Hlavní navigace

Otevřený dopis CZLUGu ve věci porušování autorských práv

14. 12. 2006
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Nedávný audit provedený na Ministerstvu kultury ČR prokázal, že zaměstnanci používají na pracovních počítačích z velké části komerční software bez řádné licence. České sdružení uživatelů Linuxu proto zaslalo ministru Martinu Štěpánkovi otevřený dopis, ve kterém žádá okamžitou nápravu situace.

Otevřený dopis

Vážený pane ministře,

jistě Vás netěší být čelným představitelem nejznámější pirátské organizace na území České republiky. Takové postavení je však velkou výzvou a umožňuje dokázat, že to s ochranou autorských práv myslíte skutečně velmi vážně.

Proto se na Vás jako předseda Českého sdružení uživatelů Linuxu obracím s naléhavou výzvou, abyste věnoval mimořádnou pozornost ochraně autorských práv. Pro vývojáře svobodného software, který je často vytvářen z nadšení a bez nároku na autorskou odměnu, je právě satisfakce spojená s nepopiratelností autorství a ochrana před neoprávněným užíváním díla velmi důležitá. A jejich potřeba ochrany není o nic menší, než u produktů firmy Microsoft.

Domníváme se, že by bylo vhodné vypsat výběrové řízení na legalizaci software na Vašem úřadě. Jistě by se jej zúčastnilo i několik dodavatelů svobodného software a bylo by možné dosáhnout velmi výhodné ceny.

Velkou výhodou svobodného software je jednoduchá licenční politika. Protože produkty nejsou vázány na konkrétní hardware ani na konkrétní počet instalací, nehrozí při růstu počtu uživatelských stanic problémy s počtem licencí. Kontrola legality je tak mnohem jednodušší, neboť stačí sledovat jen typovou shodu instalovaných aplikací se schváleným seznamem. Svobodný software přináší i nezávislost na dodavateli a používání zdokumentovaných datových formátů. To je velmi důležité z hlediska kontinuity státní správy v běhu času. Vaše ministerstvo se stará o díla, které přečkala staletí a jsou pro nás stále dostupná. Naproti tomu data uložená v proprietárních formátech mohou být zcela nedostupná za pouhé jednotky let.

S pozdravem
Dan Ohnesorg

Vážený pan
Mgr. Martin Štěpánek
Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

Vyjádření CZLUGu

Na podrobnější vyjádření k problematice ilegálního software na ministerstvu jsme se zeptali Dana Ohnesorga, předsedy Českého sdružení uživatelů Linuxu.

Jaká je podle Vás hlavní příčina situace vzniklé na ministerstvu kultury?

Určit příčinu zvenku není snadné. Situaci asi do značné míry ovlivnil pocit specifického postavení ministerstva, vždyť kdo by si dovolil dělat na ministerstvu kontrolu? Kdo by si dovolil hlídat hlídače? Zřejmě se jedná o ukázkovou demonstraci rčení, že pod svícnem bývá největší tma. Stav ukazuje na dlouhodobé pohrdání autorským právem, neboť 200 počítačů se nenainstaluje za den ani za týden. Při rozpočtu ministerstva na informatiku musela situace zrát celé roky. A rozpočet je současně asi i dalším významným důvodem. Pokud náklady na software dosahují zhruba ceny běžného HW, může ten, kdo nemá úctu k autorským právům, snadno sklouznout k nákupu dvojnásobného počtu hardware na úkor autorů použitého software.

Je smutné, že ti, kdo jsou zodpovědní za současnou situaci, nehledali už od samého začátku možnosti, jak použít levnější alternativy a místo toho bezhlavě porušovali licenční smlouvy.

Proč by mělo ministerstvo upřednostnit svobodný software před dokoupením licencí ke stávajícímu?

Základní otázka je, zda je možné podle zákona o veřejných zakázkách situaci řešit pouhým dokoupením licencí k používanému software. Já se domnívám, že to možné není. Pokud bych situaci převedl na něco hmotného, např. na automobily, tak by situace vypadala takto: 200 pracovníků ministerstva v noci nakráčí do autosalónu a vybere si, co se jim líbí. Druhý den se majitel autosalonu ozve, že mu něco chybí a že chce zaplatit. A ministerstvo zaplatí, aby nebylo za zloděje. Ale zpět k vaší otázce, mělo by ho upřednostnit, protože jednak lze očekávat, že bude levnější na pořízení a tak umožní snazší urovnání situace a jednak skýtá pro zákazníka větší jistoty a nezavazuje jej k dalším nákupům u stejného dodavatele.

Myslíte si, že je situace podobná i v dalších státních institucích?

Ano i ne, mám zkušenosti s různými institucemi i ministerstvy a řekl bych, že licence velkých firem mají vesměs v pořádku. Problém bývá spíše s těmi drobnými aplikacemi typu shareware, protože asi každý, kdo je nucen pracovat s Microsoft Windows, používá spoustu drobných vylepšení, bez kterých je práce extrémně obtížná. Pro oficiální instalaci takových aplikací je nutné jejich schválení, a to si firmy s místním zastoupením snadno obstarají. Těžko k němu ale přijde např. autor Total Commanderu. Uživatel na ministerstvu jej potom nemůže chtít po svém IT oddělení zakoupit a instalovat legálně, takže si jej instaluje nelegálně. Ostatně nepochybuji o tom, že na ministerstvu kultury se používalo mnoho dalších softwarových produktů, které nebyly od firmy Microsoft, se kterou probíhá narovnání, a přitom byly používány v rozporu s licencí. Bohužel postavení jednotlivých autorů je značně rozdílné a stejnou úroveň ochrany svého díla požívají pouze teoreticky.

Myslíte si, že je v České republice už dostatek firem, které jsou schopny zajistit Linuxu dostatečnou technickou podporu?

Ano domnívám se, že takové firmy existují a jsou schopny poptávku uspokojit. Ostatně bylo by to možné snadno zjistit právě vypsáním výběrového řízení. Pana ministra se to možná dotkne, ale z hlediska běžného podniku není ministerstvo kultury nijak velká firma.

CS24_early

CZLUG v rámci projektu podpory domácích instalací Linuxu sestavuje seznam linuxových profesionálů, kteří jsou schopni zajistit podporu domácích uživatelů Linuxu. Při jeho sestavování narážíme na to, že existuje mnoho firem, které nabízejí komerční podporu pro Linux, ale pouze pro firemní zákazníky, a proto je do seznamu zařadit nemůžeme, neboť se tam tématicky nehodí. Takové firmy lze potom najít v běžných vyhledávačích a oborových katalozích. Náš seznam je pouze speciálním podvýběrem z těchto firem a najdete jej na adrese instalace.linux­.cz.

Děkuji za vyjádření.

Souhlasíte s tím, že pro ministerstvo kultury by bylo používání svobodného software výhodné?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.