Hlavní navigace

Programovací jazyk Ada: procedury a funkce

Jaromír Vojtaj

Minulý díl seriálu byl věnován hlavně atributům a zobrazení výstupních veličin (včetně konverze typů a zaokrouhlování). Také jsme započali kapitolu o procedurách a funkcích. Dnes se zaměříme hlavně na procedury a funkce (deklarace i volání) a na závěr se podíváme na aktuální verzi vývojového prostředí Ada.

Jak bylo uvedeno v minulém dílu, budeme deklaraci a volání procedury a funkce demonstrovat na jednoduchém příkladu (včetně spuštění a zobrazení výsledků):

with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;            --1
    procedure Ada15 is                --2

    f,p : Integer;                  --3

    function add (a,b :Integer) return Integer is   --4
        begin                   --5
            return a+b;            --6
        end add;                 --7

  procedure mul (a,b : in Integer; c : out Integer) is --8
        begin                   --9
            c := a*b;             --10
        end mul;                 --11

    begin                       --12

        f := add(2,7);              --13
        Put_Line("F = " & F'Img);         --14

        mul(2,7,p);                --15
        Put_Line("P = " & P'Img);         --16

    end Ada15;                    --17

./ada15
F = 9
P = 14
 • Na řádku 3 jsou definované dvě celočíselné proměnné
 • Na řádcích 4 – 7 pak funkce add. Ta má dva vstupní celočíselné parametry a a b a vrací hodnotu opět celočíselnou. V těle funkce je pak návratová hodnota nastavena na součet vstupních parametrů
 • Na řádku 13 je funkce pro zadané aktuální parametry přiřazena k deklarované proměnné a ta je na dalším řádku zobrazena
 • Na řádcích 8 – 11 je definovaná procedura mul (v rámci mateřské procedury Ada15). Ta má dva vstupní parametry a a b a jeden výstupní parametr c. Všechny parametry jsou celočíselné. V těle procedury je do výstupního parametru přiřazen součin vstupních parametrů
 • Na řádku 15 je pak volání procedury, kde musí být uvedeny všechny parametry – jsou tam zadané vstupní parametry a také proměnná, která představuje hodnotu výstupního parametru. Ta je pak na dalším řádku zobrazena.

Výsledný kód je v příloze ada15Pokud uděláme jednu malou změnu:

function add (a,b :Integer := 0) return Integer is

Na výsledku se nic nezmění. Touto změnou jsme zadali výchozí hodnotu obou vstupních parametrů. A nyní můžeme použít několik variant volání funkce:

 1. add (2,7);
  A = 2, B = 7, C = 9
 2. add (2);
  A = 2, B = 0, C = 2
 3. add;
  A = 0, B = 0, C = 0
 4. add (B => 7);
  A = 0, B = 7, C = 7
 5. add (2, B => 7);
  A = 2, B = 7, C = 9
 6. add (A => 2, B => 7);
  A = 2, B = 7, C = 9

Poslední tři varianty ukazují, jak je možné stanovit aktuální hodnoty parametrů velmi „čitelně“ a „průhledně“ s pomocí zadání jejich názvu. Ada umožňuje nejenom přímé zadání aktuálních parametrů uživatelských funkcí a procedur, ale také procedur ze standardních i nadstavbových knihoven, a to včetně „přejmenování“ parametrů. Ada dává k dispozici knihovnu se základní sadou numerických funkcí – jejich přehled např. zde: Numerické funkce Ada 2012

Jak je z přehledu patrné, prakticky všechny deklarované funkce mají na pozici formálních parametrů znaky X či Y. Tyto funkce je možné volat dvojím způsobem:

 1. fi := Arctan(A,B);
  Je to samozřejmě běžné a běžně používané volání a na první pohled na něm není vidět žádný problém nebo potenciální riziko
 2. fi := Arctan(Y =>A, X => B);
  Druhé volání je sice dost nezvyklé, ale na druhou stranu velmi jednoznačné tím, že jasně udává vztah mezi aktuálními a formálními parametry. To samozřejmě vede k lepší přehlednosti a čitelnosti kódu a působí preventivně proti chybám.

Jako jiné jazyky i Ada nabízí možnost volání funkcí rekurzivně, což si ukážeme na novém a oblíbeném příkladu výpočtu faktoriálu. Kód je zde:

with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;
  procedure Ada16 is

  a,f : Integer;

  function Faktorial (N : Positive) return Positive is
    begin
      if N = 1 then
        return 1;
      else
        return (N * Faktorial (N - 1));
      end if;
  end Faktorial;

  begin

    a := 7;
    f := Faktorial(a);
    Put_Line("Faktorial " & A'Img & " = " & F'Img);

  end Ada16;

Uvedený kód asi ničím moc nepřekvapí. Jediné, na co by bylo vhodné upozornit, je deklarace parametru a typu funkce jako Positive. Touto deklarací se vlastně obejde nutnost uživatelsky kontrolovat rozsah zadávaných parametrů a nechat tuto „černou“ práci na systému překladače. Při normálním zadání vypadá výsledek asi takto:

./ada16
Faktorial 7 = 5040

Pokud bychom ale volali funkce s parametrem nula, bude to vypadat jinak už při pokusu o překlad:

gnatmake ada16.adb
gcc -c ada16.adb
ada16.adb:19:32: warning: value not in range of type "Standard.Positive"
ada16.adb:19:32: warning: "Constraint_Error" will be raised at run time
gnatbind -x ada16.ali
gnatlink ada16.ali

./ada16
raised CONSTRAINT_ERROR : ada16.adb:19 range check failed

Kompletní kód je v příloze ada16.

Bylo by asi vhodné se ještě jednou vrátit k typům parametrů procedur a blíže si ukázat, jak mohou fungovat parametry typu in out. Ty totiž nejsou úplně běžně používané, a tak by jeden malý příklad určitě neuškodil. Vytvoříme si tedy další jednoduchý kód, který snad vše objasní bez velkých komentářů:

with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;
  procedure Ada17 is

  d,t,p : Integer := 4;

  procedure inout (Double, Triple, Power : in out Integer) is
    begin
      Double := Double *2;
      Triple := Triple *3;
      Power := Power**2;
    end inout;

  begin

    inout(d,t,p);
    Put_Line("Double = " & D'Img);
    Put_Line("Triple = " & T'Img);
    Put_Line("Power = " & P'Img);

  end Ada17;

./ada17
Double = 8
Triple = 12
Power = 16

Na jednoduchém příkladu je vidět, jak funguje kombinace vstupně-výstupních parametrů, kdy se zadá aktuální hodnota, v těle procedury se změní hodnota formálního parametru, která je opět jako výstupní předána do volání procedury. Kompletní kód je v příloze ada17.

Ještě než se pustíme do samotného popisu a instalace nejnovější verze vývojových nástrojů, krátce se zaměříme na to, jak zjistit aktuálně instalovanou verzi. Je to samozřejmě možné provést několika způsoby, ale my si vybereme dva. Jedná se o následující dva příkazy:

# ~$ gnatmake --version

GNATMAKE 4.8.2
Copyright (C) 1995-2013, Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.
There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
# ~$ gnatls -v

GNATLS 4.8.2
Copyright (C) 1997-2013, Free Software Foundation, Inc.

Source Search Path:
  <current_directory>
  /usr/lib64/gcc/x86_64-slackware-linux/4.8.2/adainclude/

Object Search Path:
  <current_directory>
  /usr/lib64/gcc/x86_64-slackware-linux/4.8.2/adalib/

Project Search Path:
  <current_directory>
  /usr/x86_64-slackware-linux/lib/gnat
  /usr/share/gpr
  /usr/lib/gnat

Tím ukončíme část seriálu, která se věnuje základním prvkům jazyka, které jsou nutné pro vytváření jednoduchých úloh. V příštím dílu se posuneme trochu dál a ukážeme si instalaci nejnovější verze překladače Ada včetně pomocných aplikací a zajímavého vývojového prostředí.

Našli jste v článku chybu?
5. 6. 2015 16:29
ue (neregistrovaný)

-- Obzvlaste s poslednim odkazovanym nazorem souhlasim ("O typech bych psal především ... netřeba čtenáře učit if-else po stopadesáté") --

To jsem psal já a jak píši níže, neměl jsem moc času seriál od té doby sledovat... pořád ale věřím, že autor článků se rozepíše.

Jak by měl být článek podrobný, to je otázka.

Všiml jsi si, že P. Tišnovský se hodně opakuje, dělá sumarizace ... cituje co již někde psal? Podle mne je to dobrý pedagogický styl... hodně lidí je právě líných a má pocit, že vše s…

5. 6. 2015 8:14

Díky za obsáhlý komentář. K němu pár drobností:

ad 1) s tímto bodem souhlasím, bylo by lepší to napsat jak říkáš, tedy asi nějak takto:

f := add(2,7); --13 Put_Line("F = " & f'Img); --14

ad 2) tady bych to rozdělil na dvě věci. Pokud si pamatuju, šlo hlavně o stížnosti na (ne)čtivost. Uvedené připomínky jsou ale trochu o něčem jiném

Některé věci zde samozřejmě vyplývají z toho, že se najednou tvoří dva různé dokumenty - články na Root a výukový kurz. Už takhle je s tím práce docela dost …