Hlavní navigace

Quo vadis, WWW? 2

14. 11. 2002
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Minule jsme si představili DOM. Naznačili jsme si obsáhlost DOMu a z ní vyplývající možnosti pro tvorbu informačních systémů. Sám DOM však představuje jen základní konceptuální model. Pro pohodlnější práci s ním, zejména na klientské straně, vznikají další zajímavé standardy.

XForms

XForms je strukturovaná náhrada formulářů HTML. Jde o množinu prvků pro vkládání dat nezávislých na výstupním zařízení. Toho se dociluje rozdělením na tři vrstvy: model, widgety a data (logika, reprezentace, data). V XForms je standardizováno i zasílání, prostřednitvím tzv. submit protocolu. XForms nejsou určeny pro tvorbu samostaných dokumentů, ale pro integraci do jiných značkovacích jazyků typu XHTML nebo SVG.

Model

Data mají na úrovni modelu silnou typovou kontrolu, každému prvku je možno deklarativně vymezit typ na úrovni typu v XML Schema. Typová kontrola se přitom provádí na klientovi, což přináší lepší interaktivitu a redukuje síťový provoz. Samozřejmě je zahrnuta i možnost definovat povinné položky. Model je zcela nezávislý na reprezentaci. Určuje pouze, jaké položky budou data obsahovat.

Widgets

XForms User Interface tvoří tzv. widgets/controls. Specifikace XForms 1.0 definuje množinu standardních widgetů, nezávislých na výstupním zařízení, mohou být na každé platformě reprezentovány jinak — možnosti: klasický formulář na webu, hlasové rozhraní pro dialogové systémy atd.

Widgety se napojují na model prostřednictvím tzv. XForms binding mechanism, např. pomocí atributu ref. Model je tak zcela odstíněn od vlastní reprezentace. Navíc je možné na jeden prvek modelu navázat několik widgetů — při změně hodnoty jednoho z widgetů se změna přes model promítne i do ostatních widgetů připojených k témuž prvku. Reprezentaci cílenou na konkrétní platformu pak dostáváme začleněním XForms do jiného jazyka, např. XHTML.

Data

Data jsou sbírána i z formuláře posílána v XML. Konkrétní data se označují jako instance data. Lze s nimi pracovat různými způsoby: validace (na klientovi i serveru), workflow, různé předvyplňování a automatické vyplňování. XML formát nabízí strukturovaný model, který může být v mnoha případech výrazně výhodnější než plochá struktura dat stávajících HTML formulářů.

Submit protocol

XForms Submit Protocol definuje, jak XForms posílají a přijímají data, včetně možnosti pozastavit a obnovit vyplnění formuláře.

Tabulka č. 353

widgets

data

model


Tabulka č. 354
název licence platformy
X-Smiles odvozená od Apache Software License Version 1.1 Java
Mozquito WebAccess komerční (jedna licence 15 000 Euro); sever-side překlad XForms na HTML Forms + JavaScript Linux (Apache), Solaris (Apache), Windows (IIS)

XML Events

Modul XML Events dodává XML jazykům schopnost uniformně integrovat ovladače událostí s událostními rozhraními DOM 2. Vytváří se tak cesta pro asociaci chování a tagů na úrovni dokumentu. Specifikace XML Events tak definuje syntax i sémantiku pro události na úrovni dokumentu.

XHTML

XHTML 1.x je přeformulováním specifikace HTML do XML. „Umí“ tedy totéž co HTML. Jedná se o stabilní specifikaci, na niž navazuje nyní vyvíjené XHTML 2.0.

cyber23

XHTML 2.0 má být novou generací jazyka pro tvorbu portabilních webových aplikací. Snaha oprostit se od historického nánosu vede až tak daleko, že není zaručena zpětná kompatibilita s HTML a XHTML 1.x. Předcházející XHTML 1.x tedy slouží jako můstek pro přechod od HTML. XHTML 2.0 je plně modulární. Modularizace XHTMLs sebou přináší možnost snadno omezit nebo rozšířit XHTML pro potřeby nových platforem. Jednotlivé moduly XHTML obsahují sémanticky příbuzné elementy (viz. seznam) Kromě vlastních modulů využívá XHTML 2.0 také moduly pro XML Events a XForms.

XFrames

HTML zavádí framy od verze 4.0 jako způsob, jak kombinovat několik dokumentů do jednoho pohledu. Návrh však s sebou přinesl množství problémů. Mezi ně patří například nekonzistentní chování při používání navigačních tlačítek nebo nemožnost odkázat se na frameset s načtenými konkrétními stránkami v jednotlivých framech. O přeformulování do XML a vytvoření konzistetní specifikace se snaží návrh XFrames. Jde ovšem o specifikaci, ktrerá v současné době terpve začíná dostávat základní obrysy. Po dosažení určité vyzrálosti bude zřejmě specifikace zformulována jako XHTML 2.0 modul.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku