Hlavní navigace

Programovací jazyk R: práce s maticemi

10. 9. 2020
Doba čtení: 24 minut

Sdílet

 Autor: R Core Team
Třetím důležitým datovým typem programovacího jazyka R jsou matice. Dnes se seznámíme s funkcemi ze základní knihovny, které jsou určeny právě pro konstrukci matic, popř. pro jejich další zpracování.

Obsah

1. Programovací jazyk R: práce s maticemi

2. Konstrukce matic funkcí matrix

3. Zaplnění matice po sloupcích vs. po řádcích

4. Pojmenování řádků a sloupců matice

5. Tisk tabulky s názvy měsíců

6. Konstrukce čtvercové jednotkové matice

7. Specifikace hodnoty prvků na hlavní diagonále, nečtvercové matice

8. Horní a dolní trojúhelníkové matice

9. Funkce upper.tri

10. Získání matice s indexy řádků nebo sloupců

11. Transpozice matic

12. Maticový součin

13. Výpočet determinantu matice

14. Výpočet inverzní matice

15. Suma prvků (po řádcích, po sloupcích, všech prvků v matici)

16. Průměr prvků (po řádcích, po sloupcích, všech prvků v matici)

17. Funkce cbind a rbind – konstrukce matice z několika vektorů

18. Spojení matic funkcemi cbind a rbind

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Programovací jazyk R: práce s maticemi

Po vektorech, které jsme si popsali ve druhé části seriálu o programovacím jazyku R a polích popsaných v části třetí si musíme popsat třetí velmi důležitý datový typ tohoto jazyka. Jedná se o matice (matrix), které jsou – na rozdíl od polí – vždy dvojrozměrné a homogenní. Ve standardní knihovně programovacího jazyka R existuje několik funkcí určených pro konstrukci matic i pro jejich zpracování. Některé z těchto funkcí si představíme v dnešním článku; opět přitom použijeme velké množství demonstračních příkladů. Ještě předtím si ale ve stručnosti připomeňme, jaké jsou největší rozdíly mezi poli a maticemi. Vybrané rozdíly mezi těmito datovými typy jsou vypsány v následující tabulce:

# Pole Matice
1 typ array typ matrix
2 1, 2, 3 … N dimenzí striktně dvě dimenze (2D struktura)
3 homogenní typ homogenní typ
4 založeno na jediném vektoru s info o dimenzích složeno ze sady vektorů shodné délky
5 používáno primárně pro uložení dat používáno primárně pro transformaci dat
6 relativně malé množství operací plná sada „maticových“ operací
7 nadmnožina nad maticemi speciální případ pole se dvěma dimenzemi
8 konstruktor array konstruktor matrix
Poznámka: samozřejmě existuje možnost konverzí mezi všemi třemi zmíněnými datovými typy.

2. Konstrukce matic funkcí matrix

Obecné matice, které potřebujeme přímo inicializovat, se konstruují funkcí pojmenovanou matrix:

> help(matrix)
 
matrix         package:base          R Documentation
 
Matrices
 
Description:
 
   ‘matrix’ creates a matrix from the given set of values.
 
   ‘as.matrix’ attempts to turn its argument into a matrix.
 
   ‘is.matrix’ tests if its argument is a (strict) matrix.
 
Usage:
 
   matrix(data = NA, nrow = 1, ncol = 1, byrow = FALSE,
      dimnames = NULL)
 
   as.matrix(x, ...)
   ## S3 method for class 'data.frame'
   as.matrix(x, rownames.force = NA, ...)
 
   is.matrix(x)
 
Arguments:
 
  data: an optional data vector (including a list or ‘expression’
     vector). Non-atomic classed R objects are coerced by
     ‘as.vector’ and all attributes discarded.
 
  nrow: the desired number of rows.
 
  ncol: the desired number of columns.
 
  byrow: logical. If ‘FALSE’ (the default) the matrix is filled by
     columns, otherwise the matrix is filled by rows.

Této funkci se typicky předává zdroj dat (což může být a většinou i bývá vektor) a v pojmenovaných parametrech nrow a ncol rozměry nově konstruované matice, tj. počet řádků a počet sloupců. Vytvářet lze (pochopitelně) i nečtvercové matice. Funkci konstruktoru matrix si ukážeme na demonstračním příkladu:

> data <- 1:12
>
> m1 <- matrix(data, nrow=1, ncol=12)
> print(m1)
   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12]
[1,]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
>
> m2 <- matrix(data, nrow=2, ncol=6)
> print(m2)
   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
[1,]  1  3  5  7  9  11
[2,]  2  4  6  8  10  12
>
> m3 <- matrix(data, nrow=3, ncol=4)
> print(m3)
   [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]  1  4  7  10
[2,]  2  5  8  11
[3,]  3  6  9  12
>
> m4 <- matrix(data, nrow=4, ncol=3)
> print(m4)
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  1  5  9
[2,]  2  6  10
[3,]  3  7  11
[4,]  4  8  12
>
> m5 <- matrix(data, nrow=6, ncol=2)
> print(m5)
   [,1] [,2]
[1,]  1  7
[2,]  2  8
[3,]  3  9
[4,]  4  10
[5,]  5  11
[6,]  6  12
>
> m6 <- matrix(data, nrow=12, ncol=1)
> print(m6)
   [,1]
 [1,]  1
 [2,]  2
 [3,]  3
 [4,]  4
 [5,]  5
 [6,]  6
 [7,]  7
 [8,]  8
 [9,]  9
[10,]  10
[11,]  11
[12,]  12

V případě, že je počet prvků ve zdrojovém vektoru menší, než počet prvků vytvářené matice, jsou prvky opakovány až do chvíle, kdy je matice zaplněna:

data <- c(1, 2, 3)
 
m1 <- matrix(data, nrow=1, ncol=12)
print(m1)
 
m2 <- matrix(data, nrow=2, ncol=6)
print(m2)
 
m3 <- matrix(data, nrow=3, ncol=4)
print(m3)
 
m4 <- matrix(data, nrow=4, ncol=3)
print(m4)
 
m5 <- matrix(data, nrow=6, ncol=2)
print(m5)
 
m6 <- matrix(data, nrow=12, ncol=1)
print(m6)

S výsledky:

   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12]
[1,]  1  2  3  1  2  3  1  2  3   1   2   3
 
   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
[1,]  1  3  2  1  3  2
[2,]  2  1  3  2  1  3
 
   [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]  1  1  1  1
[2,]  2  2  2  2
[3,]  3  3  3  3
 
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  1  2  3
[2,]  2  3  1
[3,]  3  1  2
[4,]  1  2  3
 
   [,1] [,2]
[1,]  1  1
[2,]  2  2
[3,]  3  3
[4,]  1  1
[5,]  2  2
[6,]  3  3
 
   [,1]
 [1,]  1
 [2,]  2
 [3,]  3
 [4,]  1
 [5,]  2
 [6,]  3
 [7,]  1
 [8,]  2
 [9,]  3
[10,]  1
[11,]  2
[12,]  3

V mezním případě – pokud použijeme jediný zdrojový prvek – je tento prvek rozkopírován po celé matici. To mj. znamená, že můžeme velmi snadno vytvořit nulové matice libovolného tvaru:

data <- 0
 
m1 <- matrix(data, nrow=1, ncol=12)
print(m1)
 
m2 <- matrix(data, nrow=2, ncol=6)
print(m2)
 
m3 <- matrix(data, nrow=3, ncol=4)
print(m3)
 
m4 <- matrix(data, nrow=4, ncol=3)
print(m4)
 
m5 <- matrix(data, nrow=6, ncol=2)
print(m5)
 
m6 <- matrix(data, nrow=12, ncol=1)
print(m6)

S výsledky:

   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12]
[1,]  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0   0   0
 
   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
[1,]  0  0  0  0  0  0
[2,]  0  0  0  0  0  0
 
   [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]  0  0  0  0
[2,]  0  0  0  0
[3,]  0  0  0  0
 
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  0  0  0
[2,]  0  0  0
[3,]  0  0  0
[4,]  0  0  0
 
   [,1] [,2]
[1,]  0  0
[2,]  0  0
[3,]  0  0
[4,]  0  0
[5,]  0  0
[6,]  0  0
 
   [,1]
 [1,]  0
 [2,]  0
 [3,]  0
 [4,]  0
 [5,]  0
 [6,]  0
 [7,]  0
 [8,]  0
 [9,]  0
[10,]  0
[11,]  0
[12,]  0
Poznámka: samozřejmě není nutné explicitně používat pojmenovanou proměnnou data – vektor s nulou lze přímo předat konstruktoru matrix.

3. Zaplnění matice po sloupcích vs. po řádcích

V konstruktoru matrix je možné nepovinným parametrem (logickou hodnotou) byrow určit, zda bude matice zaplňována po řádcích nebo po sloupcích. V předchozí kapitole jsme viděli způsob zaplňování po sloupcích (nejprve byl vytvořen celý první sloupec cílové matice, potom druhý sloupec atd.), takže si nyní pro změnu ukažme zaplňování po řádcích. V tomto případě musí být parametr byrow nastaven na pravdivostní hodnotu TRUE:

data <- 1:12
 
m1 <- matrix(data, nrow=1, ncol=12, byrow=TRUE)
print(m1)
 
m2 <- matrix(data, nrow=2, ncol=6, byrow=TRUE)
print(m2)
 
m3 <- matrix(data, nrow=3, ncol=4, byrow=TRUE)
print(m3)
 
m4 <- matrix(data, nrow=4, ncol=3, byrow=TRUE)
print(m4)
 
m5 <- matrix(data, nrow=6, ncol=2, byrow=TRUE)
print(m5)
 
m6 <- matrix(data, nrow=12, ncol=1, byrow=TRUE)
print(m6)

S těmito výsledky (sledujte, jak se prvky mění skutečně nejdříve na prvním řádku, posléze na řádku druhém atd.):

   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12]
[1,]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
 
   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
[1,]  1  2  3  4  5  6
[2,]  7  8  9  10  11  12
 
   [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]  1  2  3  4
[2,]  5  6  7  8
[3,]  9  10  11  12
 
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  1  2  3
[2,]  4  5  6
[3,]  7  8  9
[4,]  10  11  12
 
   [,1] [,2]
[1,]  1  2
[2,]  3  4
[3,]  5  6
[4,]  7  8
[5,]  9  10
[6,]  11  12
 
   [,1]
 [1,]  1
 [2,]  2
 [3,]  3
 [4,]  4
 [5,]  5
 [6,]  6
 [7,]  7
 [8,]  8
 [9,]  9
[10,]  10
[11,]  11
[12,]  12

4. Pojmenování řádků a sloupců matice

Minule jsme si mj. ukázali, jakým způsobem je možné pojmenovat řádky a sloupce dvojrozměrného pole (resp. přesněji řečeno pole o jakémkoli počtu dimenzí). Podobnou operaci lze provést i s maticemi – konstruktoru matrix postačuje předat v pojmenovaném parametru dimnames seznam vektorů, přičemž první vektor v seznamu obsahuje jména řádků a druhý vektor jména sloupců. Se seznamy jsme se sice prozatím nesetkali, ale ze zdrojového kódu dalšího demonstračního příkladu je patrné, že je jejich konstrukce pomocí list přímočará:

data <- 1:9
dimension.names <- list(
  c("x", "y", "z"),
  c("u", "v", "w"))
 
m33 <- matrix(data, nrow=3, ncol=3, dimnames=dimension.names)
print(m33)

Při tisku obsahu matice se nyní zobrazí námi zvolená jména řádků i sloupců:

 u v w
x 1 4 7
y 2 5 8
z 3 6 9
Poznámka: znovu si připomeňme, že tečka v názvu proměnné nemá (alespoň v tomto případě) žádný speciální význam.

Velikost vektorů musí odpovídat rozměrům matice:

data <- 1:9
dimension.names <- list(
  c("x", "y", "z", "a"),
  c("u", "v", "w"))
 
m33 <- matrix(data, nrow=3, ncol=3, dimnames=dimension.names)
print(m33)

První vektor je o jeden prvek delší, což vede k chybě:

Error in matrix(data, nrow = 3, ncol = 3, dimnames = dimension.names) :
 length of 'dimnames' [1] not equal to array extent
Execution halted

5. Tisk tabulky s názvy měsíců

Díky možnosti pojmenovat řádky a sloupce tabulky můžeme poměrně snadno vytisknout tabulku s názvy měsíců, které budou rozděleny podle ročního období a navíc podle toho, jestli měsíc leží na začátku tohoto období, uprostřed nebo na konci. Samotné zkrácené názvy měsíců obsahuje konstanta nazvaná month.abb ze standardní knihovny a informace o ní pochopitelně nalezneme v nápovědě:

help("month.abb")
 
   R has a small number of built-in constants.
 
   The following constants are available:
 
    • ‘LETTERS’: the 26 upper-case letters of the Roman alphabet;
 
    • ‘letters’: the 26 lower-case letters of the Roman alphabet;
 
    • ‘month.abb’: the three-letter abbreviations for the English
     month names;
 
    • ‘month.name’: the English names for the months of the year;
 
    • ‘pi’: the ratio of the circumference of a circle to its
     diameter.
 
   These are implemented as variables in the base namespace taking
   appropriate values.

Tento vektor si ostatně můžeme vytisknout a prozkoumat:

print(month.abb)
 
 [1] "Jan" "Feb" "Mar" "Apr" "May" "Jun" "Jul" "Aug" "Sep" "Oct" "Nov" "Dec"

Nyní již můžeme vytisknout slíbenou tabulku s měsíci. Zdrojový vektor bude nepatrně upravený takovým způsobem, aby začínal prosincem a nikoli lednem (zvýrazněná část zdrojového kódu):

matrix(
 month.abb[c(12, 1:11)],
 nrow = 3,
 dimnames = list(
  c("start", "middle", "end"),
  c("Winter", "Spring", "Summer", "Fall")
 )
)

Výsledek po spuštění tohoto příkladu by měl vypadat následovně:

    Winter Spring Summer Fall
start "Dec" "Mar" "Jun" "Sep"
middle "Jan" "Apr" "Jul" "Oct"
end  "Feb" "May" "Aug" "Nov"

Podobně existuje i konstanta nazvaná month.name s plnými jmény měsíců:

print(month.name)
 
 [1] "January"  "February" "March"   "April"   "May"    "June"
 [7] "July"   "August"  "September" "October"  "November" "December"

I tento zdrojový vektor můžeme použít pro konstrukci tabulky; příklad se přitom změní jen minimálně:

matrix(
 month.name[c(12, 1:11)],
 nrow = 3,
 dimnames = list(
  c("start", "middle", "end"),
  c("Winter", "Spring", "Summer", "Fall")
 )
)

S výsledkem:

    Winter   Spring Summer  Fall
start "December" "March" "June"  "September"
middle "January" "April" "July"  "October"
end  "February" "May"  "August" "November"

6. Konstrukce čtvercové jednotkové matice

Velmi často se v praxi setkáme s požadavkem na vytvoření čtvercové jednotkové matice, tj. takové matice, která obsahuje jedničky na hlavní diagonále a nuly ve všech ostatních prvcích. Jednotková matice dostala svůj název z toho důvodu, že se při maticovém součinu skutečně chová jako jednotka – vynásobením jakékoli matice jednotkovou maticí získáme matici původní (v žádném případě to neplatí o matici, v níž by byly všechny prvky jednotkové).

Čtvercovou jednotkovou matici získáme zavoláním funkce nazvané diag, které předáme jediný parametr – velikost čtvercové matice, tj. počet řádků a současně i počet sloupců. Podívejme se na jednoduchý příklad použití této funkce:

diagonal = diag(10)
print(diagonal)

Po spuštění výše uvedeného demonstračního příkladu by se měla vypsat jednotková matice s deseti řádky a deseti sloupci:

   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10]
 [1,]  1  0  0  0  0  0  0  0  0   0
 [2,]  0  1  0  0  0  0  0  0  0   0
 [3,]  0  0  1  0  0  0  0  0  0   0
 [4,]  0  0  0  1  0  0  0  0  0   0
 [5,]  0  0  0  0  1  0  0  0  0   0
 [6,]  0  0  0  0  0  1  0  0  0   0
 [7,]  0  0  0  0  0  0  1  0  0   0
 [8,]  0  0  0  0  0  0  0  1  0   0
 [9,]  0  0  0  0  0  0  0  0  1   0
[10,]  0  0  0  0  0  0  0  0  0   1
Poznámka: lze vytvořit i jednotkovou matici s jediným prvkem:
diagonal = diag(1)
print(diagonal)
 
   [,1]
[1,]  1

7. Specifikace hodnoty prvků na hlavní diagonále, nečtvercové matice

Ve skutečnosti jsou možnosti funkce diag, s níž jsme se v její nejjednodušší podobě seznámili v předchozí kapitole, mnohem větší. Pokud totiž této funkci předáme dva parametry, bude první parametr představovat hodnotu/hodnoty na hlavní diagonále a druhý parametr rozměry konstruované matice:

diagonal = diag(-1, 4)
print(diagonal)

Po spuštění příkladu se zobrazí matice 4×4 prvky, která bude na hlavní diagonále obsahovat hodnoty –1; ostatní prvky zůstanou nulové (stále se tedy bude jednat o diagonální matici):

   [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]  -1  0  0  0
[2,]  0  -1  0  0
[3,]  0  0  -1  0
[4,]  0  0  0  -1

Můžeme dokonce specifikovat i oba rozměry matice, tj. počet řádků následovaný počtem sloupců. Opět si uvedeme dva příklady:

diagonal1 = diag(-1, 10, 6)
print(diagonal1)
 
diagonal2 = diag(-1, 6, 10)
print(diagonal2)

Výsledkem budou následující dvě matice, které již nejsou čtvercové:

   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
 [1,]  -1  0  0  0  0  0
 [2,]  0  -1  0  0  0  0
 [3,]  0  0  -1  0  0  0
 [4,]  0  0  0  -1  0  0
 [5,]  0  0  0  0  -1  0
 [6,]  0  0  0  0  0  -1
 [7,]  0  0  0  0  0  0
 [8,]  0  0  0  0  0  0
 [9,]  0  0  0  0  0  0
[10,]  0  0  0  0  0  0
 
   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10]
[1,]  -1  0  0  0  0  0  0  0  0   0
[2,]  0  -1  0  0  0  0  0  0  0   0
[3,]  0  0  -1  0  0  0  0  0  0   0
[4,]  0  0  0  -1  0  0  0  0  0   0
[5,]  0  0  0  0  -1  0  0  0  0   0
[6,]  0  0  0  0  0  -1  0  0  0   0

A konečně se podívejme na to, jak lze zkonstruovat matici a přitom specifikovat hodnoty prvků na hlavní diagonále s využitím vektoru. Rozměry matice jsou odvozeny z délky tohoto vektoru:

diagonal1 = diag(1:10)
print(diagonal1)

Výsledná matice:

   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10]
 [1,]  1  0  0  0  0  0  0  0  0   0
 [2,]  0  2  0  0  0  0  0  0  0   0
 [3,]  0  0  3  0  0  0  0  0  0   0
 [4,]  0  0  0  4  0  0  0  0  0   0
 [5,]  0  0  0  0  5  0  0  0  0   0
 [6,]  0  0  0  0  0  6  0  0  0   0
 [7,]  0  0  0  0  0  0  7  0  0   0
 [8,]  0  0  0  0  0  0  0  8  0   0
 [9,]  0  0  0  0  0  0  0  0  9   0
[10,]  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10

Popř. pro „nepravidelné“ hodnoty:

diagonal1 = diag(c(1,10,2,9,3,8))
print(diagonal1)

Výsledná matice:

   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
[1,]  1  0  0  0  0  0
[2,]  0  10  0  0  0  0
[3,]  0  0  2  0  0  0
[4,]  0  0  0  9  0  0
[5,]  0  0  0  0  3  0
[6,]  0  0  0  0  0  8

8. Horní a dolní trojúhelníkové matice

V základní knihovně programovacího jazyka R nalezneme i konstruktory trojúhelníkových matic. Nejprve se podívejme na funkci nazvanou lower.tri, která nám může pomoci při konstrukci trojúhelníkové matice:

help(lower.tri)
 
lower.tri         package:base         R Documentation
 
Lower and Upper Triangular Part of a Matrix
 
Description:
 
   Returns a matrix of logicals the same size of a given matrix with
   entries ‘TRUE’ in the lower or upper triangle.
 
Usage:
 
   lower.tri(x, diag = FALSE)
   upper.tri(x, diag = FALSE)
 
Arguments:
 
    x: a matrix or other R object with ‘length(dim(x)) == 2’. For
     back compatibility reasons, when the above is not fulfilled,
     ‘as.matrix(x)’ is called first.
 
  diag: logical. Should the diagonal be included?
 
See Also:
 
   ‘diag’, ‘matrix’; further ‘row’ and ‘col’ on which ‘lower.tri()’
   and ‘upper.tri()’ are built.
 
Examples:
 
   (m2 <- matrix(1:20, 4, 5))
   lower.tri(m2)
   m2[lower.tri(m2)] <- NA
   m2
    

Z popisu uvedeného výše je patrné, že tato funkce nevrací skutečnou trojúhelníkovou matici, ale matici s logickými hodnotami TRUE a FALSE, přičemž hodnoty pod hlavní diagonálou jsou nastaveny na TRUE. Nepovinným parametrem diag lze zvolit hodnoty umístěné na hlavní diagonále:

data <- 1:25
 
m55 <- matrix(data, nrow=5, ncol=5)
print(m55)
 
tri1 <- lower.tri(m55, diag=FALSE)
print(tri1)
 
tri2 <- lower.tri(m55, diag=TRUE)
print(tri2)

Výsledky (trojice matic) získaná po spuštění tohoto demonstračního příkladu:

   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  1  6  11  16  21
[2,]  2  7  12  17  22
[3,]  3  8  13  18  23
[4,]  4  9  14  19  24
[5,]  5  10  15  20  25
 
   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
[2,] TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE
[3,] TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE
[4,] TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE
[5,] TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE
 
   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE
[2,] TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE
[3,] TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE
[4,] TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE
[5,] TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE

Užitečnost matic s pravdivostními hodnotami spočívá v tom, že takové matice můžeme použít jako výběrovou masku a vytvořit tak horní či dolní trojúhelníkovou matici z jiné matice. Předchozí příklad upravíme tak, že nejdříve vytvoříme obecnou matici 5×5 prvků, dále matici s hodnotami TRUE a FALSE a nakonec z první matice vybereme prvky pod hlavní diagonálou, do kterých se předá nulová hodnota:

data <- 1:25
 
m55 <- matrix(data, nrow=5, ncol=5)
print(m55)
 
print(m55[lower.tri(m55, diag=FALSE)])
 
m55[lower.tri(m55, diag=FALSE)] <- 0
print(m55)

Tento příklad již vypíše skutečnou horní trojúhelníkovou matici, která má pod hlavní diagonálou samé nuly:

   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  1  6  11  16  21
[2,]  2  7  12  17  22
[3,]  3  8  13  18  23
[4,]  4  9  14  19  24
[5,]  5  10  15  20  25
 
 [1] 2 3 4 5 8 9 10 14 15 20
 
   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  1  6  11  16  21
[2,]  0  7  12  17  22
[3,]  0  0  13  18  23
[4,]  0  0  0  19  24
[5,]  0  0  0  0  25

9. Funkce upper.tri

Funkce upper.tri je obdobou výše popsané funkce lower.tri, slouží ovšem pro konstrukci matice s logickými hodnotami TRUE nad hlavní diagonálou a hodnot FALSE pod diagonálou:

data <- 1:25
 
m55 <- matrix(data, nrow=5, ncol=5)
print(m55)
 
tri1 <- upper.tri(m55, diag=FALSE)
print(tri1)
 
tri2 <- upper.tri(m55, diag=TRUE)
print(tri2)

S výslednými maticemi:

   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  1  6  11  16  21
[2,]  2  7  12  17  22
[3,]  3  8  13  18  23
[4,]  4  9  14  19  24
[5,]  5  10  15  20  25
 
   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE
[2,] FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE
[3,] FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE
[4,] FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
[5,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
 
   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
[2,] FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE
[3,] FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE
[4,] FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE
[5,] FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE

Tuto funkci opět můžeme použít pro konstrukci trojúhelníkové matice pomocí maskování:

data <- 1:25
 
m55 <- matrix(data, nrow=5, ncol=5)
print(m55)
 
print(m55[upper.tri(m55, diag=FALSE)])
 
m55[upper.tri(m55, diag=FALSE)] <- 0
print(m55)

Výsledkem nyní bude dolní trojúhelníková matice, která má nad hlavní diagonálou samé nuly:

   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  1  6  11  16  21
[2,]  2  7  12  17  22
[3,]  3  8  13  18  23
[4,]  4  9  14  19  24
[5,]  5  10  15  20  25
 
 [1] 6 11 12 16 17 18 21 22 23 24
 
   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  1  0  0  0  0
[2,]  2  7  0  0  0
[3,]  3  8  13  0  0
[4,]  4  9  14  19  0
[5,]  5  10  15  20  25

10. Získání matice s indexy řádků nebo sloupců

Další užitečné funkce se jmenují row a col. První z těchto funkcí vrátí matici o stejných rozměrech, jako má matice předaná v parametru, ovšem prvky budou obsahovat čísla řádků. Podobně funkce col vrátí matici s čísly sloupců:

data <- 1:25
 
m55 <- matrix(data, nrow=5, ncol=5)
print(m55)
 
print(row(m55))
print(col(m55))

Výsledek spuštění tohoto příkladu bude vypadat následovně:

   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  1  6  11  16  21
[2,]  2  7  12  17  22
[3,]  3  8  13  18  23
[4,]  4  9  14  19  24
[5,]  5  10  15  20  25
 
   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  1  1  1  1  1
[2,]  2  2  2  2  2
[3,]  3  3  3  3  3
[4,]  4  4  4  4  4
[5,]  5  5  5  5  5
 
   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  1  2  3  4  5
[2,]  1  2  3  4  5
[3,]  1  2  3  4  5
[4,]  1  2  3  4  5
[5,]  1  2  3  4  5

Tyto funkce nám umožňují tvořit další zajímavé matice:

data <- 1:25
m55 <- matrix(data, nrow=5, ncol=5)
 
print(col(m55) - row(m55))

S výsledkem:

   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  0  1  2  3  4
[2,]  -1  0  1  2  3
[3,]  -2  -1  0  1  2
[4,]  -3  -2  -1  0  1
[5,]  -4  -3  -2  -1  0

atd. atd.

11. Transpozice matic

Transpozici matice zajišťuje funkce nazvaná jednoduše t:

data <- 1:25
 
m55 <- matrix(data, nrow=5, ncol=5)
print(m55)
 
transposed <- t(m55)
print(transposed)

S výsledky:

   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  1  6  11  16  21
[2,]  2  7  12  17  22
[3,]  3  8  13  18  23
[4,]  4  9  14  19  24
[5,]  5  10  15  20  25
 
   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  1  2  3  4  5
[2,]  6  7  8  9  10
[3,]  11  12  13  14  15
[4,]  16  17  18  19  20
[5,]  21  22  23  24  25

Samozřejmě se nemusíme omezit pouze na čtvercové matice:

data <- 1:24
 
m55 <- matrix(data, nrow=2, ncol=6)
print(m55)
 
transposed <- t(m55)
print(transposed)

Tentokrát budou pochopitelně výsledky odlišné:

   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
[1,]  1  3  5  7  9  11
[2,]  2  4  6  8  10  12
   [,1] [,2]
 
[1,]  1  2
[2,]  3  4
[3,]  5  6
[4,]  7  8
[5,]  9  10
[6,]  11  12

12. Maticový součin

Důležitou operací, kterou lze s maticemi provádět, je maticový součin. Ten je v programovacím jazyku R představován operátorem %*%, který se vkládá mezi dva operandy, podobně jako všechny ostatní binární operátory:

data <- 1:25
 
m1 <- matrix(data, nrow=5, ncol=5)
print(m1)
 
m2 <- diag(5)
print(m2)
 
print(m1 %*% m2)
 
m2[3,3] <- 10
print(m1 %*% m2)

Výsledek maticového součinu několika matic:

   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  1  6  11  16  21
[2,]  2  7  12  17  22
[3,]  3  8  13  18  23
[4,]  4  9  14  19  24
[5,]  5  10  15  20  25
 
   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  1  0  0  0  0
[2,]  0  1  0  0  0
[3,]  0  0  1  0  0
[4,]  0  0  0  1  0
[5,]  0  0  0  0  1
 
   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  1  6  11  16  21
[2,]  2  7  12  17  22
[3,]  3  8  13  18  23
[4,]  4  9  14  19  24
[5,]  5  10  15  20  25
 
   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  1  6 110  16  21
[2,]  2  7 120  17  22
[3,]  3  8 130  18  23
[4,]  4  9 140  19  24
[5,]  5  10 150  20  25

Opět nejsme omezeni pouze na čtvercové matice:

data <- 1:12
 
m1 <- matrix(data, nrow=4, ncol=3)
print(m1)
 
m2 <- matrix(data, nrow=3, ncol=4)
print(m2)
 
print(m1 %*% m2)
   [,1] [,2] [,3]
[1,]  1  5  9
[2,]  2  6  10
[3,]  3  7  11
[4,]  4  8  12
 
   [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]  1  4  7  10
[2,]  2  5  8  11
[3,]  3  6  9  12
 
   [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]  38  83 128 173
[2,]  44  98 152 206
[3,]  50 113 176 239
[4,]  56 128 200 272

Další příklad, tentokrát pro matici se dvěma řádky a šesti sloupci, která je vynásobena maticí se šesti řádky a dvěma sloupci:

data <- 1:12
 
m1 <- matrix(data, nrow=2, ncol=6)
print(m1)
 
m2 <- matrix(data, nrow=6, ncol=2)
print(m2)
 
print(m1 %*% m2)

Výsledkem je matice o velikosti 2×2 prvky:

   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
[1,]  1  3  5  7  9  11
[2,]  2  4  6  8  10  12
 
   [,1] [,2]
[1,]  1  7
[2,]  2  8
[3,]  3  9
[4,]  4  10
[5,]  5  11
[6,]  6  12
 
   [,1] [,2]
[1,] 161 377
[2,] 182 434

Prohození první a druhé matice v operaci součinu (maticový součin není komutativní):

data <- 1:12
 
m1 <- matrix(data, nrow=2, ncol=6)
print(m1)
 
m2 <- matrix(data, nrow=6, ncol=2)
print(m2)
 
print(m2 %*% m1)

Výsledky:

   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
[1,]  1  3  5  7  9  11
[2,]  2  4  6  8  10  12
 
   [,1] [,2]
[1,]  1  7
[2,]  2  8
[3,]  3  9
[4,]  4  10
[5,]  5  11
[6,]  6  12
 
   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
[1,]  15  31  47  63  79  95
[2,]  18  38  58  78  98 118
[3,]  21  45  69  93 117 141
[4,]  24  52  80 108 136 164
[5,]  27  59  91 123 155 187
[6,]  30  66 102 138 174 210

Pokus o maticový součin s maticemi, jejichž tvar není pro součin vhodný:

data <- 1:12
 
m1 <- matrix(data, nrow=2, ncol=6)
print(m1)
 
m2 <- matrix(data, nrow=4, ncol=3)
print(m2)
 
print(m1 %*% m2)

Chybové hlášení:

data <- 1:12
 
m1 <- matrix(data, nrow=2, ncol=6)
print(m1)
 
m2 <- matrix(data, nrow=6, ncol=2)
print(m2)
 
print(m1 %*% m2)

13. Výpočet determinantu matice

Pro výpočet determinantu matice slouží funkce nazvaná det. Podívejme se na typický příklad použití:

data <- 1:25
 
m1 <- matrix(data, nrow=5, ncol=5)
print(m1)
print(det(m1))
 
m2 <- diag(5)
print(m2)
print(det(m2))

S výsledky (determinant je zvýrazněn):

   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  1  6  11  16  21
[2,]  2  7  12  17  22
[3,]  3  8  13  18  23
[4,]  4  9  14  19  24
[5,]  5  10  15  20  25
 
[1] 0
 
   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  1  0  0  0  0
[2,]  0  1  0  0  0
[3,]  0  0  1  0  0
[4,]  0  0  0  1  0
[5,]  0  0  0  0  1
 
[1] 1
 

14. Výpočet inverzní matice

Pro výpočet inverzní matice se používá (poměrně překvapivě) funkce nazvaná solve:

data <- c(2, 3, 2, 2)
 
m1 <- matrix(data, nrow=2, ncol=2)
print(m1)
print(solve(m1))
 
m2 <- diag(5)
print(m2)
print(solve(m2))
 
m3 <- diag(5)
m3[3, 3] = 42
print(m3)
print(solve(m3))

Výsledky získané předchozím příkladem:

   [,1] [,2]
[1,]  2  2
[2,]  3  2
 
   [,1] [,2]
[1,] -1.0  1
[2,] 1.5  -1
 
   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  1  0  0  0  0
[2,]  0  1  0  0  0
[3,]  0  0  1  0  0
[4,]  0  0  0  1  0
[5,]  0  0  0  0  1
 
   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  1  0  0  0  0
[2,]  0  1  0  0  0
[3,]  0  0  1  0  0
[4,]  0  0  0  1  0
[5,]  0  0  0  0  1
 
   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  1  0  0  0  0
[2,]  0  1  0  0  0
[3,]  0  0  42  0  0
[4,]  0  0  0  1  0
[5,]  0  0  0  0  1
 
   [,1] [,2]    [,3] [,4] [,5]
[1,]  1  0 0.00000000  0  0
[2,]  0  1 0.00000000  0  0
[3,]  0  0 0.02380952  0  0
[4,]  0  0 0.00000000  1  0
[5,]  0  0 0.00000000  0  1

Kontrola, zda součinem původní matice s maticí inverzní vznikne jednotková matice:

data <- c(2, 3, 2, 2)
 
m1 <- matrix(data, nrow=2, ncol=2)
print(m1)
 
inverse <- solve(m1)
print(inverse)
 
print(m1 %*% inverse)

Výsledek je (prakticky, s přimhouřením oka) skutečně jednotková matice:

   [,1] [,2]
[1,]  2  2
[2,]  3  2
 
   [,1] [,2]
[1,] -1.0  1
[2,] 1.5  -1
 
   [,1]     [,2]
[1,]  1 2.220446e-16
[2,]  0 1.000000e+00

Ne vždy je možné inverzní matici vypočítat:

data <- 0
 
m1 <- matrix(data, nrow=5, ncol=5)
print(m1)
  
print(solve(m1))

Chybové hlášení:

   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  0  0  0  0  0
[2,]  0  0  0  0  0
[3,]  0  0  0  0  0
[4,]  0  0  0  0  0
[5,]  0  0  0  0  0
Error in solve.default(m1) :
 Lapack routine dgesv: system is exactly singular: U[1,1] = 0
Calls: print -> solve -> solve.default
Execution halted

15. Suma prvků (po řádcích, po sloupcích, všech prvků v matici)

Funkce colSums vrátí vektor obsahující součty prvků v jednotlivých sloupcích:

data <- 1:25
 
m1 <- matrix(data, nrow=5, ncol=5)
print(m1)
print(colSums(m1))

Výsledek běhu příkladu:

   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  1  6  11  16  21
[2,]  2  7  12  17  22
[3,]  3  8  13  18  23
[4,]  4  9  14  19  24
[5,]  5  10  15  20  25
 
[1] 15 40 65 90 115

Podobně funkce rowSums vypočte součty prvků na řádcích matice a opět je vrátí ve formě vektoru:

data <- 1:25
 
m1 <- matrix(data, nrow=5, ncol=5)
print(m1)
print(rowSums(m1))

Výsledek běhu příkladu:

   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  1  6  11  16  21
[2,]  2  7  12  17  22
[3,]  3  8  13  18  23
[4,]  4  9  14  19  24
[5,]  5  10  15  20  25
 
[1] 55 60 65 70 75

A konečně funkce sum dokáže mj. vypočítat součet všech prvků v matici:

data <- 1:25
 
m1 <- matrix(data, nrow=5, ncol=5)
print(m1)
print(sum(m1))

Výsledek běhu příkladu:

   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  1  6  11  16  21
[2,]  2  7  12  17  22
[3,]  3  8  13  18  23
[4,]  4  9  14  19  24
[5,]  5  10  15  20  25
 
[1] 325

16. Průměr prvků (po řádcích, po sloupcích, všech prvků v matici)

Existuje ještě trojice funkcí určených pro výpočet průměrů, a to opět po řádcích matice, po sloupcích, popř. pro průměr všech prvků v matici. Chování je velmi podobné funkcím popsaným v předchozí kapitole, takže jen ve stručnosti.

Získání vektoru obsahujícího průměrné hodnoty sloupců matice:

data <- 1:25
 
m1 <- matrix(data, nrow=5, ncol=5)
print(m1)
print(colMeans(m1))

Výsledek běhu příkladu:

   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  1  6  11  16  21
[2,]  2  7  12  17  22
[3,]  3  8  13  18  23
[4,]  4  9  14  19  24
[5,]  5  10  15  20  25
 
[1] 3 8 13 18 23

Získání vektoru obsahujícího průměrné hodnoty řádků matice:

data <- 1:25
 
m1 <- matrix(data, nrow=5, ncol=5)
print(m1)
print(rowMeans(m1))

Výsledek běhu příkladu:

   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  1  6  11  16  21
[2,]  2  7  12  17  22
[3,]  3  8  13  18  23
[4,]  4  9  14  19  24
[5,]  5  10  15  20  25
 
[1] 11 12 13 14 15

A konečně výpočet průměru ze všech prvků:

data <- 1:25
 
m1 <- matrix(data, nrow=5, ncol=5)
print(m1)
print(mean(m1))

Výsledek běhu příkladu:

   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  1  6  11  16  21
[2,]  2  7  12  17  22
[3,]  3  8  13  18  23
[4,]  4  9  14  19  24
[5,]  5  10  15  20  25
 
[1] 13

Posun hodnot prvků matice tak, aby byl průměr nulový:

data <- 1:25
 
m1 <- matrix(data, nrow=5, ncol=5)
print(m1)
 
offset = mean(m1)
 
m2 <- m1 - offset
print(m2)

Výsledky:

   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  1  6  11  16  21
[2,]  2  7  12  17  22
[3,]  3  8  13  18  23
[4,]  4  9  14  19  24
[5,]  5  10  15  20  25
 
   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] -12  -7  -2  3  8
[2,] -11  -6  -1  4  9
[3,] -10  -5  0  5  10
[4,]  -9  -4  1  6  11
[5,]  -8  -3  2  7  12

17. Funkce cbind a rbind – konstrukce matice z několika vektorů

V dalším příkladu použijeme funkci nazvanou cbind, kterou je možné (mj.) použít pro konstrukci matice z několika vektorů:

vec1 <- 1:10
vec2 <- 11:20
vec3 <- 10:1
 
print(cbind(vec1, vec2, vec3))

Výsledek:

   vec1 vec2 vec3
 [1,]  1  11  10
 [2,]  2  12  9
 [3,]  3  13  8
 [4,]  4  14  7
 [5,]  5  15  6
 [6,]  6  16  5
 [7,]  7  17  4
 [8,]  8  18  3
 [9,]  9  19  2
[10,]  10  20  1

Dtto, ale nyní s využitím funkce rbind:

vec1 <- 1:10
vec2 <- 11:20
vec3 <- 10:1
 
print(rbind(vec1, vec2, vec3))

Výsledek nyní vypadá odlišně:

   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10]
vec1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
vec2  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
vec3  10  9  8  7  6  5  4  3  2   1

18. Spojení matic funkcemi cbind a rbind

Funkce cbind a rbind nepracují pouze s vektory, ale například i s celými maticemi, které spojuje do matice větší. Ukažme si nejdříve použití cbind:

data <- 1:25
 
m1 <- matrix(data, nrow=5, ncol=5)
print(m1)
 
m2 <- diag(5)
print(m2)
 
print(cbind(m1, m2))

Výsledná matice bude mít stále pět řádků, ale deset sloupců:

   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  1  6  11  16  21
[2,]  2  7  12  17  22
[3,]  3  8  13  18  23
[4,]  4  9  14  19  24
[5,]  5  10  15  20  25
 
   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  1  0  0  0  0
[2,]  0  1  0  0  0
[3,]  0  0  1  0  0
[4,]  0  0  0  1  0
[5,]  0  0  0  0  1
 
   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10]
[1,]  1  6  11  16  21  1  0  0  0   0
[2,]  2  7  12  17  22  0  1  0  0   0
[3,]  3  8  13  18  23  0  0  1  0   0
[4,]  4  9  14  19  24  0  0  0  1   0
[5,]  5  10  15  20  25  0  0  0  0   1

Použití funkce rbind pro spojení matic po řádcích:

data <- 1:25
 
m1 <- matrix(data, nrow=5, ncol=5)
print(m1)
 
m2 <- diag(5)
print(m2)
 
print(rbind(m1, m2))

Tentokrát bude mít výsledná matice pět sloupců (jako matice zdrojové), ovšem deset řádků:

   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  1  6  11  16  21
[2,]  2  7  12  17  22
[3,]  3  8  13  18  23
[4,]  4  9  14  19  24
[5,]  5  10  15  20  25
 
   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  1  0  0  0  0
[2,]  0  1  0  0  0
[3,]  0  0  1  0  0
[4,]  0  0  0  1  0
[5,]  0  0  0  0  1
 
   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
 [1,]  1  6  11  16  21
 [2,]  2  7  12  17  22
 [3,]  3  8  13  18  23
 [4,]  4  9  14  19  24
 [5,]  5  10  15  20  25
 [6,]  1  0  0  0  0
 [7,]  0  1  0  0  0
 [8,]  0  0  1  0  0
 [9,]  0  0  0  1  0
[10,]  0  0  0  0  1

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do nového Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/r-examples V případě, že z nějakého důvodu nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má stále jen jednotky kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé demonstrační příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta
1 01-matrix-construction.R konstrukce matic funkcí matrix https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/04-matrix-table/01-matrix-construction.R
2 02-zero-matrix.R konstrukce nulové funkcí matrix https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/04-matrix-table/02-zero-matrix.R
3 03-matrix-construction-by-row.R zaplnění matice po sloupcích vs. po řádcích https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/04-matrix-table/03-matrix-construction-by-row.R
4 04-dimnames.R pojmenování řádků a sloupců matice https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/04-matrix-table/04-dimnames.R
5 05-months-abb.R tisk tabulky se zkrácenýminázvy měsíců https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/04-matrix-table/05-months-abb.R
6 06-months-names.R tisk tabulky s plnými názvy měsíců https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/04-matrix-table/06-months-names.R
7 07-diagonal-square-matrix.R konstrukce čtvercové jednotkové matice https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/04-matrix-table/07-diagonal-square-matrix.R
8 08-diagonal-square-matrix-value.R specifikace hodnoty prvků na hlavní diagonále https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/04-matrix-table/08-diagonal-square-matrix-value.R
9 09-diagonal-non-square-matrix.R konstrukce nečtvercové diagonální matice https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/04-matrix-table/09-diagonal-non-square-matrix.R
10 10-diagonal-range.R konstrukce čtvercové diagonální matice https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/04-matrix-table/10-diagonal-range.R
11 11-lower-tri.R konstrukce trojúhelníkové matice https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/04-matrix-table/11-lower-tri.R
12 12-lower-tri-zeros.R vynulování části pod hlavní diagonálou https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/04-matrix-table/12-lower-tri-zeros.R
13 13-upper-tri.R konstrukce trojúhelníkové matice https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/04-matrix-table/13-upper-tri.R
14 14-upper-tri-zeros.R vynulování části nad hlavní diagonálou https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/04-matrix-table/14-upper-tri-zeros.R
15 15-row-col.R indexy řádků a indexy sloupců https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/04-matrix-table/15-row-col.R
16 16-transpose.R transpozice matice https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/04-matrix-table/16-transpose.R
17 17-multiply.R násobení dvou čtvercových matic https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/04-matrix-table/17-multiply.R
18 18-multiply-non-square.R součin dvou nečtvercových matic https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/04-matrix-table/18-multiply-non-square.R
19 19-multiply-non-square.R součin dvou nečtvercových matic https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/04-matrix-table/19-multiply-non-square.R
20 20-multiply-non-square.R součin dvou nečtvercových matic https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/04-matrix-table/20-multiply-non-square.R
21 21-determinant.R výpočet determinantu matice https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/04-matrix-table/21-determinant.R
22 22-inverse.R výpočet inverzní matice https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/04-matrix-table/22-inverse.R
23 23-colsums.R výpočet sumy podle sloupců https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/04-matrix-table/23-colsums.R
24 24-rowsums.R výpočet sumy podle řádků https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/04-matrix-table/24-rowsums.R
25 25-sum.R výpočet sumy všech prvků matice https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/04-matrix-table/25-sum.R
26 26-colmeans.R výpočet průměru podle sloupců https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/04-matrix-table/26-colmeans.R
27 27-rowmeans.R výpočet průměru podle řádků https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/04-matrix-table/27-rowmeans.R
28 28-mean.R výpočet průměru všech prvků matice https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/04-matrix-table/28-mean.R
29 29-cbind-vector.R funkce cbind aplikovaná na vektory https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/04-matrix-table/29-cbind-vector.R
30 30-cbind-matrix.R funkce cbind aplikovaná na matice https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/04-matrix-table/30-cbind-matrix.R

20. Odkazy na Internetu

 1. The R Project for Statistical Computing
  https://www.r-project.org/
 2. An Introduction to R
  https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-intro.pdf
 3. R (programming language)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/R_(programming_language)
 4. The R Programming Language
  https://www.tiobe.com/tiobe-index/r/
 5. R Markdown
  https://rmarkdown.rstudio.com/
 6. R Markdown: The Definitive Guide
  https://bookdown.org/yihui/rmarkdown/
 7. R Markdown Cheat Sheet
  https://rstudio.com/wp-content/uploads/2016/03/rmarkdown-cheatsheet-2.0.pdf
 8. Introduction to R Markdown
  https://rmarkdown.rstudio­.com/articles_intro.html
 9. R Cheat Sheets
  https://blog.sergiouri.be/2016/07/r-cheat-sheets.html
 10. R Cheat Sheet
  https://s3.amazonaws.com/quandl-static-content/Documents/Quandl±+R+Che­at+Sheet.pdf
 11. Base R Cheat Sheet
  https://rstudio.com/wp-content/uploads/2016/06/r-cheat-sheet.pdf
 12. PYPL PopularitY of Programming Language
  https://pypl.github.io/PYPL.html
 13. Tiobe index
  https://www.tiobe.com/tiobe-index/
 14. Stack Overflow: Most Loved, Dreaded & Wanted Programming Languages In 2020
  https://fossbytes.com/stack-overflow-most-loved-dreaded-wanted-programming-languages-in-2020/
 15. How to Install and Use R on Ubuntu
  https://itsfoss.com/install-r-ubuntu/
 16. R programming for beginners – Why you should use R
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=9kYUGMg_14s
 17. GOTO 2012 • The R Language The Good The Bad & The Ugly
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=6S9r_YbqHy8
 18. R vs Python – What should I learn in 2020? | R and Python Comparison
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=eRP_J2yLjSU
 19. R Programming 101
  https://www.youtube.com/c/rpro­gramming101
 20. Seriál Tvorba grafů pomocí programu „R“
  https://www.root.cz/serialy/tvorba-grafu-pomoci-programu-r/
 21. Tvorba grafů pomocí programu „R“: úvod
  https://www.root.cz/clanky/tvorba-grafu-pomoci-programu-r-1/
 22. Tvorba grafů pomocí programu „R“: pokročilé funkce
  https://www.root.cz/clanky/tvorba-grafu-pomoci-programu-r-pokrocile-funkce/
 23. Tvorba grafů pomocí programu „R“: vkládání textu, čeština
  https://www.root.cz/clanky/grafy-pomoci-programu-r-vkladani-textu-cestina/
 24. Cesta erka: Krok nultý – instalace & nastavení – prostředí, projekty, package
  https://www.jla-data.net/r4su/r4su-environment-setup/
 25. Cesta erka: Krok první – operace a struktury – proměnné, rovnítka a dolary
  https://www.jla-data.net/r4su/r4su-data-structures/
 26. Cesta erka: Krok druhý – načtení externích dat – csvčka, excely a databáze
  https://www.jla-data.net/r4su/r4su-read-data/
 27. Cesta erka: Krok třetí – manipulace s daty – dplyr, slovesa a pajpy
  https://www.jla-data.net/r4su/r4su-manipulate-data/
 28. Cesta erka: Krok čtvrtý – podání výsledků – ggplot, geomy a estetiky
  https://www.jla-data.net/r4su/r4su-report-results/
 29. Cesta erka: Krok pátý – case study – případ piva v Praze
  https://www.jla-data.net/r4su/r4su-case-study-beer/
 30. V indexu popularity programovacích jazyků TIOBE překvapilo R, Go, Perl, Scratch a Rust
  https://www.root.cz/zpravicky/v-indexu-popularity-programovacich-jazyku-tiobe-prekvapilo-r-go-perl-scratch-a-rust/
 31. Is R Programming SURGING in Popularity in 2020?
  https://www.youtube.com/watch?v=Duwn-vImyXE
 32. Using the R programming language in Jupyter Notebook
  https://docs.anaconda.com/a­naconda/navigator/tutorial­s/r-lang/
 33. Using R on Jupyter Notebook
  https://dzone.com/articles/using-r-on-jupyternbspnotebook
 34. Graphics, ggplot2
  http://r4stats.com/examples/graphics-ggplot2/
 35. A Practice Data Set
  https://r4stats.wordpress­.com/examples/mydata/
 36. Shiny – galerie projektů
  https://shiny.rstudio.com/gallery/
 37. Seriál Programovací jazyk Julia
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-julia/
 38. Julia (front page)
  http://julialang.org/
 39. Julia – repositář na GitHubu
  https://github.com/JuliaLang/julia
 40. Julia (programming language)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Julia_%28programming_lan­guage%29
 41. IJulia
  https://github.com/JuliaLan­g/IJulia.jl
 42. Introducing Julia
  https://en.wikibooks.org/wi­ki/Introducing_Julia
 43. Julia: the REPL
  https://en.wikibooks.org/wi­ki/Introducing_Julia/The_REPL
 44. Introducing Julia/Metaprogramming
  https://en.wikibooks.org/wi­ki/Introducing_Julia/Meta­programming
 45. Month of Julia
  https://github.com/DataWo­okie/MonthOfJulia
 46. Learn X in Y minutes (where X=Julia)
  https://learnxinyminutes.com/doc­s/julia/
 47. New Julia language seeks to be the C for scientists
  http://www.infoworld.com/ar­ticle/2616709/application-development/new-julia-language-seeks-to-be-the-c-for-scientists.html
 48. Julia: A Fast Dynamic Language for Technical Computing
  http://karpinski.org/publi­cations/2012/julia-a-fast-dynamic-language
 49. The LLVM Compiler Infrastructure
  http://llvm.org/
 50. Julia: benchmarks
  http://julialang.org/benchmarks/
 51. R Vector
  https://www.datamentor.io/r-programming/vector/
 52. .R File Extension
  https://fileinfo.com/extension/r
 53. Lineární regrese
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Line%C3%A1rn%C3%AD_regre­se
 54. lm (funkce)
  https://www.rdocumentation­.org/packages/stats/versi­ons/3.6.2/topics/lm
 55. quit (funkce)
  https://www.rdocumentation­.org/packages/base/version­s/3.6.2/topics/quit
 56. c (funkce)
  https://www.rdocumentation­.org/packages/base/version­s/3.6.2/topics/c
 57. help (funkce)
  https://www.rdocumentation­.org/packages/utils/versi­ons/3.6.2/topics/help
 58. Shiny: Introduction to interactive documents
  https://shiny.rstudio.com/ar­ticles/interactive-docs.html
 59. R Release History 1997–2013
  http://timelyportfolio.git­hub.io/rCharts_timeline_r/
 60. R: atomic vectors
  https://renenyffenegger.ch/no­tes/development/languages/R/da­ta-structures/vector/
 61. 11 Best R Programming IDE and editors
  https://www.dunebook.com/best-r-programming-ide/
 62. CRAN – The Comprehensive R Archive Network
  https://cran.r-project.org/
 63. R – Arrays
  https://www.tutorialspoin­t.com/r/r_arrays.htm
 64. Array vs Matrix in R Programming
  https://www.geeksforgeeks.org/array-vs-matrix-in-r-programming/?ref=rp
 65. Online R Language IDE
  https://www.jdoodle.com/execute-r-online/
 66. Execute R Online (R v3.4.1)
  https://www.tutorialspoin­t.com/execute_r_online.php
 67. Snippets: Run any R code you like. There are over twelve thousand R packages preloaded
  https://rdrr.io/snippets/
 68. R Package Documentation
  https://rdrr.io/
 69. Data Reshaping in R – Popular Functions to Organise Data
  https://techvidvan.com/tutorials/data-reshaping-in-r/

Byl pro vás článek přínosný?