Hlavní navigace

Programovací jazyk Go a 2D grafika – kostra jednoduché hry

2. 4. 2020
Doba čtení: 45 minut

Sdílet

Velmi důležitá je při tvorbě i relativně jednoduchých her či multimediálních aplikací celková struktura aplikace. Proto si v dnešním článku o knihovně go-sdl ukážeme, jak by se mohlo postupovat při postupných úpravách (stále triviální) hry.

Obsah

1. Programovací jazyk Go a 2D grafika – kostra jednoduché hry

2. Vykreslení jednoduché scény s využitím knihovny go-sdl2

3. Zdrojový kód prvního demonstračního příkladu

4. Rozdělení kódu aplikace do několika funkcí

5. Použití lokálních proměnných, předávání stavu aplikace do volaných funkcí

6. Zdrojový kód třetího demonstračního příkladu

7. Jediná datová struktura obsahující celý stav aplikace

8. Použití rozhraní (interface)

9. Úplný zdrojový kód upraveného příkladu

10. Systém událostí (events)

11. Reakce na událost typu „ukončení aplikace“

12. Reakce na stisk kláves Escape a Q

13. Pohyb spritu pomocí kurzorových kláves

14. Úplný zdrojový kód osmého demonstračního příkladu

15. Vylepšení předchozího příkladu – reakce na stisk i puštění klávesy

16. Úplný zdrojový kód devátého demonstračního příkladu

17. Automaticky se pohybující sprite a klávesnicí ovládaný hráč

18. Úplný zdrojový kód desátého demonstračního příkladu

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Programovací jazyk Go a 2D grafika – kostra jednoduché hry

Dnešní článek se bude v některých ohledech odlišovat od článků předchozích. Zatímco v dřívějších částech seriálu o programovacím jazyce Go jsme se snažili popsat co nejvíce funkcionality, dnes budeme na přání několika čtenářů postupovat odlišným – pomalejším – způsobem. Budeme totiž postupně upravovat jeden demonstrační příklad, který nakonec bude existovat v deseti verzích. První verze bude představována jednoduchou nestrukturovanou aplikací, poslední verze již bude sloužit jako poměrně slušně navržená kostra pro primitivní grafickou hříčku (výsledek se snad ani nedá nazývat „hrou“). Současně už nebudeme pro porovnání uvádět i céčkovou variantu příkladu, protože struktura céčkové hry bude od Go varianty v mnoha ohledech odlišná (tyto jazyky jsou i přes zdánlivou podobnost dosti rozdílné).

Poznámka: pokud vám nový způsob bude připadat příliš rozvláčný nebo naopak dobrý, prosím o zpětnou vazbu v komentářích.
*

Obrázek 1: Předlohou nám bude slavná starodávná hra Adventure pro osmibitovou herní konzoli Atari 2600. Zelený čtverec nalevo je hráč, žlutá „kachna“ je ve skutečnosti strašlivý a k tomu ještě hladový drak.

2. Vykreslení jednoduché scény s využitím knihovny go-sdl2

Ukažme si tedy první verzi příkladu. Ta je velmi jednoduchá a plně vychází z demonstračních příkladů, které jsme si popsali minule. Ve zdrojovém kódu se postupně provádí tyto operace:

 1. Provede se inicializace knihovny SDL funkcí sdl.Init, současně se zaregistruje kód pro ukončení SDL.
 2. Vytvoří se nové okno funkcí sdl.CreateWindow, opět se zaregistruje kód zavolaný pro uzavření okna.
 3. Získá se reference na primární kreslicí plochu, a to konkrétně metodouwindow.GetSurface (tato plocha se nijak nemusí uvolňovat).
 4. Načte se rastrový obrázek globe.png s alfa kanálem.
 5. Okno, resp. primární kreslicí plocha se vyplní konstantní barvou metodou primarySurface.FillRect.
 6. Rastrový obrázek se na primární plochu vykreslí metodouimage.Blit.
 7. Následně se počká na zobrazení okna – toto není striktně nutné v reálné aplikaci/hře se smyčkou událostí, ovšem pro jednoduchý program bez této smyčky je na některých systémech (kombinacích čipsetu a grafické karty) nutné chvíli počkat.
 8. Vynucení překreslení obsahu celého okna metodouwindow.UpdateSurface.
 9. Nakonec se po pěti sekundách (sdl.Delay) celá aplikace korektně ukončí.

Dále si povšimněte, že se testují prakticky všechny návratové kódy s chybou. To lze ověřit nástrojem errcheck, s nímž jsme se již v tomto seriálu setkali.

Obrázek 2: Bitmapa s alfa kanálem zobrazená v okně aplikace.

3. Zdrojový kód prvního demonstračního příkladu

Úplný zdrojový kód dnešního prvního demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article63/tes­t01.go:

package main
 
import (
    "github.com/veandco/go-sdl2/img"
    "github.com/veandco/go-sdl2/sdl"
)
 
const (
    width = 640
    height = 480
)
 
func main() {
    if err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO); err != nil {
        panic(err)
    }
    defer sdl.Quit()
 
    window, err := sdl.CreateWindow("SDL2 example #1", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED,
        width, height, sdl.WINDOW_SHOWN)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer window.Destroy()
 
    primarySurface, err := window.GetSurface()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    image, err := img.Load("globe.png")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer image.Free()
 
    primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(primarySurface.Format, 192, 255, 192))
 
    dstRect := sdl.Rect{
        X: width/2 - image.W/2,
        Y: height/2 - image.H/2,
        W: 0,
        H: 0,
    }
 
    err = image.Blit(nil, primarySurface, &dstRect)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    sdl.Delay(10)
 
    window.UpdateSurface()
 
    sdl.Delay(5000)
}
*

Obrázek 3: Drak ve hře Adventure právě dohnal hráče…

4. Rozdělení kódu aplikace do několika funkcí

V předchozím zdrojovém kódu byla celá funkcionalita soustředěna v jediné funkci main, což sice zdánlivě nemusí vadit (ostatně příklad je stále velmi krátký), ovšem s rostoucí složitostí nebude tato struktura zdrojového kódu dobře „škálovat“ a po určité době se programátor ve svém kódu doslova ztratí. První varianta úpravy může spočívat v tom, že se stav celé aplikace, což je v této chvíli trojice objektů (datových struktur splňujících určitá rozhraní), uloží do globálních proměnných:

var (
    window     *sdl.Window
    primarySurface *sdl.Surface
    image     *sdl.Surface
)

Celá aplikace se díky tomu rozdělí do trojice funkcí volaných z funkce main, která je vstupním bodem do celé aplikace:

 1. Inicializace – initialize
 2. Finalizace – finalize
 3. Překreslení obsahu hlavního okna – redraw

Úplný zdrojový kód naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article63/tes­t02.go:

package main
 
import (
    "github.com/veandco/go-sdl2/img"
    "github.com/veandco/go-sdl2/sdl"
)
 
const (
    width = 640
    height = 480
)
 
var (
    window     *sdl.Window
    primarySurface *sdl.Surface
    image     *sdl.Surface
)
 
func initialize() {
    err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    window, err = sdl.CreateWindow("SDL2 example #2", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED,
        width, height, sdl.WINDOW_SHOWN)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    primarySurface, err = window.GetSurface()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    image, err = img.Load("globe.png")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}
 
func finalize() {
    primarySurface.Free()
    image.Free()
    window.Destroy()
    sdl.Quit()
}
 
func redraw() {
    primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(primarySurface.Format, 192, 255, 192))
 
    dstRect := sdl.Rect{
        X: width/2 - image.W/2,
        Y: height/2 - image.H/2,
        W: 0,
        H: 0,
    }
 
    err := image.Blit(nil, primarySurface, &dstRect)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    window.UpdateSurface()
}
 
func main() {
    initialize()
    defer finalize()
 
    sdl.Delay(10)
    redraw()
    sdl.Delay(5000)
}

5. Použití lokálních proměnných, předávání stavu aplikace do volaných funkcí

Předchozí zdrojový kód pravděpodobně nikoho neohromil, protože se v něm pro uložení stavu aplikace používají globální proměnné, což mj. do značné míry ztěžuje ladění a testování aplikace (nehledě na problémy s použitím ukazatelů ve chvíli, kdyby se nějaká část aplikace spustila ve vlastní gorutině).

Poznámka: právě stav resp. možná přesněji řečeno stavový prostor je pro mnoho aplikací kritickým parametrem, který ovlivňuje to, do jaké míry je aplikace rozšiřitelná a testovatelná. Ostatně pro příklad nemusíme chodit daleko – díky tomu, že mnoho programovacích jazyků nabízí programátorům automatickou správu paměti (garbage collector) se stavový prostor mnohdy dosti razantním způsobem zmenšuje (nemusíme u všech objektů řešit, kdo je jejich vlastník a kdo je může uvolnit z operační paměti), takže se v těchto jazycích dají psát i rozsáhlejší aplikace. Jinými slovy – pokud se stavový prostor podaří udržet v rozumných mezích, může být aplikace (měřená množstvím kódu, například počtem řádků) i velmi rozsáhlá a přesto stále dobře udržovatelná.

Větší izolaci jednotlivých funkcí zajistíme použitím parametrů nesoucích informace o stavu aplikace. Tyto parametry jsou předávány do všech funkcí, které s nimi pracují. Vzhledem k tomu, že všechny objekty nesoucí stav aplikace jsou vytvářeny ve funkci initialize, můžeme její hlavičku upravit takto:

func initialize() (*sdl.Window, *sdl.Surface, *sdl.Surface) {
  ...
  ...
  ...
}

Všechny ostatní funkce se přímo či nepřímo volají z funkce main:

func main() {
    window, primarySurface, image := initialize()
    defer finalize(window, primarySurface, image)
 
    sdl.Delay(10)
    redraw(window, primarySurface, image)
    sdl.Delay(5000)
}
Poznámka: povšimněte si, že se do všech funkcí předávají ukazatele, takže se neprovádí kopie dat a současně je možné ve funkcích modifikovat stav aplikace (což zde konkrétně nebudeme potřebovat).
*

Obrázek 4: Drak právě spapal hráče; nyní zbývá jen stlačení RESETu.

6. Zdrojový kód třetího demonstračního příkladu

Úplný zdrojový kód dnešního třetího demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article63/tes­t03.go:

package main
 
import (
    "github.com/veandco/go-sdl2/img"
    "github.com/veandco/go-sdl2/sdl"
)
 
const (
    width = 640
    height = 480
)
 
func initialize() (*sdl.Window, *sdl.Surface, *sdl.Surface) {
    err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    window, err := sdl.CreateWindow("SDL2 example #3", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED,
        width, height, sdl.WINDOW_SHOWN)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    primarySurface, err := window.GetSurface()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    image, err := img.Load("globe.png")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    return window, primarySurface, image
}
 
func finalize(window *sdl.Window, primarySurface *sdl.Surface, image *sdl.Surface) {
    primarySurface.Free()
    image.Free()
    window.Destroy()
    sdl.Quit()
}
 
func redraw(window *sdl.Window, primarySurface *sdl.Surface, image *sdl.Surface) {
    primarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(primarySurface.Format, 192, 255, 192))
 
    dstRect := sdl.Rect{
        X: width/2 - image.W/2,
        Y: height/2 - image.H/2,
        W: 0,
        H: 0,
    }
 
    err := image.Blit(nil, primarySurface, &dstRect)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    window.UpdateSurface()
}
 
func main() {
    window, primarySurface, image := initialize()
    defer finalize(window, primarySurface, image)
 
    sdl.Delay(10)
    redraw(window, primarySurface, image)
    sdl.Delay(5000)
}

7. Jediná datová struktura obsahující celý stav aplikace

Při čtení předchozí varianty zdrojového kódu vás možná napadlo, že se vlastně stále pracuje se stejnými strukturami, resp. ukazateli na ně a že by tedy mohlo být výhodné tyto struktury sloučit do jediného datového typu. To je v jazyce Go snadné, takže si vytvořme nový datový typ pojmenovaný například gameState:

type gameState struct {
    Window     *sdl.Window
    PrimarySurface *sdl.Surface
    Image     *sdl.Surface
}
Poznámka: povšimněte si, že do struktury ukládáme pouze ukazatele. O správu paměti se totiž nemusíme v Go (většinou) explicitně starat, protože sám překladač si zvolí, zda nějakou proměnnou uloží na zásobník (stack) či na haldu (heap), což je chování odlišné například od klasického jazyka C. Pokud ukazatel bude obsahovat adresu objektu (i když vytvořeného lokálně v jedné funkci), bude tento objekt automaticky alokován na haldě a správce paměti zajistí dealokaci až ve chvíli, kdy ukazatel přestane být platný.

Jakmile máme vytvořenou novou strukturu obsahující veškerý stav aplikace, zdrojový kód se může zjednodušit, protože do funkcí budeme předávat jen jediný parametr – ukazatel na danou strukturu (zde viditelnou lokálně v rámci funkce main):

func main() {
    var state gameState
    initialize(&state)
    defer finalize(&state)
 
    sdl.Delay(10)
    redraw(&state)
    sdl.Delay(5000)
}

Opět si ukažme celý zdrojový kód takto upraveného programu:

package main
 
import (
    "github.com/veandco/go-sdl2/img"
    "github.com/veandco/go-sdl2/sdl"
)
 
const (
    width = 640
    height = 480
)
 
type gameState struct {
    Window     *sdl.Window
    PrimarySurface *sdl.Surface
    Image     *sdl.Surface
}
 
func initialize(state *gameState) {
    err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    state.Window, err = sdl.CreateWindow("SDL2 example #4", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED,
        width, height, sdl.WINDOW_SHOWN)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    state.PrimarySurface, err = state.Window.GetSurface()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    state.Image, err = img.Load("globe.png")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}
 
func finalize(state *gameState) {
    state.PrimarySurface.Free()
    state.Image.Free()
    state.Window.Destroy()
    sdl.Quit()
}
 
func redraw(state *gameState) {
    state.PrimarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(state.PrimarySurface.Format, 192, 255, 192))
 
    dstRect := sdl.Rect{
        X: width/2 - state.Image.W/2,
        Y: height/2 - state.Image.H/2,
        W: 0,
        H: 0,
    }
 
    err := state.Image.Blit(nil, state.PrimarySurface, &dstRect)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    state.Window.UpdateSurface()
}
 
func main() {
    var state gameState
    initialize(&state)
    defer finalize(&state)
 
    sdl.Delay(10)
    redraw(&state)
    sdl.Delay(5000)
}

8. Použití rozhraní (interface)

Od předchozího zdrojového kódu je již jen krůček k tomu, abychom využili další vlastnost programovacího jazyka Go. Jedná se o možnost vytvářet rozhraní interface a metody (methods) pro konkrétní datový typ. Pokud nějaký datový typ obsahuje všechny metody daného rozhraní, je automaticky toto rozhraní typem uspokojeno (satisfy), takže se v Go nemusí používat obdoba deklarace objekt/typ implements rozhraní. Připomeňme si, že náš datový typ se stavem aplikace vypadá následovně:

type gameState struct {
    Window     *sdl.Window
    PrimarySurface *sdl.Surface
    Image     *sdl.Surface
}

Dále nadeklarujeme rozhraní, které bude obsahovat pouze hlavičky metod, tj. jejich názvy, případné parametry a návratové hodnoty:

type Game interface {
    initialize()
    finalize()
    redraw()
}

Nyní nám již stačí relativně malá úprava – z funkcí initialize atd. vytvoříme metody. Tj. namísto běžné funkce akceptující ukazatel na datovou strukturu:

func initialize(state *gameState) {
    ...
    ...
    ...
}

Vytvoříme metodu, jejímž příjemcem (receiver) je daná struktura popř. ukazatel na ni:

func (state *gameState) initialize() {
    ...
    ...
    ...
}

Interně se v metodě chováme k příjemci stejně, jakoby se jednalo o parametr.

Poznámka: pokud je příjemcem přímo struktura a nikoli ukazatel na ni, nebude změna stavu viditelná mimo danou metodu, protože se do metody ve skutečnosti přenese kopie struktury.

V příkladu se dále zjednoduší a zpřehlední funkce main, která přestává mít „céčkový“ ráz:

func main() {
    game := NewGame()
    game.initialize()
    defer game.finalize()
 
    sdl.Delay(10)
    game.redraw()
    sdl.Delay(5000)
}
*

Obrázek 5: Bludiště ve hře Adventure. Vlevo nahoře se nachází hráč (čtverec) nesoucí meč (šipku) :-)

9. Úplný zdrojový kód upraveného příkladu

Ukažme si nyní celý kód příkladu založeného na použití rozhraní:

package main
 
import (
    "github.com/veandco/go-sdl2/img"
    "github.com/veandco/go-sdl2/sdl"
)
 
const (
    width = 640
    height = 480
)
 
type Game interface {
    initialize()
    finalize()
    redraw()
}
 
type gameState struct {
    Window     *sdl.Window
    PrimarySurface *sdl.Surface
    Image     *sdl.Surface
}
 
func NewGame() gameState {
    return gameState{
        Window:     nil,
        PrimarySurface: nil,
        Image:     nil,
    }
}
 
func (state *gameState) initialize() {
    err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    state.Window, err = sdl.CreateWindow("SDL2 example #5", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED,
        width, height, sdl.WINDOW_SHOWN)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    state.PrimarySurface, err = state.Window.GetSurface()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    state.Image, err = img.Load("globe.png")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}
 
func (state *gameState) finalize() {
    state.PrimarySurface.Free()
    state.Image.Free()
    state.Window.Destroy()
    sdl.Quit()
}
 
func (state *gameState) redraw() {
    state.PrimarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(state.PrimarySurface.Format, 192, 255, 192))
 
    dstRect := sdl.Rect{
        X: width/2 - state.Image.W/2,
        Y: height/2 - state.Image.H/2,
        W: 0,
        H: 0,
    }
 
    err := state.Image.Blit(nil, state.PrimarySurface, &dstRect)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    state.Window.UpdateSurface()
}
 
func main() {
    game := NewGame()
    game.initialize()
    defer game.finalize()
 
    sdl.Delay(10)
    game.redraw()
    sdl.Delay(5000)
}

10. Systém událostí (events)

Velmi důležitým konceptem, s nímž se v knihovně SDL setkáme, je systém událostí (events). Při běhu aplikace totiž dochází ke vzniku událostí, které jsou vyvolány jak samotným systémem (časovač…), tak i uživatelem (stisk klávesy, posun kurzoru myši, …). Na tyto události může aplikace v případě potřeby adekvátně reagovat.

Interně systém událostí pracuje přibližně takto:

 1. Knihovna SDL si při své inicializaci vytvoří takzvanou frontu událostí
 2. Po spuštění aplikace se spustí programová smyčka nazvaná většinou event loop, která postupně z fronty událostí vybírá jednotlivé události (samozřejmě jen za předpokladu, že k nim došlo)
 3. Následně se pro událost získanou z fronty zavolá příslušný programový kód

11. Reakce na událost typu „ukončení aplikace“

Prvním typem události je událost nazvaná QuitEvent. Tato událost vznikne ve chvíli, kdy se uživatel rozhodne aplikaci ukončit, typicky stiskem ikony sloužící pro uzavření okna. Celá smyčka událostí může vypadat následovně:

func (state *gameState) eventLoop() {
    var event sdl.Event
    done := false
    for !done {
        event = sdl.PollEvent()
        switch event.(type) {
        case *sdl.QuitEvent:
            log.Println("Quitting")
            done = true
        }
        state.redraw()
        sdl.Delay(20)
    }
}
Poznámka: povšimněte si především toho, jak se provádí rozeskok na základě typu události. Jedná se o odlišný postup, než na který byste narazili v programovacím jazyku C.

Smyčka se volá z funkce main:

func main() {
    game := NewGame()
    game.initialize()
    defer game.finalize()
 
    sdl.Delay(10)
    game.eventLoop()
}

Úplný zdrojový kód naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article63/tes­t06.go:

package main
 
import (
    "log"
 
    "github.com/veandco/go-sdl2/img"
    "github.com/veandco/go-sdl2/sdl"
)
 
const (
    width = 640
    height = 480
)
 
type Game interface {
    initialize()
    finalize()
    redraw()
    eventLoop()
}
 
type gameState struct {
    Window     *sdl.Window
    PrimarySurface *sdl.Surface
    Image     *sdl.Surface
}
 
func NewGame() gameState {
    return gameState{
        Window:     nil,
        PrimarySurface: nil,
        Image:     nil,
    }
}
 
func (state *gameState) initialize() {
    err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    state.Window, err = sdl.CreateWindow("SDL2 example #6", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED,
        width, height, sdl.WINDOW_SHOWN)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    state.PrimarySurface, err = state.Window.GetSurface()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    state.Image, err = img.Load("globe.png")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}
 
func (state *gameState) finalize() {
    state.PrimarySurface.Free()
    state.Image.Free()
    state.Window.Destroy()
    sdl.Quit()
}
 
func (state *gameState) redraw() {
    state.PrimarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(state.PrimarySurface.Format, 192, 255, 192))
 
    dstRect := sdl.Rect{
        X: width/2 - state.Image.W/2,
        Y: height/2 - state.Image.H/2,
        W: 0,
        H: 0,
    }
 
    err := state.Image.Blit(nil, state.PrimarySurface, &dstRect)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    state.Window.UpdateSurface()
}
 
func (state *gameState) eventLoop() {
    var event sdl.Event
    done := false
    for !done {
        event = sdl.PollEvent()
        switch event.(type) {
        case *sdl.QuitEvent:
            log.Println("Quitting")
            done = true
        }
        state.redraw()
        sdl.Delay(20)
    }
}
 
func main() {
    game := NewGame()
    game.initialize()
    defer game.finalize()
 
    sdl.Delay(10)
    game.eventLoop()
}

12. Reakce na stisk kláves Escape a Q

Snadno můžeme reagovat i na události typu „stisk klávesy“. Jedná se o událost PRESSED, přičemž struktura nesoucí informace o události obsahuje kód stisknuté klávesy. Tento kód lze porovnat s konstantami, které jsou součástí balíčku sdl a ukončit tak aplikaci například při stisku klávesy Escape popř. Q:

switch t := event.(type) {
case *sdl.QuitEvent:
    done = true
case *sdl.KeyboardEvent:
    keyCode := t.Keysym.Sym
    if t.State == sdl.PRESSED {
        switch keyCode {
        case sdl.K_ESCAPE:
            done = true
        case sdl.K_q:
            done = true
        }
    }
}

Upravená aplikace vypadá následovně:

package main
 
import (
    "log"
 
    "github.com/veandco/go-sdl2/img"
    "github.com/veandco/go-sdl2/sdl"
)
 
const (
    width = 640
    height = 480
)
 
type Game interface {
    initialize()
    finalize()
    redraw()
    eventLoop()
}
 
type gameState struct {
    Window     *sdl.Window
    PrimarySurface *sdl.Surface
    Image     *sdl.Surface
}
 
func NewGame() gameState {
    return gameState{
        Window:     nil,
        PrimarySurface: nil,
        Image:     nil,
    }
}
 
func (state *gameState) initialize() {
    err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    state.Window, err = sdl.CreateWindow("SDL2 example #7", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED,
        width, height, sdl.WINDOW_SHOWN)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    state.PrimarySurface, err = state.Window.GetSurface()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    state.Image, err = img.Load("globe.png")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}
 
func (state *gameState) finalize() {
    state.PrimarySurface.Free()
    state.Image.Free()
    state.Window.Destroy()
    sdl.Quit()
}
 
func (state *gameState) redraw() {
    state.PrimarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(state.PrimarySurface.Format, 192, 255, 192))
 
    dstRect := sdl.Rect{
        X: width/2 - state.Image.W/2,
        Y: height/2 - state.Image.H/2,
        W: 0,
        H: 0,
    }
 
    err := state.Image.Blit(nil, state.PrimarySurface, &dstRect)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    state.Window.UpdateSurface()
}
 
func (state *gameState) eventLoop() {
    var event sdl.Event
    done := false
    for !done {
        event = sdl.PollEvent()
        switch t := event.(type) {
        case *sdl.QuitEvent:
            done = true
        case *sdl.KeyboardEvent:
            keyCode := t.Keysym.Sym
            if t.State == sdl.PRESSED {
                switch keyCode {
                case sdl.K_ESCAPE:
                    done = true
                case sdl.K_q:
                    done = true
                }
            }
        }
        state.redraw()
        sdl.Delay(20)
    }
    log.Println("Quitting")
}
 
func main() {
    game := NewGame()
    game.initialize()
    defer game.finalize()
 
    sdl.Delay(10)
    game.eventLoop()
}

13. Pohyb spritu pomocí kurzorových kláves

Nyní rozšíříme stav aplikace o souřadnice spritu (obrázku zeměkoule):

type gameState struct {
    Window     *sdl.Window
    PrimarySurface *sdl.Surface
    Image     *sdl.Surface
    X, Y      int32
}

Zeměkoulí budeme pohybovat kurzorovými šipkami, což se projeví i v nepatrně odlišném kódu pro vykreslení:

dstRect := sdl.Rect{
    X: state.X,
    Y: state.Y,
    W: 0,
    H: 0,
}
 
err := state.Image.Blit(nil, state.PrimarySurface, &dstRect)
...
...
...

Teoreticky je možné reagovat na stisk klávesy, například takto:

switch keyCode {
case sdl.K_LEFT:
    state.X -= 2
case sdl.K_RIGHT:
    state.X += 2
case sdl.K_UP:
    state.Y -= 2
case sdl.K_DOWN:
    state.Y += 2
}

Ovšem po spuštění příkladu uvidíte, že se bude projevovat tzv. autorepeat klávesnice a současně nebude pohyb okamžitý.

14. Úplný zdrojový kód osmého demonstračního příkladu

Úplný zdrojový kód osmého demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article63/tes­t08.go:

package main
 
import (
    "log"
 
    "github.com/veandco/go-sdl2/img"
    "github.com/veandco/go-sdl2/sdl"
)
 
const (
    width = 640
    height = 480
)
 
type Game interface {
    initialize()
    finalize()
    redraw()
    eventLoop()
}
 
type gameState struct {
    Window     *sdl.Window
    PrimarySurface *sdl.Surface
    Image     *sdl.Surface
    X, Y      int32
}
 
func NewGame() gameState {
    return gameState{
        Window:     nil,
        PrimarySurface: nil,
        Image:     nil,
    }
}
 
func (state *gameState) initialize() {
    err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    state.Window, err = sdl.CreateWindow("SDL2 example #8", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED,
        width, height, sdl.WINDOW_SHOWN)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    state.PrimarySurface, err = state.Window.GetSurface()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    state.Image, err = img.Load("globe.png")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    state.X = width/2 - state.Image.W/2
    state.Y = height/2 - state.Image.H/2
}
 
func (state *gameState) finalize() {
    state.PrimarySurface.Free()
    state.Image.Free()
    state.Window.Destroy()
    sdl.Quit()
}
 
func (state *gameState) redraw() {
    state.PrimarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(state.PrimarySurface.Format, 192, 255, 192))
 
    dstRect := sdl.Rect{
        X: state.X,
        Y: state.Y,
        W: 0,
        H: 0,
    }
 
    err := state.Image.Blit(nil, state.PrimarySurface, &dstRect)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    state.Window.UpdateSurface()
}
 
func (state *gameState) eventLoop() {
    var event sdl.Event
    done := false
    for !done {
        event = sdl.PollEvent()
        switch t := event.(type) {
        case *sdl.QuitEvent:
            done = true
        case *sdl.KeyboardEvent:
            keyCode := t.Keysym.Sym
            if t.State == sdl.PRESSED {
                switch keyCode {
                case sdl.K_ESCAPE:
                    done = true
                case sdl.K_q:
                    done = true
                case sdl.K_LEFT:
                    state.X -= 2
                case sdl.K_RIGHT:
                    state.X += 2
                case sdl.K_UP:
                    state.Y -= 2
                case sdl.K_DOWN:
                    state.Y += 2
                }
            }
        }
        state.redraw()
        sdl.Delay(20)
    }
    log.Println("Quitting")
}
 
func main() {
    game := NewGame()
    game.initialize()
    defer game.finalize()
 
    sdl.Delay(10)
    game.eventLoop()
}

15. Vylepšení předchozího příkladu – reakce na stisk i puštění klávesy

Z předchozího příkladu bylo patrné, že kvůli autorepeatu není pohyb hráče plynulý. Je tedy nutné použít odlišnou logiku – ta spočívá v tom, že si zapamatujeme jak stisk klávesy, tak i její puštění. Jedná se sice o stejnou událost, ale s jiným typem: PRESSED versus RELEASED:

case sdl.PRESSED:
    switch keyCode {
    case sdl.K_LEFT:
        left = true
    case sdl.K_RIGHT:
        right = true
    case sdl.K_UP:
        up = true
    case sdl.K_DOWN:
        down = true
    }
case sdl.RELEASED:
    switch keyCode {
    case sdl.K_LEFT:
        left = false
    case sdl.K_RIGHT:
        right = false
    case sdl.K_UP:
        up = false
    case sdl.K_DOWN:
        down = false
    }
Poznámka: je typické, že funkce s realizovanou smyčkou událostí bývá nejkomplikovanější částí celé aplikace. Ovšem s trochou práce je možné celou smyčku rozdělit a realizovat ji například formou callback funkcí, což je téma, kterému se pravděpodobně budeme věnovat příště.

16. Úplný zdrojový kód devátého demonstračního příkladu

Úplný zdrojový kód dnešního předposledního demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article63/tes­t09.go:

package main
 
import (
    "log"
 
    "github.com/veandco/go-sdl2/img"
    "github.com/veandco/go-sdl2/sdl"
)
 
const (
    width = 640
    height = 480
)
 
type Game interface {
    initialize()
    finalize()
    redraw()
    eventLoop()
}
 
type gameState struct {
    Window     *sdl.Window
    PrimarySurface *sdl.Surface
    Image     *sdl.Surface
    X, Y      int32
}
 
func NewGame() gameState {
    return gameState{
        Window:     nil,
        PrimarySurface: nil,
        Image:     nil,
    }
}
 
func (state *gameState) initialize() {
    err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    state.Window, err = sdl.CreateWindow("SDL2 example #9", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED,
        width, height, sdl.WINDOW_SHOWN)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    state.PrimarySurface, err = state.Window.GetSurface()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    state.Image, err = img.Load("globe.png")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    state.X = width/2 - state.Image.W/2
    state.Y = height/2 - state.Image.H/2
}
 
func (state *gameState) finalize() {
    state.PrimarySurface.Free()
    state.Image.Free()
    state.Window.Destroy()
    sdl.Quit()
}
 
func (state *gameState) redraw() {
    state.PrimarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(state.PrimarySurface.Format, 192, 255, 192))
 
    dstRect := sdl.Rect{
        X: state.X,
        Y: state.Y,
        W: 0,
        H: 0,
    }
 
    err := state.Image.Blit(nil, state.PrimarySurface, &dstRect)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    state.Window.UpdateSurface()
}
 
func (state *gameState) eventLoop() {
    var event sdl.Event
    done := false
    left := false
    right := false
    up := false
    down := false
 
    for !done {
        event = sdl.PollEvent()
        switch t := event.(type) {
        case *sdl.QuitEvent:
            done = true
        case *sdl.KeyboardEvent:
            keyCode := t.Keysym.Sym
            switch t.State {
            case sdl.PRESSED:
                switch keyCode {
                case sdl.K_ESCAPE:
                    done = true
                case sdl.K_q:
                    done = true
                case sdl.K_LEFT:
                    left = true
                case sdl.K_RIGHT:
                    right = true
                case sdl.K_UP:
                    up = true
                case sdl.K_DOWN:
                    down = true
                }
            case sdl.RELEASED:
                switch keyCode {
                case sdl.K_LEFT:
                    left = false
                case sdl.K_RIGHT:
                    right = false
                case sdl.K_UP:
                    up = false
                case sdl.K_DOWN:
                    down = false
                }
            }
        }
        if left {
            state.X -= 2
        }
        if right {
            state.X += 2
        }
        if up {
            state.Y -= 2
        }
        if down {
            state.Y += 2
        }
        state.redraw()
        sdl.Delay(20)
    }
    log.Println("Quitting")
}
 
func main() {
    game := NewGame()
    game.initialize()
    defer game.finalize()
 
    sdl.Delay(10)
    game.eventLoop()
}

17. Automaticky se pohybující sprite a klávesnicí ovládaný hráč

Poslední úprava bude spočívat v tom, že necháme zeměkouli (sprite), aby se ve scéně pohybovala automaticky – odrážela se od stěn okna. Ovšem navíc do scény přidáme hráče, který bude – stejně jako ve hře Adventure – realizován pouhým obdélníkem. Celý stavový prostor hry se tedy dále rozšíří:

type gameState struct {
    Window      *sdl.Window
    PrimarySurface  *sdl.Surface
    Image      *sdl.Surface
    PlayerX, PlayerY int32
    NPCX, NPCY    int32
    NPCdX, NPCdY   int32
}
Poznámka: pravděpodobně by bylo ještě lepší reprezentovat pozice hráče i NPC, popř. relativní pohyb NPC strukturou sdl.Point.

Samotný pohyb zeměkoule (NPC) může být realizován následovně (konstanty na začátku byly získány v grafickém editoru, protože sprite okolo sebe obsahuje i neviditelné či poloprůhledné okraje):

func moveNPC(state *gameState) {
    const (
        LeftBorder  = 5
        TopBorder  = 5
        RightBorder = 10
        BottomBorder = 10
    )
    state.NPCX += state.NPCdX
    state.NPCY += state.NPCdY
 
    if state.NPCX > state.PrimarySurface.W-state.Image.W+RightBorder {
        state.NPCdX = -state.NPCdX
    }
    if state.NPCY > state.PrimarySurface.H-state.Image.H+BottomBorder {
        state.NPCdY = -state.NPCdY
    }
    if state.NPCX < -LeftBorder {
        state.NPCdX = -state.NPCdX
    }
    if state.NPCY < -TopBorder {
        state.NPCdY = -state.NPCdY
    }
}
*

Obrázek 6: Fandové hry Adventure (stále existují!) si mohou pořídit tričko s pro tuto hry typickým drakem (který vypadá spíš jako kachna :-)

CS24_early

18. Úplný zdrojový kód desátého demonstračního příkladu

Úplný zdrojový kód desátého a současně i posledního demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article63/tes­t10.go:

package main
 
import (
    "log"
 
    "github.com/veandco/go-sdl2/img"
    "github.com/veandco/go-sdl2/sdl"
)
 
const (
    width = 640
    height = 480
)
 
type Game interface {
    initialize()
    finalize()
    redraw()
    eventLoop()
}
 
type gameState struct {
    Window      *sdl.Window
    PrimarySurface  *sdl.Surface
    Image      *sdl.Surface
    PlayerX, PlayerY int32
    NPCX, NPCY    int32
    NPCdX, NPCdY   int32
}
 
func NewGame() gameState {
    return gameState{
        Window:     nil,
        PrimarySurface: nil,
        Image:     nil,
    }
}
 
func (state *gameState) initialize() {
    err := sdl.Init(sdl.INIT_VIDEO)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    state.Window, err = sdl.CreateWindow("SDL2 example #10", sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED, sdl.WINDOWPOS_UNDEFINED,
        width, height, sdl.WINDOW_SHOWN)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    state.PrimarySurface, err = state.Window.GetSurface()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    state.Image, err = img.Load("globe.png")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    state.NPCX = width/2 - state.Image.W/2
    state.NPCY = height/2 - state.Image.H/2
    state.NPCdX = 1
    state.NPCdY = 1
 
    state.PlayerX = 100
    state.PlayerY = 100
}
 
func (state *gameState) finalize() {
    state.PrimarySurface.Free()
    state.Image.Free()
    state.Window.Destroy()
    sdl.Quit()
}
 
func moveNPC(state *gameState) {
    const (
        LeftBorder  = 5
        TopBorder  = 5
        RightBorder = 10
        BottomBorder = 10
    )
    state.NPCX += state.NPCdX
    state.NPCY += state.NPCdY
 
    if state.NPCX > state.PrimarySurface.W-state.Image.W+RightBorder {
        state.NPCdX = -state.NPCdX
    }
    if state.NPCY > state.PrimarySurface.H-state.Image.H+BottomBorder {
        state.NPCdY = -state.NPCdY
    }
    if state.NPCX < -LeftBorder {
        state.NPCdX = -state.NPCdX
    }
    if state.NPCY < -TopBorder {
        state.NPCdY = -state.NPCdY
    }
 
}
 
func (state *gameState) redraw() {
    state.PrimarySurface.FillRect(nil, sdl.MapRGB(state.PrimarySurface.Format, 192, 255, 192))
 
    playerRect := sdl.Rect{
        X: state.PlayerX,
        Y: state.PlayerY,
        W: 20,
        H: 20,
    }
    state.PrimarySurface.FillRect(&playerRect, sdl.MapRGB(state.PrimarySurface.Format, 255, 192, 192))
 
    dstRect := sdl.Rect{
        X: state.NPCX,
        Y: state.NPCY,
        W: 0,
        H: 0,
    }
 
    err := state.Image.Blit(nil, state.PrimarySurface, &dstRect)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    state.Window.UpdateSurface()
}
 
func (state *gameState) eventLoop() {
    var event sdl.Event
    done := false
    left := false
    right := false
    up := false
    down := false
 
    for !done {
        event = sdl.PollEvent()
        switch t := event.(type) {
        case *sdl.QuitEvent:
            done = true
        case *sdl.KeyboardEvent:
            keyCode := t.Keysym.Sym
            switch t.State {
            case sdl.PRESSED:
                switch keyCode {
                case sdl.K_ESCAPE:
                    done = true
                case sdl.K_q:
                    done = true
                case sdl.K_LEFT:
                    left = true
                case sdl.K_RIGHT:
                    right = true
                case sdl.K_UP:
                    up = true
                case sdl.K_DOWN:
                    down = true
                }
            case sdl.RELEASED:
                switch keyCode {
                case sdl.K_LEFT:
                    left = false
                case sdl.K_RIGHT:
                    right = false
                case sdl.K_UP:
                    up = false
                case sdl.K_DOWN:
                    down = false
                }
            }
        }
        if left {
            state.PlayerX -= 2
        }
        if right {
            state.PlayerX += 2
        }
        if up {
            state.PlayerY -= 2
        }
        if down {
            state.PlayerY += 2
        }
        moveNPC(state)
        state.redraw()
        sdl.Delay(10)
    }
    log.Println("Quitting")
}
 
func main() {
    game := NewGame()
    game.initialize()
    defer game.finalize()
 
    sdl.Delay(10)
    game.eventLoop()
}

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do nového Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně stovku kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé demonstrační příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta
1 test01.go vykreslení jednoduché scény s využitím knihovny go-sdl2 https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article63/test01.go
2 test02.go rozdělení kódu aplikace do několika funkcí https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article63/test02.go
3 test03.go použití lokálních proměnných, předávání stavu aplikace do volaných funkcí https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article63/test03.go
4 test04.go jediná datová struktura obsahující celý stav aplikace https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article63/test04.go
5 test05.go použití rozhraní (interface) https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article63/test05.go
6 test06.go reakce na událost typu „ukončení aplikace“ https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article63/test06.go
7 test07.go reakce na stisk kláves Escape a Q https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article63/test07.go
8 test08.go pohyb spritu pomocí kurzorových kláves https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article63/test08.go
9 test09.go vylepšení předchozího příkladu – reakce na stisk i puštění klávesy https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article63/test09.go
10 test10.go automaticky se pohybující sprite a klávesnicí ovládaný hráč https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article63/test10.go

20. Odkazy na Internetu

 1. Adventure for the Atari 2600 Video Game Console by Warren Robinett
  http://www.warrenrobinett­.com/adventure/index.html
 2. Mapa hry Adventure
  http://www.warrenrobinett­.com/adventure/adv-map1.gif
 3. Stránky projektu SDL
  http://www.libsdl.org/
 4. Simple DirectMedia Layer (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Simple_DirectMedia_Lay­er
 5. SDL Language Bindings
  http://www.libsdl.org/languages.php
 6. SDL version 1.2.15
  http://www.libsdl.org/download-1.2.php
 7. SDL version 2.0.1
  http://www.libsdl.org/download-2.0.php
 8. Rozhraní go-sdl2
  https://github.com/veandco/go-sdl2
 9. Dokumentace k rozhraní go-sdl2
  https://godoc.org/github.com/ve­andco/go-sdl2
 10. Dokumentace k balíčku sdl
  https://godoc.org/github.com/ve­andco/go-sdl2/sdl
 11. Dokumentace k balíčku gfx
  https://godoc.org/github.com/ve­andco/go-sdl2/gfx
 12. Cross-platform games development (part 1)
  http://renatoc.wait4.org/2010/02/04/cross-platform-games-development-part-1/
 13. Cross-platform games development (part 2)
  http://renatoc.wait4.org/tag/sdljava/
 14. Go Data Structures: Binary Search Tree
  https://flaviocopes.com/golang-data-structure-binary-search-tree/
 15. Gobs of data
  https://blog.golang.org/gobs-of-data
 16. Formát BSON
  http://bsonspec.org/
 17. Golang Guide: A List of Top Golang Frameworks, IDEs & Tools
  https://blog.intelligentbe­e.com/2017/08/14/golang-guide-list-top-golang-frameworks-ides-tools/
 18. Tvorba univerzálních projevů
  http://www.kyblsoft.cz/projevy
 19. Repositář projektu Gift
  https://github.com/disinte­gration/gift
 20. Dokumentace k projektu Gift
  https://godoc.org/github.com/di­sintegration/gift
 21. Online x86 / x64 Assembler and Disassembler
  https://defuse.ca/online-x86-assembler.htm#disassembly2
 22. The Design of the Go Assembler
  https://talks.golang.org/2016/as­m.slide#1
 23. A Quick Guide to Go's Assembler
  https://golang.org/doc/asm
 24. AssemblyPolicy
  https://github.com/golang/go/wi­ki/AssemblyPolicy
 25. Geohash in Golang Assembly
  https://mmcloughlin.com/posts/geohash-assembly
 26. Command objdump
  https://golang.org/cmd/objdump/
 27. Assembly
  https://goroutines.com/asm
 28. Go & Assembly
  http://www.doxsey.net/blog/go-and-assembly
 29. A Foray Into Go Assembly Programming
  https://blog.sgmansfield.com/2017/04/a-foray-into-go-assembly-programming/
 30. Golang Capturing log.Println And fmt.Println Output
  https://medium.com/@hau12a1/golang-capturing-log-println-and-fmt-println-output-770209c791b4
 31. Stránka projektu plotly
  https://plot.ly/
 32. Plotly JavaScript Open Source Graphing Library
  https://plot.ly/javascript/
 33. Domain coloring
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Domain_coloring
 34. Michael Fogleman's projects
  https://www.michaelfogleman­.com/projects/tagged/grap­hics/
 35. Color Graphs of Complex Functions
  https://web.archive.org/web/20120511021419/htt­p://w.american.edu/cas/mat­hstat/lcrone/ComplexPlot.html
 36. A Gallery of Complex Functions
  http://wismuth.com/complex/ga­llery.html
 37. package glot
  https://godoc.org/github.com/A­rafatk/glot
 38. Gnuplotting: Output terminals
  http://www.gnuplotting.org/output-terminals/
 39. Introducing Glot the plotting library for Golang
  https://medium.com/@Arafat­./introducing-glot-the-plotting-library-for-golang-3133399948a1
 40. Introducing Glot the plotting library for Golang
  https://blog.gopheracademy.com/advent-2018/introducing-glot/
 41. Glot is a plotting library for Golang built on top of gnuplot
  https://github.com/Arafatk/glot
 42. Example plots (gonum/plot)
  https://github.com/gonum/plot/wi­ki/Example-plots
 43. A repository for plotting and visualizing data (gonum/plot)
  https://github.com/gonum/plot
 44. golang library to make https://chartjs.org/ plots
  https://github.com/brentp/go-chartjs
 45. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 46. The Gonum Numerical Computing Package
  https://www.gonum.org/pos­t/introtogonum/
 47. Gomacro na GitHubu
  https://github.com/cosmos72/gomacro
 48. gophernotes – Use Go in Jupyter notebooks and nteract
  https://github.com/gopher­data/gophernotes
 49. gonum
  https://github.com/gonum
 50. go-gota/gota – DataFrames and data wrangling in Go (Golang)
  https://porter.io/github.com/go-gota/gota
 51. A repository for plotting and visualizing data
  https://github.com/gonum/plot
 52. Gonum Numerical Packages
  https://www.gonum.org/
 53. Stránky projektu MinIO
  https://min.io/
 54. MinIO Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-quickstart-guide.html
 55. MinIO Go Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/golang-client-api-reference
 56. MinIO Python Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/python-client-api-reference.html
 57. Performance at Scale: MinIO Pushes Past 1.4 terabits per second with 256 NVMe Drives
  https://blog.min.io/performance-at-scale-minio-pushes-past-1–3-terabits-per-second-with-256-nvme-drives/
 58. Benchmarking MinIO vs. AWS S3 for Apache Spark
  https://blog.min.io/benchmarking-apache-spark-vs-aws-s3/
 59. MinIO Client Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-client-quickstart-guide.html
 60. Analýza kvality zdrojových kódů Minia
  https://goreportcard.com/re­port/github.com/minio/minio
 61. This is MinIO
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=vF0lQh0XOCs
 62. Running MinIO Standalone
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=dIQsPCHvHoM
 63. „Amazon S3 Compatible Storage in Kubernetes“ – Rob Girard, Principal Tech Marketing Engineer, Minio
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=wlpn8K0jJ4U
 64. Ginkgo
  http://onsi.github.io/ginkgo/
 65. Gomega
  https://onsi.github.io/gomega/
 66. Ginkgo's Preferred Matcher Library na GitHubu
  https://github.com/onsi/gomega/
 67. Provided Matchers
  http://onsi.github.io/gomega/#provided-matchers
 68. Dokumentace k balíčku goexpect
  https://godoc.org/github.com/go­ogle/goexpect
 69. Balíček goexpect
  https://github.com/google/goexpect
 70. Balíček go-expect
  https://github.com/Netflix/go-expect
 71. Balíček gexpect
  https://github.com/Thomas­Rooney/gexpect
 72. Expect (originál naprogramovaný v TCL)
  https://core.tcl-lang.org/expect/index
 73. Expect (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Expect
 74. Pexpect
  https://pexpect.readthedoc­s.io/en/stable/
 75. Golang SSH Client: Multiple Commands, Crypto & Goexpect Examples
  http://networkbit.ch/golang-ssh-client/
 76. goblin na GitHubu
  https://github.com/franela/goblin
 77. Mocha framework
  https://mochajs.org/
 78. frisby na GitHubu
  https://github.com/verdverm/frisby
 79. package frisby
  https://godoc.org/github.com/ver­dverm/frisby
 80. Frisby alternatives and similar packages (generováno)
  https://go.libhunt.com/frisby-alternatives
 81. Cucumber for golang
  https://github.com/DATA-DOG/godog
 82. How to Use Godog for Behavior-driven Development in Go
  https://semaphoreci.com/com­munity/tutorials/how-to-use-godog-for-behavior-driven-development-in-go
 83. Comparative Analysis Of GoLang Testing Frameworks
  https://www.slideshare.net/Dushy­antBhalgami/comparative-analysis-of-golang-testing-frameworks
 84. A Quick Guide to Testing in Golang
  https://caitiem.com/2016/08/18/a-quick-guide-to-testing-in-golang/
 85. Tom's Obvious, Minimal Language.
  https://github.com/toml-lang/toml
 86. xml.org
  http://www.xml.org/
 87. Soubory .properties
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/.properties
 88. Soubory INI
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/INI_file
 89. JSON to YAML
  https://www.json2yaml.com/
 90. Data Format Converter
  https://toolkit.site/format.html
 91. Viper na GitHubu
  https://github.com/spf13/viper
 92. GoDotEnv na GitHubu
  https://github.com/joho/godotenv
 93. The fantastic ORM library for Golang
  http://gorm.io/
 94. Dokumentace k balíčku gorilla/mux
  https://godoc.org/github.com/go­rilla/mux
 95. Gorilla web toolkitk
  http://www.gorillatoolkit.org/
 96. Metric types
  https://prometheus.io/doc­s/concepts/metric_types/
 97. Histograms with Prometheus: A Tale of Woe
  http://linuxczar.net/blog/2017/06/15/pro­metheus-histogram-2/
 98. Why are Prometheus histograms cumulative?
  https://www.robustperception.io/why-are-prometheus-histograms-cumulative
 99. Histograms and summaries
  https://prometheus.io/doc­s/practices/histograms/
 100. Instrumenting Golang server in 5 min
  https://medium.com/@gsisi­mogang/instrumenting-golang-server-in-5-min-c1c32489add3
 101. Semantic Import Versioning in Go
  https://www.aaronzhuo.com/semantic-import-versioning-in-go/
 102. Sémantické verzování
  https://semver.org/
 103. Getting started with Go modules
  https://medium.com/@fonse­ka.live/getting-started-with-go-modules-b3dac652066d
 104. Create projects independent of $GOPATH using Go Modules
  https://medium.com/mindorks/create-projects-independent-of-gopath-using-go-modules-802260cdfb51o
 105. Anatomy of Modules in Go
  https://medium.com/rungo/anatomy-of-modules-in-go-c8274d215c16
 106. Modules
  https://github.com/golang/go/wi­ki/Modules
 107. Go Modules Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-modules-tutorial/
 108. Module support
  https://golang.org/cmd/go/#hdr-Module_support
 109. Go Lang: Memory Management and Garbage Collection
  https://vikash1976.wordpres­s.com/2017/03/26/go-lang-memory-management-and-garbage-collection/
 110. Golang Internals, Part 4: Object Files and Function Metadata
  https://blog.altoros.com/golang-part-4-object-files-and-function-metadata.html
 111. What is REPL?
  https://pythonprogramminglan­guage.com/repl/
 112. What is a REPL?
  https://codewith.mu/en/tu­torials/1.0/repl
 113. Programming at the REPL: Introduction
  https://clojure.org/guides/re­pl/introduction
 114. What is REPL? (Quora)
  https://www.quora.com/What-is-REPL
 115. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 116. Read-eval-print loop (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 117. Vim as a Go (Golang) IDE using LSP and vim-go
  https://octetz.com/posts/vim-as-go-ide
 118. gopls
  https://github.com/golang/go/wi­ki/gopls
 119. IDE Integration Guide
  https://github.com/stamble­rre/gocode/blob/master/doc­s/IDE_integration.md
 120. How to instrument Go code with custom expvar metrics
  https://sysdig.com/blog/golang-expvar-custom-metrics/
 121. Golang expvar metricset (Metricbeat Reference)
  https://www.elastic.co/gu­ide/en/beats/metricbeat/7­.x/metricbeat-metricset-golang-expvar.html
 122. Package expvar
  https://golang.org/pkg/expvar/#NewInt
 123. Java Platform Debugger Architecture: Overview
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jpda/jpda­.html
 124. The JVM Tool Interface (JVM TI): How VM Agents Work
  https://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/index-140680.html
 125. JVM Tool Interface Version 11.0
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jvmti­.html
 126. Creating a Debugging and Profiling Agent with JVMTI
  http://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/jvmti-136367.html
 127. JVM TI (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/JVM_TI
 128. IBM JVMTI extensions
  http://publib.boulder.ibm­.com/infocenter/realtime/v2r0/in­dex.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sof­trt.doc%2Fdiag%2Ftools%2Fjvmti_ex­tensions.html
 129. Go & cgo: integrating existing C code with Go
  http://akrennmair.github.io/golang-cgo-slides/#1
 130. Using cgo to call C code from within Go code
  https://wenzr.wordpress.com/2018/06/07/u­sing-cgo-to-call-c-code-from-within-go-code/
 131. Package trace
  https://golang.org/pkg/runtime/trace/
 132. Introducing HTTP Tracing
  https://blog.golang.org/http-tracing
 133. Command trace
  https://golang.org/cmd/trace/
 134. A StreamLike, Immutable, Lazy Loading and smart Golang Library to deal with slices
  https://github.com/wesovilabs/koazee
 135. Funkce vyššího řádu v knihovně Underscore
  https://www.root.cz/clanky/funkce-vyssiho-radu-v-knihovne-underscore/
 136. Delve: a debugger for the Go programming language.
  https://github.com/go-delve/delve
 137. Příkazy debuggeru Delve
  https://github.com/go-delve/delve/tree/master/Do­cumentation/cli
 138. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu/
 139. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (2. část)
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-2-cast/
 140. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 141. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 142. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 143. Debugging Go Code with GDB
  https://golang.org/doc/gdb
 144. Debugging Go (golang) programs with gdb
  https://thornydev.blogspot­.com/2014/01/debugging-go-golang-programs-with-gdb.html
 145. GDB – Dokumentace
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/
 146. GDB – Supported Languages
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/Suppor­ted-Languages.html#Supported-Languages
 147. GNU Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Debugger
 148. The LLDB Debugger
  http://lldb.llvm.org/
 149. Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Debugger
 150. 13 Linux Debuggers for C++ Reviewed
  http://www.drdobbs.com/testing/13-linux-debuggers-for-c-reviewed/240156817
 151. Go is on a Trajectory to Become the Next Enterprise Programming Language
  https://hackernoon.com/go-is-on-a-trajectory-to-become-the-next-enterprise-programming-language-3b75d70544e
 152. Go Proverbs: Simple, Poetic, Pithy
  https://go-proverbs.github.io/
 153. Handling Sparse Files on Linux
  https://www.systutorials.com/136652/han­dling-sparse-files-on-linux/
 154. Gzip (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gzip
 155. Deflate
  https://en.wikipedia.org/wiki/DEFLATE
 156. 10 tools written in Go that every developer needs to know
  https://gustavohenrique.net/en/2019/01/10-tools-written-in-go-that-every-dev-needs-to-know/
 157. Hexadecimální prohlížeče a editory s textovým uživatelským rozhraním
  https://www.root.cz/clanky/he­xadecimalni-prohlizece-a-editory-s-textovym-uzivatelskym-rozhranim/
 158. Hex dump
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hex_dump
 159. Rozhraní io.ByteReader
  https://golang.org/pkg/io/#ByteReader
 160. Rozhraní io.RuneReader
  https://golang.org/pkg/io/#RuneReader
 161. Rozhraní io.ByteScanner
  https://golang.org/pkg/io/#By­teScanner
 162. Rozhraní io.RuneScanner
  https://golang.org/pkg/io/#Ru­neScanner
 163. Rozhraní io.Closer
  https://golang.org/pkg/io/#Closer
 164. Rozhraní io.Reader
  https://golang.org/pkg/io/#Reader
 165. Rozhraní io.Writer
  https://golang.org/pkg/io/#Writer
 166. Typ Strings.Reader
  https://golang.org/pkg/strin­gs/#Reader
 167. VACUUM (SQL)
  https://www.sqlite.org/lan­g_vacuum.html
 168. VACUUM (Postgres)
  https://www.postgresql.or­g/docs/8.4/sql-vacuum.html
 169. go-cron
  https://github.com/rk/go-cron
 170. gocron
  https://github.com/jasonlvhit/gocron
 171. clockwork
  https://github.com/whiteShtef/cloc­kwork
 172. clockwerk
  https://github.com/onatm/clockwerk
 173. JobRunner
  https://github.com/bamzi/jobrunner
 174. Rethinking Cron
  https://adam.herokuapp.com/pas­t/2010/4/13/rethinking_cron/
 175. In the Beginning was the Command Line
  https://web.archive.org/web/20180218045352/htt­p://www.cryptonomicon.com/be­ginning.html
 176. repl.it (REPL pro různé jazyky)
  https://repl.it/languages
 177. GOCUI – Go Console User Interface (celé uživatelské prostředí, nejenom input box)
  https://github.com/jroimartin/gocui
 178. Read–eval–print loop
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 179. go-prompt
  https://github.com/c-bata/go-prompt
 180. readline
  https://github.com/chzyer/readline
 181. A pure golang implementation for GNU-Readline kind library
  https://golangexample.com/a-pure-golang-implementation-for-gnu-readline-kind-library/
 182. go-readline
  https://github.com/fiorix/go-readline
 183. 4 Python libraries for building great command-line user interfaces
  https://opensource.com/article/17/5/4-practical-python-libraries
 184. prompt_toolkit 2.0.3 na PyPi
  https://pypi.org/project/prom­pt_toolkit/
 185. python-prompt-toolkit na GitHubu
  https://github.com/jonathan­slenders/python-prompt-toolkit
 186. The GNU Readline Library
  https://tiswww.case.edu/php/chet/re­adline/rltop.html
 187. GNU Readline (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Readline
 188. readline — GNU readline interface (Python 3.x)
  https://docs.python.org/3/li­brary/readline.html
 189. readline — GNU readline interface (Python 2.x)
  https://docs.python.org/2/li­brary/readline.html
 190. GNU Readline Library – command line editing
  https://tiswww.cwru.edu/php/chet/re­adline/readline.html
 191. gnureadline 6.3.8 na PyPi
  https://pypi.org/project/gnureadline/
 192. Editline Library (libedit)
  http://thrysoee.dk/editline/
 193. Comparing Python Command-Line Parsing Libraries – Argparse, Docopt, and Click
  https://realpython.com/comparing-python-command-line-parsing-libraries-argparse-docopt-click/
 194. libedit or editline
  http://www.cs.utah.edu/~bi­gler/code/libedit.html
 195. WinEditLine
  http://mingweditline.sourceforge.net/
 196. rlcompleter — Completion function for GNU readline
  https://docs.python.org/3/li­brary/rlcompleter.html
 197. rlwrap na GitHubu
  https://github.com/hanslub42/rlwrap
 198. rlwrap(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/rlwrap
 199. readline(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/readline
 200. history(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/history
 201. Dokumentace k balíčku oglematchers
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/oglematchers
 202. Balíček oglematchers
  https://github.com/jacobsa/o­glematchers
 203. Dokumentace k balíčku ogletest
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/ogletest
 204. Balíček ogletest
  https://github.com/jacobsa/ogletest
 205. Dokumentace k balíčku assert
  https://godoc.org/github.com/stret­chr/testify/assert
 206. Testify – Thou Shalt Write Tests
  https://github.com/stretchr/testify/
 207. package testing
  https://golang.org/pkg/testing/
 208. Golang basics – writing unit tests
  https://blog.alexellis.io/golang-writing-unit-tests/
 209. An Introduction to Programming in Go / Testing
  https://www.golang-book.com/books/intro/12
 210. An Introduction to Testing in Go
  https://tutorialedge.net/golang/intro-testing-in-go/
 211. Advanced Go Testing Tutorial
  https://tutorialedge.net/go­lang/advanced-go-testing-tutorial/
 212. GoConvey
  http://goconvey.co/
 213. Testing Techniques
  https://talks.golang.org/2014/tes­ting.slide
 214. 5 simple tips and tricks for writing unit tests in #golang
  https://medium.com/@matryer/5-simple-tips-and-tricks-for-writing-unit-tests-in-golang-619653f90742
 215. Afinní transformace
  https://cs.wikibooks.org/wi­ki/Geometrie/Afinn%C3%AD_tran­sformace_sou%C5%99adnic
 216. package gg
  https://godoc.org/github.com/fo­gleman/gg
 217. Generate an animated GIF with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2016/01/07/­go-animated-gif-gen/
 218. Generate an image programmatically with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2015/12/31/­go-image-gen/
 219. The Go image package
  https://blog.golang.org/go-image-package
 220. Balíček draw2D: 2D rendering for different output (raster, pdf, svg)
  https://github.com/llgcode/draw2d
 221. Draw a rectangle in Golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/28992396/draw-a-rectangle-in-golang
 222. YAML
  https://yaml.org/
 223. edn
  https://github.com/edn-format/edn
 224. Smile
  https://github.com/FasterXML/smile-format-specification
 225. Protocol-Buffers
  https://developers.google.com/protocol-buffers/
 226. Marshalling (computer science)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Marshalling_(computer_sci­ence)
 227. Unmarshalling
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unmarshalling
 228. Introducing JSON
  http://json.org/
 229. Package json
  https://golang.org/pkg/encoding/json/
 230. The Go Blog: JSON and Go
  https://blog.golang.org/json-and-go
 231. Go by Example: JSON
  https://gobyexample.com/json
 232. Writing Web Applications
  https://golang.org/doc/articles/wiki/
 233. Golang Web Apps
  https://www.reinbach.com/blog/golang-webapps-1/
 234. Build web application with Golang
  https://legacy.gitbook.com/bo­ok/astaxie/build-web-application-with-golang/details
 235. Golang Templates – Golang Web Pages
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TkNIETmF-RU
 236. Simple Golang HTTPS/TLS Examples
  https://github.com/denji/golang-tls
 237. Playing with images in HTTP response in golang
  https://www.sanarias.com/blog/1214Pla­yingwithimagesinHTTPrespon­seingolang
 238. MIME Types List
  https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html
 239. Go Mutex Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-mutex-tutorial/
 240. Creating A Simple Web Server With Golang
  https://tutorialedge.net/go­lang/creating-simple-web-server-with-golang/
 241. Building a Web Server in Go
  https://thenewstack.io/building-a-web-server-in-go/
 242. How big is the pipe buffer?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/11946/how-big-is-the-pipe-buffer
 243. How to turn off buffering of stdout in C
  https://stackoverflow.com/qu­estions/7876660/how-to-turn-off-buffering-of-stdout-in-c
 244. setbuf(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/setbuf
 245. setvbuf(3) – Linux man page (stejný obsah jako předchozí stránka)
  https://linux.die.net/man/3/setvbuf
 246. Select waits on a group of channels
  https://yourbasic.org/golang/select-explained/
 247. Rob Pike: Simplicity is Complicated (video)
  http://www.golang.to/posts/dotgo-2015-rob-pike-simplicity-is-complicated-youtube-16893
 248. Algorithms to Go
  https://yourbasic.org/
 249. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu/
 250. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů: vlastní filtry a lexery
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu-vlastni-filtry-a-lexery/
 251. Go Defer Simplified with Practical Visuals
  https://blog.learngoprogram­ming.com/golang-defer-simplified-77d3b2b817ff
 252. 5 More Gotchas of Defer in Go — Part II
  https://blog.learngoprogramming.com/5-gotchas-of-defer-in-go-golang-part-ii-cc550f6ad9aa
 253. The Go Blog: Defer, Panic, and Recover
  https://blog.golang.org/defer-panic-and-recover
 254. The defer keyword in Swift 2: try/finally done right
  https://www.hackingwithswift.com/new-syntax-swift-2-defer
 255. Swift Defer Statement
  https://andybargh.com/swift-defer-statement/
 256. Modulo operation (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Modulo_operation
 257. Node.js vs Golang: Battle of the Next-Gen Languages
  https://www.hostingadvice­.com/blog/nodejs-vs-golang/
 258. The Go Programming Language (home page)
  https://golang.org/
 259. GoDoc
  https://godoc.org/
 260. Go (programming language), Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programming_langua­ge)
 261. Go Books (kniha o jazyku Go)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 262. The Go Programming Language Specification
  https://golang.org/ref/spec
 263. Go: the Good, the Bad and the Ugly
  https://bluxte.net/musings/2018/04/10/go-good-bad-ugly/
 264. Package builtin
  https://golang.org/pkg/builtin/
 265. Package fmt
  https://golang.org/pkg/fmt/
 266. The Little Go Book (další kniha)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 267. The Go Programming Language by Brian W. Kernighan, Alan A. A. Donovan
  https://www.safaribookson­line.com/library/view/the-go-programming/9780134190570/e­book_split010.html
 268. Learning Go
  https://www.miek.nl/go/
 269. Go Bootcamp
  http://www.golangbootcamp.com/
 270. Programming in Go: Creating Applications for the 21st Century (další kniha o jazyku Go)
  http://www.informit.com/sto­re/programming-in-go-creating-applications-for-the-21st-9780321774637
 271. Introducing Go (Build Reliable, Scalable Programs)
  http://shop.oreilly.com/pro­duct/0636920046516.do
 272. Learning Go Programming
  https://www.packtpub.com/application-development/learning-go-programming
 273. The Go Blog
  https://blog.golang.org/
 274. Getting to Go: The Journey of Go's Garbage Collector
  https://blog.golang.org/ismmkeynote
 275. Go (programovací jazyk, Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programovac%C3%AD_ja­zyk)
 276. Rychle, rychleji až úplně nejrychleji s jazykem Go
  https://www.root.cz/clanky/rychle-rychleji-az-uplne-nejrychleji-s-jazykem-go/
 277. Installing Go on the Raspberry Pi
  https://dave.cheney.net/2012/09/25/in­stalling-go-on-the-raspberry-pi
 278. How the Go runtime implements maps efficiently (without generics)
  https://dave.cheney.net/2018/05/29/how-the-go-runtime-implements-maps-efficiently-without-generics
 279. Niečo málo o Go – Golang (slovensky)
  http://golangsk.logdown.com/
 280. How Many Go Developers Are There?
  https://research.swtch.com/gop­hercount
 281. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2018)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2018/#most-popular-technologies
 282. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2017)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2017#techno­logy
 283. JavaScript vs. Golang for IoT: Is Gopher Winning?
  https://www.iotforall.com/javascript-vs-golang-iot/
 284. The Go Programming Language: Release History
  https://golang.org/doc/de­vel/release.html
 285. Go 1.11 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.11
 286. Go 1.10 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.10
 287. Go 1.9 Release Notes (tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.9
 288. Go 1.8 Release Notes (i tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.8
 289. Go on Fedora
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-installation.html
 290. Writing Go programs
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-programs.html
 291. The GOPATH environment variable
  https://tip.golang.org/doc/co­de.html#GOPATH
 292. Command gofmt
  https://tip.golang.org/cmd/gofmt/
 293. The Go Blog: go fmt your code
  https://blog.golang.org/go-fmt-your-code
 294. C? Go? Cgo!
  https://blog.golang.org/c-go-cgo
 295. Spaces vs. Tabs: A 20-Year Debate Reignited by Google’s Golang
  https://thenewstack.io/spaces-vs-tabs-a-20-year-debate-and-now-this-what-the-hell-is-wrong-with-go/
 296. 400,000 GitHub repositories, 1 billion files, 14 terabytes of code: Spaces or Tabs?
  https://medium.com/@hoffa/400–000-github-repositories-1-billion-files-14-terabytes-of-code-spaces-or-tabs-7cfe0b5dd7fd
 297. Gofmt No Longer Allows Spaces. Tabs Only
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=7914523
 298. Why does Go „go fmt“ uses tabs instead of whitespaces?
  https://www.quora.com/Why-does-Go-go-fmt-uses-tabs-instead-of-whitespaces
 299. Interactive: The Top Programming Languages 2018
  https://spectrum.ieee.org/sta­tic/interactive-the-top-programming-languages-2018
 300. Go vs. Python
  https://www.peterbe.com/plog/govspy
 301. PackageManagementTools
  https://github.com/golang/go/wi­ki/PackageManagementTools
 302. A Tour of Go: Type inference
  https://tour.golang.org/basics/14
 303. Go Slices: usage and internals
  https://blog.golang.org/go-slices-usage-and-internals
 304. Go by Example: Slices
  https://gobyexample.com/slices
 305. What is the point of slice type in Go?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2098874/what-is-the-point-of-slice-type-in-go
 306. The curious case of Golang array and slices
  https://medium.com/@hackintoshrao/the-curious-case-of-golang-array-and-slices-2565491d4335
 307. Introduction to Slices in Golang
  https://www.callicoder.com/golang-slices/
 308. Golang: Understanding ‚null‘ and nil
  https://newfivefour.com/golang-null-nil.html
 309. What does nil mean in golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/35983118/what-does-nil-mean-in-golang
 310. nils In Go
  https://go101.org/article/nil.html
 311. Go slices are not dynamic arrays
  https://appliedgo.net/slices/
 312. Go-is-no-good (nelze brát doslova)
  https://github.com/ksimka/go-is-not-good
 313. Rust vs. Go
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=13430108
 314. Seriál Programovací jazyk Rust
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-rust/
 315. Modern garbage collection: A look at the Go GC strategy
  https://blog.plan99.net/modern-garbage-collection-911ef4f8bd8e
 316. Go GC: Prioritizing low latency and simplicity
  https://blog.golang.org/go15gc
 317. Is Golang a good language for embedded systems?
  https://www.quora.com/Is-Golang-a-good-language-for-embedded-systems
 318. Running GoLang on an STM32 MCU. A quick tutorial.
  https://www.mickmake.com/post/running-golang-on-an-mcu-a-quick-tutorial
 319. Go, Robot, Go! Golang Powered Robotics
  https://gobot.io/
 320. Emgo: Bare metal Go (language for programming embedded systems)
  https://github.com/ziutek/emgo
 321. UTF-8 history
  https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/uc­s/utf-8-history.txt
 322. Less is exponentially more
  https://commandcenter.blog­spot.com/2012/06/less-is-exponentially-more.html
 323. Should I Rust, or Should I Go
  https://codeburst.io/should-i-rust-or-should-i-go-59a298e00ea9
 324. Setting up and using gccgo
  https://golang.org/doc/install/gccgo
 325. Elastic Tabstops
  http://nickgravgaard.com/elastic-tabstops/
 326. Strings, bytes, runes and characters in Go
  https://blog.golang.org/strings
 327. Datový typ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Datov%C3%BD_typ
 328. Seriál o programovacím jazyku Rust: Základní (primitivní) datové typy
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-nahrada-c-nebo-slepa-cesta/#k09
 329. Seriál o programovacím jazyku Rust: Vytvoření „řezu“ z pole
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-poli-v-programovacim-jazyku-rust/#k06
 330. Seriál o programovacím jazyku Rust: Řezy (slice) vektoru
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-vektory-v-programovacim-jazyku-rust/#k05
 331. Printf Format Strings
  https://www.cprogramming.com/tu­torial/printf-format-strings.html
 332. Java: String.format
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/lang/Strin­g.html#format-java.lang.String-java.lang.Object…-
 333. Java: format string syntax
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/util/For­matter.html#syntax
 334. Selectors
  https://golang.org/ref/spec#Selectors
 335. Calling Go code from Python code
  http://savorywatt.com/2015/09/18/ca­lling-go-code-from-python-code/
 336. Go Data Structures: Interfaces
  https://research.swtch.com/interfaces
 337. How to use interfaces in Go
  http://jordanorelli.com/pos­t/32665860244/how-to-use-interfaces-in-go
 338. Interfaces in Go (part I)
  https://medium.com/golangspec/in­terfaces-in-go-part-i-4ae53a97479c
 339. Part 21: Goroutines
  https://golangbot.com/goroutines/
 340. Part 22: Channels
  https://golangbot.com/channels/
 341. [Go] Lightweight eventbus with async compatibility for Go
  https://github.com/asaske­vich/EventBus
 342. What about Trait support in Golang?
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/8mfykl/what_a­bout_trait_support_in_golan­g/
 343. Don't Get Bitten by Pointer vs Non-Pointer Method Receivers in Golang
  https://nathanleclaire.com/blog/2014/08/09/dont-get-bitten-by-pointer-vs-non-pointer-method-receivers-in-golang/
 344. Control Flow
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Control_flow
 345. Structured programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_programming
 346. Control Structures
  https://www.golang-book.com/books/intro/5
 347. Control structures – Go if else statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-if-else-statement.html
 348. Control structures – Go switch case statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-switch-case.html
 349. Control structures – Go for loop, break, continue, range
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-for-loop-break.html
 350. Goroutine IDs
  https://blog.sgmansfield.com/2015/12/go­routine-ids/
 351. Different ways to pass channels as arguments in function in go (golang)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/24868859/different-ways-to-pass-channels-as-arguments-in-function-in-go-golang
 352. justforfunc #22: using the Go execution tracer
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=ySy3sR1LFCQ
 353. Single Function Exit Point
  http://wiki.c2.com/?Single­FunctionExitPoint
 354. Entry point
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Entry_point
 355. Why does Go have a GOTO statement?!
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/kag5q/why_do­es_go_have_a_goto_statemen­t/
 356. Effective Go
  https://golang.org/doc/ef­fective_go.html
 357. GoClipse: an Eclipse IDE for the Go programming language
  http://goclipse.github.io/
 358. GoClipse Installation
  https://github.com/GoClip­se/goclipse/blob/latest/do­cumentation/Installation.md#in­stallation
 359. The zero value of a slice is not nil
  https://stackoverflow.com/qu­estions/30806931/the-zero-value-of-a-slice-is-not-nil
 360. Go-tcha: When nil != nil
  https://dev.to/pauljlucas/go-tcha-when-nil–nil-hic
 361. Nils in Go
  https://www.doxsey.net/blog/nils-in-go

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.