Hlavní navigace

NFC Chat

21. 6. 2001
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Dnes se podíváme na jeden zajímavý chat, jehož klientská i serverová část jsou napsány v Javě. Výhody tohoto řešení tkví zejména v možnosti provozovat server na různých OS a v uživatelské přívětivosti klienta, který není závislý na obnovování okna chatu jako v případě řešení postaveném na webovém prohlížeči a HTML.

NFC Chat je distribuovaná aplikace, což umožňuje dobrou škálovatelnost. Pro snadnou průchodnost firewally lze použít HTTP tunelování. Klientskou část je možné provozovat ve webovém prohlížeči schopném spouštět Java applety, serverová část běží pod JDK 1.0.2 a vyšším. Domovská stránka projektu šířeného pod licencí LGPL se nachází na adrese nfcchat.source­forge.net. Tolik strohá fakta.

O programu

Jedná se o klasický chat umožňující on-line textovou komunikaci v různých místnostech, které mohou uživatelé také vytvářet. Hovořit lze jak do místnosti, tak šeptem jen k určitému uživateli. Důležitou funkcí je možnost zapnout si ignorování vybraného uživatele – kdo někdy strávil chvilku času např. na chatu webu seznamka.cz, určitě by tam něco podobného ocenil. Chat dovede pracovat s právy, uživatele můžete rozdělit do skupin a těm v konfiguračních souborech přidělit různou funkcionalitu. Například operátor bude mít právo vyhodit uživatele z místnosti, ale běžný uživatel ne.

NFC Chat je nyní ve verzi 1.0.6rc2, z čehož vyplývá, že ne vše je dotaženo do konce, hlavně v oblasti dokumentace. Chat lze samozřejmě provozovat v té podobě, v jaké je nabízen, ale mnohem zajímavější je využít ho jako základ pro vlastní řešení.

Vycházím z vlastních zkušeností, kdy jsem chatserver provozoval na Linuxu pod Sun JDK 1.3.

Instalace

K chatu je dodávána instalační dokumentace, podle pokynů lze server bez komplikací nainstalovat a spustit ho. NFC chatserver je distribuovaná aplikace. Pro Java Messaging Service a Java Naming and Directory Service je možno využít SwiftMQ. Pokud ovšem budete spouštět pouze jeden chat server, JMS a JNDI nepotřebujete, tudíž ani SwiftMQ nemusíte instalovat. Taktéž použití JDK 1.0.2 a JavaDeps 1.1 je volitelné. Budete-li ve zdrojovém kódu chatu dělat nějaké změny, je výhodné JavaDeps použít. Překlad spolehlivě proběhne i pod JDK 1.3, tudíž verzi 1.0.2 vysloveně nepotřebujete. Lze také vynechat instalaci Java Servlet API (např. Tomcat), a to v případě, že nebudete požadovat komunikaci chatu pomocí tunelování skrz HTTP. Chat server obsahuje dva základní konfigurační soubory – .env v hlavním adresáři chatserveru a nfc.conf v adresáři conf, kde naleznete i ostatní konfigurační soubory definující automatizovaná hlášení, práva k jednotlivým funkcím chatu apod. Nastavení obou je popsáno v dokumentaci, soubory jsou rovněž podrobně okomentovány. Dále je nutné změnit soubor setenv.sh v adresáři bin. Používáte-li k ověření uživatelů databázi MySQL, nastavíte parametry pro JDBC driver v souboru jdbcAuth.conf v adresáři conf. Vhodný JDBC driver pro MySQL naleznete na zde. Jar(y) driveru přidáte do CLASSPATH v souboru setenv.sh. Jak nainstalovat chat společně s Tomcatem a provozovat HTTP tunelování najdete v sekci FAQ na domovské stránce projektu. Klienta chatu můžete spustit jako samostatnou aplikaci nebo jako applet ve webovém prohlížeči. Potřebné instrukce jsou součástí dokumentace.

Změny zdrojového kódu

Předpokládám, že jste si opatřili distribuci NFC Chatu včetně zdrojového kódu a úvodní překlad proběhl bez problémů. Pokud si při úpravách vytvoříte vlastní soubor s novou třídou, smažte před překladem příslušný .deps_ soubor (viz soubory .deps_awt, .deps_client, .deps_server, případně .deps_swing v hlavním adresáři serveru). Soubor se vytvoří před vlastním překladem automaticky nový, již s údaji o přidané třídě.

Přístup do databáze při ověřování klieta

V konstruktoru třídy Jdbc v balíku com.lyrisoft.chat­.server.remote­.auth.jdbc se vytvoří dle parametrů zadaných v souboru jdbcAuth.conf spojení s databází. Ve třídě je metoda getRecord vracející JdbcRecord (viz. com.lyrisoft.chat­.server.remote­.auth.jdbc.JdbcRe­cord), která obsahuje autentizační parametry získané z databáze. Jde o jméno, heslo a úroveň přístupu (práva, např. uživatel, operátor…). V metodě getRecord je vlastní select, kterým získáváme z databáze data. Dle vlastních potřeb si můžete doprogramovat kriteria povolení přístupu klientům, např. závislost na čase.

Jména a parametry uživatele

NFC Chat standardně nedovoluje přiřazovat k jednotlivým jménům uživatelů parametry a s nimi dále na klientech pracovat. Např. pokud budete chtít udělat chat, kde si bude každý moci zvolit barvu svých řádků nebo zobrazovat vlastní ikonu u svého textu v místnosti, budete muset přistoupit ke změnám. Nejjednoduší je již po načtení příslušných údajů z databáze přiřadit ke stringu jména a oddělit např. lomítkem (red/mirek – uživatel mirek bude psát červeně). Jméno tak bude celým chatem putovat včetně všech parametrů a vy pouze ošetříte místa, kde se pracuje se jménem uživatele, aby se použilo skutečně jen jméno uživatele a ne parametry. NFC Chat standadně dovoluje při loginu použití jmen složených jen z alfanumerických znaků, tudíž nemůže dojít ke kolizi se zvoleným lomítkem.

Předávání parametrů appletu klienta chatu

V HTML kódu stránky, ze které applet spouštíte, nastavujete zároveň některé jeho parametry. Pokud chcete appletu předat tímto způsobem některé vlastní parametry, můžete je přidat a do zdrojového kódu umístit pasáže, které je zpracují. Např. budete chtít předat appletu barvu vstupního řádku chatu, tj. řádku, do kterého vepisujete text. Do html kódu mezi tagy appletu klienta chatu přidáte k řádkům s parametry nový řádek <param name=„inputColor“ value=„AA00AA“>. Ve třídě ChatClientApplet z balíku com.lyrisoft.chat­.client si najdete metodu installGuiFactory a analogicky např. podle parametru bgColor přidáme řádky:

Color inputColor = null; . . . try {
   String sinputColor = getParameter("inputColor");
   if (sinputColor != null) {
     inputColor = new Color(Integer.parseInt(sloginColor,16));
   }
}
catch (NumberFormatException e) {
}
.
.
.
if (inputColor != null) {
  _guiFactory.setAttribute("inputColor", inputColor);
}

Poté můžete inputColor použít ve třídách ChatPanel a PrivateChatPanel z balíku com.lyrisoft.chat­.client.gui.aw­t102 obdobně jako ostatní barvy.

Změna vzhledu klienta chatu

Klient je vytvořen pomocí knihovny AWT. Důležité třídy pro změnu vzhledu najdete v balíku com.lyrisoft.chat­.client.gui.aw­t102, jedná se především o ChatPanel, Console a potomka ChatPanelu, třídu EnhancedChatPanel. Přestože chatklient pro zobrazování textu komunikace nepoužívá standardní TextArea, ale vlastní třídu HyperlinkTextView z balíku com.lyrisoft.awt, pro seznamy používá List z AWT. Nevýhodou Listu je nemožnost stanovit si parametry zobrazovaného textu pro jednotlivé prvky seznamu, o práci s ikonami ani nemluvě, např. v seznamu uživatelů se jednotliví uživatelé nemohou barevně lišit. Nezbývá než si vytvořit vlastní třídu pro seznamy, např. s pomocí HyperlinkTextView.

skoleni


Určitě se jedná o program, o kterém je dobré vědět. Požadavky na chaty jsou často dost odlišné a docela se hodí mít nějaký základ se zdrojovým kódem, ze kterého je možné vycházet.

PS: Na všechny dotazy ohledně NFC Chatu rád odpovím, budu-li odpověď znát.