Hlavní navigace

Seriál Programování v JavaFX

JavaFX patří do obecnější rodiny platformy Java a je určena pro vývoj interaktivních internetových aplikací.

JavaFX: H2 databáze a manipulace s CSV soubory

Minulý díl by věnován připojení H2 databáze do ukázkové aplikace, konfiguraci kombinace JOOQ+H2 a zobrazení dat z tabulky. V dnešním dílu se zaměříme na možnosti H2 při manipulaci s CSV soubory.

Doba čtení: 11 minut

JavaFX: H2 + JOOQ – připojení, konfigurace, zobrazení záznamů v tabulce

Minulý díl byl věnován ukázce vkládání záznamů pomocí Hibernate. Zahájili jsme další kapitolu našeho seriálu o H2 databázi. Dnes si ukážeme připojení H2 z aplikace JavaFX, konfiguraci JOOQ a zobrazení záznamů v tabulce.

Doba čtení: 11 minut

JavaFX: Hibernate – ukládání nových záznamů, úvod do H2 databáze

Minulý díl byl zaměřen na zobrazení údajů v tabulce za pomoci Hibernate. Dnes dokončíme kapitolu o Hibernate ukázkou vkládání nových záznamů do tabulky několika způsoby. Také se zaměříme na jiné možnosti nasazení databázových systémů.

Doba čtení: 14 minut

Programování v JavaFX: vkládání nových záznamů do tabulky

Minule jsme zahájili novou kapitolu o Hibernate ORM včetně konfigurace a jednoduchého zobrazení tabulkových dat. Dnes se zaměříme na zobrazení dat v tabulce a ukážeme si dvě varianty mazání a aktualizace záznamů.

Doba čtení: 8 minut

Programování v JavaFX: Hibernate ORM, úvod a základní konfigurace

Minulý díl by věnován aktualizacím a ukládání nových záznamů s pomocí projektu JOOQ. Také jsme si ukázali některé obecné možnosti projektu, a tím jsme ukončili část o JOOQ. V dnešním dílu zahájíme kapitolu o ORM Hibernate a ukážeme si jeho konfiguraci a jednoduché zobrazení dat z tabulky do konzole.

Doba čtení: 14 minut

Programování v JavaFX: aktualizace a vkládání záznamů pomocí JOOQ, obecné možnosti

Minulý díl byl věnován ukázce jednoduššího uložení výsledků dotazů. Tuto variantu jsme zobecnili tak, abychom si mohli zobrazit výsledky dotazu ve widgetu tabulky. Dnes ukončíme kapitolu o projektu JOOQ ukázkou aktualizace záznamů a vkládání nových záznamů do tabulky. Ukážeme si také některé obecné možnosti.

14. 1. 2016 0:00
Doba čtení: 9 minut

Programování v JavaFX: JOOQ, zobrazení dat ve widgetu, mazání záznamů

Minulý článek byl zaměřen na úvod do problematiky ORM a základní popis projektu JOOQ. Také jsme si ukázali jednoduchý příklad pro výpis obsahu tabulky do konzole. Dnes se pustíme do jednoduššího způsobu uložení výsledků dotazů. Tuto variantu zobecníme tak, abychom si mohli zobrazit výsledky dotazu ve widgetu tabulky.

Doba čtení: 13 minut

Programování v JavaFX: ORM, JOOQ, zobrazení dat z tabulky

Minulý patnáctý díl seriálu byl ukončením kapitoly o využití standardních SQL dotazů do databáze v aplikacích JavaFX. Konkrétně jsme tuto kapitolu uzavřeli posledním dílem CRUD – ukládání nových záznamů do tabulky. Od dnešního dílu si postupně představíme další dvě možnosti, jak propojit JavaFX aplikaci a databázi.

Doba čtení: 13 minut

Programování v JavaFX: vkládání nových záznamů do tabulky

V minulém dílu jsme ukončili ukládání aktualizovaných záznamů do tabulky a rušení změn údajů v editačních polích. Dnes dokončíme poslední kapitolku CRUD – ukládání nových záznamů do tabulky. Tím také zakončíme celou větší sérii, která se věnovala spolupráci JavaFX aplikace s databází PG.

Doba čtení: 11 minut

Programování v JavaFX: aktualizace záznamů, uložení a zrušení změn

Minulý třináctý díl našeho seriálu o použití jazyka JavaFX byl věnován kontrole editačních polí. Ukázali jsem si kontrolu jak obsahu, tak formátu jednotlivých typů editačních polí. V dnešním čtrnáctém dílu se budeme věnovat uložení aktualizovaných záznamů a případným zrušením provedených změn.

Doba čtení: 7 minut

Programování v JavaFX: kontrola formátu editačních polí

Minulý díl byl věnován mazání záznamů pomocí připravené PG funkce. Také jsme se začali věnovat aktualizaci a změnám v tabulkových záznamech postupnou tvorbou pomocných funkcí a procedur. Zahájili jsme prvním krokem kontrolu záznamů před uložením. Dnes si ukážeme další možnosti v této oblasti.

Doba čtení: 8 minut

Programování v JavaFX: mazání záznamů pomocí PG funkce, aktualizace záznamů

Minulý díl byl zaměřen na mazání tabulkových záznamů pomocí klasických SQL příkazů. Také jsme si připravili výkonnou funkci, která zajistí mazání záznamů pomocí deklarované PG funkce. V dnešním dílu si ukážeme mazání záznamů pomocí této funkce. Také se začneme věnovat aktualizaci a změnám v tabulkových záznamech.

Doba čtení: 9 minut

Programování v JavaFX: zobrazení a formátování dat z databázové tabulky

Minulý článek byl zaměřen na vytvoření ukázkové úlohy, která patří do balíku uživatelských změn záznamů v databázi – přidávání nových, mazání stávajících a změny aktuálních záznamů a hodnot. V dnešním dílu se budeme věnovat dalším operacím ze systému CRUD, které nám ještě zbývají, konkrétně mazání záznamů.

Doba čtení: 11 minut

Programování v JavaFX: zobrazení různých typů dat, úvod do CRUD

V minulém dílu jsme ukončili kontrolou přítomnosti potřebných součástí databáze a ukázkou zobrazení tabulkových dat pomocí pohledů jednu větší kapitolu našeho seriálu. Od dnešního dílu se začneme věnovat uživatelským změnám ukázkových dat – přidávání nových, mazání stávajících a změny aktuálních záznamů a hodnot.

Doba čtení: 11 minut

Programování v JavaFX: PG funkce, pohledy a kontrola jejich přítomnosti

Minulý osmý díl by věnován pokročilejším funkcí, jako jsou pohledy a uložené procedury. Také jsme si zatím pouze okrajově ukázali, jak tyto funkce využít v rámci aplikace JavaFX. V dnešním devátém dílu se budeme věnovat další práci s PG funkcemi a ukážeme si zobrazení tabulkových dat pomocí pohledů.

Doba čtení: 8 minut

Programování v JavaFX: PG funkce, pohledy a kontrola jejich přítomnosti

Minulý sedmý díl by věnován představení konkrétního obecného řešení implementace zobrazení dat z databázové tabulky. V dnešním osmém dílu se budeme věnovat pokročilejším funkcím PG jako jsou pohledy a uložené procedury. Samozřejmě si také ukážeme, jak tyto funkce využít v rámci aplikace JavaFX.

Doba čtení: 12 minut

Programování v JavaFX: zobrazení a formátování dat z databázové tabulky (2)

Minulý šestý díl byl zaměřen na kód potřebný pro základní zobrazení dat z tabulky ve formuláři a nastínil také možná obecnější řešení této problematiky. V dnešním sedmém dílu budeme obecnější řešení implementovat a komentovat a konečně si ukážeme kompletní obsah tabulky ukázkových dat.

Doba čtení: 8 minut

Programování v JavaFX: zobrazení a formátování dat z databázové tabulky

Minulý pátý díl seriálu byl zaměřen na krátký úvod do problematiky databází a konkrétně PG, připravili jsme si v něm data pro první ukázkový příklad a začali postupně tvořit potřebné GUI i výkonný kód. V dnešním šestém dílu dokončíme potřebný kód pro základní zobrazení dat z tabulky ve formuláři.

Doba čtení: 10 minut

Programování v JavaFX: databáze, PostgreSQL, ukázková data, příprava GUI a kódu

Minulý díl seriálu byl věnován vytvoření akcí a reakcí na události GUI a prvnímu specializovanému oknu pro ukázkový příklad. V dnešním dílu se zaměříme na krátký úvod do problematiky databází a konkrétně PG, připravíme si data pro první ukázkový příklad a začneme postupně tvořit potřebné GUI i výkonný kód.

Doba čtení: 15 minut

Programování v JavaFX: základní GUI, uživatelské události a nové okno

Minulý třetí díl seriálu byl věnován vytvoření a úpravě kostry ukázkové aplikace, ve které budeme postupně postupně demonstrovat možnosti vývoje aplikací JavaFX. V dnešním čtvrtém dílu se zaměříme hlavně na vytvoření akcí a reakcí na uživatelské události GUI a prvního specializovaného okna pro ukázkový příklad.

17. 9. 2015 0:00
Doba čtení: 15 minut

Základní GUI pro ukázkovou aplikaci JavaFX

Minulý druhý díl našeho seriálu byl věnován vytvoření a porovnání jednoduchých GUI aplikací v jazycích Java a JavaFX. V dnešním třetím dílu se zaměříme na vytvoření kostry nové aplikace, ve které se postupně dostaneme ke „spolupráci“ aplikace JavaFX s databázovým strojem PostgreSQL.

Doba čtení: 20 minut

Programování v JavaFX: jednoduché GUI aplikace

V prvním dílu našeho nového seriálu jsme se velmi krátce seznámili s platformou JavaFX. Také jsme si připravili vývojový systém a prostředí včetně pomocných aplikací. V dnešním druhém dílu se již pustíme do vývoje. Ukážeme si jednoduché aplikace pro Java a JavaFX tak, jak je automaticky vytváří IJI.

Doba čtení: 18 minut

Programování v JavaFX: úvod, příprava systému a prostředí

První díl seriálu článků o platformě JavaFX, který je vlastně pokračováním avizované „pedagogické“ série pro potřeby středních a vyšších odborných škol. Vzhledem k mnohem větší rozšířenosti JavaFX proti jazyku Ada (nejen na školách) bude seriál výrazně konkrétněji zaměřený. V prvním díle budeme instalovat.

Doba čtení: 14 minut