Hlavní navigace

OpenGL a nadstavbová knihovna GLU (23)

4. 1. 2005
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

V závěrečné části seriálu o nadstavbové grafické knihovně OpenGL GLU budou uvedeny seznamy demonstračních příkladů ze všech předchozích dílů, odkazy na veškeré popsané příkazy i funkce z knihovny OpenGL GLU a taktéž odkazy na související články.

Obsah

1. Seznam demonstračních příkladů
2. Odkazy na příkazy OpenGL GLU rozdělené podle jednotlivých dílů
3. Odkazy na příkazy OpenGL GLU setříděné podle abecedy
4. Odkazy na související články
5. Literatura
 

1. Seznam demonstračních příkladů

2.1

  2.2   2.3   2.4  

3.1   3.2   3.3   4.1   4.2   5.1  

5.2   6.1   6.2   7.1   7.2   7.3  

8.1   8.2   8.3   8.4   10.1   10.2  

10.3   10.4   11.1   11.2   12.1   12.2  

12.3   13.1   13.2   14.1   14.2   14.3  

15.1   15.2   15.3   16.1   16.2   16.3  

17.1   17.2   18.1   19.1   20.1   21.1  

Demonstrační příklad 2.1

Výpis verze knihovny OpenGL GLU a základních informací o podpoře výrobce grafické karty nebo ovladačů na standardní výstup (konzoli).

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu02_1­.html

Demonstrační příklad 2.2

Výpis verze knihovny OpenGL GLU a základních informací o podpoře výrobce grafické karty nebo ovladačů do grafického okna aplikace.

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu02_2­.html

Demonstrační příklad 2.3

Výpis všech dostupných rozšíření (extensions) pomocí funkce gluGetString() na standardní výstup (konzoli).

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu02_3­.html

Demonstrační příklad 2.4

Výpis všech dostupných rozšíření (extensions) pomocí funkce gluGetString() do grafického okna aplikace.

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu02_4­.html

Demonstrační příklad 3.1

Nastavení ortogonálního zobrazení pomocí funkce glOrtho() z grafické knihovny OpenGL.

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu03_1­.html

Demonstrační příklad 3.2

Nastavení ortogonálního zobrazení pomocí funkce gluOrtho2D() z nadstavbové grafické knihovny GLU.

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu03_2­.html

Demonstrační příklad 3.3

Nastavení pozice a orientace kamery pomocí funkce gluLookAt() z nadstavbové grafické knihovny GLU.

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu03_3­.html

Demonstrační příklad 4.1

Nastavení transformační matice pomocí funkce gluPerspective() z nadstavbové grafické knihovny GLU.

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu04_1­.html

Demonstrační příklad 4.2

Použití vlastní funkce pro nastavení transformační matice.

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu04_2­.html

Demonstrační příklad 5.1

Zpětný výpočet souřadnic ve světovém prostoru (world coordinates) z prostoru obrazovky (screen coordinates).

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu05_1­.html

Demonstrační příklad 5.2

Použití vlastní funkce pro zpětný výpočet souřadnic ve světovém prostoru (world coordinates).

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu05_2­.html

Demonstrační příklad 6.1

Vykreslení kvadriky (koule) s využitím funkcí poskytovaných nadstavbovou knihovnou GLUT.

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu06_1­.html

Demonstrační příklad 6.2

Vykreslení kvadrik (kužel, válec) s využitím funkcí poskytovaných nadstavbovou knihovnou GLUT.

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu06_2­.html

Demonstrační příklad 7.1

Práce s kvadrikami – zobrazení modelu koule složeného z jednotlivých bo­dů.

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu07_1­.html

Demonstrační příklad 7.2

Práce s kvadrikami – zobrazení modelu koule složeného z úseček (wireframe model).

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu07_2­.html

Demonstrační příklad 7.3

Práce s kvadrikami – zobrazení modelu koule složeného z vyplněných a osvětlených plošek (shaded model).

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu07_3­.html

Demonstrační příklad 8.1

Práce s kvadrikami – změna parametrů zobrazovaných modelů.

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu08_1­.html

Demonstrační příklad 8.2

Práce s kvadrikami – změna parametrů zobrazovaných modelů.

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu08_2­.html

Demonstrační příklad 8.3

Práce s kvadrikami – zobrazení disku (kruhu).

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu08_3­.html

Demonstrační příklad 8.4

Práce s kvadrikami – zobrazení kruhové výseče.

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu08_4­.html

Demonstrační příklad 10.1

Programový výpočet směšovací (blendovací) funkce b0().

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu10_1­.html

Demonstrační příklad 10.2

Programový výpočet směšovací (blendovací) funkce b1().

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu10_2­.html

Demonstrační příklad 10.3

Programový výpočet směšovací (blendovací) funkce b2().

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu10_3­.html

Demonstrační příklad 10.4

Programový výpočet směšovací (blendovací) funkce b3().

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu10_4­.html

Demonstrační příklad 11.1

Vykreslení NURB křivky specifikované pomocí čtyř řídících bodů.

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu11_1­.html

Demonstrační příklad 11.2

Vykreslení NURB křivky specifikované pomocí osmi řídících bodů.

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu11_2­.html

Demonstrační příklad 12.1

Zobrazení NURB křivky prvního stupně s možností změny poloh řídících bodů.

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu12_1­.html

Demonstrační příklad 12.2

Zobrazení NURB křivky druhého stupně s možností změny poloh řídících bodů.

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu12_2­.html

Demonstrační příklad 12.3

Zobrazení NURB křivky třetího stupně s možností změny poloh řídících bodů.

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu12_3­.html

Demonstrační příklad 13.1

Vytvoření a zobrazení NURB plochy jako drátového (wireframe) modelu.

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu13_1­.html

Demonstrační příklad 13.2

Vytvoření a zobrazení NURB plochy jako vyplněného a osvětleného modelu.

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu13_2­.html

Demonstrační příklad 14.1

Rozdělení NURB plochy na plošky se zadanou tolerancí.

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu14_1­.html

Demonstrační příklad 14.2

NURB plocha specifikovaná pomocí dvanácti řídících bodů.

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu14_2­.html

Demonstrační příklad 14.3

Ukázka práce s uzlovými vektory (knot vektory) NURB plochy.

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu14_3­.html

Demonstrační příklad 15.1

Vytvoření a zobrazení NURB plochy zadané 36 řídícími body.

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu15_1­.html

Demonstrační příklad 15.2

Příklad použití násobných řídících bodů (multiple control points).

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu15_2­.html

Demonstrační příklad 15.3

Vytvoření Bézierova plátu zadáním konstantních hodnot v uzlovém vektoru.

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu15_3­.html

Demonstrační příklad 16.1

Ořezání NURB plochy pomocí jednoduché kontury vytvořené v parametrickém prostoru.

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu16_1­.html

Demonstrační příklad 16.2

Ořezání NURB plochy pomocí dvojice kontur vytvořených v parametrickém prostoru.

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu16_2­.html

Demonstrační příklad 16.3

Ořezání NURB plochy NURB křivkou třetího stupně vytvořené v parametrickém prostoru.

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu16_3­.html

Demonstrační příklad 17.1

Programové vytvoření mipmapy (aplikace jednoduchého filtru).

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu17_1­.html

Demonstrační příklad 17.2

Vytvoření mipmapy pomocí funkce gluScaleImage().

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu17_2­.html

Demonstrační příklad 18.1

Vykreslení 3D tělesa pokrytého mipmapou, interpolace barev texelů.

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu18_1­.html

Demonstrační příklad 19.1

Vykreslení všech grafických primitiv poskytovaných knihovnou OpenGL.

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu19_1­.html

Demonstrační příklad 20.1

Teselace jednoduchého plošného konvexního polygonu na trojúhelníky.

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu20_1­.html

Demonstrační příklad 21.1

Teselace nekonvexního polygonu s protínajícími se hranami.

Odkaz: www.root.cz/cla­nek/photos/open­gl_glu/opengl_glu21_1­.html

2. Odkazy na příkazy OpenGL GLU rozdělené podle jednotlivých dílů

I

 

II   III   IV   V   VI   VII  

VIII   IX   X   XI   XII   XIII  

XIV   XV   XVI   XVII   XVIII   XIX  

XX   XXI  

OpenGL GLU I

Datum vydání: 27. 07. 2004
Odkaz:www.root­.cz/clanek/2318
žádné příkazy nebyly uvedeny

OpenGL GLU II

Datum vydání: 03. 08. 2004
Odkaz:www.root­.cz/clanek/2328
gluGetString()
gluCheckExtension()
 

OpenGL GLU III

Datum vydání: 10. 08. 2004
Odkaz:www.root­.cz/clanek/2338
gluOrtho2D()
gluLookAt()
 

OpenGL GLU IV

Datum vydání: 17. 08. 2004
Odkaz:www.root­.cz/clanek/2349
gluPerspective()
gluProject()
 

OpenGL GLU V

Datum vydání: 24. 08. 2004
Odkaz:www.root­.cz/clanek/2361
gluProject()
gluUnProject()
 

OpenGL GLU VI

Datum vydání: 31. 08. 2004
Odkaz:www.root­.cz/clanek/2372
gluNewQuadric()
gluQuadricDraw­Style()
gluQuadricOri­entation()
gluQuadricNormals()
gluQuadricTexture()
gluQuadricCallbac­k()
gluDeleteQuadric()
gluSphere()
gluCylinder()
gluDisk()
gluPartialDisk()
 

OpenGL GLU VII

Datum vydání: 07. 09. 2004
Odkaz:www.root­.cz/clanek/2385
gluNewQuadric()
gluQuadricDraw­Style()
gluQuadricOri­entation()
gluQuadricNormals()
gluQuadricTexture()
gluQuadricCallbac­k()
gluDeleteQuadric()
gluSphere()
 

OpenGL GLU VIII

Datum vydání: 14. 09. 2004
Odkaz:www.root­.cz/clanek/2397
gluSphere()
gluCylinder()
gluDisk()
gluPartialDisk()
 

OpenGL GLU IX

Datum vydání: 21. 09. 2004
Odkaz:www.root­.cz/clanek/2408
žádné příkazy nebyly uvedeny

OpenGL GLU X

Datum vydání: 05. 10. 2004
Odkaz:www.root­.cz/clanek/2430
žádné příkazy nebyly uvedeny

OpenGL GLU XI

Datum vydání: 12. 10. 2004
Odkaz:www.root­.cz/clanek/2441
gluNewNurbsRen­derer()
gluDeleteNurbsRen­derer()
gluNurbsProperty()
gluNurbsCallback()
gluNurbsCurve()
gluGetNurbsPro­perty()
gluBeginCurve()
gluEndCurve()
 

OpenGL GLU XII

Datum vydání: 19. 10. 2004
Odkaz:www.root­.cz/clanek/2453
gluNewNurbsRen­derer()
gluDeleteNurbsRen­derer()
gluNurbsProperty()
gluNurbsCallback()
gluNurbsCurve()
gluBeginCurve()
gluEndCurve()
 

OpenGL GLU XIII

Datum vydání: 26. 10. 2004
Odkaz:www.root­.cz/clanek/2464
gluNewNurbsRen­derer()
gluNurbsProperty()
gluGetNurbsPro­perty()
gluNurbsCallback()
gluBeginSurface()
gluNurbsSurface()
gluEndSurface()
 

OpenGL GLU XIV

Datum vydání: 02. 11. 2004
Odkaz:www.root­.cz/clanek/2475
gluNewNurbsRen­derer()
gluDeleteNurbsRen­derer()
gluNurbsProperty()
gluNurbsCallback()
gluNurbsSurface()
gluBeginSurface()
gluEndSurface()
gluGetNurbsPro­perty()
 

OpenGL GLU XV

Datum vydání: 09. 11. 2004
Odkaz:www.root­.cz/clanek/2488
gluBeginSurface()
gluNurbsSurface()
gluEndSurface()
 

OpenGL GLU XVI

Datum vydání: 16. 11. 2004
Odkaz:www.root­.cz/clanek/2504
gluBeginSurface()
gluBeginTrim()
gluEndSurface()
gluEndTrim()
gluNurbsSurface()
gluNurbsCurve()
gluPwlCurve()
 

OpenGL GLU XVII

Datum vydání: 23. 11. 2004
Odkaz:www.root­.cz/clanek/2513
gluScaleImage()
gluBuild1DMipmaps()
 

OpenGL GLU XVIII

Datum vydání: 30. 11. 2004
Odkaz:www.root­.cz/clanek/2520
gluBuild1DMipmaps()
gluBuild2DMipmaps()
gluBuild3DMipmaps()
gluScaleImage()
 

OpenGL GLU XIX

Datum vydání: 07. 12. 2004
Odkaz:www.root­.cz/clanek/2530
žádné příkazy nebyly uvedeny

OpenGL GLU XX

Datum vydání: 14. 12. 2004
Odkaz:www.root­.cz/clanek/2540
žádné příkazy nebyly uvedeny

OpenGL GLU XXI

Datum vydání: 21. 12. 2004
Odkaz:www.root­.cz/clanek/2549
gluTessBeginCon­tour()
gluTessBeginPo­lygon()
gluTessCallback()
gluTessEndContour()
gluTessEndPolygon()
gluTessProperty()
 

3. Odkazy na příkazy OpenGL GLU setříděné podle abecedy

Je použito anglické řazení – týká se to pouze funkce gluCheckExten­sion().

gluBeginCurve
XI

  XII  
gluBeginSurface
XIII  

XIV   XV   XVII  
gluBeginTrim
XVII  


gluBuild1DMipmaps
XVII   XVIII  
gluBuild2DMipmaps
XVIII  


gluBuild3DMipmaps
XVIII  
gluCheckExtension
II  
gluCylinder
VI   VIII  
gluDeleteNurbsRen­derer
XI  

XII   XIV  
gluDeleteQuadric
VI   VII  


gluDeleteTess
XXI  
gluDisk
VI   VIII  


gluEndCurve
XI   XII  
gluEndPolygon
XXI  


gluEndSurface
XIII   XIV   XV   XVII  


gluEndTrim
XVII  
gluGetNurbsProperty
XI   XIII  

XIV  
gluGetString
II  
gluLookAt
III  


gluNewNurbsRenderer
XI   XII   XIII   XIV  


gluNewQuadric
VI   VII  
gluNewTess
XXI  


gluNurbsCallback
XI   XII   XIII   XIV  


gluNurbsCurve
XI   XII   XVII  
gluNurbsProperty


XI   XII   XIII   XIV  
gluNurbsSurface


XIII   XIV   XV   XVII  
gluOrtho2D


III  
gluPartialDisk
VI   VIII  
gluPerspective
IV  
gluProject
IV   V  


gluPwlCurve
XVII  
gluQuadricCallback
VI   VII  


gluQuadricDrawStyle
VI   VII  
gluQuadricNormals
VI  

VII  
gluQuadricOri­entation
VI   VII  
gluQuadricTexture


VI   VII  
gluScaleImage
XVII   XVIII  


gluSphere
VI   VII   VIII  
gluTessBeginContour


XXI  
gluTessBeginPolygon
XXI  
gluTessCallback
XXI  
gluTessEndContour
XXI  
gluTessEndPolygon
XXI  


gluTessProperty
XXI  
gluUnProject
V  

4. Odkazy na související články

[1] První díl seriálu o knihovně GLUT:
www.root.cz/cla­nek/1612

[2] První díl seriálu o grafické knihovně OpenGL:
www.root.cz/cla­nek/1713

[3] První díl seriálu o OpenGL Imaging Subsetu:
www.root.cz/cla­nek/2068

[4] Článek popisující OpenGL evaluátory:
www.root.cz/cla­nek/2196

[5] SW implementace OpenGL – Mesa:
mesa3d.org

[6] Popis platforem podporovaných knihovnou Mesa:
mesa3d.org/sys­tems.html

[7] OpenGL pages:
www.opengl.org

5. Literatura

[8] Silicon Graphics: "OpenGLTM Reference Manual ",
Silicon Graphics, Inc., 1994.

[9] Segal M., Akeley K.: „The OpenGLTM Graphics System: A Specification (Version 1.2.1)“,
Silicon Graphics, Inc., 1999.

[10] Wright R. S.: „OpenGL SuperBible “,
Waite Group Press, 1999.

[11] Kilgard, Mark J.: „The OpenGL Utility Toolkit (GLUT) Programming Interface, API Version 3“,
Silicon Graphics, Inc., November 13, 1996.
(dostupné i na WWW ve formátu PDF)

[12] Kolektiv autorů: „GLUT Page
www.opengl.or­g/developers/do­cumentation/glut­.html

[13] Neider Jackie, Davis Tom, Woo Mason and Shreiner David: „Open GLTM Programming Guide: The official guide to learning OpenGL (Third Edition)“,
Addison-Wesley Publishing Company, Silicon Graphics, Inc., ISBN 0–201–60458–2, 1999.

[14] Hill, F. S. jr.: „Computer Graphics using Open GL “,
Prentice Hall, 2001.

Autor článku

Pavel Tišnovský vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje ve společnosti Red Hat, kde vyvíjí nástroje pro OpenShift.io.