Hlavní navigace

Pohled pod kapotu JVM – přístup k prvkům složených datových typů v JVM, Lua VM a Python VM

24. 6. 2014
Doba čtení: 45 minut

Sdílet

V dnešní části seriálu o Javě i o virtuálním stroji tohoto jazyka si řekneme, jakým způsobem je v bajtkódech JVM, Lua VM a Python VM realizován přístup k prvkům složených datových typů. V případě Javy se samozřejmě jedná o pole, v případě jazyka Lua o tabulky a Python obsahuje podporu pro seznamy a n-tice.

Obsah

1. Pohled pod kapotu JVM – přístup k prvkům složených datových typů v JVM, Lua VM a Python VM

2. Přístup k prvkům polí v JVM

3. Demonstrační příklad Test21.java: přístup k prvkům jednorozměrného pole

4. Demonstrační příklad Test22.java: přístup k prvkům dvourozměrného pole

5. Přístup k prvkům tabulek v Lua VM

6. Demonstrační příklad Test21.lua: přístup k prvkům jednorozměrného pole (tabulky)

7. Demonstrační příklad Test22.lua: přístup k prvkům dvourozměrného pole (tabulky)

8. Přístup k prvkům seznamů a n-tic v Python VM

9. Repositář se zdrojovými kódy všech dnešních demonstračních příkladů

10. Odkazy na Internetu

1. Pohled pod kapotu JVM – přístup k prvkům složených datových typů v JVM, Lua VM a Python VM

V předchozí části tohoto seriálu jsme si kromě dalších informací řekli a současně i na několika demonstračních příkladech ukázali, jakým způsobem lze v JVM, Lua VM i Python VM vytvářet složené datové typy, tj. pole, tabulky, seznamy či n-tice. Dnes budeme v tomto tématu pokračovat, protože si ukážeme způsob přístupu k prvkům těchto typů. Řekneme si, jak lze prvky přečíst (a to například pro jednorozměrnou i vícerozměrnou variantu složeného datového typu), i jak je lze zapsat, samozřejmě ovšem jen v těch případech, kdy je to dovoleno (u n-tic v Pythonu není zápis z pochopitelných důvodů povolen). Manipulace s prvky složených datových typů je již poněkud komplikovanější, než tomu bylo v případě jednoduchých datových typů (čísel, pravdivostních hodnot, znaků), a to z toho důvodu, že příslušné instrukce bajtkódu musí zpracovat jak referenci na příslušné pole/tabulku/seznam, tak i index čteného či zapisovaného prvku. Způsob implementace těchto operací bude vysvětlen na několika příkladech.

2. Přístup k prvkům polí v JVM

Mezi další operace týkající se polí podporovaných programovacím jazykem Java patří čtení obsahu jednotlivých prvků, popř. změna hodnoty jednotlivých prvků pole. Pro tyto účely je v instrukční sadě JVM vyhrazeno šestnáct instrukcí rozdělených do dvou sad. V první sadě je osm instrukcí určených pro přečtení prvku pole a uložení přečtené hodnoty na vrchol zásobníku operandů. Před zavoláním těchto instrukcí musí být na zásobníku operandů uložena reference na pole (tj. výsledek instrukce newarray, anewarray) a taktéž index prvku, který se má přečíst. Povšimněte si, že pole s prvky typu boolean je ve skutečnosti obsluhováno takovým způsobem, jako by obsahovalo prvky typu byte:

# Instrukce Opkód Operandy Prováděná operace
1 iaload 0×2E × přečtení prvku z pole typu int[]
2 laload 0×2F × přečtení prvku z pole typu long[]
3 faload 0×30 × přečtení prvku z pole typu float[]
4 daload 0×31 × přečtení prvku z pole typu double[]
5 aaload 0×32 × přečtení prvku z pole typu reference[]
6 baload 0×33 × přečtení prvku z pole typu byte[] nebo boolean[]
7 caload 0×34 × přečtení prvku z pole typu char[]
8 saload 0×35 × přečtení prvku z pole typu short[]

Ve druhé skupině se nachází taktéž osm instrukcí. Tyto instrukce slouží pro změnu hodnoty vybraného prvku pole. Před spuštěním těchto instrukcí musí být na zásobníku operandů uložena jak reference na pole, tak i index měněného prvku a samozřejmě i jeho nová hodnota:

# Instrukce Opkód Operandy Prováděná operace
1 iastore 0×4F × zápis nové hodnoty prvku do pole typu int[]
2 lastore 0×50 × zápis nové hodnoty prvku do pole typu long[]
3 fastore 0×51 × zápis nové hodnoty prvku do pole typu float[]
4 dastore 0×52 × zápis nové hodnoty prvku do pole typu double[]
5 aastore 0×53 × zápis nové hodnoty prvku do pole typu reference[]
6 bastore 0×54 × zápis nové hodnoty prvku do pole typu byte[] nebo boolean[]
7 castore 0×55 × zápis nové hodnoty prvku do pole typu char[]
8 sastore 0×56 × zápis nové hodnoty prvku do pole typu short[]

3. Demonstrační příklad Test21.java: přístup k prvkům jednorozměrného pole

Podívejme se nyní na demonstrační příklad (pojmenovaný Test21.java), v němž se provádí přístup k prvkům jednorozměrných polí. V příkladu je implementována přetížená metoda readItem() pro čtení prvku s daným indexem z pole, dále pak přetížená metoda writeItem() pro zápis prvku do pole a konečně již poněkud složitější metoda modify(), v níž se hodnota všech prvků pole zvýší o jedničku. Všechny metody jsou přetížené z toho důvodu, protože je zapotřebí ukázat, jak se pracuje s poli různých datových typů, a to jak primitivních datových typů (byte, short, int, long, floatdouble), tak i s poli referenčních typů (tj. objektů, přesněji řečeno pole referencí na objekty):

/**
 * Pristup k prvkum jednorozmerneho pole.
 */
public class Test21 {
 
  /* ---------------------------------------------------------------- */
  /* Pole typu byte[]                         */
  /* ---------------------------------------------------------------- */
 
  /**
   * Nejjednodussi operace - precteni hodnoty prvku z pole.
   */
  static byte readItem(byte[] array, int index) {
    return array[index];
  }
 
  /**
   * Dalsi jednoducha operace - zapis hodnoty prvku do pole.
   */
  static void writeItem(byte[] array, int index, byte value) {
    array[index] = value;
  }
 
  /**
   * Zvyseni hodnoty vsech prvku pole o jednicku.
   */
  static void modify(byte[] array) {
    for (int i=0; i < array.length; i++) {
      array[i]++;
    }
  }
 
  /* ---------------------------------------------------------------- */
  /* Pole typu short[]                        */
  /* ---------------------------------------------------------------- */
 
  /**
   * Nejjednodussi operace - precteni hodnoty prvku z pole.
   */
  static short readItem(short[] array, short index) {
    return array[index];
  }
 
  /**
   * Dalsi jednoducha operace - zapis hodnoty prvku do pole.
   */
  static void writeItem(short[] array, short index, short value) {
    array[index] = value;
  }
 
  /**
   * Zvyseni hodnoty vsech prvku pole o jednicku.
   */
  static void modify(short[] array) {
    for (int i=0; i < array.length; i++) {
      array[i]++;
    }
  }
 
  /* ---------------------------------------------------------------- */
  /* Pole typu int[]                         */
  /* ---------------------------------------------------------------- */
 
  /**
   * Nejjednodussi operace - precteni hodnoty prvku z pole.
   */
  static int readItem(int[] array, int index) {
    return array[index];
  }
 
  /**
   * Dalsi jednoducha operace - zapis hodnoty prvku do pole.
   */
  static void writeItem(int[] array, int index, int value) {
    array[index] = value;
  }
 
  /**
   * Zvyseni hodnoty vsech prvku pole o jednicku.
   */
  static void modify(int[] array) {
    for (int i=0; i < array.length; i++) {
      array[i]++;
    }
  }
 
  /* ---------------------------------------------------------------- */
  /* Pole typu long[]                         */
  /* ---------------------------------------------------------------- */
 
  /**
   * Nejjednodussi operace - precteni hodnoty prvku z pole.
   */
  static long readItem(long[] array, int index) {
    return array[index];
  }
 
  /**
   * Dalsi jednoducha operace - zapis hodnoty prvku do pole.
   */
  static void writeItem(long[] array, int index, long value) {
    array[index] = value;
  }
 
  /**
   * Zvyseni hodnoty vsech prvku pole o jednicku.
   */
  static void modify(long[] array) {
    for (int i=0; i < array.length; i++) {
      array[i]++;
    }
  }
 
  /* ---------------------------------------------------------------- */
  /* Pole typu float[]                        */
  /* ---------------------------------------------------------------- */
 
  /**
   * Nejjednodussi operace - precteni hodnoty prvku z pole.
   */
  static float readItem(float[] array, int index) {
    return array[index];
  }
 
  /**
   * Dalsi jednoducha operace - zapis hodnoty prvku do pole.
   */
  static void writeItem(float[] array, int index, float value) {
    array[index] = value;
  }
 
  /**
   * Zvyseni hodnoty vsech prvku pole o jednicku.
   */
  static void modify(float[] array) {
    for (int i=0; i < array.length; i++) {
      array[i]++;
    }
  }
 
  /* ---------------------------------------------------------------- */
  /* Pole typu double[]                        */
  /* ---------------------------------------------------------------- */
 
  /**
   * Nejjednodussi operace - precteni hodnoty prvku z pole.
   */
  static double readItem(double[] array, int index) {
    return array[index];
  }
 
  /**
   * Dalsi jednoducha operace - zapis hodnoty prvku do pole.
   */
  static void writeItem(double[] array, int index, double value) {
    array[index] = value;
  }
 
  /**
   * Zvyseni hodnoty vsech prvku pole o jednicku.
   */
  static void modify(double[] array) {
    for (int i=0; i < array.length; i++) {
      array[i]++;
    }
  }
 
  /* ---------------------------------------------------------------- */
  /* Pole typu Object[]                        */
  /* ---------------------------------------------------------------- */
 
  /**
   * Nejjednodussi operace - precteni hodnoty prvku z pole.
   */
  static Object readItem(Object[] array, int index) {
    return array[index];
  }
 
  /**
   * Dalsi jednoducha operace - zapis hodnoty prvku do pole.
   */
  static void writeItem(Object[] array, int index, Object value) {
    array[index] = value;
  }
 
}

Nejprve si ukažme, jak je přeložena přetížená metoda readItem(). Vidíme zde použití instrukcí typu *aload pro přečtení prvku z pole:

Precteni prvku z pole typu byte[]
 
static byte readItem(byte[], int);
 Code:
  0:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  1:  iload_1       // ulozit index cteneho prvku na zasobnik operandu
  2:  baload        // nacist prislusny prvek a ulozit ho na zasobik operandu
  3:  ireturn       // vratit prislusny prvek precteny z pole
 
 
 
Precteni prvku z pole typu short[]
 
static short readItem(short[], short);
 Code:
  0:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  1:  iload_1       // ulozit index cteneho prvku na zasobnik operandu
  2:  saload        // nacist prislusny prvek a ulozit ho na zasobik operandu
  3:  ireturn       // vratit prislusny prvek precteny z pole
 
 
 
Precteni prvku z pole typu int[]
 
static int readItem(int[], int);
 Code:
  0:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  1:  iload_1       // ulozit index cteneho prvku na zasobnik operandu
  2:  iaload        // nacist prislusny prvek a ulozit ho na zasobik operandu
  3:  ireturn       // vratit prislusny prvek precteny z pole
 
 
 
Precteni prvku z pole typu long[]
 
static long readItem(long[], int);
 Code:
  0:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  1:  iload_1       // ulozit index cteneho prvku na zasobnik operandu
  2:  laload        // nacist prislusny prvek a ulozit ho na zasobik operandu
  3:  lreturn       // vratit prislusny prvek precteny z pole
 
 
 
Precteni prvku z pole typu float[]
 
static float readItem(float[], int);
 Code:
  0:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  1:  iload_1       // ulozit index cteneho prvku na zasobnik operandu
  2:  faload        // nacist prislusny prvek a ulozit ho na zasobik operandu
  3:  freturn       // vratit prislusny prvek precteny z pole
 
 
 
Precteni prvku z pole typu double[]
 
static double readItem(double[], int);
 Code:
  0:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  1:  iload_1       // ulozit index cteneho prvku na zasobnik operandu
  2:  daload        // nacist prislusny prvek a ulozit ho na zasobik operandu
  3:  dreturn       // vratit prislusny prvek precteny z pole
 
 
 
Precteni prvku z pole typu Object[]
 
static java.lang.Object readItem(java.lang.Object[], int);
 Code:
  0:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  1:  iload_1       // ulozit index cteneho prvku na zasobnik operandu
  2:  aaload        // nacist prislusny prvek a ulozit ho na zasobik operandu
  3:  areturn       // vratit prislusny prvek precteny z pole

V přetížené metodě writeItem() se po překladu používají instrukce *astore:

Zapis prvku do pole typu byte[]
 
static void writeItem(byte[], int, byte);
 Code:
  0:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  1:  iload_1       // ulozit index zapisovaneho prvku na zasobnik operandu
  2:  iload_2       // ulozit novou (zapisovanou) hodnotu prvku na zasobnik operandu
  3:  bastore       // zapsat prvek do pole a soucasne odstranit tri polozky ze zasobniku
  4:  return        // navrat z metody
 
 
 
Zapis prvku do pole typu short[]
 
static void writeItem(short[], short, short);
 Code:
  0:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  1:  iload_1       // ulozit index zapisovaneho prvku na zasobnik operandu
  2:  iload_2       // ulozit novou (zapisovanou) hodnotu prvku na zasobnik operandu
  3:  sastore       // zapsat prvek do pole a soucasne odstranit tri polozky ze zasobniku
  4:  return        // vratit prislusny prvek precteny z pole
 
 
 
Zapis prvku do pole typu int[]
 
static void writeItem(int[], int, int);
 Code:
  0:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  1:  iload_1       // ulozit index zapisovaneho prvku na zasobnik operandu
  2:  iload_2       // ulozit novou (zapisovanou) hodnotu prvku na zasobnik operandu
  3:  iastore       // zapsat prvek do pole a soucasne odstranit tri polozky ze zasobniku
  4:  return        // vratit prislusny prvek precteny z pole
 
 
 
Zapis prvku do pole typu long[]
 
static void writeItem(long[], int, long);
 Code:
  0:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  1:  iload_1       // ulozit index zapisovaneho prvku na zasobnik operandu
  2:  lload_2       // ulozit novou (zapisovanou) hodnotu prvku na zasobnik operandu
  3:  lastore       // zapsat prvek do pole a soucasne odstranit tri polozky ze zasobniku
  4:  return        // vratit prislusny prvek precteny z pole
 
 
 
Zapis prvku do pole typu float[]
 
static void writeItem(float[], int, float);
 Code:
  0:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  1:  iload_1       // ulozit index zapisovaneho prvku na zasobnik operandu
  2:  fload_2       // ulozit novou (zapisovanou) hodnotu prvku na zasobnik operandu
  3:  fastore       // zapsat prvek do pole a soucasne odstranit tri polozky ze zasobniku
  4:  return        // vratit prislusny prvek precteny z pole
 
 
 
Zapis prvku do pole typu double[]
 
static void writeItem(double[], int, double);
 Code:
  0:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  1:  iload_1       // ulozit index zapisovaneho prvku na zasobnik operandu
  2:  dload_2       // ulozit novou (zapisovanou) hodnotu prvku na zasobnik operandu
  3:  dastore       // zapsat prvek do pole a soucasne odstranit tri polozky ze zasobniku
  4:  return        // vratit prislusny prvek precteny z pole
 
 
 
Zapis prvku do pole typu Object[]
 
static void writeItem(java.lang.Object[], int, java.lang.Object);
 Code:
  0:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  1:  iload_1       // ulozit index zapisovaneho prvku na zasobnik operandu
  2:  aload_2       // ulozit novou (zapisovanou) hodnotu prvku na zasobnik operandu
  3:  aastore       // zapsat prvek do pole a soucasne odstranit tri polozky ze zasobniku
  4:  return        // vratit prislusny prvek precteny z pole

V metodě modify() můžeme vidět kombinaci čtení i zápisu hodnot prvků do polí:

Operace s prvky typu byte[]
 
static void modify(byte[]);
 Code:
  0:  iconst_0
  1:  istore_1       // lokalni promenna pouzita ve funkci pocitadla smycky
  2:  iload_1       // hodnota pocitadla na zasobnik
  3:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  4:  arraylength     // vypocitat delku pole (pocet prvku)
  5:  if_icmpge  22   // podminka na zacatku iterace
  8:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  9:  iload_1       // hodnota pocitadla na zasobnik
  10: dup2         // pocitadlo bude pouzito 2x - i pro zapis
  11: baload        // nacist aktualni hodnotu prvku a ulozit ji na zasobnik operandu
  12: iconst_1
  13: iadd         // pricist jednicku k puvodni hodnote prvku
  14: i2b         // konverze vysledku
  15: bastore       // ulozit novou hodnotu prvku do pole
  16: iinc  1, 1     // zvysit hodnotu pocitadla o jednicku
  19: goto  2      // skok na zacatek programove smycky
  22: return        // vratit prislusny prvek precteny z pole
 
 
 
Operace s prvky typu short[]
 
static void modify(short[]);
 Code:
  0:  iconst_0
  1:  istore_1       // lokalni promenna pouzita ve funkci pocitadla smycky
  2:  iload_1       // hodnota pocitadla na zasobnik
  3:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  4:  arraylength     // vypocitat delku pole (pocet prvku)
  5:  if_icmpge  22   // podminka na zacatku iterace
  8:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  9:  iload_1       // hodnota pocitadla na zasobnik
  10: dup2         // pocitadlo bude pouzito 2x - i pro zapis
  11: saload        // nacist aktualni hodnotu prvku a ulozit ji na zasobnik operandu
  12: iconst_1
  13: iadd         // pricist jednicku k puvodni hodnote prvku
  14: i2s         // konverze vysledku
  15: sastore       // ulozit novou hodnotu prvku do pole
  16: iinc  1, 1     // zvysit hodnotu pocitadla o jednicku
  19: goto  2      // skok na zacatek programove smycky
  22: return        // vratit prislusny prvek precteny z pole
 
 
 
Operace s prvky typu int[]
 
static void modify(int[]);
 Code:
  0:  iconst_0
  1:  istore_1       // lokalni promenna pouzita ve funkci pocitadla smycky
  2:  iload_1       // hodnota pocitadla na zasobnik
  3:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  4:  arraylength     // vypocitat delku pole (pocet prvku)
  5:  if_icmpge  21   // podminka na zacatku iterace
  8:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  9:  iload_1       // hodnota pocitadla na zasobnik
  10: dup2         // pocitadlo bude pouzito 2x - i pro zapis
  11: iaload        // nacist aktualni hodnotu prvku a ulozit ji na zasobnik operandu
  12: iconst_1
  13: iadd         // pricist jednicku k puvodni hodnote prvku
  14: iastore       // ulozit novou hodnotu prvku do pole
  15: iinc  1, 1     // zvysit hodnotu pocitadla o jednicku
  18: goto  2      // skok na zacatek programove smycky
  21: return        // vratit prislusny prvek precteny z pole
 
 
 
Operace s prvky typu long[]
 
static void modify(long[]);
 Code:
  0:  iconst_0
  1:  istore_1       // lokalni promenna pouzita ve funkci pocitadla smycky
  2:  iload_1       // hodnota pocitadla na zasobnik
  3:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  4:  arraylength     // vypocitat delku pole (pocet prvku)
  5:  if_icmpge  21   // podminka na zacatku iterace
  8:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  9:  iload_1       // hodnota pocitadla na zasobnik
  10: dup2         // pocitadlo bude pouzito 2x - i pro zapis
  11: laload        // nacist aktualni hodnotu prvku a ulozit ji na zasobnik operandu
  12: lconst_1
  13: ladd         // pricist jednicku k puvodni hodnote prvku
  14: lastore       // ulozit novou hodnotu prvku do pole
  15: iinc  1, 1     // zvysit hodnotu pocitadla o jednicku
  18: goto  2      // skok na zacatek programove smycky
  21: return        // vratit prislusny prvek precteny z pole
 
 
 
Operace s prvky typu float[]
 
static void modify(float[]);
 Code:
  0:  iconst_0
  1:  istore_1       // lokalni promenna pouzita ve funkci pocitadla smycky
  2:  iload_1       // hodnota pocitadla na zasobnik
  3:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  4:  arraylength     // vypocitat delku pole (pocet prvku)
  5:  if_icmpge  21   // podminka na zacatku iterace
  8:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  9:  iload_1       // hodnota pocitadla na zasobnik
  10: dup2         // pocitadlo bude pouzito 2x - i pro zapis
  11: faload        // nacist aktualni hodnotu prvku a ulozit ji na zasobnik operandu
  12: fconst_1
  13: fadd         // pricist jednicku k puvodni hodnote prvku
  14: fastore       // ulozit novou hodnotu prvku do pole
  15: iinc  1, 1     // zvysit hodnotu pocitadla o jednicku
  18: goto  2      // skok na zacatek programove smycky
  21: return        // vratit prislusny prvek precteny z pole
 
 
 
Operace s prvky typu double[]
static void modify(double[]);
 Code:
  0:  iconst_0
  1:  istore_1       // lokalni promenna pouzita ve funkci pocitadla smycky
  2:  iload_1       // hodnota pocitadla na zasobnik
  3:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  4:  arraylength     // vypocitat delku pole (pocet prvku)
  5:  if_icmpge  21   // podminka na zacatku iterace
  8:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  9:  iload_1       // hodnota pocitadla na zasobnik
  10: dup2         // pocitadlo bude pouzito 2x - i pro zapis
  11: daload        // nacist aktualni hodnotu prvku a ulozit ji na zasobnik operandu
  12: dconst_1
  13: dadd         // pricist jednicku k puvodni hodnote prvku
  14: dastore       // ulozit novou hodnotu prvku do pole
  15: iinc  1, 1     // zvysit hodnotu pocitadla o jednicku
  18: goto  2      // skok na zacatek programove smycky
  21: return        // vratit prislusny prvek precteny z pole

4. Demonstrační příklad Test22.java: přístup k prvkům dvourozměrného pole

Zatímco přístup k jednorozměrným polím byl vcelku přímočarý, u dvourozměrných (a samozřejmě taktéž i vícerozměrných) polí již nastává problém s přístupem k jednotlivým prvkům, a to z toho důvodu, že vícerozměrné pole je v Javě chápáno jako pole referencí na další pole o jednu dimenzi menšího. Nejprve se nicméně podívejme na zdrojový kód dalšího demonstračního příkladu, v němž se opět provádí čtení i zápis:

/**
 * Pristup k prvkum dvourozmerneho pole.
 */
public class Test22 {
 
  /* ---------------------------------------------------------------- */
  /* Pole typu byte[]                         */
  /* ---------------------------------------------------------------- */
 
  /**
   * Nejjednodussi operace - precteni hodnoty prvku z dvourozmerneho pole.
   */
  static byte readItem(byte[][] array, int index1, int index2) {
    return array[index1][index2];
  }
 
  /**
   * Dalsi jednoducha operace - zapis hodnoty prvku do pole.
   */
  static void writeItem(byte[][] array, int index1, int index2, byte value) {
    array[index1][index2] = value;
  }
 
  /**
   * Vypocet sumy vsech prvku
   */
  static byte sum(byte[][] array) {
    byte sum = 0;
    for (int j = 0; j < array.length; j++) {
      for (int i = 0; i < array[j].length; i++) {
        sum += array[j][i];
      }
    }
    return sum;
  }
 
  /* ---------------------------------------------------------------- */
  /* Pole typu short[]                        */
  /* ---------------------------------------------------------------- */
 
  /**
   * Nejjednodussi operace - precteni hodnoty prvku z dvourozmerneho pole.
   */
  static short readItem(short[][] array, int index1, int index2) {
    return array[index1][index2];
  }
 
  /**
   * Dalsi jednoducha operace - zapis hodnoty prvku do pole.
   */
  static void writeItem(short[][] array, int index1, int index2, short value) {
    array[index1][index2] = value;
  }
 
  /**
   * Vypocet sumy vsech prvku
   */
  static short sum(short[][] array) {
    short sum = 0;
    for (int j = 0; j < array.length; j++) {
      for (int i = 0; i < array[j].length; i++) {
        sum += array[j][i];
      }
    }
    return sum;
  }
 
  /* ---------------------------------------------------------------- */
  /* Pole typu int[]                         */
  /* ---------------------------------------------------------------- */
 
  /**
   * Nejjednodussi operace - precteni hodnoty prvku z dvourozmerneho pole.
   */
  static int readItem(int[][] array, int index1, int index2) {
    return array[index1][index2];
  }
 
  /**
   * Dalsi jednoducha operace - zapis hodnoty prvku do pole.
   */
  static void writeItem(int[][] array, int index1, int index2, int value) {
    array[index1][index2] = value;
  }
 
  /**
   * Vypocet sumy vsech prvku
   */
  static int sum(int[][] array) {
    int sum = 0;
    for (int j = 0; j < array.length; j++) {
      for (int i = 0; i < array[j].length; i++) {
        sum += array[j][i];
      }
    }
    return sum;
  }
 
  /* ---------------------------------------------------------------- */
  /* Pole typu long[]                         */
  /* ---------------------------------------------------------------- */
 
  /**
   * Nejjednodussi operace - precteni hodnoty prvku z dvourozmerneho pole.
   */
  static long readItem(long[][] array, int index1, int index2) {
    return array[index1][index2];
  }
 
  /**
   * Dalsi jednoducha operace - zapis hodnoty prvku do pole.
   */
  static void writeItem(long[][] array, int index1, int index2, long value) {
    array[index1][index2] = value;
  }
 
  /**
   * Vypocet sumy vsech prvku
   */
  static long sum(long[][] array) {
    long sum = 0;
    for (int j = 0; j < array.length; j++) {
      for (int i = 0; i < array[j].length; i++) {
        sum += array[j][i];
      }
    }
    return sum;
  }
 
  /* ---------------------------------------------------------------- */
  /* Pole typu float[]                        */
  /* ---------------------------------------------------------------- */
 
  /**
   * Nejjednodussi operace - precteni hodnoty prvku z dvourozmerneho pole.
   */
  static float readItem(float[][] array, int index1, int index2) {
    return array[index1][index2];
  }
 
  /**
   * Dalsi jednoducha operace - zapis hodnoty prvku do pole.
   */
  static void writeItem(float[][] array, int index1, int index2, float value) {
    array[index1][index2] = value;
  }
 
  /**
   * Vypocet sumy vsech prvku
   */
  static float sum(float[][] array) {
    float sum = 0;
    for (int j = 0; j < array.length; j++) {
      for (int i = 0; i < array[j].length; i++) {
        sum += array[j][i];
      }
    }
    return sum;
  }
 
  /* ---------------------------------------------------------------- */
  /* Pole typu double[]                        */
  /* ---------------------------------------------------------------- */
 
  /**
   * Nejjednodussi operace - precteni hodnoty prvku z dvourozmerneho pole.
   */
  static double readItem(double[][] array, int index1, int index2) {
    return array[index1][index2];
  }
 
  /**
   * Dalsi jednoducha operace - zapis hodnoty prvku do pole.
   */
  static void writeItem(double[][] array, int index1, int index2, double value) {
    array[index1][index2] = value;
  }
 
  /**
   * Vypocet sumy vsech prvku
   */
  static double sum(double[][] array) {
    double sum = 0;
    for (int j = 0; j < array.length; j++) {
      for (int i = 0; i < array[j].length; i++) {
        sum += array[j][i];
      }
    }
    return sum;
  }
 
  /* ---------------------------------------------------------------- */
  /* Pole typu Object[]                        */
  /* ---------------------------------------------------------------- */
 
  /**
   * Nejjednodussi operace - precteni hodnoty prvku z dvourozmerneho pole.
   */
  static Object readItem(Object[][] array, int index1, int index2) {
    return array[index1][index2];
  }
 
  /**
   * Dalsi jednoducha operace - zapis hodnoty prvku do pole.
   */
  static void writeItem(Object[][] array, int index1, int index2, Object value) {
    array[index1][index2] = value;
  }
 
  /**
   * Vypocet sumy hash kodu vsech prvku pole.
   */
  static int sum(Object[][] array) {
    int sum = 0;
    for (int j = 0; j < array.length; j++) {
      for (int i = 0; i < array[j].length; i++) {
        sum += array[j][i].hashCode();
      }
    }
    return sum;
  }
 
}

Při čtení prvků z dvourozměrného pole můžeme v bajtkódu vidět použití dvojice instrukcí aaload+*aload, kde první instrukce slouží k přečtení „pole polí“ a teprve druhá instrukce přečte vlastní prvek:

Precteni prvku z pole typu byte[][]
 
static byte readItem(byte[][], int, int);
 Code:
  0:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  1:  iload_1       // ulozit prvni index cteneho prvku na zasobnik operandu
  2:  aaload        // nacist n-te pole poli
  3:  iload_2       // ulozit druhy index cteneho prvku na zasobnik operandu
  4:  baload        // nacist prislusny prvek a ulozit ho na zasobik operandu
  5:  ireturn       // vratit prislusny prvek precteny z pole
 
 
 
Precteni prvku z pole typu short[][]
 
static short readItem(short[][], int, int);
 Code:
  0:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  1:  iload_1       // ulozit prvni index cteneho prvku na zasobnik operandu
  2:  aaload        // nacist n-te pole poli
  3:  iload_2       // ulozit druhy index cteneho prvku na zasobnik operandu
  4:  saload        // nacist prislusny prvek a ulozit ho na zasobik operandu
  5:  ireturn       // vratit prislusny prvek precteny z pole
 
 
 
Precteni prvku z pole typu int[][]
 
static int readItem(int[][], int, int);
 Code:
  0:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  1:  iload_1       // ulozit prvni index cteneho prvku na zasobnik operandu
  2:  aaload        // nacist n-te pole poli
  3:  iload_2       // ulozit druhy index cteneho prvku na zasobnik operandu
  4:  iaload        // nacist prislusny prvek a ulozit ho na zasobik operandu
  5:  ireturn       // vratit prislusny prvek precteny z pole
 
 
 
Precteni prvku z pole typu long[][]
 
static long readItem(long[][], int, int);
 Code:
  0:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  1:  iload_1       // ulozit prvni index cteneho prvku na zasobnik operandu
  2:  aaload        // nacist n-te pole poli
  3:  iload_2       // ulozit druhy index cteneho prvku na zasobnik operandu
  4:  laload        // nacist prislusny prvek a ulozit ho na zasobik operandu
  5:  lreturn       // vratit prislusny prvek precteny z pole
 
 
 
Precteni prvku z pole typu float[][]
 
static float readItem(float[][], int, int);
 Code:
  0:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  1:  iload_1       // ulozit prvni index cteneho prvku na zasobnik operandu
  2:  aaload        // nacist n-te pole poli
  3:  iload_2       // ulozit druhy index cteneho prvku na zasobnik operandu
  4:  faload        // nacist prislusny prvek a ulozit ho na zasobik operandu
  5:  freturn       // vratit prislusny prvek precteny z pole
 
 
 
Precteni prvku z pole typu double[][]
 
static double readItem(double[][], int, int);
 Code:
  0:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  1:  iload_1       // ulozit prvni index cteneho prvku na zasobnik operandu
  2:  aaload        // nacist n-te pole poli
  3:  iload_2       // ulozit druhy index cteneho prvku na zasobnik operandu
  4:  daload        // nacist prislusny prvek a ulozit ho na zasobik operandu
  5:  dreturn       // vratit prislusny prvek precteny z pole
 
 
 
Precteni prvku z pole typu Object[][]
 
static java.lang.Object readItem(java.lang.Object[][], int, int);
 Code:
  0:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  1:  iload_1       // ulozit prvni index cteneho prvku na zasobnik operandu
  2:  aaload        // nacist n-te pole poli
  3:  iload_2       // ulozit druhy index cteneho prvku na zasobnik operandu
  4:  aaload        // nacist prislusny prvek a ulozit ho na zasobik operandu
  5:  areturn       // vratit prislusny prvek precteny z pole

Při zápisu prvku do pole se používá dvojice instrukcí aaload+*astore:

Zapis prvku do pole typu byte[][]
 
static void writeItem(byte[][], int, int, byte);
 Code:
  0:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  1:  iload_1       // ulozit prvni index cteneho prvku na zasobnik operandu
  2:  aaload        // nacist n-te pole poli
  3:  iload_2       // ulozit druhy index cteneho prvku na zasobnik operandu
  4:  iload_3       // ulozit zapisovanou hodnotu na zasobnik
  5:  bastore       // zmena prvku v poli
  6:  return        // navrat z metody
 
 
 
Zapis prvku do pole typu short[][]
 
static void writeItem(short[][], int, int, short);
 Code:
  0:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  1:  iload_1       // ulozit prvni index cteneho prvku na zasobnik operandu
  2:  aaload        // nacist n-te pole poli
  3:  iload_2       // ulozit druhy index cteneho prvku na zasobnik operandu
  4:  iload_3       // ulozit zapisovanou hodnotu na zasobnik
  5:  sastore       // zmena prvku v poli
  6:  return        // navrat z metody
 
 
 
Zapis prvku do pole typu int[][]
 
static void writeItem(int[][], int, int, int);
 Code:
  0:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  1:  iload_1       // ulozit prvni index cteneho prvku na zasobnik operandu
  2:  aaload        // nacist n-te pole poli
  3:  iload_2       // ulozit druhy index cteneho prvku na zasobnik operandu
  4:  iload_3       // ulozit zapisovanou hodnotu na zasobnik
  5:  iastore       // zmena prvku v poli
  6:  return        // navrat z metody
 
 
 
Zapis prvku do pole typu long[][]
 
static void writeItem(long[][], int, int, long);
 Code:
  0:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  1:  iload_1       // ulozit prvni index cteneho prvku na zasobnik operandu
  2:  aaload        // nacist n-te pole poli
  3:  iload_2       // ulozit druhy index cteneho prvku na zasobnik operandu
  4:  lload_3       // ulozit zapisovanou hodnotu na zasobnik
  5:  lastore       // zmena prvku v poli
  6:  return        // navrat z metody
 
 
 
Zapis prvku do pole typu float[][]
 
static void writeItem(float[][], int, int, float);
 Code:
  0:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  1:  iload_1       // ulozit prvni index cteneho prvku na zasobnik operandu
  2:  aaload        // nacist n-te pole poli
  3:  iload_2       // ulozit druhy index cteneho prvku na zasobnik operandu
  4:  fload_3       // ulozit zapisovanou hodnotu na zasobnik
  5:  fastore       // zmena prvku v poli
  6:  return        // navrat z metody
 
 
 
Zapis prvku do pole typu double[][]
 
static void writeItem(double[][], int, int, double);
 Code:
  0:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  1:  iload_1       // ulozit prvni index cteneho prvku na zasobnik operandu
  2:  aaload        // nacist n-te pole poli
  3:  iload_2       // ulozit druhy index cteneho prvku na zasobnik operandu
  4:  dload_3       // ulozit zapisovanou hodnotu na zasobnik
  5:  dastore       // zmena prvku v poli
  6:  return        // navrat z metody
 
 
 
Zapis prvku do pole typu Object[][]
 
static void writeItem(java.lang.Object[][], int, int, java.lang.Object);
 Code:
  0:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  1:  iload_1       // ulozit prvni index cteneho prvku na zasobnik operandu
  2:  aaload        // nacist n-te pole poli
  3:  iload_2       // ulozit druhy index cteneho prvku na zasobnik operandu
  4:  aload_3       // ulozit zapisovanou hodnotu na zasobnik
  5:  aastore       // zmena prvku v poli
  6:  return        // navrat z metody

Podívejme se i na složitější algoritmus, v němž se prochází všemi prvky dvourozměrného pole:

Operace s prvky pole typu byte[][]
 
static byte sum(byte[][]);
 Code:
  0:  iconst_0       // konstanta 0 na vrchol zasobniku operandu
  1:  istore_1       // lokalni promenna pouzita ve funkci sumy
  2:  iconst_0       // konstanta 0 na vrchol zasobniku operandu
  3:  istore_2       // lokalni promenna pouzita ve funkci pocitadla vnejsi smycky
  4:  iload_2       // hodnota pocitadla na zasobnik
  5:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  6:  arraylength     // vypocitat delku pole (pocet prvku)
  7:  if_icmpge    41  // podminka na zacatku iterace (vnejsi smycka)
  10: iconst_0       // konstanta 0 na vrchol zasobniku operandu
  11: istore_3       // lokalni promenna pouzita ve funkci pocitadla vnitrni smycky
  12: iload_3       // hodnota pocitadla na zasobnik
  13: aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  14: iload_2       // pocitadlo vnejsi smycky ve funkci indexu
  15: aaload        // nacist i-ty prvek "vnejsiho" pole
  16: arraylength     // spocitat delku sub-pole
  17: if_icmpge    35  // podminka na zacatku iterace (vnitrni smycka)
  20: iload_1       // hodnota sumy na zasobnik
  21: aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  22: iload_2
  23: aaload        // nacist sub-pole
  24: iload_3
  25: baload        // nacist jiz konkretni prvek pole
  26: iadd         // pricist k sume
  27: i2b         // konverze mezivysledku
  28: istore_1       // ulozit mezivysledek
  29: iinc  3, 1     // zvysit hodnotu pocitadla vnitrni smycky o jednicku
  32: goto  12      // skok na zacatek vnitrni programove smycky
  35: iinc  2, 1     // zvysit hodnotu pocitadla vnejsi smycky o jednicku
  38: goto  4      // skok na zacatek vnejsi programove smycky
  41: iload_1       // suma
  42: ireturn       // vratit hodnotu sumy
 
 
 
Operace s prvky pole typu short[][]
 
static short sum(short[][]);
 Code:
  0:  iconst_0       // konstanta 0 na vrchol zasobniku operandu
  1:  istore_1       // lokalni promenna pouzita ve funkci sumy
  2:  iconst_0       // konstanta 0 na vrchol zasobniku operandu
  3:  istore_2       // lokalni promenna pouzita ve funkci pocitadla vnejsi smycky
  4:  iload_2       // hodnota pocitadla na zasobnik
  5:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  6:  arraylength     // vypocitat delku pole (pocet prvku)
  7:  if_icmpge    41  // podminka na zacatku iterace (vnejsi smycka)
  10: iconst_0       // konstanta 0 na vrchol zasobniku operandu
  11: istore_3       // lokalni promenna pouzita ve funkci pocitadla vnitrni smycky
  12: iload_3       // hodnota pocitadla na zasobnik
  13: aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  14: iload_2       // pocitadlo vnejsi smycky ve funkci indexu
  15: aaload        // nacist i-ty prvek "vnejsiho" pole
  16: arraylength     // spocitat delku sub-pole
  17: if_icmpge    35  // podminka na zacatku iterace (vnitrni smycka)
  20: iload_1       // hodnota sumy na zasobnik
  21: aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  22: iload_2
  23: aaload        // nacist sub-pole
  24: iload_3
  25: saload        // nacist jiz konkretni prvek pole
  26: iadd         // pricist k sume
  27: i2s         // konverze mezivysledku
  28: istore_1       // ulozit mezivysledek
  29: iinc  3, 1     // zvysit hodnotu pocitadla vnitrni smycky o jednicku
  32: goto  12      // skok na zacatek vnitrni programove smycky
  35: iinc  2, 1     // zvysit hodnotu pocitadla vnejsi smycky o jednicku
  38: goto  4      // skok na zacatek vnejsi programove smycky
  41: iload_1       // suma
  42: ireturn       // vratit hodnotu sumy
 
 
 
Operace s prvky pole typu int[][]
 
static int sum(int[][]);
 Code:
  0:  iconst_0       // konstanta 0 na vrchol zasobniku operandu
  1:  istore_1       // lokalni promenna pouzita ve funkci sumy
  2:  iconst_0       // konstanta 0 na vrchol zasobniku operandu
  3:  istore_2       // lokalni promenna pouzita ve funkci pocitadla vnejsi smycky
  4:  iload_2       // hodnota pocitadla na zasobnik
  5:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  6:  arraylength     // vypocitat delku pole (pocet prvku)
  7:  if_icmpge    40  // podminka na zacatku iterace (vnejsi smycka)
  10: iconst_0       // konstanta 0 na vrchol zasobniku operandu
  11: istore_3       // lokalni promenna pouzita ve funkci pocitadla vnitrni smycky
  12: iload_3       // hodnota pocitadla na zasobnik
  13: aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  14: iload_2       // pocitadlo vnejsi smycky ve funkci indexu
  15: aaload        // nacist i-ty prvek "vnejsiho" pole
  16: arraylength     // spocitat delku sub-pole
  17: if_icmpge    34  // podminka na zacatku iterace (vnitrni smycka)
  20: iload_1       // hodnota sumy na zasobnik
  21: aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  22: iload_2
  23: aaload        // nacist sub-pole
  24: iload_3
  25: iaload        // nacist jiz konkretni prvek pole
  26: iadd
  27: istore_1       // ulozit mezivysledek
  28: iinc  3, 1     // zvysit hodnotu pocitadla vnitrni smycky o jednicku
  31: goto  12      // skok na zacatek vnitrni programove smycky
  34: iinc  2, 1     // zvysit hodnotu pocitadla vnejsi smycky o jednicku
  37: goto  4      // skok na zacatek vnejsi programove smycky
  40: iload_1       // suma
  41: ireturn       // vratit hodnotu sumy
 
 
 
Operace s prvky pole typu long[][]
 
static long sum(long[][]);
 Code:
  0:  lconst_0       // konstanta 0 na vrchol zasobniku operandu
  1:  lstore_1       // lokalni promenna pouzita ve funkci sumy
  2:  iconst_0       // konstanta 0 na vrchol zasobniku operandu
  3:  istore_3       // lokalni promenna pouzita ve funkci pocitadla vnejsi smycky
  4:  iload_3       // hodnota pocitadla na zasobnik
  5:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  6:  arraylength     // vypocitat delku pole (pocet prvku)
  7:  if_icmpge    43  // podminka na zacatku iterace (vnejsi smycka)
  10: iconst_0       // konstanta 0 na vrchol zasobniku operandu
  11: istore 4      // lokalni promenna pouzita ve funkci pocitadla vnitrni smycky
  13: iload  4      // hodnota pocitadla na zasobnik
  15: aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  16: iload_3       // pocitadlo vnejsi smycky ve funkci indexu
  17: aaload        // nacist i-ty prvek "vnejsiho" pole
  18: arraylength     // spocitat delku sub-pole
  19: if_icmpge    37  // podminka na zacatku iterace (vnitrni smycka)
  22: lload_1       // hodnota sumy na zasobnik
  23: aload_0
  24: iload_3
  25: aaload        // nacist i-ty prvek "vnejsiho" pole
  26: iload  4
  28: laload        // nacist jiz konkretni prvek pole
  29: ladd
  30: lstore_1       // ulozit mezivysledek
  31: iinc  4, 1     // zvysit hodnotu pocitadla vnitrni smycky o jednicku
  34: goto  13      // skok na zacatek vnitrni programove smycky
  37: iinc  3, 1     // zvysit hodnotu pocitadla vnejsi smycky o jednicku
  40: goto  4      // skok na zacatek vnejsi programove smycky
  43: lload_1       // suma
  44: lreturn       // vratit hodnotu sumy
 
 
 
Operace s prvky pole typu float[][]
 
static float sum(float[][]);
 Code:
  0:  fconst_0       // konstanta 0 na vrchol zasobniku operandu
  1:  fstore_1       // lokalni promenna pouzita ve funkci sumy
  2:  iconst_0       // konstanta 0 na vrchol zasobniku operandu
  3:  istore_2       // lokalni promenna pouzita ve funkci pocitadla vnejsi smycky
  4:  iload_2       // hodnota pocitadla na zasobnik
  5:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  6:  arraylength     // vypocitat delku pole (pocet prvku)
  7:  if_icmpge    40  // podminka na zacatku iterace (vnejsi smycka)
  10: iconst_0       // konstanta 0 na vrchol zasobniku operandu
  11: istore_3       // lokalni promenna pouzita ve funkci pocitadla vnitrni smycky
  12: iload_3       // hodnota pocitadla na zasobnik
  13: aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  14: iload_2       // pocitadlo vnejsi smycky ve funkci indexu
  15: aaload        // nacist i-ty prvek "vnejsiho" pole
  16: arraylength     // spocitat delku sub-pole
  17: if_icmpge    34  // podminka na zacatku iterace (vnitrni smycka)
  20: fload_1       // hodnota sumy na zasobnik
  21: aload_0
  22: iload_2
  23: aaload        // nacist i-ty prvek "vnejsiho" pole
  24: iload_3
  25: faload        // nacist jiz konkretni prvek pole
  26: fadd
  27: fstore_1       // ulozit mezivysledek
  28: iinc  3, 1     // zvysit hodnotu pocitadla vnitrni smycky o jednicku
  31: goto  12      // skok na zacatek vnitrni programove smycky
  34: iinc  2, 1     // zvysit hodnotu pocitadla vnejsi smycky o jednicku
  37: goto  4      // skok na zacatek vnejsi programove smycky
  40: fload_1       // suma
  41: freturn       // vratit hodnotu sumy
 
 
 
Operace s prvky pole typu double[][]
 
static double sum(double[][]);
 Code:
  0:  dconst_0       // konstanta 0 na vrchol zasobniku operandu
  1:  dstore_1       // lokalni promenna pouzita ve funkci sumy
  2:  iconst_0       // konstanta 0 na vrchol zasobniku operandu
  3:  istore_3       // lokalni promenna pouzita ve funkci pocitadla vnejsi smycky
  4:  iload_3       // hodnota pocitadla na zasobnik
  5:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  6:  arraylength     // vypocitat delku pole (pocet prvku)
  7:  if_icmpge    43  // podminka na zacatku iterace (vnejsi smycka)
  10: iconst_0       // konstanta 0 na vrchol zasobniku operandu
  11: istore 4      // lokalni promenna pouzita ve funkci pocitadla vnitrni smycky
  13: iload  4      // hodnota pocitadla na zasobnik
  15: aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  16: iload_3       // pocitadlo vnejsi smycky ve funkci indexu
  17: aaload        // nacist i-ty prvek "vnejsiho" pole
  18: arraylength     // spocitat delku sub-pole
  19: if_icmpge    37  // podminka na zacatku iterace (vnitrni smycka)
  22: dload_1       // hodnota sumy na zasobnik
  23: aload_0
  24: iload_3
  25: aaload        // nacist i-ty prvek "vnejsiho" pole
  26: iload  4
  28: daload        // nacist jiz konkretni prvek pole
  29: dadd
  30: dstore_1       // ulozit mezivysledek
  31: iinc  4, 1     // zvysit hodnotu pocitadla vnitrni smycky o jednicku
  34: goto  13      // skok na zacatek vnitrni programove smycky
  37: iinc  3, 1     // zvysit hodnotu pocitadla vnejsi smycky o jednicku
  40: goto  4      // skok na zacatek vnejsi programove smycky
  43: dload_1       // suma
  44: dreturn       // vratit hodnotu sumy
 
 
 
Operace s prvky pole typu Object[][]
 
static int sum(java.lang.Object[][]);
 Code:
  0:  iconst_0       // konstanta 0 na vrchol zasobniku operandu
  1:  istore_1       // lokalni promenna pouzita ve funkci sumy
  2:  iconst_0       // konstanta 0 na vrchol zasobniku operandu
  3:  istore_2       // lokalni promenna pouzita ve funkci pocitadla vnejsi smycky
  4:  iload_2       // hodnota pocitadla na zasobnik
  5:  aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  6:  arraylength     // vypocitat delku pole (pocet prvku)
  7:  if_icmpge    43  // podminka na zacatku iterace (vnejsi smycka)
  10: iconst_0       // konstanta 0 na vrchol zasobniku operandu
  11: istore_3       // lokalni promenna pouzita ve funkci pocitadla vnitrni smycky
  12: iload_3       // hodnota pocitadla na zasobnik
  13: aload_0       // ulozit referenci na pole na zasobnik operandu
  14: iload_2       // pocitadlo vnejsi smycky ve funkci indexu
  15: aaload        // nacist i-ty prvek "vnejsiho" pole
  16: arraylength     // spocitat delku sub-pole
  17: if_icmpge    37  // podminka na zacatku iterace (vnitrni smycka)
  20: iload_1       // hodnota sumy na zasobnik
  21: aload_0
  22: iload_2
  23: aaload        // nacist i-ty prvek "vnejsiho" pole
  24: iload_3
  25: aaload        // nacist jiz konkretni prvek pole
  26: invokevirtual  #2; // Method java/lang/Object.hashCode:()I
  29: iadd
  30: istore_1       // ulozit mezivysledek
  31: iinc  3, 1     // zvysit hodnotu pocitadla vnitrni smycky o jednicku
  34: goto  12      // skok na zacatek vnitrni programove smycky
  37: iinc  2, 1     // zvysit hodnotu pocitadla vnejsi smycky o jednicku
  40: goto  4      // skok na zacatek vnejsi programove smycky
  43: iload_1       // suma
  44: ireturn       // vratit hodnotu sumy

5. Přístup k prvkům tabulek v Lua VM

Bajtkód využívaný virtuálním strojem programovacího jazyka Lua je založen, jak jsme se již dozvěděli v předcházejících částech tohoto seriálu, na registrech, do nichž jsou ukládány jak parametry funkcí, tak i lokální proměnné. Navíc se u většiny instrukcí bajtkódu používají parametry, které jsou součástí instrukčního slova. Nejinak je tomu i u instrukcí určených pro čtení a zápis hodnot do polí, přesněji řečeno do tabulek. Jedná se o instrukce nazvané GETTABLESETTABLE. Instrukce GETTABLE má v instrukčním slovu uloženy indexy tří registrů – index registru pro uložení výsledku, index registru s referencí na tabulku a index registru s uloženým pořadím čteného prvku. U instrukce SETTABLE je taktéž použita trojice indexů, které obsahují registr s referencí na pole, registr s indexem zapisovaného prvku a konečně registr s novou hodnotou prvku:

# Instrukce Operandy Prováděná operace
1 GETTABLE registr pole index přečtení prvku z tabulky
2 SETTABLE pole index hodnota zápis prvku do tabulky
3 LEN registr pole vrací délku pole

6. Demonstrační příklad Test21.lua: přístup k prvkům jednorozměrného pole (tabulky)

Opět se, podobně jako v případě programovacího jazyka Java, podívejme na jednoduchý demonstrační příklad, v němž se provádí čtení i zápis do tabulek. Na rozdíl od Javy nemusíme v případě programovacího jazyka Lua přetěžovat funkce/metody, protože bajtkód Lua VM používá dynamické typování. Z tohoto důvodu je demonstrační příklad mnohem kratší:

--
-- Pristup k prvkum (jednorozmerne) tabulky.
--
 
 
 
--
-- Nejjednodussi operace - precteni hodnoty prvku z pole/tabulky.
--
function readItem(array, index)
  return array[index]
end
 
 
 
--
-- Dalsi jednoducha operace - zapis hodnoty prvku do pole/tabulky.
--
function writeItem(array, index, value)
  array[index] = value
end
 
 
 
--
-- Zvyseni hodnoty vsech prvku pole/tabulky o jednicku.
--
function modify(array)
  for i = 1, #array do
    array[i] = array[i] + 1
  end
end
 
 
 
--
-- Tisk vsech prvku pole/tabulky.
--
function printArray(array)
  for i = 1, #array do
    print(readItem(array, i))
  end
end
 
 
 
--
-- Test.
--
function main()
  local array = {1, 2, 3}
 
  print("Original array:")
  printArray(array)
  print()
 
  writeItem(array, 2, 42)
  print("2nd item have been changed:")
  printArray(array)
  print()
 
  modify(array)
  print("Modified array:")
  printArray(array)
  print()
end
 
 
 
main()

Bajtkód funkce readItem() je velmi jednoduchý, protože obsahuje pouze trojici instrukcí, kde je navíc poslední instrukce ve skutečnosti nadbytečná. Přečtení prvku na daném indexu je provedeno jedinou instrukcí GETTABLE:

function <Test21.lua:10,12> (3 instructions at 0x9da4c88)
2 params, 3 slots, 0 upvalues, 2 locals, 0 constants, 0 functions
    1    [11]  GETTABLE    2 0 1      // prime precteni prvku z tabulky (parametr 0) s indexem (parametr 1)
    2    [11]  RETURN     2 2       // vraceni prectene hodnoty prvku
    3    [12]  RETURN     0 1       // automaticky vkladany navrat z funkce

Funkce writeItem() určená pro změnu hodnoty vybraného prvku tabulky je dokonce ještě jednodušší, protože všechnu funkcionalitu vykonává jediná instrukce SETTABLE:

function <Test21.lua:19,21> (2 instructions at 0x9da4f08)
3 params, 3 slots, 0 upvalues, 3 locals, 0 constants, 0 functions
    1    [20]  SETTABLE    0 1 2      // primy zapis prvku do tabulky (parametr 0) s indexem (parametr 1)
    2    [21]  RETURN     0 1       // automaticky vkladany navrat z funkce

Poněkud složitější je bajtkód funkce, v níž se zvyšují hodnoty všech prvků tabulky o jedničku. Nejprve se zjistí délka tabulky instrukcí LEN a posléze je s využitím FORPREPFORLOOP realizována počítaná programová smyčka:

function <Test21.lua:28,32> (9 instructions at 0x9da50f8)
1 param, 6 slots, 0 upvalues, 5 locals, 1 constant, 0 functions
    1    [29]  LOADK      1 -1  ; 1   // pocatecni hodnota pocitadla pro for
    2    [29]  LEN       2 0       // vraci se delka tabulky
    3    [29]  LOADK      3 -1  ; 1   // priprava smycky for
    4    [29]  FORPREP     1 3   ; to 8  // zacatek smycky for
    5    [30]  GETTABLE    5 0 4      // cteni puvodni hodnoty prvku
    6    [30]  ADD       5 5 -1 ; - 1  // pricteni jednicky (-1 je index konstanty)
    7    [30]  SETTABLE    0 4 5      // zapis nove hodnoty prvku
    8    [29]  FORLOOP     1 -4  ; to 5  // iterace na konci smycky
    9    [32]  RETURN     0 1       // automaticky vkladany navrat z funkce

Na této trojici přeložených funkcí můžeme vidět, že bajtkód Lua VM je na jedné straně velmi flexibilní (dynamické typování) a na straně druhé i do značné míry kompaktní, zejména v porovnání s JVM.

7. Demonstrační příklad Test22.lua: přístup k prvkům dvourozměrného pole (tabulky)

Další demonstrační příklad nazvaný Test22.lua obsahuje trojici funkcí, které přistupují k prvkům dvourozměrné tabulky, která je chápána jako běžná jednorozměrná tabulka obsahující jako své prvky další tabulky:

--
-- Pristup k prvkum tabulky.
--
 
 
 
--
-- Nejjednodussi operace - precteni hodnoty prvku z dvourozmerne tabulky/pole.
--
function readItem(array, index1, index2)
  return array[index1][index2]
end
 
 
 
--
-- Dalsi jednoducha operace - zapis hodnoty prvku do dvourozmerne tabulky.
--
function writeItem(array, index1, index2, value)
  array[index1][index2] = value
end
 
 
 
--
-- Vypocet sumy vsech prvku dvourozmerneho pole.
--
function sum(array)
  local sum = 0
  for i = 1, #array do
    for j = 1, #array[i] do
      sum = sum + array[i][j]
    end
  end
  return sum
end
 
 
 
--
-- Tisk vsech prvku dvourozmerneho pole.
--
function printArray(array)
  for i = 1, #array do
    for j = 1, #array[i] do
      io.write(readItem(array, i, j))
      io.write(' ')
    end
    print()
  end
end
 
 
 
--
-- Test.
--
function main()
  local array = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}}
 
  printArray(array)
  print("Sum = " .. sum(array))
  print()
 
  writeItem(array, 2, 2, 0)
  printArray(array)
 
  print("Sum = " .. sum(array))
end
 
 
 
main()

V bajtkódu funkce readItem() vidíme dvojici instrukcí GETTABLE použitých pro přečtení i-té podtabulky a j-tého prvku z této podtabulky:

function <Test22.lua:10,12> (4 instructions at 0x970cc88)
3 params, 4 slots, 0 upvalues, 3 locals, 0 constants, 0 functions
    1    [11]  GETTABLE    3 0 1      // precteni tabulky (parametr 0) s indexem (parametr 1)
    2    [11]  GETTABLE    3 3 2      // cteni hodnoty prvku z podtabulky
    3    [11]  RETURN     3 2       // vraceni prectene hodnoty prvku
    4    [12]  RETURN     0 1       // automaticky vkladany navrat z funkce

Bajtkód funkce writeItem() nejprve získá pomocí instrukce GETTABLE i-tou podtabulku a posléze do ní zapíše j-tý prvek instrukcí SETTABLE:

function <Test22.lua:19,21> (3 instructions at 0x970cf28)
4 params, 5 slots, 0 upvalues, 4 locals, 0 constants, 0 functions
    1    [20]  GETTABLE    4 0 1      // precteni tabulky (parametr 0) s indexem (parametr 1)
    2    [20]  SETTABLE    4 2 3      // primy zapis prvku do tabulky
    3    [21]  RETURN     0 1       // automaticky vkladany navrat z funkce

Získání sumy všech prvků dvourozměrné tabulky (tj. tabulky s podtabulkami) opět vyžaduje použití vnořených programových smyček typu for, což je ostatně patrné i z následujícího výpisu:

function <Test22.lua:28,36> (17 instructions at 0x970d148)
1 param, 11 slots, 0 upvalues, 10 locals, 2 constants, 0 functions
    1    [29]  LOADK      1 -1  ; 0   // registr cislo 1 obsahuje pocitanou sumu
    2    [30]  LOADK      2 -2  ; 1
    3    [30]  LEN       3 0       // delka tabulky (pocet podtabulek)
    4    [30]  LOADK      4 -2  ; 1   // vsechny parametry vnejsi smycky jsou nastaveny
    5    [30]  FORPREP     2 9   ; to 15 // zacatek vnejsi smycky for
    6    [31]  LOADK      6 -2  ; 1
    7    [31]  GETTABLE    7 0 5      // cteni podtabulky
    8    [31]  LEN       7 7       // a vypocet jeji delky
    9    [31]  LOADK      8 -2  ; 1   // vsechny parametry vnitrni smycky jsou nastaveny
    10   [31]  FORPREP     6 3   ; to 14 // zacatek vnitrni smycky for
    11   [32]  GETTABLE    10 0 5      // cteni podtabulky
    12   [32]  GETTABLE    10 10 9     // cteni prvku z podtabulky do registru 10
    13   [32]  ADD       1 1 10      // pricteni hodnoty k sume
    14   [31]  FORLOOP     6 -4  ; to 11 // iterace na konci vnitrni smycky
    15   [30]  FORLOOP     2 -10  ; to 6  // iterace na konci vnejsi smycky
    16   [35]  RETURN     1 2
    17   [36]  RETURN     0 1       // automaticky vkladany navrat z funkce

Opět je patrná kompaktnost bajtkódu Lua VM.

cyber23

8. Přístup k prvkům seznamů a n-tic v Python VM

V programovacím jazyce Python se namísto polí či tabulek využívá dvojice složených datových typů. Jedná se o seznamy (list), které jsou modifikovatelné, tj. lze do nich vkládat nové prvky, měnit hodnoty prvků či prvky vyjímat. Seznamy jsou v tomto pojetí velmi flexibilním datovým typem, jenž může plnohodnotně nahradit další složené datové typy, jakými jsou zásobník (stack) či fronta (queue). Kromě seznamů lze v Pythonu používat i n-tice (tuple), které jsou na rozdíl od seznamů neměnitelné, tj. immutable. Díky této vlastnosti lze n-tice použít například ve funkci klíčů v asociativních polích atd. Jakým způsobem je realizován přístup k prvkům seznamů i n-tic si podrobněji řekneme v navazující části tohoto seriálu. Kromě toho si příště popíšeme i další „vychytávky“ Lua VM a Python VM, včetně využití již zmíněných asociativních polí, která jsou velmi flexibilním složeným datovým typem.

09. Repositář se zdrojovými kódy všech dnešních demonstračních příkladů

Všechny dnes popsané a využité demonstrační příklady (naprogramované v Javě, Lue i Pythonu) byly uloženy do Mercurial repositáře umístěného na adrese http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/. Odkazy na prozatím poslední verze těchto příkladů naleznete v tabulce pod tímto odstavcem:

10. Odkazy na Internetu

 1. Programming in Lua (first edition)
  http://www.lua.org/pil/contents.html
 2. Programming in Lua: Numeric for
  http://www.lua.org/pil/4.3.4.html
 3. Programming in Lua: break and return
  http://www.lua.org/pil/4.4.html
 4. Programming in Lua: Tables
  http://www.lua.org/pil/2.5.html
 5. Programming in Lua: Table Constructors
  http://www.lua.org/pil/3.6.html
 6. Programovací jazyk Lua
  http://palmknihy.cz/web/kni­ha/programovaci-jazyk-lua-12651.htm
 7. Lua: Tables Tutorial
  http://lua-users.org/wiki/TablesTutorial
 8. Lua: Control Structure Tutorial
  http://lua-users.org/wiki/ControlStruc­tureTutorial
 9. Lua Types Tutorial
  http://lua-users.org/wiki/LuaTypesTutorial
 10. Goto Statement in Lua
  http://lua-users.org/wiki/GotoStatement
 11. Python break, continue and pass Statements
  http://www.tutorialspoint­.com/python/python_loop_con­trol.htm
 12. For Loop (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/For_loop
 13. Heinz Rutishauser
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Heinz_Rutishauser
 14. Parrot
  http://www.parrot.org/
 15. Parrot languages
  http://www.parrot.org/languages
 16. Parrot Primer
  http://docs.parrot.org/pa­rrot/latest/html/docs/intro­.pod.html
 17. Parrot Opcodes
  http://docs.parrot.org/pa­rrot/latest/html/ops.html
 18. Parrot VM
  http://en.wikibooks.org/wi­ki/Parrot_Virtual_Machine
 19. Parrot Assembly Language
  http://www.perl6.org/archi­ve/pdd/pdd06_pasm.html
 20. Parrot Reference: Chapter 11 – Perl 6 and Parrot Essentials
  http://oreilly.com/perl/excerpts/perl-6-and-parrot-essentials/parrot-reference.html
 21. Python Bytecode: Fun With Dis
  http://akaptur.github.io/blog/2013/08/14/pyt­hon-bytecode-fun-with-dis/
 22. Python's Innards: Hello, ceval.c!
  http://tech.blog.aknin.na­me/category/my-projects/pythons-innards/
 23. Byterun
  https://github.com/nedbat/byterun
 24. Python Byte Code Instructions
  http://document.ihg.uni-duisburg.de/Documentation/Pyt­hon/lib/node56.html
 25. Python Byte Code Instructions
  https://docs.python.org/3­.2/library/dis.html#python-bytecode-instructions
 26. Lua 5.2 sources
  http://www.lua.org/source/5.2/
 27. Lua 5.2 sources – lopcodes.h
  http://www.lua.org/source/5­.2/lopcodes.h.html
 28. Lua 5.2 sources – lopcodes.c
  http://www.lua.org/source/5­.2/lopcodes.c.html
 29. dis – Python module
  https://docs.python.org/2/li­brary/dis.html
 30. Comparison of Python virtual machines
  http://polishlinux.org/ap­ps/cli/comparison-of-python-virtual-machines/
 31. O-code
  http://en.wikipedia.org/wiki/O-code_machine
 32. BCPL
  http://en.wikipedia.org/wiki/BCPL
 33. The BCPL Cintcode System and Cintpos User Guide by Martin Richards
  http://www.cl.cam.ac.uk/u­sers/mr/bcplman.pdf
 34. Bootstrapping the BCPL Compiler using INTCODE
  http://www.gtoal.com/langu­ages/bcpl/amiga/bcpl/bootin­g.txt
 35. p-code machine
  http://en.wikipedia.org/wiki/P-code_machine
 36. ucsd-psystem-vm 0.11 (a portable virtual machine for the UCSD p-System)
  http://ucsd-psystem-vm.sourceforge.net/
 37. Introduction to Smalltalk bytecodes
  http://marianopeck.wordpres­s.com/2011/05/21/introduc­tion-to-smalltalk-bytecodes/
 38. Audio File Formats.
  http://sox.sourceforge.net/Au­dioFormats-11.html
 39. TestSounds.com: pure digital sounds to test your audio
  http://www.testsounds.com/
 40. Test Tones (20hz – 20khz)
  http://mdf1.tripod.com/test-tones.html
 41. WAV (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/WAV
 42. WAVE PCM soundfile format
  https://ccrma.stanford.edu/cou­rses/422/projects/WaveFor­mat/
 43. Audio Interchange File Format
  http://en.wikipedia.org/wiki/Aiff
 44. Musical Instrument Digital Interface,
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Musical_Instrument_Digi­tal_Interface
 45. A MIDI Pedalboard Encode,
  http://www.pykett.org.uk/a_mi­di_pedalboard_encoder.htm
 46. MIDI Note Number, Frequency Table,
  http://tonalsoft.com/pub/news/pitch-bend.aspx
 47. Note names, MIDI numbers and frequencies,
  http://www.phys.unsw.edu.au­/jw/notes.html
 48. The MIDI Specification,
  http://www.gweep.net/~pre­fect/eng/reference/protocol/mi­dispec.html
 49. Essentials of the MIDI protocol,
  http://ccrma.stanford.edu/~cra­ig/articles/linuxmidi/mis­c/essenmidi.html
 50. General MIDI,
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/General_MIDI
 51. Obecné MIDI (General MIDI),
  http://www-kiv.zcu.cz/~herout/html_sbo/mi­di/5.html
 52. Custom Chips: Paula
  http://www.amiga-hardware.com/showhardware­.cgi?HARDID=1460
 53. Big Book of Amiga Hardware
  http://www.amiga-resistance.info/bboahfaq/
 54. Amiga Hardware Database
  http://amiga.resource.cx/
 55. ExoticA
  http://www.exotica.org.uk/wi­ki/Main_Page
 56. The absolute basics of Amiga audio
  http://www.sufo.estates.co­.uk/amiga/amimus.html
 57. Wikipedia: Tracker
  http://en.wikipedia.org/wiki/Tracker
 58. Wikipedia: Trackers
  http://en.wikipedia.org/wiki/Trackers
 59. Ultimate Soundtracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Ultimate_Soundtracker
 60. Protracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ProTracker
 61. Impulse Tracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Impulse_Tracker
 62. Scream Tracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ScreamTracker
 63. MikMod for Java
  http://jmikmod.berlios.de/
 64. List of audio trackers
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/List_of_audio_trackers
 65. Wikipedia: Module File
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Module_file
 66. Wikipedia: Chiptune
  http://en.wikipedia.org/wiki/Chiptune
 67. SDL_mixer 2.0
  http://www.libsdl.org/pro­jects/SDL_mixer/
 68. SDLJava: package sdljava.ttf
  http://sdljava.sourceforge­.net/docs/api/sdljava/ttf/pac­kage-summary.html#package_description
 69. SDLJava: class sdljava.ttf.SDLTTF
  http://sdljava.sourceforge­.net/docs/api/sdljava/ttf/SDLTTF­.html
 70. SDLJava: class sdljava.ttf.SDLTrueTypeFont
  http://sdljava.sourceforge­.net/docs/api/sdljava/ttf/SDLTru­eTypeFont.html
 71. SDL_ttf Documentation
  http://www.libsdl.org/pro­jects/SDL_ttf/docs/
 72. SDL_ttf 2.0 (není prozatím součástí SDLJava)
  http://www.libsdl.org/pro­jects/SDL_ttf/
 73. SDL_ttf doc
  http://www.libsdl.org/pro­jects/SDL_ttf/docs/SDL_ttf_fra­me.html
 74. SDL 1.2 Documentation: SDL_Surface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlsurface.html
 75. SDL 1.2 Documentation: SDL_PixelFormat
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlpixelformat.html
 76. SDL 1.2 Documentation: SDL_LockSurface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdllocksurface.html
 77. SDL 1.2 Documentation: SDL_UnlockSurface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlunlocksurface.html
 78. SDL 1.2 Documentation: SDL_LoadBMP
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlloadbmp.html
 79. SDL 1.2 Documentation: SDL_SaveBMP
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlsavebmp.html
 80. SDL 1.2 Documentation: SDL_BlitSurface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlblitsurface.html
 81. SDL 1.2 Documentation: SDL_VideoInfo
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlvideoinfo.html
 82. SDL 1.2 Documentation: SDL_GetVideoInfo
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlgetvideoinfo.html
 83. glDrawArrays
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawArrays­.xml
 84. glDrawElements
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawElemen­ts.xml
 85. glDrawArraysInstanced
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawArraysIn­stanced.xml
 86. glDrawElementsInstanced
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawElemen­tsInstanced.xml
 87. Root.cz: Seriál Grafická knihovna OpenGL
  http://www.root.cz/serialy/graficka-knihovna-opengl/
 88. Root.cz: Seriál Tvorba přenositelných grafických aplikací využívajících knihovnu GLUT
  http://www.root.cz/serialy/tvorba-prenositelnych-grafickych-aplikaci-vyuzivajicich-knihovnu-glut/
 89. Best Practices for Working with Vertex Data
  https://developer.apple.com/li­brary/ios/documentation/3ddra­wing/conceptual/opengles_pro­grammingguide/Techniquesfor­WorkingwithVertexData/Techni­quesforWorkingwithVertexDa­ta.html
 90. Class BufferStrategy
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/i­mage/BufferStrategy.html
 91. Class Graphics
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.5.0/docs/api/java/aw­t/Graphics.html
 92. Double Buffering and Page Flipping
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/doublebuf.html
 93. BufferStrategy and BufferCapabilities
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/bufferstrategy.html
 94. Java:Tutorials:Double Buffering
  http://content.gpwiki.org/in­dex.php/Java:Tutorials:Dou­ble_Buffering
 95. Double buffer in standard Java AWT
  http://www.codeproject.com/Ar­ticles/2136/Double-buffer-in-standard-Java-AWT
 96. Java 2D: Hardware Accelerating – Part 1 – Volatile Images
  http://www.javalobby.org/fo­rums/thread.jspa?threadID=16840&tstar­t=0
 97. Java 2D: Hardware Accelerating – Part 2 – Buffer Strategies
  http://www.javalobby.org/ja­va/forums/t16867.html
 98. How does paintComponent work?
  http://stackoverflow.com/qu­estions/15544549/how-does-paintcomponent-work
 99. A Swing Architecture Overview
  http://www.oracle.com/technet­work/java/architecture-142923.html
 100. Class javax.swing.JComponent
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/javax/swin­g/JComponent.html
 101. Class java.awt.Component
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.html
 102. Class java.awt.Component.BltBufferStrategy
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.BltBufferStrategy.html
 103. Class java.awt.Component.FlipBufferStrategy
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.FlipBufferStrategy­.html
 104. Metoda java.awt.Component.isDoubleBuffered()
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.html#isDoubleBuffe­red()
 105. Metoda javax.swing.JComponent.is­DoubleBuffered()
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/javax/swin­g/JComponent.html#isDouble­Buffered()
 106. Metoda javax.swing.JComponent.set­DoubleBuffered()
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/javax/swin­g/JComponent.html#setDouble­Buffered(boolean)
 107. Javadoc – třída GraphicsDevice
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Grap­hicsDevice.html
 108. Javadoc – třída GraphicsEnvironment
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Grap­hicsEnvironment.html
 109. Javadoc – třída GraphicsConfiguration
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Grap­hicsConfiguration.html
 110. Javadoc – třída DisplayMode
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Dis­playMode.html
 111. Lesson: Full-Screen Exclusive Mode API
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/
 112. Full-Screen Exclusive Mode
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/exclusivemode.html
 113. Display Mode
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/displaymode.html
 114. Using the Full-Screen Exclusive Mode API in Java
  http://www.developer.com/ja­va/other/article.php/3609776/U­sing-the-Full-Screen-Exclusive-Mode-API-in-Java.htm
 115. Java quick guide: JVM Instruction Set (tabulka všech instrukcí JVM)
  http://www.mobilefish.com/tu­torials/java/java_quickgu­ide_jvm_instruction_set.html
 116. The JVM Instruction Set
  http://mpdeboer.home.xs4a­ll.nl/scriptie/node14.html
 117. MultiMedia eXtensions
  http://softpixel.com/~cwrig­ht/programming/simd/mmx.phpi
 118. SSE (Streaming SIMD Extentions)
  http://www.songho.ca/misc/sse/sse­.html
 119. Timothy A. Chagnon: SSE and SSE2
  http://www.cs.drexel.edu/~tc365/mpi-wht/sse.pdf
 120. Intel corporation: Extending the Worldr's Most Popular Processor Architecture
  http://download.intel.com/techno­logy/architecture/new-instructions-paper.pdf
 121. SIMD architectures:
  http://arstechnica.com/ol­d/content/2000/03/simd.ar­s/
 122. GC safe-point (or safepoint) and safe-region
  http://xiao-feng.blogspot.cz/2008/01/gc-safe-point-and-safe-region.html
 123. Safepoints in HotSpot JVM
  http://blog.ragozin.info/2012/10/sa­fepoints-in-hotspot-jvm.html
 124. Java theory and practice: Synchronization optimizations in Mustang
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-jtp10185/
 125. How to build hsdis
  http://hg.openjdk.java.net/jdk7/hot­spot/hotspot/file/tip/src/sha­re/tools/hsdis/README
 126. Java SE 6 Performance White Paper
  http://www.oracle.com/technet­work/java/6-performance-137236.html
 127. Lukas Stadler's Blog
  http://classparser.blogspot­.cz/2010/03/hsdis-i386dll.html
 128. How to build hsdis-amd64.dll and hsdis-i386.dll on Windows
  http://dropzone.nfshost.com/hsdis.htm
 129. PrintAssembly
  https://wikis.oracle.com/dis­play/HotSpotInternals/Prin­tAssembly
 130. The Java Virtual Machine Specification: 3.14. Synchronization
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jvms/se7/html/jvms-3.html#jvms-3.14
 131. The Java Virtual Machine Specification: 8.3.1.4. volatile Fields
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-8.html#jls-8.3.1.4
 132. The Java Virtual Machine Specification: 17.4. Memory Model
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.4
 133. The Java Virtual Machine Specification: 17.7. Non-atomic Treatment of double and long
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.7
 134. Open Source ByteCode Libraries in Java
  http://java-source.net/open-source/bytecode-libraries
 135. ASM Home page
  http://asm.ow2.org/
 136. Seznam nástrojů využívajících projekt ASM
  http://asm.ow2.org/users.html
 137. ObjectWeb ASM (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ObjectWeb_ASM
 138. Java Bytecode BCEL vs ASM
  http://james.onegoodcooki­e.com/2005/10/26/java-bytecode-bcel-vs-asm/
 139. BCEL Home page
  http://commons.apache.org/bcel/
 140. Byte Code Engineering Library (před verzí 5.0)
  http://bcel.sourceforge.net/
 141. Byte Code Engineering Library (verze >= 5.0)
  http://commons.apache.org/pro­per/commons-bcel/
 142. BCEL Manual
  http://commons.apache.org/bcel/ma­nual.html
 143. Byte Code Engineering Library (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/BCEL
 144. BCEL Tutorial
  http://www.smfsupport.com/sup­port/java/bcel-tutorial!/
 145. Bytecode Engineering
  http://book.chinaunix.net/spe­cial/ebook/Core_Java2_Volu­me2AF/0131118269/ch13lev1sec6­.html
 146. Bytecode Outline plugin for Eclipse (screenshoty + info)
  http://asm.ow2.org/eclipse/index.html
 147. Javassist
  http://www.jboss.org/javassist/
 148. Byteman
  http://www.jboss.org/byteman
 149. Java programming dynamics, Part 7: Bytecode engineering with BCEL
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-dyn0414/
 150. The JavaTM Virtual Machine Specification, Second Edition
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/VMSpec­TOC.doc.html
 151. The class File Format
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/Clas­sFile.doc.html
 152. javap – The Java Class File Disassembler
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.4.2/docs/tooldocs/win­dows/javap.html
 153. javap-java-1.6.0-openjdk(1) – Linux man page
  http://linux.die.net/man/1/javap-java-1.6.0-openjdk
 154. Using javap
  http://www.idevelopment.in­fo/data/Programming/java/mis­cellaneous_java/Using_javap­.html
 155. Examine class files with the javap command
  http://www.techrepublic.com/ar­ticle/examine-class-files-with-the-javap-command/5815354
 156. aspectj (Eclipse)
  http://www.eclipse.org/aspectj/
 157. Aspect-oriented programming (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Aspect_oriented_program­ming
 158. AspectJ (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/AspectJ
 159. EMMA: a free Java code coverage tool
  http://emma.sourceforge.net/
 160. Cobertura
  http://cobertura.sourceforge.net/
 161. jclasslib bytecode viewer
  http://www.ej-technologies.com/products/jclas­slib/overview.html

Byl pro vás článek přínosný?