Hlavní navigace

Učte se s flashcards

22. 2. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Jednou z velmi populárních učebních metod současnosti jsou tak zvané flashcards, které většina z nás zná s výuky cizích jazyků nebo dějepisu. Na jedné straně kartičky je nějaké heslo a na straně druhé jeho překlad, vysvětlení nebo další doplňující informace. Hodí se pro učení velkého kvanta informací.

Počítačové varianty papírových lístků, jenž slouží k memorování, toho umí mnohem více. Dokáží vytvářet statistiky, sdílet vytvořené balíčky s dalšími uživateli nebo si nastavit denní plán, periodicitu připomínání nebo vytvoření mnohem bohatších a zajímavějších kartiček. Je zřejmé, že se nejedná o nějakou převratnou metodu, ale na druhé straně je to snadný a relativně efektivní způsob učení, který může mnohým vyhovovat – od učení slovíček přes vysvětlování pojmů, dat v dějepise až třeba po opakování vzorců v matematice.

To co je často jejich unikátním know how je způsob, jakým vám kartičky zobrazují, jak vyhodnocují výsledky, jakým způsobe volí opakování. Jde tedy o to, aby takový program zvolil optimální učící strategii, což je něco, co s papírovými lístečky asi uděláte jen velmi obtížně.

V následujícím článku se tedy podíváme na dvě aplikace, které tuto činnost umožňují provozovat offline na počítači a na jednu webovou aplikaci, kterou je možné si nainstalovat do Google Chrome z Web store.

Pauker

Pauker je jednoduchá aplikace vytvořená v Javě (k dispozici je také verze v Java ME), což umožňuje její platformní přenositelnost, což je možné označit za poměrně velkou výhodu. Naopak poněkud zastaralý vzhled, který je svým konceptem někde na úrovni první poloviny devadesátých let příliš nezaujme. Motem zřejmě jest, že v jednoduchosti je síla. Na počátku svého snažení si musíte vytvořit počáteční databázi, k čemuž slouží poměrně jednoduchý a přehledný editor. Na výběr je z velkého množství fontů, což zřejmě usnadňuje práci s více jazyky, možnost text různě zvýraznit, pracovat s delším textem a několik málo dalších drobností. K dispozici je také několik již hotových výukových materiálů. Databáze jsou ukládány v xml souborech, což znamená, že není technicky obtížné si jejich výrobu případně částečně zautomatizovat.

Samotná výuka probíhá tak, že vám aplikace nejprve všechny kartičky ukáže a poté máte viditelnou již jen jednu stranu. Na tu druhou si máte zkusit vzpomenout, a pak již vaši myšlenou odpověď porovnat s tím, co jste zanesli do databáze a programu říci, zda byla odpověď korektní či nikoli. Neustále jste informováni o aktuálních statistikách vašich výsledků a hláškami programu ponoukáni k další aktivitě.

Anki

Poměrně příjemnou a uživatelsky přívětivou aplikací na práci s flashcards je Anki. První velkou výhodu zaznamenáte krátce po spuštění, když si nemusíte budovat vlastní databázi, ale můžete snadnou stáhnout nějakou již vytvořenou. Zvláště pokud nemáte problém s angličtinou, může vám být tato aplikace velice užitečná. Aplikace nabízí zajímavé statistiky studia nebo možnost přesně si nadefinovat denní plán, což je pro efektivitu studia poměrně důležité.

Samotný editor databázových záznamů nabízí opravdu bohaté možnosti – kromě textu můžete vložit také vzorec, LaTeX kód, nahrát zvuk nebo editovat HTML, což dává využití kartiček zcela jiný rozměr – mohou být delší, strukturované a multimediální. To může být zajímavé jak pro samostudium, tak také při dalším šíření kartiček, jenž jsou určeny například pro studenty.

Anki nabízí práci s větším množstvím databází, synchronizace jednotlivých databází přes připojenou webovou službu, práci se štítky, pluginy a řadu dalších užitečných funkcí, které jistě užije téměř každý, kdo se chce práci s flashcard věnovat intenzivněji a soustavněji. Nástroj je k dispozici jak pro všechny obvyklé platformy, tak také jako aplikace pro iPhone, Android či maemo. Osobně si myslím, že právě na mobilních zařízeních může být učení asi nejčastější, takže z tohoto pohledu je jejich podpora zcela na místě.

StudyStack

StudyStack je online aplikace, která existuje také jako program stažitelný v Chrome Web Store. Mimo flashcards nabízí také další podobné výukové objekty – spojování, doplňování, testy a mnoho dalšího. Nabízí se tak jako ideální nástroj pro výukové potřeby. Silnou stránkou, stejně jako u Anki je poměrně velká komunita, která dává svá díla k dispozici. Mnoho práce si tak můžete ušetřit tím, že budete anticipovat již vytvořené produkty.

Ač jsou možnosti co do rozmanitosti druhů testů poměrně bohaté, samotný editor dat je v podstatě velmi jednoduchý až chudý a nabízí jen práci s obyčejným textem. Pokud větší nároky nemáte, může vás těšit řada výhod spojených s online aplikací jako je přístup k učebním materiálům odkudkoli a kdykoli, týmová spolupráce nebo snadné sdílení. Na druhou stranu je zřejmé, že v přímé konfrontaci s nástroji jako je Anki nemá příliš mnoho šancí na úspěch.

ICTZ23

Závěr

Mnohé již bylo v článku naznačeno. Možnosti flashcards jsou poměrně bohaté a rozmanité a nemusí sloužit jen k opakování či tupému memorování, ale díky svému propojení s audio soubory nebo delšími texty se mohou stát plnohodnotnou učební pomůckou. Když k tomu připojíme i pokročilý učební systém, který dokáže, na základě vašich odpovědí, vyhodnotit potřebu a dobu toho, kdy vám kartičku znovu nabídnout, získáme rozhodně smysluplnou učební metodu, kterou používají jak studenti, tak také dospělí lidé po celém světě. A rostoucí popularitě se nelze příliš divit.

Autor článku

Vystudovaný středoškolský učitel fyziky a informatiky, ale dnes vysokoškolský pedagog technologií ve vzdělávání na KISKu na FF MU. Věnuje se především kurátorství digitálního obsahu, online vzdělávání a učící se společnosti.