Hlavní navigace

Historie vývoje počítačových her (57. část - open source hry odvozené od Scorched Earth a série Worms)

20. 12. 2012
Doba čtení: 23 minut

Sdílet

V dnešní části seriálu o historii vývoje výpočetní techniky si popíšeme některé open source hry, jejichž tvůrci se nechali inspirovat buď sharewarovými hrami typu Scorched Earth/Scorched Tanks, nebo herní sérií Worms. Kromě toho se taktéž budeme zabývat zvláštní herní podkategorií – jedná se o artillery games odehrávajících se ve vesmíru.

Obsah

1. Historie vývoje počítačových her (57. část – open source hry odvozené od Scorched Earth a série Worms)

2. XScorch

3. Atomic Tanks

4. Hedgewars

5. Wormux

6. Artillery games odehrávající se ve vesmíru

7. Gravity wars a její varianty

8. Slingshot aneb skutečná tahová vesmírná artillery game

9. Odkazy na Internetu

1. Historie vývoje počítačových her (57. část – open source hry odvozené od Scorched Earth a série Worms)

V dnešní části seriálu o historii vývoje výpočetní techniky si popíšeme vybrané open source hry patřící do kategorie „artillery games“. Bude se jednat především o hry nazvané XScorch a Atomic Tanks (atanks), jejichž autoři se inspirovali hrami Tank Wars, Scorched Earth a Scorched Tanks popsanými v 55. části tohoto seriálu (ostatně i názvy obou open source her jsou odvozeny od svých starších sharewarových protějšků). Další dvojice dnes popsaných open source her nese název Hedgewars a Wormux. V tomto případě se jedná o herní tituly rozvíjející slavnou herní sérii Worms společnosti Team 17, kterou jsme se zabývali minule. Odkazy na kapitoly s popisem příslušných her jsou dostupné po kliknutí na následující čtveřici obrázků:

Obrázek 1: XScorch.

Obrázek 2: Atomic Tanks

Obrázek 3: Hedgewars

Obrázek 4: Wormux

Kategorie „artillery games“ ve skutečnosti obsahuje ještě minimálně jednu speciální podkategorii her, které se odehrávají ve vesmíru, a to ve zcela odlišném měřítku, než je tomu v případě her, kde proti sobě stojí děla, tanky, červi nebo ježci. Měřítko herního světa „vesmírných artillery games“ je nastaveno takovým způsobem, že se na obrazovce kromě obou protivníků nachází i jedna nebo více planet, které svou gravitační silou ovlivňují dráhy střel a v některých případech i dráhy, po nichž se pohybují oba (či větší množství) protivníků. Těmito dnes poněkud méně známými a méně rozšířenými hrami, jejichž počátek můžeme vystopovat až u legendární Spacewar!, se budeme zabývat v šesté, sedmé a osmé kapitole.

2. XScorch

První open source hrou, s níž se v dnešním článku seznámíme, je hra nazvaná XScorch. Již z názvu této hry je patrné, že je určena pro operační systémy podporující X Window System a současně se jedná i o hru inspirovanou známým sharewarovým titulem Scorched Earth a v menší míře pak i Amigáckou hrou Scorched Tanks. První verze XScorche vyžadovaly pro svůj běh skutečně jen základní knihovny X Window pro grafické uživatelské prostředí, ovšem současné verze jsou založeny na knihovně GTK+, což je ostatně patrné i z pohledu na screenshoty s různými dialogy, kterými je tato hra vybavena. V XScorch může proti sobě hrát až deset protivníků, kteří mohou být ovládáni buď lidskými hráči nebo počítačovou (prozatím stále poměrně hloupou) umělou inteligencí (AI). Hraje se na tahy, podobně jako v originálním Scorched Earth, ovšem v implicitním nastavení si nejprve všichni protivníci navolí zbraň, úhel a sílu výstřelu a teprve poté na samém konci herního kola všichni protivníci vystřelí současně, což zmenšuje výhodu, kterou normálně mají hráči začínající nové kolo (pravděpodobně je tento alternativní způsob výhodnější i pro síťovou variantu hry).

Obrázek 5: XScorch – úvodní obrazovka.

Co se týče výběru zbraní, i zde můžeme vidět velkou podobnost s DOSovou hrou Scorched Earth, a to dokonce do takové míry, že názvy některých zbraní či obranných prostředků jsou shodné, což ostatně není pro nás pamětníky na škodu, spíše naopak :-) Podobné je i grafické ztvárnění výbuchů jednotlivých typů střel, včetně použití algoritmu pro vykreslení plasmy použitého u nukleárních střel („Baby nuke“, „Nuke“). Došlo ovšem i k přidání dalších typů zbraní, nových ochranných polí a navíc byly upraveny algoritmy pro vybrané typy zbraní takovým způsobem, aby se předešlo některým chybám, ke kterým docházelo ve Scorched Earth (předčasné výbuchy zbraní typu „roller“, v některých případech nekorektní algoritmus vyplňování u zbraní typu „napalm“ atd.). Nejlepší je si tuto hru nainstalovat z balíčků (měla by být dostupná pro současné desktopové linuxové distribuce, i když se dnes jedná o poněkud starší herní titul) a porovnat si ji se Scorched Earth spuštěným v DOSBoxu.

Obrázek 6: XScorch – informace o autorech (GTK+ dialog).

Obrázek 7: XScorch – volba počtu hráčů, výběr AI a nastavení jmen hráčů.

Obrázek 8: XScorch – nastavení ekonomických parametrů hry.

Obrázek 9: XScorch – nákup zbraní je prakticky shodný se Scorched Earth.

Obrázek 10: XScorch – herní svět.

Obrázek 11: XScorch – použití napalmu.

Obrázek 12: XScorch – zapnutí ochranných štítů.

Obrázek 13: XScorch – opět použití napalmu, evidentně není při vykreslování použit double buffering.

Obrázek 14: XScorch – nesmí chybět atomový výbuch ve stylu původní Scorched Earth (algoritmus plasmy).

3. Atomic Tanks

Některým hráčům sice může XScorch po grafické stránce připadat poněkud primitivně vykreslený (samotný herní svět připomíná nejvíce pradávnou hru Tank Wars), na druhou stranu je však grafické uživatelské rozhraní této hry velmi přehledné a navíc je hra nenáročná na výkon počítače, na rozdíl od Hedgewars či Wormux popsaných v dalším textu, které využívají možností grafické akcelerace (na noteboocích a desktopových počítačích je grafický akcelerátor dnes již běžná součást vybavení počítače, ale hru XScorch by mělo být možné zprovoznit i na dalších „alternativních“ zařízeních, kde již situace může být jiná). Podívejme se nyní na alternativní open source hru, která sice taktéž vychází ze základních principů „artillery games“, ale její grafické ztvárnění je odlišné. Tato hra se jmenuje Atomic Tanks, neboli zkráceně atanks a je taktéž určena pro linuxové desktopové prostředí, ovšem díky použité knihovně Allegro je možné tuto hru spustit i bez X Window na „pouhém“ framebufferu (taktéž je umožněna její snadná portace na další systémy).

Obrázek 15: Atomic Tanks – jako správný unixový program má i Atomic Tanks svou manuálovou stránku.

Zatímco se ve hře XScorch její autoři poměrně striktně drželi původní sharewarové hry Scorched Earth, je Atomic Tanks po grafické a vlastně i zvukové stránce dosti odlišný. V herním světě se například na obloze mohou vykreslovat planety, povrch země je texturovaný (a pravděpodobně i procedurálně obarvený – viz též screenshot číslo 18 a 24), je možné povolit bouřku či nepřátelské UFO atd. Velkou změnou prošel i seznam nabízených zbraňových systémů a vylepšené byly i animace střelby a výbuchů. Grafické zpracování samotného herního světa je skutečně na velmi dobré úrovni, poněkud horší je to však se systémem menu a ikonami zobrazenými při nákupu zbraní, nicméně pro milovníky klasických artillery games se s velkou pravděpodobností bude jednat o zábavnou hru.

Obrázek 16: Atomic Tanks – úvodní obrazovka.

Obrázek 17: Atomic Tanks – volby ovlivňující počasí v herním světě.

Obrázek 18: Atomic Tanks – herní svět s UFO v horní části.

Obrázek 19: Atomic Tanks – nákup zbraní.

Obrázek 20: Atomic Tanks – nákup obranných systémů.

Obrázek 21: Atomic Tanks – některé zbraně mají skutečně velkou oblast destrukce.

Obrázek 22: Atomic Tanks – hlášky ve stylu Scorched Earth.

Obrázek 23: Atomic Tanks – další typy zbraní s prapodivnými názvy („funky death“…).

Obrázek 24: Atomic Tanks – pozadí hry i textura terénu se může měnit.

Obrázek 25: Atomic Tanks – pozadí hry i textura terénu se může měnit.

4. Hedgewars

Třetí hra, s níž se dnes seznámíme, nese název Hedgewars a již při pohledu na screenshoty je patrné, že je tato hra inspirována herní sérií Worms. V Hedgewars však proti sobě nebojují červi, ale ježci sdružení do týmů, přičemž každý tým má vlastní kostým, takže jsou všichni členové týmu snadno rozeznatelní (neliší se tedy pouze barvou jména). Nutno říci, že se autorům Hedgewars podařilo vytvořit velmi kvalitní hru, a to zejména po grafické stránce, což stále ještě není u čistě open source her zvykem (z poměrně pochopitelných důvodů). Hedgewars je z tohoto pohledu srovnatelná s komerčními hrami a v některých ohledech je i překonává (v původních Worms bylo například pro mladší hráče poměrně obtížné se „prokousat“ úvodním menu, než mohla začít samotná hra, zde je to otázkou výběru dvou ikon). Herní princip Hedgewars se příliš neliší od principu známého ze série Worms, došlo ovšem například ke změnám v nabídce různých zbraní, což je opět patrné ze screenshotů zobrazených v této kapitole.

Obrázek 26: Hedgewars – úvodní obrazovka.

Z pohledu vývojáře není bez zajímavosti, že jádro hry Hedgewars je naprogramováno v Pascalu, pro nějž bylo nutné vytvořit vazbu (binding) na knihovnu SDL použitou pro zobrazení grafiky, načítání obrázků, přehrávání zvuků atd. Nad tímto jádrem je postaven frontend naprogramovaný v C++, jenž využívá knihovnu Qt. Jedná se sice o dosti nezvyklou kombinaci, ovšem hlavní je (velmi kvalitní) výsledek a navíc je jádro hry již tak stabilní, že není zapotřebí velkého množství vývojářů pro jeho velké úpravy a opravy (dnes se již ve školství postupně upouští od výuky Pascalu, což je však téma na zcela jiný článek :-). Informace o použití Pascalu napsané samotným autorem jádra Hedgewars lze najít například v tomto vláknu.

Obrázek 27: Hedgewars – dialog s nastavením hry.

Obrázek 28: Hedgewars – výběr typu hry (člověk proti AI atd.).

Obrázek 29: Hedgewars – ježci jsou oblečeni do kostýmů vybraného pro každý tým.

Obrázek 30: Hedgewars – po nepříteli se neháže chlebem ale dortem.

Obrázek 31: Hedgewars – výběr a nastavení týmů.

Obrázek 32: Hedgewars – namísto teleportu lze použít létající talíř.

Obrázek 33: Hedgewars – herní prostředí s koupajícím se ježkem.

Obrázek 34: Hedgewars – výběr zbraní.

Obrázek 35: Hedgewars – dynamit je oblíbená zbraň již od dob Worms („brute force is always an option“).

Obrázek 36: Hedgewars – načítání a generování herního světa.

Obrázek 37: Hedgewars – peklo je herní svět známý již z Worms.

Obrázek 38: Hedgewars – Saruman proti ninjovi…

Obrázek 39: Hedgewars – Sithové proti indiánům…

5. Wormux

Hra Wormux (nověji přejmenovaná na WarMUX, aby nedošlo k záměně s Worms), s níž se ve stručnosti seznámíme v této kapitole, byla taktéž inspirována herní sérií Worms a opět se jedná o velmi kvalitní open source hru dostupnou pro Linux, FreeBDS, ale například i pro operační systém Microsoft Windows nebo Android. V této hře proti sobě bojují postavičky, které představují maskoty některých vybraných open source projektů a nástrojů (GNU, Linux, FreeBSD, KDE, GIMP, OpenOffice.org, Firefox, Thunderbird, Suse, Workrave, NuFW, Bugzilla atd.). Herní světy jsou předpřipravené a většinou jsou součástí vlastního balíčku (závislého na jádru hry). Po grafické stránce je hra velmi kvalitní, ovšem v porovnání s originálními Worms jsou animace postaviček prozatím velmi jednoduché a taktéž pohyb postaviček není bez chyby (pokud stojí dvě postavy těsně vedle sebe, není v některých případech možné vyskočit, což u původních Worms šlo bez problému a navíc to ještě mohlo vést ke zranění protihráče). Když už jsme u pohybu postaviček – výskok ve stylu červů se provádí klávesou Backspace a nikoli Enter (ta slouží jen k nízkému skoku).

Obrázek 40: Wormux – i tato hra má svou manuálovou stránku.

Na druhou stranu si však autoři doslova vyhráli s návrhem zbraní, takže je například možné použít míč z amerického fotbalu, který se po dopadu rozprskne na větší množství bomb. Dobře graficky zpracovaná je i „disko bomba“ a opravdu zákeřní hráči mohou na protivníka vypustit živého tchoře :-) nebo dokonce SuperTuxe, kterého je možné po výstřelu ovládat kurzorovými klávesami. Vzhledem k tomu, že single player režim je prozatím poměrně nezáživný (ale to ostatně u většiny artillery games), je možné hrát Wormux ve více hráčích, a to jak na jednom počítači, tak i po síti. Zajímavá je taktéž závislost dostupných zbraní na počtu odehraných kol (to známe již z Worms), ale zejména to, že po několika kolech začne stoupat hladina vody, což asi některé níže umístěné postavičky může dosti vyděsit. Podobně jako u prvních dvou her i zde doporučuji si nainstalovat jak Hedgewars tak i Wormux a vyzkoušet si, která hra vyhovuje lépe.

Obrázek 41: Wormux – úvodní obrazovka je již přeložena.

Obrázek 42: Wormux – nastavení hry je nutné změnit zejména na starších počítačích (první dvě volby + rozlišení).

Obrázek 43: Wormux – výběr týmů a herního světa.

Obrázek 44: Wormux – načítání herního světa.

Obrázek 45: Wormux – jedna z předpřipravených scén.

Obrázek 46: Wormux – výběr zbraní.

Obrázek 47: Wormux – na protivníka byl vypuštěn skunk.

Obrázek 48: Wormux – teď se hraje americký fotbal, ovšem s bombou namísto normálního míče.

Obrázek 49: Wormux – lékárnička a nové zbraně ve stylu Worms.

Obrázek 50: Wormux – přesný zásah.

Obrázek 51: Wormux – kvůli nedokonalé detekci kolizí mohou nastat i takovéto situace.

Obrázek 52: Wormux – revolver zde patří mezi méně nebezpečné zbraně.

Obrázek 53: Wormux – výběr kamikaze.

Obrázek 54: Wormux – postavičky se nudí.

Obrázek 55: Wormux – po stisku Esc se zobrazí toto menu.

6. Artillery games odehrávající se ve vesmíru

Všechny „artillery games“, které jsme si až doposud popsali, měly společnou minimálně jednu vlastnost – bitva se vždy odehrávala na povrchu nějaké planety v takovém měřítku, že gravitační síla působila vždy kolmo dolů, takže trajektorie střel měla přibližně parabolický tvar, samozřejmě za předpokladu, že zanedbáme vliv větru a dalších aerodynamických sil, které na střelu působí. Ovšem ve chvíli, kdy se vývojářům podaří změnit měřítko herního světa takovým způsobem, že se střely (rakety) budou pohybovat mezi planetami, dojde k poměrně zásadní změně jak ve způsobu zobrazení hry, tak (a to nás zajímá především) ke změně trajektorie střel, které začnou tvořit zajímavé obrazce. Právě tato myšlenka stála za vznikem subžánru „artillery games“, které se odehrávají ve vesmíru. Zajímavé je, že se vlastně vracíme k samotným kořenům moderních videoher, protože již Spacewar!, s níž jsme se v tomto seriálu několikrát setkali, vlastně spadala do této kategorie, i když se jednalo o mnohem dynamičtější hru, v níž se kromě střel pohybovaly i rakety obou hráčů a navíc šlo o realtime hru a nikoli o hru tahovou.

Obrázek 56: Displej se hrou Spacewar!

pdp1

Obrázek 57: Obrazovka originální hry Spacewar.

7. Gravity wars a její varianty

Jednou z prvních tahových her odehrávajících se ve vesmíru je hra nazvaná Gravity Wars. Čtenáře tohoto seriálu pravděpodobně nepřekvapí, že tato hra původně vznikla v průběhu let 1986 a 1987 pro mikropočítače Amiga, ovšem později se objevilo mnoho her s podobným ovládáním i podobným zobrazením herní scény, které byly určeny například pro systém DOS a později i Microsoft Windows. Ve hře Gravity Wars proti sobě bojuje dvojice vesmírných lodí, které po sobě střílí rakety. Podobně jako v dalších „artillery games“, i zde se pouze volí rychlost výstřelu a úhel, který tentokrát může být v rozsahu celých 360°. Aby však míření nebylo tak jednoduché, nachází se v herní scéně i několik planet umístěných na náhodném místě, které rakety přitahují podle gravitačního zákona (zmenšování přitažlivé síly s rostoucí vzdáleností atd.). Rakety tedy při svém putování vesmírem dělají různé kličky, mohou dokonce letět i po elipse okolo jedné planety atd. a není neobvyklé, že hráč nakonec zasáhne sám sebe.

pc84

Obrázek 58: Hra Spacewar (resp. její úprava pro počítače IBM PC) běžící v grafickém režimu 640×200 pixelů grafické karty CGA.

Podobně jako ve hře Tank Wars jsou i v Gravity Wars trajektorie raket neustále zobrazovány, což usnadňuje další míření a přibližování se k protivníkovi. Po několika tazích se tak na obrazovce začnou objevovat zajímavé (a svým způsobem i elegantní) obrazce, viz například screenshot z Wikipedie: http://en.wikipedia.org/wi­ki/File:GravityWarsPC.jpg. Osobně se mi tento styl her velmi líbí, protože v sobě kombinuje minimalismus (ovládání i způsobu zobrazení) společně s možností hry dvou hráčů.

Obrázek 59: Zatímco originální hra Spacewar! vykreslovala všechny objekty jako sadu vektorů, ve hře Spacewar pro PC se používaly programově ovládané (rastrové) sprity.

8. Slingshot aneb skutečná tahová vesmírná artillery game

Dnes se zabýváme převážně open source hrami, takže nezbývá, než si představit některou open source hru vycházející z Gravity Wars. Těchto her existuje více, ale jedna z nejlepších se jmenuje Slingshot a v současnosti ji můžete najít v mnoha linuxových distribucích. Tato hra je naprogramována v Pythonu a pro práci s grafikou a klávesnicí využívá knihovnu PyGame založenou na SDL. Planety zde nejsou zobrazovány jako pouhé kruhy; namísto toho jsou využity rastrové obrázky planet. Další vylepšení spočívá v ovládání hry, kdy se nemusí rychlost a úhel výstřelu zadávat číselně, ale je možné přímo natočit vesmírnou loď a rychlost výstřelu je symbolizována délkou vektoru (šipky). Posledním vylepšením je automatické přepínání měřítka ve chvíli, kdy střela vylétne do vzdálenějšího vesmíru – to ovšem za předpokladu, že není zatržena volba „bounce“, protože při povolení této volby se střely budou odrážet od okrajů obrazovky.

Obrázek 60: Slingshot v Linuxu – úvodní obrazovka.

Obrázek 61: Slingshot v Linuxu – hlavní menu.

Obrázek 62: Slingshot v Linuxu – herní svět.

Obrázek 63: Slingshot v Linuxu – herní svět.

Obrázek 64: Slingshot v Linuxu – změna měřítka zobrazení ve chvíli, kdy střela vylétne z obrazovky.

Obrázek 65: Slingshot v Linuxu – zásah protivníka.

Obrázek 66: Slingshot v Linuxu – změna měřítka zobrazení ve chvíli, kdy střela vylétne z obrazovky.

Cloud 24 - tip 1

Obrázek 67: Slingshot v Linuxu – prozatím jsou ničeny pouze planety a nikoli protihráč.

Obrázek 68: Slingshot v Linuxu – hráč zasáhl sám sebe.

9. Odkazy na Internetu

 1. XScorch home page
  http://www.xscorch.org/
 2. XScorch na „konkurenčním“ ABC Linuxu :-)
  http://www.abclinuxu.cz/sof­tware/hry/strategicke/xscor­ch
 3. Atomic Tanks home page
  http://atanks.sourceforge.net/
 4. Atanks na ABC Linuxu
  http://www.abclinuxu.cz/sof­tware/hry/arkady/atanks
 5. Hedgewars home page
  http://www.hedgewars.org/
 6. Hedgewars na wiki.ubuntu.cz
  http://wiki.ubuntu.cz/hry/ar­kády/hedgewars
 7. Hedgewars na Google Code
  http://code.google.com/p/hedgewars/
 8. Wormux home page
  http://gna.org/projects/warmux/
 9. Wormux.org :-)
  http://wormux.org/
 10. Hedgewars home page
  http://www.hedgewars.org/
 11. Worms official page
  http://worms.team17.com/
 12. Worms na Strategy wiki
  http://strategywiki.org/wiki/Worms
 13. Defender (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Defender_(game)
 14. Side-scrolling video game
  http://en.wikipedia.org/wiki/Side-scrolling_video_game
 15. Shoot ‚em up
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Shoot_‘em_up
 16. Category:Scrolling shooters
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Category:Scrolling_sho­oters
 17. Xenon (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Xenon_(computer_game)
 18. Moby Games: Xenon
  http://www.mobygames.com/game/xenon
 19. Bitmap Brothers: Xenon 2 Megablast
  http://www.bitmap-brothers.co.uk/our-games/past/xenon2.htm
 20. Xenon 2 Megablast
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Xenon_II:_Megablast
 21. Xenon 2: Megablast
  http://www.mobygames.com/game/xenon-2-megablast
 22. Historie vývoje počítačových her (3.část – hry v textovém režimu)
  http://www.root.cz/clanky/historie-vyvoje-pocitacovych-her-3-cast-hry-v-textovem-rezimu/
 23. Historie vývoje počítačových her (4.část – zlatá éra textovek)
  http://www.root.cz/clanky/historie-vyvoje-pocitacovych-her-4-cast-zlata-era-textovek/
 24. Historie vývoje počítačových her (5.část – textovky společnosti Level 9)
  http://www.root.cz/clanky/historie-vyvoje-pocitacovych-her-5-cast-textovky-spolecnosti-level-9/
 25. The History of Computer Role-Playing Games Part 1: The Early Years (1980–1983)
  http://www.gamasutra.com/fe­atures/20070223a/barton01­.shtml
 26. The History of Computer Role-Playing Games Part 2: The Golden Age(1985–1993)
  http://www.gamasutra.com/fe­atures/20070223b/barton_pfv­.htm
 27. Dungeon Master – Return To Chaos
  Window port of DM
 28. Lands of Lore series
  http://www.mobygames.com/game-group/lands-of-lore-series
 29. Lands of Lore series
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Lands_of_Lore_series
 30. Lands of Lore: Throne of Chaos – Nostalgic goodness
  http://forums.sarcasticga­mer.com/blog.php?b=1161
 31. Dungeon (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_(computer_game)
 32. Dungeon Master (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_Master_(video_ga­me)
 33. Dungeon Master Encyclopaedia
  http://dmweb.free.fr/
 34. Dungeon Master Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/247
 35. Chaos Strikes Back Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/249
 36. Dungeon Master II Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/250
 37. Dungeon Master – Return To Chaos
  http://www.ragingmole.com/RTC/
 38. Dungeon Master Speed Run in 20 minutes! Part 1/2
  http://www.youtube.com/wat­ch?v=Ho5E05Bi3bU
 39. Dungeon Master Speed Run in 20 minutes! Part 2/2
  http://www.youtube.com/wat­ch?v=Fpht4dWOnGE
 40. Dungeon Master CZ
  http://dm.zpc.cz/
 41. Dungeon Master
  http://rpg.yin.cz/d/dungeon-master/
 42. Return to Chaos (CZ info)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=rtcinfo
 43. Dungeon Master – kouzla (CZ)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmkouzla
 44. Dungeon Master Java (CZ info)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmjavainfo
 45. Dungeon Master Java (CZ novinky a download)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmja­vadownload
 46. Best of Old Games: Dungeon Master
  http://www.bestoldgames.net/stare-hry/dungeon-master.php
 47. Muzeum: Dungeon Master – klasika všech klasik
  http://www.doupe.cz/defau­lt.aspx?article=124596
 48. Návody – Dungeon Master 1
  http://www.abcgames.cz/?p=na­vody_zobraz&id=1307
 49. Dungeon crawl
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_crawl
 50. Nejlepší hry mého mládí
  http://www.reyden.eu/gamesy/nejlepsi-hry-meho-mladi/
 51. World of Spectrum: Bloodwych
  http://www.worldofspectrum­.org/infoseekid.cgi?id=0000592
 52. Wikipedia: Bloodwych
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Bloodwych
 53. Moby Games: Bloodwych
  http://www.mobygames.com/ga­me/bloodwych
 54. Série Eye of Beholder (česky)
  http://www.old-games.estranky.cz/clanky/serie-eye-of-beholder.html
 55. Moby Games: Eye of the Beholder
  http://www.mobygames.com/game/eye-of-the-beholder
 56. Wikipedia: Eye of the Beholder (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Eye_of_the_Beholder_(vi­deo_game)
 57. Black Crypt (česky)
  http://hobring.esero.net/re­cenze/amiga_black_crypt/rec_blac­k_crypt.htm
 58. Black Crypt (doupě)
  http://freehry.doupe.zive­.cz/recenze/black-crypt/
 59. Black Crypt
  http://www.ravengames.com/blac­kcrypt/blackcrypt.php
 60. Black Crypt port to PC
  http://www.3ddownloads.com/ra­vensoft/Black%20Crypt
 61. Black Crypt port to PC
  http://retrogaming.sweb.cz/
 62. Orthodox File Managers
  http://www.softpanorama.or­g/OFM/index.shtml
 63. File manager
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/File_manager
 64. PathMinder
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/PathMinder
 65. Commodore CDTV
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Commodore_CDTV
 66. Amiga
  http://en.wikipedia.org/wiki/Amiga
 67. Picasso 2
  http://www.iol.ie/~ecarro­ll/picasso2.html
 68. Hold-And-Modify
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Amiga_Hold-And-Modify
 69. Amiga Halfbrite mode
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Amiga_Hold-And-Modify
 70. HAM8 Explained
  http://www.amigans.net/mo­dules/AMS/article.php?sto­ryid=22
 71. Amiga FAQ (Frequently asked questions) (Part 1 of 4)
  http://www.faqs.org/faqs/a­miga/introduction/part1/
 72. Amiga FAQ (Frequently asked questions) (Part 2 of 4)
  http://www.faqs.org/faqs/a­miga/introduction/part2/
 73. Amiga FAQ (Frequently asked questions) (Part 3 of 4)
  http://www.faqs.org/faqs/a­miga/introduction/part3/
 74. Amiga FAQ (Frequently asked questions) (Part 4 of 4)
  http://www.faqs.org/faqs/a­miga/introduction/part4/
 75. Amiga Coding Wiki
  http://www.amigacoding.com/in­dex.php/Main_Page
 76. Amiga screen
  http://amigadev.elowar.com/re­ad/ADCD2.1/Hardware_Manual_gu­ide/node0061.html
 77. Amiga HAM mode
  http://amigadev.elowar.com/re­ad/ADCD2.1/Hardware_Manual_gu­ide/node008F.html
 78. Copper WAIT instruction
  http://amigadev.elowar.com/re­ad/ADCD2.1/Hardware_Manual_gu­ide/node004B.html
 79. Copper MOVE instruction
  http://amigadev.elowar.com/re­ad/ADCD2.1/Hardware_Manual_gu­ide/node004A.html
 80. GalaxSIM: Solutions for Digital Living
  http://www.amiga.com/
 81. Denise Pin Assignment
  http://www.ntrautanen.fi/com­puters/hardware/misc/deni­se.htm
 82. Custom Chips: Paula
  http://www.amiga-hardware.com/showhardware­.cgi?HARDID=1460
 83. Big Book of Amiga Hardware
  http://www.amiga-resistance.info/bboahfaq/
 84. Amiga Hardware Database
  http://amiga.resource.cx/
 85. ExoticA
  http://www.exotica.org.uk/wi­ki/Main_Page
 86. The absolute basics of Amiga audio
  http://www.sufo.estates.co­.uk/amiga/amimus.html
 87. Wikipedia: Tracker
  http://en.wikipedia.org/wiki/Tracker
 88. Wikipedia: Trackers
  http://en.wikipedia.org/wiki/Trackers
 89. Ultimate Soundtracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Ultimate_Soundtracker
 90. Protracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ProTracker
 91. Impulse Tracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Impulse_Tracker
 92. Scream Tracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ScreamTracker
 93. MikMod for Java
  http://jmikmod.berlios.de/
 94. List of audio trackers
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/List_of_audio_trackers
 95. Wikipedia: Module File
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Module_file
 96. Wikipedia: Chiptune
  http://en.wikipedia.org/wiki/Chiptune
 97. Amiga Original chipset
  http://www.princeton.edu/~acha­ney/tmve/wiki100k/docs/Ami­ga_Original_chipset.html
 98. The Final Fantasy
  http://www.thefinalfantasy.com/
 99. Final Fantasy: Mystic Quest
  http://www.gamefaqs.com/snes/532476-final-fantasy-mystic-quest
 100. Book:Final Fantasy series
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Book:Final_Fantasy_seri­es
 101. The World of Final Fantasy
  http://www.mobygames.com/fe­atured_article/feature,18/sec­tion,114/
 102. Final Fantasy Style
  http://www.mobygames.com/fe­atured_article/feature,18/sec­tion,116/
 103. List of Final Fantasy video games
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/List_of_Final_Fantasy_vi­deo_games
 104. SQUARE ENIX CO.
  http://www.square-enix.com/
 105. Square Enix : Corporate history
  http://www.square-enix.com/jp/company/e/history/
 106. Bill Mensch
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Bill_Mensch
 107. Cannon Fodder
  http://www.allgame.com/ga­me.php?id=739
 108. Cannon Fodder [European]
  http://www.allgame.com/ga­me.php?id=15717
 109. Retrospective: Cannon Fodder
  http://www.rockpapershotgun­.com/2007/11/11/retrospec­tive-cannon-fodder/
 110. Cannon Fodder
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Cannon_Fodder_(video_ga­me)
 111. BC Racers
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/BC_Racers
 112. Desert Strike Advance
  http://www.ign.com/articles/2002/06/03/de­sert-strike-advance
 113. Three Strikes And You're Out
  http://www.eurogamer.net/ar­ticles/three-strikes-and-youre-out-article
 114. Head 2 Head: Desert Strike – SNES vs MegaDrive
  http://www.retrogamescollec­tor.com/head-2-head-desert-strike-snes-vs-megadrive/
 115. Desert Strike: Return to the Gulf
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Desert_Strike:_Return_to_the_Gulf
 116. The Chaos Engine (Soldiers of Fortune USA)
  http://www.bitmap-brothers.co.uk/our-games/past/chaos-engine.htm
 117. The Chaos Engine series
  http://www.mobygames.com/game-group/chaos-engine-series
 118. The Chaos Engine
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Chaos_Engine
 119. The Chaos Engine 2
  http://www.bitmap-brothers.co.uk/our-games/past/chaos-engine2.htm
 120. The Chaos Engine series
  http://www.mobygames.com/game-group/chaos-engine-series
 121. Moby Games: Speedball series
  http://www.mobygames.com/game-group/speedball-series
 122. Bitmap Brothers: Speedball (original)
  http://www.bitmap-brothers.co.uk/our-games/past/speedball.htm
 123. Bitmap Brothers: Speedball 2: Brutal Deluxe
  http://www.bitmap-brothers.co.uk/our-games/past/speedball2.htm
 124. Wikipedia: Speedball (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Speedball_(video_game)
 125. Golden Axe
  http://strategywiki.org/wi­ki/Golden_Axe
 126. Golden Axe (series)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Golden_Axe_(series)
 127. Golden Axe II
  http://www.gamespot.com/golden-axe-ii/platform/genesis/
 128. Golden Axe II
  http://strategywiki.org/wi­ki/Golden_Axe_II
 129. Golden Axe III
  http://strategywiki.org/wi­ki/Golden_Axe_III
 130. Game Freaks 365: Sonic the Hedgehog 2
  http://gamefreaks365.com/re­view.php?artid=1631
 131. Sonic The Hedgehog 2 (GENESIS)
  http://web.archive.org/web/20070831062914/htt­p://sonic.neoseeker.com/so­nic_the_hedgehog2/GENESIS/pa­ges/release_dates_backgrou­nd3/
 132. Neoseeker: Sonic the Hedgehog 2 (16-bit)
  http://www.neoseeker.com/Ga­mes/Products/GENESIS/sonic_the_hed­gehog2/
 133. Wikipedia: Sonic the Hedgehog 2 (16-bit)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Sonic_the_Hedgehog2_(16-bit)
 134. Gamespot: Disney's Aladdin
  http://www.gamespot.com/disneys-aladdin-in-nasiras-revenge/platform/ps/
 135. Moby Games: Disney's Aladdin
  http://www.mobygames.com/game/disneys-aladdin
 136. Internet Movie Database: Aladdin (I) (Video Game 1993)
  http://www.imdb.com/title/tt0204798/
 137. Wikipedia: Disney's Aladdin (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Disney's_Aladdin_(vide­o_game)
 138. Eric Chahi
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Eric_Chahi
 139. Wikipedia: Another World (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Another_World_(video_ga­me)
 140. SN76489 sound chip details
  http://web.inter.nl.net/u­sers/J.Kortink/home/articles/sn76489/
 141. SN76464 datasheet
  http://www.ic-on-line.cn/view_online.php?id=1106623&fi­le=0054%5Csn76494_409323.pdf
 142. Texas Instruments SN76489 (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Texas_Instruments_SN76489
 143. SN76489
  http://www.smspower.org/De­velopment/SN76489?sid=ae16503f2fb18070f3f40f2af­56807f1
 144. YM2413 FM Operator Type-LL (OPLL) Application Manual
  http://www.smspower.org/ma­xim/Documents/YM2413Appli­cationManual?sid=28c370e1fcac51d57­74319979bf96f4c
 145. Programming the Sega MegaDrive
  http://darkdust.net/writin­gs/megadrive
 146. MegaDrive / SegaGenesis docs
  http://www.genny4ever.net/in­dex.php?page=docs
 147. IGN: Top 25 Consoles
  http://www.ign.com/top-25-consoles/13.html
 148. Sega Mega Drive
  http://sega.jp/archive/segahard/md/
 149. Sega Archives
  http://sega.jp/archive/segahard/
 150. Sega Genesis
  http://www.dmoz.org/Games/Vi­deo_Games/Console_Platfor­ms/Sega/Genesis/
 151. The Retro Gen Plays Genesis Games
  http://uk.gamespy.com/arti­cles/998/998637p1.html
 152. The Sega Mega Drive/Genesis
  http://www.captainwilliam­s.co.uk/sega/megadrive/me­gadrive.php
 153. Sega Game Gear 101: A Beginner's Guide
  http://www.racketboy.com/re­tro/sega/gamegear/sega-game-gear-101-a-beginners-guide
 154. SEGA GameGear | Marc's Realm
  http://darkdust.net/retro­gaming/gamegear
 155. Sega Master System Hardware
  http://www.smspower.org/De­velopment/Documents
 156. Sega Master System Museum
  http://alexkidd.com/
 157. Jadeite's Sega Master System Museum
  http://rp_gamer.tripod.com/SMS/1.html
 158. Sega Master System (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Sega_Master_System
 159. Sega Card (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Sega_Card
 160. Sega Master System VDP documentation
  http://www.smspower.org/u­ploads/Development/msvdp-20021112.txt?sid=28c370e1fcac51d­5774319979bf96f4c
 161. bee – The Multi-Console Emulator
  http://www.thebeehive.ws/
 162. TurboGrafx-16 TurboExpress
  http://www.allgame.com/plat­form.php?id=17673
 163. HuC6280 CPU
  http://shu.emuunlim.com/dow­nload/pcedocs/pce_cpu.html
 164. Hudson Soft HuC6280 (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Hudson_Soft_HuC6280
 165. TurboGrafx-16 (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/TurboGrafx-16
 166. MagicEngine – TurboGrafx-16 emulator
  http://www.magicengine.com/
 167. Motorola 68000 CPU
  http://en.wikipedia.org/wiki/68000
 168. Motorola 68008
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Motorola_68008
 169. Motorola 68020
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Motorola_68020
 170. Motorola 68030
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Motorola_68030

Byl pro vás článek přínosný?