Hlavní navigace

Historie vývoje počítačových her (54. část - klasické scrollující střílečky na mikropočítačích Amiga)

29. 11. 2012
Doba čtení: 23 minut

Sdílet

V dnešní části seriálu o historii vývoje výpočetní techniky se opět budeme zabývat popisem dalšího typu her určeného pro mikropočítače Amiga i pro herní konzoli CDTV. Tentokrát se bude jednat o automatovou klasiku – střílečky s horizontálním či vertikálním scrollingem. Mezi tyto hry patří například R-Type, Xenon či Project-X.

Obsah

1. Vývoj klasických scrollujících stříleček

2. Plutos

3. R-Type – „Blast off and strike the evil Bydo Empire“

4. R-Type II

5. Katakis

6. Hybris

7. Xenon a Xenon 2 Megablast

8. Project-X

9. Odkazy na Internetu

1. Vývoj klasických scrollujících stříleček

V dnešní části seriálu o historii vývoje výpočetní techniky si popíšeme některé amigácké hry (opět určené převážně pro čipset OCS či ECS) náležející do kategorie horizontálně či vertikálně scrollujících stříleček. Historie tohoto typu her začala již v počítačovém dávnověku (tj. dávno před vznikem Amigy), protože po komerční i herní stránce byly od samého počátku historie her úspěšné tituly s tématikou souboje ve vesmíru – viz například již v tomto seriálu několikrát zmíněná hra Spacewar! nebo Space Invaders. S postupným rozvojem video automatů a herních konzolí dokonce došlo i ke vzniku samostatné podkategorie těchto her, v nichž hráč ovládá raketu (popř. letadlo, kosmonauta atd.) a hlavním či dokonce jediným úkolem hráče je sestřelovat všechny protivníky a na závěr většinou i samotného big bosse. Některé střílečky jsou doplněny o možnost sbírání či nákupu dalších zbraní, obranných systémů (ochranných polí, malých satelitů kroužících okolo hráčovy rakety…) a dalších vylepšení. Modernější střílečky navíc umožňují volbu zbraní v závislosti na typech protivníků či tvaru překážek, které se v herním světě nachází.

Obrázek 1: První úroveň hry River Raid na herní konzoli Atari 2600.

Celá herní scéna přitom většinou plynule vertikálně scrolluje, v některých hrách je ovšem použit scrolling horizontální a existují i hry používající isometrické zobrazení (Zaxxon) popř. se hráč pohybuje v jakémsi 3D tunelu (Tempest, částečně i Gyrrus, i když zde není tunel přímo viditelný). Ovšem většina klasických stříleček je založena na neustálém horizontálním či vertikálním scrollingu celého herního světa a z tohoto důvodu se tato podkategorie her taktéž nazývá scrolling shooters. Typickými, i když poněkud modernějšími zástupci této herní kategorie jsou známé a v některých případech i komerčně velmi úspěšné herní tituly Xenon a Xenon 2: Megablast společnosti Bitmap Brothers, Raptor: Call of the Shadows (IBM PC, Macintosh), Tyrian popř. R-Type či mnou oblíbený Zybex (Atari, Commodore C64, ZX Spectrum) od Zeppelin Games. Mezi starší hry, které tento žánr definovaly, patří zejména River Raid, Defender (zde horizontální scrolling řídí přímo hráč) či již zmíněný Zaxxon s isometrickým zobrazením herní scény.

Obrázek 2: Celý herní svět River Raid plynule vertikálně scrolluje a hráč může tento pohyb pouze zpomalit nebo urychlit.

Obrázek 3: Moon Patrol pro Atari 2600 je zástupcem starších horizontálně scrollujících stříleček. Objevil se zde taktéž náznak paralaxního scrollingu.

Obrázek 4: Herní svět Star Force pro herní konzoli SG-1000.

Obrázek 5: Stealth (Atari 800XL) je střílečka využívající perspektivní zobrazení a tedy i přiblížení k modernímu 3D pojetí těchto typů her.

Obrázek 6: Ve hře Gyruss (video automat) vylétají protivníci ze středu obrazovky, takže je zde vlastně taktéž použita jednoduchá forma 3D zobrazení.

Obrázek 7: Horizontálně scrollující svět hry Zybex (Zeppelin Games) ve variantě pro osmibitové domácí počítače Atari.

2. Plutos

Na příkladu scrollujících stříleček si můžeme velmi názorně ukázat, jak se programátoři her postupně seznamovali s možnostmi mikropočítačů Amiga, zejména se schopnostmi čipsetu (Agnus, Denise, Paula). První generace stříleček pro Amigu se v mnoha ohledech, především po grafické stránce, podobala spíše svým osmibitovým protějškům a teprve později se začaly objevovat mnohem vyspělejší hry, a to vyspělejší jak po technické, tak i po herní stránce. Příkladem poměrně jednoduché vertikálně scrollující střílečky je hra nazvaná Plutos, jejímž autorem je Derek Johnston (Micro Value, což je firma z Newcastlu, jenž se zaměřuje na vývoj na soudobé herní konzole). Tato hra, která existovala jak pro Amigu, tak i pro Atari ST, pochází z roku 1987, tj. zhruba ze stejné doby, kdy pro Amigu vznikla konverze další velmi slavné střílečky – R-Type (viz též třetí a čtvrtá kapitola).

Obrázek 8: Plutos pro Amigu – úvodní obrazovka.

Ve hře Plutos může hrát jeden hráč či společně dva hráči, což sice není žádná novinka, protože tuto vlastnost měly i některé střílečky na osmibitových mikropočítačích (viz například již zmíněný Zybex), ovšem jedná se o první střílečku, která podporovala souběžnou hru dvou hráčů na počítačích Amiga či Atari ST. Hra je uložena na jediné disketě a pro zobrazení herního světa využívá šestnáct barev, tj. čtyři barvové roviny. Zajímavé je, že na rozdíl od většiny dalších stříleček zde není možné nakupovat či jinak získávat nové zbraně, naproti tomu je však nutné pravidelně tankovat palivo, čímž se Plutos přibližuje svému starodávnému předkovi – hře River Raid (to sice není vesmírná střílečka, nicméně herní princip zde zůstává zachován).

Obrázek 9: Plutos pro Amigu – hra pro jednoho hráče.

Obrázek 10: Plutos pro Amigu – hra pro jednoho hráče.

Obrázek 11: Plutos pro Amigu – hra pro jednoho hráče.

Obrázek 12: Plutos pro Amigu – hra pro dva hráče.

Obrázek 13: Plutos pro Amigu – konec prvního levelu.

Obrázek 14: Plutos pro Amigu – rekapitulace prvního levelu.

Obrázek 15: Plutos pro Amigu – druhý level.

Obrázek 16: Plutos pro Amigu – konec hry.

3. R-Type – „Blast off and strike the evil Bydo Empire“

Máme před sebou další (horizontálně) scrollující střílečku, která se dnes nesporně řadí mezi klasické hry naprogramované v osmdesátých letech minulého století. Tato hra se jmenuje R-Type a jedná se o možná nejznámějšího představitele „multiplatformních“ scrollovacích 2D stříleček z konce osmdesátých let minulého století. V tomto případě celé herní prostředí scrolluje směrem doleva, tj. hráčem ovládaná raketa se v herním světě posunuje doprava (zajímavé by možná bylo vytvořit střílečku s opačným směrem scrollingu, to by však minimálně v zemích píšících latinkou nedopadlo dobře :-). Pravidla hry jsou, podobně jako u dalších her stejného žánru, v podstatě velmi jednoduchá – hráč ovládá raketu, se kterou musí zničit všechny protivníky a přitom sbírat různé předměty, díky nimž si může svoji raketu vylepšovat o silnější zbraně, zbraně střílející pod jiným úhlem, ochranné satelity atd. První verze hry R-Type vznikla již v roce 1987 a díky její velké oblibě a tím pádem i díky komerčnímu úspěchu byla posléze portována na množství osmibitových domácích mikropočítačů (Commodore C64, Sinclair ZX Spectrum, Amstrad CPC), na šestnáctibitové osobní počítače (Amiga, Atari ST) i na mnoho osmibitových herních konzolí, především na Sega Master System (SMS) a v neposlední řadě i na Game Boye (se všemi omezeními jeho grafického subsystému).

Obrázek 17: Úvodní obrazovka hry R-type ve variantě pro Game Boye.

Zatímco je většina scrollovacích 2D stříleček (a to mnohdy i těch dnešních) orientována především na získání co nejsilnějších zbraní a na rychlé reakce hráče, přináší R-Type ještě jeden prvek – poměrně složitý design některých úrovní. Pěkně je design úrovní vidět na jejich mapách; například na adrese http://maps.speccy.cz/map.php?id=R-Type&sort=0&part=9&ath= je dostupná mapa hry R-Type pro ZX Spectrum (ostatní verze mohou mít odlišný design). Na příkladu hry R-Type je patrný postupný vývoj výkonnosti mikroprocesorů a především pak postupné vylepšování grafických schopností mikropočítačů. Například ve variantě této hry pro ZX Spectrum vzniká při zobrazení herní scény, protivníků i samotné rakety ovládané hráčem mnoho rušivých artefaktů způsobených strukturou grafické paměti (bitmapa + atributy pro blok 8×8 pixelů). Naproti tomu je verze R-Type pro mikropočítače Amiga mnohem vyspělejší, a to jak plynulostí pohybu (hardwarově podporovaný scrolling + sprity), tak i kvalitou zobrazení (používají se čtyři barvové roviny doplněné o již zmíněné sprity).

Obrázek 18: První úroveň hry R-type na Game Boyi.

Obrázek 19: První úroveň hry R-type na Game Boyi.

Obrázek 20: První úroveň hry R-type na Game Boyi.

Obrázek 21: Pro porovnání: úvodní obrazovka R-type na ZX Spectru.

Obrázek 22: Úvodní obrazovka R-type na Amize.

Obrázek 23: Další porovnání: R-type na ZX Spectru.

Obrázek 24: R-type ve verzi pro Amigu.

Obrázek 25: R-type ve verzi pro Amigu.

Obrázek 26: R-type ve verzi pro Amigu.

Obrázek 27: R-type ve verzi pro Amigu.

Obrázek 28: R-type ve verzi pro Amigu.

Obrázek 29: R-type ve verzi pro Amigu.

Obrázek 30: R-type ve verzi pro Amigu.

Obrázek 31: R-type ve verzi pro Amigu.

Obrázek 32: R-type ve verzi pro Amigu.

4. R-Type II

Podle mého názoru je R-Type dosti složitá hra, a to jak kvůli designu herního světa, tak i proto, že po ztrátě života se začíná na posledním „checkpointu“, na rozdíl od Zybexu a dalších her, kde se pokračuje stále kupředu, takže hráč může i kalkulovat, kde se mu vyplatí ztratit život (a „přeskočit“ tak například nepříjemného protivníka). Nicméně po komerční stránce se nesporně jednalo o úspěch, takže po uvedení hry R-Type v roce 1987 došlo k její portaci na velké množství různých mikropočítačů a herních konzolí a posléze se začalo pracovat na nové verzi pojmenované jednoduše R-Type II, která byla na trh uvedena v roce 1989. Samotný herní princip zůstal zachován, ale hra byla (samozřejmě) vylepšena po technické a částečně i po herní stránce – více typů protivníků, poněkud odlišné možnosti vybavení lodi atd. I grafika byla vylepšena, ale například na Amize 500 dochází v některých místech s větším množstvím protivníků a komplikovaným pozadím k „trhání“ obrazu, což značí, že grafický systém počítače již nestíhá provést překreslování každého snímku (to je zajímavé, protože po grafické stránce je například minule zmíněná hra Shadow of the Beast komplikovanější a k těmto problémům tam většinou nedochází).

Obrázek 33: R-type II ve verzi pro Amigu – úvodní obrazovky.

V následující tabulce jsou kromě původního dílu vypsány i další pokračování série R-Type, většina jich ovšem již nebyla na Amigu portována:

# Rok uvedení na trh Název
1 1987 R-Type
2 1989 R-Type II
3 1991 Armed Police Unit Gallop
4 1991 Super R-Type
5 1992 R-Type Leo
6 1993 R-Type III: The Third Lightning
7 1998 R-Type Delta
8 2003 R-Type Final
9 2007 R-Type Command
10 2009 R-Type Dimensions
11 2009 R-Type Tactics II: Operation Bitter Chocolate

Obrázek 34: R-type II ve verzi pro Amigu – úvodní obrazovky.

Obrázek 35: R-type II ve verzi pro Amigu – úvodní obrazovky.

Obrázek 36: R-type II ve verzi pro Amigu – hlavní menu.

Obrázek 37: R-type II ve verzi pro Amigu – intro.

Obrázek 38: R-type II ve verzi pro Amigu – první level.

Obrázek 39: R-type II ve verzi pro Amigu – první level.

Obrázek 40: R-type II ve verzi pro Amigu – první level.

Obrázek 41: R-type II ve verzi pro Amigu – konec hry.

5. Katakis

Další hrou, o níž je vhodné se v tomto článku alespoň stručně zmínit, je hra s názvem Katakis (původně Denaris) vyvinuté společností Factor 5. Hra Katakis je zajímavá především tím, že se do značné míry podobá hře R-Type popsané v předchozích dvou kapitolách. Tato hra vznikla pro osmibitové domácí počítače Commodore C64 i pro osobní mikropočítače Amiga, i když se obě varianty od sebe odlišují, protože verze pro Amigu je založena na projektu Neutralizer. Podobnost mezi R-Type a Katakisem je tak velká, že dokonce došlo k soudnímu sporu mezi distributorem R-Type (společností Activision) a autory Katakis i distributorem. Z hlediska tohoto článku mám díky tomu jednodušší práci :-) protože není zapotřebí podrobně popisovat vlastnosti této hry, jelikož ty jsou do značné míry podobné R-Type. Hrát mohli i dva hráči, ovšem ne současně, ale postupně – jakmile jeden hráč ztratil život, začal hrát hráč druhý (což asi musela být pro oba hráče poměrně nuda).

Obrázek 42: Katakis na Amize – logo distributora.

Obrázek 43: Katakis na Amize – loading screen.

Obrázek 44: Katakis na Amize – hlavní menu.

Obrázek 45: Katakis na Amize – začátek hry.

Obrázek 46: Katakis na Amize – první level.

Obrázek 47: Katakis na Amize – první level.

Obrázek 48: Katakis na Amize – první level.

Obrázek 49: Katakis na Amize – první level.

Obrázek 50: Katakis na Amize – konec hry.

6. Hybris

Další klasickou a na počítačích Amiga známou střílečkou je hra nesoucí název Hybris (asi jste si již všimli, že mnoho dnes popisovaných her končí na „s“). V této hře je scrolling pro změnu vertikální, podobně jako v první dnes popisované hře Plutos. Hracím světem není pustý vesmír či abstraktní vesmírné stavby (Plutos, R-Type, Katakis), ale pouštní svět nazvaný Jurica. Úkolem hráče je najít na této planetě kolonisty, s nimiž bylo ztracené spojení a pro zdárné ukončení mise tyto kolonisty přenést na bezpečné místo. Celý herní svět je viděn z mírného nadhledu, což je podobné stylu zobrazení použitého například ve hře Raptor či Tyrian (IBM PC). Podobně jako v dalších střílečkách, i zde je nutné eliminovat jak pohyblivé cíle, tak i děla a další zbraně umístěné na povrchu planety. Taktéž je možné sbírat různé bonusové předměty, které většinou slouží k vylepšení zbraňových systémů průzkumné a současně i záchranné kosmické lodě.

Obrázek 51: Hra Hybris na mikropočítači Amiga – loading screen.

Obrázek 52: Hra Hybris na mikropočítači Amiga – úvodní obrazovka.

Obrázek 53: Hra Hybris na mikropočítači Amiga – začátek hry.

Obrázek 54: Hra Hybris na mikropočítači Amiga – první level.

Obrázek 55: Hra Hybris na mikropočítači Amiga – toto odpočítávání pro začátek další hry je pro některé střílečky typické.

Obrázek 56: Hra Hybris na mikropočítači Amiga – stále první level.

Obrázek 57: Hra Hybris na mikropočítači Amiga – konec hry.

Obrázek 58: Hra Hybris na mikropočítači Amiga – výbuch hráčovy rakety.

Obrázek 59: Hra Hybris na mikropočítači Amiga – výbuch hráčovy rakety.

Obrázek 60: Hra Hybris na mikropočítači Amiga – tabulka bodového zisku.

Obrázek 61: Hra Hybris na mikropočítači Amiga – informace o protivnících.

Obrázek 62: Hra Hybris na mikropočítači Amiga – informace o autorech.

7. Xenon a Xenon 2 Megablast

Dostáváme se k další herní klasice. Jedná se o hru Xenon, která je prvním titulem vydaným v roce 1988 společností Bitmap Brothers, s níž jsme se již v tomto seriálu několikrát setkali – Gods, Speedball, Chaos Engine, Cadaver atd. Tato střílečka se od většiny ostatních dnes popisovaných her v některých detailech odlišuje. Jedná se sice o hru s vertikálně scrollujícím světem, ovšem hráč může tento posun herního světa do jisté míry ovlivnit a někdy i úplně zastavit. Dalším rozdílem oproti dalším hrám je fakt, že hráč může přepínat mezi dvěma typy bojových prostředků – tankem pohybujícím se všemi (osmi) směry, ovšem pouze po zemi, a raketou, která sice letí stále kupředu, ovšem ve větší výšce a může tak střílet pouze na dělové věže či taktéž létající protivníky. Toto přepínání mezi tankem a raketou se děje buď na pokyn hráče (mezerník), popř. se v některých oblastech přepnutí provádí automaticky.

Obrázek 63: Xenon na Amize – úvodní obrazovka.

Společnost Bitmap Brothers ve hře Xenon poprvé představila svůj typický styl tvorby grafiky s odlesky, ručně provedeným ditheringem atd. Podobný styl byl použit i ve druhém díle nazvaném Xenon 2 Megablast. Herní svět je ovšem odlišný – jedná se o jakýsi fantaskní vesmír plný živočichů kombinovaných se stroji. Už zde sice není možné se přepínat mezi tankem a raketou, zato je ovšem možné na konci každého levelu navštívit obchod (obchodníkem je milý mimozemšťan) a nakoupit nové zbraňové systémy či další vylepšení kosmické lodě. Styl grafiky použitý v této hře je skutečně úchvatný, ovšem v tomto článku bohužel žádné screenshoty z Xenon 2 Megablast nenajdete, protože se mi tuto hru (prozatím) nepodařilo rozjet v emulátoru Amigy (pouze v DOSBoxu, tam je však použita odlišná paleta). Některé snímky však byly uvedeny v jiných článcích na Rootu: Grafické karty a grafické akcelerátory (6) a Nástroje pro pixel art.

PS: pokud mi někdo poradí, jak Xenon 2 v emulátoru rozjet, rád se o screenshoty podělím v následujících pokračováních seriálu.

Obrázek 64: Xenon na Amize – informace o předmětech ve hře.

Obrázek 65: Xenon na Amize – první level.

Obrázek 66: Xenon na Amize – první level.

Obrázek 67: Xenon na Amize – první level.

Obrázek 68: Xenon na Amize – první level.

Obrázek 69: Xenon na Amize – první level.

Obrázek 70: Xenon na Amize – první level.

Obrázek 71: Xenon na Amize – intro.

8. Project-X

Poslední hrou, o níž se dnes zmíníme, je hra s názvem Project-X pocházející z roku 1992, tj. již z pozdější doby, než předchozí hry. Za vývojem Project-X stojí další známá společnost – Team-17 – která se proslavila především herní sérií Worms ke které se ještě v tomto seriálu vrátíme. I Project-X je scrollující vesmírnou střílečkou, tentokrát celý herní svět scrolluje pro změnu horizontálně. Jedná se o poměrně rozsáhlou hru dodávanou na čtyřech disketách, zatímco předchozí hry byly většinou dodávány na jedné či dvou disketách (á 880 kB – Amiga formát). Hra je rozdělena na pět rozdílných obtížností a postupným vylepšováním rakety se hráč může dostat do stavu, kdy je schopen využívat sedm typů zbraní. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně obtížnou hru, byla později vydána i její zjednodušená varianta a k původní verzi existuje (neoficiální) trainer.

Obrázek 72: Project-X na Amize – loading screen.

Obrázek 73: Project-X na Amize – úvodní obrazovka.

Obrázek 74: Project-X na Amize – informace o hře.

Obrázek 75: Project-X na Amize – krátké intro.

Obrázek 76: Project-X na Amize – první level.

Obrázek 77: Project-X na Amize – první level.

Cloud 24 - tip 1

Obrázek 78: Project-X na Amize – první level.

Obrázek 79: Project-X na Amize – konec hry hned v prvním levelu :-/

9. Odkazy na Internetu

 1. Defender (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Defender_(game)
 2. Side-scrolling video game
  http://en.wikipedia.org/wiki/Side-scrolling_video_game
 3. Shoot ‚em up
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Shoot_‘em_up
 4. Category:Scrolling shooters
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Category:Scrolling_sho­oters
 5. Xenon (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Xenon_(computer_game)
 6. Moby Games: Xenon
  http://www.mobygames.com/game/xenon
 7. Bitmap Brothers: Xenon 2 Megablast
  http://www.bitmap-brothers.co.uk/our-games/past/xenon2.htm
 8. Xenon 2 Megablast
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Xenon_II:_Megablast
 9. Xenon 2: Megablast
  http://www.mobygames.com/game/xenon-2-megablast
 10. Historie vývoje počítačových her (3.část – hry v textovém režimu)
  http://www.root.cz/clanky/historie-vyvoje-pocitacovych-her-3-cast-hry-v-textovem-rezimu/
 11. Historie vývoje počítačových her (4.část – zlatá éra textovek)
  http://www.root.cz/clanky/historie-vyvoje-pocitacovych-her-4-cast-zlata-era-textovek/
 12. Historie vývoje počítačových her (5.část – textovky společnosti Level 9)
  http://www.root.cz/clanky/historie-vyvoje-pocitacovych-her-5-cast-textovky-spolecnosti-level-9/
 13. The History of Computer Role-Playing Games Part 1: The Early Years (1980–1983)
  http://www.gamasutra.com/fe­atures/20070223a/barton01­.shtml
 14. The History of Computer Role-Playing Games Part 2: The Golden Age(1985–1993)
  http://www.gamasutra.com/fe­atures/20070223b/barton_pfv­.htm
 15. Dungeon Master – Return To Chaos
  Window port of DM
 16. Lands of Lore series
  http://www.mobygames.com/game-group/lands-of-lore-series
 17. Lands of Lore series
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Lands_of_Lore_series
 18. Lands of Lore: Throne of Chaos – Nostalgic goodness
  http://forums.sarcasticga­mer.com/blog.php?b=1161
 19. Dungeon (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_(computer_game)
 20. Dungeon Master (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_Master_(video_ga­me)
 21. Dungeon Master Encyclopaedia
  http://dmweb.free.fr/
 22. Dungeon Master Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/247
 23. Chaos Strikes Back Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/249
 24. Dungeon Master II Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/250
 25. Dungeon Master – Return To Chaos
  http://www.ragingmole.com/RTC/
 26. Dungeon Master Speed Run in 20 minutes! Part 1/2
  http://www.youtube.com/wat­ch?v=Ho5E05Bi3bU
 27. Dungeon Master Speed Run in 20 minutes! Part 2/2
  http://www.youtube.com/wat­ch?v=Fpht4dWOnGE
 28. Dungeon Master CZ
  http://dm.zpc.cz/
 29. Dungeon Master
  http://rpg.yin.cz/d/dungeon-master/
 30. Return to Chaos (CZ info)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=rtcinfo
 31. Dungeon Master – kouzla (CZ)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmkouzla
 32. Dungeon Master Java (CZ info)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmjavainfo
 33. Dungeon Master Java (CZ novinky a download)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmja­vadownload
 34. Best of Old Games: Dungeon Master
  http://www.bestoldgames.net/stare-hry/dungeon-master.php
 35. Muzeum: Dungeon Master – klasika všech klasik
  http://www.doupe.cz/defau­lt.aspx?article=124596
 36. Návody – Dungeon Master 1
  http://www.abcgames.cz/?p=na­vody_zobraz&id=1307
 37. Dungeon crawl
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_crawl
 38. Nejlepší hry mého mládí
  http://www.reyden.eu/gamesy/nejlepsi-hry-meho-mladi/
 39. World of Spectrum: Bloodwych
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0000592
 40. Wikipedia: Bloodwych
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Bloodwych
 41. Moby Games: Bloodwych
  http://www.mobygames.com/ga­me/bloodwych
 42. Série Eye of Beholder (česky)
  http://www.old-games.estranky.cz/clanky/serie-eye-of-beholder.html
 43. Moby Games: Eye of the Beholder
  http://www.mobygames.com/game/eye-of-the-beholder
 44. Wikipedia: Eye of the Beholder (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Eye_of_the_Beholder_(vi­deo_game)
 45. Black Crypt (česky)
  http://hobring.esero.net/re­cenze/amiga_black_crypt/rec_blac­k_crypt.htm
 46. Black Crypt (doupě)
  http://freehry.doupe.zive­.cz/recenze/black-crypt/
 47. Black Crypt
  http://www.ravengames.com/blac­kcrypt/blackcrypt.php
 48. Black Crypt port to PC
  http://www.3ddownloads.com/ra­vensoft/Black%20Crypt
 49. Black Crypt port to PC
  http://retrogaming.sweb.cz/
 50. Orthodox File Managers
  http://www.softpanorama.or­g/OFM/index.shtml
 51. File manager
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/File_manager
 52. PathMinder
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/PathMinder
 53. Commodore CDTV
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Commodore_CDTV
 54. Amiga
  http://en.wikipedia.org/wiki/Amiga
 55. Picasso 2
  http://www.iol.ie/~ecarro­ll/picasso2.html
 56. Hold-And-Modify
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Amiga_Hold-And-Modify
 57. Amiga Halfbrite mode
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Amiga_Hold-And-Modify
 58. HAM8 Explained
  http://www.amigans.net/mo­dules/AMS/article.php?sto­ryid=22
 59. Amiga FAQ (Frequently asked questions) (Part 1 of 4)
  http://www.faqs.org/faqs/a­miga/introduction/part1/
 60. Amiga FAQ (Frequently asked questions) (Part 2 of 4)
  http://www.faqs.org/faqs/a­miga/introduction/part2/
 61. Amiga FAQ (Frequently asked questions) (Part 3 of 4)
  http://www.faqs.org/faqs/a­miga/introduction/part3/
 62. Amiga FAQ (Frequently asked questions) (Part 4 of 4)
  http://www.faqs.org/faqs/a­miga/introduction/part4/
 63. Amiga Coding Wiki
  http://www.amigacoding.com/in­dex.php/Main_Page
 64. Amiga screen
  http://amigadev.elowar.com/re­ad/ADCD2.1/Hardware_Manual_gu­ide/node0061.html
 65. Amiga HAM mode
  http://amigadev.elowar.com/re­ad/ADCD2.1/Hardware_Manual_gu­ide/node008F.html
 66. Copper WAIT instruction
  http://amigadev.elowar.com/re­ad/ADCD2.1/Hardware_Manual_gu­ide/node004B.html
 67. Copper MOVE instruction
  http://amigadev.elowar.com/re­ad/ADCD2.1/Hardware_Manual_gu­ide/node004A.html
 68. GalaxSIM: Solutions for Digital Living
  http://www.amiga.com/
 69. Denise Pin Assignment
  http://www.ntrautanen.fi/com­puters/hardware/misc/deni­se.htm
 70. Custom Chips: Paula
  http://www.amiga-hardware.com/showhardware­.cgi?HARDID=1460
 71. Big Book of Amiga Hardware
  http://www.amiga-resistance.info/bboahfaq/
 72. Amiga Hardware Database
  http://amiga.resource.cx/
 73. ExoticA
  http://www.exotica.org.uk/wi­ki/Main_Page
 74. The absolute basics of Amiga audio
  http://www.sufo.estates.co­.uk/amiga/amimus.html
 75. Wikipedia: Tracker
  http://en.wikipedia.org/wiki/Tracker
 76. Wikipedia: Trackers
  http://en.wikipedia.org/wiki/Trackers
 77. Ultimate Soundtracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Ultimate_Soundtracker
 78. Protracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ProTracker
 79. Impulse Tracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Impulse_Tracker
 80. Scream Tracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ScreamTracker
 81. MikMod for Java
  http://jmikmod.berlios.de/
 82. List of audio trackers
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/List_of_audio_trackers
 83. Wikipedia: Module File
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Module_file
 84. Wikipedia: Chiptune
  http://en.wikipedia.org/wiki/Chiptune
 85. Amiga Original chipset
  http://www.princeton.edu/~acha­ney/tmve/wiki100k/docs/Ami­ga_Original_chipset.html
 86. The Final Fantasy
  http://www.thefinalfantasy.com/
 87. Final Fantasy: Mystic Quest
  http://www.gamefaqs.com/snes/532476-final-fantasy-mystic-quest
 88. Book:Final Fantasy series
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Book:Final_Fantasy_seri­es
 89. The World of Final Fantasy
  http://www.mobygames.com/fe­atured_article/feature,18/sec­tion,114/
 90. Final Fantasy Style
  http://www.mobygames.com/fe­atured_article/feature,18/sec­tion,116/
 91. List of Final Fantasy video games
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/List_of_Final_Fantasy_vi­deo_games
 92. SQUARE ENIX CO.
  http://www.square-enix.com/
 93. Square Enix : Corporate history
  http://www.square-enix.com/jp/company/e/history/
 94. Bill Mensch
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Bill_Mensch
 95. Cannon Fodder
  http://www.allgame.com/ga­me.php?id=739
 96. Cannon Fodder [European]
  http://www.allgame.com/ga­me.php?id=15717
 97. Retrospective: Cannon Fodder
  http://www.rockpapershotgun­.com/2007/11/11/retrospec­tive-cannon-fodder/
 98. Cannon Fodder
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Cannon_Fodder_(video_ga­me)
 99. BC Racers
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/BC_Racers
 100. Desert Strike Advance
  http://www.ign.com/articles/2002/06/03/de­sert-strike-advance
 101. Three Strikes And You're Out
  http://www.eurogamer.net/ar­ticles/three-strikes-and-youre-out-article
 102. Head 2 Head: Desert Strike – SNES vs MegaDrive
  http://www.retrogamescollec­tor.com/head-2-head-desert-strike-snes-vs-megadrive/
 103. Desert Strike: Return to the Gulf
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Desert_Strike:_Return_to_the_Gulf
 104. The Chaos Engine (Soldiers of Fortune USA)
  http://www.bitmap-brothers.co.uk/our-games/past/chaos-engine.htm
 105. The Chaos Engine series
  http://www.mobygames.com/game-group/chaos-engine-series
 106. The Chaos Engine
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Chaos_Engine
 107. The Chaos Engine 2
  http://www.bitmap-brothers.co.uk/our-games/past/chaos-engine2.htm
 108. The Chaos Engine series
  http://www.mobygames.com/game-group/chaos-engine-series
 109. Moby Games: Speedball series
  http://www.mobygames.com/game-group/speedball-series
 110. Bitmap Brothers: Speedball (original)
  http://www.bitmap-brothers.co.uk/our-games/past/speedball.htm
 111. Bitmap Brothers: Speedball 2: Brutal Deluxe
  http://www.bitmap-brothers.co.uk/our-games/past/speedball2.htm
 112. Wikipedia: Speedball (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Speedball_(video_game)
 113. Golden Axe
  http://strategywiki.org/wi­ki/Golden_Axe
 114. Golden Axe (series)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Golden_Axe_(series)
 115. Golden Axe II
  http://www.gamespot.com/golden-axe-ii/platform/genesis/
 116. Golden Axe II
  http://strategywiki.org/wi­ki/Golden_Axe_II
 117. Golden Axe III
  http://strategywiki.org/wi­ki/Golden_Axe_III
 118. Game Freaks 365: Sonic the Hedgehog 2
  http://gamefreaks365.com/re­view.php?artid=1631
 119. Sonic The Hedgehog 2 (GENESIS)
  http://web.archive.org/web/20070831062914/htt­p://sonic.neoseeker.com/so­nic_the_hedgehog2/GENESIS/pa­ges/release_dates_backgrou­nd3/
 120. Neoseeker: Sonic the Hedgehog 2 (16-bit)
  http://www.neoseeker.com/Ga­mes/Products/GENESIS/sonic_the_hed­gehog2/
 121. Wikipedia: Sonic the Hedgehog 2 (16-bit)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Sonic_the_Hedgehog2_(16-bit)
 122. Gamespot: Disney's Aladdin
  http://www.gamespot.com/disneys-aladdin-in-nasiras-revenge/platform/ps/
 123. Moby Games: Disney's Aladdin
  http://www.mobygames.com/game/disneys-aladdin
 124. Internet Movie Database: Aladdin (I) (Video Game 1993)
  http://www.imdb.com/title/tt0204798/
 125. Wikipedia: Disney's Aladdin (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Disney's_Aladdin_(vide­o_game)
 126. Eric Chahi
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Eric_Chahi
 127. Wikipedia: Another World (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Another_World_(video_ga­me)
 128. SN76489 sound chip details
  http://web.inter.nl.net/u­sers/J.Kortink/home/articles/sn76489/
 129. SN76464 datasheet
  http://www.ic-on-line.cn/view_online.php?id=1106623&fi­le=0054%5Csn76494_409323.pdf
 130. Texas Instruments SN76489 (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Texas_Instruments_SN76489
 131. SN76489
  http://www.smspower.org/De­velopment/SN76489?sid=ae16503f2fb18070f3f40f2af­56807f1
 132. YM2413 FM Operator Type-LL (OPLL) Application Manual
  http://www.smspower.org/ma­xim/Documents/YM2413Appli­cationManual?sid=28c370e1fcac51d57­74319979bf96f4c
 133. Programming the Sega MegaDrive
  http://darkdust.net/writin­gs/megadrive
 134. MegaDrive / SegaGenesis docs
  http://www.genny4ever.net/in­dex.php?page=docs
 135. IGN: Top 25 Consoles
  http://www.ign.com/top-25-consoles/13.html
 136. Sega Mega Drive
  http://sega.jp/archive/segahard/md/
 137. Sega Archives
  http://sega.jp/archive/segahard/
 138. Sega Genesis
  http://www.dmoz.org/Games/Vi­deo_Games/Console_Platfor­ms/Sega/Genesis/
 139. The Retro Gen Plays Genesis Games
  http://uk.gamespy.com/arti­cles/998/998637p1.html
 140. The Sega Mega Drive/Genesis
  http://www.captainwilliam­s.co.uk/sega/megadrive/me­gadrive.php
 141. Sega Game Gear 101: A Beginner's Guide
  http://www.racketboy.com/re­tro/sega/gamegear/sega-game-gear-101-a-beginners-guide
 142. SEGA GameGear | Marc's Realm
  http://darkdust.net/retro­gaming/gamegear
 143. Sega Master System Hardware
  http://www.smspower.org/De­velopment/Documents
 144. Sega Master System Museum
  http://alexkidd.com/
 145. Jadeite's Sega Master System Museum
  http://rp_gamer.tripod.com/SMS/1.html
 146. Sega Master System (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Sega_Master_System
 147. Sega Card (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Sega_Card
 148. Sega Master System VDP documentation
  http://www.smspower.org/u­ploads/Development/msvdp-20021112.txt?sid=28c370e1fcac51d­5774319979bf96f4c
 149. bee – The Multi-Console Emulator
  http://www.thebeehive.ws/
 150. TurboGrafx-16 TurboExpress
  http://www.allgame.com/plat­form.php?id=17673
 151. HuC6280 CPU
  http://shu.emuunlim.com/dow­nload/pcedocs/pce_cpu.html
 152. Hudson Soft HuC6280 (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Hudson_Soft_HuC6280
 153. TurboGrafx-16 (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/TurboGrafx-16
 154. MagicEngine – TurboGrafx-16 emulator
  http://www.magicengine.com/
 155. Motorola 68000 CPU
  http://en.wikipedia.org/wiki/68000
 156. Motorola 68008
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Motorola_68008
 157. Motorola 68020
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Motorola_68020
 158. Motorola 68030
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Motorola_68030

Byl pro vás článek přínosný?