Hlavní navigace

Operace s daty uloženými v binárních souborech v knihovnách NumPy a Pandas

26. 10. 2021
Doba čtení: 33 minut

Sdílet

 Autor: Pavel Tišnovský
Poměrně často se můžeme setkat s požadavkem analýzy dat uložených v binárních souborech. S těmito soubory dokáže do určité míry pracovat jak knihovna NumPy, tak i knihovna Pandas.

Obsah

1. Operace s daty uloženými v binárních souborech v knihovnách NumPy a Pandas

2. Uložení obsahu vektoru do textového souboru se specifikací oddělovače

3. Uložení obsahu vektoru do binárního souboru

4. Načtení obsahu vektoru z textového popř. binárního souboru

5. Uložení obsahu matice do textového souboru se specifikací oddělovače i do souboru binárního

6. Standardní binární soubor knihovny NumPy

7. Standardní binární soubor pro vektory

8. Uložení a načtení matice do/ze standardního binárního souboru

9. Binární soubory a knihovna Pandas

10. Načtení obsahu datové řady z binárního souboru s konverzí

11. Načtení obsahu datového rámce z binárního souboru se specifikací formátu

12. Vygenerování binárního souboru se dvěma sloupci čísel s různou reprezentací

13. Načtení binárního souboru s různými typy sloupců do datového rámce

14. Specifikace endianity dat

15. Vygenerování binárního souboru se dvěma sloupci čísel s různou reprezentací a se sloupcem s řetězci

16. Načtení obsahu datového rámce z binárního souboru obsahujícího řetězce pevné délky

17. Převod sekvence bajtů na řetězec

18. Repositář s demonstračními příklady

19. Odkazy na předchozí části seriálu o knihovně Pandas

20. Odkazy na Internetu

1. Operace s daty uloženými v binárních souborech v knihovnách NumPy a Pandas

Poměrně často se v praxi můžeme setkat s požadavkem analýzy dat uložených v binárních souborech. S těmito soubory dokáže do určité míry pracovat jak knihovna NumPy, tak i knihovna Pandas. Dnes si představíme základní metody ukládání i načítání binárních dat; v navazujícím článku si pak ukážeme některé pokročilé (resp. spíše pouze pokročilejší) metody, například přeskakování bloků v binárních souborech, využití mmap u obrovských souborů, které se celé nevejdou do operační paměti atd.

Pro prohlížení obsahu binárních souborů lze použít například nějakou formu hexadecimálního prohlížeče. Co si však pod pojmenováním „hexadecimální prohlížeč“ nebo „hexadecimální editor“ máme představit? Jedná se o aplikace, které vstupní binární soubor (tj. soubor, který může mít libovolný obsah, jenž není nijak interpretován) zobrazí typickým způsobem ve formě hexadecimálních hodnot (tj. číselných hodnot využívajících při zobrazení šestnáctkovou soustavu) umístěných do sloupců (viz též první obrázek). Ve skutečnosti je však možné mnoho těchto prohlížečů a editorů nakonfigurovat takovým způsobem, že se namísto hexadeciálních hodnot používají hodnoty reprezentované v osmičkové soustavě, v soustavě dvojkové či dokonce v desítkové soustavě (což ovšem v naprosté většině případů není moc praktické).

Obrázek 1: Pohled na typický hexadecimální editor spuštěný na terminálu s osmdesáti sloupci a dvaceti pěti textovými řádky. Plocha terminálu je rozdělena do čtyř oblastí – sloupec adres, sloupec s hexadecimálními hodnotami, sloupec s textovou reprezentací bajtů a konečně na stavový a příkazový řádek (v některých případech obsahují hexadecimální editory i řádek s menu).

Hexadecimálních prohlížečů a editorů existuje (pro Linux) relativně velké množství. První dva nástroje nazvané od a hexdump (zkráceně hd) pracují jako relativně jednoduché jednosměrné filtry (navíc bývají nainstalovány společně se základním sadou nástrojů), ovšem další nástroj pojmenovaný xxd již může být použit pro obousměrný převod (filtraci), tj. jak pro transformaci původního binárního souboru do čitelného tvaru (většinou s využitím šestnáctkové soustavy), tak i pro zpětný převod. Díky tomu je možné xxd použít například ve funkci pluginu do běžných textových editorů. Další nástroj pojmenovaný hexdiff dokáže porovnat obsah dvou binárních souborů a poslední zmíněný nástroj mcview je, na rozdíl od předchozí čtveřice, aplikací s interaktivním ovládáním a plnohodnotným textovým uživatelským prostředím.

Poznámka: dnes si vystačíme s možnostmi nabízenými nástrojem od neboli octal dump. Jméno tohoto nástroje je ve skutečnosti zavádějící, protože dokáže zobrazit obsah binárního soubory mnoha různými způsoby. Již fakt, že jméno této utility má pouhá dvě písmena, napovídá, že se jedná o nástroj pocházející již z prvních verzí Unixu. Původní varianty utility od vypisovaly obsah zvoleného souboru (alternativně standardního vstupu či zvoleného zařízení) s využitím osmičkové soustavy, ovšem GNU verze od nabízí uživatelům mnohem víc možností, a to včetně včetně použití hexadecimální soustavy (ostatně i proto o této utilitě dnes píšeme), zformátování sousedních čtyř bajtů do čísla typu single/float, dtto pro osm bajtů a čísla typu double apod.

Ukažme si nyní některé možnosti nabízené nástrojem od (ovšem bez problémů lze přeskočit na další kapitolu s popisem možností knihoven NumPy a posléze i Pandas, ostatně právě v dalších kapitolách využijeme i další formáty podporované tímto nástrojem).

Výpis obsahu binárního souboru v osmičkové soustavě s použitím výchozího nastavení (povšimněte si oddělení hvězdičkou po 256 bajtech, což je historicky daná hodnota odpovídající jedné stránce paměti a/nebo jednomu sektoru):

od a.out
 
0000000 042577 043114 000401 000001 000000 000000 000000 000000
0000020 000002 000050 000001 000000 100124 000000 000064 000000
0000040 000230 000000 001000 002400 000064 000040 000001 000050
0000060 000004 000003 000001 000000 000000 000000 100000 000000
0000100 100000 000000 000140 000000 000140 000000 000005 000000
0000120 100000 000000 070001 161640 000000 161640 000000 167400
0000140 011501 000000 060400 060545 064542 000400 000011 000000
0000160 000406 000410 027000 064163 072163 072162 061141 027000
0000200 062564 072170 027000 051101 027115 072141 071164 061151
0000220 072165 071545 000000 000000 000000 000000 000000 000000
0000240 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
*
0000300 000013 000000 000001 000000 000006 000000 100124 000000
0000320 000124 000000 000014 000000 000000 000000 000000 000000
0000340 000004 000000 000000 000000 000021 000000 000003 070000
0000360 000000 000000 000000 000000 000140 000000 000024 000000
0000400 000000 000000 000000 000000 000001 000000 000000 000000
0000420 000001 000000 000003 000000 000000 000000 000000 000000
0000440 000164 000000 000041 000000 000000 000000 000000 000000
0000460 000001 000000 000000 000000
0000470

Přepnutí do šestnáctkové soustavy, ovšem se sdružením bajtů do 16bitových slov:

od -h a.out
 
0000000 457f 464c 0101 0001 0000 0000 0000 0000
0000020 0002 0028 0001 0000 8054 0000 0034 0000
0000040 0098 0000 0200 0500 0034 0020 0001 0028
0000060 0004 0003 0001 0000 0000 0000 8000 0000
0000100 8000 0000 0060 0000 0060 0000 0005 0000
0000120 8000 0000 7001 e3a0 0000 e3a0 0000 ef00
0000140 1341 0000 6100 6165 6962 0100 0009 0000
0000160 0106 0108 2e00 6873 7473 7472 6261 2e00
0000200 6574 7478 2e00 5241 2e4d 7461 7274 6269
0000220 7475 7365 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000240 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
*
0000300 000b 0000 0001 0000 0006 0000 8054 0000
0000320 0054 0000 000c 0000 0000 0000 0000 0000
0000340 0004 0000 0000 0000 0011 0000 0003 7000
0000360 0000 0000 0000 0000 0060 0000 0014 0000
0000400 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000
0000420 0001 0000 0003 0000 0000 0000 0000 0000
0000440 0074 0000 0021 0000 0000 0000 0000 0000
0000460 0001 0000 0000 0000
0000470

Explicitní žádost, aby hodnoty bajtů nebyly spojovány do větších slov:

od -t x1 a.out
 
0000000 7f 45 4c 46 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000020 02 00 28 00 01 00 00 00 54 80 00 00 34 00 00 00
0000040 98 00 00 00 00 02 00 05 34 00 20 00 01 00 28 00
0000060 04 00 03 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00
0000100 00 80 00 00 60 00 00 00 60 00 00 00 05 00 00 00
0000120 00 80 00 00 01 70 a0 e3 00 00 a0 e3 00 00 00 ef
0000140 41 13 00 00 00 61 65 61 62 69 00 01 09 00 00 00
0000160 06 01 08 01 00 2e 73 68 73 74 72 74 61 62 00 2e
0000200 74 65 78 74 00 2e 41 52 4d 2e 61 74 74 72 69 62
0000220 75 74 65 73 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000240 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
*
0000300 0b 00 00 00 01 00 00 00 06 00 00 00 54 80 00 00
0000320 54 00 00 00 0c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000340 04 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 03 00 00 70
0000360 00 00 00 00 00 00 00 00 60 00 00 00 14 00 00 00
0000400 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
0000420 01 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000440 74 00 00 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000460 01 00 00 00 00 00 00 00
0000470

Zákaz výpisu oddělovací hvězdičky:

od -v -t x1 a.out
 
0000000 7f 45 4c 46 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000020 02 00 28 00 01 00 00 00 54 80 00 00 34 00 00 00
0000040 98 00 00 00 00 02 00 05 34 00 20 00 01 00 28 00
0000060 04 00 03 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00
0000100 00 80 00 00 60 00 00 00 60 00 00 00 05 00 00 00
0000120 00 80 00 00 01 70 a0 e3 00 00 a0 e3 00 00 00 ef
0000140 41 13 00 00 00 61 65 61 62 69 00 01 09 00 00 00
0000160 06 01 08 01 00 2e 73 68 73 74 72 74 61 62 00 2e
0000200 74 65 78 74 00 2e 41 52 4d 2e 61 74 74 72 69 62
0000220 75 74 65 73 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000240 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000260 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000300 0b 00 00 00 01 00 00 00 06 00 00 00 54 80 00 00
0000320 54 00 00 00 0c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000340 04 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 03 00 00 70
0000360 00 00 00 00 00 00 00 00 60 00 00 00 14 00 00 00
0000400 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
0000420 01 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000440 74 00 00 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000460 01 00 00 00 00 00 00 00
0000470

Výpis 128 bajtů od offsetu 64 (počet bajtů i offset se zadává desítkově):

od -j 64 -N 128 -v -t x1 a.out
 
0000100 00 80 00 00 60 00 00 00 60 00 00 00 05 00 00 00
0000120 00 80 00 00 01 70 a0 e3 00 00 a0 e3 00 00 00 ef
0000140 41 13 00 00 00 61 65 61 62 69 00 01 09 00 00 00
0000160 06 01 08 01 00 2e 73 68 73 74 72 74 61 62 00 2e
0000200 74 65 78 74 00 2e 41 52 4d 2e 61 74 74 72 69 62
0000220 75 74 65 73 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000240 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000260 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000300

Výpis 128 bajtů od offsetu 64 (počet bajtů i offset se zadává v šestnáctkové soustavě):

od -j 0x40 -N 0x80 -v -t x1 a.out
 
0000100 00 80 00 00 60 00 00 00 60 00 00 00 05 00 00 00
0000120 00 80 00 00 01 70 a0 e3 00 00 a0 e3 00 00 00 ef
0000140 41 13 00 00 00 61 65 61 62 69 00 01 09 00 00 00
0000160 06 01 08 01 00 2e 73 68 73 74 72 74 61 62 00 2e
0000200 74 65 78 74 00 2e 41 52 4d 2e 61 74 74 72 69 62
0000220 75 74 65 73 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000240 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000260 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000300

Každé čtyři bajty jsou považovány za číslo ve formátu single/float podle IEEE 754. Zde se sice jedná o zcela nesmyslný výstup, ovšem při načítán binárních souborů s poli se může hodit:

od -t f4 a.out
 
0000000    13073.374   9.2196e-41        0        0
0000020  3.673423e-39      1e-45   4.6035e-41     7.3e-44
0000040    2.13e-43  6.0188984e-36  2.938809e-39  3.673421e-39
0000060   2.75512e-40      1e-45        0   4.5918e-41
0000100   4.5918e-41    1.35e-43    1.35e-43      7e-45
0000120   4.5918e-41 -5.9190996e+21  -5.902958e+21 -3.9614081e+28
0000140    6.907e-42  2.6445587e+20  2.3585495e-38     1.3e-44
0000160  2.497999e-38  4.5935344e+24  7.683702e+31  2.919121e-11
0000200  7.871993e+31  2.0742511e+11  7.1362664e+31 1.07658465e+21
0000220  1.8179291e+31        0        0        0
0000240        0        0        0        0
*
0000300     1.5e-44      1e-45      8e-45   4.6035e-41
0000320    1.18e-43     1.7e-44        0        0
0000340      6e-45        0     2.4e-44  1.5845638e+29
0000360        0        0    1.35e-43     2.8e-44
0000400        0        0      1e-45        0
0000420      1e-45      4e-45        0        0
0000440    1.63e-43     4.6e-44        0        0
0000460      1e-45        0
0000470

Následující příklad vypíše část sektoru ze zvoleného blokového zařízení, dejte si ovšem pozor, že od bude poctivě „seekovat“ na zadaný offset:

sudo od -j 100000000 -N 256 -v -t x1 /dev/sda1
 
...
...
...

Obrázek 2: Alternativní způsob, kdy se kromě kódů znaků zobrazí i jejich jméno v ASCII.

2. Uložení obsahu vektoru do textového souboru se specifikací oddělovače

Začneme tím nejjednodušším možným případem; konkrétně se bude jednat o uložení obsahu desetiprvkového vektoru do textového souboru, a to navíc se specifikací oddělovače jednotlivých prvků. Jako oddělovat zvolíme čárku:

"""Uložení obsahu vektoru do textového souboru se specifikací oddělovače."""
 
import numpy as np
 
# vektor obsahující celočíselné 8bitové hodnoty (byte)
v = np.linspace(1, 10, 10, dtype="b")
print(v)
 
v.tofile("vector1.txt", sep=",")

Obsah vygenerovaného souboru by měl vypadat následovně – jedná se o jediný řádek se všemi hodnotami:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Alternativně je možné si zvolit formát jednotlivých prvků. Ve výchozím nastavení odpovídá formát „nejčitelnější“ variantě, ovšem snadno můžeme například zajistit, aby se hodnoty prvků umístily do uvozovek, apostrofů atd. atd.:

"""Uložení obsahu vektoru do textového souboru se specifikací oddělovače a
formátu jednotlivých prvků."""
 
import numpy as np
 
# vektor obsahující celočíselné 8bitové hodnoty (byte)
v = np.linspace(1, 10, 10, dtype="b")
print(v)
 
v.tofile("vector2.txt", sep=",", format='"%s"')

Výsledek:

"1","2","3","4","5","6","7","8","9","10"
Poznámka: pokud jako oddělovač zapíšete znak „\n“, bude každý prvek vektoru umístěn na samostatné řádce.

3. Uložení obsahu vektoru do binárního souboru

V případě, že se oddělovač neuvede, bude vektor uložen do binárního souboru. V takovém případě záleží konkrétní způsob uložení na tom, jakého typu jsou prvky vektoru. Abychom si vše ilustrovali, budeme do binárního souboru ukládat vektory s prvky různých typů a následně se podíváme na délku i obsah výsledného souboru.

Poznámka: důležité upozornění – pro všechny typy větší než bajt se mohou výsledné soubory lišit podle architektury procesoru, konkrétně podle jeho endianity, tedy podle toho, jak jsou bajty ve vícebajtovém slově uspořádány (zda od nejvyššího bajtu k nejnižšímu, naopak, či zda se bude jednat o nějaký mix obou přístupů).
"""Uložení obsahu vektoru do binárního souboru."""
 
import numpy as np
 
# vektor obsahující celočíselné 8bitové hodnoty (byte)
v = np.linspace(1, 10, 10, dtype="b")
print(v)
 
v.tofile("vector3.bin")

Soubor s délkou deseti bajtů:

$ od -t x1 vector3.bin
 
0000000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a
0000012
"""Uložení obsahu vektoru do binárního souboru."""
 
import numpy as np
 
# vektor obsahující celočíselné 16bitové hodnoty (half integer)
v = np.linspace(1, 10, 10, dtype="h")
print(v)
 
v.tofile("vector4.bin")

Vytvoří se soubor s délkou dvaceti bajtů, který si prohlédneme odlišným způsobem – dekadicky:

$ od -t d2 vector4.bin
 
0000000   1   2   3   4   5   6   7   8
0000020   9   10
0000024
"""Uložení obsahu vektoru do binárního souboru."""
 
import numpy as np
 
# vektor obsahující celočíselné 32bitové hodnoty (integer)
v = np.linspace(1, 10, 10, dtype="i")
print(v)
 
v.tofile("vector5.bin")

V tomto případě si soubor prohlédneme jak „dekadicky“, tak i s hexadecimálním výstupem:

$ od -t d4 vector5.bin
 
0000000      1      2      3      4
0000020      5      6      7      8
0000040      9     10
0000050
 
$ od -t x1 vector5.bin
 
0000000 01 00 00 00 02 00 00 00 03 00 00 00 04 00 00 00
0000020 05 00 00 00 06 00 00 00 07 00 00 00 08 00 00 00
0000040 09 00 00 00 0a 00 00 00
0000050
"""Uložení obsahu vektoru do binárního souboru."""
 
import numpy as np
 
# vektor obsahující celočíselné 64bitové hodnoty (long integer)
v = np.linspace(1, 10, 10, dtype="l")
print(v)
 
v.tofile("vector6.bin")

Výsledky:

$ od -t d8 vector6.bin
 
0000000          1          2
0000020          3          4
0000040          5          6
0000060          7          8
0000100          9          10
0000120
 
$ od -t x1 vector6.bin
 
0000000 01 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
0000020 03 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
0000040 05 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00
0000060 07 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
0000100 09 00 00 00 00 00 00 00 0a 00 00 00 00 00 00 00
0000120
"""Uložení obsahu vektoru do binárního souboru."""
 
import numpy as np
 
# vektor obsahující hodnoty s plovoucí řádovou čárkou
# s jednoduchou přesností (float, single)
v = np.linspace(1, 10, 10, dtype="f")
print(v)
 
v.tofile("vector7.bin")

V tomto případě je nejvýhodnější formát f4:

$ od -t f4 vector7.bin 
 
0000000        1        2        3        4
0000020        5        6        7        8
0000040        9       10
0000050
 
$ od -t x1 vector7.bin 
 
0000000 00 00 80 3f 00 00 00 40 00 00 40 40 00 00 80 40
0000020 00 00 a0 40 00 00 c0 40 00 00 e0 40 00 00 00 41
0000040 00 00 10 41 00 00 20 41
0000050
"""Uložení obsahu vektoru do binárního souboru."""
 
import numpy as np
 
# vektor obsahující hodnoty s plovoucí řádovou čárkou
# s dvojitou přesností (double)
v = np.linspace(1, 10, 10, dtype="d")
print(v)
 
v.tofile("vector8.bin")

Výsledky:

$ od -t f8 vector8.bin 
 
0000000            1            2
0000020            3            4
0000040            5            6
0000060            7            8
0000100            9            10
0000120
 
$ od -t x1 vector8.bin 
 
0000000 00 00 00 00 00 00 f0 3f 00 00 00 00 00 00 00 40
0000020 00 00 00 00 00 00 08 40 00 00 00 00 00 00 10 40
0000040 00 00 00 00 00 00 14 40 00 00 00 00 00 00 18 40
0000060 00 00 00 00 00 00 1c 40 00 00 00 00 00 00 20 40
0000100 00 00 00 00 00 00 22 40 00 00 00 00 00 00 24 40
0000120
"""Uložení obsahu vektoru do binárního souboru."""
 
import numpy as np
 
# vektor obsahující hodnoty s plovoucí řádovou čárkou
# s poloviční přesností (half)
v = np.linspace(1, 10, 10, dtype="e")
print(v)
 
v.tofile("vector9.bin")

Tento formát není nástrojem od podporován, takže si budeme muset vystačit s převodem na hexadecimální hodnoty:

$ od -t x1 vector9.bin 
 
0000000 00 3c 00 40 00 42 00 44 00 45 00 46 00 47 00 48
0000020 80 48 00 49
0000024

4. Načtení obsahu vektoru z textového popř. binárního souboru

Opakem uložení vektoru je jeho načtení ze souboru. To je většinou triviální, což si ostatně ukážeme na několika příkladech. Nejdříve načtení obsahu vektoru z textového souboru se specifikací oddělovače:

"""Načtení obsahu vektoru z textového souboru se specifikací oddělovače."""
 
import numpy as np
 
v = np.fromfile("vector1.txt", sep=",")
print(v)

Specifikovat můžeme i konverzi na kýžený datový typ:

"""Načtení obsahu vektoru z textového souboru se specifikací oddělovače a s konverzí."""
 
import numpy as np
 
v = np.fromfile("vector1.txt", sep=",").astype("i")
print(v)

Pokus o načtení vektoru z binárního souboru bez uvedení datového typu většinou povede k chybě:

"""Načtení obsahu vektoru z binárního souboru (nekorektní použití)."""
 
import numpy as np
 
v = np.fromfile("vector4.bin")
print(v)

V naprosté většině případů je nutné specifikovat, jakého typu jsou prvky vektoru v době, kdy došlo k jeho uložení do binárního souboru:

"""Načtení obsahu vektoru z binárního souboru s konverzí."""
 
import numpy as np
 
v = np.fromfile("vector4.bin", dtype="h")
print(v)
Poznámka: „h“ znamená 16bitovou hodnotu s plovoucí řádovou čárkou.

5. Uložení obsahu matice do textového souboru se specifikací oddělovače i do souboru binárního

Naprosto stejným způsobem jako s vektory se pracuje s maticemi, protože pro metodu tofile se stále jedná o pouhou sekvenci prvků (ztrácí se tedy informace o tvaru – „shape“ matice!):

"""Uložení obsahu matice do textového souboru se specifikací oddělovače."""
 
import numpy as np
 
# matice obsahující celočíselné 8bitové hodnoty (byte)
m = np.linspace(1, 12, 12, dtype="b").reshape(3, 4)
print(m)
 
m.tofile("matrix1.txt", sep=",")

Uložení matice do binárního souboru je opět snadné:

"""Uložení obsahu matice do binárního souboru."""
 
import numpy as np
 
# matice obsahující celočíselné 8bitové hodnoty (byte)
m = np.linspace(1, 12, 12, dtype="b").reshape(3, 4)
print(m)
 
m.tofile("matrix2.bin")
Poznámka: v tomto případě vznikne soubor o velikosti 12 bajtů – uloží se tedy pouze prvky matice, nikoli informace o jejím tvaru!

Při načítání matice ve skutečnosti získáme pouhý jednorozměrný vektor, který je nutné na matici převést metodou reshape:

"""Načtení obsahu matice z textového souboru se specifikací oddělovače."""
 
import numpy as np
 
m = np.fromfile("matrix1.txt", sep=",").reshape(3, 4)
print(m)

Provést můžeme i přetypování prvků po jejich načtení:

"""Načtení obsahu matice z textového souboru se specifikací oddělovače."""
 
import numpy as np
 
m = np.fromfile("matrix1.txt", sep=",").reshape(3, 4).astype("b")
print(m)

Následující příklad bude funkční pouze za předpokladu, že prvky matice měly formát int64. Obecně je vhodné při každém načítání binárních souborů použít explicitní specifikaci typu prvků:

"""Načtení obsahu matice z binárního souboru bez specifikace formátu."""
 
import numpy as np
 
m = np.fromfile("matrix2.bin").reshape(3, 4)
print(m)

Takto je to správně – explicitně uvádíme jak typ prvků, tak i požadovaný výsledný tvar matice:

"""Načtení obsahu matice z binárního souboru se specifikací formátu."""
 
import numpy as np
 
m = np.fromfile("matrix2.bin", dtype="b").reshape(3, 4)
print(m)

6. Standardní binární soubor knihovny NumPy

Z předchozích kapitol je patrné, že je sice možné n-rozměrná pole ukládat do binárních souborů, ale bude se jednat skutečně pouze o čisté hodnoty prvků. Žádné další informace se neuloží – tedy ani typ prvků ani tvar pole. To není ani zdaleka ideální situace a proto byl vyvinut dnes již standardní binární formát určený pro ukládání n-rozměrných polí. Tento formát se nazývá NPY a jeho popis lze nalézt na stránce https://numpy.org/devdocs/re­ference/generated/numpy.lib­.format.html. Jedná se o přímou serializaci pole do souboru, ovšem před vlastní hodnoty prvků je uložena jednoduchá hlavička se všemi důležitými informacemi – včetně endianity, kterou jsme prozatím vůbec neřešili.

Poznámka: pokud se má uložit větší množství polí, lze soubory NPY zabalit do ZIP archivu a použít koncovku NPZ. Podrobnosti si ukážeme příště.

7. Standardní binární soubor pro vektory

Vektor s prvky libovolného typu se uloží do standardního binárního formátu funkcí save. Té je možné (a vhodné) předat parametr allow_pickle=False aby se zabránilo případné serializaci objektů:

"""Uložení obsahu vektoru do standardního binárního souboru."""
 
import numpy as np
 
# vektor obsahující hodnoty s plovoucí řádovou čárkou
# s poloviční přesností (half)
v = np.linspace(1, 10, 10, dtype="e")
print(v)
 
np.save("vector.npy", v, allow_pickle=False)

Výsledný soubor si vypíšeme jak v hexadecimálním tvaru, tak i jako sekvenci znaků:

$ od -t x1z -v vector.npy
 
0000000 93 4e 55 4d 50 59 01 00 76 00 7b 27 64 65 73 63 >.NUMPY..v.{'desc<
0000020 72 27 3a 20 27 3c 66 32 27 2c 20 27 66 6f 72 74 >r': '<f2', 'fort<
0000040 72 61 6e 5f 6f 72 64 65 72 27 3a 20 46 61 6c 73 >ran_order': Fals<
0000060 65 2c 20 27 73 68 61 70 65 27 3a 20 28 31 30 2c >e, 'shape': (10,<
0000100 29 2c 20 7d 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 >), }      <
0000120 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 >        <
0000140 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 >        <
0000160 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a >        .<
0000200 00 3c 00 40 00 42 00 44 00 45 00 46 00 47 00 48 >.<.@.B.D.E.F.G.H<
0000220 80 48 00 49                   >.H.I<
0000224

Hlavička v tomto případě obsahuje mj. i informace o typu prvků „f2“ i o tvaru pole (v čitelném tvaru). Samotná data začínají na offsetu 128 (tedy 200 oktalově).

Tento binární soubor s obsahem vektoru lze načíst velmi snadno, a to konkrétně funkcí numpy.load():

"""Přečtení obsahu vektoru ze standardního binárního souboru."""
 
import numpy as np
 
v = np.load("vector.npy")
print(v)
print(v.dtype)

8. Uložení a načtení matice do/ze standardního binárního souboru

Naprosto stejným způsobem jako s vektory se v případě standardního binárního souboru NPY pracuje s maticemi. Uložení matice:

"""Uložení obsahu matice do standardního binárního souboru."""
 
import numpy as np
 
# matice obsahující celočíselné 8bitové hodnoty (byte)
m = np.linspace(1, 12, 12, dtype="b").reshape(3, 4)
print(m)
 
np.save("matrix1.npy", m, allow_pickle=False)

Zpětné načtení matice:

"""Přečtení obsahu matice ze standardního binárního souboru."""
 
import numpy as np
 
m = np.load("matrix1.npy")
print(m)
print(m.dtype)

Přitom je vytvořen tento soubor:

$ od -Ax -t x1z -v matrix1.npy
 
000000 93 4e 55 4d 50 59 01 00 76 00 7b 27 64 65 73 63 >.NUMPY..v.{'desc<
000010 72 27 3a 20 27 7c 69 31 27 2c 20 27 66 6f 72 74 >r': '|i1', 'fort<
000020 72 61 6e 5f 6f 72 64 65 72 27 3a 20 46 61 6c 73 >ran_order': Fals<
000030 65 2c 20 27 73 68 61 70 65 27 3a 20 28 33 2c 20 >e, 'shape': (3, <
000040 34 29 2c 20 7d 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 >4), }      <
000050 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 >        <
000060 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 >        <
000070 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a >        .<
000080 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c       >............<
00008c
Poznámka: povšimněte si, že tvar je popsán řetězcem (3, 4).

Stejný příklad, ovšem s maticí obsahující prvky typu „float“:

"""Uložení obsahu matice do standardního binárního souboru."""
 
import numpy as np
 
m = np.linspace(1, 12, 12, dtype="f").reshape(3, 4)
print(m)
 
np.save("matrix2.npy", m, allow_pickle=False)

Zpětné načtení matice:

"""Přečtení obsahu matice ze standardního binárního souboru."""
 
import numpy as np
 
m = np.load("matrix2.npy")
print(m)
print(m.dtype)

Druhý binární soubor má obsah:

$ od -Ax -t x1z -v matrix2.npy
 
000000 93 4e 55 4d 50 59 01 00 76 00 7b 27 64 65 73 63 >.NUMPY..v.{'desc<
000010 72 27 3a 20 27 3c 66 34 27 2c 20 27 66 6f 72 74 >r': '<f4', 'fort<
000020 72 61 6e 5f 6f 72 64 65 72 27 3a 20 46 61 6c 73 >ran_order': Fals<
000030 65 2c 20 27 73 68 61 70 65 27 3a 20 28 33 2c 20 >e, 'shape': (3, <
000040 34 29 2c 20 7d 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 >4), }      <
000050 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 >        <
000060 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 >        <
000070 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a >        .<
000080 00 00 80 3f 00 00 00 40 00 00 40 40 00 00 80 40 >...?...@..@@...@<
000090 00 00 a0 40 00 00 c0 40 00 00 e0 40 00 00 00 41 >...@...@...@...A<
0000a0 00 00 10 41 00 00 20 41 00 00 30 41 00 00 40 41 >...A.. A..0A..@A<
0000b0

9. Binární soubory a knihovna Pandas

Práce s n-dimenzionálními poli uloženými do binárních souborů je přímočará, protože všechny prvky vektorů, matic i vícedimenzionálních polí musí být stejného typu. To znamená, že binární soubory obsahují prvky uložené v jediném formátu. Ovšem v případě knihovny Pandas je situace odlišná, neboť datové rámce (data frame) obecně mohou mít každý sloupec jiného typu. Tato skutečnost se odráží i v tom, že do knihovny Pandas lze načítat datové soubory s poměrně flexibilní binární strukturou. Dnes si ukážeme základní práci s binárními soubory, u nichž je nutné dodržet pouze jedinou podmínku – všechny řádky musí mít shodnou délku (počítanou v bajtech) a i všechny prvky musí být stejně široké. V praxi to tedy znamená především to, že jsme omezeni na řetězce pevné délky (což je ovšem v binárních souborech velmi časté a mnohdy i užitečné – zejména při nutnosti častých seeků na n-tý záznam.

10. Načtení obsahu datové řady z binárního souboru s konverzí

Začneme nejdříve tím nejjednodušším možným případem, konkrétně s načtením datové řady (Series). Nejprve do binárního souboru uložíme běžný vektor, konkrétně desetiprvkový vektor s 16bitovými celými čísly:

"""Uložení obsahu vektoru do binárního souboru."""
 
import numpy as np
 
# vektor obsahující celočíselné 16bitové hodnoty (half integer)
v = np.linspace(1, 10, 10, dtype="h")
print(v)
 
v.tofile("vector4.bin")

Tento vektor můžeme zpětně načíst (což již velmi dobře známe z předchozích kapitol). A následně tento vektor převedeme na datovou řadu konstruktorem pandas.Series:

"""Načtení obsahu datové řady z binárního souboru s konverzí."""
 
import numpy as np
import pandas as pd
 
v = np.fromfile("vector4.bin", dtype="h")
s = pd.Series(v)
 
print(s)
print()
print(s.describe())

Výsledkem je podle očekávání datová řada s deseti prvky a automaticky vytvořenými indexy:

0   1
1   2
2   3
3   4
4   5
5   6
6   7
7   8
8   9
9  10
 
dtype: int16
 
count  10.00000
mean   5.50000
std    3.02765
min    1.00000
25%    3.25000
50%    5.50000
75%    7.75000
max   10.00000
dtype: float64

11. Načtení obsahu datového rámce z binárního souboru se specifikací formátu

Podobně přímočaré je načtení datového rámce v případě, že všechny sloupce datového rámce mají shodný formát. V tomto případě načteme běžnou matici a tu na datový rámec převedeme:

"""Načtení obsahu datového rámce z binárního souboru se specifikací formátu."""
 
import numpy as np
import pandas as pd
 
m = np.fromfile("matrix2.bin", dtype="b").reshape(3, 4)
 
df = pd.DataFrame(m)
 
print(df)
print()
print(df.info())
print()
print(df.describe())

Tento skript po svém spuštění nejdříve vypíše obsah matice a poté i informace o zkonstruovaném datovém rámci:

  0  1  2  3
0 1  2  3  4
1 5  6  7  8
2 9 10 11 12
 
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
 
RangeIndex: 3 entries, 0 to 2
Data columns (total 4 columns):
 #  Column Non-Null Count Dtype
--- ------ -------------- -----
 0  0    3 non-null   int8
 1  1    3 non-null   int8
 2  2    3 non-null   int8
 3  3    3 non-null   int8
dtypes: int8(4)
memory usage: 140.0 bytes
 
None
 
     0   1   2   3
count 3.0  3.0  3.0  3.0
mean  5.0  6.0  7.0  8.0
std  4.0  4.0  4.0  4.0
min  1.0  2.0  3.0  4.0
25%  3.0  4.0  5.0  6.0
50%  5.0  6.0  7.0  8.0
75%  7.0  8.0  9.0 10.0
max  9.0 10.0 11.0 12.0
Poznámka: skutečně se jedná o dvojici těch nejjednodušších případů (navíc dosti teoretických). V praxi je situace většinou mnohem složitější, neboť datové rámce mohou obsahovat sloupce s různými typy dat. Práce s binárními soubory, které mohou tato data obsahovat, je ukázána v navazujících kapitolách.

12. Vygenerování binárního souboru se dvěma sloupci čísel s různou reprezentací

Pro vytvoření binárního souboru, který obsahuje dva sloupce numerických hodnot (každý ovšem s odlišnou reprezentací) poslouží následující zdrojový kód napsaný v ANSI C. Každý pomyslný řádek obsahuje celočíselnou hodnotu typu int a taktéž hodnotu reprezentovanou v systému plovoucí řádové čárky (float). Povšimněte si, že tento program může vygenerovat soubory různé délky (podle šířky typu int) a navíc nikde nespecifikujeme endianitu hodnot. Výsledek tedy nebude přenositelný na různé architektury:

#include <stdio.h>
 
int main(void) {
  FILE *fout;
  int i;
 
  fout = fopen("binary_df_1.bin", "w");
  if (!fout) {
    return 1;
  }
  for (i=1; i<11; i++) {
    float x = 1.0/i;
    fwrite(&i, sizeof(int), 1, fout);
    fwrite(&x, sizeof(float), 1, fout);
  }
  fclose(fout);
  return 0;
}

Na platformě x86–64 by měl vzniknout soubor o délce přesně osmdesáti bajtů, protože jak typ int, tak i float jsou uloženy ve čtyřech bajtech:

$ od -t x1 binary_df_1.bin
 
0000000 01 00 00 00 00 00 80 3f 02 00 00 00 00 00 00 3f
0000020 03 00 00 00 ab aa aa 3e 04 00 00 00 00 00 80 3e
0000040 05 00 00 00 cd cc 4c 3e 06 00 00 00 ab aa 2a 3e
0000060 07 00 00 00 25 49 12 3e 08 00 00 00 00 00 00 3e
0000100 09 00 00 00 39 8e e3 3d 0a 00 00 00 cd cc cc 3d
0000120
Poznámka: povšimněte si endianity, kterou snadno zjistíme již z první celočíselné hodnoty 1 (neboli 0×00000001):
01 00 00 00

13. Načtení binárního souboru s různými typy sloupců do datového rámce

Binární soubor vytvořený programem uvedeným v předchozí kapitole lze relativně snadno načíst do datového rámce. Celý postup se přitom skládá z několika kroků:

 1. Specifikace typů dat pro jednotlivé sloupce
 2. Načtení binárního souboru do specifického n-dimenzionálního pole (s n-ticemi)
 3. Konverze tohoto pole na běžný datový rámec
Poznámka: druhý krok může vypadat zvláštně, protože v knihovně NumPy jsou všechna pole homogenní, tj. vlastně nemohou obsahovat sloupce různých typů. To je sice pravda, ovšem prvkem pole může být například i n-tice nebo objekt – potom se stále bude jednat o homogenní pole, ovšem nikoli s prvky primitivních datových typů. A právě tento trik je použit v dále ukázaném demonstračním příkladu.

Povšimněte si, jakým způsobem jsou definovány typy sloupců – uvedeme mapování mezi názvem sloupce a kódem jeho datového typu, kde například „u4“ znamená celočíselnou hodnotu bez znaménka uloženou ve čtyřech bajtech, „f4“ hodnotu typu float uloženou ve čtyřech bajtech atd.:

# specifikace typů dat jednotlivých sloupců
dt = np.dtype([
  ("i", "u4"),
  ("x", "f4")
  ])

Úplný skript vypadá následovně:

"""Načtení obsahu datového rámce z binárního souboru se specifikací formátu."""
 
import numpy as np
import pandas as pd
 
# specifikace typů dat jednotlivých sloupců
dt = np.dtype([
  ("i", "u4"),
  ("x", "f4")
  ])
 
np_data = np.fromfile("binary_df_1.bin", dtype=dt)
print(np_data)
print(np_data.ndim)
print(np_data.dtype)
 
df = pd.DataFrame(np_data)
 
print(df)
print()
print(df.info())
print()
print(df.describe())

Skript po svém spuštění nejdříve vypíše obsah načteného pole. Z tohoto výpisu je patrné, že se jedná o n-tice:

[( 1, 1.    ) ( 2, 0.5    ) ( 3, 0.33333334) ( 4, 0.25   )
 ( 5, 0.2    ) ( 6, 0.16666667) ( 7, 0.14285715) ( 8, 0.125   )
 ( 9, 0.11111111) (10, 0.1    )]

Dále se vypíše počet dimenzí tohoto pole (což je v tomto případě konkrétně jednodimenzionální vektor) a datový typ prvků:

1
[('i', '<u4'), ('x', '<f4')]

A nakonec se vypíše vytvořený datový rámec a další informace o tomto rámci:

  i     x
0  1 1.000000
1  2 0.500000
2  3 0.333333
3  4 0.250000
4  5 0.200000
5  6 0.166667
6  7 0.142857
7  8 0.125000
8  9 0.111111
9 10 0.100000
 
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 10 entries, 0 to 9
Data columns (total 2 columns):
 #  Column Non-Null Count Dtype
--- ------ -------------- -----
 0  i    10 non-null   uint32
 1  x    10 non-null   float32
dtypes: float32(1), uint32(1)
memory usage: 208.0 bytes
None
 
       i     x
count 10.00000 10.000000
mean  5.50000  0.292897
std   3.02765  0.277265
min   1.00000  0.100000
25%   3.25000  0.129464
50%   5.50000  0.183333
75%   7.75000  0.312500
max  10.00000  1.000000

14. Specifikace endianity dat

Při specifikaci typů prvků uložených v jednotlivých sloupcích lze specifikovat i jejich endianitu. Provádí se to pomocí znaků < a >. Například na architektuře x86–64 se očekává little endian a tedy:

dt = np.dtype([
  ("i", "<u4"),
  ("x", "<f4")
  ])

Schválně se ale podívejme na to, co se stane, pokud při načítání binárního souboru s little endian budeme u celočíselných prvků definovat opačnou endianitu, tedy big endian (viz zvýrazněný programový řádek):

"""Načtení obsahu datového rámce z binárního souboru se specifikací formátu."""
 
import numpy as np
import pandas as pd
 
dt = np.dtype([
  ("i", ">u4"),
  ("x", "<f4")
  ])
 
np_data = np.fromfile("binary_df_1.bin", dtype=dt)
print(np_data)
print(np_data.ndim)
print(np_data.dtype)
 
df = pd.DataFrame(np_data)
 
print(df)
print()
print(df.info())
print()
print(df.describe())

Z vypsaných výsledků je patrné, že se data sice načetla, ale například místo hodnoty 1 dostaneme hodnotu 16777216 atd. Je tak tomu z toho důvodu, že jedničku lze reprezentovat jako sekvenci bajtů 00 00 00 01, ovšem my jsme namísto toho načetli 01 00 00 00, což se na celé číslo převede formou 1×224:

[( 16777216, 1.    ) ( 33554432, 0.5    ) ( 50331648, 0.33333334)
 ( 67108864, 0.25   ) ( 83886080, 0.2    ) (100663296, 0.16666667)
 (117440512, 0.14285715) (134217728, 0.125   ) (150994944, 0.11111111)
 (167772160, 0.1    )]
 
1
 
[('i', '>u4'), ('x', '<f4')]
 
      i     x
0  16777216 1.000000
1  33554432 0.500000
2  50331648 0.333333
3  67108864 0.250000
4  83886080 0.200000
5 100663296 0.166667
6 117440512 0.142857
7 134217728 0.125000
8 150994944 0.111111
9 167772160 0.100000
 
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 10 entries, 0 to 9
Data columns (total 2 columns):
 #  Column Non-Null Count Dtype
--- ------ -------------- -----
 0  i    10 non-null   >u4
 1  x    10 non-null   float32
dtypes: float32(1), uint32(1)
memory usage: 208.0 bytes
None
 
         i     x
count 1.000000e+01 10.000000
mean  9.227469e+07  0.292897
std  5.079554e+07  0.277265
min  1.677722e+07  0.100000
25%  5.452595e+07  0.129464
50%  9.227469e+07  0.183333
75%  1.300234e+08  0.312500
max  1.677722e+08  1.000000

15. Vygenerování binárního souboru se dvěma sloupci čísel s různou reprezentací a se sloupcem s řetězci

Ve dvanácté kapitole jsme si ukázali program napsaný v ANSI C, který po svém spuštění vytvořil binární soubor obsahující dva sloupce číselných hodnot. Tento program nyní nepatrně upravíme takovým způsobem, aby se ukládal ještě jeden sloupec hodnot – tentokrát ovšem řetězců. Pro jednoduchost prozatím budeme generovat řetězce pevné délky (a dokonce se ani nebude jednat o klasické céčkovské řetězce, protože nebude ukládána koncová nula). Ostatně s řetězci pevné délky se v binárních souborech můžeme setkat relativně často:

#include <stdio.h>
 
char* names[] = {
  "odd ",
  "even"
};
 
int main(void) {
  FILE *fout;
  int i;
 
  fout = fopen("binary_df_2.bin", "w");
  if (!fout) {
    return 1;
  }
  for (i=1; i<11; i++) {
    float x = 1.0/i;
    fwrite(&i, sizeof(int), 1, fout);
    fwrite(&x, sizeof(float), 1, fout);
    fwrite(names[i%2], 4, 1, fout);
  }
  fclose(fout);
  return 0;
}

Výsledkem by měl být na platformě x86–64 binární soubor o délce 120 bajtů – to konkrétně znamená, že každý řádek obsahuje přesně dvanáct bajtů (čtyři pro celočíselnou hodnotu, další čtyři pro hodnotu s plovoucí řádovou čárkou a poslední čtyři bajty pro uložení čtyřech znaků řetězce):

$ od -t x1 binary_df_2.bin
 
0000000 01 00 00 00 00 00 80 3f 65 76 65 6e 02 00 00 00
0000020 00 00 00 3f 6f 64 64 20 03 00 00 00 ab aa aa 3e
0000040 65 76 65 6e 04 00 00 00 00 00 80 3e 6f 64 64 20
0000060 05 00 00 00 cd cc 4c 3e 65 76 65 6e 06 00 00 00
0000100 ab aa 2a 3e 6f 64 64 20 07 00 00 00 25 49 12 3e
0000120 65 76 65 6e 08 00 00 00 00 00 00 3e 6f 64 64 20
0000140 09 00 00 00 39 8e e3 3d 65 76 65 6e 0a 00 00 00
0000160 cd cc cc 3d 6f 64 64 20
0000170

16. Načtení obsahu datového rámce z binárního souboru obsahujícího řetězce pevné délky

Binární soubor vytvořený v rámci předchozí kapitoly je možné načíst do datového rámce knihovny Pandas. Musíme ovšem opět explicitně specifikovat datové typy jednotlivých sloupců. První dva typy (pro celá čísla i typ float) již známe, takže nám zbývá určit, že další čtyři bajty obsahují znaky (tedy dohromady řetězec). Použijeme kód „S4“:

dt = np.dtype([
  ("i", "<u4"),
  ("x", "<f4"),
  ("type", "S4"),
  ])

Celý skript, který binární soubor načte a vytvoří z něho datový rámec, bude vypadat takto:

"""Načtení obsahu datového rámce z binárního souboru se specifikací formátu."""
 
import numpy as np
import pandas as pd
 
dt = np.dtype([
  ("i", "<u4"),
  ("x", "<f4"),
  ("type", "S4"),
  ])
 
np_data = np.fromfile("binary_df_2.bin", dtype=dt)
print(np_data)
print(np_data.ndim)
print(np_data.dtype)
 
df = pd.DataFrame(np_data)
 
print(df)
print()
print(df.info())
print()
print(df.describe())

Po spuštění tohoto skriptu se nejprve vypíše informace o surových načtených datech:

[( 1, 1.    , b'even') ( 2, 0.5    , b'odd ')
 ( 3, 0.33333334, b'even') ( 4, 0.25   , b'odd ')
 ( 5, 0.2    , b'even') ( 6, 0.16666667, b'odd ')
 ( 7, 0.14285715, b'even') ( 8, 0.125   , b'odd ')
 ( 9, 0.11111111, b'even') (10, 0.1    , b'odd ')]
 
1
 
[('i', '<u4'), ('x', '<f4'), ('type', 'S4')]

Dále se již vypíše obsah samotného datového rámce, metainformace o tomto rámci a statistika:

  i     x   type
0  1 1.000000 b'even'
1  2 0.500000 b'odd '
2  3 0.333333 b'even'
3  4 0.250000 b'odd '
4  5 0.200000 b'even'
5  6 0.166667 b'odd '
6  7 0.142857 b'even'
7  8 0.125000 b'odd '
8  9 0.111111 b'even'
9 10 0.100000 b'odd '
 
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 10 entries, 0 to 9
Data columns (total 3 columns):
 #  Column Non-Null Count Dtype
--- ------ -------------- -----
 0  i    10 non-null   uint32
 1  x    10 non-null   float32
 2  type  10 non-null   object
dtypes: float32(1), object(1), uint32(1)
memory usage: 288.0+ bytes
None
 
       i     x
count 10.00000 10.000000
mean  5.50000  0.292897
std   3.02765  0.277265
min   1.00000  0.100000
25%   3.25000  0.129464
50%   5.50000  0.183333
75%   7.75000  0.312500
max  10.00000  1.000000
Poznámka: ještě je nutné provést konverzi hodnot posledního sloupce „type“, což je jednoduchá operace, kterou si popíšeme v navazující kapitole.

17. Převod sekvence bajtů na řetězec

Demonstrační příklad z předchozí kapitoly ve skutečnosti nevytvořil sloupec „type“ obsahující řetězce, protože se jednalo o sekvenci bajtů, která se v Pythonu liší od skutečných řetězců, v nichž se mohou vyskytovat všechny znaky Unicode. Pro převod sekvence bajtů na řetězec pochopitelně musíme znát způsob kódování. Můžeme předpokládat například dnes pravděpodobně nejpoužívanější kódování UTF-8. Potom bude konverze obsahu sloupce „type“ vypadat následovně:

df["type"] = df["type"].str.decode("utf-8")
Poznámka: může být ale použito i jiné kódování v závislosti na tom, jak binární soubor vznikl.

Předchozí demonstrační příklad můžeme snadno přepsat do podoby, která vytvoří datový rámec, v jehož sloupci „type“ již bude uložený skutečný řetězec:

"""Načtení obsahu datového rámce z binárního souboru se specifikací formátu."""
 
import numpy as np
import pandas as pd
 
dt = np.dtype([
  ("i", "<u4"),
  ("x", "<f4"),
  ("type", "S4"),
  ])
 
np_data = np.fromfile("binary_df_2.bin", dtype=dt)
print(np_data)
print(np_data.ndim)
print(np_data.dtype)
 
df = pd.DataFrame(np_data)
df["type"] = df["type"].str.decode("utf-8")
 
print(df)
print()
print(df.info())
print()
print(df.describe())

Po spuštění se nejprve vypíše informace o surových načtených datech:

[( 1, 1.    , b'even') ( 2, 0.5    , b'odd ')
 ( 3, 0.33333334, b'even') ( 4, 0.25   , b'odd ')
 ( 5, 0.2    , b'even') ( 6, 0.16666667, b'odd ')
 ( 7, 0.14285715, b'even') ( 8, 0.125   , b'odd ')
 ( 9, 0.11111111, b'even') (10, 0.1    , b'odd ')]
 
1
 
[('i', '<u4'), ('x', '<f4'), ('type', 'S4')]

A posléze se vypíše i datový rámec vytvořený konverzí i základní metainformace a statistické informace o tomto rámci:

  i     x type
0  1 1.000000 even
1  2 0.500000 odd
2  3 0.333333 even
3  4 0.250000 odd
4  5 0.200000 even
5  6 0.166667 odd
6  7 0.142857 even
7  8 0.125000 odd
8  9 0.111111 even
9 10 0.100000 odd
 
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 10 entries, 0 to 9
Data columns (total 3 columns):
 #  Column Non-Null Count Dtype
--- ------ -------------- -----
 0  i    10 non-null   uint32
 1  x    10 non-null   float32
 2  type  10 non-null   object
dtypes: float32(1), object(1), uint32(1)
memory usage: 288.0+ bytes
None
 
       i     x
count 10.00000 10.000000
mean  5.50000  0.292897
std   3.02765  0.277265
min   1.00000  0.100000
25%   3.25000  0.129464
50%   5.50000  0.183333
75%   7.75000  0.312500
max  10.00000  1.000000

18. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes popsaných demonstračních příkladů určených pro Python 3 a nejnovější stabilní verzi knihoven Numpy a Pandas byly uloženy do Git repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs. V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem stále velmi malý, dnes má velikost zhruba několik desítek kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následujících tabulkách.

Příklady určené pouze pro knihovnu Numpy:

CS24_early

# Demonstrační příklad Stručný popis příkladu Cesta
1 vector_to_file1.py uložení obsahu vektoru do textového souboru se specifikací oddělovače https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/vec­tor_to_file1.py
2 vector_to_file2.py uložení obsahu vektoru do textového souboru se specifikací oddělovače a formátu jednotlivých prvků https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/vec­tor_to_file2.py
3 vector_to_file3.py uložení obsahu vektoru s prvky typu „byte“ do binárního souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/vec­tor_to_file3.py
4 vector_to_file4.py uložení obsahu vektoru s prvky typu „half integer“ do binárního souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/vec­tor_to_file4.py
5 vector_to_file5.py uložení obsahu vektoru s prvky typu „integer“ do binárního souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/vec­tor_to_file5.py
6 vector_to_file6.py uložení obsahu vektoru s prvky typu „long integer“ do binárního souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/vec­tor_to_file6.py
7 vector_to_file7.py uložení obsahu vektoru s prvky typu „single“ do binárního souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/vec­tor_to_file7.py
8 vector_to_file8.py uložení obsahu vektoru s prvky typu „double“ do binárního souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/vec­tor_to_file8.py
9 vector_to_file9.py uložení obsahu vektoru s prvky typu „half“ do binárního souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/vec­tor_to_file9.py
10 vector_from_file1.py načtení obsahu vektoru z textového souboru se specifikací oddělovače https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/vec­tor_from_file1.py
11 vector_from_file2.py načtení obsahu vektoru z textového souboru se specifikací oddělovače a s konverzí https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/vec­tor_from_file2.py
12 vector_from_file3.py načtení obsahu vektoru z binárního souboru (nekorektní použití) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/vec­tor_from_file3.py
13 vector_from_file4.py načtení obsahu vektoru z binárního souboru s konverzí https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/vec­tor_from_file4.py
14 vector_save.py uložení obsahu vektoru do standardního binárního souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/vector_save.py
15 vector_load.py načtení obsahu vektoru ze standardního binárního souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/vector_load.py
16 matrix_save1.py uložení matice s prvky typu „byte“ do standardního binárního souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/ma­trix_save1.py
17 matrix_save2.py uložení matice s prvky typu „float“ do standardního binárního souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/ma­trix_save2.py
18 matrix_load1.py načtení matice s prvky typu „byte“ ze standardního binárního souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/ma­trix_load1.py
19 matrix_load2.py načtení matice s prvky typu „float“ ze standardního binárního souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/ma­trix_load2.py
20 matrix_to_file1.py export obsahu matice do textového souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/ma­trix_to_file1.py
21 matrix_to_file2.py export obsahu matice do binárního souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/ma­trix_to_file2.py
22 matrix_from_file1.py načtení matice z textového souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/ma­trix_from_file1.py
23 matrix_from_file2.py načtení matice z textového souboru s konverzí na jiný typ https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/ma­trix_from_file2.py
24 matrix_from_file3.py načtení matice z binárního souboru bez specifikace formátu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/ma­trix_from_file3.py
25 matrix_from_file4.py načtení matice z binárního souboru se specifikací formátu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/numpy/ma­trix_from_file4.py

Příklady určené pro knihovnu Pandas:

# Demonstrační příklad Stručný popis příkladu Cesta
1 vector_to_file4.py uložení obsahu vektoru s prvky typu „half integer“ do binárního souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/vec­tor_to_file4.py
2 matrix_to_file2.py export obsahu matice do binárního souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/ma­trix_to_file2.py
3 binary_df1.c vygenerování binárního souboru s prvky různých typů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/binary_df1.c
4 binary_df2.c vygenerování binárního souboru s prvky různých typů, včetně řetězců https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/binary_df2.c
5 serie_from_file.py načtení obsahu datové řady z binárního souboru s konverzí https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/se­rie_from_file.py
6 dataframe_from_file1.py načtení obsahu datového rámce z binárního souboru se specifikací formátu společného pro všechny sloupce https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­taframe_from_file1.py
7 dataframe_from_file2.py načtení obsahu datového rámce z binárního souboru se specifikací formátu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­taframe_from_file2.py
8 dataframe_from_file3.py načtení obsahu datového rámce z binárního souboru se specifikací formátu i endianity https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­taframe_from_file3.py
9 dataframe_from_file4.py načtení obsahu datového rámce z binárního souboru se specifikací formátu i endianity, bytové pole https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­taframe_from_file4.py
10 dataframe_from_file5.py načtení obsahu datového rámce z binárního souboru se specifikací formátu i endianity, řetězce https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/da­taframe_from_file5.py

19. Odkazy na předchozí části seriálu o knihovně Pandas

Popisem knihovny Pandas (a do jisté míry i Numpy) jsme se již na stránkách Roota zabývali. Pod tímto odstavcem naleznete odkazy na jednotlivé články, které již o knihovně Pandas vyšly:

 1. Knihovna Pandas: základy práce s datovými rámci
  https://www.root.cz/clanky/knihovna-pandas-zaklady-prace-s-datovymi-ramci/
 2. Knihovna Pandas: zobrazení obsahu datových rámců, vykreslení grafů a validace dat
  https://www.root.cz/clanky/knihovna-pandas-zobrazeni-obsahu-datovych-ramcu-vykresleni-grafu-a-validace-dat/
 3. Knihovna Pandas: práce s datovými řadami (series)
  https://www.root.cz/clanky/knihovna-pandas-prace-s-datovymi-radami-series/
 4. Knihovna Pandas: pokročilejší práce s datovými řadami (series)
  https://www.root.cz/clanky/knihovna-pandas-pokrocilejsi-prace-s-datovymi-radami-series/
 5. Knihovna Pandas: spojování datových rámců s využitím append, concat, merge a join
  https://www.root.cz/clanky/knihovna-pandas-spojovani-datovych-ramcu-s-vyuzitim-append-concat-merge-a-join/
 6. Knihovna Pandas: použití metody groupby, naformátování a export tabulek pro tisk
  https://www.root.cz/clanky/knihovna-pandas-pouziti-metody-groupby-naformatovani-a-export-tabulek-pro-tisk/
 7. Knihovna Pandas: práce se seskupenými záznamy, vytvoření multiindexů
  https://www.root.cz/clanky/knihovna-pandas-prace-se-seskupenymi-zaznamy-vytvoreni-multiindexu/

20. Odkazy na Internetu

 1. A Simple File Format for NumPy Arrays
  https://docs.scipy.org/doc/numpy-1.14.2/neps/npy-format.html
 2. numpy.lib.format
  https://numpy.org/devdocs/re­ference/generated/numpy.lib­.format.html
 3. The NumPy array: a structure for efficient numerical computation
  https://arxiv.org/pdf/1102.1523.pdf
 4. numpy.ndarray.tofile
  https://numpy.org/doc/sta­ble/reference/generated/num­py.ndarray.tofile.html#num­py.ndarray.tofile
 5. numpy.fromfile
  https://numpy.org/doc/sta­ble/reference/generated/num­py.fromfile.html
 6. How to read part of binary file with numpy?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/14245094/how-to-read-part-of-binary-file-with-numpy
 7. How to read binary files in Python using NumPy?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/39762019/how-to-read-binary-files-in-python-using-numpy
 8. numpy.save
  https://numpy.org/doc/sta­ble/reference/generated/num­py.save.html#numpy.save
 9. numpy.load
  https://numpy.org/doc/sta­ble/reference/generated/num­py.load.html#numpy.load
 10. Loading binary data to NumPy/Pandas
  https://towardsdatascience.com/loading-binary-data-to-numpy-pandas-9caa03eb0672
 11. Combining Data in Pandas With merge(), .join(), and concat()
  https://realpython.com/pandas-merge-join-and-concat/
 12. Repositář python-tabulate na GitHubu
  https://github.com/astanin/python-tabulate
 13. python-tabulate na PyPi
  https://pypi.org/project/tabulate/
 14. Understanding Pandas groupby() function
  https://www.askpython.com/python-modules/pandas/pandas-groupby-function
 15. Python Pandas – GroupBy
  https://www.tutorialspoin­t.com/python_pandas/python_pan­das_groupby.htm
 16. Pandas GroupBy: Group Data in Python
  https://pythonspot.com/pandas-groupby/
 17. JOIN
  https://cs.wikipedia.org/wiki/JOIN
 18. Plotting with matplotlib
  https://pandas.pydata.org/pandas-docs/version/0.13/visualization.html
 19. Plot With Pandas: Python Data Visualization for Beginners
  https://realpython.com/pandas-plot-python/
 20. Pandas Dataframe: Plot Examples with Matplotlib and Pyplot
  https://queirozf.com/entries/pandas-dataframe-plot-examples-with-matplotlib-pyplot
 21. Opulent-Pandas na PyPi
  https://pypi.org/project/opulent-pandas/
 22. pandas_validator na PyPi
  https://pypi.org/project/pan­das_validator/
 23. pandas-validator (dokumentace)
  https://pandas-validator.readthedocs.io/en/latest/
 24. 7 Best Python Libraries for Validating Data
  https://www.yeahhub.com/7-best-python-libraries-validating-data/
 25. Universally unique identifier (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Universally_unique_iden­tifier
 26. Nullable integer data type
  https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/integer_na.html
 27. pandas.read_csv
  https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pan­das.read_csv.html
 28. How to define format when using pandas to_datetime?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/36848514/how-to-define-format-when-using-pandas-to-datetime
 29. Pandas : skip rows while reading csv file to a Dataframe using read_csv() in Python
  https://thispointer.com/pandas-skip-rows-while-reading-csv-file-to-a-dataframe-using-read_csv-in-python/
 30. Skip rows during csv import pandas
  https://stackoverflow.com/qu­estions/20637439/skip-rows-during-csv-import-pandas
 31. Denni kurz
  https://www.cnb.cz/cs/finan­cni_trhy/devizovy_trh/kur­zy_devizoveho_trhu/denni_kur­z.txt
 32. UUID objects according to RFC 4122 (knihovna pro Python)
  https://docs.python.org/3­.5/library/uuid.html#uuid­.uuid4
 33. Object identifier (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Object_identifier
 34. Digital object identifier (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Digital_object_identifi­er
 35. voluptuous na (na PyPi)
  https://pypi.python.org/py­pi/voluptuous
 36. Repositář knihovny voluptuous na GitHubu
  https://github.com/alectho­mas/voluptuous
 37. pytest-voluptuous 1.0.2 (na PyPi)
  https://pypi.org/project/pytest-voluptuous/
 38. pytest-voluptuous (na GitHubu)
  https://github.com/F-Secure/pytest-voluptuous
 39. schemagic 0.9.1 (na PyPi)
  https://pypi.python.org/py­pi/schemagic/0.9.1
 40. Schemagic / Schemagic.web (na GitHubu)
  https://github.com/Mechrop­hile/schemagic
 41. schema 0.6.7 (na PyPi)
  https://pypi.python.org/pypi/schema
 42. schema (na GitHubu)
  https://github.com/keleshev/schema
 43. XML Schema validator and data conversion library for Python
  https://github.com/brunato/xmlschema
 44. xmlschema 0.9.7
  https://pypi.python.org/py­pi/xmlschema/0.9.7
 45. jsonschema 2.6.0
  https://pypi.python.org/py­pi/jsonschema
 46. warlock 1.3.0
  https://pypi.python.org/pypi/warlock
 47. Python Virtual Environments – A Primer
  https://realpython.com/python-virtual-environments-a-primer/
 48. pip 1.1 documentation: Requirements files
  https://pip.readthedocs.i­o/en/1.1/requirements.html
 49. unittest.mock — mock object library
  https://docs.python.org/3­.5/library/unittest.mock.html
 50. mock 2.0.0
  https://pypi.python.org/pypi/mock
 51. An Introduction to Mocking in Python
  https://www.toptal.com/python/an-introduction-to-mocking-in-python
 52. Unit testing (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unit_testing
 53. Unit testing
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Unit_testing
 54. Test-driven development (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Test-driven_development
 55. Pip (dokumentace)
  https://pip.pypa.io/en/stable/
 56. 5 Differences between clojure.spec and Schema
  https://lispcast.com/clojure.spec-vs-schema/
 57. Schema: Clojure(Script) library for declarative data description and validation
  https://github.com/plumatic/schema
 58. clojure.spec – Rationale and Overview
  https://clojure.org/about/spec

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.