Hlavní navigace

Přístupnost státního IS handicapovaným lidem

18. 1. 2002
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Státní informační systém by měl být zcela jistě dostupný všem občanům bez omezení a Úřad pro veřejné informační systémy také tyto cíle deklaroval. Praxe tomu ale bohužel většinou neodpovídá.

Cíle zavádění státního IS

Jako jeden z cílů zavádění státního informačního systému byla deklarována efektivnější a jednodušší komunikace občanů se státní správou. Jedním z požadavků, které, jak uvádí Úřad pro veřejné informační systémy (ÚVIS), by měly být v rámci tohoto programu naplněny, je „aktivní omezování nepříznivých dopadů rozvoje informačních technologií na občany s nižším vzděláním a ekonomicky a sociálně slabší subjekty včetně handicapovaných občanů“.

Tento záměr odráží aktivity EU směřující k vytvoření fungující informační společnosti, zejména akční plán eEurope. Ten definuje krátkodobé cíle a prostředky formující informační společnost, zejména účast všech na ekonomice založené na znalostech.

Standardy a nástroje

Existuje několik organizací, které mají významný vliv na tvorbu internetových standardů. Z nich World Wide Web Consortium (W3C) se už nejméně od roku 1997 zabývá dostupností obsahu Internetu pro každého, nehledě na jeho postižení. Činí tak v rámci Web Accessibility Initiative (WAI ). Ta vydává doporučení jak pro autory webových stránek (Web Content Accessibility Guidelines – WAG), tak pro autory browserů (User Agent Accessibility Guidelines – UAAG) a nástrojů na tvorbu dokumentů (Authoring Tool Accessibility Guidelines – ATAG).

Dodržování těchto pravidel by mělo vést k lepší přístupnosti webových dokumentů lidem se všemi druhy zdravotních postižení, zvláště s poruchami zraku, sluchu, pohyblivosti a koncentrace. Pro kontrolu, zda vytvářený dokument vyhovuje doporučením WAI, existuje několik nástrojů. Snad nejlepším zástupcem této skupiny je Bobby. Jde o servlet (javová web aplikace běžící na serveru), který v zadané stránce hledá prohřešky proti doporučením WAI. V případě, že stránka vyhovuje doporučením, označí ji WAI-AAA, WAI-AA nebo WAI-A, vzestupně podle míry dostupnosti. Pro kontrolu většího množství stránek je nabízena i verze ke stažení. Novější verze je placená a stojí 99 $ jednouživatelská licence a 3 000 $ licence pro jeden server.

Aktuální stav v ČR

V oblasti dostupnosti internetových informací hadicapovaným lidem je náš stát poněkud pozadu za snad všemi zeměmi EU, ostatně jako skoro ve všem, co se informačních technologií týká. Standardy ÚVIS, které by měly být závazné pro státní správu, se zabývají obsahem, ale pomíjí formu. Jako příklad toho, jak na tom jsme, vezměme úvodní stránku ÚVIS, která obsahuje přes 140 vážných chyb, nebo stránky Úřadu vlády s framy.

Bohužel, než se ÚVIS nebo kdokoliv jiný začne této problematice věnovat, vznikne množství WWW stránek nepoužitelných pro handicapované občany. To vše za peníze daňových poplatníků, a za jejich peníze se totéž bude muset předělávat do přístupné podoby, když už ne proto, že budeme sami chtít, tak proto, že nás k tomu bude EU nutit. Tedy opět zbytečné výdaje ze státní kasy.

Těžko říct, co přesně je příčinou tohoto neutěšeného stavu. Svou roli jistě hrají nepříliš atraktivní pracovní a platové podmínky ve státní správě, které odborníky spíše odrazují, než aby je lákaly. Paleta dostupných nástrojů také není právě nejširší, ačkoliv mezi těmi dostupnými se najde i pár velmi dobrých. Možná lze příčinu hledat v jakési stavovské neochotě úředníků dělat cokoliv bez příkazů shora, ostatně s ní se mnozí z nás setkali už nejednou. Tato otázka, jakkoliv hodná zamyšlení, může zůstat nezodpovězena, co by však nezodpovězeno zůstat nemělo, je, co s tím uděláme.

skoleni

Možnosti nápravy

Odpověď přitom nemusí být tak složitá, jak se zdá. Na koncepční úrovni by úplně stačilo, aby ÚVIS přijal za své standardy WAI. Jejich rychlejšímu prosazení by výrazně pomohlo širší povědomí odborné i laické veřejnosti, které by mohlo vytvořit patřičný tlak na odpovědné orgány státní správy.

V praktické rovině bude zejména třeba proškolit personál zabývající se tvorbou webového obsahu státních institucí. Vytvoření podmínek pro to, aby tito lidé zůstali ve státní správě, je otázkou managementu lidských zdrojů. Dodržování kvality odváděné práce by mohla zajistit nezávislá organizace, tj. placená zadavatelem, zabývající se kontrolou dodržování standardů WAI, spolu se smluvními podmínkami, podle nichž by finanční odměna byla přímo závislá na kvalitě práce z hlediska dodržování standardů vůbec.

Autor článku