Hlavní navigace

Tvorba vlastního pluginu pro textový editor Vim

14. 5. 2015
Doba čtení: 19 minut

Sdílet

V předchozích částech článku o přídavných modulech určených pro textový editor Vim jsme si popsali některé užitečné pluginy, ovšem prozatím jsme si neřekli, jakým způsobem je možné vytvořit si plugin vlastní. Proto je účelem dnešního článku seznámení čtenáře se základy tvorby a publikace přídavných modulů pro Vim.

Obsah

1. Tvorba vlastního pluginu pro textový editor Vim

2. První verze pluginu pro promítání slajdů

3. Odstranění globálních proměnných

4. Odstranění globálních funkcí

5. Unikátní jména funkcí pro mapování příkazů na klávesy

6. Adresářová struktura pluginu kompatibilního s modulem Pathogen

7. Soubor README.md a soubor obsahující nápovědu

8. Finální verze pluginu

9. Repositář s demonstračním pluginem

10. Odkazy na předchozí části článku

11. Odkazy na Internetu

1. Tvorba vlastního pluginu pro textový editor Vim

Používání pluginů ve Vimu je při použití nástrojů typu Pathogen či Vundle z hlediska uživatele velmi jednoduché, protože samotná instalace přídavného modulu se v naprosté většině případů omezuje na naklonování repositáře s pluginem, popř. na rozbalení archivu, v němž je tento přídavný modul distribuován. V porovnání s dříve používanými metodami distribuce a instalace pluginů se tedy jedná o krok vpřed, na druhou stranu je však nutné, aby tvůrci pluginů dodržovali několik pravidel zajišťujících například to, že si pluginy nebudou navzájem přepisovat funkce, klávesové zkratky či proměnné. V dnešním článku si ukážeme způsob tvorby velmi jednoduchého pluginu, který byl již několikrát úspěšně použit pro promítání slajdů přímo z Vimu. To s sebou přináší – minimálně pro skalního vimaře – poměrně velké množství výhod, například možnost zobrazení zdrojových souborů se zvýrazněním syntaxe, možnost výběru velikosti znaků v závislosti na kvalitě projektoru, mnohem rychlejší tvorbu slajdů, úplný WYSIWYG :-) apod.

Obrázek 1: Promítání slajdů v praxi.

Obrázek 2: Promítání slajdů v praxi.

2. První verze pluginu pro promítání slajdů

Podívejme se nejdříve na první verzi skriptu určeného pro prohlížení slajdů. Jeho funkce je poměrně jednoduchá. Nejdříve se s využitím externích příkazů ls a grep získá seznam všech souborů umístěných v aktuálním adresáři (do něj se lze přepnout příkazem :cd), tento seznam se setřídí, inicializuje se počitadlo slajdů a nastaví se mapování některých kláves (PageUp, PageDown, Home a End) na funkce sloužící k přepínání slajdů, tj. k načtení příslušného souboru příkazem execute „edit“ jméno_souboru s případným nastavením Vimu takovým způsobem, aby správně obarvil jednotlivé syntaktické kategorie. Navíc se ještě zaregistruje funkce zavolaná ve chvíli, kdy se má překreslit stavová řádka (status line), což je důležité, neboť zde potřebujeme zobrazit stav počitadla slajdů i celkový počet slajdů. Mapování klávesových zkratek je nastaveno následujícím způsobem:

Klávesa Význam
PageUp přechod na předchozí slajd
PageDown přechod na následující slajd
Home přechod na první slajd
End přechod na poslední slajd

První – a hned v několika ohledech špatně implementovaná – verze prohlížeče slajdů vypadá takto:

" Slideshow tool v1.0
" Pavel Tisnovsky 2012, 2013, 2014, 2015
 
" Ziskani seznamu vsech souboru v aktualnim adresari
function! GetFileList()
  return split(system("ls -1 | sort"))
endfunction
 
" Prechod na prvni slajd
function! GotoFirstSlide()
  let g:index = 0
endfunction
 
" Prechod na posledni slajd
function! GotoLastSlide()
  let g:index = len(g:slides) - 1
endfunction
 
" Zjisteni, zda uzivatel nepresel pred prvni slajd
function! BeforeFirstSlide()
  return g:index < 0
endfunction
 
" Zjisteni, zda uzivatel nepresel za posledni slajd
function! AfterLastSlide()
  return g:index >= len(g:slides)
endfunction
 
" Zobrazeni predchoziho slajdu
function! ShowNextSlide()
  let g:index += 1
  if AfterLastSlide()
    call GotoFirstSlide()
  endif
  call ShowActualSlide()
endfunction
 
" Zobrazeni nasledujiciho slajdu
function! ShowPrevSlide()
  let g:index -= 1
  if BeforeFirstSlide()
    call GotoLastSlide()
  endif
  call ShowActualSlide()
endfunction
 
" Zobrazeni prvniho slajdu
function! ShowFirstSlide()
  call GotoFirstSlide()
  call ShowActualSlide()
endfunction
 
" Zobrazeni posledniho slajdu
function! ShowLastSlide()
  call GotoLastSlide()
  call ShowActualSlide()
endfunction
 
" Funkce zajistujici nacteni slajdu
function! ShowActualSlide()
  execute "edit" g:slides[g:index]
endfunction
 
" Uprava stavove radky - bude se zobrazovat cislo
" slajdu, pocet slajdu a jmeno souboru obsahujiciho slajd
function! StatusLine()
  return "Slide " . (1+g:index) . "/" . len(g:slides) . " : " . g:slides[g:index]
endfunction
 
" Nastaveni zpusobu ovladani prohlizecky
function! SetupKeys()
  map <PageUp>  :call ShowPrevSlide()<cr>
  map <PageDown> :call ShowNextSlide()<cr>
  map <Home>   :call ShowFirstSlide()<cr>
  map <End>   :call ShowLastSlide()<cr>
endfunction
 
function! WeakPoint()
  " Promenna obsahujici seznam slajdu
  let g:slides = GetFileList()
 
  " Index aktualniho slajdu
  let g:index = 0
 
  " Kontrola
  if g:slides == []
    echo "Zadne soubory v pracovnim adresari"
  else
    " Registrace funkce pouzite pro zjisteni obsahu stavove radky
    set statusline=%!StatusLine()
 
    " Nastaveni zobrazeni stavove radky i v pripade, ze je pouzito
    " jen jedno okno
    set laststatus=2
 
    call ShowFirstSlide()
    call SetupKeys()
  endif
endfunction
 
call WeakPoint()

Poslední volání call WeakPoint() samozřejmě taktéž není korektní, lepší bude deklarovat nový příkaz command WeakPoint :call s:WeakPoint().

3. Odstranění globálních proměnných

Výše uvedený skript je sice funkční, ale trpí poměrně mnoha nectnostmi, které budeme muset postupně odstranit. Mezi první nedostatek patří použití globálních proměnných, tj. proměnných, před jejichž jména je přidán prefix g:. Ve chvíli, kdy má uživatel nainstalováno větší množství pluginů, může dojít k přepisům globálních proměnných, a proto je více než vhodné se jejich použití vyhnout, minimálně ve chvíli, kdy jsou tyto proměnné použity pouze uvnitř skriptu/pluginu a nikoli například pro uložení konfiguračních voleb. Řešení tohoto problému je ve skutečnosti velmi jednoduché, protože můžeme použít proměnné lokální v rámci modulu, v němž je skript napsán. V tomto případě se před jméno proměnné přidá prefix s:, kde „s“ znamená „script variable“. Taková proměnná je sdílena mezi všemi funkcemi v jednom skriptu (což potřebujeme), ale již není viditelná z dalších skriptů ani modulů. Takto by mohla vypadat upravená verze našeho prohlížeče slajdů:

" Slideshow tool v1.0
" Pavel Tisnovsky 2012, 2013, 2014, 2015
 
" Ziskani seznamu vsech souboru v aktualnim adresari
function! GetFileList()
  return split(system("ls -1 | sort"))
endfunction
 
" Prechod na prvni slajd
function! GotoFirstSlide()
  let s:index = 0
endfunction
 
" Prechod na posledni slajd
function! GotoLastSlide()
  let s:index = len(s:slides) - 1
endfunction
 
" Zjisteni, zda uzivatel nepresel pred prvni slajd
function! BeforeFirstSlide()
  return s:index < 0
endfunction
 
" Zjisteni, zda uzivatel nepresel za posledni slajd
function! AfterLastSlide()
  return s:index >= len(s:slides)
endfunction
 
" Zobrazeni predchoziho slajdu
function! ShowNextSlide()
  let s:index += 1
  if AfterLastSlide()
    call GotoFirstSlide()
  endif
  call ShowActualSlide()
endfunction
 
" Zobrazeni nasledujiciho slajdu
function! ShowPrevSlide()
  let s:index -= 1
  if BeforeFirstSlide()
    call GotoLastSlide()
  endif
  call ShowActualSlide()
endfunction
 
" Zobrazeni prvniho slajdu
function! ShowFirstSlide()
  call GotoFirstSlide()
  call ShowActualSlide()
endfunction
 
" Zobrazeni posledniho slajdu
function! ShowLastSlide()
  call GotoLastSlide()
  call ShowActualSlide()
endfunction
 
" Funkce zajistujici nacteni slajdu
function! ShowActualSlide()
  execute "edit" s:slides[s:index]
endfunction
 
" Uprava stavove radky - bude se zobrazovat cislo
" slajdu, pocet slajdu a jmeno souboru obsahujiciho slajd
function! StatusLine()
  return "Slide " . (1+s:index) . "/" . len(s:slides) . " : " . s:slides[s:index]
endfunction
 
" Nastaveni zpusobu ovladani prohlizecky
function! SetupKeys()
  map <PageUp>  :call ShowPrevSlide()<cr>
  map <PageDown> :call ShowNextSlide()<cr>
  map <Home>   :call ShowFirstSlide()<cr>
  map <End>   :call ShowLastSlide()<cr>
endfunction
 
function! WeakPoint()
  " Promenna obsahujici seznam slajdu
  let s:slides = GetFileList()
 
  " Index aktualniho slajdu
  let s:index = 0
 
  " Kontrola
  if s:slides == []
    echo "Zadne soubory v pracovnim adresari"
  else
    " Registrace funkce pouzite pro zjisteni obsahu stavove radky
    set statusline=%!StatusLine()
 
    " Nastaveni zobrazeni stavove radky i v pripade, ze je pouzito
    " jen jedno okno
    set laststatus=2
 
    call ShowFirstSlide()
    call SetupKeys()
  endif
endfunction
 
call WeakPoint()

4. Odstranění globálních funkcí

Další nepříjemnou vlastností původního skriptu je použití globálních funkcí. Textový editor Vim totiž za běžných podmínek nedovoluje přepis deklarace funkce jinou funkcí stejného jména, což znamená, že následující skript skončí s chybou:

function g:x()
  echo "Hello world!"
endfunction
 
function g:x()
  echo "Hello again..."
endfunction

Tuto kontrolu lze obejít velmi snadno – za klíčové slovo function se přidá vykřičník. V tomto případě Vim bez jakéhokoli upozornění přepíše již deklarovanou funkci novou deklarací:

function! g:x()
  echo "Hello world!"
endfunction
 
function! g:x()
  echo "Hello again..."
endfunction

Ani toto chování nám ovšem nevyhovuje, protože náš plugin může omylem přepsat funkce deklarované a používané jiným pluginem. Proto musíme přistoupit k deklaraci lokálních funkcí:

" Ziskani seznamu vsech souboru v aktualnim adresari
function! s:GetFileList()
  ...
endfunction
 
" Prechod na prvni slajd
function! s:GotoFirstSlide()
  ...
endfunction
 
" Prechod na posledni slajd
function! s:GotoLastSlide()
  ...
endfunction
 
" Zjisteni, zda uzivatel nepresel pred prvni slajd
function! s:BeforeFirstSlide()
  ...
endfunction
 
" Zjisteni, zda uzivatel nepresel za posledni slajd
function! s:AfterLastSlide()
  ...
endfunction
 
" Zobrazeni predchoziho slajdu
function! s:ShowNextSlide()
  ...
endfunction
 
" Zobrazeni nasledujiciho slajdu
function! s:ShowPrevSlide()
  ...
endfunction
 
" Zobrazeni prvniho slajdu
function! s:ShowFirstSlide()
  ...
endfunction
 
" Zobrazeni posledniho slajdu
function! s:ShowLastSlide()
  ...
endfunction
 
" Funkce zajistujici nacteni slajdu
function! s:ShowActualSlide()
  ...
endfunction
 
" Nastaveni zpusobu ovladani prohlizecky
function! s:SetupKeys()
  ...
endfunction
 
function! s:WeakPoint()
  ...
endfunction
 
command WeakPoint :call s:WeakPoint()

5. Unikátní jména funkcí pro mapování příkazů na klávesy

U lokálních funkcí však nastává problém – jak lze tyto funkce namapovat na klávesové zkratky? Konkrétně se jedná o následující řádky skriptu:

noremap <PageUp>  :call s:ShowPrevSlide()<cr>
noremap <PageDown> :call s:ShowNextSlide()<cr>
noremap <Home>   :call s:ShowFirstSlide()<cr>
noremap <End>   :call s:ShowLastSlide()<cr>

Tyto čtyři příkazy nebudou ve skutečnosti funkční, protože nastavení klávesových zkratek je záležitostí globálního nastavení Vimu a nikoli lokálního nastavení provedeného v jednom modulu. Řešením je použití symbolu <SID>, který je při načítání skriptu nahrazen za jednoznačný a přitom unikátní celočíselný identifikátor, takže nedojde ke kolizi se jménem jiné funkce. Výše uvedené mapování by tedy mělo vypadat takto:

noremap <PageUp>  :call <SID>ShowPrevSlide()<cr>
noremap <PageDown> :call <SID>ShowNextSlide()<cr>
noremap <Home>   :call <SID>ShowFirstSlide()<cr>
noremap <End>   :call <SID>ShowLastSlide()<cr>

Po načtení pluginu (a všech dalších pluginů) je možné si všechny deklarované funkce jednoduše vypsat příkazem:

:function

Obrázek 3: Na tomto výpisu funkcí můžete mj. vidět i funkce deklarované v pluginu vim-weakpoint. Před názvy funkcí je uveden jednoznačný identifikátor, takže nedojde ke kolizi jmen.

6. Adresářová struktura pluginu kompatibilního s modulem Pathogen

V současnosti se prakticky žádný přídavný modul neskládá pouze z vlastního skriptu, ale minimálně ze dvou dalších souborů. Jedná se o soubor nazvaný README či častěji README.md, který obsahuje krátkou informaci o účelu pluginu i o způsobu jeho instalace. Většina pluginů, jejichž repositáře jsou umístěny na GitHubu, používá soubor README.md, v němž lze využít značkovací jazyk Markdown, který je přímo na stránkách GitHubu korektně renderován, o čemž se ostatně můžeme snadno přesvědčit. Druhým souborem je nápověda uložená v podadresáři doc. Vlastní skript pluginu je pak uložen v podadresáři plugin, takže celá struktura přídavného modulu by měla vypadat následovně (předpokládejme, že plugin neobsahuje žádné soubory s definicí barev, obarvení syntaxe atd.):

.
├── doc
│   └── weakpoint.txt
├── plugin
│   └── weakpoint.vim
└── README.md

7. Soubor README.md a soubor obsahující nápovědu

Struktura souboru README.md může být následující. Povšimněte si použití znaků # a ## pro vytvoření základní struktury nadpisů, dále pak způsobu zápisu odkazu a taktéž použití odsazení, které v tomto případě povede k tisku zdrojového kódu (šedé pozadí, znaky z neproporcionálního fontu atd.):

# weakpoint
 
Simple slideshow tool
 
## Installation
 
With [pathogen.vim](https://github.com/tpope/vim-pathogen):
 
  cd ~/.vim/bundle
  git clone git://github.com/tisnik
 
## Usage
 
  :cd directory_with_slides
  :WeakPoint
 
If you use pathogen, you can use :Helptags to regenerate documentation. You
then can see ":h weakpoint" for more information.
 
## License
 
Copyright (c) 2012-2015 Pavel Tisnovsky (BSD-Like)

Soubor s nápovědou je nepatrně složitější, protože i zde se používá značkovací jazyk, konkrétně značkovací jazyk používaný všemi soubory nápovědy ve Vimu. Podle mých zkušeností je nejlepší mít tento soubor otevřený dvakrát – v jednom okně se zvýrazněním syntaxe, ve druhém okně bez zvýraznění syntaxe. Důvod je jednoduchý: při zvýraznění syntaxe Vim některé znaky schová, protože mají speciální význam. Jedná se například o hvězdičky, kterými jsou uvozeny cíle odkazů (nápověda ve Vimu je hypertextová):

*weakpoint.txt* Simple slideshow tool
 
Author: Pavel Tisnovsky
License: BSD-like (see |weakpoint-license|)
 
INTRODUCTION                  *weakpoint* *WeakPoint*
 
Simple slideshow tool
 
REQUIREMENTS                  *weakpoint-requirements*
 
 - On Unix, you need to have "cp" and "sort" in your path.
 
INSTALLATION                  *weakpoint-installation*
 
  cd ~/.vim/bundle
  git clone git://github.com/tisnik
 
USAGE                      *weakpoint-usage* *:WeakPoint*
 >
  :WeakPoint
<
LICENSE                     *weakpoint-license*
 
Copyright (c) 2012-2015 Pavel Tisnovsky
 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
 
 * Redistributions of source code must retain the above copyright
  notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
  notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
  documentation and/or other materials provided with the distribution.
 * Neither the name William Lee nor the names of its contributors may be
  used to endorse or promote products derived from this software without
  specific prior written permission.
 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
WILLIAM LEE AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 
 vim:tw=78:et:ft=help:norl:

Zajímavé je označení příkladu, které se provádí značkami >[konec řádku] a ^< [na začátku samostatného řádku]:

 syn region helpExample    matchgroup=helpIgnore start=" >$" start="^>$" end="^[^ \t]"me=e-1 end="^<"

Použití nápovědy:

:help weakpoint zobrazí nápovědu od začátku
:help weakpoint-requirements zobrazí nápovědu od sekce REQUIREMENTS
:help weakpoint-installation zobrazí nápovědu od sekce INSTALLATION
:help weakpoint-usage zobrazí nápovědu od sekce USAGE
:help weakpoint-license zobrazí nápovědu od sekce LICENSE

Obrázek 4: Zobrazení nápovědy ve Vimu.

Cloud 24 - tip 1

8. Finální verze pluginu

Poslední verze pluginu pro zobrazení slajdů je vypsána pod tímto odstavcem. Jedná se o stejnou verzi, jakou naleznete v GIT repositáři:

" Slideshow tool v1.3
" Pavel Tisnovsky 2012, 2013, 2014, 2015
 
" Ziskani seznamu vsech souboru v aktualnim adresari
function! s:GetFileList()
  return split(system("ls -1 | sort"))
endfunction
 
" Prechod na prvni slajd
function! s:GotoFirstSlide()
  let s:index = 0
endfunction
 
" Prechod na posledni slajd
function! s:GotoLastSlide()
  let s:index = len(s:slides) - 1
endfunction
 
" Zjisteni, zda uzivatel nepresel pred prvni slajd
function! s:BeforeFirstSlide()
  return s:index < 0
endfunction
 
" Zjisteni, zda uzivatel nepresel za posledni slajd
function! s:AfterLastSlide()
  return s:index >= len(s:slides)
endfunction
 
" Zobrazeni predchoziho slajdu
function! s:ShowNextSlide()
  let s:index += 1
  if s:AfterLastSlide()
    call s:GotoFirstSlide()
  endif
  call s:ShowActualSlide()
endfunction
 
" Zobrazeni nasledujiciho slajdu
function! s:ShowPrevSlide()
  let s:index -= 1
  if s:BeforeFirstSlide()
    call s:GotoLastSlide()
  endif
  call s:ShowActualSlide()
endfunction
 
" Zobrazeni prvniho slajdu
function! s:ShowFirstSlide()
  call s:GotoFirstSlide()
  call s:ShowActualSlide()
endfunction
 
" Zobrazeni posledniho slajdu
function! s:ShowLastSlide()
  call s:GotoLastSlide()
  call s:ShowActualSlide()
endfunction
 
" Funkce zajistujici nacteni slajdu
function! s:ShowActualSlide()
  execute "edit" s:slides[s:index]
endfunction
 
" Uprava stavove radky - bude se zobrazovat cislo
" slajdu, pocet slajdu a jmeno souboru obsahujiciho slajd
function! StatusLine()
  return "Slide " . (1+s:index) . "/" . len(s:slides) . " : " . s:slides[s:index]
endfunction
 
" Nastaveni zpusobu ovladani prohlizecky
function! s:SetupKeys()
  noremap <PageUp>  :call <SID>ShowPrevSlide()<cr>
  noremap <PageDown> :call <SID>ShowNextSlide()<cr>
  noremap <Home>   :call <SID>ShowFirstSlide()<cr>
  noremap <End>   :call <SID>ShowLastSlide()<cr>
endfunction
 
function! s:WeakPoint()
  " Promenna obsahujici seznam slajdu
  let s:slides = s:GetFileList()
 
  " Index aktualniho slajdu
  let s:index = 0
 
  " Kontrola
  if s:slides == []
    echo "Zadne soubory v pracovnim adresari"
  else
    " Registrace funkce pouzite pro zjisteni obsahu stavove radky
    set statusline=%!StatusLine()
 
    " Nastaveni zobrazeni stavove radky i v pripade, ze je pouzito
    " jen jedno okno
    set laststatus=2
 
    call s:ShowFirstSlide()
    call s:SetupKeys()
  endif
endfunction
 
command WeakPoint :call s:WeakPoint()

9. Repositář s demonstračním pluginem

Plugin, který jsme si v dnešním článku popsali, byl uložen do GIT repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/vim-weakpoint. Z tohoto repositáře lze provést snadnou instalaci nám již důvěrně známou sekvencí příkazů:

cd ~/.vim/bundle
git clone https://github.com/tisnik/vim-weakpoint
Cloning into 'vim-weakpoint'...
remote: Counting objects: 18, done.
remote: Compressing objects: 100% (13/13), done.
remote: Total 18 (delta 3), reused 17 (delta 2), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (18/18), done.
Checking connectivity... done.

10. Odkazy na předchozí části článku

 1. Užitečné skripty a pluginy pro textový editor Vim
  http://www.root.cz/clanky/uzitecne-skripty-a-pluginy-pro-textovy-editor-vim/
 2. Užitečné skripty a pluginy pro textový editor Vim (2.část)
  http://www.root.cz/clanky/uzitecne-skripty-a-pluginy-pro-textovy-editor-vim-2-cast/
 3. Užitečné skripty a pluginy pro textový editor Vim (3.část)
  http://www.root.cz/clanky/uzitecne-skripty-a-pluginy-pro-textovy-editor-vim-3-cast/
 4. Užitečné skripty a pluginy pro textový editor Vim (4.část)
  http://www.root.cz/clanky/uzitecne-skripty-a-pluginy-pro-textovy-editor-vim-4-cast/
 5. Užitečné skripty a pluginy pro textový editor Vim (5.část)
  http://www.root.cz/clanky/uzitecne-skripty-a-pluginy-pro-textovy-editor-vim-5-cast/
 6. Užitečné skripty a pluginy pro textový editor Vim (6.část)
  http://www.root.cz/clanky/uzitecne-skripty-a-pluginy-pro-textovy-editor-vim-6-cast-cestovani-v-case/
 7. Užitečné skripty a pluginy pro textový editor Vim (7.část)
  http://www.root.cz/clanky/uzitecne-skripty-a-pluginy-pro-textovy-editor-vim-7-cast/

11. Odkazy na Internetu

 1. Writing Vim Plugins
  http://stevelosh.com/blog/2011/09/wri­ting-vim-plugins/
 2. how to understand this vim script?
  http://stackoverflow.com/qu­estions/12625091/how-to-understand-this-vim-script
 3. Novinky ve VIM 7: Skriptovací jazyk
  http://www.root.cz/vim-sedm-druha-cast/
 4. DirDiff.vim : A plugin to diff and merge two directories recursively.
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=102
 5. vim-dirdiff na GitHubu
  https://github.com/will133/vim-dirdiff
 6. fakeclip : pseudo clipboard register for non-GUI version of Vim
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=2098
 7. vim-fakeclip na GitHubu
  https://github.com/kana/vim-fakeclip
 8. vim-fakeclip: Dokumentace
  http://kana.github.io/con­fig/vim/fakeclip.html
 9. Vim Multiple Cursors na GitHubu
  https://github.com/terryma/vim-multiple-cursors
 10. SLIME (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/SLIME
 11. vim-slime na GitHubu
  https://github.com/jpalardy/vim-slime
 12. vi Editor Commands
  http://www.cs.rit.edu/~cslab/vi­.html#A1.4
 13. vi Manual
  http://www.cs.fsu.edu/gene­ral/vimanual.html
 14. Mastering the Vi Editor
  http://www.susnet.uk/mastering-the-vi-editor
 15. Using undo branches
  http://vim.wikia.com/wiki/U­sing_undo_branches
 16. Gundo
  http://sjl.bitbucket.org/gundo.vim/
 17. Vim as a Python IDE, or Python IDE as Vim
  http://blog.jetbrains.com/pychar­m/2013/06/vim-as-a-python-ide-or-python-ide-as-vim/
 18. histwin na GitHubu
  https://github.com/chrisbra/his­twin.vim
 19. histwin.vim : Browse the undo tree
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=2932
 20. undotree.vim : Display your undo history in a graph
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=4177
 21. Surround
  http://www.bestofvim.com/plu­gin/surround/
 22. SnipMate
  http://www.bestofvim.com/plu­gin/snipmate/
 23. Getting a Clojure REPL in Vim With VimClojure, Nailgun, and Leiningen
  http://naleid.com/blog/2011/12/19/get­ting-a-clojure-repl-in-vim-with-vimclojure-nailgun-and-leiningen/
 24. The NERD Commenter : A plugin that allows for easy commenting of code for many filetypes.
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=1218
 25. NERD Commenter na GitHubu
  https://github.com/scroolo­ose/nerdcommenter
 26. luarefvim : Lua reference manual
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=1291
 27. lua.vim : Lua file type plug-in for the Vim text editor
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=3625
 28. vim-lua-ftplugin
  https://github.com/xolox/vim-lua-ftplugin
 29. Vi Improved
  https://wiki.python.org/moin/Vim
 30. javacomplete : Omni Completion for JAVA
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=1785
 31. SearchComplete
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=474
 32. ShowMarks
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=152
 33. ctrlp.vim
  https://github.com/kien/ctrlp.vim
 34. ctrlp.vim
  http://kien.github.io/ctrlp.vim/
 35. vim-signature
  https://github.com/kshenoy/vim-signature
 36. Supertab
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=1643
 37. Supertab (GitHub)
  https://github.com/ervandew/supertab
 38. Vim Essential Plugin: NERD Tree
  http://code.tutsplus.com/tutorials/vim-essential-plugin-nerdtree–net-19692
 39. The NERD tree : A tree explorer plugin for navigating the filesystem
  http://vim.sourceforge.net/scrip­ts/script.php?script_id=1658
 40. NERD Tree Guide
  http://usevim.com/2012/07/18/ner­dtree/
 41. vcscommand.vim : CVS/SVN/SVK/git/hg/bzr integration plugin
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=90
 42. vcscommand na GitHubu
  https://github.com/vim-scripts/vcscommand.vim
 43. Popis skriptu Vim Pathogen
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=2332
 44. Poslední verze skriptu Vim Pathogen
  https://tpo.pe/pathogen.vim
 45. Nejlepší pluginy pro Vim
  http://vimawesome.com/
 46. Nejlepší pluginy pro Vim
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t_search_results.php?order_by=ra­ting
 47. Vim-airline na GitHubu
  https://github.com/bling/vim-airline
 48. Vim-airline na www.vim.org
  http://www.vim.org/scripts/dow­nload_script.php?src_id=22726
 49. Vim-fugitive na GitHubu
  https://github.com/tpope/vim-fugitive
 50. Vim-fugitive na www.vim.org
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=2975
 51. Textový editor Vim jako IDE (seriál)
  http://www.root.cz/clanky/textovy-editor-vim-jako-ide/
 52. Building Vim
  http://vim.wikia.com/wiki/Bu­ilding_Vim
 53. Getting the Vim source with Mercurial
  http://vim.wikia.com/wiki/Get­ting_the_Vim_source_with_Mer­curial
 54. Vim Perl Interface
  http://vim.dindinx.net/vim7/html/if_per­l.txt.php
 55. Vim Perl Support
  http://www.softpanorama.or­g/Editors/Vimorama/vim_per­l_support.shtml
 56. VIM as Python IDE
  http://blog.dispatched.ch/2009/05/24/vim-as-python-ide/
 57. Stack Overflow: VIM: Perl interface: passing a variable to Perl and reading a vim variable from Perl
  http://stackoverflow.com/qu­estions/4999902/vim-perl-interface-passing-a-variable-to-perl-and-reading-a-vim-variable-from
 58. Stack Overflow: Getting started with vim scripting with Perl
  http://stackoverflow.com/qu­estions/2208618/getting-started-with-vim-scripting-with-perl
 59. Python with a modular IDE (Vim)
  http://www.sontek.net/python-with-a-modular-ide-vim
 60. Getting to VIM's Python interface
  http://zerokspot.com/weblog/2009/02/21/get­ting-to-know-vims-python-interface/
 61. Pretty-formatting XML
  http://vim.wikia.com/wiki/Pretty-formatting_XML
 62. Delete a pair of XML/HTML tags
  http://vim.wikia.com/wiki/De­lete_a_pair_of_XML/HTML_tags
 63. Vim as XML Editor
  http://www.pinkjuice.com/how­to/vimxml/
 64. xmledit: A filetype plugin to help edit XML, HTML, and SGML documents
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=301
 65. Poslední vývojová verze makra xmledit
  http://github.com/sukima/xmledit/
 66. vim.wikia: Display date-and-time on status line
  http://vim.wikia.com/wiki/Display_date-and-time_on_status_line
 67. vim.wikia: Writing a valid statusline
  http://vim.wikia.com/wiki/Wri­ting_a_valid_statusline
 68. vim.wikia: Statusline tab level ruler
  http://vim.wikia.com/wiki/Sta­tusline_tab_level_ruler
 69. vim.wikia: Switching between different statuslines
  http://vim.wikia.com/wiki/Swit­ching_between_different_sta­tuslines
 70. X Selections, Cut Buffers, and Kill Rings
  http://www.jwz.org/doc/x-cut-and-paste.html
 71. Accessing the system clipboard
  http://vim.wikia.com/wiki/Ac­cessing_the_system_clipbo­ard
 72. xcutsel(1) – Linux man page
  http://linux.die.net/man/1/xcutsel
 73. snipMate : TextMate-style snippets for Vim
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=2540
 74. msanders / snipmate.vim
  https://github.com/msander­s/snipmate.vim
 75. snipMate.vim Introductory Screencast
  http://vimeo.com/3535418
 76. Clewn home page
  http://clewn.sourceforge.net/
 77. How to connect vim with gdb – using clewn
  http://chunhao.net/blog/how-to-connect-vim-with-gdb-using-clewn
 78. yavdb : Yet Another (Generic) Vim Debugger Integration
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=1954
 79. Vim home page
  http://www.vim.org/
 80. vim (man page)
  http://www.linux-tutorial.info/modules.php?na­me=ManPage&sec=1&manpage=vim
 81. Tutorial: Make Vim as Your C/C++ IDE Using c.vim Plugin
  http://www.thegeekstuff.com/2009/01/tu­torial-make-vim-as-your-cc-ide-using-cvim-plugin/
 82. c.vim : C/C++ IDE
  http://vim.sourceforge.net/scrip­ts/script.php?script_id=213
 83. c.vim : C/C++ IDE key mappings
  http://lug.fh-swf.de/vim/vim-c/c-hotkeys.pdf
 84. Základní základy editoru Vim
  http://www.root.cz/clanky/zakladni-zaklady-editoru-vim/
 85. Jak si přizpůsobit Vim
  http://www.root.cz/serialy/jak-si-prizpusobit-vim/
 86. Taglist (plugin)
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=273
 87. The NERD tree: A tree explorer plugin for navigating the filesystem
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=1658
 88. JavaBrowser : Shows java file class, package in a tree as in IDEs. Java source browser.
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=588
 89. snippetsEmu : An attempt to emulate TextMate's snippet expansion
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=1318
 90. Vim plugins for developers
  http://www.linuxtoday.com/upload/vim-plugins-for-developers-140619094010.html

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.