Hlavní navigace

Open Sankoré: na interaktivní tabule svobodně

3. 12. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Interaktivní tabule jsou dnes již téměř standardní výbavou škol i vzdělávacích institucí nejen v České republice. Tabule je hardwarová část, ale ještě je potřeba software. Open Sankoré je projekt, který pro tato zařízení umožňuje vytvářet kvalitní učební materiály, a to pomocí open-source nástroje.

Interaktivní tabule jsou dnes jednou z technologií, která je na školách velice rozšířená, avšak velice málo smysluplně využívaná, neboť s ní učitelé neumí dobře pracovat. Nejde přitom jen o zařízení, které by se vyskytovalo jen ve školském prostředí, ale stále více proniká do školících center, vzdělávacích institucí i konferenčních místností. Nabízí nejen možnost lépe zapojit žáky, ale také presentovat multimediálněji, živěji a efektněji.

Konkrétních technických řešení jsou desítky, ale základní idea je stále stejná. Na tabuli je promítán obraz z dataprojektoru a uživatel může rukou či perem do prezentace zasahovat, kreslit, psát nebo manipulovat s prvky. Jednotlivé tabule se přitom liší velikostí, podporou více gest, použitým materiálem nebo tím, zda rozlišují pero a ruku, případně, zda lze pro ovládání užívat jen speciální pero.

Každý výrobce pak nabízí mimo hardwarové části tabule také software, který umožňuje tvorbu a požívání těchto multimediálních a interaktivních presentací. To s sebou nese řadu problémů – pokud je v instituci více různých zařízení, je třeba materiál chystat na konkrétní výrobek nebo činnost často stereotypně předělávat do různých aplikací. Velká většina nástrojů je navíc svázána s operačním systémem Windows, což například s rostoucím podílem OS X (ale i Linuxu) může být problém. V neposlední řadě je zde pak obtíž s licencemi. Je třeba řešit jejich správu a často nákup na každý počítač, kde se prezentace chystá. To přináší netriviální ekonomické i technické nároky a jde o jeden z důvodů, proč se ve škole taková zařízení typicky užívají poměrně v omezené míře. Pedagog se totiž nemá kde dostatečně dobře připravit.

Open Sankoré představuje odpověď na zmíněné problémy alespoň v tom ohledu, že je multiplatformní, open source a podporuje zařízení od drtivé většiny významnějších výrobců. V praxi jsem se nesetkal s nepodporovaným zařízením, na druhou stranu je třeba říci, že principiální podpora neznamená dokonalou funkčnost jako s proprietárním, technicky odladěným zařízení.

První verze spatřila světlo světa na University of Lausanne v roce 2003, aktuální stabilní verze je z roku 2012. Šířená je pod licencí GNU GPL a z větší části je lokalizovaná také do češtiny. Jistě pak není bez zajímavosti, že jde o projekt, který se také do oblasti widgetů snaží prosadit W3C standardy. Základní jazykovou verzí je francouzština a v tomto jazyce také funguje podstatná část týmu. Řadu věcí tak v angličtině najdeme jen obtížně nebo vůbec. Na druhou stranu se zde pěkně uplatňují komunitní poučky o tom, jak funguje open source a hotové materiály nebo metodické pokyny a neoficiální návody lze najít v téměř libovolném jazyce.

Vzhled a funkce

Aplikace v sobě ani v nejmenším nezapře svůj původ v grafickém rozhraní KDE. Nejde jen o grafické prvky nebo provedení tlačítek, ale také celkovou strukturu ovládání, vzhled nebo velice podrobné možnosti nastavení. V grafickém prostředí Windows například vypadá velice neobvykle, když aplikace nemá žádnou horní lištu (na křížky či minimalizování okna zapomeňme) nebo zcela skryje i spodní lištu s nabídkou start. Velice pěkně funguje mód pro dva monitory, kdy na jednom je zobrazena pracovní plocha a na druhém interaktivní tabule nebo alespoň její náhled. Jde o řešení nápadité, neobvyklé a velice pohodlné.

Aplikace disponuje menu na všech stranách obrazovky. V levém lze zobrazit metadata o dokumentu, vytvořené listy atp. V pravé části je souborový systém, ze kterého si lze brát prvky pro multimediální a interaktivní prezentaci – od obrázků, přes kalkulačku až po pravítko nebo kružítko. Nechybí zde ani hotové aplikace na procvičování nebo tvorbu testů či videa a zvuky.

Horní menu pak nabízí možnost přidávání a odebírání listů, základní práci s objekty, práci s gumou nebo možnost nastavit si typ, barvu a šířku čáry. Dále je zde již zmiňované nastavení, možnost místo statického pozadí užít web nebo (téměř) libovolné dokumenty. Do nich pak lze vkládat aktivity nebo jen psát.

Spodní lišta pak obsahuje nástroje, jež jsou typické pro práci s interaktivní tabulí. Je zde tužka, zvýrazňovač, guma, nástroje pro vkládání již hotových tvarů a tvorbu výplní či virtuální ukazovátko (červený puntík, který lze někam zaměřit). Dále jsou zde nástroje pro zoom a možnost manipulovat s objekty nebo se posouvat po stránce. Nechybí ani možnost psaní textu klávesnicí, ať již fyzickou nebo virtuální.

Jednotlivé objekty na ploše je možné uzamykat, seskupovat, pohybovat s nimi nebo je třeba klonovat. Každému lze navíc přiřadit odkaz, což může znamenat skok uvnitř dokumentu (třeba na text nápovědy na listě s příslušným číslem) nebo URL odkaz. Nebo vložit zvukový soubor, který se může po kliknutí přehrát, což je důležitá funkce především pro jazykové vzdělávání.

Zkušenosti z praxe

Oproti konkurenci má aplikace celou řadu výhod a důvod, proč ji využívat, ale to neznamená, že je zcela bez chyb. Mohu-li porovnávat například se SmartNotebook, tak neumí (nebo alespoň ne dobře) rozlišit pero, ruku a houbu, což výrazně snižuje potenciál těch tabulí, které to umí. Jde přitom o jednu z nejužitečnějších funkcí, která celkový zážitek značně kazí. Problémem jsou také hardwarová tlačítka na tabulích (například přepíná barev má k optimu také daleko) a ani soubor doprovodných aktivit (her, obrázků nebo třeba druhů per) není tak velký, jak bude většina uživatelů zřejmě zvyklá.

DT24

Na druhou stranu otevřenost a přenositelnost mezi jednotlivými tabulemi a technologiemi je v tomto ohledu obdivuhodná, stejně jako dobře fungující import většiny běžně dostupných dokumentů, které je během vzdělávání možné využít. Hodí se také možnost si vše dobře nastavit, takže učitel bude mít svoji výchozí barvu a šířku pera k dispozici pořád. A opět praktická poznámka – jen málokdo bude využívat pokročilá pera, které Open Sankoré nemá. Většina pedagogů si s ní bohatě vystačí.

Závěr

Open Sankoré zdaleka není ideální nebo dokonalý produkt. Ale při existenci diverzity technologií nebo operačních systémů jde nakonec o nástroj nejpohodlnější a asi nejlepší možný. Mrzí především pomalejší vývoj, takže řada moderních funkcí zatím není implementovaná – rozpoznávání textu, práce s 3D objekty atp. Přesto jde o produkt, který rozhodně stojí za vyzkoušení a mezi open source nástroji pro vzdělávání bude zastávat jedno z předních míst.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudovaný středoškolský učitel fyziky a informatiky, ale dnes vysokoškolský pedagog technologií ve vzdělávání na KISKu na FF MU. Věnuje se především kurátorství digitálního obsahu, online vzdělávání a učící se společnosti.