Hlavní navigace

ElcomSoft je nevinen

19. 12. 2002
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Pokusím se na pár řádcích stručně zrekapitulovat průběh případu firmy ElcomSoft, obviněné z porušení autorských práv firmy Adobe, od začátku až do vynesení rozsudku. Na závěr si dovolím pár řádek týkajících se aktuálního dění kolem kontroverzního, dle některých též drakonického zákona DMCA.

Bylo by snad možné říci, že celá aféra okolo Elcomsoftu začala tehdy, když byl vloni na návštěvě USA zatčen údajný hacker (ovšem dle US úřadů ve smyslu cracker) Dmitrij Skljarov. Ve skutečnosti však vše začalo již mnohem dříve, a to, když byl roku 1998 přijat zákon Digital Millenium Copyright Act (DMCA), který aktuální tahanice kolem autorských práv umožnil.

Dmitri Skljarov, dnes již bývalý programátor ruské firmy ElcomSoft, navštívil vloni USA, kde se zúčastnil konference DefCon. Na této konferenci přednesl přednášku (PowerPoint), která se věnovala slabinám ochrany firmy Adobe pro její produkt eBook.

Přímo na DefConu pak byl americkými orgány zatčen a strávil pět měsíců za mřížemi s výhledem na několik dalších let. Dmitrij, společně s celým ElcomSoftem, byl obviněn z toho, že vytvořil, a ElcomSoft pak i prodával, prográmek, který umožnil obejít slabou ochranu na eBook readeru firmy Adobe, a tím porušil hned několik paragrafů DMCA.

Toto zatčení vzbudilo po celém světě mohutný rozruch a možná i díky tlaku veřejnosti byl Dmitrij nakonec propuštěn. Ven se však dostal za podmínky, že přislíbí své svědectví u jakéhokoli budoucího procesu s firmou ElcomSoft. Dmitrij souhlasil a po propuštění odjel do Ruska, kde poskytl několik rozhovorů.

Pikantním faktem zůstává to, že Dmitrij Skljarov je Rus, ElcomSoft je ruská firma, a tak by se na ně z pochopitelných důvodů americké zákony neměly prakticky nijak vztahovat. Samozřejmě mezinárodní ano, ale to je podstatný rozdíl a ani argument, že Internet je celosvětový fenomén, by neměl a dosud snad nikdy nevedl k takovým právním aktivitám vůči zahraničnímu subjektu, jaké jsou vyvíjeny v tomto případě. Americké úřady však jsou každopádně jiného názoru a moderním způsobem hodlají měnit historii. Díky tomu jsme se v prosinci 2002 příslušného procesu dočkali. Historii celého případu pěkně mapuje článek na TheRegisteru a především specializovaná stránka na Planet PDF, mapující celý případ od začátku až do dubna 2002.

Vlny okolo případu však znovu nabraly intenzitu překvapivě ještě před zahájením samotného soudního projednávání. V této, řekněme přípravné fázi, totiž nebylo vůbec jasné, zda Dmitrij a jeho šéf budou moci vstoupit na území USA. Díky původnímu odmítnutí vydat víza Dmitriji Skljarovovi a jeho dnes již bývalému šéfovi Vladimiru Katalovovi to vypadalo, že jeden americký úřad znemožní právní hrátky úřadu jinému. Nakonec vše bylo vyřešeno jen pár dní před soudem a oběma aktérům bylo vystaveno zvláštní vstupní vízum, aby se vůbec soudu mohli zúčastnit.

V tomto slyšení pak bylo federálním soudcem posuzováno, zda případ vůbec bude poslán před porotu, či zda bude zamítnut. O všem jsme již informovali v krátkých zprávách na ROOTu, čili jen připomenu, že případ před porotu šel.

Projednávání před porotou u soudu v San Jose začalo klasickým představením případu i všech aktérů a vyslechnutím svědeckých výpovědí. Nejprve byli vyslechnuti svědci, které si předvolala obžaloba, a pak i obhajoba. Žalující stranu zastupoval Scott Frewing a obhájcem ElcomSoftu byl Joseph Burton. Při zahajovací řeči pan Frewing tvrdil, že na Ruský ElcomSoft se vztahují stejné zákony jako na americké firmy, které nabízejí své produkty v rámci USA. Naopak ElcomSoft se hájil tím, že jeho program byl určen jen legálním držitelům eBooku, aby své dokumenty mohli číst i jinde. O obojím jsme opět již informovali dříve, nicméně aktuální informace nabízí například článek na CNetu.

Obžaloba pak dále tvrdí, že ElcomSoftu šlo jen o peníze, a tak klidně porušil zákon a odstranil ochranu souborů pro Adobe eBook. Naopak ElcomSoft tvrdí, že jen umožnili majitelům eBooků číst své soubory i mimo tato zařízení a samotný Dmitrij pak prohlašuje, že není žádný hacker, ale že je normální programátor a počítačový inženýr. Navíc program obsahoval apel na uživatele, aby jej používali pouze legálně a férově. Tento článek též přibližuje, jak vlastně prográmek, který pak ElcomSoft prodával, vznikl. Dmitri tvrdí, že jej vlastně původně vytvořil, aby demonstroval slabiny ochranného systému od Adobe (což potvrzuje prezentace na DefConu). O svědectvích Dmitrije Skljarova referuje i článek na Siliconu.

11. prosince byla vyslechnuta poslední svědectví a porota měla rozhodnout o vině či nevině obviněných. Než se porota odebrala k rozhodování, ještě si vyžádala od předsedajícího soudce vyjasnění samotného zákona DMCA. Neb tento dokument je přes 100 stran dlouhý, soudce jej odmítl probírat celý a nabídl se odpovídat na konkrétní otázky, jak vypovídá článek na Wired.

Další informace z průběhu slyšení přibližuje článek na Siliconu. Připomíná mimo jiné fakt, že soudce v průběhu jednání odmítl velké množství pokusů ElcomSoftu představit porotě důkazy o tom, co s programem dělali jeho zákazníci. Tj. že by prokázali, že program nebyl zneužit a že ElcomSoft přímo vyzývá k tomu, aby byl používán pouze legálně. Pan Katalov nicméně svědčil, že firma jednala v tzv. „dobré víře“ v morálku svých zákazníků. Průběhu jednání se věnuje i tento článek na TheRegisteru, popisující poslední dny svědeckých výpovědí.

comupterworld - webcast prosinec

17. prosince byl v celé cause, kterou mnozí považují za prubířský kámen ve věci DMCA, vynesen rozsudek. Porota se nakonec usnesla na tom, že ElcomSoft je ve všech pěti bodech obžaloby nevinen. Rozsudku si pochopitelně všímá téměř každý magazín a tak není nouze o články na toto téma. PlanetPDF však byl nejspíše první a nabízí i náhled Dmitri Skljarova a jeho bývalého šéfa Vladimira Katalova. Oba jsou spokojeni, že je soud spolu s ElcomSoftem shledal nevinnými. Nicméně nějakým problémům se stejně možná nevyhnou. To, že jsou nevinni, totiž nutně neznamená, že jim bude americkými úřady v budoucnu uděleno vízum pro vstup do USA, či že nebudou v budoucnu pečlivě sledováni. Rozsudek o nevině se přičítá právě sympatiím poroty s tím, že součástí programu byla žádost o férové využití, adresovaná uživatelům. Své pokrytí nabízí i TheRegistera Wired.

Závěrem poznamenávám, že americké právo obsahuje zajímavý mechanismus přezkoumávání zákonů. Ten umožňuje pro federální zákon přezkoumání, zda není on či jeho aplikace v rozporu s veřejným zájmem. V dané lhůtě několika let se mohou občané svými připomínkami zasadit o případné prosazení změn. Díky tomu je nyní právě i DMCA hodnoceno občany, a bude-li tento monstr zákon na ochranu autorských práv shledán problémovým, pak jej čekají změny. Termín pro poslední připomínky má vypršet velmi velmi brzy, jak píše TheRegister. Doufejme, že nějaké změny přijdou a budou k lepšímu.

Byl pro vás článek přínosný?