Hlavní navigace

Příchod hackerů: německé kořeny ERP

31. 5. 2016
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Pojem SAP vyvolává rozličné emoce. Přišlo s ním pět vývojářů, kteří po odchodu z IBM založili SystemAnalyse und Programmentwicklung a s ním i svět podnikových informačních systémů.

Když v roce 1990 analytici Gartneru poprvé použili označení ERP, Enterprise Resource Planning, tak pouze lépe pojmenovali sady aplikací, které se předchozích 20 let vyvíjely z původního konceptu MRP, za jehož „otce“ bývá označován český emigrant Josef Orlický (věnovali jsme mu minulý díl). V průběhu 80. let se MRP, i díky rozšířeným definicím MRPII Olivera Wrighta, postupně měnilo, až způsobilo, že počítače či přesněji podnikový software pronikl prakticky do všech oddělení a procesů většiny větších firem západního světa a postupně začal dobývat i území za železnou oponou. Pokračování minisérie o zrodu ERP je tedy příběhem Olivera Wrighta, jeho MRPII, ale také zrodu firmy, jejíž název se pro mnohé stal synonymem pojmu ERP – SystemAnalyse und Programmentwicklung, tedy SAP (později byla vytvořena také anglická předloha zkratky – Systems, Applications and Products in Data Processing). A ten má v tomto případě z časového hlediska přednost.

Nebyl to apríl

Patří to už k životu v korporacích, že slibné projekty bývají zaříznuty z politických či strategických důvodů. Přesně to se stalo pětici programátorů z vývojového oddělení IBM v Mannheimu, když na počátku 70. začali pracovat na „celopodnikové“ aplikaci pro mainframe systémy. Projekt byl ale o dva roky později převeden do jiného oddělení. Klaus, Claus, Hasso, Dietmar a Hans byli v nejlepších letech (nejmladšímu bylo 28 a nejstaršímu 37), a tak se rozhodli, že dva roky pracovního života v žádném případě nevyhodí oknem. 1. dubna 1972 vzniká společnost Systemanalyse und Programmentwicklung, v níž je pětice někdejších zaměstnanců IBM partnery.

Zásadní změnou, kterou přinesla do oblasti rodících se podnikových informačních systémů 70. léta a SAP ji nabídl mezi prvními (proto byly systémy SAP označovány písmenem R – realtime), byl přechod od dávkového zpracování k interakci v reálném čase prostřednictvím obrazovky terminálu (byl to pochopitelně koncept, který již o deset let dříve rozvíjely v USA týmy financované agenturou ARPA). Prvním zákazníkem SAP se stal chemický koncern ICI, co ale bylo důležitější, zakladatelé SAP od počátku svůj podnikový systém vyvíjeli coby standardizovaný produkt, který lze, po potřebných úpravách a nastavení, nasadit v dalších firmách. Vedle MRP důležitého pro plánování a řízení výroby byly také prakticky od počátku pokryty další oblasti.

Pozvolný růst a nečekaný boom

Na konci prvního roku existence, měla společnost obrat 620 tisíc marek a devět zaměstnanců. O rok později již představila modul s finančním účetnictvím, o rok později už má SAP 40 zaměstnanců a v roce 1975 přibývají integrované moduly pro nákup, skladové hospodářství a fakturaci. V roce 1976 se ze SAP stává společnost s ručením omezeným, má 25 zaměstnanců a obrat necelé čtyři miliony marek. SAP nyní znamená Systeme, Andwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung – Systems, Applications and Products in Data Processing. Tento plný název je používán společně se zkratkou bezmála dvacet let.

V roce 1982 přichází druhá generace software SAP R/2, která slaví úspěchy zejména ve druhé polovině 80. let na německém trhu. V roce 1988 se SAP stává akciovou společností a vstupuje na burzu. O dva roky později se o společnosti hovoří jako o takřka monopolu mezi dodavateli podnikových informačních systémů pro IBM System/370 na německém trhu.

Skutečná revoluce ale přišla poněkud nečekaně – v roce 1992 představil SAP nový R/3 (nyní již označovaný jako ERP systém) určený především pro středně velké podniky. Ten umožňoval zejména modelovat celou firmu jako jediný obří integrovaný proces a interpretovatelný celek s kompletní alokací zdrojů, plánováním a odhadem trendů, vývojem produktů a optimalizací výroby. Původní plány provozovat jej na IBM AS/400 byly nakonec z technických důvodů změněny a R/3 byl přepracován pro unixové pracovní stanice s databázemi Oracle a provoz v režimu klient-server (ve třívrstvé architektuře – s níž se počítalo už v původním návrhu). Byla to možná změna z donucení, ale na trhu sklidila nečekaný ohlas. Nasadit a provozovat R/3 bylo mnohem snazší a levnější než v případě R/2, a protože většina firem na americkém trhu čelila na počátku 90. let krizi a byla nucena šetřit, stalo se, co nikdo nečekal. R/3 zde doslova vytlačil R/2 – během jediného roku (1992–3) z 5 % výnosů vystřelil na 80 %. SAPu navíc raketově rostly i příjmy v absolutních číslech.

S tím, jak velcí zákazníci začali nahrazovat R/2 novým R/3, k němuž se dalo snáze přistupovat z klasického PC, začala spanilá jízda SAP na evropském a posléze i světovém trhu. Zatímco v roce 1991 měla společnost obrat 362 milionů eur, o pět let později už to byly bezmála dvě miliardy. V této době začala masivní expanze SAP na řadu nových trhů, včetně Česka a R/3 byl během několika let dostupný ve 14 jazycích (což před dvaceti lety rozhodně nebylo běžné). Postupně se také měnilo vedení společnosti – ve správní radě byly až do roku 1991 čtyři z pěti zakladatelů, v průběhu devadesátých let se k nim ale přidali profesionální manažeři a „otcové zakladatelé“ postupně přešli do funkcí v dozorčí radě společnosti. Nástupcem úspěšné – a mnoha uživateli zároveň proklínané – R/3 se vlastně stala až po třiadvaceti letech v minulém roce platforma S/4HANA.

Otcové zakladatelé

Německo je zemí rodinných firem s dlouhou tradicí. Není tedy divu, že pět někdejších zaměstnanců IBM z Mannheimu, kteří založili SAP, jej po většinu jeho existence také přímo či nepřímo řídilo (nebo dodnes řídí) a všichni na svém rozhodnutí odejít z IBM nakonec pohádkově vydělali.

Dietmar Hopp společnost nejen spoluzakládal, ale v letech 1988–98 také vedl a do roku 2003 byl předsedou dozorčí rady. I po svém definitivním odchodu ze SAPu v roce 2005 měl stále ještě asi 10% podíl. O rok později věnoval 70 % svého jmění nadaci, která nese jeho jméno – vznikla tak jedna z největších nadací v Evropě. Od roku 2000 také podporoval fotbalový klub TSG 1899 Hoffenheim, který se díky tomu dostal z páté divize do první spolkové ligy. Mimo jiné je vlastníkem lázeňského a golfového resortu na jihu Francie, který koupil od herce Seana Conneryho.

Klaus Tschira byl dalším ze zakladatelů, který se od roku 1997 do roku 2008 podílel na řízení společnost z pozice člena správní rady. I on založil, již v roce 1995, svou nadaci, která se věnuje zejména podpoře přírodních a počítačových věd – nadace sídlí ve vile slavného německého chemika Carla Bosche. V roce 2008 založil Tschira další nadaci společně se svou ženou Gerdou. Zemřel na konci března minulého roku.

Hasso Plattner – další ze zakladatelů vystřídal jako předseda dozorčí rady Hoppa v roce 2003 a je na tomto postu dodnes. Vedle toho má ale Plattner řadu vlastních „zájmů“, jimž vévodí vysokoškolský institut nesoucí jeho jméno, který je od roku 1998 na univerzitě v Postupimi. Krom toho vlastní známé golfové hřiště Francourt a hokejový tým San Jose Sharks. V roce 2013 byl desátým nejbohatším Němcem.

Hasso Plattner

Hasso Plattner

Claus Wellenreuther, nejstarší ze zakladatelů, odešel ze společnosti již v roce 1980 ze zdravotních důvodů a odnesl si tak pouze malou kompenzaci v hodnotě milion marek (SAP tehdy ještě nebyl akciovou společností). I on ale nakonec díky SAP zbohatl – společnost DCW Software vyvíjející ERP alternativu k SAP totiž jeho někdejší kolegové koupili v roce 2003.

Hans Werner Hector byl mužem, který se zasloužil zejména o to, že se ze SAP stala veřejně obchodovaná akciová společnost a byl také odpovědný za úspěšný vstup na americký trh. Z veden společnosti odešel v polovině devadesátých let a v roce 1996 prodal většinu svých akcií a získal tak přibližně 1,6 miliardy eur. Ty následně opět investoval do startupů v oblasti software, biotechnologií a medicíny. V roce 2008 založil dobročinný vědecký fond nesoucí jeho jméno.

CS24_early

Můžete SAP obdivovat, můžete jej nenávidět a proklínat, můžete poukazovat na řadu neúspěšných implementací (některé se staly pro dotyčné společnosti osudnými), skutečnost je ale taková, že největší procento velkých společností světa v posledním desetiletí jednoudše „jede“ na SAPu (celosvětově se v posledních letech jedná zhruba o čtvrtinový podíl). Podíl SAP přitom posledních 25 let postupně, leč vytrvale klesal (respektive konkurenti rostli o něco rychleji) – na přelomu století se jednalo přibližně o 1/3 a v roce 1991 SAP světovému trhu ERP z hlediska obratu dominoval.

Vývoj podílu největších hráčů na trhu ERP v 90. letech minulého století
Autor: Dr. John Yen

Vývoj podílu největších hráčů na trhu ERP v 90. letech minulého století

A co Oliver Wright?

Ne nezapomněli jsme na toho, kdo definoval MRP II, neboli Manufacturing Resource Planning. Jen se při pohledu na historický běh událostí zdá, že Wright v roce 1983 (podobně jako Orlicky o necelých deset let dříve) vlastně jen skvěle shrnul to, co se již na trhu podnikových informačních systému do jisté míry odehrávalo. Jeho MRP II podrobněji rozvedlo základní moduly a doplnilo je o další systémy jako celopodnikové plánování, správu smluv, změnové řízení v oblasti vývoje, analýzu odhady prodejů a také o související finanční, účetní, distribuční a skaldové moduly, aplikace typu CAD/CAM nebo počítačové nástroje pro projektové řízení. Wrightův koncept MRP II byl nicméně stále zaměřen zejména na výrobní podniky, zásadní posun, který přišel v průběhu 80. let, bylo rozšíření celopodnikových informačních systémů i do dalších oblastí mimo diskrétní či procesní výrobu. A právě proto bylo pro SAP a další podnikové informační systémy třeba na počátku 90. let nové označení: ERP, Enerprise Resource Planning, Plánování podnikových zdrojů.

Odkazy

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku