Hlavní navigace

Tvorba grafů a diagramů s využitím doménově specifického jazyka nástroje Graphviz

3. 6. 2021
Doba čtení: 20 minut

Sdílet

 Autor: Pavel Tišnovský
V mnoha dokumentech a různých reportech je nutné vytvářet diagramy s uzly propojenými neorientovanými či orientovanými hranami. Pro tento účel je vhodné ve většině případů použít balíček nástrojů nazvaný Graphviz.

Obsah

1. Tvorba grafů a diagramů s využitím doménově specifického jazyka nástroje Graphviz

2. Vztah nástroje Graphviz a již popsaných nástrojů určených pro tvorbu diagramů a grafů

3. Graf s jediným uzlem

4. Volba výstupního formátu

5. Graf s větším množstvím uzlům a neorientovanými hranami

6. Popisky hran v grafu

7. Grafy s orientovanými hranami

8. Nepatrně složitější grafy s orientovanými hranami

9. Zvýraznění hran v grafu

10. Další modifikace způsobu vykreslení grafu: uspořádání uzlů zleva doprava

11. Přepínač splines

12. Modifikace uzlů v grafu

13. HTML entity v popiskách hran i uzlů

14. Graf se šesticí uzlů vykreslený nástrojem dot

15. Různé algoritmy pro rozmístění uzlů aneb praktická ukázka filozofie „rozděl a panuj“

16. Graf se šesticí uzlů vykreslený nástrojem circo

17. Další grafy vykreslené nástrojem circo

18. Repositář s demonstračními příklady

19. Odkazy na články s tématem programové tvorby grafů a diagramů

20. Odkazy na Internetu

1. Tvorba grafů a diagramů s využitím doménově specifického jazyka nástroje Graphviz

V mnoha dokumentech, popř. v různých reportech (někdy i automaticky generovaných) je nutné vytvářet diagramy s uzly propojenými neorientovanými či orientovanými hranami. Pro tento účel je vhodné ve většině případů použít balíček nástrojů nazvaný Graphviz. V tomto balíčku nalezneme především utilitu nazvanou dot, která na základě textové definice orientovaného či neorientovaného grafu vytvoří rastrový či vektorový obrázek s grafem, přičemž je možné zvolit, jaký algoritmus bude použit pro rozmístění uzlů a hran na vytvořeném obrázku. Modifikovat lze i další vlastnosti grafu, především styl vykreslení hran, rozmístění uzlů grafu apod. Textová definice grafu používá jednoduchý popisný jazyk (samozřejmě doménově specifický), který je v současnosti podporován i několika dalšími nástroji a stává se tak nepsaným standardem pro mnoho aplikací pracujících s grafovými strukturami.

Obrázek 1: Nástroj Graphviz lze použít i pro vizualizaci objektů uložených v operační paměti (Python).

Poznámka: dnes si popíšeme pouze základy použití tohoto balíčku, ovšem v navazujících článcích bude již popis mnohem detailnější.

2. Vztah nástroje Graphviz a již popsaných nástrojů určených pro tvorbu diagramů a grafů

Nástroj Graphviz se velmi často používá ve funkci backendu využívaného dalšími front-endovými nástroji a knihovnami. Tyto nástroje/knihovny, ať již se ovládají programově nebo interaktivně, vytváří definice grafů kompatibilních s Graphviz a následně je Graphviz zavolán pro vizualizaci těchto grafů. Tímto způsobem pracuje například knihovna Rhizome, se kterou jsme se seznámili v tomto článku.

Obrázek 2: Graf vykreslený knihovnou Rhizome určenou pro Clojure.

Nad nástrojem Graphviz je postavena i knihovna Diagrams (pro Python) a go-diagrams (pro Go). S oběma těmito knihovnami jsme se seznámili v článcích Tvorba diagramů s architekturou systémů s využitím knihovny Diagrams a Knihovny Diagrams a go-diagrams určené pro tvorbu diagramů s architekturou systémů .

Obrázek 3: Architektura nakreslená knihovnou Diagrams určenou pro Python.

3. Graf s jediným uzlem

Ukažme si nyní ten nejjednodušší graf, který je možné s využitím nástroje Graphviz vykreslit. Tento graf bude obsahovat jediný uzel a žádnou hranu. Definice takového graf může vypadat následovně:

graph {
  a;
}

V případě, že je definice tohoto grafu uložena do souboru nazvaného graph01.dot, lze vykreslení grafu do rastrového obrázku zajistit tímto příkazem:

$ dot -Tpng graph01.dot > graph01.png
Poznámka: přesměrování je v tomto případě důležité, protože v opačném případě by se graf, resp. přesněji řečeno obsah rastrového obrázku zakódovaný do PNG, vypsal přímo na standardní výstup.

Obrázek 4: Graf s jediným uzlem bez hran vykreslený předchozím příkazem.

4. Volba výstupního formátu

Nástroj dot a současně i další nástroje z balíčku Graphviz, podporují několik výstupních formátů, které se volí přepínačem -T:

# Přepínač Výstupní formát Poznámka
1 -Tps PostScript metaformát
2 -Tsvg Scalable Vector Graphics vektorový formát
3 -Tsvgz Gzipped Scalable Vector Graphics vektorový formát
4 -Tfig XFIG graphics vektorový formát
5 -Tpng Formát PNG rastrový formát
6 -Tgif Formát GIF rastrový formát
7 -Tjpg Formát JPEG rastrový formát
8 -Timap server-side imagemap metaformát
9 -Tcmapx client-side imagemap metaformát
Poznámka: v případě, že zvolíte výstup do PostScriptu, bude výsledný soubor obsahovat poměrně velké množství „omáčky“, ale vlastní graf je reprezentován tímto relativně krátkým skriptem (protože PostScript lze považovat za plnohodnotný programovací jazyk):
0 0 1 beginpage
gsave
36 36 62 44 boxprim clip newpath
1 1 set_scale 0 rotate 40 40 translate
% a
gsave
1 setlinewidth
0 0 0 nodecolor
27 18 27 18 ellipse_path stroke
0 0 0 nodecolor
14 /Times-Roman set_font
23.5 14.3 moveto 7 (a) alignedtext
grestore
endpage
showpage

Ještě si pro úplnost ukažme způsob exportu do formátu SVG neboli Scalable Vector Graphics:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
 "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
<!-- Generated by graphviz version 2.36.0 (20140111.2315)
 -->
<!-- Title: %3 Pages: 1 -->
<svg width="62pt" height="44pt"
 viewBox="0.00 0.00 62.00 44.00" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
<g id="graph0" class="graph" transform="scale(1 1) rotate(0) translate(4 40)">
<title>%3</title>
<polygon fill="white" stroke="none" points="-4,4 -4,-40 58,-40 58,4 -4,4"/>
<!-- a -->
<g id="node1" class="node"><title>a</title>
<ellipse fill="none" stroke="black" cx="27" cy="-18" rx="27" ry="18"/>
<text text-anchor="middle" x="27" y="-14.3" font-family="Times,serif" font-size="14.00">a</text>
</g>
</g>
</svg>

Po naformátování příkazem:

$ xmllint --format graph1.svg > graph1B.svg

Získáme relativně snadno čitelný soubor s tímto obsahem:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
<!-- Generated by graphviz version 2.36.0 (20140111.2315)
 -->
<!-- Title: %3 Pages: 1 -->
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="62pt" height="44pt" viewBox="0.00 0.00 62.00 44.00">
 <g id="graph0" class="graph" transform="scale(1 1) rotate(0) translate(4 40)">
  <title>%3</title>
  <polygon fill="white" stroke="none" points="-4,4 -4,-40 58,-40 58,4 -4,4"/>
  <!-- a -->
  <g id="node1" class="node">
   <title>a</title>
   <ellipse fill="none" stroke="black" cx="27" cy="-18" rx="27" ry="18"/>
   <text text-anchor="middle" x="27" y="-14.3" font-family="Times,serif" font-size="14.00">a</text>
  </g>
 </g>
</svg>
Poznámka: povšimněte si toho, že uzel je „uzavřen“ do vlastní skupiny představované značkou g. Současně je uzel pojmenován, což nám může pomoci v programové manipulaci s tímto SVG souborem (což je vlastně jedna z implementací XML a lze tedy použít jak SAX, tak i DOM).

5. Graf s větším množstvím uzlům a neorientovanými hranami

Pochopitelně nám nic nebrání ve vytvoření grafu s větším počtem uzlů, které jsou propojeny neorientovanými hranami. Příkladem může být graf s dvojicí uzlů propojených jedinou hranou, která není orientována (tedy nejedná se o šipku, ale o pouhou spojnici):

graph {
  a -- b;
}

Tento graf se vykreslí následujícím způsobem:

Obrázek 5: Graf s dvojicí uzlů propojených neorientovanou hranou.

Ve skutečnosti je možné vytvořit i hrany, které začínají i končí ve stejném uzlu, což se poměrně často používá například u konečných automatů atd. Podívejme se tedy na další demonstrační příklad:

graph {
  a -- b;
  a -- a;
  b -- b;
}

V tomto grafu se nakreslí ještě dvojice přidaných hran, první z uzlu A do uzlu A a druhá z uzlu B do uzlu B:

Obrázek 6: Graf s dvojicí uzlů a několika hranami.

Pracovat lze i s grafy, v nichž jsou uzly propojeny větším množstvím hran:

graph {
  a -- b;
  a -- a;
  b -- b;
  a -- b;
}

S následujícím výsledkem:

Obrázek 7: Graf s dvojicí uzlů a několika hranami.

6. Popisky hran v grafu

V případě potřeby je možné hrany grafu pojmenovat, což se provede následujícím způsobem:

graph {
  a -- b[label="a - b"];
  a -- a[label="a - a"];
  b -- b[label="b - b"];
  a -- b[label="b - a"];
}
Poznámka: nemusíme ovšem pojmenovat všechny hrany, jen ty důležité.

Výsledek, tedy vykreslený graf, bude v tomto případě vypadat takto:

Obrázek 8: Graf s dvojicí uzlů a několika hranami, u kterých jsou specifikovány popisky.

7. Grafy s orientovanými hranami

Dostáváme se ke grafům s orientovanými hranami, tj. hranami vykreslenými formou šipky. V nástroji Graphviz (a nejenom zde) jsou tyto grafy pojmenovány digraph. U těchto grafů záleží na tom, v jakém pořadí zadáváme uzly, mezi nimiž se má vytvořit hrana:

digraph {
  a -> b;
}

S tímto výsledkem:

Obrázek 9: Graf s orientovanou hranou.

Pozor na rozdíl oproti grafu, v němž jsou uzly prohozeny:

digraph {
  b -> a;
}

S tímto výsledkem:

Obrázek 10: Graf s orientovanou hranou, ovšem s opačnou šipkou v porovnání s obrázkem číslo 7.

8. Nepatrně složitější grafy s orientovanými hranami

Další příklad poněkud složitějšího grafu s orientovanými hranami bude vypadat takto:

digraph {
  a -> b;
  b -> c;
  c -> d;
  d -> a;
}

S následujícím výsledkem:

Obrázek 11: Graf se čtveřicí uzlů a orientovanými hranami.

Graf s hranami, které se vrací do původního uzlu:

digraph {
  a -> b;
  b -> c;
  c -> d;
  d -> a;
 
  a -> a;
  b -> b;
  c -> c;
  d -> d;
}

V tomto případě získáme tento výsledek:

Obrázek 12: Graf s hranami, které se vrací do původního uzlu.

Poznámka: jak uvidíme dále, je možné zajistit, aby se uzly rozmístily na ploše symetricky.

9. Zvýraznění hran v grafu

V grafech je možné některé hrany nebo uzly zvýraznit a zobrazit tak například nalezenou cestu:

graph {
  a -- b[label="a - b", color="red", penwidth="2.0"];
  a -- a[label="a - a", color="blue", penwidth="2.0"];
  b -- b[label="b - b"];
  a -- b[label="b - a"];
}

Obrázek 13: Neorientovaný graf se zvýrazněnými hranami.

Tutéž operaci ovšem můžeme provést i pro orientované grafy:

digraph {
  a -> b[label="a - b", color="red", penwidth="2.0"];
  b -> c[label="b - c", color="red", penwidth="2.0"];
  c -> d;
  d -> a;
 
  a -> a;
  b -> b;
  c -> c[label="c - c", color="red", penwidth="2.0"];
  d -> d;
}

Obrázek 14: Orientovaný graf se zvýrazněnými hranami.

10. Další modifikace způsobu vykreslení grafu: uspořádání uzlů zleva doprava

Podívejme se nyní na vybrané způsoby různých modifikací vykreslení grafu. V některých případech je vhodné změnit uspořádání uzlů v grafu. Při výchozím nastavení jsou uzly (většinou) uspořádány shora dolů, ovšem mnohdy je žádoucí změnit toto uspořádání na zleva doprava. K tomuto účelu slouží přepínač rankdir, který je nutné nastavit na hodnotu LR:

digraph {
  rankdir=LR
 
  a -> b[label="a - b", color="red", penwidth="2.0"];
  b -> c[label="b - c", color="red", penwidth="2.0"];
  c -> d;
  d -> a;
 
  a -> a;
  b -> b;
  c -> c[label="c - c", color="red", penwidth="2.0"];
  d -> d;
}

Obrázek 15: Orientovaný graf se zvýrazněnými hranami a s uzly uspořádanými zleva doprava.

11. Přepínač splines

Přepínačem splines nastaveným na hodnotu „line“ je možné vynutit, aby se hrany spojující různé uzly vykreslily formou úsečky a nikoli jako spline křivky. Tato volba ovšem neovlivní hrany začínající a končící ve stejném uzlu (ty jsou stále reprezentovány obloukem). Podívejme se nyní na rozdíl mezi tímto grafem:

digraph {
  a -> b;
  b -> c;
  c -> d;
  d -> a;
 
  a -> a;
  b -> b;
  c -> c;
  d -> d;
}

A tímto grafem, v němž je specifikováno, že se namísto spline křivek mají použít úsečky (tedy přesněji řečeno tam, kde je to možné):

digraph {
  splines="line"
 
  a -> b;
  b -> c;
  c -> d;
  d -> a;
 
  a -> a;
  b -> b;
  c -> c;
  d -> d;
}

Obrázek 16: Graf s hranami vykreslenými formou úsečky, popř. oblouku.

12. Modifikace uzlů v grafu

Již v předchozích kapitolách jsme si popsali způsob změny grafických (resp. přesněji řečeno vizuálních) parametrů hran. Ovšem jakým způsobem se mění způsob vykreslení uzlů? Pokud je nutné u nějakého uzlu nastavit parametry vykreslování, je nutné takový uzel nejdříve deklarovat a teprve poté ho použít v grafu jako cíle hran. V dalším příkladu je ukázána explicitní deklarace tří uzlů s označením a, b a c. Povšimněte si, že je možné specifikovat jiný název uzlu, než odpovídá jeho označení (což je velmi užitečné, zejména u delších názvů, resp. popisků):

digraph {
  splines="line"
 
  a[label="start"]
  b[color="red"]
  c[color="blue"]
 
  a -> b;
  b -> c;
  c -> d;
  d -> a;
 
  a -> a;
  b -> b;
  c -> c;
  d -> d;
}

Obrázek 17: Graf, v němž mají jednotlivé uzly nastaven jiný vizuální styl vykreslování.

13. HTML entity v popiskách hran i uzlů

V popiskách grafů atd. lze používat Unicode znaky či HTML entity, které jsou vypsány například na stránce https://www.freeformatter.com/html-entities.html. V dalším příkladu jsou použity HTML entity, a to jak v popiskách uzlů, tak i v popiskách hran:

digraph {
  rankdir=LR
 
  a[label="α"]
  b[label="β"]
  c[label="γ"]
  d[label="δ"]
 
  a -> b[label="a → b", color="red", penwidth="2.0"];
  b -> c[label="b → c", color="red", penwidth="2.0"];
  c -> d;
  d -> a;
 
  a -> a[label="∞"]
  b -> b[label="∞"]
  c -> c[label="c → c", color="red", penwidth="2.0"];
  d -> d[label="∞"]
}

Obrázek 18: Graf s popisky, v nichž jsou použity HTML entity.

14. Graf se šesticí uzlů vykreslený nástrojem dot

V navazující kapitole se zmíníme o různých algoritmech určených pro rozmístění uzlů do grafu. Zaměříme se především na algoritmus-nástroj pojmenovaný circo, který uzly grafu umisťuje na pomyslnou kružnici. Pro otestování tohoto algoritmu bude použit tento graf se šesticí uzlů a hranami tvořícími cyklus:

digraph {
  rankdir=LR
 
  a[label="α"]
  b[label="β"]
  c[label="γ"]
  d[label="δ"]
  e[label="ε"]
  f[label="ζ"]
 
  a -> b
  b -> c
  c -> d;
  d -> e;
  e -> f;
  f -> a;
}

Základní nástroj dot takto definovaný graf vykreslí následovně:

Obrázek 19: Graf se šesticí uzlů cyklicky propojených orientovanými hranami vykreslený nástrojem dot.

15. Různé algoritmy pro rozmístění uzlů aneb praktická ukázka filozofie „rozděl a panuj“

Prozatím jsme všechny grafy vykreslovali nástrojem nazvaným dot. Ve skutečnosti je ovšem Graphviz sadou většího množství nástrojů, které se od sebe odlišují především tím, jaký algoritmus je použit pro rozmístění uzlů na ploše. Těchto nástrojů-algoritmů existuje celá řada a každý se hodí pro jiné účely:

# Název nástroje Stručný popis
1 dot používáno pro grafy s hierarchií uzlů a skupin
2 neato symetrické grafy (typicky neorientované)
3 twopi grafy, které mají uzly rozmístěny radiálně (paprskovitě)
4 circo uzly rozmístěné na pomyslnou kružnizi
5 fdp symetrické grafy
6 patchwork typicky používáno pro stromy (tj. grafy bez cyklů)
7 osage grafy s clustery (popíšeme si příště)
Poznámka: s těmito algoritmy se podrobněji seznámíme příště.

16. Graf se šesticí uzlů vykreslený nástrojem circo

Opět se podívejme na definici grafu se šesticí uzlů, který obsahuje cyklus:

digraph {
  rankdir=LR
 
  a[label="α"]
  b[label="β"]
  c[label="γ"]
  d[label="δ"]
  e[label="ε"]
  f[label="ζ"]
 
  a -> b
  b -> c
  c -> d;
  d -> e;
  e -> f;
  f -> a;
}

V případě, že pro vykreslení tohoto grafu použijeme nástroj circo, bude výsledek vypadat následovně:

Obrázek 20: Graf se šesticí uzlů cyklicky propojených orientovanými hranami vykreslený nástrojem circo.

17. Další grafy vykreslené nástrojem circo

Podívejme se nyní na další grafy definované a popsané v předchozích kapitolách, ovšem nyní vykreslené nikoli nástrojem dot, ale nástrojem circo. Celkové rozmístění uzlů je – alespoň podle mého názoru – elegantnější:

Obrázek 21: Graf vykreslený nástrojem circo.

Obrázek 22: Graf vykreslený nástrojem circo.

Obrázek 23: Graf vykreslený nástrojem circo.

Obrázek 24: Graf vykreslený nástrojem circo.

Obrázek 25: Graf vykreslený nástrojem circo.

Obrázek 26: Graf vykreslený nástrojem circo.

Obrázek 27: Graf vykreslený nástrojem circo.

Obrázek 28: Graf vykreslený nástrojem circo.

Obrázek 29: Graf vykreslený nástrojem circo.

Cloud23

18. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do nového Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/diagrams (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně jednotky kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé demonstrační příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Popis Cesta
1 graph01.dot graf s jediným uzlem https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h01.dot
2 graph02.dot graf s větším množstvím uzlům a neorientovanými hranami https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h02.dot
3 graph03.dot graf s hranami začínajícími a končícími ve stejném uzlu https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h03.dot
4 graph04.dot propojení uzlů větším množstvím hran https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h04.dot
5 graph05.dot popisky neorientovaných hran https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h05.dot
6 graph06.dot graf se dvěma uzly a orientovanou hranou https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h06.dot
7 graph07.dot graf s orientovanou hranou, ovšem s opačnou šipkou https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h07.dot
8 graph08.dot složitější graf s orientovanými hranami https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h08.dot
9 graph09.dot graf s hranami, které se vrací do původního uzlu https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h09.dot
10 graph10.dot neorientovaný graf se zvýrazněnými hranami https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h10.dot
11 graph11.dot orientovaný graf se zvýrazněnými hranami https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h11.dot
12 graph12.dot orientovaný graf se zvýrazněnými hranami a s uzly uspořádanými zleva doprava https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h12.dot
13 graph13.dot graf s hranami vykreslenými formou úsečky, popř. oblouku. https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h13.dot
14 graph14.dot graf, v němž mají jednotlivé uzly nastaven jiný vizuální styl vykreslování https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h14.dot
15 graph15.dot graf s popisky, v nichž jsou použity HTML entity https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h15.dot
16 graph16.dot graf se šesticí uzlů cyklicky propojených orientovanými hranami https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h16.dot

19. Odkazy na články s tématem programové tvorby grafů a diagramů

V této kapitole jsou uvedeny odkazy na předchozí články, v nichž jsme se zabývali tvorbou různých typů grafů a diagramů – a to v naprosté většině případů s využitím nějakého doménově specifického jazyka neboli DSL (Domain Specific Language), popř. nějakého univerzálního programovacího jazyka:

 1. Nástroje pro tvorbu UML diagramů
  https://www.root.cz/clanky/nastroje-pro-tvorbu-uml-diagramu/
 2. Nástroje pro tvorbu UML diagramů z příkazové řádky
  https://www.root.cz/clanky/nastroje-pro-tvorbu-uml-diagramu-z-prikazove-radky/
 3. Nástroje pro tvorbu UML diagramů z příkazové řádky (II)
  https://www.root.cz/clanky/nastroje-pro-tvorbu-uml-diagramu-z-prikazove-radky-ii/
 4. Nástroje pro tvorbu grafů a diagramů z příkazové řádky
  https://www.root.cz/clanky/nastroje-pro-tvorbu-grafu-a-diagramu-z-prikazove-radky/
 5. Sledování správy paměti v Pythonu s využitím nástroje objgraph
  https://www.root.cz/clanky/sledovani-spravy-pameti-v-pythonu-s-vyuzitim-nastroje-objgraph/
 6. Programová tvorba diagramů v jazyku Clojure s využitím knihovny Rhizome
  https://www.root.cz/clanky/programova-tvorba-diagramu-v-jazyku-clojure-s-vyuzitim-knihovny-rhizome/
 7. Tvorba sekvenčních diagramů v Pythonu s využitím knihovny Napkin
  https://www.root.cz/clanky/tvorba-sekvencnich-diagramu-v-pythonu-s-vyuzitim-knihovny-napkin/
 8. Tvorba vývojových diagramů přímo ze zdrojových kódů Pythonu
  https://www.root.cz/clanky/tvorba-vyvojovych-diagramu-primo-ze-zdrojovych-kodu-pythonu/
 9. Tvorba diagramů s architekturou systémů s využitím knihovny Diagrams
  https://www.root.cz/clanky/tvorba-diagramu-s-architekturou-systemu-s-vyuzitim-knihovny-diagrams/
 10. Knihovny Diagrams a go-diagrams určené pro tvorbu diagramů s architekturou systémů
  https://www.root.cz/clanky/knihovny-diagrams-a-go-diagrams-urcene-pro-tvorbu-diagramu-s-architekturou-systemu/

20. Odkazy na Internetu

 1. GraphViz Pocket Reference
  https://graphs.grevian.org/example
 2. Xfig home page
  http://mcj.sourceforge.net/
 3. Xfig (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Xfig
 4. Xfig user manual
  http://mcj.sourceforge.net/
 5. HTML Entity List
  https://www.freeformatter.com/html-entities.html
 6. Flowchart (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Flowchart
 7. DRAKON
  https://en.wikipedia.org/wiki/DRAKON
 8. Modeling language
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Modeling_language
 9. Napkin na GitHubu
  https://github.com/pinetr2e/napkin
 10. Napkin 0.6.8 na PyPi
  https://pypi.org/project/napkin/
 11. PlantUML (home page)
  http://plantuml.sourceforge.net/
 12. PlantUML (download page)
  http://sourceforge.net/pro­jects/plantuml/files/plan­tuml.jar/download
 13. PlantUML (Language Reference Guide)
  http://plantuml.sourcefor­ge.net/PlantUML_Language_Re­ference_Guide.pdf
 14. Rhizome
  https://github.com/ztellman/rhizome
 15. Swagger to UML
  https://github.com/nlohman­n/swagger_to_uml
 16. pydiagrams
  https://github.com/billin­gtonm/pydiagrams
 17. graphviz(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/graphviz
 18. dot(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/dot
 19. neato(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/neato
 20. twopi(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/twopi
 21. circo(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/circo
 22. fdp(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/fdp
 23. sfdp(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/sfdp
 24. Plain-text diagrams take shape in Asciidoctor!
  http://asciidoctor.org/new­s/2014/02/18/plain-text-diagrams-in-asciidoctor/
 25. Graphviz – Graph Visualization Software
  http://www.graphviz.org/
 26. graphviz (Manual Page)
  http://www.root.cz/man/7/graphviz/
 27. dot (Manual page)
  http://www.root.cz/man/1/dot/
 28. dot (Manual v PDF)
  https://graphviz.org/pdf/dot.1.pdf
 29. Ditaa home page
  http://ditaa.sourceforge.net/
 30. Ditaa introduction
  http://ditaa.sourceforge.net/#intro
 31. Ditaa usage
  http://ditaa.sourceforge.net/#usage
 32. Node, Edge and Graph Attributes
  http://www.graphviz.org/doc/in­fo/attrs.html
 33. Graphviz (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Graphviz
 34. Unified Modeling Language
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unified_Modeling_Langu­age
 35. UML basics: The sequence diagram
  http://www.ibm.com/develo­perworks/rational/library/3101­.html
 36. UML 2 State Machine Diagrams: An Agile Introduction
  http://www.agilemodeling.com/ar­tifacts/stateMachineDiagram­.htm
 37. Sequence diagram (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Sequence_diagram
 38. UML 2 Sequence Diagrams: An Agile Introduction
  http://www.agilemodeling.com/ar­tifacts/sequenceDiagram.htm
 39. A Quick Introduction to UML Sequence Diagrams
  http://www.tracemodeler.com/ar­ticles/a_quick_introducti­on_to_uml_sequence_diagram­s/
 40. UML Sequence Diagrams
  https://www.uml-diagrams.org/sequence-diagrams.html
 41. Web Sequence Diagrams
  https://www.websequencediagrams.com/
 42. Drawing sequence diagrams “napkin style”
  https://modeling-languages.com/drawing-sequence-diagrams-napkin-style/
 43. Curated list of UML tools – 2020 edition
  https://modeling-languages.com/uml-tools/#textual
 44. Flowchart diagrams vs. UML activity diagrams
  https://stackoverflow.com/qu­estions/7081215/flowchart-diagrams-vs-uml-activity-diagrams
 45. Kopenograms – Graphical Language for Structured Algorithms
  https://kopenogram.org/As­sets/Kopenograms_Graphical_Lan­guage_for_Structured_Algo­rithms.pdf
 46. Kopenograms and Their Implementation in BlueJ
  https://link.springer.com/chap­ter/10.1007%2F978–3–319–46535–7_8
 47. The simplest way to describe your flows
  https://code2flow.com/
 48. Allan Mogensen and his Legacy
  http://www.worksimp.com/articles/allan-mogensen.htm
 49. Diagrams: Diagram as Code
  https://diagrams.mingrammer.com/
 50. Diagrams: Guides
  https://diagrams.mingrammer­.com/docs/guides/diagram
 51. Diagrams: Nodes
  https://diagrams.mingrammer­.com/docs/nodes/onprem
 52. go-diagrams
  https://github.com/blushft/go-diagrams
 53. GoJS
  https://gojs.net/latest/index.html
 54. Code visualization: How to turn complex code into diagrams
  https://www.lucidchart.com/blog/vi­sualize-code-documentation
 55. Create dependency diagrams from your code
  https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/modeling/create-layer-diagrams-from-your-code?view=vs-2019
 56. Software Architecture Diagrams as Code
  https://shekhargulati.com/2020/04/21/sof­tware-architecture-diagrams-as-code/
 57. Processing spreadsheet data in Go
  https://appliedgo.net/spreadsheet/
 58. Stránka projektu plotly
  https://plot.ly/
 59. Plotly JavaScript Open Source Graphing Library
  https://plot.ly/javascript/
 60. Domain coloring
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Domain_coloring
 61. The Gonum Numerical Computing Package
  https://www.gonum.org/pos­t/introtogonum/
 62. Gomacro na GitHubu
  https://github.com/cosmos72/gomacro
 63. gophernotes – Use Go in Jupyter notebooks and nteract
  https://github.com/gopher­data/gophernotes
 64. gonum
  https://github.com/gonum
 65. go-gota/gota – DataFrames and data wrangling in Go (Golang)
  https://porter.io/github.com/go-gota/gota
 66. A repository for plotting and visualizing data
  https://github.com/gonum/plot
 67. Gonum Numerical Packages
  https://www.gonum.org/
 68. Getting started with Go modules
  https://medium.com/@fonse­ka.live/getting-started-with-go-modules-b3dac652066d
 69. Create projects independent of $GOPATH using Go Modules
  https://medium.com/mindorks/create-projects-independent-of-gopath-using-go-modules-802260cdfb51o
 70. Anatomy of Modules in Go
  https://medium.com/rungo/anatomy-of-modules-in-go-c8274d215c16
 71. Modules
  https://github.com/golang/go/wi­ki/Modules
 72. Go Modules Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-modules-tutorial/
 73. Module support
  https://golang.org/cmd/go/#hdr-Module_support
 74. Go vs. Python
  https://www.peterbe.com/plog/govspy
 75. PackageManagementTools
  https://github.com/golang/go/wi­ki/PackageManagementTools

Autor článku

Pavel Tišnovský vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje ve společnosti Red Hat, kde vyvíjí nástroje pro OpenShift.io.