Hlavní navigace

Pohled pod kapotu JVM – překlad do bajtkódů JVM, Lua VM a Python VM

27. 5. 2014
Doba čtení: 46 minut

Sdílet

V dnešní části seriálu o programovacím jazyku Java i o virtuálním stroji Javy budeme pokračovat v porovnávání vlastností bajtkódů JVM, Python VM i Lua VM, a to na několika demonstračních příkladech. Kromě toho si však popíšeme i základní vlastnosti dalšího zajímavého virtuálního stroje nazvaného Parrot.

Obsah

1. Pohled pod kapotu JVM – překlad do bajtkódů JVM, Lua VM a Python VM

2. Virtuální stroj Parrot

3. Parrot Assembly Language a Parrot Intermediate Representation

4. Jak lze získat přeložený bajtkód pro různé VM?

5. Překlad aritmetických výrazů

6. Překlad výrazů s Booleovskými operátory

7. Zkrácené vs. úplné vyhodnocení logických výrazů v Javě

8. Překlad výrazů s relačními operátory

9. Překlad řídicí struktury typu if-then

10. Překlad řídicí struktury typu if-then-else

11. Repositář se zdrojovými kódy všech dnešních demonstračních příkladů

12. Odkazy na Internetu

1. Pohled pod kapotu JVM – překlad do bajtkódů JVM, Lua VM a Python VM

V předchozí části seriálu o programovacím jazyku Java i o virtuálním stroji Javy jsme si ve stručnosti popsali trojici virtuálních strojů (VM), které jsou v současnosti používány v souvislosti s programovacími jazyky Java, Python a Lua. V případě programovacího jazyka Java se jedná o Java Virtual Machine (JVM), což může být ovšem poněkud zavádějící název, neboť nad JVM je dnes postaveno mnohem více programovacích jazyků, nejenom Java (zmínit se můžeme například o Jythonu, Scale, Groovy, Clojure, JACL či JavaScriptu). Pro Python, přesněji řečeno pro CPython, existuje taktéž vlastní VM, podobně jako pro programovací jazyk Lua. Každý ze zmíněných virtuálních strojů zpracovává svůj vlastní bajtkód, přičemž vlastnosti bajtkódů JVM, Python VM a Lua VM se od sebe v některých aspektech dosti odlišují; především mírou abstrakce nad základními datovými typy a taktéž tím, zda jednotlivé instrukce bajtkódu pracují s registry či s operandy uloženými na zásobníku.

V dnešním článku se seznámíme se způsobem překladu některých základních a v každodenním vývoji využívaných programových konstrukcí do bajtkódu jednotlivých výše zmíněných virtuálních strojů. Zaměříme se především na překlad běžných aritmetických, logických a bitových výrazů i na překlad programové konstrukce if-then a samozřejmě i úplné rozhodovací konstrukce if-then-else. Ještě předtím se však musíme seznámit se čtvrtým v současnosti vyvíjeným VM. Jedná se o virtuální stroj nazvaný Parrot, který je zajímavý hned z několika hledisek, což ostatně uvidíme hned v následující kapitole, kde se zmíníme o některých základních konceptech, na nichž je tento virtuální stroj postaven a jaké jsou jeho největší odlišnosti například v porovnání s Java Virtual Machine.

2. Virtuální stroj Parrot

Posledním virtuálním strojem, s nímž se v tomto seriálu alespoň ve stručnosti seznámíme, je virtuální stroj pojmenovaný Parrot. Tento virtuální stroj byl navržen takovým způsobem, aby mohl podporovat moderní dynamicky typované programovací jazyky, přičemž primárním (nejenom však jediným) jazykem je/bude Perl 6 (předchozí verze Perlu naproti tomu namísto klasického bajtkódu používají stromovou reprezentaci AST – Abstract Syntax Tree). Některé operace/instrukce podporované Parrotem jsou na vyšší úrovni, než je tomu například v případě bajtkódu JVM; Parrot VM je v tomto ohledu srovnatelný s Python VM.

Virtuální stroj Parrot je založen na použití registrů, přičemž je zajímavé, že se již při překladu (jenž může probíhat i v runtime) určuje, kolik registrů bude daná metoda či funkce využívat, což znamená, že počet registrů není pevně určen. Volba registrů namísto zásobníku byla ovlivněna především předpokladem, že se bajtkód založený na operacích prováděných nad registry bude snadněji překládat do nativního kódu; ve skutečnosti je ovšem i zásobníkový kód relativně snadno překládaný, což je vidět na příkladu JVM.

3. Parrot Assembly Language a Parrot Intermediate Representation

Ze všech čtyř popisovaných virtuálních strojů je Parrot zdaleka nejotevřenější různým možnostem rozšiřování a/nebo zásahu do překladu, interpretace popř. JIT překladu. Parrot – na rozdíl od JVM atd. – dokonce podporuje i vlastní assembler, který existuje ve dvou variantách. Vysokoúrovňová varianta assembleru se nazývá Parrot Intermediate Representation neboli PIR a předpokládá se, že překladače různých programovacích jazyků mohou provádět překlad právě do PIR, což je jednodušší i transparentnější, než přímá generace binárního bajtkódu.

Nízkoúrovňová varianta assembleru se nazývá Parrot Assembly Language neboli PASM. Tento assembler se podobá assemblerům skutečných mikroprocesorů, ovšem obsahuje například i podporu pro práci s řetězci. Právě na příkladu PIRPASM si v následující části tohoto seriálu ukážeme, jakým způsobem vlastně virtuální stroj Parrot pracuje a jak zpracovává přeložený bajtkód.

4. Jak lze získat přeložený bajtkód pro různé VM?

Před uvedením a popisem jednotlivých demonstračních příkladů si musíme vysvětlit, jakým způsobem je vlastně možné vypsat bajtkód vygenerovaný překladačem, ať již se jedná o překladač Javy, či o překladače jazyků Lua nebo Python (ano, i zde je překlad do bajtkódu prováděn, a to vždy před vykonáním nějakého skriptu či dokonce explicitně). V případě programovacího jazyka Java je možné dekompilovat již přeloženou třídu s využitím nástroje javap (součást standardní instalace JDK), který se spustí s parametrem -c. Bližší informace o tomto nástroji lze získat pomocí příkazu man javap popř. javap –help. Příklad použití – dekompilace třídy Test, jejíž bajtkód je uložen v souboru s názvem „Test.class“:

javap -c Test

U programovacího jazyka Lua je možné využít překladač nazvaný luac, kterému se předá volba -l. Tento nástroj se pokusí přeložit skript či modul, jehož jméno je předáno na příkazové řádce a vytvořit bajtkód uložený v souboru, jehož výchozí jméno je luac.out; přitom se ovšem na standardní výstup vypíše při použití volby -l i generovaný bajtkód v čitelné podobě. Více informací o tomto velmi užitečném nástroji nám opět poskytnou příkazy man luac popř. pouze luac (bez dalších parametrů). Příklad použití – výpis bajtkódu všech funkcí i přímo zadaných příkazů uložených ve skriptu se jménem „Test.lua“:

luac -l Test.lua

U programovacího jazyka Python lze pro výpis kompilovaného bajtkódu v pro programátora čitelné podobě použít modul nazvaný dis. V tomto modulu se nachází stejnojmenná funkce, které stačí pouze předat jméno funkce a na standardní výstup se vypíše její bajtkód. Opět se podívejme na jednoduchý příklad použití:

from dis import dis
dis(testFunction)

5. Překlad aritmetických výrazů

Nyní se již pojďme věnovat poněkud praktičtějšímu tématu – způsobu překladu různých programových konstrukcí do bajtkódu JVM, Python VM a taktéž Lua VM. V této kapitole si ukážeme, jak se překládají základní aritmetické výrazy, a to zejména z toho důvodu, že právě na překladu aritmetických výrazů bude patrný největší rozdíl mezi virtuálními stroji založenými na zásobníku a operacích s operandy uloženými na tomto zásobníku na jedné straně a s virtuálními stroji založenými na sadě registrů na straně druhé.

Demonstrační příklad Test2.java:

První varianta testovacího příkladu je vytvořena v Javě a obsahuje jak jednoduché výrazy s jediným operátorem, tak i složitější výrazy s několika operátory s různou prioritou i závorkami:

/**
 * Trida s nekolika jednoduchymi statickymi metodami
 * pro otestovani zakladnich vlastnosti bajtkodu JVM:
 * prekladu aritmetickych vyrazu.
 */
public class Test2 {
 
  public static int vyraz1(int x, int y) {
    int result = x + y;
    return result;
  }
 
  public static int vyraz2(int x, int y) {
    int result = x - y;
    return result;
  }
 
  public static int vyraz3(int x, int y) {
    int result = x * y;
    return result;
  }
 
  public static int vyraz4(int x, int y) {
    int result = x / y;
    return result;
  }
 
  public static int vyraz5(int x, int y) {
    int result = x % y;
    return result;
  }
 
  public static int vyraz6(int x, int y, int z) {
    int result = x + y * z;
    return result;
  }
 
  public static int vyraz7(int x, int y, int z, int w) {
    int result = x + y * z + w;
    return result;
  }
 
  public static int vyraz8(int x, int y, int z, int w) {
    int result = 2 * (x + y) * (z + w) * ((x + z) / (y + w));
    return result;
  }
 
  /**
   * Vse je nutne otestovat.
   */
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println(vyraz1(4, 3));
    System.out.println(vyraz2(4, 3));
    System.out.println(vyraz3(4, 3));
    System.out.println(vyraz4(4, 3));
    System.out.println(vyraz5(4, 3));
    System.out.println(vyraz6(4, 3, 2));
    System.out.println(vyraz7(4, 3, 2, 1));
    System.out.println(vyraz8(4, 3, 2, 1));
  }
}

Demonstrační příklad Test2.lua:

Druhá varianta je vytvořena v Lua. Důležité je si uvědomit, že tento příklad ve skutečnosti není ekvivalentní předchozímu příkladu, a to proto, že se výpočty provádí s hodnotami s plovoucí řádovou čárkou:

--
-- Modul s nekolika jednoduchymi funkcemi
-- pro otestovani zakladnich vlastnosti bajtkodu jazyka Lua
-- prekladu aritmetickych vyrazu.
--
 
function vyraz1(x, y)
  local result = x + y
  return result
end
 
function vyraz2(x, y)
  local result = x - y
  return result
end
 
function vyraz3(x, y)
  local result = x * y
  return result
end
 
function vyraz4(x, y)
  local result = x / y
  return result
end
 
function vyraz5(x, y)
  local result = x % y
  return result
end
 
function vyraz6(x, y, z)
  local result = x + y * z
  return result
end
 
function vyraz7(x, y, z, w)
  local result = x + y * z + w
  return result
end
 
function vyraz8(x, y, z, w)
  local result = 2 * (x + y) * (z + w) * ((x + z) / (y + w))
  return result
end
 
--
-- Vse je nutne otestovat.
--
function main()
  print(vyraz1(4, 3))
  print(vyraz2(4, 3))
  print(vyraz3(4, 3))
  print(vyraz4(4, 3))
  print(vyraz5(4, 3))
  print(vyraz6(4, 3, 2))
  print(vyraz7(4, 3, 2, 1))
  print(vyraz8(4, 3, 2, 1))
end
 
main()

Demonstrační příklad Test2.py:

Třetí varianta je vytvořena v Pythonu:

#
# Modul s nekolika jednoduchymi funkcemi
# pro otestovani zakladnich vlastnosti bajtkodu jazyka Lua
# prekladu aritmetickych vyrazu.
#
 
def vyraz1(x, y):
  local result = x + y
  return result
 
 
def vyraz2(x, y):
  local result = x - y
  return result
 
 
def vyraz3(x, y):
  local result = x * y
  return result
 
 
def vyraz4(x, y):
  local result = x / y
  return result
 
 
def vyraz5(x, y):
  local result = x % y
  return result
 
 
def vyraz6(x, y, z):
  local result = x + y * z
  return result
 
 
def vyraz7(x, y, z, w):
  local result = x + y * z + w
  return result
 
 
def vyraz8(x, y, z, w):
  local result = 2 * (x + y) * (z + w) * ((x + z) / (y + w))
  return result
 
 
#
# Vse je nutne otestovat.
#
def main():
  print(vyraz1(4, 3))
  print(vyraz2(4, 3))
  print(vyraz3(4, 3))
  print(vyraz4(4, 3))
  print(vyraz5(4, 3))
  print(vyraz6(4, 3, 2))
  print(vyraz7(4, 3, 2, 1))
  print(vyraz8(4, 3, 2, 1))
 
def disassemble():
  from dis import dis
 
  print("\nvyraz1:")
  dis(vyraz1)
 
  print("\nvyraz2:")
  dis(vyraz2)
 
  print("\nvyraz3:")
  dis(vyraz3)
 
  print("\nvyraz4:")
  dis(vyraz4)
 
  print("\nvyraz5:")
  dis(vyraz5)
 
  print("\nvyraz6:")
  dis(vyraz6)
 
  print("\nvyraz7:")
  dis(vyraz7)
 
  print("\nvyraz8:")
  dis(vyraz8)
 
main()
 
disassemble()

Nyní se podívejme, jak vypadají jednotlivé bajtkódy.

Přeložený bajtkód demonstračního příkladu Test2.java:

V Javě se setkáme s klasickým zásobníkovým kódem, na nějž se ukládají parametry metod a/nebo lokální proměnné či konstanty:

public static int vyraz1(int, int);
 Code:
  0:  iload_0  ; uložit první parametr metody na zásobník
  1:  iload_1  ; uložit druhý parametr metody na zásobník
  2:  iadd    ; provést vyžadovanou aritmetickou operaci a uložit výsledek zpět na zásobník
  3:  istore_2  ; uložit výsledek do lokální proměnné
  4:  iload_2  ; vložit hodnotu lokální proměnné (výsledek) na zásobník
  5:  ireturn  ; výskok z metody s předáním návratové hodnoty
 
public static int vyraz2(int, int);
 Code:
  0:  iload_0  ; uložit první parametr metody na zásobník
  1:  iload_1  ; uložit druhý parametr metody na zásobník
  2:  isub    ; provést vyžadovanou aritmetickou operaci a uložit výsledek zpět na zásobník
  3:  istore_2  ; uložit výsledek do lokální proměnné
  4:  iload_2  ; vložit hodnotu lokální proměnné (výsledek) na zásobník
  5:  ireturn  ; výskok z metody s předáním návratové hodnoty
 
public static int vyraz3(int, int);
 Code:
  0:  iload_0  ; uložit první parametr metody na zásobník
  1:  iload_1  ; uložit druhý parametr metody na zásobník
  2:  imul    ; provést vyžadovanou aritmetickou operaci a uložit výsledek zpět na zásobník
  3:  istore_2  ; uložit výsledek do lokální proměnné
  4:  iload_2  ; vložit hodnotu lokální proměnné (výsledek) na zásobník
  5:  ireturn  ; výskok z metody s předáním návratové hodnoty
 
public static int vyraz4(int, int);
 Code:
  0:  iload_0  ; uložit první parametr metody na zásobník
  1:  iload_1  ; uložit druhý parametr metody na zásobník
  2:  idiv    ; provést vyžadovanou aritmetickou operaci a uložit výsledek zpět na zásobník
  3:  istore_2  ; uložit výsledek do lokální proměnné
  4:  iload_2  ; vložit hodnotu lokální proměnné (výsledek) na zásobník
  5:  ireturn  ; výskok z metody s předáním návratové hodnoty
 
public static int vyraz5(int, int);
 Code:
  0:  iload_0  ; uložit první parametr metody na zásobník
  1:  iload_1  ; uložit druhý parametr metody na zásobník
  2:  irem    ; provést vyžadovanou aritmetickou operaci a uložit výsledek zpět na zásobník
  3:  istore_2  ; uložit výsledek do lokální proměnné
  4:  iload_2  ; vložit hodnotu lokální proměnné (výsledek) na zásobník
  5:  ireturn  ; výskok z metody s předáním návratové hodnoty
 
public static int vyraz6(int, int, int);
 Code:
  0:  iload_0  ; uložit první parametr metody na zásobník
  1:  iload_1  ; uložit druhý parametr metody na zásobník
  2:  iload_2  ; uložit třetí parametr metody na zásobník
  3:  imul    ; provést vyžadovanou aritmetickou operaci a uložit výsledek zpět na zásobník
  4:  iadd    ; provést druhou vyžadovanou aritmetickou operaci a uložit výsledek zpět na zásobník
  5:  istore_3  ; uložit výsledek do lokální proměnné
  6:  iload_3  ; vložit hodnotu lokální proměnné (výsledek) na zásobník
  7:  ireturn  ; výskok z metody s předáním návratové hodnoty
 
public static int vyraz7(int, int, int, int);
 Code:
  0:  iload_0  ; uložit první parametr metody na zásobník
  1:  iload_1  ; uložit druhý parametr metody na zásobník
  2:  iload_2  ; uložit třetí parametr metody na zásobník
  3:  imul    ; provést vyžadovanou aritmetickou operaci a uložit výsledek zpět na zásobník
  4:  iadd    ; provést druhou vyžadovanou aritmetickou operaci a uložit výsledek zpět na zásobník
  5:  iload_3  ; uložit třetí parametr metody na zásobník
  6:  iadd    ; provést třetí vyžadovanou aritmetickou operaci a uložit výsledek zpět na zásobník
  7:  istore 4 ; uložit výsledek do lokální proměnné
  9:  iload  4 ; vložit hodnotu lokální proměnné (výsledek) na zásobník
  11: ireturn  ; výskok z metody s předáním návratové hodnoty
 
public static int vyraz8(int, int, int, int);
 Code:
  0:  iconst_2  ; uložit konstantu na zásobník
  1:  iload_0  ; uložit první parametr metody na zásobník
  2:  iload_1  ; uložit druhý parametr metody na zásobník
  3:  iadd    ; provést vyžadovanou aritmetickou operaci a uložit výsledek zpět na zásobník
  4:  imul    ; provést druhou vyžadovanou aritmetickou operaci a uložit výsledek zpět na zásobník
  5:  iload_2  ; uložit třetí parametr metody na zásobník
  6:  iload_3  ; uložit čtvrtý parametr metody na zásobník
  7:  iadd    ; provést třetí vyžadovanou aritmetickou operaci a uložit výsledek zpět na zásobník
  8:  imul    ; provést čtvrtou vyžadovanou aritmetickou operaci a uložit výsledek zpět na zásobník
  9:  iload_0  ; uložit první parametr metody na zásobník
  10: iload_2  ; uložit třetí parametr metody na zásobník
  11: iadd    ; provést pátou vyžadovanou aritmetickou operaci a uložit výsledek zpět na zásobník
  12: iload_1  ; uložit druhý parametr metody na zásobník
  13: iload_3  ; uložit čtvrtý parametr metody na zásobník
  14: iadd    ; provést šestou vyžadovanou aritmetickou operaci a uložit výsledek zpět na zásobník
  15: idiv    ; provést sedmou vyžadovanou aritmetickou operaci a uložit výsledek zpět na zásobník
  16: imul    ; provést osmou vyžadovanou aritmetickou operaci a uložit výsledek zpět na zásobník
  17: istore 4 ; uložit výsledek do lokální proměnné
  19: iload  4 ; vložit hodnotu lokální proměnné (výsledek) na zásobník
  21: ireturn  ; výskok z metody s předáním návratové hodnoty

Přeložený bajtkód demonstračního příkladu Test2.lua:

V Lue je použit kód využívající „registry“ virtuálního stroje a proto je počet instrukcí menší, než u kódu zásobníkového:

function <Test2.lua:7,10> (3 instructions at 0x9e07c88)
2 params, 3 slots, 0 upvalues, 3 locals, 0 constants, 0 functions
    1    [8]   ADD       2 0 1 ; provést aritmetickou operaci s parametrem 0 a 1
    2    [9]   RETURN     2 2  ; návrat z funkce a vrácení hodnoty lokální proměnné 2
    3    [10]  RETURN     0 1  ; automaticky vkládaná instrukce návratu z funkce
 
function <Test2.lua:12,15> (3 instructions at 0x9e07f20)
2 params, 3 slots, 0 upvalues, 3 locals, 0 constants, 0 functions
    1    [13]  SUB       2 0 1 ; provést aritmetickou operaci s parametrem 0 a 1
    2    [14]  RETURN     2 2  ; návrat z funkce a vrácení hodnoty lokální proměnné 2
    3    [15]  RETURN     0 1  ; automaticky vkládaná instrukce návratu z funkce
 
function <Test2.lua:17,20> (3 instructions at 0x9e080f0)
2 params, 3 slots, 0 upvalues, 3 locals, 0 constants, 0 functions
    1    [18]  MUL       2 0 1 ; provést aritmetickou operaci s parametrem 0 a 1
    2    [19]  RETURN     2 2  ; návrat z funkce a vrácení hodnoty lokální proměnné 2
    3    [20]  RETURN     0 1  ; automaticky vkládaná instrukce návratu z funkce
 
function <Test2.lua:22,25> (3 instructions at 0x9e07ec8)
2 params, 3 slots, 0 upvalues, 3 locals, 0 constants, 0 functions
    1    [23]  DIV       2 0 1 ; provést aritmetickou operaci s parametrem 0 a 1
    2    [24]  RETURN     2 2  ; návrat z funkce a vrácení hodnoty lokální proměnné 2
    3    [25]  RETURN     0 1  ; automaticky vkládaná instrukce návratu z funkce
 
function <Test2.lua:27,30> (3 instructions at 0x9e084f8)
2 params, 3 slots, 0 upvalues, 3 locals, 0 constants, 0 functions
    1    [28]  MOD       2 0 1 ; provést aritmetickou operaci s parametrem 0 a 1
    2    [29]  RETURN     2 2  ; návrat z funkce a vrácení hodnoty lokální proměnné 2
    3    [30]  RETURN     0 1  ; automaticky vkládaná instrukce návratu z funkce
 
function <Test2.lua:32,35> (4 instructions at 0x9e07e18)
3 params, 4 slots, 0 upvalues, 4 locals, 0 constants, 0 functions
    1    [33]  MUL       3 1 2 ; provést aritmetickou operaci s parametrem 1 a 2
    2    [33]  ADD       3 0 3 ; provést aritmetickou operaci s parametrem 0 a lokální proměnnou 3
    3    [34]  RETURN     3 2  ; návrat z funkce a vrácení hodnoty lokální proměnné 3
    4    [35]  RETURN     0 1  ; automaticky vkládaná instrukce návratu z funkce
 
function <Test2.lua:37,40> (5 instructions at 0x9e08458)
4 params, 5 slots, 0 upvalues, 5 locals, 0 constants, 0 functions
    1    [38]  MUL       4 1 2 ; provést aritmetickou operaci s parametrem 1 a 2
    2    [38]  ADD       4 0 4 ; provést další aritmetickou operaci s parametrem 0 a lokální proměnnou 4
    3    [38]  ADD       4 4 3 ; provést další aritmetickou operaci s parametrem 3 a lokální proměnnou 4
    4    [39]  RETURN     4 2  ; návrat z funkce a vrácení hodnoty lokální proměnné 4
    5    [40]  RETURN     0 1  ; automaticky vkládaná instrukce návratu z funkce
 
function <Test2.lua:42,45> (10 instructions at 0x9e08720)
4 params, 7 slots, 0 upvalues, 5 locals, 1 constant, 0 functions
    1    [43]  ADD       4 0 1 ; provést aritmetickou operaci s parametrem 0 a 1
    2    [43]  MUL       4 -1 4 ; 2 - ; zde se adresuje konstanta -2 !!!
    3    [43]  ADD       5 2 3 ; provést další aritmetickou operaci, výsledek do lok. proměnné 5
    4    [43]  MUL       4 4 5
    5    [43]  ADD       5 0 2
    6    [43]  ADD       6 1 3
    7    [43]  DIV       5 5 6
    8    [43]  MUL       4 4 5
    9    [44]  RETURN     4 2  ; návrat z funkce a vrácení hodnoty lokální proměnné 4
    10   [45]  RETURN     0 1  ; automaticky vkládaná instrukce návratu z funkce

Přeložený bajtkód demonstračního příkladu Test2.py:

V Pythonu je opět použit, jak zajisté po přečtení předchozí části tohoto seriálu očekáváte, zásobníkový kód:

vyraz1:
 8      0 LOAD_FAST        0 (x)
       3 LOAD_FAST        1 (y)
       6 BINARY_ADD
       7 STORE_FAST        2 (result)
 
 9     10 LOAD_FAST        2 (result)
       13 RETURN_VALUE
 
vyraz2:
 13      0 LOAD_FAST        0 (x)
       3 LOAD_FAST        1 (y)
       6 BINARY_SUBTRACT
       7 STORE_FAST        2 (result)
 
 14     10 LOAD_FAST        2 (result)
       13 RETURN_VALUE
 
vyraz3:
 18      0 LOAD_FAST        0 (x)
       3 LOAD_FAST        1 (y)
       6 BINARY_MULTIPLY
       7 STORE_FAST        2 (result)
 
 19     10 LOAD_FAST        2 (result)
       13 RETURN_VALUE
 
vyraz4:
 23      0 LOAD_FAST        0 (x)
       3 LOAD_FAST        1 (y)
       6 BINARY_DIVIDE
       7 STORE_FAST        2 (result)
 
 24     10 LOAD_FAST        2 (result)
       13 RETURN_VALUE
 
vyraz5:
 28      0 LOAD_FAST        0 (x)
       3 LOAD_FAST        1 (y)
       6 BINARY_MODULO
       7 STORE_FAST        2 (result)
 
 29     10 LOAD_FAST        2 (result)
       13 RETURN_VALUE
 
vyraz6:
 33      0 LOAD_FAST        0 (x)
       3 LOAD_FAST        1 (y)
       6 LOAD_FAST        2 (z)
       9 BINARY_MULTIPLY
       10 BINARY_ADD
       11 STORE_FAST        3 (result)
 
 34     14 LOAD_FAST        3 (result)
       17 RETURN_VALUE
 
vyraz7:
 38      0 LOAD_FAST        0 (x)
       3 LOAD_FAST        1 (y)
       6 LOAD_FAST        2 (z)
       9 BINARY_MULTIPLY
       10 BINARY_ADD
       11 LOAD_FAST        3 (w)
       14 BINARY_ADD
       15 STORE_FAST        4 (result)
 
 39     18 LOAD_FAST        4 (result)
       21 RETURN_VALUE
 
vyraz8:
 43      0 LOAD_CONST        1 (2)
       3 LOAD_FAST        0 (x)
       6 LOAD_FAST        1 (y)
       9 BINARY_ADD
       10 BINARY_MULTIPLY
       11 LOAD_FAST        2 (z)
       14 LOAD_FAST        3 (w)
       17 BINARY_ADD
       18 BINARY_MULTIPLY
       19 LOAD_FAST        0 (x)
       22 LOAD_FAST        2 (z)
       25 BINARY_ADD
       26 LOAD_FAST        1 (y)
       29 LOAD_FAST        3 (w)
       32 BINARY_ADD
       33 BINARY_DIVIDE
       34 BINARY_MULTIPLY
       35 STORE_FAST        4 (result)
 
 44     38 LOAD_FAST        4 (result)
       41 RETURN_VALUE

6. Překlad výrazů s Booleovskými operátory

Booleovské (logické) výrazy se většinou překládají s využitím podmíněného skoku. Před samotnou instrukcí skoku se vyhodnotí podmínka, v našem případě první část logického výrazu, a na základě této podmínky se zjistí hodnota druhé části logického výrazu (pokud se samozřejmě jedná o operace se dvěma operandy). Podívejme se nyní na způsob překladu výrazů obsahujících negaci, logický součet, logický součin, operaci nonekvivalence a různé kombinace těchto operací.

Demonstrační příklad Test3.java:

/**
 * Trida s nekolika jednoduchymi statickymi metodami
 * pro otestovani zakladnich vlastnosti bajtkodu JVM:
 * prekladu Booleovskych vyrazu.
 */
public class Test3 {
 
  public static boolean vyraz1(boolean x) {
    boolean result = !x;
    return result;
  }
 
  public static boolean vyraz2(boolean x, boolean y) {
    boolean result = x && y;
    return result;
  }
 
  public static boolean vyraz3(boolean x, boolean y) {
    boolean result = x || y;
    return result;
  }
 
  public static boolean vyraz4(boolean x, boolean y) {
    boolean result = x ^ y;
    return result;
  }
 
  public static boolean vyraz5(boolean x, boolean y, boolean z) {
    boolean result = x || y && z;
    return result;
  }
 
  public static boolean vyraz6(boolean x, boolean y, boolean z, boolean w) {
    boolean result = (x || y) && (z || w);
    return result;
  }
 
  /**
   * Vse je nutne otestovat.
   */
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println(vyraz1(true));
    System.out.println(vyraz2(true, false));
    System.out.println(vyraz3(true, false));
    System.out.println(vyraz4(true, false));
    System.out.println(vyraz5(true, false, true));
    System.out.println(vyraz6(true, false, true, false));
  }
}

Demonstrační příklad Test3.lua:

--
-- Modul s nekolika jednoduchymi funkcemi
-- pro otestovani zakladnich vlastnosti bajtkodu jazyka Lua
-- prekladu Booleovskych vyrazu.
--
 
function vyraz1(x)
  local result = not x
  return result
end
 
function vyraz2(x, y)
  local result = x and y
  return result
end
 
function vyraz3(x, y)
  local result = x or y
  return result
end
 
function vyraz4(x, y)
  local result = x ~= y
  return result
end
 
function vyraz5(x, y, z)
  local result = x or y and z
  return result
end
 
function vyraz6(x, y, z, w)
  local result = (x or y) and (z or w)
  return result
end
 
--
-- Vse je nutne otestovat.
--
function main()
  print(vyraz1(true))
  print(vyraz2(true, false))
  print(vyraz3(true, false))
  print(vyraz4(true, false))
  print(vyraz5(true, false, true))
  print(vyraz6(true, false, true, false))
end
 
main()

Demonstrační příklad Test3.py:

#
# Modul s nekolika jednoduchymi funkcemi
# pro otestovani zakladnich vlastnosti bajtkodu jazyka Lua
# prekladu Booleovskych vyrazu.
#
 
def vyraz1(x):
  result = not x
  return result
 
def vyraz2(x, y):
  result = x and y
  return result
 
def vyraz3(x, y):
  result = x or y
  return result
 
def vyraz4(x, y):
  result = x ^ y
  return result
 
def vyraz5(x, y, z):
  result = x or y and z
  return result
 
def vyraz6(x, y, z, w):
  result = (x or y) and (z or w)
  return result
 
 
#
# Vse je nutne otestovat.
#
def main():
  print(vyraz1(True))
  print(vyraz2(True, False))
  print(vyraz3(True, False))
  print(vyraz4(True, False))
  print(vyraz5(True, False, True))
  print(vyraz6(True, False, True, False))
 
def disassemble():
  from dis import dis
 
  print("\nvyraz1:")
  dis(vyraz1)
 
  print("\nvyraz2:")
  dis(vyraz2)
 
  print("\nvyraz3:")
  dis(vyraz3)
 
  print("\nvyraz4:")
  dis(vyraz4)
 
  print("\nvyraz5:")
  dis(vyraz5)
 
  print("\nvyraz6:")
  dis(vyraz6)
 
main()
 
disassemble()

Přeložený bajtkód demonstračního příkladu Test3.java:

V Javě se při zkráceném vyhodnocování logických výrazů objevují skoky:

public static boolean vyraz1(boolean);
 Code:
  0:  iload_0  ; uložit první parametr metody na zásobník
  1:  ifne  8 ; podmíněný skok
  4:  iconst_1  ; konstanta true
  5:  goto  9 ; nepodmíněný skok
  8:  iconst_0  ; konstanta false
  9:  istore_1  ; uložit výsledek do lokální proměnné
  10: iload_1  ; uložit druhý parametr metody na zásobník
  11: ireturn  ; výskok z metody s předáním návratové hodnoty
 
public static boolean vyraz2(boolean, boolean);
 Code:
  0:  iload_0  ; uložit první parametr metody na zásobník
  1:  ifeq  12 ; podmíněný skok
  4:  iload_1  ; uložit druhý parametr metody na zásobník
  5:  ifeq  12 ; podmíněný skok
  8:  iconst_1  ; konstanta true
  9:  goto  13 ; nepodmíněný skok
  12: iconst_0  ; konstanta false
  13: istore_2  ; uložit výsledek do lokální proměnné
  14: iload_2
  15: ireturn  ; výskok z metody s předáním návratové hodnoty
 
public static boolean vyraz3(boolean, boolean);
 Code:
  0:  iload_0  ; uložit první parametr metody na zásobník
  1:  ifne  8 ; podmíněný skok
  4:  iload_1  ; uložit druhý parametr metody na zásobník
  5:  ifeq  12 ; podmíněný skok
  8:  iconst_1  ; konstanta true
  9:  goto  13 ; nepodmíněný skok
  12: iconst_0  ; konstanta false
  13: istore_2  ; uložit výsledek do lokální proměnné
  14: iload_2
  15: ireturn  ; výskok z metody s předáním návratové hodnoty
 
public static boolean vyraz4(boolean, boolean);
 Code:
  0:  iload_0  ; uložit první parametr metody na zásobník
  1:  iload_1  ; uložit druhý parametr metody na zásobník
  2:  ixor    ; provést logickou operaci
  3:  istore_2  ; uložit výsledek do lokální proměnné
  4:  iload_2
  5:  ireturn  ; výskok z metody s předáním návratové hodnoty
 
public static boolean vyraz5(boolean, boolean, boolean);
 Code:
  0:  iload_0  ; uložit první parametr metody na zásobník
  1:  ifne  12 ; podmíněný skok
  4:  iload_1  ; uložit druhý parametr metody na zásobník
  5:  ifeq  16 ; podmíněný skok
  8:  iload_2
  9:  ifeq  16 ; podmíněný skok
  12: iconst_1  ; konstanta true
  13: goto  17 ; nepodmíněný skok
  16: iconst_0  ; konstanta false
  17: istore_3  ; uložit výsledek do lokální proměnné
  18: iload_3
  19: ireturn  ; výskok z metody s předáním návratové hodnoty
 
public static boolean vyraz6(boolean, boolean, boolean, boolean);
 Code:
  0:  iload_0  ; uložit první parametr metody na zásobník
  1:  ifne  8 ; podmíněný skok
  4:  iload_1  ; uložit druhý parametr metody na zásobník
  5:  ifeq  20 ; podmíněný skok
  8:  iload_2
  9:  ifne  16 ; podmíněný skok
  12: iload_3
  13: ifeq  20 ; podmíněný skok
  16: iconst_1  ; konstanta true
  17: goto  21 ; nepodmíněný skok
  20: iconst_0  ; konstanta false
  21: istore 4 ; uložit výsledek do lokální proměnné
  23: iload  4
  25: ireturn  ; výskok z metody s předáním návratové hodnoty

Přeložený bajtkód demonstračního příkladu Test3.lua:

Podmíněné skoky nalezneme i v bajtkódu virtuálního stroje jazyka Lua:

function <Test3.lua:7,10> (3 instructions at 0x8ae6c88)
1 param, 2 slots, 0 upvalues, 2 locals, 0 constants, 0 functions
    1    [8]   NOT       1 0  ; provést logickou operaci
    2    [9]   RETURN     1 2  ; návrat z funkce a vrácení hodnoty lokální proměnné 1
    3    [10]  RETURN     0 1  ; automaticky vkládaná instrukce návratu z funkce
 
function <Test3.lua:12,15> (5 instructions at 0x8ae6f08)
2 params, 3 slots, 0 upvalues, 3 locals, 0 constants, 0 functions
    1    [13]  TESTSET     2 0 0
    2    [13]  JMP       0 1   ; to 4 ; skok
    3    [13]  MOVE      2 1
    4    [14]  RETURN     2 2  ; návrat z funkce a vrácení hodnoty lokální proměnné 2
    5    [15]  RETURN     0 1  ; automaticky vkládaná instrukce návratu z funkce
 
function <Test3.lua:17,20> (5 instructions at 0x8ae7120)
2 params, 3 slots, 0 upvalues, 3 locals, 0 constants, 0 functions
    1    [18]  TESTSET     2 0 1
    2    [18]  JMP       0 1   ; to 4 ; skok
    3    [18]  MOVE      2 1
    4    [19]  RETURN     2 2  ; návrat z funkce a vrácení hodnoty lokální proměnné 2
    5    [20]  RETURN     0 1  ; automaticky vkládaná instrukce návratu z funkce
 
function <Test3.lua:22,25> (6 instructions at 0x8ae6eb0)
2 params, 3 slots, 0 upvalues, 3 locals, 0 constants, 0 functions
    1    [23]  EQ       0 0 1
    2    [23]  JMP       0 1   ; to 4 ; skok
    3    [23]  LOADBOOL    2 0 1
    4    [23]  LOADBOOL    2 1 0
    5    [24]  RETURN     2 2  ; návrat z funkce a vrácení hodnoty lokální proměnné 2
    6    [25]  RETURN     0 1  ; automaticky vkládaná instrukce návratu z funkce
 
function <Test3.lua:27,30> (7 instructions at 0x8ae7590)
3 params, 4 slots, 0 upvalues, 4 locals, 0 constants, 0 functions
    1    [28]  TESTSET     3 0 1
    2    [28]  JMP       0 3   ; to 6 ; skok
    3    [28]  TESTSET     3 1 0
    4    [28]  JMP       0 1   ; to 6 ; skok
    5    [28]  MOVE      3 2
    6    [29]  RETURN     3 2  ; návrat z funkce a vrácení hodnoty lokální proměnné 3
    7    [30]  RETURN     0 1  ; automaticky vkládaná instrukce návratu z funkce
 
function <Test3.lua:32,35> (9 instructions at 0x8ae74a0)
4 params, 5 slots, 0 upvalues, 5 locals, 0 constants, 0 functions
    1    [33]  TEST      0 1
    2    [33]  JMP       0 2   ; to 5 ; skok
    3    [33]  TESTSET     4 1 0
    4    [33]  JMP       0 3   ; to 8 ; skok
    5    [33]  TESTSET     4 2 1
    6    [33]  JMP       0 1   ; to 8 ; skok
    7    [33]  MOVE      4 3
    8    [34]  RETURN     4 2  ; návrat z funkce a vrácení hodnoty lokální proměnné 4
    9    [35]  RETURN     0 1  ; automaticky vkládaná instrukce návratu z funkce

Přeložený bajtkód demonstračního příkladu Test3.py:

Pravděpodobně nebude velkým překvapením, že se s podmíněnými skoky setkáme i v bajtkódu virtuálního stroje jazyka Python (CPython):

vyraz1:
 8      0 LOAD_FAST        0 (x)
       3 UNARY_NOT
       4 STORE_FAST        1 (result)
 
 9      7 LOAD_FAST        1 (result)
       10 RETURN_VALUE
 
vyraz2:
 12      0 LOAD_FAST        0 (x)
       3 JUMP_IF_FALSE      4 (to 10)
       6 POP_TOP
       7 LOAD_FAST        1 (y)
    >>  10 STORE_FAST        2 (result)
 
 13     13 LOAD_FAST        2 (result)
       16 RETURN_VALUE
 
vyraz3:
 16      0 LOAD_FAST        0 (x)
       3 JUMP_IF_TRUE       4 (to 10)
       6 POP_TOP
       7 LOAD_FAST        1 (y)
    >>  10 STORE_FAST        2 (result)
 
 17     13 LOAD_FAST        2 (result)
       16 RETURN_VALUE
 
vyraz4:
 20      0 LOAD_FAST        0 (x)
       3 LOAD_FAST        1 (y)
       6 BINARY_XOR
       7 STORE_FAST        2 (result)
 
 21     10 LOAD_FAST        2 (result)
       13 RETURN_VALUE
 
vyraz5:
 24      0 LOAD_FAST        0 (x)
       3 JUMP_IF_TRUE      11 (to 17)
       6 POP_TOP
       7 LOAD_FAST        1 (y)
       10 JUMP_IF_FALSE      4 (to 17)
       13 POP_TOP
       14 LOAD_FAST        2 (z)
    >>  17 STORE_FAST        3 (result)
 
 25     20 LOAD_FAST        3 (result)
       23 RETURN_VALUE
 
vyraz6:
 28      0 LOAD_FAST        0 (x)
       3 JUMP_IF_TRUE       7 (to 13)
       6 POP_TOP
       7 LOAD_FAST        1 (y)
       10 JUMP_IF_FALSE      11 (to 24)
    >>  13 POP_TOP
       14 LOAD_FAST        2 (z)
       17 JUMP_IF_TRUE       4 (to 24)
       20 POP_TOP
       21 LOAD_FAST        3 (w)
    >>  24 STORE_FAST        4 (result)
 
 29     27 LOAD_FAST        4 (result)
       30 RETURN_VALUE

7. Zkrácené vs. úplné vyhodnocení logických výrazů v Javě

Čtenáři, kteří jsou alespoň částečně obeznámeni s assemblerem, pravděpodobně budou předpokládat, že logické (Booleovské) výrazy se budou překládat podobným způsobem jako výrazy aritmetické; samozřejmě s tím rozdílem, že budou využívány jiné instrukce pro provedení logických operací. Ve skutečnosti však může být zpracování logických výrazů odlišné, a to zejména z toho důvodu, že (například v Javě) je možné se rozhodnout mezi zkráceným a nezkráceným vyhodnocením těchto výrazů – u dvou základních logických operací (logický součet a logický součin) je totiž možné již na základě hodnoty levého operandu v některých případech zjistit výsledek celého výrazu a tudíž není zapotřebí druhý operand vůbec vyhodnocovat, což například v případě Javy vede k vytvoření bajtkódu obsahujícího programový skok. Pokud však předchozí demonstrační příklad nepatrně upravíme takovým způsobem, aby se používalo nezkrácené vyhodnocení logického součtu a logického součinu, skoky v bajtkódu „magicky“ zmizí, o čemž se samozřejmě můžeme snadno přesvědčit:

Upravený demonstrační příklad Test3.java:

/**
 * Trida s nekolika jednoduchymi statickymi metodami
 * pro otestovani zakladnich vlastnosti bajtkodu JVM:
 * prekladu NEZKRACENE vyhodnocovanych Booleovskych vyrazu.
 */
public class Test3 {
 
  public static boolean vyraz1(boolean x) {
    boolean result = !x;
    return result;
  }
 
  public static boolean vyraz2(boolean x, boolean y) {
    boolean result = x & y;
    return result;
  }
 
  public static boolean vyraz3(boolean x, boolean y) {
    boolean result = x | y;
    return result;
  }
 
  public static boolean vyraz4(boolean x, boolean y) {
    boolean result = x ^ y;
    return result;
  }
 
  public static boolean vyraz5(boolean x, boolean y, boolean z) {
    boolean result = x | y & z;
    return result;
  }
 
  public static boolean vyraz6(boolean x, boolean y, boolean z, boolean w) {
    boolean result = (x | y) & (z | w);
    return result;
  }
 
  /**
   * Vse je nutne otestovat.
   */
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println(vyraz1(true));
    System.out.println(vyraz2(true, false));
    System.out.println(vyraz3(true, false));
    System.out.println(vyraz4(true, false));
    System.out.println(vyraz5(true, false, true));
    System.out.println(vyraz6(true, false, true, false));
  }
}

Přeložený bajtkód upraveného demonstračního příkladu Test3.java:

Namísto programových skoků se nově používají instrukce iandior:

public static boolean vyraz2(boolean, boolean);
 Code:
  0:  iload_0  ; uložit první parametr metody na zásobník
  1:  iload_1  ; uložit druhý parametr metody na zásobník
  2:  iand    ; provést vyžadovanou logickou operaci a uložit výsledek zpět na zásobník
  3:  istore_2  ; uložit výsledek do lokální proměnné
  4:  iload_2  ; vložit hodnotu lokální proměnné (výsledek) na zásobník
  5:  ireturn  ; výskok z metody s předáním návratové hodnoty
 
public static boolean vyraz3(boolean, boolean);
 Code:
  0:  iload_0  ; uložit první parametr metody na zásobník
  1:  iload_1  ; uložit druhý parametr metody na zásobník
  2:  ior    ; provést vyžadovanou logickou operaci a uložit výsledek zpět na zásobník
  3:  istore_2  ; uložit výsledek do lokální proměnné
  4:  iload_2  ; vložit hodnotu lokální proměnné (výsledek) na zásobník
  5:  ireturn  ; výskok z metody s předáním návratové hodnoty
 
public static boolean vyraz5(boolean, boolean, boolean);
 Code:
  0:  iload_0  ; uložit první parametr metody na zásobník
  1:  iload_1  ; uložit druhý parametr metody na zásobník
  2:  iload_2  ; uložit třetí parametr metody na zásobník
  3:  iand    ; provést první vyžadovanou logickou operaci a uložit výsledek zpět na zásobník
  4:  ior    ; provést druhou vyžadovanou logickou operaci a uložit výsledek zpět na zásobník
  5:  istore_3  ; uložit výsledek do lokální proměnné
  6:  iload_3  ; vložit hodnotu lokální proměnné (výsledek) na zásobník
  7:  ireturn  ; výskok z metody s předáním návratové hodnoty
 
public static boolean vyraz6(boolean, boolean, boolean, boolean);
 Code:
  0:  iload_0  ; uložit první parametr metody na zásobník
  1:  iload_1  ; uložit druhý parametr metody na zásobník
  2:  ior    ; provést první vyžadovanou logickou operaci a uložit výsledek zpět na zásobník
  3:  iload_2  ; uložit třetí parametr metody na zásobník
  4:  iload_3  ; uložit čtvrtý parametr metody na zásobník
  5:  ior    ; provést druhou vyžadovanou logickou operaci a uložit výsledek zpět na zásobník
  6:  iand    ; provést třetí vyžadovanou logickou operaci a uložit výsledek zpět na zásobník
  7:  istore 4 ; uložit výsledek do lokální proměnné
  9:  iload  4 ; vložit hodnotu lokální proměnné (výsledek) na zásobník
  11: ireturn  ; výskok z metody s předáním návratové hodnoty

8. Překlad výrazů s relačními operátory

Výrazy s relačními operátory se překládají do značné míry stejným způsobem, jako logické výrazy, o čemž se ostatně přesvědčíme:

Demonstrační příklad Test4.java:

/**
 * Trida s nekolika jednoduchymi statickymi metodami
 * pro otestovani zakladnich vlastnosti bajtkodu JVM:
 * prekladu relacnich vyrazu.
 */
public class Test4 {
 
  public static boolean vyraz1(int x, int y) {
    boolean result = x < y;
    return result;
  }
 
  public static boolean vyraz2(int x, int y) {
    boolean result = x <= y;
    return result;
  }
 
  public static boolean vyraz3(int x, int y) {
    boolean result = x == y;
    return result;
  }
 
  public static boolean vyraz4(int x, int y) {
    boolean result = x != y;
    return result;
  }
 
  public static boolean vyraz5(int x, int y) {
    boolean result = x >= y;
    return result;
  }
 
  public static boolean vyraz6(int x, int y) {
    boolean result = x > y;
    return result;
  }
 
  /**
   * Vse je nutne otestovat.
   */
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println(vyraz1(1, 2));
    System.out.println(vyraz2(1, 2));
    System.out.println(vyraz3(1, 2));
    System.out.println(vyraz4(1, 2));
    System.out.println(vyraz5(1, 2));
    System.out.println(vyraz6(1, 2));
  }
}

Demonstrační příklad Test4.lua:

--
-- Modul s nekolika jednoduchymi funkcemi
-- pro otestovani zakladnich vlastnosti bajtkodu jazyka Lua
-- prekladu relacnich vyrazu.
--
 
function vyraz1(x, y)
  local result = x < y
  return result
end
 
function vyraz2(x, y)
  local result = x <= y
  return result
end
 
function vyraz3(x, y)
  local result = x == y
  return result
end
 
function vyraz4(x, y)
  local result = x ~= y
  return result
end
 
function vyraz5(x, y, z)
  local result = x >= y
  return result
end
 
function vyraz6(x, y, z, w)
  local result = x > y
  return result
end
 
--
-- Vse je nutne otestovat.
--
function main()
  print(vyraz1(1, 2))
  print(vyraz2(1, 2))
  print(vyraz3(1, 2))
  print(vyraz4(1, 2))
  print(vyraz5(1, 2))
  print(vyraz6(1, 2))
end
 
main()

Demonstrační příklad Test4.py:

#
# Modul s nekolika jednoduchymi funkcemi
# pro otestovani zakladnich vlastnosti bajtkodu jazyka Lua
# prekladu relacnich vyrazu.
#
 
def vyraz1(x, y):
  result = x <= y
  return result
 
def vyraz2(x, y):
  result = x < y
  return result
 
def vyraz3(x, y):
  result = x == y
  return result
 
def vyraz4(x, y):
  result = x != y
  return result
 
def vyraz5(x, y):
  result = x >= y
  return result
 
def vyraz6(x, y):
  result = x > y
  return result
 
 
#
# Vse je nutne otestovat.
#
def main():
  print(vyraz1(1, 2))
  print(vyraz2(1, 2))
  print(vyraz3(1, 2))
  print(vyraz4(1, 2))
  print(vyraz5(1, 2))
  print(vyraz6(1, 2))
 
def disassemble():
  from dis import dis
 
  print("\nvyraz1:")
  dis(vyraz1)
 
  print("\nvyraz2:")
  dis(vyraz2)
 
  print("\nvyraz3:")
  dis(vyraz3)
 
  print("\nvyraz4:")
  dis(vyraz4)
 
  print("\nvyraz5:")
  dis(vyraz5)
 
  print("\nvyraz6:")
  dis(vyraz6)
 
main()
 
disassemble()

Přeložený bajtkód demonstračního příkladu Test4.java:

Bajtkód JVM se v tomto případě opět neobejde bez skoků:

public static boolean vyraz1(int, int);
 Code:
  0:  iload_0
  1:  iload_1
  2:  if_icmpge    9
  5:  iconst_1
  6:  goto  10
  9:  iconst_0
  10: istore_2
  11: iload_2
  12: ireturn
 
public static boolean vyraz2(int, int);
 Code:
  0:  iload_0
  1:  iload_1
  2:  if_icmpgt    9
  5:  iconst_1
  6:  goto  10
  9:  iconst_0
  10: istore_2
  11: iload_2
  12: ireturn
 
public static boolean vyraz3(int, int);
 Code:
  0:  iload_0
  1:  iload_1
  2:  if_icmpne    9
  5:  iconst_1
  6:  goto  10
  9:  iconst_0
  10: istore_2
  11: iload_2
  12: ireturn
 
public static boolean vyraz4(int, int);
 Code:
  0:  iload_0
  1:  iload_1
  2:  if_icmpeq    9
  5:  iconst_1
  6:  goto  10
  9:  iconst_0
  10: istore_2
  11: iload_2
  12: ireturn
 
public static boolean vyraz5(int, int);
 Code:
  0:  iload_0
  1:  iload_1
  2:  if_icmplt    9
  5:  iconst_1
  6:  goto  10
  9:  iconst_0
  10: istore_2
  11: iload_2
  12: ireturn
 
public static boolean vyraz6(int, int);
 Code:
  0:  iload_0
  1:  iload_1
  2:  if_icmple    9
  5:  iconst_1
  6:  goto  10
  9:  iconst_0
  10: istore_2
  11: iload_2
  12: ireturn

Přeložený bajtkód demonstračního příkladu Test4.lua:

V bajtkódu jazyka Lua je nutné používat skoky, na rozdíl od dále ukázaného bajtkódu Pythonu:

function <Test4.lua:7,10> (6 instructions at 0x995dc88)
2 params, 3 slots, 0 upvalues, 3 locals, 0 constants, 0 functions
    1    [8]   LT       1 0 1
    2    [8]   JMP       0 1   ; to 4
    3    [8]   LOADBOOL    2 0 1
    4    [8]   LOADBOOL    2 1 0
    5    [9]   RETURN     2 2
    6    [10]  RETURN     0 1
 
function <Test4.lua:12,15> (6 instructions at 0x995df48)
2 params, 3 slots, 0 upvalues, 3 locals, 0 constants, 0 functions
    1    [13]  LE       1 0 1
    2    [13]  JMP       0 1   ; to 4
    3    [13]  LOADBOOL    2 0 1
    4    [13]  LOADBOOL    2 1 0
    5    [14]  RETURN     2 2
    6    [15]  RETURN     0 1
 
function <Test4.lua:17,20> (6 instructions at 0x995e148)
2 params, 3 slots, 0 upvalues, 3 locals, 0 constants, 0 functions
    1    [18]  EQ       1 0 1
    2    [18]  JMP       0 1   ; to 4
    3    [18]  LOADBOOL    2 0 1
    4    [18]  LOADBOOL    2 1 0
    5    [19]  RETURN     2 2
    6    [20]  RETURN     0 1
 
function <Test4.lua:22,25> (6 instructions at 0x995def0)
2 params, 3 slots, 0 upvalues, 3 locals, 0 constants, 0 functions
    1    [23]  EQ       0 0 1
    2    [23]  JMP       0 1   ; to 4
    3    [23]  LOADBOOL    2 0 1
    4    [23]  LOADBOOL    2 1 0
    5    [24]  RETURN     2 2
    6    [25]  RETURN     0 1
 
function <Test4.lua:27,30> (6 instructions at 0x995de00)
3 params, 4 slots, 0 upvalues, 4 locals, 0 constants, 0 functions
    1    [28]  LE       1 1 0
    2    [28]  JMP       0 1   ; to 4
    3    [28]  LOADBOOL    3 0 1
    4    [28]  LOADBOOL    3 1 0
    5    [29]  RETURN     3 2
    6    [30]  RETURN     0 1
 
function <Test4.lua:32,35> (6 instructions at 0x995e508)
4 params, 5 slots, 0 upvalues, 5 locals, 0 constants, 0 functions
    1    [33]  LT       1 1 0
    2    [33]  JMP       0 1   ; to 4
    3    [33]  LOADBOOL    4 0 1
    4    [33]  LOADBOOL    4 1 0
    5    [34]  RETURN     4 2
    6    [35]  RETURN     0 1

Přeložený bajtkód demonstračního příkladu Test4.py:

Python VM používá přímočarý způsob práce s relačními operátory, což je názorně vidět z bajtkódu:

vyraz1:
 8      0 LOAD_FAST        0 (x)
       3 LOAD_FAST        1 (y)
       6 COMPARE_OP        1 (<=)
       9 STORE_FAST        2 (result)
 
 9     12 LOAD_FAST        2 (result)
       15 RETURN_VALUE
 
vyraz2:
 12      0 LOAD_FAST        0 (x)
       3 LOAD_FAST        1 (y)
       6 COMPARE_OP        0 (<)
       9 STORE_FAST        2 (result)
 
 13     12 LOAD_FAST        2 (result)
       15 RETURN_VALUE
 
vyraz3:
 16      0 LOAD_FAST        0 (x)
       3 LOAD_FAST        1 (y)
       6 COMPARE_OP        2 (==)
       9 STORE_FAST        2 (result)
 
 17     12 LOAD_FAST        2 (result)
       15 RETURN_VALUE
 
vyraz4:
 20      0 LOAD_FAST        0 (x)
       3 LOAD_FAST        1 (y)
       6 COMPARE_OP        3 (!=)
       9 STORE_FAST        2 (result)
 
 21     12 LOAD_FAST        2 (result)
       15 RETURN_VALUE
 
vyraz5:
 24      0 LOAD_FAST        0 (x)
       3 LOAD_FAST        1 (y)
       6 COMPARE_OP        5 (>=)
       9 STORE_FAST        2 (result)
 
 25     12 LOAD_FAST        2 (result)
       15 RETURN_VALUE
 
vyraz6:
 28      0 LOAD_FAST        0 (x)
       3 LOAD_FAST        1 (y)
       6 COMPARE_OP        4 (>)
       9 STORE_FAST        2 (result)
 
 29     12 LOAD_FAST        2 (result)
       15 RETURN_VALUE

9. Překlad řídicí struktury typu if-then

Nyní se již konečně dostáváme k mnohem zajímavějšímu tématu – k podmíněným skokům, kterými jsou realizovány strukturované příkazy (rozeskoky) typu if-then a samozřejmě i úplné rozhodovací konstrukce typu if-then-else. V instrukčním kódu virtuálního stroje jazyka Java je k dispozici poměrně velké množství typů různých podmíněných skoků. V této kapitole si popíšeme skoky, které se provedou resp. neprovedou na základě testu hodnoty jediného operandu, který je uložen na vrcholu zásobníku operandů (TOS) a je ve zdrojovém kódu typu Boolean. Ve všech případech se přitom po překladu tento operand chápe jako operand typu int, který je po provedení testu ze zásobníku operandů odstraněn (samozřejmě nezávisle na tom, jak test ve skutečnosti dopadl). Instrukce podmíněného skoku nejdříve na základě operačního kódu instrukce zjistí, zda je operand nulový, nenulový, větší než nula, menší než nula, větší nebo roven nule popř. naopak menší nebo roven nule. Pokud je daná podmínka splněna, je proveden skok na šestnáctibitovou lokální adresu uloženou za operačním kódem instrukce; v opačném případě se pokračuje v provádění instrukce uložené ihned za podmíněným skokem.

Demonstrační příklad Test5.java:

/**
 * Trida s nekolika jednoduchymi statickymi metodami
 * pro otestovani zakladnich vlastnosti bajtkodu JVM:
 * prekladu programove struktury typu if-then
 */
public class Test5 {
 
  public static int prikaz1(boolean x) {
    if (x) {
      return 10;
    }
    return 20;
  }
 
  public static int prikaz2(boolean x, boolean y) {
    if (x) {
      if (y) {
        return 10;
      }
    }
    return 20;
  }
 
  /**
   * Vse je nutne otestovat.
   */
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println(prikaz1(true));
    System.out.println(prikaz1(false));
    System.out.println(prikaz2(true, true));
    System.out.println(prikaz2(true, false));
    System.out.println(prikaz2(false, true));
    System.out.println(prikaz2(false, false));
  }
}

Demonstrační příklad Test5.lua:

Ekvivalentní příklad vytvořený v jazyce Lua by vypadal následovně:

--
-- Modul s nekolika jednoduchymi funkcemi
-- pro otestovani zakladnich vlastnosti bajtkodu jazyka Lua
-- prekladu programove struktury typu if-then.
--
 
function prikaz1(x)
  if x then
    return 10
  end
  return 20
end
 
function prikaz2(x, y)
  if x then
    if y then
      return 10
    end
  end
  return 20
end
 
--
-- Vse je nutne otestovat.
--
function main()
  print(prikaz1(true))
  print(prikaz1(false))
  print(prikaz2(true, true))
  print(prikaz2(true, false))
  print(prikaz2(false, true))
  print(prikaz2(false, false))
end
 
main()

Demonstrační příklad Test5.py:

Program v Pythonu se v tomto případě do značné míry podobá příkladu v Lue:

#
# Modul s nekolika jednoduchymi funkcemi
# pro otestovani zakladnich vlastnosti bajtkodu jazyka Lua
# prekladu programove struktury typu if-then.
#
 
def prikaz1(x):
  if x:
    return 10
  return 20
 
def prikaz2(x, y):
  if x:
    if y:
      return 10
  return 20
 
#
# Vse je nutne otestovat.
#
def main():
  print(prikaz1(True))
  print(prikaz1(False))
  print(prikaz2(True, True))
  print(prikaz2(True, False))
  print(prikaz2(False, True))
  print(prikaz2(False, False))
 
def disassemble():
  from dis import dis
 
  print("\nprikaz1:")
  dis(prikaz1)
 
  print("\nprikaz2:")
  dis(prikaz2)
 
main()
 
disassemble()

Přeložený bajtkód demonstračního příkladu Test5.java:

Bajtkód JVM je v případě demonstračního příkladu Test5 velmi přímočarý a vlastně i jednodušší, než „pouhé“ vyhodnocení logického výrazu:

public static int prikaz1(boolean);
 Code:
  0:  iload_0  ; uložit první parametr metody na zásobník
  1:  ifeq  7 ; podmíněný skok
  4:  bipush 10 ; návratová hodnota na zásobník
  6:  ireturn  ; výskok z metody s předáním návratové hodnoty
  7:  bipush 20 ; návratová hodnota na zásobník
  9:  ireturn  ; výskok z metody s předáním návratové hodnoty
 
public static int prikaz2(boolean, boolean);
 Code:
  0:  iload_0  ; uložit první parametr metody na zásobník
  1:  ifeq  11 ; podmíněný skok
  4:  iload_1  ; uložit druhý parametr metody na zásobník
  5:  ifeq  11 ; podmíněný skok
  8:  bipush 10 ; návratová hodnota na zásobník
  10: ireturn  ; výskok z metody s předáním návratové hodnoty
  11: bipush 20 ; návratová hodnota na zásobník
  13: ireturn  ; výskok z metody s předáním návratové hodnoty

Přeložený bajtkód demonstračního příkladu Test5.lua:

Bajtkód Lua VM je překvapivě velmi podobný bajtkódu JVM:

function <Test5.lua:7,12> (7 instructions at 0x99b8c88)
1 param, 2 slots, 0 upvalues, 1 local, 2 constants, 0 functions
    1    [8]   TEST      0 0     ; test hodnoty prvního parametru funkce
    2    [8]   JMP       0 2   ; to 5
    3    [9]   LOADK      1 -1  ; 10 ; návratová hodnota
    4    [9]   RETURN     1 2
    5    [11]  LOADK      1 -2  ; 20 ; návratová hodnota
    6    [11]  RETURN     1 2
    7    [12]  RETURN     0 1  ; automaticky vkládaná instrukce návratu z funkce
 
function <Test5.lua:14,21> (9 instructions at 0x99b8f28)
2 params, 3 slots, 0 upvalues, 2 locals, 2 constants, 0 functions
    1    [15]  TEST      0 0     ; test hodnoty prvního parametru funkce
    2    [15]  JMP       0 4   ; to 7
    3    [16]  TEST      1 0     ; test hodnoty druhého parametru funkce
    4    [16]  JMP       0 2   ; to 7
    5    [17]  LOADK      2 -1  ; 10 ; návratová hodnota
    6    [17]  RETURN     2 2
    7    [20]  LOADK      2 -2  ; 20 ; návratová hodnota
    8    [20]  RETURN     2 2
    9    [21]  RETURN     0 1  ; automaticky vkládaná instrukce návratu z funkce

Přeložený bajtkód demonstračního příkladu Test5.py:

Podobně je s využitím instrukcí podmínky+skoku proveden překlad do bajtkódu virtuálního stroje jazyka Python:

prikaz1:
 8      0 LOAD_FAST        0 (x)
       3 JUMP_IF_FALSE      5 (to 11)
       6 POP_TOP
 
 9      7 LOAD_CONST        1 (10)
       10 RETURN_VALUE
    >>  11 POP_TOP
 
 10     12 LOAD_CONST        2 (20)
       15 RETURN_VALUE
 
prikaz2:
 13      0 LOAD_FAST        0 (x)
       3 JUMP_IF_FALSE      16 (to 22)
       6 POP_TOP
 
 14      7 LOAD_FAST        1 (y)
       10 JUMP_IF_FALSE      5 (to 18)
       13 POP_TOP
 
 15     14 LOAD_CONST        1 (10)
       17 RETURN_VALUE
    >>  18 POP_TOP
       19 JUMP_FORWARD       1 (to 23)
    >>  22 POP_TOP
 
 16   >>  23 LOAD_CONST        2 (20)
       26 RETURN_VALUE

10. Překlad řídicí struktury typu if-then-else

Úplná programová konstrukce if-then-else vznikne z neúplné konstrukce typu if-then doplnění programové větve else, což je samozřejmě podporováno ve všech třech programovacích jazycích, jejichž bajtkódy se v dnešním článku zaobíráme.

Demonstrační příklad Test6.java:

/**
 * Trida s nekolika jednoduchymi statickymi metodami
 * pro otestovani zakladnich vlastnosti bajtkodu JVM:
 * prekladu programove struktury typu if-then-else
 */
public class Test6 {
 
  public static int prikaz1(boolean x) {
    if (x) {
      return 10;
    }
    else {
      return 20;
    }
  }
 
  public static int prikaz2(boolean x, boolean y) {
    if (x) {
      if (y) {
        return 10;
      }
      else {
        return 20;
      }
    }
    else {
      return 30;
    }
  }
 
  /**
   * Vse je nutne otestovat.
   */
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println(prikaz1(true));
    System.out.println(prikaz2(true, true));
  }
}

Demonstrační příklad Test6.lua:

Ekvivalentní program v Lue je velmi podobný Javovské variantě:

--
-- Modul s nekolika jednoduchymi funkcemi
-- pro otestovani zakladnich vlastnosti bajtkodu jazyka Lua
-- prekladu programove struktury typu if-then-else.
--
 
function prikaz1(x)
  if x then
    return 10
  else
    return 20
  end
end
 
function prikaz2(x, y)
  if x then
    if y then
      return 10
    else
      return 20
    end
    else
      return 30
  end
end
 
--
-- Vse je nutne otestovat.
--
function main()
  print(prikaz1(true))
  print(prikaz1(false))
  print(prikaz2(true, true))
  print(prikaz2(true, false))
  print(prikaz2(false, true))
  print(prikaz2(false, false))
end
 
main()

Demonstrační příklad Test6.py:

To stejné platí pro podobný program naprogramovaný v Pythonu:

#
# Modul s nekolika jednoduchymi funkcemi
# pro otestovani zakladnich vlastnosti bajtkodu jazyka Lua
# prekladu programove struktury typu if-then-else.
#
 
def prikaz1(x):
  if x:
    return 10
  else:
    return 20
 
def prikaz2(x, y):
  if x:
    if y:
      return 10
    else:
      return 20
  else:
    return 30
 
#
# Vse je nutne otestovat.
#
def main():
  print(prikaz1(True))
  print(prikaz1(False))
  print(prikaz2(True, True))
  print(prikaz2(True, False))
  print(prikaz2(False, True))
  print(prikaz2(False, False))
 
def disassemble():
  from dis import dis
 
  print("\nprikaz1:")
  dis(prikaz1)
 
  print("\nprikaz2:")
  dis(prikaz2)
 
main()
 
disassemble()

Přeložený bajtkód demonstračního příkladu Test6.java:

Konstrukce if-then-else je v případě JVM přeložena do dvojice instrukcí podmíněný skok+nepodmíněný skok:

public static int prikaz1(boolean);
 Code:
  0:  iload_0  ; uložit první parametr metody na zásobník
  1:  ifeq  7 ; podmíněný skok
  4:  bipush 10 ; návratová hodnota na zásobník
  6:  ireturn  ; výskok z metody s předáním návratové hodnoty
  7:  bipush 20 ; návratová hodnota na zásobník
  9:  ireturn  ; výskok z metody s předáním návratové hodnoty
 
public static int prikaz2(boolean, boolean);
 Code:
  0:  iload_0  ; uložit první parametr metody na zásobník
  1:  ifeq  14 ; podmíněný skok
  4:  iload_1  ; uložit druhý parametr metody na zásobník
  5:  ifeq  11 ; podmíněný skok
  8:  bipush 10 ; návratová hodnota na zásobník
  10: ireturn  ; výskok z metody s předáním návratové hodnoty
  11: bipush 20 ; návratová hodnota na zásobník
  13: ireturn  ; výskok z metody s předáním návratové hodnoty
  14: bipush 30 ; návratová hodnota na zásobník
  16: ireturn  ; výskok z metody s předáním návratové hodnoty

Přeložený bajtkód demonstračního příkladu Test6.lua:

Podobně je tomu i v případě bajtkódu Lua VM:

cyber23

function <Test6.lua:7,13> (8 instructions at 0x97ccc88)
1 param, 2 slots, 0 upvalues, 1 local, 2 constants, 0 functions
    1    [8]   TEST      0 0
    2    [8]   JMP       0 3   ; to 6
    3    [9]   LOADK      1 -1  ; 10
    4    [9]   RETURN     1 2
    5    [9]   JMP       0 2   ; to 8
    6    [11]  LOADK      1 -2  ; 20
    7    [11]  RETURN     1 2
    8    [13]  RETURN     0 1
 
function <Test6.lua:15,25> (13 instructions at 0x97ccff8)
2 params, 3 slots, 0 upvalues, 2 locals, 3 constants, 0 functions
    1    [16]  TEST      0 0
    2    [16]  JMP       0 8   ; to 11
    3    [17]  TEST      1 0
    4    [17]  JMP       0 3   ; to 8
    5    [18]  LOADK      2 -1  ; 10
    6    [18]  RETURN     2 2
    7    [18]  JMP       0 5   ; to 13
    8    [20]  LOADK      2 -2  ; 20
    9    [20]  RETURN     2 2
    10   [21]  JMP       0 2   ; to 13
    11   [23]  LOADK      2 -3  ; 30
    12   [23]  RETURN     2 2
    13   [25]  RETURN     0 1

Přeložený bajtkód demonstračního příkladu Test6.py:

Pro variantu stejné aplikace napsané v Pythonu vypadá bajtkód následovně (zde stojí za zmínku instrukce POP_TOP pro odstranění položky z vrcholu zásobníku operandů):

prikaz1:
 8      0 LOAD_FAST        0 (x)
       3 JUMP_IF_FALSE      5 (to 11)
       6 POP_TOP
 
 9      7 LOAD_CONST        1 (10)
       10 RETURN_VALUE
    >>  11 POP_TOP
 
 11     12 LOAD_CONST        2 (20)
       15 RETURN_VALUE
       16 LOAD_CONST        0 (None)
       19 RETURN_VALUE
 
prikaz2:
 14      0 LOAD_FAST        0 (x)
       3 JUMP_IF_FALSE      20 (to 26)
       6 POP_TOP
 
 15      7 LOAD_FAST        1 (y)
       10 JUMP_IF_FALSE      5 (to 18)
       13 POP_TOP
 
 16     14 LOAD_CONST        1 (10)
       17 RETURN_VALUE
    >>  18 POP_TOP
 
 18     19 LOAD_CONST        2 (20)
       22 RETURN_VALUE
       23 JUMP_FORWARD       5 (to 31)
    >>  26 POP_TOP
 
 20     27 LOAD_CONST        3 (30)
       30 RETURN_VALUE
    >>  31 LOAD_CONST        0 (None)
       34 RETURN_VALUE

11. Repositář se zdrojovými kódy všech dnešních demonstračních příkladů

Všech pět dnes popsaných demonstračních příkladů (naprogramovaných v Javě, Lue i Pythonu) bylo uloženo do Mercurial repositáře umístěného na adrese http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/. Odkazy na prozatím poslední verze těchto příkladů naleznete v tabulce pod tímto odstavcem:

# Zdrojový kód Umístění
1 Test2.java http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/84bb68ad370b/by­tecode/Java/Test2.java
2 Test2.lua http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/4306edda5d9d/by­tecode/Lua/Test2.lua
3 Test2.py http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/a1f3b6f40b85/by­tecode/Python/Test2.py
     
4 Test3.java http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/84bb68ad370b/by­tecode/Java/Test3.java
5 Test3.lua http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/4306edda5d9d/by­tecode/Lua/Test3.lua
6 Test3.py http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/a1f3b6f40b85/by­tecode/Python/Test3.py
     
7 Test4.java http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/84bb68ad370b/by­tecode/Java/Test4.java
8 Test4.lua http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/4306edda5d9d/by­tecode/Lua/Test4.lua
9 Test4.py http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/a1f3b6f40b85/by­tecode/Python/Test4.py
     
10 Test5.java http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/84bb68ad370b/by­tecode/Java/Test5.java
11 Test5.lua http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/4306edda5d9d/by­tecode/Lua/Test5.lua
12 Test5.py http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/a1f3b6f40b85/by­tecode/Python/Test5.py
     
13 Test6.java http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/84bb68ad370b/by­tecode/Java/Test6.java
14 Test6.lua http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/4306edda5d9d/by­tecode/Lua/Test6.lua
15 Test6.py http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/a1f3b6f40b85/by­tecode/Python/Test6.py

12. Odkazy na Internetu

 1. Parrot
  http://www.parrot.org/
 2. Parrot languages
  http://www.parrot.org/languages
 3. Parrot Primer
  http://docs.parrot.org/pa­rrot/latest/html/docs/intro­.pod.html
 4. Parrot Opcodes
  http://docs.parrot.org/pa­rrot/latest/html/ops.html
 5. Parrot VM
  http://en.wikibooks.org/wi­ki/Parrot_Virtual_Machine
 6. Parrot Assembly Language
  http://www.perl6.org/archi­ve/pdd/pdd06_pasm.html
 7. Parrot Reference: Chapter 11 – Perl 6 and Parrot Essentials
  http://oreilly.com/perl/excerpts/perl-6-and-parrot-essentials/parrot-reference.html
 8. Python Bytecode: Fun With Dis
  http://akaptur.github.io/blog/2013/08/14/pyt­hon-bytecode-fun-with-dis/
 9. Python's Innards: Hello, ceval.c!
  http://tech.blog.aknin.na­me/category/my-projects/pythons-innards/
 10. Byterun
  https://github.com/nedbat/byterun
 11. Python Byte Code Instructions
  http://document.ihg.uni-duisburg.de/Documentation/Pyt­hon/lib/node56.html
 12. Python Byte Code Instructions
  https://docs.python.org/3­.2/library/dis.html#python-bytecode-instructions
 13. Programovací jazyk Lua
  http://palmknihy.cz/web/kni­ha/programovaci-jazyk-lua-12651.htm
 14. Lua 5.2 sources
  http://www.lua.org/source/5.2/
 15. Lua 5.2 sources – lopcodes.h
  http://www.lua.org/source/5­.2/lopcodes.h.html
 16. Lua 5.2 sources – lopcodes.c
  http://www.lua.org/source/5­.2/lopcodes.c.html
 17. dis – Python module
  https://docs.python.org/2/li­brary/dis.html
 18. Comparison of Python virtual machines
  http://polishlinux.org/ap­ps/cli/comparison-of-python-virtual-machines/
 19. O-code
  http://en.wikipedia.org/wiki/O-code_machine
 20. BCPL
  http://en.wikipedia.org/wiki/BCPL
 21. The BCPL Cintcode System and Cintpos User Guide by Martin Richards
  http://www.cl.cam.ac.uk/u­sers/mr/bcplman.pdf
 22. Bootstrapping the BCPL Compiler using INTCODE
  http://www.gtoal.com/langu­ages/bcpl/amiga/bcpl/bootin­g.txt
 23. p-code machine
  http://en.wikipedia.org/wiki/P-code_machine
 24. ucsd-psystem-vm 0.11 (a portable virtual machine for the UCSD p-System)
  http://ucsd-psystem-vm.sourceforge.net/
 25. Introduction to Smalltalk bytecodes
  http://marianopeck.wordpres­s.com/2011/05/21/introduc­tion-to-smalltalk-bytecodes/
 26. Audio File Formats.
  http://sox.sourceforge.net/Au­dioFormats-11.html
 27. TestSounds.com: pure digital sounds to test your audio
  http://www.testsounds.com/
 28. Test Tones (20hz – 20khz)
  http://mdf1.tripod.com/test-tones.html
 29. WAV (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/WAV
 30. WAVE PCM soundfile format
  https://ccrma.stanford.edu/cou­rses/422/projects/WaveFor­mat/
 31. Audio Interchange File Format
  http://en.wikipedia.org/wiki/Aiff
 32. Musical Instrument Digital Interface,
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Musical_Instrument_Digi­tal_Interface
 33. A MIDI Pedalboard Encode,
  http://www.pykett.org.uk/a_mi­di_pedalboard_encoder.htm
 34. MIDI Note Number, Frequency Table,
  http://tonalsoft.com/pub/news/pitch-bend.aspx
 35. Note names, MIDI numbers and frequencies,
  http://www.phys.unsw.edu.au­/jw/notes.html
 36. The MIDI Specification,
  http://www.gweep.net/~pre­fect/eng/reference/protocol/mi­dispec.html
 37. Essentials of the MIDI protocol,
  http://ccrma.stanford.edu/~cra­ig/articles/linuxmidi/mis­c/essenmidi.html
 38. General MIDI,
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/General_MIDI
 39. Obecné MIDI (General MIDI),
  http://www-kiv.zcu.cz/~herout/html_sbo/mi­di/5.html
 40. Custom Chips: Paula
  http://www.amiga-hardware.com/showhardware­.cgi?HARDID=1460
 41. Big Book of Amiga Hardware
  http://www.amiga-resistance.info/bboahfaq/
 42. Amiga Hardware Database
  http://amiga.resource.cx/
 43. ExoticA
  http://www.exotica.org.uk/wi­ki/Main_Page
 44. The absolute basics of Amiga audio
  http://www.sufo.estates.co­.uk/amiga/amimus.html
 45. Wikipedia: Tracker
  http://en.wikipedia.org/wiki/Tracker
 46. Wikipedia: Trackers
  http://en.wikipedia.org/wiki/Trackers
 47. Ultimate Soundtracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Ultimate_Soundtracker
 48. Protracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ProTracker
 49. Impulse Tracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Impulse_Tracker
 50. Scream Tracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ScreamTracker
 51. MikMod for Java
  http://jmikmod.berlios.de/
 52. List of audio trackers
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/List_of_audio_trackers
 53. Wikipedia: Module File
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Module_file
 54. Wikipedia: Chiptune
  http://en.wikipedia.org/wiki/Chiptune
 55. SDL_mixer 2.0
  http://www.libsdl.org/pro­jects/SDL_mixer/
 56. SDLJava: package sdljava.ttf
  http://sdljava.sourceforge­.net/docs/api/sdljava/ttf/pac­kage-summary.html#package_description
 57. SDLJava: class sdljava.ttf.SDLTTF
  http://sdljava.sourceforge­.net/docs/api/sdljava/ttf/SDLTTF­.html
 58. SDLJava: class sdljava.ttf.SDLTrueTypeFont
  http://sdljava.sourceforge­.net/docs/api/sdljava/ttf/SDLTru­eTypeFont.html
 59. SDL_ttf Documentation
  http://www.libsdl.org/pro­jects/SDL_ttf/docs/
 60. SDL_ttf 2.0 (není prozatím součástí SDLJava)
  http://www.libsdl.org/pro­jects/SDL_ttf/
 61. SDL_ttf doc
  http://www.libsdl.org/pro­jects/SDL_ttf/docs/SDL_ttf_fra­me.html
 62. SDL 1.2 Documentation: SDL_Surface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlsurface.html
 63. SDL 1.2 Documentation: SDL_PixelFormat
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlpixelformat.html
 64. SDL 1.2 Documentation: SDL_LockSurface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdllocksurface.html
 65. SDL 1.2 Documentation: SDL_UnlockSurface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlunlocksurface.html
 66. SDL 1.2 Documentation: SDL_LoadBMP
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlloadbmp.html
 67. SDL 1.2 Documentation: SDL_SaveBMP
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlsavebmp.html
 68. SDL 1.2 Documentation: SDL_BlitSurface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlblitsurface.html
 69. SDL 1.2 Documentation: SDL_VideoInfo
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlvideoinfo.html
 70. SDL 1.2 Documentation: SDL_GetVideoInfo
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlgetvideoinfo.html
 71. glDrawArrays
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawArrays­.xml
 72. glDrawElements
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawElemen­ts.xml
 73. glDrawArraysInstanced
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawArraysIn­stanced.xml
 74. glDrawElementsInstanced
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawElemen­tsInstanced.xml
 75. Root.cz: Seriál Grafická knihovna OpenGL
  http://www.root.cz/serialy/graficka-knihovna-opengl/
 76. Root.cz: Seriál Tvorba přenositelných grafických aplikací využívajících knihovnu GLUT
  http://www.root.cz/serialy/tvorba-prenositelnych-grafickych-aplikaci-vyuzivajicich-knihovnu-glut/
 77. Best Practices for Working with Vertex Data
  https://developer.apple.com/li­brary/ios/documentation/3ddra­wing/conceptual/opengles_pro­grammingguide/Techniquesfor­WorkingwithVertexData/Techni­quesforWorkingwithVertexDa­ta.html
 78. Class BufferStrategy
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/i­mage/BufferStrategy.html
 79. Class Graphics
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.5.0/docs/api/java/aw­t/Graphics.html
 80. Double Buffering and Page Flipping
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/doublebuf.html
 81. BufferStrategy and BufferCapabilities
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/bufferstrategy.html
 82. Java:Tutorials:Double Buffering
  http://content.gpwiki.org/in­dex.php/Java:Tutorials:Dou­ble_Buffering
 83. Double buffer in standard Java AWT
  http://www.codeproject.com/Ar­ticles/2136/Double-buffer-in-standard-Java-AWT
 84. Java 2D: Hardware Accelerating – Part 1 – Volatile Images
  http://www.javalobby.org/fo­rums/thread.jspa?threadID=16840&tstar­t=0
 85. Java 2D: Hardware Accelerating – Part 2 – Buffer Strategies
  http://www.javalobby.org/ja­va/forums/t16867.html
 86. How does paintComponent work?
  http://stackoverflow.com/qu­estions/15544549/how-does-paintcomponent-work
 87. A Swing Architecture Overview
  http://www.oracle.com/technet­work/java/architecture-142923.html
 88. Class javax.swing.JComponent
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/javax/swin­g/JComponent.html
 89. Class java.awt.Component
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.html
 90. Class java.awt.Component.BltBufferStrategy
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.BltBufferStrategy.html
 91. Class java.awt.Component.FlipBufferStrategy
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.FlipBufferStrategy­.html
 92. Metoda java.awt.Component.isDoubleBuffered()
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.html#isDoubleBuffe­red()
 93. Metoda javax.swing.JComponent.is­DoubleBuffered()
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/javax/swin­g/JComponent.html#isDouble­Buffered()
 94. Metoda javax.swing.JComponent.set­DoubleBuffered()
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/javax/swin­g/JComponent.html#setDouble­Buffered(boolean)
 95. Javadoc – třída GraphicsDevice
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Grap­hicsDevice.html
 96. Javadoc – třída GraphicsEnvironment
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Grap­hicsEnvironment.html
 97. Javadoc – třída GraphicsConfiguration
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Grap­hicsConfiguration.html
 98. Javadoc – třída DisplayMode
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Dis­playMode.html
 99. Lesson: Full-Screen Exclusive Mode API
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/
 100. Full-Screen Exclusive Mode
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/exclusivemode.html
 101. Display Mode
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/displaymode.html
 102. Using the Full-Screen Exclusive Mode API in Java
  http://www.developer.com/ja­va/other/article.php/3609776/U­sing-the-Full-Screen-Exclusive-Mode-API-in-Java.htm
 103. Java quick guide: JVM Instruction Set (tabulka všech instrukcí JVM)
  http://www.mobilefish.com/tu­torials/java/java_quickgu­ide_jvm_instruction_set.html
 104. The JVM Instruction Set
  http://mpdeboer.home.xs4a­ll.nl/scriptie/node14.html
 105. MultiMedia eXtensions
  http://softpixel.com/~cwrig­ht/programming/simd/mmx.phpi
 106. SSE (Streaming SIMD Extentions)
  http://www.songho.ca/misc/sse/sse­.html
 107. Timothy A. Chagnon: SSE and SSE2
  http://www.cs.drexel.edu/~tc365/mpi-wht/sse.pdf
 108. Intel corporation: Extending the Worldr's Most Popular Processor Architecture
  http://download.intel.com/techno­logy/architecture/new-instructions-paper.pdf
 109. SIMD architectures:
  http://arstechnica.com/ol­d/content/2000/03/simd.ar­s/
 110. GC safe-point (or safepoint) and safe-region
  http://xiao-feng.blogspot.cz/2008/01/gc-safe-point-and-safe-region.html
 111. Safepoints in HotSpot JVM
  http://blog.ragozin.info/2012/10/sa­fepoints-in-hotspot-jvm.html
 112. Java theory and practice: Synchronization optimizations in Mustang
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-jtp10185/
 113. How to build hsdis
  http://hg.openjdk.java.net/jdk7/hot­spot/hotspot/file/tip/src/sha­re/tools/hsdis/README
 114. Java SE 6 Performance White Paper
  http://www.oracle.com/technet­work/java/6-performance-137236.html
 115. Lukas Stadler's Blog
  http://classparser.blogspot­.cz/2010/03/hsdis-i386dll.html
 116. How to build hsdis-amd64.dll and hsdis-i386.dll on Windows
  http://dropzone.nfshost.com/hsdis.htm
 117. PrintAssembly
  https://wikis.oracle.com/dis­play/HotSpotInternals/Prin­tAssembly
 118. The Java Virtual Machine Specification: 3.14. Synchronization
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jvms/se7/html/jvms-3.html#jvms-3.14
 119. The Java Virtual Machine Specification: 8.3.1.4. volatile Fields
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-8.html#jls-8.3.1.4
 120. The Java Virtual Machine Specification: 17.4. Memory Model
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.4
 121. The Java Virtual Machine Specification: 17.7. Non-atomic Treatment of double and long
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.7
 122. Open Source ByteCode Libraries in Java
  http://java-source.net/open-source/bytecode-libraries
 123. ASM Home page
  http://asm.ow2.org/
 124. Seznam nástrojů využívajících projekt ASM
  http://asm.ow2.org/users.html
 125. ObjectWeb ASM (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ObjectWeb_ASM
 126. Java Bytecode BCEL vs ASM
  http://james.onegoodcooki­e.com/2005/10/26/java-bytecode-bcel-vs-asm/
 127. BCEL Home page
  http://commons.apache.org/bcel/
 128. Byte Code Engineering Library (před verzí 5.0)
  http://bcel.sourceforge.net/
 129. Byte Code Engineering Library (verze >= 5.0)
  http://commons.apache.org/pro­per/commons-bcel/
 130. BCEL Manual
  http://commons.apache.org/bcel/ma­nual.html
 131. Byte Code Engineering Library (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/BCEL
 132. BCEL Tutorial
  http://www.smfsupport.com/sup­port/java/bcel-tutorial!/
 133. Bytecode Engineering
  http://book.chinaunix.net/spe­cial/ebook/Core_Java2_Volu­me2AF/0131118269/ch13lev1sec6­.html
 134. Bytecode Outline plugin for Eclipse (screenshoty + info)
  http://asm.ow2.org/eclipse/index.html
 135. Javassist
  http://www.jboss.org/javassist/
 136. Byteman
  http://www.jboss.org/byteman
 137. Java programming dynamics, Part 7: Bytecode engineering with BCEL
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-dyn0414/
 138. The JavaTM Virtual Machine Specification, Second Edition
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/VMSpec­TOC.doc.html
 139. The class File Format
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/Clas­sFile.doc.html
 140. javap – The Java Class File Disassembler
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.4.2/docs/tooldocs/win­dows/javap.html
 141. javap-java-1.6.0-openjdk(1) – Linux man page
  http://linux.die.net/man/1/javap-java-1.6.0-openjdk
 142. Using javap
  http://www.idevelopment.in­fo/data/Programming/java/mis­cellaneous_java/Using_javap­.html
 143. Examine class files with the javap command
  http://www.techrepublic.com/ar­ticle/examine-class-files-with-the-javap-command/5815354
 144. aspectj (Eclipse)
  http://www.eclipse.org/aspectj/
 145. Aspect-oriented programming (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Aspect_oriented_program­ming
 146. AspectJ (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/AspectJ
 147. EMMA: a free Java code coverage tool
  http://emma.sourceforge.net/
 148. Cobertura
  http://cobertura.sourceforge.net/
 149. jclasslib bytecode viewer
  http://www.ej-technologies.com/products/jclas­slib/overview.html

Byl pro vás článek přínosný?