Hlavní navigace

Programovací jazyk R: pole a další podporované datové typy

8. 9. 2020
Doba čtení: 27 minut

Sdílet

 Autor: R Core Team
Ve druhé části seriálu o R jsme si popsali vektory, které jsou základním a pravděpodobně i zdaleka nejpoužívanějším datovým typem tohoto jazyka. Dnes se zaměříme na popis práce s poli, které mohou mít prakticky libovolný počet dimenzí.

Obsah

1. Programovací jazyk R: pole a další podporované datové typy

2. Konstrukce jednorozměrného a dvojrozměrného pole

3. Plnohodnotná dvojrozměrná pole

4. Chování ve chvíli, kdy zdrojový vektor neobsahuje dostatečný počet prvků

5. Pole se třemi dimenzemi

6. Opakování prvků při konstrukci trojrozměrných polí

7. Pojmenování řádků a sloupců pole

8. Pojmenování třetí dimenze trojrozměrného pole

9. Čtyřrozměrné pole

10. Pojmenování třetí a čtvrté dimenze čtyřrozměrného pole

11. Přístup k prvkům dvojrozměrného pole

12. Získání celého řádku dvojrozměrného pole

13. Získání celého sloupce dvojrozměrného pole

14. Záporné indexy při přístupu k prvkům pole

15. Filtrace řádků při výběru s využitím záporných indexů

16. Filtrace sloupců při výběru s využitím záporných indexů

17. Operace provedená nad korespondujícími prvky dvou polí

18. Od dvojrozměrných polí k maticím

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Programovací jazyk R: pole a další podporované datové typy

Ve druhé části seriálu o doménově specifickém programovacím jazyku R jsme se zabývali popisem práce s primárním datovým typem tohoto jazyka. Připomeňme si, že se jednalo o vektory (vector), což je homogenní a současně i měnitelný (mutable) datový typ, který může obsahovat logické hodnoty, celá čísla, čísla s plovoucí čárkou, komplexní čísla, popř. řetězce. Ovšem v jazyku R je možné pracovat i s hodnotami, které jsou odlišného datového typu. A právě s těmito dalšími typy se seznámíme dnes. Při popisu všech datových typů budeme opět používat relativně velké množství demonstračních příkladů, které je možné buď zapsat přímo do konzole jazyka R, použít jednoduchá IDE dostupná online [1] [2] [3] nebo pro jejich spuštění použít nástroj Rscript (ten je součástí standardní sady nástrojů jazyka R):

$ Rscript 
 
Usage: /path/to/Rscript [--options] [-e expr [-e expr2 ...] | file] [args]
 
--options accepted are
 --help       Print usage and exit
 --version      Print version and exit
 --verbose      Print information on progress
 --default-packages=list
           Where 'list' is a comma-separated set
            of package names, or 'NULL'
or options to R, in addition to --no-echo --no-restore, such as
 --save       Do save workspace at the end of the session
 --no-environ    Don't read the site and user environment files
 --no-site-file   Don't read the site-wide Rprofile
 --no-init-file   Don't read the user R profile
 --restore      Do restore previously saved objects at startup
 --vanilla      Combine --no-save, --no-restore, --no-site-file
            --no-init-file and --no-environ
 
'file' may contain spaces but not shell metacharacters
Expressions (one or more '-e <expr>') may be used *instead* of 'file'
See also ?Rscript from within R

2. Konstrukce jednorozměrného a dvojrozměrného pole

V této kapitole si ukážeme způsob konstrukce jednorozměrného a dvojrozměrného pole. Jednorozměrné pole je ve skutečnosti vektorem, který má ovšem specifikován atribut dim, což je další vektor obsahující specifikaci informace o dimenzích pole. Pokud například pole vytvoříme ze šestiprvkového vektoru a vektor s dimenzemi bude jednoprvkový c(6), vytvoří se jednorozměrné pole se šesticí prvků. Povšimněte si způsobu konstrukce pole pomocí funkce array:

> data <- c(1, 2, 3, 4, 5, 6)
> dimension1 <- c(6)
>
> a1 <- array(data, dim=dimension1)
> print(a1)
[1] 1 2 3 4 5 6
Poznámka: jednorozměrné pole se neliší od vektoru.

Dimenzi pole lze získat funkcí dim:

> print(dim(a1))
[1] 6

Alternativně je ovšem možné pole vytvořit i zdánlivým přiřazením hodnoty do návratové hodnoty funkce dim(a1):

> a1 <- c(1, 2, 3, 4, 5, 6)
> print(a1)
 
> dim(a1) <- c(6)
> print(a1)

Nyní si ukažme vytvoření pole s jedním řádkem a šesti sloupci:

> data <- c(1, 2, 3, 4, 5, 6)
> dimension2 <- c(1, 6)
>
> a2 <- array(data, dim=dimension2)
> print(a2)
   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
[1,]  1  2  3  4  5  6

Naopak pole se šesti řádky a jedním sloupcem (sloupcový vektor) se vytvoří:

> data <- c(1, 2, 3, 4, 5, 6)
> dimension2 <- c(6, 1)
>
> a2 <- array(data, dim=dimension2)
> print(a2)
[1] 1 2 3 4 5 6
   [,1]
[1,]  1
[2,]  2
[3,]  3
[4,]  4
[5,]  5
[6,]  6

Popř.:

> a2 <- c(1, 2, 3, 4, 5, 6)
> print(a2)
 
> dimension2 <- c(1, 6)
> dim(a2) <- dimension2
> print(a2)

3. Plnohodnotná dvojrozměrná pole

Nyní si ukažme konstrukci dvojrozměrného pole se třemi řádky a dvěma sloupci:

> data <- c(1, 2, 3, 4, 5, 6)
> dimension1 <- c(3, 2)
>
> a1 <- array(data, dim=dimension1)
> print(a1)
   [,1] [,2]
[1,]  1  4
[2,]  2  5
[3,]  3  6

A naopak – pole se třemi sloupci a dvěma řádky:

>
> dimension2 <- c(2, 3)
>
> a2 <- array(data, dim=dimension2)
> print(a2)
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  1  3  5
[2,]  2  4  6
Poznámka: z předchozích dvou příkladů je patrné, jakým způsobem se pole naplňuje prvky. Plnění v těchto případech probíhalo po sloupcích, což odpovídá chování FORTRANu (a nikoli céčka).

Alternativní způsob se specifikací dimenze pole až po jeho vytvoření:

data <- c(1, 2, 3, 4, 5, 6)
dimension1 <- c(3, 2)
 
a1 <- array(data, dim=dimension1)
print(a1)
 
dimension2 <- c(2, 3)
 
a2 <- array(data, dim=dimension2)
print(a2)

Samozřejmě můžeme vektor představující zdroj dat vytvořit i s využitím range, tedy zápisu prvek1:prvekN:

> data <- 1:12
> dimension1 <- c(3, 4)
>
> a1 <- array(data, dim=dimension1)
> print(a1)
   [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]  1  4  7  10
[2,]  2  5  8  11
[3,]  3  6  9  12
 
 
 
> dimension2 <- c(4, 3)
>
> a2 <- array(data, dim=dimension2)
> print(a2)
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  1  5  9
[2,]  2  6  10
[3,]  3  7  11
[4,]  4  8  12

4. Chování ve chvíli, kdy zdrojový vektor neobsahuje dostatečný počet prvků

V dalším demonstračním příkladu se pokusíme vytvořit pole 3×4 prvky, ovšem zdrojem bude vektor obsahující pouze trojici prvků. Nejedná se o chybu, protože v tomto případě dojde k opakování prvků zdrojového vektoru až do chvíle, kdy se výsledné pole zcela naplní:

> data <- 1:3
> dimension1 <- c(3, 4)
>
> a1 <- array(data, dim=dimension1)
> print(a1)
   [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]  1  1  1  1
[2,]  2  2  2  2
[3,]  3  3  3  3

Dtto při pokusu o vytvoření pole s rozměry 4×3 prvky:

>
> data <- 1:4
> dimension2 <- c(4, 3)
>
> a2 <- array(data, dim=dimension2)
> print(a2)
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  1  1  1
[2,]  2  2  2
[3,]  3  3  3
[4,]  4  4  4

Tohoto chování můžeme využít při konstrukci pole, které obsahuje pouze nulové prvky (nebo samozřejmě jinou konstantní hodnotu):

data <- 0
dimension1 <- c(3, 4)
 
a1 <- array(data, dim=dimension1)
print(a1)
 
data <- 0
dimension2 <- c(4, 3)
 
a2 <- array(data, dim=dimension2)
print(a2)

S výsledky:

   [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]  0  0  0  0
[2,]  0  0  0  0
[3,]  0  0  0  0
 
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  0  0  0
[2,]  0  0  0
[3,]  0  0  0
[4,]  0  0  0

5. Pole se třemi dimenzemi

Pole může být i vícedimenzionální. V dalším demonstračním příkladu postupně vytvoříme pole o rozměrech 2×3×4 prvky, 3×2×4 prvky a konečně 4×3×2 prvky. Ve všech případech bude zdrojem hodnot prvků vektor obsahující celočíselné hodnoty 1, 2, … 24 (což přesně odpovídá požadovanému počtu prvků výsledných trojrozměrných polí):

> data <- 1:24
>
> print("2x3x4")
[1] "2x3x4"
> dimension1 <- c(2, 3, 4)
> a1 <- array(data, dim=dimension1)
> print(a1)
, , 1
 
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  1  3  5
[2,]  2  4  6
 
, , 2
 
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  7  9  11
[2,]  8  10  12
 
, , 3
 
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  13  15  17
[2,]  14  16  18
 
, , 4
 
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  19  21  23
[2,]  20  22  24
Poznámka: povšimněte si, jak se tiskne trojrozměrné pole. Vždy se nejdříve vytiskne poslední dimenze (ta je v R nejvyšší) a posléze již 2D matice.

Změna tvaru pole:

> print("3x2x4")
[1] "3x2x4"
> dimension2 <- c(3, 2, 4)
> a2 <- array(data, dim=dimension2)
> print(a2)
, , 1
 
   [,1] [,2]
[1,]  1  4
[2,]  2  5
[3,]  3  6
 
, , 2
 
   [,1] [,2]
[1,]  7  10
[2,]  8  11
[3,]  9  12
 
, , 3
 
   [,1] [,2]
[1,]  13  16
[2,]  14  17
[3,]  15  18
 
, , 4
 
   [,1] [,2]
[1,]  19  22
[2,]  20  23
[3,]  21  24

A poslední změna tvaru pole:

> print("4x3x2")
[1] "4x3x2"
> dimension3 <- c(4, 3, 2)
> a3 <- array(data, dim=dimension3)
> print(a3)
, , 1
 
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  1  5  9
[2,]  2  6  10
[3,]  3  7  11
[4,]  4  8  12
 
, , 2
 
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  13  17  21
[2,]  14  18  22
[3,]  15  19  23
[4,]  16  20  24

Alternativně je ovšem možné dimenzi specifikovat až přiřazením do existujícího vektoru:

print("2x3x4")
a1 <- 1:24
dimension1 <- c(2, 3, 4)
dim(a1) <- dimension1
print(a1)
 
print("3x2x4")
a2 <- 1:24
dimension2 <- c(3, 2, 4)
dim(a2) <- dimension2
print(a2)
 
print("4x3x2")
a3 <- 1:24
dimension3 <- c(4, 3, 2)
dim(a3) <- dimension3
print(a3)

Výsledky budou v tomto případě odpovídat předchozím třem příkladům.

6. Opakování prvků při konstrukci trojrozměrných polí

Opět si ukažme chování programovacího jazyka R ve chvíli, kdy zdrojový vektor nebude obsahovat všechny potřebné prvky:

data <- 1:12

Vektor obsahuje pouze dvanáct prvků, ovšem vyžadujeme konstrukci trojrozměrného pole s celkem 24 prvky. Prvky se tedy musí opakovat:

> print("2x3x4")
[1] "2x3x4"
> dimension1 <- c(2, 3, 4)
> a1 <- array(data, dim=dimension1)
> print(a1)
, , 1
 
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  1  3  5
[2,]  2  4  6
 
, , 2
 
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  7  9  11
[2,]  8  10  12
 
, , 3
 
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  1  3  5
[2,]  2  4  6
 
, , 4
 
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  7  9  11
[2,]  8  10  12

Dtto pro odlišný tvar trojrozměrného pole:

> print("3x2x4")
[1] "3x2x4"
> dimension2 <- c(3, 2, 4)
> a2 <- array(data, dim=dimension2)
> print(a2)
, , 1
 
   [,1] [,2]
[1,]  1  4
[2,]  2  5
[3,]  3  6
 
, , 2
 
   [,1] [,2]
[1,]  7  10
[2,]  8  11
[3,]  9  12
 
, , 3
 
   [,1] [,2]
[1,]  1  4
[2,]  2  5
[3,]  3  6
 
, , 4
 
   [,1] [,2]
[1,]  7  10
[2,]  8  11
[3,]  9  12

Poslední varianta:

> print("4x3x2")
[1] "4x3x2"
> dimension3 <- c(4, 3, 2)
> a3 <- array(data, dim=dimension3)
> print(a3)
, , 1
 
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  1  5  9
[2,]  2  6  10
[3,]  3  7  11
[4,]  4  8  12
 
, , 2
 
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  1  5  9
[2,]  2  6  10
[3,]  3  7  11
[4,]  4  8  12

Alternativní způsob zápisu – specifikace dimenze původně jednorozměrného vektoru:

data <- 1:12
 
print("2x3x4")
dimension1 <- c(2, 3, 4)
a1 <- array(data, dim=dimension1)
print(a1)
 
print("3x2x4")
dimension2 <- c(3, 2, 4)
a2 <- array(data, dim=dimension2)
print(a2)
 
print("4x3x2")
dimension3 <- c(4, 3, 2)
a3 <- array(data, dim=dimension3)
print(a3)

A konečně naplnění trojrozměrného pole nulami:

data <- 0
 
print("2x3x4")
dimension1 <- c(2, 3, 4)
a1 <- array(data, dim=dimension1)
print(a1)
 
print("3x2x4")
dimension2 <- c(3, 2, 4)
a2 <- array(data, dim=dimension2)
print(a2)
 
print("4x3x2")
dimension3 <- c(4, 3, 2)
a3 <- array(data, dim=dimension3)
print(a3)

S výsledky:

[1] "2x3x4"
, , 1
 
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  0  0  0
[2,]  0  0  0
 
, , 2
 
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  0  0  0
[2,]  0  0  0
 
, , 3
 
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  0  0  0
[2,]  0  0  0
 
, , 4
 
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  0  0  0
[2,]  0  0  0
 
[1] "3x2x4"
, , 1
 
   [,1] [,2]
[1,]  0  0
[2,]  0  0
[3,]  0  0
 
, , 2
 
   [,1] [,2]
[1,]  0  0
[2,]  0  0
[3,]  0  0
 
, , 3
 
   [,1] [,2]
[1,]  0  0
[2,]  0  0
[3,]  0  0
 
, , 4
 
   [,1] [,2]
[1,]  0  0
[2,]  0  0
[3,]  0  0
 
[1] "4x3x2"
, , 1
 
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  0  0  0
[2,]  0  0  0
[3,]  0  0  0
[4,]  0  0  0
 
, , 2
 
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  0  0  0
[2,]  0  0  0
[3,]  0  0  0
[4,]  0  0  0

7. Pojmenování řádků a sloupců pole

Řádky, popř. sloupce pole je možné pojmenovat, což může být v praxi poměrně užitečné. Jména řádků jsou uložena do samostatného vektoru, stejně jako jména sloupců. Způsob nastavení je ukázán na následujícím demonstračním příkladu:

> data <- 1:12
> dimension <- c(4, 3)
>
> row.names <- c("row1", "row2", "row3", "row4")
> column.names <- c("column1", "column2", "column3")
>
> a1 <- array(data, dim=dimension, dimnames=list(row.names, column.names))
> print(a1)
   column1 column2 column3
row1    1    5    9
row2    2    6   10
row3    3    7   11
row4    4    8   12
Poznámka: vektory se jmény jsou uloženy do proměnných, které obsahují ve svém jménu tečku. V tomto případě se jedná o viditelné oddělení dvou slov od sebe – tečka tedy nemá speciální význam. Ostatně tečka se zapisuje jednodušeji než například podtržítko, VůbecNemluvěOVelbloudíNotaci, v níž navíc k viditelnému oddělení slov nedochází.

8. Pojmenování třetí dimenze trojrozměrného pole

Pojmenovat lze i vyšší dimenze trojrozměrných, čtyřrozměrných atd. polí. V následujícím demonstračním příkladu je název třetí dimenze uložen v proměnné nazvané matrix.names:

> data <- 1:24
> dimension <- c(4, 3, 2)
>
> matrix.names <- c("matrix1", "matrix2")
> row.names <- c("row1", "row2", "row3", "row4")
> column.names <- c("column1", "column2", "column3")
>
> a1 <- array(data, dim=dimension, dimnames=list(row.names, column.names, matrix.names))
> print(a1)

Při výpisu obsahu pole a1 se namísto indexů použijí všechny uvedené názvy, což vede k poněkud čitelnějším výstupům:

, , matrix1
 
   column1 column2 column3
row1    1    5    9
row2    2    6   10
row3    3    7   11
row4    4    8   12
 
, , matrix2
 
   column1 column2 column3
row1   13   17   21
row2   14   18   22
row3   15   19   23
row4   16   20   24
Poznámka: jazyk R kontroluje, zda počet názvů odpovídá velikosti jednotlivých dimenzí, tj. počtu sloupců, počtu řádků, počtu matic atd.

9. Čtyřrozměrné pole

Jen pro úplnost si ukažme, jakým způsobem je možné zkonstruovat čtyřrozměrná pole. Základem bude vektor se dvaceti čtyřmi prvky, který je použit v konstruktoru:

data <- 1:24

Pole s tvarem 2×2×2×3 prvky:

> print("2x2x2x3")
[1] "2x2x2x3"
> dimension1 <- c(2, 2, 2, 3)
> a1 <- array(data, dim=dimension1)
> print(a1)
, , 1, 1
 
   [,1] [,2]
[1,]  1  3
[2,]  2  4
 
, , 2, 1
 
   [,1] [,2]
[1,]  5  7
[2,]  6  8
 
, , 1, 2
 
   [,1] [,2]
[1,]  9  11
[2,]  10  12
 
, , 2, 2
 
   [,1] [,2]
[1,]  13  15
[2,]  14  16
 
, , 1, 3
 
   [,1] [,2]
[1,]  17  19
[2,]  18  20
 
, , 2, 3
 
   [,1] [,2]
[1,]  21  23
[2,]  22  24

Pole s tvarem 2×2×3×2 prvky:

> print("2x2x3x2")
[1] "2x2x3x2"
> dimension2 <- c(2, 2, 3, 2)
> a2 <- array(data, dim=dimension2)
> print(a2)
, , 1, 1
 
   [,1] [,2]
[1,]  1  3
[2,]  2  4
 
, , 2, 1
 
   [,1] [,2]
[1,]  5  7
[2,]  6  8
 
, , 3, 1
 
   [,1] [,2]
[1,]  9  11
[2,]  10  12
 
, , 1, 2
 
   [,1] [,2]
[1,]  13  15
[2,]  14  16
 
, , 2, 2
 
   [,1] [,2]
[1,]  17  19
[2,]  18  20
 
, , 3, 2
 
   [,1] [,2]
[1,]  21  23
[2,]  22  24

Pole s tvarem 2×3×2×2 prvky:

> print("2x3x2x2")
[1] "2x3x2x2"
> dimension3 <- c(2, 3, 2, 2)
> a3 <- array(data, dim=dimension3)
> print(a3)
, , 1, 1
 
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  1  3  5
[2,]  2  4  6
 
, , 2, 1
 
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  7  9  11
[2,]  8  10  12
 
, , 1, 2
 
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  13  15  17
[2,]  14  16  18
 
, , 2, 2
 
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  19  21  23
[2,]  20  22  24

Pole s tvarem 3×2×2×2 prvky:

> print("3x2x2x2")
[1] "3x2x2x2"
> dimension4 <- c(3, 2, 2, 2)
> a4 <- array(data, dim=dimension4)
> print(a4)
, , 1, 1
 
   [,1] [,2]
[1,]  1  4
[2,]  2  5
[3,]  3  6
 
, , 2, 1
 
   [,1] [,2]
[1,]  7  10
[2,]  8  11
[3,]  9  12
 
, , 1, 2
 
   [,1] [,2]
[1,]  13  16
[2,]  14  17
[3,]  15  18
 
, , 2, 2
 
   [,1] [,2]
[1,]  19  22
[2,]  20  23
[3,]  21  24

Alternativně lze samozřejmě použít přiřazení vektoru s tvarem pole do výsledku funkce dim:

print("2x2x2x3")
a1 <- 1:24
dimension1 <- c(2, 2, 2, 3)
dim(a1) <- dimension1
print(a1)
 
print("2x2x3x2")
a2 <- 1:24
dimension2 <- c(2, 2, 3, 2)
dim(a2) <- dimension2
print(a2)
 
print("2x3x2x2")
a3 <- 1:24
dimension3 <- c(2, 3, 2, 2)
dim(a3) <- dimension3
print(a3)
 
print("3x2x2x2")
a4 <- 1:24
dimension4 <- c(3, 2, 2, 2)
dim(a4) <- dimension4
print(a4)
Poznámka: konstrukci vícerozměrných polí si již ukazovat nebudeme.

10. Pojmenování třetí a čtvrté dimenze čtyřrozměrného pole

Pro úplnost si ještě uveďme, že pojmenovat lze nejenom řádky, sloupce a popř. celé submatice trojrozměrného pole, ale i větší prvky u polí s více dimenzemi:

> data <- 1:24
>
> hypermatrix.names <- c("hypermatrix A", "hypermatrix B", "hypermatrix C")
> matrix.names <- c("matrix1", "matrix2")
> row.names <- c("row1", "row2")
> column.names <- c("column1", "column2") 
>
> print("2x2x2x3")
[1] "2x2x2x3"
> dimension <- c(2, 2, 2, 3)
> a1 <- array(data, dim=dimension, dimnames=list(row.names, column.names, matrix.names, hypermatrix.names))
> print(a1)
, , matrix1, hypermatrix A
 
   column1 column2
row1    1    3
row2    2    4
 
, , matrix2, hypermatrix A
 
   column1 column2
row1    5    7
row2    6    8
 
, , matrix1, hypermatrix B
 
   column1 column2
row1    9   11
row2   10   12
 
, , matrix2, hypermatrix B
 
   column1 column2
row1   13   15
row2   14   16
 
, , matrix1, hypermatrix C
 
   column1 column2
row1   17   19
row2   18   20
 
, , matrix2, hypermatrix C
 
   column1 column2
row1   21   23
row2   22   24
Poznámka: lze pracovat i s poli s větším počtem dimenzí, ovšem demonstrační příklady si ukazovat nebudeme – byly by stále velmi podobné.

11. Přístup k prvkům dvojrozměrného pole

Připomeňme si, že programovací jazyk R umožňuje (pochopitelně) přístup k prvkům jednorozměrných vektorů. Indexy začínají od jedničky a zapisují se do hranatých závorek:

> v <- 1:12
> print(v[1])
[1] 1

Pokud se použije záporný index, vrátí se vektor, ovšem prvek s daným indexem (převedeným na absolutní hodnotu) je odfiltrován:

> v <- 1:12
> print(v[-1])
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Poznámka: toto chování je značně odlišné například od Pythonu, v němž má záporný index jiný význam.

Vybrat je možné i větší množství prvků. V tomto případě se nepoužije index, ale vektor s indexy:

> v <- 1:12
> print(v[4:6])
[1] 4 5 6

Resp. obecněji:

> v <- 1:12
> print(v[c(2,4,6,8)])
[1] 2 4 6 8

Podobně můžeme přistupovat i k prvkům dvojrozměrných, trojrozměrných atd. polí. Indexy se zapisují do mezi jednu dvojici hranatých závorek a oddělují se od sebe čárkou – to je opět odlišné od některých „céčkovských“ jazyků, v nichž je každý index zapsán v samostatné dvojici závorek:

> data <- 1:12
> dimension <- c(4, 3)
>
> row.names <- c("row1", "row2", "row3", "row4")
> column.names <- c("column1", "column2", "column3")
>
> a1 <- array(data, dim=dimension, dimnames=list(row.names, column.names))
>
> print(a1)
   column1 column2 column3
row1    1    5    9
row2    2    6   10
row3    3    7   11
row4    4    8   12

Přečtení prvku z prvního řádku a prvního sloupce:

> print(a1[1, 1])
[1] 1

Přečtení prvků ze čtvrtého řádku:

> print(a1[4, 1])
[1] 4
> print(a1[4, 2])
[1] 8
> print(a1[4, 3])
[1] 12
Poznámka: indexy začínají od jedničky, takže „první řádek“ má skutečně index roven jedné a nikoli nule.

12. Získání celého řádku dvojrozměrného pole

Zajímavé a dosti užitečné je, že pokud vynecháme jeden z indexů, vrátí se všechny prvky v dané dimenzi. To zní poměrně složitě, ovšem po pohledu na další demonstrační příklad bude celý koncept patrný:

> data <- 1:12
> dimension <- c(4, 3)
>
> row.names <- c("row1", "row2", "row3", "row4")
> column.names <- c("column1", "column2", "column3")
>
> a1 <- array(data, dim=dimension, dimnames=list(row.names, column.names))
>
> print(a1)
   column1 column2 column3
row1    1    5    9
row2    2    6   10
row3    3    7   11
row4    4    8   12

Zápisem a1[1,] (tedy druhý index chybí) se vrátí celý první řádek:

> print(a1[1,])
column1 column2 column3
   1    5    9

Podobně můžeme přečíst celý druhý řádek atd.:

> print(a1[2,])
column1 column2 column3
   2    6   10
Poznámka: stejným způsobem jsou řešena i vícerozměrná pole.

13. Získání celého sloupce dvojrozměrného pole

Zajímavé je, že je podporován i opačný zápis, tj. vynechání prvního indexu namísto indexu druhého (resp. posledního):

a1[,1]

Podívejme se nyní na ucelený demonstrační příklad, ve kterém se vybírají celé sloupce. Povšimněte si, že i když se jedná o výběr sloupců, jsou vráceny ve formě jednorozměrného pole (popis řádků je však zachován):

> data <- 1:12
> dimension <- c(4, 3)
>
> row.names <- c("row1", "row2", "row3", "row4")
> column.names <- c("column1", "column2", "column3")
>
> a1 <- array(data, dim=dimension, dimnames=list(row.names, column.names))
>
> print(a1)
   column1 column2 column3
row1    1    5    9
row2    2    6   10
row3    3    7   11
row4    4    8   12
> print(a1[,1])
row1 row2 row3 row4
  1  2  3  4
>
> print(a1[,2])
row1 row2 row3 row4
  5  6  7  8

14. Záporné indexy při přístupu k prvkům pole

Víme již, že při výběru prvku z vektoru lze použít záporný index. V takovém případě se vrátí vektor, ovšem prvek s daným indexem (převedeným na absolutní hodnotu) je odfiltrován:

> v <- 1:12
> print(v[-1])
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jak jsou však záporné indexy interpretovány u dvojrozměrných či vícerozměrných polí? Můžeme si to otestovat na dalším příkladu. Nejdříve pole zkonstruujeme a pro větší přehlednost pojmenujeme jeho řádky a sloupce:

> data <- 1:12
> dimension <- c(4, 3)
>
> row.names <- c("row1", "row2", "row3", "row4")
> column.names <- c("column1", "column2", "column3")
>
> a1 <- array(data, dim=dimension, dimnames=list(row.names, column.names))
>
> print(a1)
   column1 column2 column3
row1    1    5    9
row2    2    6   10
row3    3    7   11
row4    4    8   12

Nyní vybereme řádek s indexem –2 a druhý sloupec. Druhý sloupec obsahuje prvky 5, 6, 7 a 8, ovšem prvek 6 není vybrán, neboť leží na druhém řádku, který je odfiltrován. Výsledkem je tedy tříprvkový vektor:

> print(a1[-2, 2])
row1 row3 row4
  5  7  8

Podobně můžeme vybrat druhý řádek, tedy prvky 2, 6 a 10 a všechny sloupce kromě druhého (tím nám z vektoru vypadne prvek s hodnotou 6):

> print(a1[2, -2])
column1 column3
   2   10

A konečně při použití dvojice indexů –2, –2 se vybere původní pole, ovšem bez druhého sloupce a současně i bez druhého řádku:

> print(a1[-2, -2])
   column1 column3
row1    1    9
row3    3   11
row4    4   12

Podobně můžeme postupovat i u vícerozměrných polí:

a1 <- 1:24
dimension1 <- c(2, 3, 4)
dim(a1) <- dimension1
print(a1)
 
print("----------")
print(a1[-1, 1, 1])
print("----------")
print(a1[1, -1, 1])
print("----------")
print(a1[-1, 1, -1])

S výsledky:

, , 1
 
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  1  3  5
[2,]  2  4  6
 
, , 2
 
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  7  9  11
[2,]  8  10  12
 
, , 3
 
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  13  15  17
[2,]  14  16  18
 
, , 4
 
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  19  21  23
[2,]  20  22  24
 
[1] "----------"
[1] 2
[1] "----------"
[1] 3 5
[1] "----------"
[1] 8 14 20

15. Filtrace řádků při výběru s využitím záporných indexů

Nyní můžeme zkombinovat dvě výběrové techniky popsané v předchozích kapitolách:

 1. Výběr celých řádků tím, že se vynechá index sloupce.
 2. Filtrace řádků s určitým indexem v případě, že se použije záporný index.

Podívejme se na kód demonstračního příkladu. Nejdříve se zkonstruuje dvojrozměrné pole:

> data <- 1:12
> dimension <- c(4, 3)
>
> row.names <- c("row1", "row2", "row3", "row4")
> column.names <- c("column1", "column2", "column3")
>
> a1 <- array(data, dim=dimension, dimnames=list(row.names, column.names))
>
> print(a1)
   column1 column2 column3
row1    1    5    9
row2    2    6   10
row3    3    7   11
row4    4    8   12

Výběr všech řádků kromě prvního:

> print(a1[-1, ])
   column1 column2 column3
row2    2    6   10
row3    3    7   11
row4    4    8   12

Výběr všech řádků kromě druhého:

> print(a1[-2, ])
   column1 column2 column3
row1    1    5    9
row3    3    7   11
row4    4    8   12

Výběr všech řádků kromě třetího:

> print(a1[-3, ])
   column1 column2 column3
row1    1    5    9
row2    2    6   10
row4    4    8   12

Řádky, které se mají vybírat, mohou být reprezentovány vektorem:

data <- 1:12
dimension <- c(4, 3)
 
row.names <- c("row1", "row2", "row3", "row4")
column.names <- c("column1", "column2", "column3")
 
a1 <- array(data, dim=dimension, dimnames=list(row.names, column.names))
 
print(a1[c(4,1), ])

S výsledkem:

   column1 column2 column3
row4    4    8   12
row1    1    5    9

16. Filtrace sloupců při výběru s využitím záporných indexů

Logicky bude následovat podobný demonstrační příklad, ovšem s filtrací sloupců. V tomto příkladu se z původního dvojrozměrného pole získá nové pole, které bude mít shodný počet řádků s polem zdrojovým, ovšem sloupce budou filtrovány (vždy bude jeden z nich vynechán):

> data <- 1:12
> dimension <- c(4, 3)
>
> row.names <- c("row1", "row2", "row3", "row4")
> column.names <- c("column1", "column2", "column3")
>
> a1 <- array(data, dim=dimension, dimnames=list(row.names, column.names))
>
> print(a1)
   column1 column2 column3
row1    1    5    9
row2    2    6   10
row3    3    7   11
row4    4    8   12
> print(a1[, -1])
   column2 column3
row1    5    9
row2    6   10
row3    7   11
row4    8   12
> print(a1[, -2])
   column1 column3
row1    1    9
row2    2   10
row3    3   11
row4    4   12
> print(a1[, -3])
   column1 column2
row1    1    5
row2    2    6
row3    3    7
row4    4    8

Výběr konkrétních sloupců s využitím výběrového vektoru:

data <- 1:12
dimension <- c(4, 3)
 
row.names <- c("row1", "row2", "row3", "row4")
column.names <- c("column1", "column2", "column3")
 
a1 <- array(data, dim=dimension, dimnames=list(row.names, column.names))
 
print(a1)
 
print(a1[, c(3,2,1)])
print(a1[, c(3,1)])
print(a1[, c(1,1,1,1)])

S výsledky:

   column1 column2 column3
row1    1    5    9
row2    2    6   10
row3    3    7   11
row4    4    8   12
   column3 column2 column1
row1    9    5    1
row2   10    6    2
row3   11    7    3
row4   12    8    4
   column3 column1
row1    9    1
row2   10    2
row3   11    3
row4   12    4
   column1 column1 column1 column1
row1    1    1    1    1
row2    2    2    2    2
row3    3    3    3    3
row4    4    4    4    4

17. Operace provedená nad korespondujícími prvky dvou polí

Na dvojici polí lze aplikovat běžné aritmetické operátory. Ty jsou vždy aplikovány na korespondující prvky polí, operace se tedy provádí prvek po prvku. Příkladem může být „součet polí“, který vlastně v případě dvojrozměrných polí odpovídá součtu matic:

> data1 <- c(1, 2, 3, 4, 5, 6)
> data2 <- -6:-1
>
> dimension <- c(3, 2)
>
> a1 <- array(data1, dim=dimension)
> print(a1)
   [,1] [,2]
[1,]  1  4
[2,]  2  5
[3,]  3  6
>
> a2 <- array(data2, dim=dimension)
> print(a2)
   [,1] [,2]
[1,]  -6  -3
[2,]  -5  -2
[3,]  -4  -1
>
> print(a1 + a2)
   [,1] [,2]
[1,]  -5  1
[2,]  -3  3
[3,]  -1  5

Pole ovšem musí mít stejné rozměry (stejný tvar):

data1 <- c(1, 2, 3, 4, 5, 6)
data2 <- -6:-1
 
dimension1 <- c(3, 2)
a1 <- array(data1, dim=dimension1)
print(a1)
 
dimension2 <- c(2, 3)
a2 <- array(data2, dim=dimension2)
print(a2)
 
print(a1 + a2)

Pokus o spuštění tohoto příkladu skončí s chybou:

   [,1] [,2]
[1,]  1  4
[2,]  2  5
[3,]  3  6
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  -6  -4  -2
[2,]  -5  -3  -1
Error in a1 + a2 : non-conformable arrays
Calls: print
Execution halted

I dělení se provádí prvek po prvky, nejedná se tedy o pokus o dělení matic (tedy výpočet inverzní matice a vynásobení první matice s inverzí matice druhé):

> data1 <- c(1, 2, 3, 4, 5, 6)
> data2 <- -6:-1
>
> dimension <- c(3, 2)
>
> a1 <- array(data1, dim=dimension)
> print(a1)
   [,1] [,2]
[1,]  1  4
[2,]  2  5
[3,]  3  6
>
> a2 <- array(data2, dim=dimension)
> print(a2)
   [,1] [,2]
[1,]  -6  -3
[2,]  -5  -2
[3,]  -4  -1
>
> print(a1 / a2)
      [,1]   [,2]
[1,] -0.1666667 -1.333333
[2,] -0.4000000 -2.500000
[3,] -0.7500000 -6.000000

18. Od dvojrozměrných polí k maticím

V předchozím textu jsme se bavili převážně o polích – jednorozměrných, dvojrozměrných i vícerozměrných. U dvojrozměrných polí jsem se snažil vynechat označení „matice“, a to z toho důvodu, že matice (matrix) jsou v programovacím jazyku R samostatným datovým typem odlišným od polí. A skutečně – mezi poli a maticemi je několik rozdílů:

# Pole Matice
1 typ array typ matrix
2 1, 2, 3 … N dimenzí striktně dvě dimenze (2D struktura)
3 homogenní typ homogenní typ
4 založeno na jediném vektoru s info o dimenzích složeno ze sady vektorů shodné délky
5 používáno primárně pro uložení dat používáno primárně pro transformaci dat
6 relativně malé množství operací plná sada „maticových“ operací
7 nadmnožina nad maticemi speciální případ pole se dvěma dimenzemi
8 konstruktor array konstruktor matrix
Poznámka: homogenní typ je takový datový typ (nebo chcete-li kontejner), který může obsahovat prvky shodného datového typu, například pouze celá čísla.
Poznámka2: na matice se tedy můžeme dívat jako na podmnožinu konkrétních typů polí (tedy méně obecný datový typ), pro které jsou ovšem k dispozici specializované operace.

Matice si podrobně popíšeme příště, ovšem již nyní si můžeme ukázat způsob jejich konstrukce. Pro vytvoření matice se používá konstruktor nazvaný matrix, kterému se předá vektor s daty (hodnotami prvků), počet řádků a počet sloupců (popř. obráceně):

> data <- 1:12
>
> m1 <- matrix(data, nrow=1, ncol=12)
> print(m1)
   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12]
[1,]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
>
> m2 <- matrix(data, nrow=2, ncol=6)
> print(m2)
   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
[1,]  1  3  5  7  9  11
[2,]  2  4  6  8  10  12
>
> m3 <- matrix(data, nrow=3, ncol=4)
> print(m3)
   [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]  1  4  7  10
[2,]  2  5  8  11
[3,]  3  6  9  12
>
> m4 <- matrix(data, nrow=4, ncol=3)
> print(m4)
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  1  5  9
[2,]  2  6  10
[3,]  3  7  11
[4,]  4  8  12
>
> m5 <- matrix(data, nrow=6, ncol=2)
> print(m5)
   [,1] [,2]
[1,]  1  7
[2,]  2  8
[3,]  3  9
[4,]  4  10
[5,]  5  11
[6,]  6  12
>
> m6 <- matrix(data, nrow=12, ncol=1)
> print(m6)
   [,1]
 [1,]  1
 [2,]  2
 [3,]  3
 [4,]  4
 [5,]  5
 [6,]  6
 [7,]  7
 [8,]  8
 [9,]  9
[10,]  10
[11,]  11
[12,]  12

Opět můžeme využít toho, že pokud je vektor se zdrojovými daty kratší, než vyžaduje konstrukce matice, je postupně prodlužován. Takto se například vytvoří nulová matice:

zero <- 0
 
m1 <- matrix(zero, nrow=10, ncol=10)
print(m1)

S výsledky:

   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10]
 [1,]  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0
 [2,]  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0
 [3,]  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0
 [4,]  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0
 [5,]  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0
 [6,]  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0
 [7,]  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0
 [8,]  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0
 [9,]  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0
[10,]  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0

Podrobnější informace o způsobech využití matic si popíšeme v navazující části tohoto seriálu.

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do nového Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/r-examples V případě, že z nějakého důvodu nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má stále jen jednotky kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé demonstrační příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta
1 01-array-construction-1D.R konstrukce jednorozměrného pole https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/03-arrays/01-array-construction-1D.R
2 02-array-set-dimensions-1D.R změna dimenzí vektoru a jeho převod na jednorozměrné pole https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/03-arrays/02-array-set-dimensions-1D.R
3 03-array-construction-1D-column-vector.R řádkové a sloupcové vektory https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/03-arrays/03-array-construction-1D-column-vector.R
4 04-array-set-dimensions-1D-column-vector.R řádkové a sloupcové vektory https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/03-arrays/04-array-set-dimensions-1D-column-vector.R
5 05-array-construction-2D.R konstrukce dvojrozměrného pole https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/03-arrays/05-array-construction-2D.R
6 06-array-set-dimensions-2D.R změna dimenzí vektoru a jeho převod na dvojrozměrné pole https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/03-arrays/06-array-set-dimensions-2D.R
7 07-array-construction-2D-range.R použití operátoru range při konstrukci zdroje dat https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/03-arrays/07-array-construction-2D-range.R
8 08-array-construction-2D-not-enough-values.R opakování prvků vektoru při konstrukci dvojrozměrného pole https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/03-arrays/08-array-construction-2D-not-enough-values.R
9 09-array-construction-2D-fill-with-zeros.R vytvoření dvojrozměrného pole s nulovými prvky https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/03-arrays/09-array-construction-2D-fill-with-zeros.R
10 10-array-set-dimensions-2D-fill-with-zeros-error.R nefunkční alternativa k předchozímu příkladu https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/03-arrays/10-array-set-dimensions-2D-fill-with-zeros-error.R
11 11-array-construction-3D.R konstrukce trojrozměrného pole https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/03-arrays/11-array-construction-3D.R
12 12-array-set-dimensions-3D.R změna dimenzí vektoru a jeho převod na trojrozměrné pole https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/03-arrays/12-array-set-dimensions-3D.R
13 13-array-construction-3D-not-enough-values.R opakování prvků vektoru při konstrukci trojrozměrného pole https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/03-arrays/13-array-construction-3D-not-enough-values.R
14 14-array-construction-3D-fill-with-zero.R vytvoření trojrozměrného pole s nulovými prvky https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/03-arrays/14-array-construction-3D-fill-with-zero.R
15 15-rows-columns-names.R pojmenování řádků a sloupců dvojrozměrného pole https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/03-arrays/15-rows-columns-names.R
16 16-matrix-name-3D.R pojmenování řádků, sloupců a třetí dimenze trojrozměrného pole https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/03-arrays/16-matrix-name-3D.R
17 17-array-construction-4D.R konstrukce čtyřrozměrného pole https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/03-arrays/17-array-construction-4D.R
18 18-array-set-dimensions-4D.R změna dimenzí vektoru a jeho převod na čtyřrozměrné pole https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/03-arrays/18-array-set-dimensions-4D.R
19 19-matrix-name-4D.R pojmenování řádků, sloupců a třetí i čtvrté dimenze čtyřrozměrného pole https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/03-arrays/19-matrix-name-4D.R
20 20-access-item.R přístup k prvkům pole https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/03-arrays/20-access-item.R
21 21-access-row.R přístup k celým řádkům pole https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/03-arrays/21-access-row.R
22 22-access-column.R přístup k celým sloupcům pole https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/03-arrays/22-access-column.R
23 23-negative-index.R negativní (záporné) indexy při přístupu k prvkům pole https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/03-arrays/23-negative-index.R
24 24-access-row-negative-index.R přístup k celým řádkům s využitím negativních indexů https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/03-arrays/24-access-row-negative-index.R
25 25-access-column-negative-index.R přístup k celým sloupcům s využitím negativních indexů https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/03-arrays/25-access-column-negative-index.R
26 26-array-add.R součet odpovídajících prvků dvou polí https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/03-arrays/26-array-add.R
27 27-array-sub.R rozdíl odpovídajících prvků dvou polí https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/03-arrays/27-array-sub.R
28 28-array-mul.R součin odpovídajících prvků dvou polí https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/03-arrays/28-array-mul.R
29 29-array-div.R podíl odpovídajících prvků dvou polí https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/03-arrays/29-array-div.R
30 30-matrix-construction.R konstrukce dvojrozměrné matice z pole https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/03-arrays/30-matrix-construction.R

20. Odkazy na Internetu

 1. The R Project for Statistical Computing
  https://www.r-project.org/
 2. An Introduction to R
  https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-intro.pdf
 3. R (programming language)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/R_(programming_language)
 4. The R Programming Language
  https://www.tiobe.com/tiobe-index/r/
 5. R Markdown
  https://rmarkdown.rstudio.com/
 6. R Markdown: The Definitive Guide
  https://bookdown.org/yihui/rmarkdown/
 7. R Markdown Cheat Sheet
  https://rstudio.com/wp-content/uploads/2016/03/rmarkdown-cheatsheet-2.0.pdf
 8. Introduction to R Markdown
  https://rmarkdown.rstudio­.com/articles_intro.html
 9. R Cheat Sheets
  https://blog.sergiouri.be/2016/07/r-cheat-sheets.html
 10. R Cheat Sheet
  https://s3.amazonaws.com/quandl-static-content/Documents/Quandl±+R+Che­at+Sheet.pdf
 11. Base R Cheat Sheet
  https://rstudio.com/wp-content/uploads/2016/06/r-cheat-sheet.pdf
 12. PYPL PopularitY of Programming Language
  https://pypl.github.io/PYPL.html
 13. Tiobe index
  https://www.tiobe.com/tiobe-index/
 14. Stack Overflow: Most Loved, Dreaded & Wanted Programming Languages In 2020
  https://fossbytes.com/stack-overflow-most-loved-dreaded-wanted-programming-languages-in-2020/
 15. How to Install and Use R on Ubuntu
  https://itsfoss.com/install-r-ubuntu/
 16. R programming for beginners – Why you should use R
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=9kYUGMg_14s
 17. GOTO 2012 • The R Language The Good The Bad & The Ugly
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=6S9r_YbqHy8
 18. R vs Python – What should I learn in 2020? | R and Python Comparison
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=eRP_J2yLjSU
 19. R Programming 101
  https://www.youtube.com/c/rpro­gramming101
 20. Seriál Tvorba grafů pomocí programu „R“
  https://www.root.cz/serialy/tvorba-grafu-pomoci-programu-r/
 21. Tvorba grafů pomocí programu „R“: úvod
  https://www.root.cz/clanky/tvorba-grafu-pomoci-programu-r-1/
 22. Tvorba grafů pomocí programu „R“: pokročilé funkce
  https://www.root.cz/clanky/tvorba-grafu-pomoci-programu-r-pokrocile-funkce/
 23. Tvorba grafů pomocí programu „R“: vkládání textu, čeština
  https://www.root.cz/clanky/grafy-pomoci-programu-r-vkladani-textu-cestina/
 24. Cesta erka: Krok nultý – instalace & nastavení – prostředí, projekty, package
  https://www.jla-data.net/r4su/r4su-environment-setup/
 25. Cesta erka: Krok první – operace a struktury – proměnné, rovnítka a dolary
  https://www.jla-data.net/r4su/r4su-data-structures/
 26. Cesta erka: Krok druhý – načtení externích dat – csvčka, excely a databáze
  https://www.jla-data.net/r4su/r4su-read-data/
 27. Cesta erka: Krok třetí – manipulace s daty – dplyr, slovesa a pajpy
  https://www.jla-data.net/r4su/r4su-manipulate-data/
 28. Cesta erka: Krok čtvrtý – podání výsledků – ggplot, geomy a estetiky
  https://www.jla-data.net/r4su/r4su-report-results/
 29. Cesta erka: Krok pátý – case study – případ piva v Praze
  https://www.jla-data.net/r4su/r4su-case-study-beer/
 30. V indexu popularity programovacích jazyků TIOBE překvapilo R, Go, Perl, Scratch a Rust
  https://www.root.cz/zpravicky/v-indexu-popularity-programovacich-jazyku-tiobe-prekvapilo-r-go-perl-scratch-a-rust/
 31. Is R Programming SURGING in Popularity in 2020?
  https://www.youtube.com/watch?v=Duwn-vImyXE
 32. Using the R programming language in Jupyter Notebook
  https://docs.anaconda.com/a­naconda/navigator/tutorial­s/r-lang/
 33. Using R on Jupyter Notebook
  https://dzone.com/articles/using-r-on-jupyternbspnotebook
 34. Graphics, ggplot2
  http://r4stats.com/examples/graphics-ggplot2/
 35. A Practice Data Set
  https://r4stats.wordpress­.com/examples/mydata/
 36. Shiny – galerie projektů
  https://shiny.rstudio.com/gallery/
 37. Seriál Programovací jazyk Julia
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-julia/
 38. Julia (front page)
  http://julialang.org/
 39. Julia – repositář na GitHubu
  https://github.com/JuliaLang/julia
 40. Julia (programming language)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Julia_%28programming_lan­guage%29
 41. IJulia
  https://github.com/JuliaLan­g/IJulia.jl
 42. Introducing Julia
  https://en.wikibooks.org/wi­ki/Introducing_Julia
 43. Julia: the REPL
  https://en.wikibooks.org/wi­ki/Introducing_Julia/The_REPL
 44. Introducing Julia/Metaprogramming
  https://en.wikibooks.org/wi­ki/Introducing_Julia/Meta­programming
 45. Month of Julia
  https://github.com/DataWo­okie/MonthOfJulia
 46. Learn X in Y minutes (where X=Julia)
  https://learnxinyminutes.com/doc­s/julia/
 47. New Julia language seeks to be the C for scientists
  http://www.infoworld.com/ar­ticle/2616709/application-development/new-julia-language-seeks-to-be-the-c-for-scientists.html
 48. Julia: A Fast Dynamic Language for Technical Computing
  http://karpinski.org/publi­cations/2012/julia-a-fast-dynamic-language
 49. The LLVM Compiler Infrastructure
  http://llvm.org/
 50. Julia: benchmarks
  http://julialang.org/benchmarks/
 51. R Vector
  https://www.datamentor.io/r-programming/vector/
 52. .R File Extension
  https://fileinfo.com/extension/r
 53. Lineární regrese
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Line%C3%A1rn%C3%AD_regre­se
 54. lm (funkce)
  https://www.rdocumentation­.org/packages/stats/versi­ons/3.6.2/topics/lm
 55. quit (funkce)
  https://www.rdocumentation­.org/packages/base/version­s/3.6.2/topics/quit
 56. c (funkce)
  https://www.rdocumentation­.org/packages/base/version­s/3.6.2/topics/c
 57. help (funkce)
  https://www.rdocumentation­.org/packages/utils/versi­ons/3.6.2/topics/help
 58. Shiny: Introduction to interactive documents
  https://shiny.rstudio.com/ar­ticles/interactive-docs.html
 59. R Release History 1997–2013
  http://timelyportfolio.git­hub.io/rCharts_timeline_r/
 60. R: atomic vectors
  https://renenyffenegger.ch/no­tes/development/languages/R/da­ta-structures/vector/
 61. 11 Best R Programming IDE and editors
  https://www.dunebook.com/best-r-programming-ide/
 62. CRAN – The Comprehensive R Archive Network
  https://cran.r-project.org/
 63. R – Arrays
  https://www.tutorialspoin­t.com/r/r_arrays.htm
 64. Array vs Matrix in R Programming
  https://www.geeksforgeeks.org/array-vs-matrix-in-r-programming/?ref=rp
 65. Online R Language IDE
  https://www.jdoodle.com/execute-r-online/
 66. Execute R Online (R v3.4.1)
  https://www.tutorialspoin­t.com/execute_r_online.php
 67. Snippets: Run any R code you like. There are over twelve thousand R packages preloaded
  https://rdrr.io/snippets/
 68. R Package Documentation
  https://rdrr.io/

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.