Hlavní navigace

Exkluzivně: Linux je na 70 % českých serverů, Apache na 88 %

21. 7. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Root.cz provedl vlastní exkluzivní analýzu, ve které zkoumal téměř půl milionu českých serverů hostujících webové stránky. Z analýzy vyplynulo, že drtivá většina serverů používá linuxový operační systém a webový server Apache. Kromě toho byly zkoumány také samotné weby a jejich technické parametry.

Podle nejnovější analýzy NAVRCHOLU.cz jsou operační systémy z dílny společnosti Microsoft téměř na 98 % desktopových počítačů. Z dlouhodobého hlediska sice podíl Windows klesá, ale linuxové operační systémy jsou stále na stolních počítačích zastoupeny jen přibližně v 1 % případů. To dokazuje také naše dřívější analýza, která potvrdila, že se počet linuxových desktopů za dva roky zdvojnásobil.

Situace na poli serverů je však diametrálně odlišná a panuje obecný názor, že na serverech je Linux zastoupen podstatně větší měrou. V České republice je to ale vůbec poprvé, kdy se někdo pokusil celou situaci podrobně analyzovat a ověřit obecně rozšířený názor o širokém rozšíření linuxových systémů na serverech.

Jak jsme měřili

Základem pro měření byl pro nás seznam domén hostovaných v .cz. Těch je více než 435 000, měřený vzorek je tedy dostatečně velký. Pochopitelně se v drtivé většině jednalo o webservery. Máme k dispozici softwarového robota, kterým jsme postupně kontaktovali všechny servery ze seznamu a dotázali jsme se jich na mnoho různých informací.

Abychom vyloučili virtuální servery, podle IP adres jsme během průzkumu vyřazovali duplicitní počítače, které by nám mohly zkreslit měřená data. To nejdůležitější – operační systém – jsme zjišťovali pomocí aktivního fingerprintingu, což je metoda, která rozlišuje operační systémy podle odlišností v komunikačních zvyklostech.

Protože se jednalo v drtivé většině o servery distribuující webový obsah, zjišťovali jsme také informace týkající se webů jako je přítomnost DOCTYPE, použitá znaková sada, formát HTML vs XHTML a podobně. Zjišťovali jsme také druh a verzi software (webového serveru), použitého k distribuci obsahu.

Jen pro zajímavost: získané logovací soubory měly přes 100 MB a dohromady obsahovaly asi 2,5 milionů řádek.

Operační systémy

Nejvíce nás samozřejmě zajímaly zastoupené operační systémy, mezi kterými by měl podle předpokladů převažovat Linux. Analýza domněnku potvrdila a Linux byl identifikován na téměř 70 % fyzických internetových serverů.

Systemy
Zastoupení operačních systémů
Linux 69,2 %
Windows 21,8 %
FreeBSD 4,5 %
NetBSD 1,4 %
AIX 1,1 %
OpenBSD 0,7 %
Solaris 0,4 %
Ostatní 0,9 %

Druhým nejčastěji nasazovanými jsou operační systémy z rodiny firmy Microsoft – MS Windows. Ty jsou zastoupeny na 21,8 % analyzovaných serverů. Ostatní operační systémy jsou používány na 9 % serverů, přičemž největší skupinu tvoří BSD systémy, které jsou dohromady na 6,6 % serverů. Z nich je nejčastěji využíván systém FreeBSD.

Verze MS Windows

Zajímalo nás také, jaké verze operačních systémů MS Windows jsou na serverech nasazovány nejčastěji. Celkem byly identifikovány čtyři verze operačního systému Windows – 2003, XP, 2000 a NT. Nejčastěji jsou zastoupeny nejnovější verze 2003 (61,5 %) a XP (28,9 %), méně pak již starší verze 2000 (8,9 %), která je v současné době na ústupu. Na necelém jednom procentu analyzovaných Windows serveru byla nainstalována verze Windows NT.

Verze MS Windows
MS Windows 2003 61,5 %
MS WIndows XP 28,9 %
MS Windows 2000 8,6 %
MS Windows NT 0,9 %

Webové servery

Analyzovali jsme také software – webový server –, který je na měřených serverech provozován. Analýza ukázala, že většinu trhu (více než 97 %) si v České republice dělí dva hráči: Apache a Microsoft IIS.

Webové servery
Apache 87,6 %
Microsoft IIS 9,6 %
Ostatní 2,8 %

Z výsledků vyplývá, že drtivá většina serverů (87,6 %) využívá služeb otevřeného webového serveru Apache. Jen na necelých deseti procentech (9,6 %) českých serverů běží Internet Information Server od společnosti Microsoft.

Webservery

Pokud přihlédneme k rozložení operačních systémů na serverech, pak je zřejmé, že jen 44 % serverů se systémem Microsoft Windows využívá zároveň webový server společnosti Microsoft. Jen necelá tři procenta analyzovaných serverů využívají jiný webový server než Apache či IIS.

Podle nejnovější analýzy NetCraft, která měří servery po celém světě, je Apache zastoupen na 49,1 % serverů a IIS na 35,4 %.

Verze Apache a IIS

Zkoumána byla i konkrétní verze webového serveru Apache. Z analýzy vyplývá, že většina serverů využívá služeb aktuální řady 2.x. Nejčastěji je stále zastoupena starší verze 2.0 a hojně je využíván i starší Apache 1.3.

Apache
Verze Apache
Apache 1.3 17,1 %
Apache 2.0 23,9 %
Apache 2.2 18,1 %
Verze nezjištěna 40,9 %

Zároveň jsme zjišťovali také verzi IIS serveru od společnosti Microsoft. Většina zkoumaných serverů (91,1 %) s operačním systémem MS Windows, které využívají služeb IIS, používá verzi 6.0. Na nezanedbatelném množství serverů (8,2 %) je ještě využívána starší verze 5.0.

Verze IIS
IIS 5.0 8,2 %
IIS 6.0 91,2 %
ostatní IIS 0,6 %

Údaje o stránkách

V rámci analýzy byly sledovány i webové stránky, které servery předávají uživatelům. Byly analyzovány především technické parametry stránek a jejich shodu s webovými standardy. Téměř tři čtvrtiny (74,8 %) stránek jsou dle standardů opatřeny hlavičkou DOCTYPE, která určuje typ dokumentu.

Většina stránek (58,9 %) přitom deklaruje XHTML jako svůj formát. Formát XHTML je mezi českými vývojáři velmi oblíbeným a moderním formátem. Je zřejmé, že XHTML je módní a trendy.

XHTML vs HTML

Analýza ovšem zároveň ukázala, že v případě MIME typu dokumentu je situace zcela odlišná. Jen 0,00009 % zkoumaných webových stránek je odesíláno s MIME typem application/xml, a to i přesto, že z předchozích výsledků vyplývá, že téměř 60 % stránek obsahuje deklaraci XHTML formátu. V takovém stavu jsou i XHTML dokumenty (které dle analýzy převládají) v prohlížečích interpretovány jako klasické HTML stránky.

Velmi zajímavá je také statistika použité znakové sady. Ve střední Evropě jsou nejčastěji používány standardy: Windows 1250, ISO 8859 a Unicode (UTF).

Použité znakové sady
Unicode 39,2 %
Windows 1250 47,2 %
ISO 8859 12,9 %
Ostatní 0,7 %

Téměř polovina (47,2 %) zkoumaných webových stránek používá znakovou sadu Windows 1250, vytvořenou společností Microsoft. Velké zastoupení (39,2 %) má také moderní univerzální standard Unicode. Na pomyslném třetím místě je ISO standard s číslem 8859 (12,9 %). Tyto tři znakové sady jsou použity na drtivé většině českých webových serverů. Jen 0,7 % stránek používá jiné kódování.

Cloud 24 - tip 1

Závěrem

Analýza ukázala, že čeští administrátoři upřednostňují otevřená a svobodná řešení. Na téměř 70 % serverů je nasazen linuxový operační systém a webový server Apache je nainstalován na téměř 88 % serverů. Trend v oblasti webových standardů je také zřejmý: ačkoliv téměř všechny servery odesílají MIME text/html, většina vývojářů píše weby v XHTML.

Můžete si stáhnout kompletní analýzu [PDF].

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.