Hlavní navigace

SuSE Linux Enterprise Server 8

13. 6. 2003
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Linux už dávno není tím amatérským operačním systémem vyvíjeným na koleně spoustou nadšenců bez nároků na profit. Spousta jeho uživatelů poznala, že jim umožňuje docela pěkně vydělávat, ať už přímo, nebo nepřímo formou úspor. Od tohoto poznání stačil jen krok k další komercionalizaci Linuxu, kterou představují tzv. enterprise verze distribucí. V dnešním článku se podíváme na SuSE Linux Enterprise Server 8.

SuSE Linux Enterprise Server (SLES) je typickým představitelem rodiny linuxových distribucí pro náročné (enterprise) nasazení. Do stejné rodiny patří také Red Hat Enterprise Linux (RHEL) nebo TurboLinux Server. Enterprise distribuce se vyznačují pomalejším vývojem. Zatímco běžná distribuce se představují typicky dvakrát do roka, perioda vydávání enterprise verzí je delší. Nová verze SLESu je vydávána každé dva roky a prodávána po dobu tří let, supportována 4 roky a bezpečnostní updaty jsou dostupné pět let. Zní to šroubovaně, zkuste se raději podívat na ukázku vývojového cyklu SLES.

Vzhledem k výrazné serverové  orintaci SLESu se dá očekávat, že jej administrároři budou chtít instalovat i na jiné (zpravidla větší) hardwarové platformy než jen x86. V současné době to jsou zejména:

 • AMD64 (Opteron)
 • Intel Itanium2
 • Mainframy IBM S/390, iSeries, pSeries, zSeries

Dnešní recenze se týká SuSE Enterprise Linuxu 8 na platformě x86.

SLES 8 je prvním výsledkem iniciativy UnitedLinux (UL), coby společného projektu firem SuSE, TurboLinux, Connectiva a SCO Group. Motivací UL je sjednocení základních komponent distribuce tak, aby bylo dosaženo určité míry kompatibility mezi dosud nesourodými distribucemi. Tedy například, aby distribuce používaly stejná (i stejně opatchovaná) jádra, ke kterým by bylo možné vytvářet binární ovladače, aby používaly stejné aktualizace atd.

Abych se přiznal, osobně na mě projekt UnitedLinux nepůsobí příliš perspektivně. Od počátku byl provázen spekulacemi, že nejde ani tak o pokus o inovaci, jako spíše o marketingový tah menších vendorů s cílem oslabit pozice, které na trhu obsadil Red Hat. Ani poslední vývoj událostí okolo aktivit jednoho ze členů – společnosti SCO Group, která pozastavila veškeré své linuxové aktivity a dokonce se snaží legitimitu Linuxu ohrozit soudní cestou, nepřidává celému projektu na přesvědčivosti.

Zaznamenáníhodnou skutečností na UL je také to, že sdružené firmy vůči sobě navzájem nikdy nepředstavovaly žádnou významnou konkurenci, neboť se jedná o významně regionálně orientované firmy. Connectiva byla dříve označována za jihoamerickou odnož Red Hat Linuxu, TurboLinux má silné pozice na japonských ostrovech, SuSE je ponejvíce orientováno na evropský a SCO Linux (dříve Caldera) zase především na americký trh. Možná proto nebyl problém domluvit se mezi sebou a naopak nastal problém při komunikaci s Red Hatem nebo Mandrakem.

Naopak sympatickým znakem UL je snaha vycházet ze standardů. Ať už jde o FHS (standard adresářové struktury), LSB (základní sada příkazů) nebo OpenI18N a GB18030 (internacionalizace a práce s ne-ascii znaky).

SLES 8 má k UL velice blízko, už jen z toho důvodu, že dřívější verze – SLES 7 – posloužil jako základna, okolo které se začal celý UL budovat. Proto nepřekvapí, že UL 1.0 je nejpodobnější právě SuSE Enterprise Serveru.

Instalace

SLES 8 se skládá ze čtyř CD. První disk obsahuje zejména instalační program a konfigurační nástroje s dílen SuSE. Další disky už nesou logo UnitedLinuxu a obsahují sdílené komponenty distribucí.

Jako instalační program je v SLESu 8 i UL použit YaST, velmi podobný tomu, který známe z distribucí SuSE Linux 8.x. Pro usnadnění vícenásobných instalací (např. pro serverové farmy nebo clustery) obsahuje rozšíření AutoYAST, které dovoluje automatizovat další instalace podle jednoho vzoru.

Skladba distribuce

Jako typický zástupce serverových distribucí obsahuje i SLES většinu očekávaných komponent. Nemá smysl rozebírat detaily, tak snad jen ve zkratce:

 • databázové servery PostgreSQL (7.2.2), MySQL (3.23.x)
 • HTTP servery Apache (zatím 1.3.x), Tomcat (4.0.4), HTTP proxy Squid (2.4)
 • skriptovací jazyky PHP (4.2.2), Perl (5.8.0)
 • souborové servery NFS (vč. verze 4), Samba (2.2.5) , Netatalk
 • FTP servery vsftpd, pure-ftpd
 • MTA Sendmail, Postfix (1.1), POP, IMAP server imap2001, Qpopper, aj.
 • autentizační servery Kerberos, Cyrus SASL, aj.

Celá distribuce je postavená na jádře 2.4.19 (samozřejmě bohatě patchovaném) a používá systémové knihovny glibc 2.2.5.

Určení distribuce do značné míry napovídá i předvýběr aplikací.  V základní sadě například není kompilátor gcc a vývojářské verze (-devel) balíčků. Nepředpokládá se totiž, že když už uživatel zaplatí za optimalizovanou a sladěnou distribuci, bude do ní chtít zasahovat instalací samostatně zkompilovaných programů.

Podpora

Jedním z nejdůležitějších lákadel SLESu oproti standardnímu SuSE Linuxu je doba poskytované podpory. Zatímco běžné distribuce poskytují bezpečnostní a chybové updaty po dobu typicky dvou let po zveřejnění (RHL ale jen jeden rok), enterprise verze nabízí hned pět let. V praxi to znamená, že po dobu morální životnosti daného serveru nebude nutné provádět upgrade softwarové části.

Jednotlivé patche jsou seskupovány do tzv. service-packů, které jsou číslovány. Motivací je to, aby bylo možné mít v každém okamžiku základnu, oproti které je možné certifikovat komerční hardware/software. Díky tomu je možné říci, že třeba Oracle verze X je certifikován pro UnitedLinux Y se service-packem Z.

Podpora ve smyslu telefonické, faxové, e-mailové nebo WWW komunikace s odborníkem je poskytována na dvou rovinách. Jednak je standardní součástí 30denní instalační podpora společná se SuSE Linuxem, která ovšem kvůli omezenému okruhu témat není příliš užitečná, jednak je to především tzv. Maintenance program, který je poskytován po dobu jednoho roku a je možné si ho koupit i po uplynutí této doby na období maximálně čtyř let od data uvedení distribuce na trh. V rámci zakoupeného Maintenance programu získají jeho uživatelé na vyžádání případná média s novými verzemi SLESu, rozšířený okruh témat, o kterých je možné získávat informace, atd. Po dobu trvání Maintenance je distribuce soustavně testována na chyby a funkčnost QA a jsou bezprostředně poskytovány updaty. Po uplynutí této doby až do délky pěti let jsou poskytovány jen opravy kritických bezpečnostních chyb.

Volitelným produktem je tzv. Premium Support, který rozšiřuje komfort Maintenance programu na nepřetržitý servis (24×7) s reakční dobou max. 2 hod.

Certifikace

Důležitou výhodou SLESu jsou také certifikace, které garantují, že SLES bude možné použít k zamýšleným účelům. V současné době je certifikován zejména databázový server Oracle, databáze IBM DB2 nebo informační systém MySAP.com. Kromě toho je certifikována celá řada serverů od velkých firem, například HP-Compaq, IBM nebo Fujitsu-Siemens. Seznam certifikovaného hardware.

Rozšíření

Jádro 2.4.19 v SLESu 8 není identické s jádry v SuSE Linuxu nebo v jiných obecných distribucích. Obsahuje rozšíření vhodná pro enterprise nasazení. Například jde o tyto vlastnosti:

 • NGPT – Next Generation POSIX Threads – je implementace knihovny pro práci s thready (vlákny), která je kompatibilní se standardem POSIX. Pod LPGL licencí ji vyvinuli v IBM. Dřívější verze, označovaná jako LinuxThreads, kompatibilní nebyla a měla problémy s výkonem a škálovatelností. Vláknová knihovna kompatibilní s POSIX je důležitá zejména kvůli možnosti snáze portovat náročnější aplikace z komerčních UNIXů. Nutno dodat, že podobné řešení, označované jako NPTL, je součástí jader 2.5 a obsahuje je i Red Hat Linux, počínaje verzí 9. Na Internetu najdete spoustu srovnání obou knihoven, z nichž většina konstatuje, že výkon i vlastnosti NPTL jsou o něco lepší. K tomuto názoru dospěli i vývojáři IBM a bylo rozhodnuto, že vývoj NGPT bude zastaven ve prospěch NPTL. Nutno poznamenat, že pro jádra řady 2.4 je stále snazší implementovat NGPT, a proto se v SLESu 8 (možná bohužel) setkáme právě s NGPT.
 • Raw I/O a Direct I/O - umožňují aplikacím přímo přistupovat k diskovému médiu, a obcházet tak běžné struktury jádra, souborové systémy aj. Z Raw I/O profitují zejména náročné databázové programy, které vzhledem ke své povaze dokáží s daty pracovat efektivněji než jádro, jež musí procházet svou mnohavrstevnou architekturou.
 • POSIX Asynchronous I/O – je vylepšení z dílen SGI. Nabízí programům rozhraní, které umožňuje rozdělit I/O požadavek do dvou fází tak, aby aplikace, pokud je to možné, nemusela čekat na odpověď od pomalejšího zařízení.
 • Dnes už samozřejmým znakem enterprise distribucí je podpora nových funkcí moderních procesorů jako PAE (využití až 64GB RAM na 32bitové plaformě) a hyperthreadingu (dva logické procesory v jednom fyzickém).
 • MXT (Memory eXpansion Technology), je transparentní komprese operační paměti postavená na hardwaru. MXT zvyšuje výkon, neboť po sběrnicích putují komprimovaná data. Tuto technologii podporují mnohé komerčně dostupné servery, například ty postavené na čipových sadách ServerWorks.
 • Podpora žurnálových systémů, předvolen je ReiserFS, ovšem možné je použít i Ext2/3, JFS a XFS. Souborový systém může být vytvořen jako šifrovaný, čímž je možné předejít vyzrazení dat při odcizení disku. Dnes už je běžné, že diskové jednotky je možné organizovat do logických LVM jednotek. Přistupovat je možné také k jiným souborovým systémům, např. NTFS, HFS nebo k souborovým systémům jiných Unixů.
 • Podpora EA/ACL  na systémech ext2/3 a ReiserFS.
 • IPSec - nejrozšířenější a nejstandardnější řešení pro VPN sítě, založené na projektu FreeS/WAN.
 • Velmi propracovaná podpora clusterování

Omezení

Nebo spíše zeštíhlení se týká těch částí distribuce, které vzhledem k povaze serveru nebudou příliš využívány. Například se v SLESu setkáme jen s minimálním základním desktopovým prostředím (KDE a GNOME). Mozilla je instalována pouze volitelně. Nenajdeme zde hry, office aplikace apod. Podobně v předvoleném instalačním profilu není zahrnut kompilátor C/C++.

ICTZ23

Cena

Enterprise linux je určený pro enterprise nasazení, kde by neměl být problém připlatit si za záruky funkčnosti, aktualizace apod. Proto nepřekvapí, když napíšu, že SLES8 pro procesory x86 stojí 29.800 Kč. Je to hodně, nebo málo? V porovnání se základními distribucemi, jak Red Hat Linux, tak SuSE Linux, které jsou dostupné za levný peníz nebo dokonce zdarma, je to určitě hodně. V porovnání s ostatními enterprise Linuxy, komečními UNIXy nebo třeba serverovými Windows je to cena více než přiměřená.  Je však nutné vzít v úvahu, že v případě enterprise Linuxu neplatíme své peníze jen tak za programový produkt, jako spíše za komfort a služby s tím spojené.

Produkt k recenzi poskytla SuSE CR, s. r. o.