Hlavní navigace

Historie vývoje počítačových her (136. část – české textovky III)

31. 7. 2014
Doba čtení: 21 minut

Sdílet

I v dnešní části seriálu o historii vývoje počítačových her se budeme (již potřetí) zabývat textovkami vyvinutými v tuzemsku. Popíšeme si další slavné hry, například tituly Podraz III, Indiana Jones 3 či Ataristův Protiútok. Zmíníme se i o konverzích některých textovek na další typy mikropočítačů.

Obsah

1. Historie vývoje počítačových her (136. část – české textovky III)

2. Podraz III

3. Konverze hry Podraz III pro osmibitové mikropočítače Atari

4. Indiana Jones 2

5. Indiana Jones 3

6. Mrazík: jednoduchá textovka naprogramovaná v BASICu

7. Indiana Jones a Chrám zkázy: konverze pro osmibitové mikropočítače Atari

8. Druhá konverze textovky Indiana Jones a Chrám zkázy pro osmibitové mikropočítače Atari

9. Ataristův Protiútok

10. Odkazy na Internetu

1. Historie vývoje počítačových her (136. část – české textovky III)

V minulépředminulé části seriálu o historii vývoje počítačových her jsme se seznámili s některými tuzemskými textovkami. Jednalo se buď o textové hry, které vznikly překladem některého zahraničního titulu (příkladem mohou být hry Pirate Adventure CZ, Stranded CZ, Spellbound CZ či Neverending Story CZ), ovšem většina textovek, o nichž jsme se již v předchozích dvou částech seriálu zmínili, vznikla přímo v ČSSR popř. později v ČSFR. Připomeňme si, že již byly popsány textovky Poklad, Poklad 2, Indiana Jones a Chrám zkázy, Prudent Dactyl, Pomsta šíleného Ataristy, Arnal a dva dračí zuby, Město robotů a taktéž multiplatformní textovka Belegost.

Obrázek 1: Slavná textová hra Pomsta šíleného Ataristy se dočkala svého pokračování.

Dnes se budeme zabývat popisem dalších textovek, které vznikly v tuzemsku. Nesmíme samozřejmě zapomenout na slavnou hru Podraz III pro ZX Spectrum, která však byla portována i na další typy domácích osmibitových mikropočítačů, například na osmibitové počítače Atari. Dále si popíšeme textovku Indiana Jones 2 a Indiana Jones 3 či jednoduchou BASICovou hru Mrazík. Nezapomeneme ovšem ani na další slavnou hru Ataristův protiútok, což je volné pokračování textovky Pomsta šíleného Ataristy. Kromě toho se zmíníme i o dvou konverzích minule popsané hry Indiana Jones a Chrám zkázy pro mikropočítače Atari – viz sedmouosmou kapitolu.

Obrázek 2: Další slavná Indiana Jones a Chrám zkázy byla konvertována na další typy osmibitových mikropočítačů.

2. Podraz III

První textovkou, s níž se v dnešním článku seznámíme, je titul Podraz III, jehož autorem je známý vývojář (nejenom textovek) František Fuka. Původní verze této hry vyšla v roce 1986 pro osmibitové domácí mikropočítače ZX Spectrum, ovšem jak si řekneme v navazující kapitole, byla tato známá a úspěšná hra později konvertována i na další typy mikropočítačů a dokonce se dočkala své anglické verze. Podraz III (číslovka III zde odkazuje na inspiraci filmy Podraz a Podraz 2) byl v době svého vzniku poměrně netypickou hrou, protože se nejednalo o klasickou textovku ovládanou příkazy zapisovanými z klávesnice, v níž by se hrdina musel „protloukat“ herním světem, sbírat a používat předměty popř. komunikovat s NPC. Namísto toho se celý herní příběh odehrává před monitorem počítače, který se přes telefonní modem může připojovat k dalším počítačům, popř. k BBS. Hráč na základě získávaných zpráv a vyluštěných šifer postupně zjišťuje informace potřebné pro „vyluxování“ konta jednoho podvodníka. Tato netypická (a poměrně jednoduchá) hra byla tak populární, že se dočkala mnoha neoficiálních pokračování vytvořených různými autory.

Obrázek 3: Podraz III pro ZX Spectrum: loading screen.

Obrázek 4: Podraz III pro ZX Spectrum: úvodní obrazovka hry.

Obrázek 5: Podraz III pro ZX Spectrum: takto vypadá základní rozhraní hry s možností připojit se modemem ke vzdálenému počítači (BBS) či si přečíst doručenou zprávu.

Obrázek 6: Podraz III pro ZX Spectrum: samotný začátek hry, první zpráva a současně i první úkol pro hráče.

3. Konverze hry Podraz III pro osmibitové mikropočítače Atari

I přes značné technologické (hardwarové i softwarové) rozdíly mezi různými typy osmibitových mikropočítačů se výše zmíněná hra Podraz III dočkala dalších konverzí. Na screenshotech uvedených v této kapitole můžeme vidět, jakým způsobem dopadla konverze Podrazu III na osmibitové domácí mikropočítače Atari. Herní princip, děj a pravděpodobně i všechna telefonní čísla a hesla jsou v obou variantách stejná, liší se jen způsob zobrazení. Všechny odlišnosti vychází z rozdílů mezi grafickými subsystémy ZX Spectra a mikropočítačů Atari, což konkrétně znamená, že na Atari je použitý textový režim s větším počtem znaků na řádek (40 znaků oproti původním 32 znakům), ovšem namísto 8/16 barev se používá pouze monochromatické zobrazení (dva odstíny jedné barvy), což však samozřejmě nemá žádný vliv na samotný děj hry. I zde platí, že pro dohrání Podrazu III stačí tužka, jeden list A4 a trpělivost při vytáčení telefonních čísel – tu ovšem pamětníci osmibitových mikropočítačů se hrami uloženými na kazetách samozřejmě museli mít :-).

Obrázek 7: Podraz III pro Atari: úvodní obrazovka hry (srovnej s obrázkem číslo 4).

Obrázek 8: Podraz III pro Atari: samotný začátek hry, první zpráva a současně i první úkol pro hráče (srovnej s obrázkem číslo 5).

Obrázek 9: Podraz III pro Atari: vytáčení zvoleného telefonního čísla.

Obrázek 10: Podraz III pro Atari: přihlašování se na vzdáleném počítači.

Obrázek 11: Podraz III pro Atari: telefonní seznam Arthura Browna.

Obrázek 12: Podraz III pro Atari: pokračování hry.

Obrázek 13: Podraz III pro Atari: zde se hráč konečně dozví pravidla a svůj úkol.

4. Indiana Jones 2

Volným pokračováním minule popsané textovky Indiana Jones a Chrám zkázy je hra nazvaná Indiana Jones 2, kterou taktéž naprogramoval František Fuka. Tato textovka pocházející z roku 1987, která je inspirována filmem Dobyvatelé ztracené archy, je oproti mnoha dalším tuzemským textovkám poněkud výjimečná tím, že se může ovládat pomocí menu, což sice může být poněkud zdržující (jak kvůli pomalému vykreslování, tak i kvůli pomalému výběru položek menu), ovšem je dobré vidět, že se autoři textovek snažili o vytvoření alternativního ovládání, které jen slepě nekopírovalo starodávnou textovku Colossal Cave Adventure (ostatně FF se spolupodílel na vývoji hry Belegost, která se taktéž ovládala „alternativně“, konkrétně pomocí ikon a roletových menu). Hra je (alespoň podle mého názoru) jednodušší než první díl; v případě potřeby je však možné použít návod dostupný na adrese http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=6&so­lution_id=indyjones2_nv.txt.

Obrázek 14: Indiana Jones 2 pro ZX Spectrum: loading screen.

Obrázek 15: Indiana Jones 2 pro ZX Spectrum: informace na začátek.

Obrázek 16: Indiana Jones 2 pro ZX Spectrum: na první pohled klasické rozhraní textovky z osmdesátých let minulého století.

Obrázek 17: Indiana Jones 2 pro ZX Spectrum: ovládání hry s využitím menu.

Obrázek 18: Indiana Jones 2 pro ZX Spectrum: ovládání hry s využitím menu.

5. Indiana Jones 3

Pravděpodobně nejlepší klasickou textovkou z trilogie Indiana Jones je díl třetí, který byl vydán až v roce 1990. Tato hra je opět ovládána pomocí příkazů zadávaných z klávesnice a mezi její technologické zajímavosti patří použití nestandardního fontu (vykreslovaného programově), což Františku Fukovi umožnilo obejít limit zobrazení jen třiceti dvou znaků na řádek. Tato textovka umožnila ukládat stav hry jak na magnetofon (to je u textovek dosti netypické), tak i do paměti. Celkově bylo k dispozici osm paměťových pozic pro ukládání, což tuto hru řadí nad zahraniční komerční produkty. I herní příběh se ze všech tří dílů Indiana Jonese vydařil nejvíce v poslední části. V případě potřeby – pokud se hráč chce ochudit o mnoho zajímavých situací – je možné pro dohrání použít návod dostupný na adrese http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=6&so­lution_id=indyjones3_nv.txt.

Obrázek 19: Indiana Jones 3 pro ZX Spectrum: loading screen.

Obrázek 20: Indiana Jones 3 pro ZX Spectrum: úvodní obrazovka.

Obrázek 21: Indiana Jones 3 pro ZX Spectrum: prostředí hry.

Obrázek 22: Indiana Jones 3 pro ZX Spectrum: prostředí hry.

Obrázek 23: Indiana Jones 3 pro ZX Spectrum: prostředí hry.

6. Mrazík: jednoduchá textovka naprogramovaná v BASICu

Další textovkou, s níž se v dnešním článku alespoň ve stručnosti seznámíme, je hra nazvaná Mrazík, konkrétně verze této hry, která vznikla pro osmibitové mikropočítače Atari (existuje totiž hned několik stejně pojmenovaných her). Děj Mrazíka, jména a charakteristiky NPC i jednotlivé lokace jsou inspirovány stejnojmennou známou pohádkou. Tato hra je zástupcem velkého množství textovek naprogramovaných v jazyku BASIC a díky absenci jakékoli ochrany je možné se jednoduše podívat na její zdrojový kód. To se hodí hned na začátku hry, kdy je nutné zadat heslo uložené přímo ve zdrojovém kódu – viz též obrázek číslo 26, kde je inkriminovaná část zdrojového kódu hry vypsána. Způsob komunikace hry s hráčem i zadávané příkazy se příliš neliší od většiny dalších tuzemských textovek.

Obrázek 24: Mrazík: ATASCII art.

Obrázek 25: Mrazík: úvodní demo efekt.

Obrázek 26: Mrazík: získání hesla je snadné :-)

Obrázek 27: Mrazík: úvodní informace.

Obrázek 28: Mrazík: prostředí hry.

Obrázek 29: Mrazík: prostředí hry.

Obrázek 30: Mrazík: prostředí hry.

Obrázek 31: Mrazík: docela běžný BASICový špagetový kód.

7. Indiana Jones a Chrám zkázy: konverze pro osmibitové mikropočítače Atari

S textovkou Indiana Jones a Chrám zkázy jsme se již setkali v předchozím díle tohoto seriálu. Připomeňme si jen, že se jedná o textovku naprogramovanou v roce 1985 Františkem Fukou, na níž postupně nepřímo navázaly výše popsané hry Indiana Jones 2 a Indiana Jones 3. Ovšem vzhledem k oblibě textovky Indiana Jones a Chrám zkázy byla i tato hra konvertována na další typy osmibitových domácích mikropočítačů, a to v některých případech i několikrát (samozřejmě různými autory). To mj. znamená, že se na mikropočítačích Atari můžeme setkat s minimálně třemi variantami této hry a minimálně s jednou parodií. První varianta Indiany Jonese převedená Tomášem Havlem (http://atari.panprase.cz/?ac­tion=detail&co=292) je čistě textová, bez jakýchkoli obrázků (což ostatně u textovek není na škodu, minimálně se zkrátí čas nahrávání hry z kazety). Druhá varianta od Petra Doležala je doplněna o úvodní (velmi pěkný) monochromatický obrázek, jenž můžeme vidět pod tímto odstavcem. Této variantě se nevyhnuly některé chyby při konverzi, nicméně popis lokací i děj se snaží držet Fukova originálu, včetně nezbytných a všudypřítomných pastí :-).

Obrázek 32: Indiana Jones a Chrám zkázy pro Atari: úvodní monochromatický obrázek (jeden z nejpovedenějších obrázků v původních českých hrách vůbec).

Obrázek 33: Indiana Jones a Chrám zkázy pro Atari: informace o původním autorovi i o autorovi portu na Atari.

Obrázek 34: Indiana Jones a Chrám zkázy pro Atari: informace na začátku hry.

Obrázek 35: Indiana Jones a Chrám zkázy pro Atari: prostředí hry.

Obrázek 36: Indiana Jones a Chrám zkázy pro Atari: prostředí hry (porovnej se stejnou scénou uvedenou v předchozí části seriálu).

Obrázek 37: Indiana Jones a Chrám zkázy pro Atari: inspirace původní verzí je jasně patrná.

8. Druhá konverze textovky Indiana Jones a Chrám zkázy pro osmibitové mikropočítače Atari

Druhá (nikoli nutně chronologicky) varianta hry Indiana Jones a Chrám Zkázy určená pro domácí osmibitové mikropočítače Atari je již od původní verze Františka Fuky i od dalších víceméně přesných konverzí značně odlišná. Tuto variantu vytvořil Rudolf Kudla a jak je již ze screenshotů zobrazených pod tímto odstavcem patrné, změnilo se především pseudografické uživatelské rozhraní hry. Kromě odlišného fontu (který je – na rozdíl od originálního Atari fontu – méně čitelný, k čitelnosti nepřispívá ani použití verzálek) se změnil i design obrazovky. Ta je rozdělena na několik částí. V horní části se zobrazuje popis lokace, podobně jako je tomu u většiny klasických textovek. V levé dolní části se zobrazuje jakási forma kompasu, díky němuž je na první pohled patrné, kterými směry se může hráč v dané lokaci vydat. Tím se ušetří místo v horní části, kde není nutné neustále dokola psát texty typu „MUZES NA SEVER A VYCHOD.“ Řádek na spodním okraji obrazovky je vyhrazen pro zápis příkazů, zde již není oproti dalším textovkám prakticky žádný rozdíl. I přes poměrně nečitelný font se jedná o propracovanou textovku, která opět ukazuje, že i původní rozhraní klasických textovek je možné různým způsobem rozšiřovat a vylepšovat.

Obrázek 38: Indiana Jones a Chrám zkázy pro Atari: úvodní obrazovka.

Obrázek 39: Indiana Jones a Chrám zkázy pro Atari: prostředí hry.

Obrázek 40: Indiana Jones a Chrám zkázy pro Atari: prostředí hry.

Obrázek 41: Indiana Jones a Chrám zkázy pro Atari: prostředí hry.

Obrázek 42: Indiana Jones a Chrám zkázy pro Atari: prostředí hry.

Obrázek 43: Indiana Jones a Chrám zkázy pro Atari: stejný (neslavný) konec jako v předchozí verzi.

9. Ataristův Protiútok

Na slavnou textovku Pomsta šíleného Ataristy Viktora Lošťáka, s níž jsme se seznámili již v předchozí části tohoto seriálu navázal druhý díl pojmenovaný Ataristův protiútok, plným názvem pak Mikrosoft Meta Basic: Ataristův protiútok (ostatně podobně bombastický byl i úplný název prvního dílu: Multi Pascal 2.7 aneb Pomsta šíleného Ataristy). Hlavním hrdinou této hry je stejný (neznámý) Atarista, který vystupoval již v prvním díle; stejně tak i s většinou jeho protivníků (členů a ex-členů Atari klubu v Odrách) se hráč setkal. Novým úkolem hrdiny je eliminovat tyto nelítostné a dosti šílené protivníky, kteří vyvíjí nový typ destruktivního počítačového viru. Ve hře Ataristův protiútok se autorovi podařilo zachovat podobný styl humoru, který proslavil již první díl; hra je dokonce stejně rozsáhlá (s relativně malým počtem lokací) a poměrně jednoduchá, což mj. znamená, že je hratelná i pro ty hráče, kteří nepatří mezi tvrdé jádro textovkářů.

Obrázek 44: Ataristův Protiútok: úvodní obrazovka (emulátor se snažil napodobit efekt běžícího textu na TV obrazovce s pomalou odezvou, ve skutečnosti je i horní řádek relativně dobře čitelný).

Obrázek 45: Ataristův Protiútok: odvyprávěný příběh se odvíjí ve stejném stylu, jako v první části této textovky.

Obrázek 46: Ataristův Protiútok: odvyprávěný příběh se odvíjí ve stejném stylu, jako v první části této textovky.

Obrázek 47: Ataristův Protiútok: herní prostředí.

Obrázek 48: Ataristův Protiútok: herní prostředí.

ux tip do článku

Obrázek 49: Ataristův Protiútok: jeden z mnoha neslavných konců hrdiny.

Obrázek 50: Ataristův Protiútok: jeden z mnoha neslavných konců hrdiny.

10. Odkazy na Internetu

 1. World of Spectrum: Indiana Jones 2
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006472
 2. World of Spectrum: Indiana Jones 3
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006474
 3. PanPrase.cz: Ataristův protiútok
  http://atari.panprase.cz/?ac­tion=detail&co=207
 4. PanPrase.cz: Podraz III
  http://atari.panprase.cz/?ac­tion=detail&co=343
 5. PanPrase.cz: Indiana Jones (Spacesoft)
  http://atari.panprase.cz/?ac­tion=detail&co=6540
 6. Město robotů (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006677
 7. Město robotů: návod
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=6&so­lution_id=mestorobotu_nv.txt
 8. Město robotů: informace o hře
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=3&ga­me_id=mestorobotu.txt
 9. ZX-Spectrum Games: Belegost
  http://www.zx-spectrum.cz/index.php?cat1=3&cat2=3&ga­me_id=belegost.txt
 10. Belegost (Wikipedia CZ)
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Belegost
 11. Belegost (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006003
 12. Indiana Jones a Chrám zkázy (World of Spectrum)
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0006471
 13. Neverending Story
  http://141.24.37.187:8080/co­ll/games/e_games.htm
 14. Několik zastavení ve Zlatých časech aneb České textovky pro ZX Spectrum (1. díl)
  http://www.textovky.cz/clanky/nekolik-zastaveni-ve-zlatych-casech-aneb-ceske-textovky-pro-zx-spectrum-1-dil/
 15. Několik zastavení ve Zlatých časech aneb České textovky pro ZX Spectrum (2. díl)
  http://www.textovky.cz/clanky/nekolik-zastaveni-ve-zlatych-casech-aneb-ceske-textovky-pro-zx-spectrum-2-dil/
 16. Fuxoft: tvorba
  http://www.fuxoft.cz/tvorba.htm
 17. Adventure of the Week: Stranded (Atari 8-bit, 1984)
  http://gamingafter40.blog­spot.cz/2013/11/adventure-of-week-stranded-atari-8-bit.html
 18. Colossal Cave Adventure Map
  http://www.spitenet.com/cave/
 19. Colossal Cave Adventure
  http://www.rickadams.org/adventure/
 20. Here's where it all began…
  http://www.rickadams.org/ad­venture/a_history.html
 21. David Kinder's guide to Adventure downloads at the Interactive Fiction Archive
  http://www.rickadams.org/ad­venture/e_downloads.html
 22. Everything you ever wanted to know about …the magic word XYZZY
  http://www.rickadams.org/ad­venture/c_xyzzy.html
 23. Colossal Cave Adventure jako Java Applet
  http://www.astrodragon.com/zplet/ad­vent.html
 24. Colossal Cave Adventure
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Colossal_Cave_Adventure
 25. iPod Adventure Game
  http://hamimiami.com/ipod/ad­venture/index.html
 26. Ohlédnutí za herní historií: Textovky
  http://www.slunecnice.cz/ti­py/ohlednuti-za-herni-historii-textovky/
 27. Asmodeus – DEMO
  http://www.oldgames.sk/ga­me/asmodeus/download/3726/
 28. Dungeony.cz
  http://dungeony.rpghry.cz/hlavni.htm
 29. Dungeony.cz: Rytíři Grálu
  http://dungeony.rpghry.cz/sez­nam/rytirigralu.htm
 30. České RPG hry – díl 1 – iDNES.cz
  http://bonusweb.idnes.cz/ceske-rpg-hry-dil-1–0m3-/Clanek.aspx?c=A000125_ceskerpg1_bw
 31. Elvira: Mistress of the Dark
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Elvira:_Mistress_of_the_Dark
 32. Elvira II: The Jaws of Cerberus
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Elvira2:_The_Jaws_of_Cer­berus
 33. Crystals Of Arborea (Hall of Light)
  http://hol.abime.net/3139
 34. Crystals of Arborea (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Crystals_of_Arborea
 35. Silmarils (company)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Silmarils_(company)
 36. ISHAR Walkthrough
  http://wiki.amigaspirit.hu/in­dex.php/ISHAR_Walkthrough_-_english
 37. Deník nespokojeného hráče – Ishar
  http://angryplayer.blogspot­.cz/2011/06/ishar.html
 38. Ishar Trilogy
  http://www.giantbomb.com/ishar-trilogy/3025–1016/
 39. Ishar 1: Návody a mapy
  http://www.oldgames.sk/game/ishar-legend-of-the-fortress/docs/
 40. Ishar 3: The Seven Gates of Infinity (mapa)
  http://www.oldgames.sk/en/game/ishar-3-the-seven-gates-of-infinity/download/2061/
 41. Dungeon (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_(computer_game)
 42. Dungeon Master (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_Master_(video_ga­me)
 43. Dungeon Master Encyclopaedia
  http://dmweb.free.fr/
 44. Dungeon Master Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/247
 45. Chaos Strikes Back Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/249
 46. Dungeon Master II Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/250
 47. Dungeon Master – Return To Chaos
  http://www.ragingmole.com/RTC/
 48. Dungeon Master Speed Run in 20 minutes! Part 1/2
  http://www.youtube.com/wat­ch?v=Ho5E05Bi3bU
 49. Dungeon Master Speed Run in 20 minutes! Part 2/2
  http://www.youtube.com/wat­ch?v=Fpht4dWOnGE
 50. Dungeon Master CZ
  http://dm.zpc.cz/
 51. Dungeon Master
  http://rpg.yin.cz/d/dungeon-master/
 52. Return to Chaos (CZ info)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=rtcinfo
 53. Dungeon Master – kouzla (CZ)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmkouzla
 54. Dungeon Master Java (CZ info)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmjavainfo
 55. Dungeon Master Java (CZ novinky a download)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmja­vadownload
 56. Best of Old Games: Dungeon Master
  http://www.bestoldgames.net/stare-hry/dungeon-master.php
 57. Muzeum: Dungeon Master – klasika všech klasik
  http://www.doupe.cz/defau­lt.aspx?article=124596
 58. Návody – Dungeon Master 1
  http://www.abcgames.cz/?p=na­vody_zobraz&id=1307
 59. Dungeon crawl
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_crawl
 60. Nejlepší hry mého mládí
  http://www.reyden.eu/gamesy/nejlepsi-hry-meho-mladi/
 61. World of Spectrum: Bloodwych
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0000592
 62. Wikipedia: Bloodwych
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Bloodwych
 63. Moby Games: Bloodwych
  http://www.mobygames.com/ga­me/bloodwych
 64. Eye of the Beholder (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Eye_of_the_Beholder_(vi­deo_game)
 65. Eye of the Beholder
  http://www.mobygames.com/game/eye-of-the-beholder
 66. Lands of Lore series
  http://www.mobygames.com/game-group/lands-of-lore-series
 67. Lands of Lore series
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Lands_of_Lore_series
 68. Lands of Lore: Throne of Chaos – Nostalgic goodness
  http://forums.sarcasticga­mer.com/blog.php?b=1161
 69. Black Crypt (česky)
  http://hobring.esero.net/re­cenze/amiga_black_crypt/rec_blac­k_crypt.htm
 70. Black Crypt (doupě)
  http://freehry.doupe.zive­.cz/recenze/black-crypt/
 71. Black Crypt
  http://www.ravengames.com/blac­kcrypt/blackcrypt.php
 72. Black Crypt port to PC
  http://www.3ddownloads.com/ra­vensoft/Black%20Crypt
 73. Black Crypt port to PC
  http://retrogaming.sweb.cz/
 74. Ishar Trilogy
  http://en.wikipedia.org/wiki/Ishar
 75. Ishar: Legend Of the Fortress
  http://www.angusm.demon.co­.uk/AGDB/DBA1/Ish1.html
 76. Ishar 2: Messengers Of Doom (AGA)
  http://www.angusm.demon.co­.uk/AGDB/DBA1/Ish2.html
 77. Ishar 3: The 7 Gates Of Infinity (AGA)
  http://www.angusm.demon.co­.uk/AGDB/DBA1/Ish3.html
 78. Ishar compilation
  http://www.mobygames.com/game/ishar-compilation
 79. Realms of Arkania: Blade of Destiny
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Realms_of_Arkania:_Bla­de_of_Destiny
 80. Realms of Arkania: Star Trail
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Realms_of_Arkania:_Star_Tra­il
 81. Realms of Arkania: Shadows over Riva
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Realms_of_Arkania:_Sha­dows_over_Riva
 82. Sir-Tech
  http://en.wikipedia.org/wiki/Sir-Tech
 83. Sir-tech Software, Inc.
  http://www.mobygames.com/company/sir-tech-software-inc
 84. Realms of Arkania: Blade of Destiny
  http://www.abandonwaredos­.com/abandonware-game.php?gid=MTQzMA==
 85. Arkania.cz
  http://www.arkania.cz/
 86. Oldgames.sk: Blade of Destiny
  http://www.oldgames.sk/en/game/realms-of-arkania-blade-of-destiny/
 87. Oldgames.sk: Star Trail
  http://www.oldgames.sk/en/game/realms-of-arkania-2-star-trail/
 88. Oldgames.sk: Shadows over Riva
  http://www.oldgames.sk/en/game/realms-of-arkania-3-shadows-over-riva/
 89. Star Trail FAQ:
  http://www.gamefaqs.com/com­puter/doswin/file/564989/2071
 90. Mapy ze hry Shadows over Riva
  http://nlt-hilfe.crystals-dsa-foren.de/page.php?26
 91. Attic Entertainment Software
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Attic_Entertainment_Sof­tware
 92. Oficiální stránky The Dark Eye (německy)
  http://www.ulisses-spiele.de/sortiment/rollenspiele/das-schwarze-auge/
 93. Wiki The Dark Eye (výběr anglických článků)
  http://www.wiki-aventurica.de/index.php?ti­tle=En:Articles_in_English
 94. Wiki The Dark Eye: Blade of Destiny (1993)
  http://www.wiki-aventurica.de/wiki/En:Bla­de_of_Destiny_(1993)
 95. Wiki The Dark Eye: Star Trail
  http://www.wiki-aventurica.de/wiki/En:Star_Trail
 96. Wiki The Dark Eye: Shadows over Riva
  http://www.wiki-aventurica.de/wiki/En:Sha­dows_over_Riva
 97. Realms of Arkania: Blade of Destiny (DOS)
  http://www.mobygames.com/ga­me/dos/realms-of-arkania-blade-of-destiny
 98. Realms of Arkania: Star Trail
  http://www.mobygames.com/ga­me/game/realms-of-arkania-star-trail
 99. Realms of Arkania III: Shadows over Riva
  http://www.mobygames.com/game/realms-of-arkania-iii-shadows-over-riva
 100. Německy psané stránky s podrobnými informacemi o hře Star Trail
  http://nlt-hilfe.crystals-dsa-foren.de/page.php?8
 101. Jon Van Caneghem (autor série Might and Magic)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Jon_Van_Caneghem
 102. Might and Magic Tribute
  http://www.mmtribute.castlegobs.nl/
 103. Might and Magic (Wikipedia EN)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Might_and_magic
 104. Might and Magic (Wikipedia CZ)
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Might_and_Magic
 105. Might and Magic Collectors Guide
  http://www.mmpages.net/mmpa­ges/index.php?title=Collec­tors_Guide
 106. Might and Magic Series
  http://www.mobygames.com/game-group/might-and-magic-series
 107. Might and Magic I: Secret to the Inner Sanctum
  http://home.comcast.net/~rcme­rritt/mandm/mm1.html
 108. Might and Magic II: Gates to Another World
  http://home.comcast.net/~rcme­rritt/mandm/mm2.html
 109. Might and Magic III: Isles of Terra
  http://home.comcast.net/~rcme­rritt/mandm/mm3.html
 110. Source of Might and Magic 2 Informations
  http://shrines.rpgclassic­s.com/pc/mm2/index.shtml
 111. Temple of Apshai
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Temple_of_Apshai
 112. Dunjonquest
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dunjonquest
 113. 10 Classic Computer RPGs
  http://www.pcmag.com/slideshow/sto­ry/295139/10-classic-computer-rpgs
 114. The History of Computer Role-Playing Games Part 1: The Early Years (1980–1983)
  http://www.gamasutra.com/fe­atures/20070223a/barton_pfv­.htm
 115. The History of Computer Role-Playing Games Part 2: The Golden Age(1985–1993)
  http://www.gamasutra.com/fe­atures/20070223b/barton_pfv­.htm
 116. Dungeon (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_(computer_game)
 117. Ultima (series)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Ultima_(series)
 118. Wizardry
  http://en.wikipedia.org/wiki/Wizardry
 119. Moby Games: Wizardry Gold
  http://www.mobygames.com/game/wizardry-gold
 120. Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry:_Proving_Grou­nds_of_the_Mad_Overlord
 121. Wizardry II: The Knight of Diamonds
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_II:_The_Knight_of_Di­amonds
 122. Wizardry III: Legacy of Llylgamyn
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_III:_Legacy_of_Llyl­gamyn
 123. Wizardry IV: The Return of Werdna
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_IV:_The_Retur­n_of_Werdna
 124. Wizardry V: Heart of the Maelstrom
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_V:_Heart_of_the_Ma­elstrom
 125. Wizardry VI: Bane of the Cosmic Forge
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_VI:_Bane_of_the_Cos­mic_Forge
 126. Wizardry VII: Crusaders of the Dark Savant
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wizardry_VII:_Crusader­s_of_the_Dark_Savant
 127. Oldgames.sk: Wizardry 1
  http://www.oldgames.sk/en/ga­me/wizardry-1-proving-grounds-of-the-mad-overlord/
 128. Wizardry 7 on Best Old Games
  http://www.bestoldgames.net/eng/old-games/wizardry-7-crusaders-of-the-dark-savant.php
 129. Wizardry IV: The Return of Werdna
  http://www.gameswin.org/ga­meen.php?id=1177
 130. History of role-playing games
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/History_of_role-playing_games
 131. Role-playing video game
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/History_of_role-playing_video_games#Histo­ry_and_classification
 132. Roguelike (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Roguelike
 133. Dungeon crawl (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_crawl
 134. Don D. Worth Home Page
  http://worth.bol.ucla.edu/
 135. Beneath Apple Manor (PC verze)
  http://worth.bol.ucla.edu/ap­plemanor.ZIP
 136. Beneath Apple Manor (Moby Games)
  http://www.mobygames.com/game/beneath-apple-manor
 137. Chronology of roguelike video games (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Chronology_of_roguelike_vi­deo_games
 138. Roguelike wiki
  http://roguebasin.rogueli­kedevelopment.org/index.php?ti­tle=Main_Page
 139. Rogue Temple (forum)
  http://www.roguetemple.com/fo­rums/index.php
 140. Top MUD Sites
  http://www.topmudsites.com/
 141. ASCII-GAMES – Play and Review
  http://ascii-games.org/
 142. Tribute to text-mode games
  http://www.textmodegames.com/
 143. Text-based game (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Text-based_game
 144. Wasteland
  http://www.mobygames.com/ga­me/wasteland
 145. Wasteland
  http://www.gamefaqs.com/pc/564602-wasteland
 146. Wasteland
  http://www.moddb.com/games/wasteland
 147. The Year Isometric RPGs Returned
  http://www.strategyinformer­.com/editorials/21612/the-year-isometric-rpgs-returned
 148. Daimonin
  http://www.daimonin.org/
 149. Ultima VIII Pagan
  http://tcrf.net/Ultima_VIII:_Pagan
 150. Project Eternity
  https://www.kickstarter.com/pro­jects/obsidian/project-eternity
 151. Cadaver (story + manual)
  http://www.lemonamiga.com/ga­mes/docs.php?id=272
 152. Cadaver (oficiální stránky)
  http://www.bitmap-brothers.co.uk/our-games/past/cadaver.htm
 153. Cadaver
  http://theodor.lauppert.ws/ga­mes/cadaver.htm
 154. Cadaver (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Cadaver_(video_game)
 155. Isometric RPGs
  http://theodor.lauppert.ws/games/rpg-iso.htm
 156. Angband na rephial.org
  http://rephial.org/
 157. Angband.oook.cz
  http://angband.oook.cz/
 158. Angband – stránka s možností downloadu hry
  http://angband.oook.cz/download.php
 159. Angband a jejíklony (varianty)
  http://angband.oook.cz/variants.php
 160. Další seznam klonů hry Angband (podrobnější)
  http://roguebasin.rogueli­kedevelopment.org/index.php?ti­tle=List_of_Angband_varian­ts
 161. Angband (pevnost ve Středozemi)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Angband
 162. Angband (hra)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Angband_(video_game)
 163. Motorola 68000 CPU
  http://en.wikipedia.org/wiki/68000
 164. Motorola 68008
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Motorola_68008
 165. Motorola 68020
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Motorola_68020
 166. Motorola 68030
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Motorola_68030

Byl pro vás článek přínosný?