Hlavní navigace

Outline editory: nejčastěji používané outline editory

30. 9. 2004
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Ve druhém dílu miniseriálu o outline editorech si popíšeme některé nejčastěji používané outline editory, které existují jak ve formě samostatných aplikací, tak i ve formě rozšíření textových editorů a procesorů.

Obsah

1. Osnova v aplikacích typu „Office“
2. Microsoft Word
3. OpenOffice.org
4. Další známé textové procesory
5. Specializované outline editory
6. Obsah dalšího pokračování
 

1. Osnova v aplikacích typu „Office“

Vzhledem k tomu, že se postupem času prokázala jedinečná schopnost outline editorů zjednodušit a urychlit práci uživatelů, začaly se tyto editory (resp. jejich funkčnost) přidávat i do aplikačních balíků typu „Office“. Buď šlo o relativně samostatné aplikace, což je případ pracovního a vývojového prostředí Framework, nebo se jednalo o součást jiného programu, typicky poštovního klienta nebo textového procesoru. V dalších odstavcích si stručně popíšeme, které vlastnosti outline editorů je možné používat v nejznámnějších textových procesorech.

2. Microsoft Word

Milovaný i nenáviděný Microsoft Word poskytuje uživatelům několik klávesových zkratek a příkazů dostupných z toolbaru, pomocí kterých lze pracovat s textem umístěným do takzvané „osnovy“, což není ve své podstatě nic jiného než hierarchické uspořádání textu. Osnova se minimálně od verze Microsoft Office 97 vytváří jednoduše pomocí stylů – je to ostatně jeden z důvodů, proč jsou uživatelé nuceni styly používat (což je jenom dobře, osobně mi připadá, že by ve Wordu ani v dalších textových procesorech kromě stylů žádné další formátovací prvky být nemusely, přispělo by to k přehlednosti dokumentů a k jejich snadnější úpravě).

Při zobrazení osnovy je ve Wordu možné použít buď myš, nebo vybrané klávesové zkratky, pomocí kterých se mění úroveň textu v hierarchii a také lze provádět posun jednotlivých kapitol nahoru a dolů po celém dokumentu, což je výhodné zejména v případě vypnutí zobrazování běžného odstavcového textu.

V režimu osnovy lze zobrazit buď celý dokument, nebo pouze nadpisy kapitol až do zadané úrovně – omezeni jsme „pouze“ na deset úrovní nadpisů. Výhodné je, že takto vytvořený hierarchický text lze přenést do PowerPointu a tam se z něj automaticky vytvoří prezentace se zachováním vytvořené hierarchie, do které posléze stačí vložit nějaké obrázky či grafy. Pro specifikaci úrovně odstavcového textu existují takzvané neviditelné styly, které nemění formátování textu, ale pouze jeho pozici ve stromu hierarchie – tuto vlastnost Wordu uživatelé podle mých zkušeností prakticky neznají, přitom je její použití velmi jednoduché a efektivní.

Mezi nejvýznamnější klávesové zkratky pro práci s osnovou v MS Wordu patří: Alt+Shift+Šip­ka Doleva, Alt+Shift+Šip­ka Doprava, Alt+Shift+Šip­ka Nahoru, Alt+Shift+Šip­ka Dolů. Tyto zkratky jsou mimochodem dostupné i v dále popsané nadstavbě TVO pro vim, samozřejmě za předpokladu, že je správně nakonfigurovaný terminál (např. v MS-DOSu tyto zkratky nepracují korektně). Uvedené zkratky mají následující význam:

  • Alt+Shift+Šip­ka Doleva – zvýšení úrovně nadpisu i celé hierarchie textů pod nadpisem. Je také možné měnit úroveň v hierarchii pouze pro vybraný blok.
  • Alt+Shift+Šip­ka Doprava – snížení úrovně nadpisu i celé hierarchie textů pod nadpisem. Opět je možné měnit úroveň v hierarchii pouze pro vybraný blok textu.
  • Alt+Shift+Šip­ka Nahoru – posun vybrané kapitoly i příslušných podkapitol směrem nahoru (k začátku dokumentu).
  • Alt+Shift+Šip­ka Dolů – posun vybrané kapitoly i příslušných podkapitol směrem dolů (ke konci dokumentu).

Obecně je možné říct, že podpora hierarchického strukturování textu je ve Wordu z hlediska tvorby textu na dobré úrovni. Problémy nastávají při exportu vytvořených poznámek do formátů HTML či XML, při kterém se struktura „rozpadne“ na jednotlivé formátovací příkazy, což je sice dobré pro zobrazení či tisk dokumentu, ale pro jeho další (polo)automatické zpracování je tento způsob nevyhovující. Na zcela nedostatečnou podporu pro aplikace nacházející se vně trojice BackOffice-Office-Exchange jsme však již všichni zvyklí, zde může Microsoft v budoucnu pouze příjemně překvapit.

Microsoft Word při práci s osnovou a se zobrazeným toolbarem pro změnu osnovy
Obrázek 1: Microsoft Word při práci s osnovou a se zobrazeným toolbarem pro změnu osnovy

3. OpenOffice.org

Users of MS Word often leap to the conclusion that (OpenOffice.org) Writer has no outlining tools. In fact, Writer does have such tools, but they are arranged and function differently. Out-of-the-box (or out of the tar file), the tools are less functional than MS Word's, but with a little ingenuity, you can wrench almost the same functionality out of them.
Linux Journal

Známý a často používaný balík aplikací OpenOffice.org je díky svým schopnostem často porovnávaný s Microsoft Office. To je celkem pochopitelné, protože Microsoft Office se díky svému rozšíření stal pro mnohé uživatele synonymem pro kancelářský balík, což by nebylo problematické v případě lepší podpory otevřených/či­telných datových formátů. V OpenOffice.org je však mnoho operací pro práci s textem vytvořeno odlišně. Jednou z těchto operací, které se chovají značně odlišně od Microsoft Wordu, je i práce s hierarchií textu.

Tam, kde ve Wordu stačilo přepnout zobrazení na „Osnovu“, je v OpenOffice.org zapotřebí použít automatické číslování nadpisů a odstavců a posléze Navigátor, pomocí něhož se dá s číslovanými nadpisy manipulovat – viz článek na Linux Journalu, ve kterém se autor touto problematikou zabýval podrobněji (zapomněl se však zmínit o možnosti přesunu na jednotlivé kapitoly přes „malý“ navigátor umístěný ve spodní části skrolovacího sloupce – viz třetí ilustrační obrázek).

Tyto operace však prozatím nejsou tak intuitivní a použitelné jako v Microsoft Wordu, ale vzhledem k rychlosti pokroku balíku OpenOffice.org a poměrně rychlým reakcím vývojářů na žádosti uživatelů se dá předpokládat, že se práce s osnovou v dalších verzích tohoto balíku objeví v použitelnější podobě. Pro použití OpenOffice.org mluví kromě jeho multiplatformnosti i velmi dobře navržený formát souborů, který skýtá naději, že své texty bez problému přečteme i po (řekněme) deseti letech.

Navigátor v OpenOffice.org Writeru
Obrázek 2: Navigátor v OpenOffice.org Writeru

'Malý navigátor' v OpenOffice.org Writeru
Obrázek 3: „Malý navigátor“ v OpenOffice.org Writeru

4. Další známé textové procesory

Kromě OpenOffice.org samozřejmě existují i další textové procesory, které jsou však povětšinou vytvořeny pouze pro jednoduché psaní a formátování textu na nízké úrovni, tj. bez osnovy, stylů apod. Mezi procesory, jež práci s osnovou neumožňují, patří například známý Abiword nebo KWord z aplikačního balíku KOffice. Těmito aplikacemi se proto již v dalším textu nebudu zabývat.

Mezi známé textové procesory s podporou práce s osnovou patří 602Text z balíku 602 Suite, který je však dostupný pouze pod operační systémy Microsoft Windows a v dohledné době se nerýsuje možnost jeho převodu jako nativní aplikace pod X Window System (šestsetdvojka dokonce nedokáže zaručit funkčnost tohoto balíku na systémech Windows 95, čímž přichází o značnou část zákazníků). Práce s osnovou je v tomto editoru poměrně problematická, ovládání je sice převzato z Microsoft Office, ale při změně úrovní textu a nadpisů se mnohdy poruší formátování celého dokumentu, takže je nutné některé operace ručně doladit.

Práce s osnovou v textovém procesoru 602Text
Obrázek 4: Práce s osnovou v textovém procesoru 602Text

5. Specializované outline editory

Outline editory se jako samostatné aplikace dostaly poněkud do pozadí za jiné typy aplikací, což je vzhledem k jejich vysoké použitelnosti (po navyknutí) škoda. Vzhledem k dnes velmi rozsáhlé programátorské základně však stále vznikají nové aplikace, z nichž některé popíšu v dalších odstavcích. Nejde samozřejmě o vyčerpávající výčet, jedná se o jakýsi reprezentativní vzorek, který lze na Internetu lehce najít a odzkoušet.

KnowIt

Tento poměrně jednoduchý prográmek, který naleznete na jeho domovské stránce knowit.source­forge.net, je primárně určen pro prostředí KDE, uživatelé tohoto prostředí proto využijí jim známé „look and feel“. Kromě zápisu poznámek do osnovy umožňuje provádění základního formátování textu (velikost písma, barva, zarovnání apod.) a vyhledávání přes celou strukturu dokumentu. Kromě toho je také možné provádět export zapsaných informací do HTML, což je jistě užitečná funkce. Chybí mi však export do XML, při kterém by se zachovala logická struktura dokumentu.

Screenshot outline editoru KnowIt
Obrázek 5: Screenshot outline editoru KnowIt

TuxCards

O tomto programu, který si můžete opatřit z adresy www.tuxcards.de, lze říct to samé, co o programu předchozím, včetně orientace na knihovnu Qt. Opět je možné zapisovat poznámky, formátovat zapsaný text, provádět převod do HTML apod. Kromě toho je možné měnit ikony u jednotlivých uzlů, což přispívá k přehlednosti zapsaných poznámek (některé editory mají pouze dvě ikony – jednu pro list a druhou pro uzel stromu).

Screenshot outline editoru TuxCards
Obrázek 6: Screenshot outline editoru TuxCards

hnb – Hierarchical Notebook

Jedná se o velmi zajímavý program dostupný na adrese hnb.sourcefor­ge.net, jež pro ukládání svých dat používá XML formát. Tento program má textové rozhraní postavené nad curses, pomocí kterého je možné s programem pracovat velmi rychle (samozřejmě až po zaučení, to však platí pro většinu složitějších aplikací). Data lze exportovat do obligátního ASCII, HTML a překvapivě také do PostScriptu, což se hodí při tisku a tvorbě „read-only“ dokumentů. Je také možné zkontrolovat pravopis napsaných poznámek, v tomto případě se volá známý ispell. Vzhledem k orientaci tohoto programu na textové prostředí je možné provést jeho překlad na prakticky libovolnou platformu.

Screenshot outline editoru hnb
Obrázek 7: Screenshot outline editoru hnb

Leo

Tento outline editor je zajímavý především tím, že je programován v Pythonu, díky tomu je možné Python použít také ke skriptování tohoto editoru. Pro tvorbu grafického uživatelského rozhraní používá knihovnu Tcl/Tk. V současné době je Leo dostupný na platformách Windows, Linux a MacOS, teoreticky je možné ho použít kdekoli, kde je nainstalován Python a Tcl/Tk. Domovská stránka je umístěna na adrese webpages.char­ter.net/edream­leo/front.html.

Screenshot outline editoru Leo
Obrázek 8: Screenshot outline editoru Leo

Gnome Outliner

Na adrese www.actsofvoli­tion.com/…/gno­meoutliner se nachází stránky s návrhem outline editoru pro prostředí Gnome. Podle těchto stránek to vypadá, že k projektu existuje návrh uživatelského rozhraní, ale funkčnost není doprogramována. Pokud tedy někdo ze čtenářů používá prostředí Gnome a umí programovat v GTK, může na výše uvedené stránce nalézt další informace, jak tomuto produktu pomoci k dalšímu vývoji.

Screenshot návrhu outline editoru Gnome Outliner
Obrázek 9: Screenshot návrhu outline editoru Gnome Outliner

FreeMind

Jedná se o velmi zajímavý projekt vytvořený v programovacím jazyce Java, pomocí kterého je možné vytvářet i složité hierarchie. Narozdíl od dalších outline editorů je však zobrazení stromu velmi volné, nejedná se tedy o klasickou „adresářovou strukturu“. Nejlépe je struktura patrná z ilustračního obrázku níže. Tato aplikace je velmi dobrá pro psaní volně umístěných poznámek, ale i celých hierarchicky orientovaných webů. Pokud tedy máte nadupaný stroj a běží vám na něm Java, určitě si tento program vyzkoušejte. Domovská stránka je umístěna na adrese freemind.source­forge.net.

Screenshot aplikace FreeMind
Obrázek 10: Screenshot aplikace FreeMind

Think

Jedná se o poměrně jednoduchý outline editor dostupný pro prostředí Gnome. Domovská stránka je umístěna na adrese primates.ximi­an.com/~peter/thin­k.

Screenshot outline editoru Think
Obrázek 11: Screenshot outline editoru Think

CS24_early

6. Outline editory pro MS Windows

Pro Microsoft Windows existuje větší množství outline editorů. Vzhledem k zaměření tohoto serveru však uvedu pouze názvy a stručnou charakteristiku těchto editorů:

  • TreePad: plnokrevný outline editor pro MS Windows, jehož nevýhodou je poměrně složité ovládání. Existuje i nekomerční verze, jež neobsahuje některé pokročilejší operace.
  • Frontier: outline editor pro Mac a Windows, ve kterém je možné prozatím vytvářet pouze jednořádkové poznámky.
  • ItemTree: velmi jednoduchý outline editor s možností zápisu pouze jednořádkových poznámek.
  • KeyNote: outline editor s dobře vyřešeným ovládáním, určen pouze pro Windows, podpora maker a přídavných modulů (pluginů).

7. Obsah dalšího pokračování

V dalším pokračování tohoto miniseriálu se budu věnovat popisu maker pro textový editor vim nazvaných TVO: The Vim Outliner. (Pozn. red.: to je napínavý, co? :) –Johanka)

Seriál: Outline editory

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.