Hlavní navigace

Úskalí XML (3)

24. 1. 2003
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

XML Path Language má svůj půvab, pokud lze o něčem takovém mluvit u jazyka pro lokalizaci uzlů v dokumentu XML. Je kompaktní, přitom intuitivní a dobře čitelný. Jeho autoři, zdá se, měli šťastnou ruku. Přesto i XPath má svá drobná úskalí vedoucí k často opakovaným chybám uživatelů.

XPath 1.0

XPath není samostatný jazyk. Abychom mohli vyhodnotit výraz XPath, musíme k tomu znát aktuální kontext, který je typicky definován hostitelským jazykem (XSLT, XQuery). Obliba jazyka XPath sice vedla ke vzniku celé řady samostatných implementací, ty však musí poskytovat funkce API umožňující nastavení kontextu z aplikace. Kontext nezbytný pro vyhodnocení dotazů XPath zahrnuje tyto informace:

 • aktuální uzel a sada uzlů – Kvůli vyhodnocení relativních cest je samozřejmě třeba znát aktuální uzel. To však nestačí; vždy musí být definována i aktuální sada uzlů, její velikost (počet uzlů) a pozice aktuálního uzlu v této sadě. Bez této informace by nebylo možné vyhodnotit funkce last() a position().
 • seznam deklarovaných prefixů – Vyhodnocení kvalifikovaných jmen se neobejde bez znalosti jmenných prostorů, k nimž jsou vázány prefixy použité v dotazu.
 • seznam definovaných proměnných – Pokud dotaz obsahuje proměnné, je třeba znát jejich hodnoty.

Následující příklad ilustruje často opakovanou chybu začátečníků v XSLT; její příčinou je špatně odhadnutá aktuální sada uzlů.

<?xml version="1.0"?>
<!-- data -->
<root>
 <node/>
 <node/>

 <node/>
</root>

<?xml version="1.0"?>
<!-- stylesheet -->
<xsl:stylesheet version="1.0"
 xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

 <xsl:template match="/root">
  <xsl:apply-templates/>

 </xsl:template>

 <xsl:template match="node">
  <xsl:value-of select="position()"/>
 </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Výsledkem transformace není 123, jak by snad někdo mohl očekávat, ale 246. Výraz position() je vyhodnocován nad sadou všech dětí elementu root, jimiž jsou po řadě textový uzel obsahující pouze mezery a konec řádku (whitespaces), první element node, další „prázdný“ textový uzel, druhý node a tak dále. Abychom dostali očekávaný výsledek, je třeba explicitně vybrat požadovanou sadu uzlů, <xsl:apply-templates select=„node“/>, nebo zvolit některý ze způsobů, jimiž lze v XSLT ze vstupních dat odstranit „prázdné“ textové uzly (whitespace-stripping, xml:space).

Ke kontextu je ještě dobré připomenout, že každý výraz v predikátu je vyhodnocován ve svém vlastním interním kontextu, nikoli v kontextu hlavního výrazu.

<xsl:template match="node1">
 <xsl:value-of select="node2[position() = 1]">
 <xsl:value-of select="node2/node3[. = 'foo']">
 <xsl:value-of select="node2/node3[@name = current()/@name]">
</xsl:template>

Pozice v prvním výrazu se proto týká sady elementů node2, nikoli výchozí sady elementů node1. Stejně tak . (tečka) ve druhém výrazu zastupuje aktuální uzel node3. Kdybychom chtěli referovat výchozí node1, je třeba použít funkci current(), jak ukazuje třetí příklad.

Při použití jmenných prostorů ve výrazech XPath v XSLT platí jedna roztomilá výjimka – defaultní jmenný prostor se nebere do úvahy. Nekvalifikovaná jména prvků a atributů ve výrazech tedy nepatří do defaultního jmenného prostoru (je-li deklarován), ale zůstávají nezařazena. Vstupní data následující ukázky obsahují dva uzly node; první z nich patří do jmenného prostoru, druhý nikoliv. V šabloně XSLT je onen jmenný prostor deklarován jako standardní:

<?xml version="1.0"?>
<!-- data -->
<root>
 <node xmlns="http://gingerall.org/ns">A</node>
 <node>B</node>

</root>

<?xml version="1.0"?>
<!-- stylesheet -->
<xsl:stylesheet version="1.0"
 xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
 xmlns="http://gingerall.org/ns">

 <xsl:template match="/root">
  <xsl:value-of select="node"/>
 </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Výsledkem bude B. Kdybychom ale xmlns=„http://…“ změnili na xmlns:pre=„ht­tp://…“ a select=„node“ na select=„pre:node“, dostanemeA. Ignorování defaultního jmenného prostoru může být někdy výhodné, jindy naopak. Spolehlivým způsobem, jak se nezamotat do jmenných prostorů, je používat vždy prefixy, a to pokud možno stále stejné pro tytéž jmenné prostory. XSLT 2.0 navrhuje elegantní řešení problému s defaultním jmenným prostorem ve výrazech XPath. Atributem default-xpath-namespace si jej každý může nastavit podle potřeby.

XPath 2.0

K pohledu do budoucnosti jazyka XPath nepotřebujeme křišťálovou kouli. W3C už přibližně dva roky připravuje verzi 2.0 a pracovní verze specifikací jsou dostupné.

CS24_early

Přestože podoba druhé verze zatím není definitivní, některá nová úskalí se už rýsují. Tím zásadním asi bude propojení s datovými typy jazyka W3C XML Schema. Pokud dokument nebude mít k dispozici také své schéma, výrazy pracující s datovými typy budou nevyhodnotitelné. To je dalším krokem v kontroverzní snaze učinit ze schématu povinnou součát dokumentu.

Celkově je zřejmé, že XPath 2.0 bude o dost komplexnější než jeho předchůdce. Správné a logické změny zůstávají poněkud ve stínu nových funkcí a konceptů, kouzlo jednoduchosti bude z velké části pryč. Jedno je jisté – o temná místa v XPath 2.0 určitě nebude nouze.

Seriál: Úskalí XML

Byl pro vás článek přínosný?