Hlavní navigace

Růst cen energií už musíme promítat na zákazníky, říká Martin Žídek z MasterDC

17. 5. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: MasterDC
Ceny energií skáčou v řádu desítek procent, což ovlivňuje také provoz datacenter. Ta se snaží ušetřit, ale možnosti jsou velmi omezené. Co se dá v takové situaci dělat? Může zákazník nějak cenu ovlivnit?

Jak ovlivňuje současný nárůst cen energií provoz datacentra?

Datacentrum je velký konzument elektrické energie a náklad na energii při provozu datových center je poměrně významnou položkou na výdajové straně. Takže ano, nárůst cen energií ovlivňuje provoz datacenter poměrně zásadně. Ceny jsou i pro velkoodběratele na historickém maximu. Cena, za kterou nakupuje MasterDC, není výjimkou.

Máte nasmlouvanou cenu za energie dlouho dopředu? Pomáhá vám to snižovat ceny?

Dlouhodobě vyznáváme strategii nákupu elektřiny a zafixování cen na delší časové období. Považujeme to za seriózní, obzvlášť v případech, kdy většina zákazníků u nás uzavírá dlouhodobé kontrakty – minimálně jednoleté, ale často i dvou či tříleté. Jestli to pomáhá snižovat ceny, je otázkou. Jak se ukazuje, fixace cen se totiž může stejně tak vyplatit, jako nevyplatit. Jen pro představu: zatímco před dvěma lety cena elektřiny oscilovala v řádech jednotek procent a každý byl zaskočen sebemenším výkyvem, dnes se bavíme o skocích v řádu desítek procent. O to více teď záleží na správném načasování, kdy si jako odběratel ceny zafixujete.

Máte možnost nějak zvýšit efektivitu a tím ušetřit elektrickou energii?

Nezávisle na cenách elektrické energie se stále snažíme optimalizovat provoz a tím šetřit spotřebu elektrické energie. Možnosti jsou nicméně omezené i použitými technologiemi. Hardware v zaběhlém datovém centru, jako jsou ta naše v Praze a Brně, nelze kompletně obměnit ze dne na den. Dlouhodobě ale jako příklad můžu uvést třeba energeticky úsporné chlazení, které máme v obou lokalitách.

Martin Žídek

Autor: MasterDC

Jak narůstající náklady přenášíte na zákazníky?

V uplynulých letech jsme se vždy snažili na zákazníky výkyvy v cenách nepřenášet. Nárůst cen v současnosti je ale tak extrémní, že jsme ho do cen promítnout už museli. Podle našich informací jsme byli jedni z prvních, kteří zdražili. Zákazníkům to ale částečně kompenzujeme tím, že na ně nepřenášíme celý vliv inflace. Reagujeme a budeme muset reagovat i na tento nepříznivý trend. Snažíme se třeba o maximální možnou míru automatizace služeb a celkově snižování náročnosti na lidskou práci, abychom dokázali udržet ceny služeb na co možná nejnižší úrovni.

S jakými reakcemi se nejčastěji setkáváte?

V naprosto drtivé většině se setkáváme s pochopením. Naši zákazníci nejsou vytrženi ze světového dění, sledují situaci na trhu. Naše kroky chápou. Elektřina koneckonců zdražuje i pro koncové spotřebitele, i když tam je větší míra ochrany regulacemi a dopad na domácnosti je pozvolnější.

Mohou zákazníci nějakým způsobem snížit cenu? Snaží se o to?

Někteří zákazníci situace využili k auditu a obecné optimalizaci svých nákladů, s čímž jim administrátorský tým Masteru asistuje. Největší smysl dává třeba výměna za novější hardware (v případě, že je jejich stávající hardware na konci životnosti) anebo přechod do virtualizovaného řešení. Firmy často hledají úspory i jinde a obracejí se na nás s požadavky na přenechaní kompletní správy serveru na nás.

Nabízíte třeba variantu levnějšího teplejšího housingu v méně chlazeném prostředí, pro zařízení, která to vydrží?

Teplejší prostředí pro housing zákaznických zařízení s sebou nese jedno zásadní úskalí. Obecně je problém provozovat v extrémních podmínkách hardware, který neznáme. Nevíme, jakou má historii, certifikace, audity. Zda skutečně vyšší teploty zvládne, či nikoliv nebo kolik hodin provozu v extrémních podmínkách má už za sebou. Zvolili jsme proto jinou cestu. My sami disponujeme už od roku 2014 vysokoteplotními sály vybavenými certifikovaným hardware od firmy Dell, na kterých provozujeme dedikované servery, VPS, cloud a další. Tyto sály ze své podstaty podléhají jinému bezpečnostnímu režimu obsluhy a jsou neveřejné.

Umožňuje současný nárůst cen nové investice, které dříve nebyly myslitelné?

I přes růst nákladů MasterDC expanduje – našim zákazníkům se daří a my rosteme s nimi. Investice tak ani v této složité době neutlumujeme a probíhají kontinuálně.

Kdo je Martin Žídek?

Působí na pozici technického ředitele a hlavního síťaře MasterDC. Pochází z Opavy, vystudoval informatiku na Vysokém učením technickém v Brně. Absolvoval odborné certifikace Cisco CCNP Routing & Switching, Juniper JNCIS-SP, IPv6 Security Expert od RIPE NCC a řadu dalších. Už více než 20 let se podílí na budování datových center MasterDC. Má dvě děti, žije v Brně a když zrovna nespravuje rozsáhlou infrastrukturu Masteru, najdete ho nejspíš v přírodě, nejčastěji na přechodu některého z českých pohoří.

Plánujete nějaké velké změny v datacentru s ohledem na to? Třeba nějaké alternativní způsoby chlazení?

Ve stávajících datcentrech ne, naší vizí je expanze minimálně v jedné z lokalit. Tam nejmodernější technologie analyzujeme právě s myšlenkou úspory a ekologie. Ale zcela upřímně: naše zkušenost je taková, že pro zákazníka jsou dominantní hlavně náklady spojené s lidskou silou.

Existují nějaké nové plány na využití odpadního tepla? Třeba na vytápění domů či průmyslových skleníků?

Ano, to je něco, co nás dlouhodobě taky zajímá, ale zatím se v žádné lokalitě nepodařilo najít možnost využití odpadního tepla hlavně z technologických důvodů. Ve světě nicméně takové příklady úspěšné spolupráce datacenter se zemědělstvím existují a úspěšně fungují, to je pravda.

V médiích se objevily zprávy o tom, že se vaše budova bude bourat, už tušíte, kam se budete stěhovat?

Ano, jedná se o dlouhodobou vizi majitele objektu v Praze na Kodaňské, kde sídlí jedno z našich datacenter. V tuto chvíli není ani zřejmé, kdy by ke změně využití lokality mělo dojít, navíc je to komplikovaný proces podléhající změně územního plánu a dalším krokům. Přestože máme čerstvě prodlouženou nájemní smlouvu, bereme tuto situaci jako příležitost urychlit plánování další lokality. Již delší dobu zamýšlíme v Praze poměrně velkoryse expandovat a jednání kolem tohoto projektu u nás probíhala výrazně dříve, než se objevily první úvahy o budoucnosti 4D centra.

Máte v nové lokalitě plány týkající se energetické efektivity nebo odvodu tepla?

Cloud23

Ano máme. Moderní datacentrum, budované v současné době, musí být stavěno s důrazem na jeho environmentální zátěž a maximální využití odpadního tepla. Víc bych nerad s ohledem na probíhající jednání dále rozkrýval.

Děkuji za rozhovor.

Autor článku

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.