:

from plotnine.data import economics
 
from plotnine import ggplot, aes, geom_line
 
g = ggplot(economics) + aes(x="date", y="pop") + geom_line()
 
g.save("04.png")

Obrázek 6: Soubor s obrázkem vytvořený předchozím příkladem.

Poznámka: podobnost s Matplotlibem zde není náhodná.

6. Forma zápisu složitějších grafů

S využitím „grammar of graphics“ se grafy skládají z několika objektů (ve smyslu jazyka Python). Proto se často používá zápis konstrukce grafů rozepsaný na více řádků. Méně často používaný způsob vyžaduje na konci jednotlivých řádků použít zpětná lomítka:

from plotnine.data import economics
 
from plotnine import ggplot, aes, geom_line, labs
 
g = ggplot(economics) + \
  aes(x="date", y="uempmed") + \
  geom_line() + \
  labs(x="date", y="median duration of unemployment")
 
print(g)

Častěji se však setkáme s tím, že se celá konstrukce grafu uzavře do kulatých závorek, takže interpret již v tomto případě nevyžaduje zpětná lomítka:

from plotnine.data import economics
 
from plotnine import ggplot, aes, geom_line, labs
 
g = (ggplot(economics) +
   aes(x="date", y="uempmed") +
   geom_line() +
   labs(x="date", y="median duration of unemployment"))
 
print(g)
Poznámka: v dalších demonstračních příkladech většinou využijeme druhý způsob zápisu.

7. Další dostupná testovací data – mtcars

Další datový set, který můžeme použít při tvorbě grafů, již velmi dobře známe z jazyka R. Jedná se o soubor údajů o 32 typech automobilů a datový set se nazývá mtcars:

from plotnine.data import mtcars
 
print(mtcars)

Příslušný datový rámec vypadá následovně:

          name  mpg cyl  disp  hp drat   wt  qsec vs am gear carb
0       Mazda RX4 21.0  6 160.0 110 3.90 2.620 16.46  0  1   4   4
1     Mazda RX4 Wag 21.0  6 160.0 110 3.90 2.875 17.02  0  1   4   4
2      Datsun 710 22.8  4 108.0  93 3.85 2.320 18.61  1  1   4   1
3    Hornet 4 Drive 21.4  6 258.0 110 3.08 3.215 19.44  1  0   3   1
4   Hornet Sportabout 18.7  8 360.0 175 3.15 3.440 17.02  0  0   3   2
5        Valiant 18.1  6 225.0 105 2.76 3.460 20.22  1  0   3   1
6      Duster 360 14.3  8 360.0 245 3.21 3.570 15.84  0  0   3   4
7       Merc 240D 24.4  4 146.7  62 3.69 3.190 20.00  1  0   4   2
8       Merc 230 22.8  4 140.8  95 3.92 3.150 22.90  1  0   4   2
9       Merc 280 19.2  6 167.6 123 3.92 3.440 18.30  1  0   4   4
10      Merc 280C 17.8  6 167.6 123 3.92 3.440 18.90  1  0   4   4
11      Merc 450SE 16.4  8 275.8 180 3.07 4.070 17.40  0  0   3   3
12      Merc 450SL 17.3  8 275.8 180 3.07 3.730 17.60  0  0   3   3
13     Merc 450SLC 15.2  8 275.8 180 3.07 3.780 18.00  0  0   3   3
14  Cadillac Fleetwood 10.4  8 472.0 205 2.93 5.250 17.98  0  0   3   4
15 Lincoln Continental 10.4  8 460.0 215 3.00 5.424 17.82  0  0   3   4
16  Chrysler Imperial 14.7  8 440.0 230 3.23 5.345 17.42  0  0   3   4
17       Fiat 128 32.4  4  78.7  66 4.08 2.200 19.47  1  1   4   1
18     Honda Civic 30.4  4  75.7  52 4.93 1.615 18.52  1  1   4   2
19    Toyota Corolla 33.9  4  71.1  65 4.22 1.835 19.90  1  1   4   1
20    Toyota Corona 21.5  4 120.1  97 3.70 2.465 20.01  1  0   3   1
21   Dodge Challenger 15.5  8 318.0 150 2.76 3.520 16.87  0  0   3   2
22     AMC Javelin 15.2  8 304.0 150 3.15 3.435 17.30  0  0   3   2
23      Camaro Z28 13.3  8 350.0 245 3.73 3.840 15.41  0  0   3   4
24   Pontiac Firebird 19.2  8 400.0 175 3.08 3.845 17.05  0  0   3   2
25      Fiat X1-9 27.3  4  79.0  66 4.08 1.935 18.90  1  1   4   1
26    Porsche 914-2 26.0  4 120.3  91 4.43 2.140 16.70  0  1   5   2
27     Lotus Europa 30.4  4  95.1 113 3.77 1.513 16.90  1  1   5   2
28    Ford Pantera L 15.8  8 351.0 264 4.22 3.170 14.50  0  1   5   4
29     Ferrari Dino 19.7  6 145.0 175 3.62 2.770 15.50  0  1   5   6
30    Maserati Bora 15.0  8 301.0 335 3.54 3.570 14.60  0  1   5   8
31      Volvo 142E 21.4  4 121.0 109 4.11 2.780 18.60  1  1   4   2

Zobrazit si můžeme i statistické informace o tomto datovém rámci:

from plotnine.data import mtcars
 
print(mtcars.describe())

S výsledky:

       mpg    cyl    disp ...     am    gear   carb
count 32.000000 32.000000  32.000000 ... 32.000000 32.000000 32.0000
mean  20.090625  6.187500 230.721875 ...  0.406250  3.687500  2.8125
std   6.026948  1.785922 123.938694 ...  0.498991  0.737804  1.6152
min  10.400000  4.000000  71.100000 ...  0.000000  3.000000  1.0000
25%  15.425000  4.000000 120.825000 ...  0.000000  3.000000  2.0000
50%  19.200000  6.000000 196.300000 ...  0.000000  4.000000  2.0000
75%  22.800000  8.000000 326.000000 ...  1.000000  4.000000  4.0000
max  33.900000  8.000000 472.000000 ...  1.000000  5.000000  8.0000
 
[8 rows x 11 columns]
Poznámka: povšimněte si, že jednotlivé záznamy nejsou pojmenovány, na rozdíl od jazyka R, kde první sloupec ve výpisu obsahuje jména záznamů (nikoli datový sloupec):
mtcars
 
           mpg cyl disp hp drat  wt qsec vs am gear carb
Mazda RX4      21.0  6 160.0 110 3.90 2.620 16.46 0 1  4  4
Mazda RX4 Wag    21.0  6 160.0 110 3.90 2.875 17.02 0 1  4  4
Datsun 710     22.8  4 108.0 93 3.85 2.320 18.61 1 1  4  1
Hornet 4 Drive   21.4  6 258.0 110 3.08 3.215 19.44 1 0  3  1
Hornet Sportabout  18.7  8 360.0 175 3.15 3.440 17.02 0 0  3  2
Valiant       18.1  6 225.0 105 2.76 3.460 20.22 1 0  3  1
Duster 360     14.3  8 360.0 245 3.21 3.570 15.84 0 0  3  4
Merc 240D      24.4  4 146.7 62 3.69 3.190 20.00 1 0  4  2
Merc 230      22.8  4 140.8 95 3.92 3.150 22.90 1 0  4  2
Merc 280      19.2  6 167.6 123 3.92 3.440 18.30 1 0  4  4
Merc 280C      17.8  6 167.6 123 3.92 3.440 18.90 1 0  4  4
Merc 450SE     16.4  8 275.8 180 3.07 4.070 17.40 0 0  3  3
Merc 450SL     17.3  8 275.8 180 3.07 3.730 17.60 0 0  3  3
Merc 450SLC     15.2  8 275.8 180 3.07 3.780 18.00 0 0  3  3
Cadillac Fleetwood 10.4  8 472.0 205 2.93 5.250 17.98 0 0  3  4
Lincoln Continental 10.4  8 460.0 215 3.00 5.424 17.82 0 0  3  4
Chrysler Imperial  14.7  8 440.0 230 3.23 5.345 17.42 0 0  3  4
Fiat 128      32.4  4 78.7 66 4.08 2.200 19.47 1 1  4  1
Honda Civic     30.4  4 75.7 52 4.93 1.615 18.52 1 1  4  2
Toyota Corolla   33.9  4 71.1 65 4.22 1.835 19.90 1 1  4  1
Toyota Corona    21.5  4 120.1 97 3.70 2.465 20.01 1 0  3  1
Dodge Challenger  15.5  8 318.0 150 2.76 3.520 16.87 0 0  3  2
AMC Javelin     15.2  8 304.0 150 3.15 3.435 17.30 0 0  3  2
Camaro Z28     13.3  8 350.0 245 3.73 3.840 15.41 0 0  3  4
Pontiac Firebird  19.2  8 400.0 175 3.08 3.845 17.05 0 0  3  2
Fiat X1-9      27.3  4 79.0 66 4.08 1.935 18.90 1 1  4  1
Porsche 914-2    26.0  4 120.3 91 4.43 2.140 16.70 0 1  5  2
Lotus Europa    30.4  4 95.1 113 3.77 1.513 16.90 1 1  5  2
Ford Pantera L   15.8  8 351.0 264 4.22 3.170 14.50 0 1  5  4
Ferrari Dino    19.7  6 145.0 175 3.62 2.770 15.50 0 1  5  6
Maserati Bora    15.0  8 301.0 335 3.54 3.570 14.60 0 1  5  8
Volvo 142E     21.4  4 121.0 109 4.11 2.780 18.60 1 1  4  2

8. Použití třetího datového sloupce v korelačním diagramu

V grafu lze zvýraznit i hodnoty ze třetího (čtvrtého atd.) sloupce, a to například změnou barvy vykreslovaných bodů. Pro zajímavost jsou do grafu přidány i regresní přímky, které budou použity i v některých navazujících demonstračních příkladech:

from plotnine import ggplot, geom_point, aes, stat_smooth, facet_wrap
from plotnine.data import mtcars
 
print(ggplot(mtcars, aes('wt', 'mpg', color='factor(gear)'))
   + geom_point()
   + stat_smooth(method='lm'))

Obrázek 7: Třetí sloupec ovlivňuje barvu bodů; přidány jsou i regresní přímky.

9. Rozdělení grafu na menší grafy na základě třetí či čtvrté hodnoty

Asi nás již nepřekvapí, že graf lze rozdělit do mřížky (grid/lattice) na základě třetí popř. čtvrté hodnoty, což je v praxi velmi užitečné:

from plotnine import ggplot, geom_point, aes, stat_smooth, facet_wrap
from plotnine.data import mtcars
 
print(ggplot(mtcars, aes('wt', 'mpg', color='factor(gear)'))
   + geom_point()
   + stat_smooth(method='lm')
   + facet_wrap('~gear'))

Obrázek 8: Rozdělení grafu na menší grafy na základě třetí hodnoty (počtu rychlostních stupňů).

10. Sloupcové diagramy

Snadno lze vykreslit i sloupcový diagram s využitím funkce geom_bar namísto geom_point či geom_line. Zobrazme například třídu vozů, resp. přesněji řečeno kolik vozů spadá do dané třídy:

from plotnine.data import mpg
from plotnine import ggplot, aes, geom_bar
 
print(ggplot(mpg) + aes(x="class") + geom_bar())

Obrázek 9: Sloupcový diagram.

V jiném sloupcovém diagramu zobrazíme, kolik typů vozů obsahuje motor se čtyřmi, pěti, šesti či osmi válci:

from plotnine.data import mpg
from plotnine import ggplot, aes, geom_bar
 
print(ggplot(mpg) + aes(x="cyl") + geom_bar())

Obrázek 10: Další forma sloupcového diagramu.

11. Histogramy

Předchozí dva sloupcové grafy představovaly nejjednodušší formu histogramu. Histogram ovšem můžeme zobrazit i pro reálné hodnoty (z určitého rozsahu); pouze je nutné zvolit počet intervalů, které určují i počet sloupců histogramu. Použijeme funkci stat_bins, která zásadně ovlivní vzhled grafu:

from plotnine.data import mtcars
from plotnine import ggplot, aes, geom_bar, stat_bin
 
print(ggplot(mtcars) + aes(x="hp") + stat_bin(bins=12) + geom_bar())

Obrázek 11: Histogram s výkony motorů.

Histogram pro datový set s větším počtem hodnot, hodnoty jsou rozděleny do dvaceti intervalů (tříd):

from plotnine.data import economics
from plotnine import ggplot, aes, geom_bar, stat_bin
 
print(ggplot(economics) + aes(x="uempmed") + stat_bin(bins=20) + geom_bar())

Obrázek 12: Histogram, který ukazuje dobu pobírání příspěvků v nezaměstnanosti (v USA).

12. Graf pro větší množství sloupců v datovém rámci

Ukažme si ještě další příklady rozdělení původního grafu do menších grafů na základě třetí popř. čtvrté zobrazované hodnoty. Povšimněte si způsobu zápisu sloupců, podle jejichž hodnoty se má graf rozdělit – zápis odpovídá jazyku R, ovšem v Pythonu operátor ~ (tilda) nelze použít, takže se musí parametr uložit do řetězce. Prakticky žádné další rozdíly oproti R zde nenalezneme:

from plotnine.data import mpg
from plotnine import ggplot, aes, facet_grid, labs, geom_point, stat_smooth
 
print(ggplot(mpg)
   + facet_grid(facets="year~class")
   + aes(x="displ", y="hwy")
   + labs(
     x="Engine Size",
     y="Miles per Gallon",
     title="Miles per Gallon for Each Year and Vehicle Class")
   + geom_point())

Obrázek 13: Graf rozdělený podle sloupců year a class.

Opět nám nic nebrání v proložení bodů regresní přímkou:

from plotnine.data import mpg
from plotnine import ggplot, aes, facet_grid, labs, geom_point, stat_smooth
 
print(ggplot(mpg)
   + facet_grid(facets="year~class")
   + aes(x="displ", y="hwy")
   + labs(
     x="Engine Size",
     y="Miles per Gallon",
     title="Miles per Gallon for Each Year and Vehicle Class")
   + geom_point()
   + stat_smooth(method='lm'))

Obrázek 14: Kombinace předchozího grafu a použití regresních přímek pro lepší pochopení významu zobrazovaných dat.

13. Aproximace zobrazovaných křivkou

Zobrazovaná data lze aproximovat křivkou, k čemuž se používá funkce geom_smooth. Tu již známe z programovacího jazyka R a knihovny ggplot2, takže si jen připomeňme, že tato funkce do grafu vkládá další grafický objekt, u nějž můžeme specifikovat jeho vizuální styl (v našem případě barvu):

from plotnine.data import economics
from plotnine import ggplot, aes, facet_grid, labs, geom_point, geom_smooth, xlab, ylab
 
print(ggplot(economics)
    + aes(x="date", y="uempmed")
    + geom_point()
    + geom_smooth(color="red")
    + xlab("date (year)")
    + ylab("unemploynment"))

Obrázek 15: Aproximace zobrazovaných dat křivkou.

Volit lze rozsah hodnot použitých pro výpočet bodů na křivce. Čím je rozsah menší, tím více se křivka přimyká k datům; na druhou stranu se ovšem projeví i krátkodobé výkyvy:

from plotnine.data import economics
from plotnine import ggplot, aes, facet_grid, labs, geom_point, geom_smooth, xlab, ylab
 
print(ggplot(economics)
    + aes(x="date", y="uempmed")
    + geom_point()
    + geom_smooth(color="red", span=0.5)
    + xlab("date (year)")
    + ylab("unemploynment"))

Obrázek 16: Aproximace zobrazovaných dat křivkou s parametrem span=0,5.

Další zmenšení parametru span, tedy intervalu hodnot pro výpočet aproximační křivky:

from plotnine.data import economics
from plotnine import ggplot, aes, facet_grid, labs, geom_point, geom_smooth, xlab, ylab
 
print(ggplot(economics)
    + aes(x="date", y="uempmed")
    + geom_point()
    + geom_smooth(color="red", span=0.1)
    + xlab("date (year)")
    + ylab("unemploynment"))

Obrázek 17: Aproximace zobrazovaných dat křivkou s parametrem span=0,1.

14. Lineární regrese

Velmi užitečnou pomůckou jsou regresní přímky, které jsme si opět ukázali již při popisu knihoven programovacího jazyka R. Takže jen krátce – regresní přímka se do grafu vloží funkcí geom_smooth, u níž ovšem musíme specifikovat nepovinný (pojmenovaný) parametr method=„lm“. Současně se do grafu vloží i šedá plocha zobrazující odchylky (tuto plochu lze v případě potřeby zakázat):

from plotnine.data import economics
from plotnine import ggplot, aes, facet_grid, labs, geom_point, geom_smooth, xlab, ylab
 
print(ggplot(economics)
    + aes(x="date", y="uempmed")
    + geom_point()
    + geom_smooth(color="red", method="lm")
    + xlab("date (year)")
    + ylab("unemploynment"))

Obrázek 18: Regresní přímka vložená do grafu.

15. Kombinace Pythonu, Jupyter Notebooku a knihovny plotnine

Z praktického hlediska je velmi dobrou kombinací programovací jazyk Python, interaktivní prostředí nazvané Jupyter Notebook a právě knihovna plotnine, která dokáže vykreslovat grafy přímo na plochu diářů (notebook). Jupyter Notebook vznikl z neméně známého a používaného projektu IPython Notebook(s). Toto interaktivní prostředí, které se zobrazuje přímo ve webovém prohlížeči, obsahuje klasickou smyčku REPL (Read–Eval–Print–Loop), což mj. znamená, že se jednotlivé výrazy zapsané uživatelem mohou ihned vyhodnocovat s prakticky okamžitou zpětnou vazbou. Navíc však nástroj Jupyter Notebook dokáže do okna prohlížeče vykreslovat tabulky, grafy či různé obrázky, a to jak s přímým využitím předaných dat (vektory či sekvence čísel), tak i při specifikaci funkce, jejíž průběh se má vykreslit (existují zde ovšem některá omezení, kterými se budu zabývat v navazujících kapitolách). Třešničkou na dortu je podpora pro práci se vzorci psanými v TeXu či LaTeXu, tvorba slajdů, sdílení „živého“ zdrojového kódu atd.

Obrázek 19: Klasický IPython notebook – jedná se o nástroj, který umožňoval interaktivní ovládání interpretru Pythonu z GUI, nabízel všechny možnosti konzolového IPythonu a navíc i podporoval práci s grafickými objekty (rastrové obrázky, grafy, diagramy atd.).

Celé grafické uživatelské rozhraní Jupyter Notebooku napodobuje diář (notebook), do kterého se zapisují jak poznámky, tak i případný programový kód a jeho výsledek, takže se tento systém může hodit i pro tvorbu (interaktivních) prezentací, použití sdílené pracovní plochy, zápis postupů, na nichž jsou jednotlivé výpočty založeny atd. Ostatně v tomto ohledu není přístup zvolený autory nijak nový ani přelomový, protože například i populární Matlab používá podobnou technologii (i když založenou na jiném programovacím jazyku).

Poznámka: právě kvůli existenci uživatelského rozhraní se celý projekt jmenuje Jupyter Notebook, i když samotné jádro se jmenuje jen Jupyter popř. Project Jupyter. Existuje totiž i nová forma uživatelského rozhraní pojmenovaná JupyterLab.
D

Obrázek 20: Použití Pythonu v Jupyteru při výpočtu fraktálů. Složitější numerické výpočty jsou jednou z oblastí, v níž by bylo výhodnější použít jiný programovací jazyk, resp. přesněji jeho jádro propojené s Jupyterem (Julia, Go, C/C++).
 Zdroj

Samotným Jupyter Notebookem jsme se již na stránkách Roota zabývali, takže si v navazujících kapitolách ukážeme pouze kooperaci s knihovnou plotnine.

16. Načtení testovací datové sady

Interaktivní prostředí Jupyter Notebooku je nejlepší popsat přímo s využitím screenshotů:

Obrázek 21: Načtení testovací datové sady.

Obrázek 22: Zobrazení statistických informací o datové sadě.

17. Vykreslení grafů do plochy diáře

Obrázek 23: Zobrazení jednoduchého grafu.

Obrázek 24: Aproximace hodnot křivkou (povšimněte si, že ne všechny vlastnosti ggplot2 jsou již nyní dostupné).

Obrázek 25: Aproximace více křivkami, změna velikosti vykreslených bodů atd.

Podcast - kyberbezpečnost

18. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do nového Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs V případě, že z nějakého důvodu nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má stále jen jednotky kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé demonstrační příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Demonstrační příklad Stručný popis demonstračního příkladu Cesta
1 01_economics_data.py tisk testovacích dat o ekonomice USA https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/plotnine/01_e­conomics_data.py
2 02_economics_data_head.py výpis části testovacích dat https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/plotnine/02_e­conomics_data_head.py
3 03_economics_type.py zjištění, jakého typu jsou testovací data https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/plotnine/03_e­conomics_type.py
4 04_xyplot.py vytvoření jednoduchého korelačního diagramu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/plotnine/04_xyplot.py
5 05_xyplot_show.py vykreslení korelačního diagramu do okna https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/plotnine/05_xy­plot_show.py
6 06_xyplot_show.py alternativní způsob vykreslení https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/plotnine/06_xy­plot_show.py
7 07_xyplot_show_pp.py jiné formátování předchozího příkladu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/plotnine/07_xy­plot_show_pp.py
8 08_xyplot_show_pp.py alternativní formátování https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/plotnine/08_xy­plot_show_pp.py
9 09_mtcars.py další testovací data dostupná v knihovně https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/plotnine/09_mtcars.py
10 10_xyplot_display.py přidání a vizualizace dalších proměnných https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/plotnine/10_xy­plot_display.py
11 11_xyplot_display.py rozdělení grafu do gridu/lattice https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/plotnine/11_xy­plot_display.py
12 12_barchart.py jednoduchý sloupcový diagram https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/plotnine/12_bar­chart.py
13 13_barchart.py další sloupcový diagram https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/plotnine/13_bar­chart.py
14 14_histogram.py vykreslení histogramu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/plotnine/14_his­togram.py
15 15_histogram.py další histogram https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/plotnine/15_his­togram.py
16 16_xyplot_more_variables.py zobrazení hodnot z více sloupců v grafu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/plotnine/16_xy­plot_more_variables.py
17 17_xyplot_more_variables_smooth.py zobrazení hodnot z více sloupců v grafu + aproximace křivkou https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/plotnine/17_xy­plot_more_variables_smoot­h.py
18 18_smoothing.py aproximace dat křivkou https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/plotnine/18_smo­othing.py
19 19_smoothing_span0_5.py aproximace dat křivkou, změna parametrů výpočtu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/plotnine/19_smo­othing_span0_5.py
20 20_smoothing_span0_2.py aproximace dat křivkou, změna parametrů výpočtu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/plotnine/20_smo­othing_span0_2.py
21 21_lm.py proložení dat přímkou s využitím lineární regrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/plotnine/21_lm.py

Většina předchozích demonstračních příkladů zobrazila graf s samostatném okně s možností manipulace s tímto grafem. Další příklady vytvoří naprosto stejné grafy, ovšem uloží je do souboru ve formátu PNG (jedná se tedy o rastrový obrázek použitelný například na webových stránkách atd., viz odkazy uvedené na samotném konci článku):

# Demonstrační příklad Stručný popis demonstračního příkladu Cesta
1 04_xyplot.py export jednoduchého korelačního diagramu do souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/plotnine/04_xyplot.py
2 05_xyplot_show.py vytvoření jednoduchého korelačního diagramu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/plotnine/05_xy­plot_show.py
3 06_xyplot_show.py alternativní způsob vykreslení https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/plotnine/06_xy­plot_show.py
4 07_xyplot_show_pp.py jiné formátování předchozího příkladu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/plotnine/07_xy­plot_show_pp.py
5 08_xyplot_show_pp.py alternativní formátování https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/plotnine/08_xy­plot_show_pp.py
6 10_xyplot_display.py přidání a vizualizace dalších proměnných https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/plotnine/10_xy­plot_display.py
7 11_xyplot_display.py rozdělení grafu do gridu/lattice https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/plotnine/11_xy­plot_display.py
8 12_barchart.py jednoduchý sloupcový diagram https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/plotnine/12_bar­chart.py
9 13_barchart.py další sloupcový diagram https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/plotnine/13_bar­chart.py
10 14_histogram.py vykreslení histogramu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/plotnine/14_his­togram.py
11 15_histogram.py další histogram https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/plotnine/15_his­togram.py
12 16_xyplot_more_variables.py zobrazení hodnot z více sloupců v grafu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/plotnine/16_xy­plot_more_variables.py
13 17_xyplot_more_variables_smooth.py zobrazení hodnot z více sloupců v grafu + aproximace křivkou https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/plotnine/17_xy­plot_more_variables_smoot­h.py
14 18_smoothing.py aproximace dat křivkou https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/plotnine/18_smo­othing.py
15 19_smoothing_span0_5.py aproximace dat křivkou, změna parametrů výpočtu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/plotnine/19_smo­othing_span0_5.py
16 20_smoothing_span0_2.py aproximace dat křivkou, změna parametrů výpočtu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/plotnine/20_smo­othing_span0_2.py
17 21_lm.py proložení dat přímkou s využitím lineární regrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/plotnine/21_lm.py

19. Odkazy na Internetu

 1. Using ggplot in Python: Visualizing Data With plotnine
  https://realpython.com/ggplot-python/
 2. A Grammar of Graphics for Python
  https://plotnine.readthedoc­s.io/en/stable/
 3. Plotnine gallery
  https://plotnine.readthedoc­s.io/en/latest/gallery.html
 4. plotnine 0.7.1 na PyPi
  https://pypi.org/project/plotnine/
 5. plotnine-examples 0.0.4 na PyPi
  https://pypi.org/project/plotnine-examples/
 6. plotnine examples repository
  https://github.com/has2k1/plotnine-examples
 7. Data visualization in R: cheat sheet
  https://github.com/rstudi­o/cheatsheets/blob/master/da­ta-visualization-2.1.pdf
 8. The R Project for Statistical Computing
  https://www.r-project.org/
 9. An Introduction to R
  https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-intro.pdf
 10. R (programming language)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/R_(programming_language)
 11. The R Programming Language
  https://www.tiobe.com/tiobe-index/r/
 12. R Graphics Second Edition
  https://www.stat.auckland­.ac.nz/~paul/RG2e/
 13. ggplot2 – Introduction
  https://www.tutorialspoin­t.com/ggplot2/ggplot2_intro­duction.htm
 14. ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis
  https://ggplot2-book.org/index.html
 15. Create Elegant Data Visualisations Using the Grammar of Graphics
  https://www.rdocumentation­.org/packages/ggplot2/ver­sions/3.3.2
 16. Grid
  https://www.stat.auckland­.ac.nz/~paul/grid/grid.html
 17. Interactive Course: Data Visualization with lattice in R
  https://www.datacamp.com/courses/data-visualization-in-r-with-lattice
 18. Lattice: trellis graphics for R
  https://lattice.r-forge.r-project.org/
 19. Lattice: Multivariate Data Visualization with R
  http://lmdvr.r-forge.r-project.org/figures/figures.html
 20. Getting Started with Lattice Graphics
  https://lattice.r-forge.r-project.org/Vignettes/src/lattice-intro/lattice-intro.pdf
 21. Using lattice’s xyplot()
  https://homerhanumat.github­.io/tigerstats/xyplot.html
 22. ggplot2 Tutorial
  https://www.tutorialspoin­t.com/ggplot2/index.htm
 23. Lattice Package in R with Functions and Graphs
  https://techvidvan.com/tu­torials/lattice-package-in-r/
 24. The R Graph Gallery
  https://www.r-graph-gallery.com/index.html
 25. Lattice Graphs
  https://www.statmethods.net/ad­vgraphs/trellis.html
 26. ggplot2 (Graph gallery)
  https://www.r-graph-gallery.com/ggplot2-package.html
 27. R Markdown
  https://rmarkdown.rstudio.com/
 28. R Markdown: The Definitive Guide
  https://bookdown.org/yihui/rmarkdown/
 29. R Markdown Cheat Sheet
  https://rstudio.com/wp-content/uploads/2016/03/rmarkdown-cheatsheet-2.0.pdf
 30. Introduction to R Markdown
  https://rmarkdown.rstudio­.com/articles_intro.html
 31. R Cheat Sheets
  https://blog.sergiouri.be/2016/07/r-cheat-sheets.html
 32. R Cheat Sheet
  https://s3.amazonaws.com/quandl-static-content/Documents/Quandl±+R+Che­at+Sheet.pdf
 33. Base R Cheat Sheet
  https://rstudio.com/wp-content/uploads/2016/06/r-cheat-sheet.pdf
 34. PYPL PopularitY of Programming Language
  https://pypl.github.io/PYPL.html
 35. Tiobe index
  https://www.tiobe.com/tiobe-index/
 36. Stack Overflow: Most Loved, Dreaded & Wanted Programming Languages In 2020
  https://fossbytes.com/stack-overflow-most-loved-dreaded-wanted-programming-languages-in-2020/
 37. How to Install and Use R on Ubuntu
  https://itsfoss.com/install-r-ubuntu/
 38. R programming for beginners – Why you should use R
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=9kYUGMg_14s
 39. GOTO 2012 • The R Language The Good The Bad & The Ugly
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=6S9r_YbqHy8
 40. Intro to Data Visualization with R & ggplot2
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=49fADBfcDD4
 41. Plotting with ggplot2: Part 1
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=HeqHMM4ziXA
 42. Plotting with ggplot2: Part 2
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=n8kYa9vu1l8
 43. R vs Python – What should I learn in 2020? | R and Python Comparison
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=eRP_J2yLjSU
 44. R Programming 101
  https://www.youtube.com/c/rpro­gramming101
 45. Seriál Tvorba grafů pomocí programu „R“
  https://www.root.cz/serialy/tvorba-grafu-pomoci-programu-r/
 46. Tvorba grafů pomocí programu „R“: úvod
  https://www.root.cz/clanky/tvorba-grafu-pomoci-programu-r-1/
 47. Tvorba grafů pomocí programu „R“: pokročilé funkce
  https://www.root.cz/clanky/tvorba-grafu-pomoci-programu-r-pokrocile-funkce/
 48. Tvorba grafů pomocí programu „R“: vkládání textu, čeština
  https://www.root.cz/clanky/grafy-pomoci-programu-r-vkladani-textu-cestina/
 49. Cesta erka: Krok nultý – instalace & nastavení – prostředí, projekty, package
  https://www.jla-data.net/r4su/r4su-environment-setup/
 50. Cesta erka: Krok první – operace a struktury – proměnné, rovnítka a dolary
  https://www.jla-data.net/r4su/r4su-data-structures/
 51. Cesta erka: Krok druhý – načtení externích dat – csvčka, excely a databáze
  https://www.jla-data.net/r4su/r4su-read-data/
 52. Cesta erka: Krok třetí – manipulace s daty – dplyr, slovesa a pajpy
  https://www.jla-data.net/r4su/r4su-manipulate-data/
 53. Cesta erka: Krok čtvrtý – podání výsledků – ggplot, geomy a estetiky
  https://www.jla-data.net/r4su/r4su-report-results/
 54. Cesta erka: Krok pátý – case study – případ piva v Praze
  https://www.jla-data.net/r4su/r4su-case-study-beer/
 55. V indexu popularity programovacích jazyků TIOBE překvapilo R, Go, Perl, Scratch a Rust
  https://www.root.cz/zpravicky/v-indexu-popularity-programovacich-jazyku-tiobe-prekvapilo-r-go-perl-scratch-a-rust/
 56. Is R Programming SURGING in Popularity in 2020?
  https://www.youtube.com/watch?v=Duwn-vImyXE
 57. Using the R programming language in Jupyter Notebook
  https://docs.anaconda.com/a­naconda/navigator/tutorial­s/r-lang/
 58. Using R on Jupyter Notebook
  https://dzone.com/articles/using-r-on-jupyternbspnotebook
 59. Graphics, ggplot2
  http://r4stats.com/examples/graphics-ggplot2/
 60. A Practice Data Set
  https://r4stats.wordpress­.com/examples/mydata/
 61. Shiny – galerie projektů
  https://shiny.rstudio.com/gallery/
 62. Seriál Programovací jazyk Julia
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-julia/
 63. Julia (front page)
  http://julialang.org/
 64. Julia – repositář na GitHubu
  https://github.com/JuliaLang/julia
 65. Julia (programming language)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Julia_%28programming_lan­guage%29
 66. IJulia
  https://github.com/JuliaLan­g/IJulia.jl
 67. Introducing Julia
  https://en.wikibooks.org/wi­ki/Introducing_Julia
 68. Julia: the REPL
  https://en.wikibooks.org/wi­ki/Introducing_Julia/The_REPL
 69. Introducing Julia/Metaprogramming
  https://en.wikibooks.org/wi­ki/Introducing_Julia/Meta­programming
 70. Month of Julia
  https://github.com/DataWo­okie/MonthOfJulia
 71. Learn X in Y minutes (where X=Julia)
  https://learnxinyminutes.com/doc­s/julia/
 72. New Julia language seeks to be the C for scientists
  http://www.infoworld.com/ar­ticle/2616709/application-development/new-julia-language-seeks-to-be-the-c-for-scientists.html
 73. Julia: A Fast Dynamic Language for Technical Computing
  http://karpinski.org/publi­cations/2012/julia-a-fast-dynamic-language
 74. The LLVM Compiler Infrastructure
  http://llvm.org/
 75. Julia: benchmarks
  http://julialang.org/benchmarks/
 76. R Vector
  https://www.datamentor.io/r-programming/vector/
 77. .R File Extension
  https://fileinfo.com/extension/r
 78. Lineární regrese
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Line%C3%A1rn%C3%AD_regre­se
 79. lm (funkce)
  https://www.rdocumentation­.org/packages/stats/versi­ons/3.6.2/topics/lm
 80. quit (funkce)
  https://www.rdocumentation­.org/packages/base/version­s/3.6.2/topics/quit
 81. c (funkce)
  https://www.rdocumentation­.org/packages/base/version­s/3.6.2/topics/c
 82. help (funkce)
  https://www.rdocumentation­.org/packages/utils/versi­ons/3.6.2/topics/help
 83. Shiny: Introduction to interactive documents
  https://shiny.rstudio.com/ar­ticles/interactive-docs.html
 84. R Release History 1997–2013
  http://timelyportfolio.git­hub.io/rCharts_timeline_r/
 85. R: atomic vectors
  https://renenyffenegger.ch/no­tes/development/languages/R/da­ta-structures/vector/
 86. 11 Best R Programming IDE and editors
  https://www.dunebook.com/best-r-programming-ide/
 87. CRAN – The Comprehensive R Archive Network
  https://cran.r-project.org/
 88. R – Arrays
  https://www.tutorialspoin­t.com/r/r_arrays.htm
 89. Array vs Matrix in R Programming
  https://www.geeksforgeeks.org/array-vs-matrix-in-r-programming/?ref=rp
 90. Online R Language IDE
  https://www.jdoodle.com/execute-r-online/
 91. Execute R Online (R v3.4.1)
  https://www.tutorialspoin­t.com/execute_r_online.php
 92. Snippets: Run any R code you like. There are over twelve thousand R packages preloaded
  https://rdrr.io/snippets/
 93. R Package Documentation
  https://rdrr.io/
 94. Data Reshaping in R – Popular Functions to Organise Data
  https://techvidvan.com/tutorials/data-reshaping-in-r/
 95. What is an R Data Frame?
  https://magoosh.com/data-science/what-is-an-r-data-frame/
 96. What's a data frame?
  https://campus.datacamp.com/cou­rses/free-introduction-to-r/chapter-5-data-frames?ex=1
 97. data.frame
  https://www.rdocumentation­.org/packages/base/version­s/3.6.2/topics/data.frame
 98. as.data.frame
  https://www.rdocumentation­.org/packages/base/version­s/3.6.2/topics/as.data.fra­me
 99. table
  https://www.rdocumentation­.org/packages/base/version­s/3.6.2/topics/table
 100. Python Pandas – DataFrame
  https://www.tutorialspoin­t.com/python_pandas/python_pan­das_dataframe.htm
 101. The Pandas DataFrame: Make Working With Data Delightful
  https://realpython.com/pandas-dataframe/
 102. Python | Pandas DataFrame
  https://www.geeksforgeeks.org/python-pandas-dataframe/
 103. R – Factors
  https://www.tutorialspoin­t.com/r/r_factors.htm
 104. R – Scatterplots
  https://www.tutorialspoin­t.com/r/r_scatterplots.htm
 105. Quick guide to line types (lty) in R
  https://www.benjaminbell.co­.uk/2018/02/quick-guide-to-line-types-lty-in-r.html
 106. Lattice C (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Lattice_C
 107. Lorenz Attractor in R
  https://www.sixhat.net/lorenz-attractor-in-r.html
 108. Small multiple
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Small_multiple
 109. Category:Infographics (infografika)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Category:Infographics
 110. Trellis plots (pro Python)
  https://subscription.packtpub­.com/book/big_data_and_bu­siness_intelligence/9781784390150/4/ch04l­vl1sec41/trellis-plots
 111. Trellis (architecture)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Trellis_(architecture)
 112. Izobara (meteorologie)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Izobara_(meteorologie)
 113. How to Create a Lattice Plot in R
  https://www.dummies.com/pro­gramming/r/how-to-create-a-lattice-plot-in-r/
 114. Density estimation
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Density_estimation
 115. Sedm smrtelných statistických hříchů
  http://dfens-cz.com/sedm-smrtelnych-statistickych-hrichu/
 116. Spurious correlations
  https://tylervigen.com/spurious-correlations
 117. R programming
  https://www.slideshare.net/shan­tanupatil104/r-programming-44637606
 118. R language tutorial
  https://www.slideshare.net/ChiuYW/r-language-tutorial
 119. An Interactive Introduction To R (Programming Language For Statistics)
  https://www.slideshare.net/da­taspora/an-interactive-introduction-to-r-programming-language-for-statistics
 120. Notebook interface
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Notebook_interface
 121. Jypyter: open source, interactive data science and scientific computing across over 40 programming languages
  https://jupyter.org/
 122. nbviewer: a simple way to share Jupyter Notebooks
  https://nbviewer.jupyter.org/
 123. Video streaming in the Jupyter Notebook
  https://towardsdatascience.com/video-streaming-in-the-jupyter-notebook-635bc5809e85
 124. How IPython and Jupyter Notebook work
  https://jupyter.readthedoc­s.io/en/latest/architectu­re/how_jupyter_ipython_wor­k.html
 125. Jupyter kernels
  https://github.com/jupyter/ju­pyter/wiki/Jupyter-kernels
 126. PNG is Not GIF
  https://www.root.cz/clanky/png-is-not-gif/
 127. Anatomie grafického formátu PNG
  https://www.root.cz/clanky/anatomie-grafickeho-formatu-png/
 128. PNG – bity, byty, chunky
  https://www.root.cz/clanky/png-bity-byty-chunky/
 129. Řádkové filtry v PNG
  https://www.root.cz/clanky/radkove-filtry-v-png/
 130. Nepovinné chunky v PNG a kontrola pomocí CRC
  https://www.root.cz/clanky/nepovinne-chunky-v-png-a-kontrola-pomoci-crc/

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.